Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1952
  • 8 Ekim 19 52 Çarşamba Adres:Nur uosnr.niye TUrbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf;MİLLİYET İstanbul Y İL:3 SAYI:866 Posta Kutusu 4 t S TELEFON:29614 FrfATI 15 K u r ıı s Bugün şehrimizde ve civamda hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski İstanbul seferleri İsmail Hami DANİŞMENO s £ski Arap seferleri tit\rinde yapılan Bizans camileri giM Türk devrinde yapılan camilerin de adedi ve kafi tarihle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • O L 1 8 T E Bakırköy Osmaniye rnahal-Mektep sokağında oturan lail TepeH evvelki gün yediği ateşten zehirlenmiş ve hastalı aneye kaldırılmıştı.Hastahanede durumu gittikçe ağırlaşan İsmail Tepeli dün öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • iförl erin göz muaraesine başlanıyor Seyrüsefer kazaların mertebe azaltmak için çanalara devam edilmektedirarada Belediye Sağlık Mü-•lü£u otomobil kullananların derini yeni baş tan muayeneye lamıstır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • 4 ekim akşamı.Kremlin sarayında,1500 delegenin iştirakiyle açılan ve 13 yıldan beri ilek defa toplanan Sovyet Rusya Komünist Partisinin kongresinin Stalin tarafından yazılıp yayınlanan son raporda ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapan 19 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • JÜBİLE if Türk Kadınlar Birliği,muharrir Nezihe Muhittin için 21 ekim salı akşamı Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında zengin programlı bir iübile tertip etmiştir.KONGRR if Demokrat Parti Beyoğlu bucağı Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Hazreti Rffiuhammetten sonra Yazan:S.NAFİZ TANSU Hazreti Ömer süvariye kendisinin halife olduğunu söylemiyordu 56 Ya Saad* fillerin en tehlikelisi beyaz ve boz renkte olanlarıdır.Bunlara karşı ya onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Çöplerin imhası o-Vilâyette yapılan bir toplantıda bazı kararlara varıldı Şehir çöplerinin denize dökülerek imha edilmesinden doğan mahzurları önlemek maksadiyle dün Vilâyette Vali ve Belediye Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Belediye kömür tanzim satışlarına başlıyor Belediyenin önümüzdeki günlerde yapmağa başlayacağı o-dun ve kömür tanzim satışları hakkında alınan kararlar gözden geçirmek üzere dün Vilâyette bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Galatasaray lisesinde bugün bir seminer açılacak Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan eğitsel rehberlik semineri bugün 16 da Galatasaray Lisesinde açılacaktır.Seminerde incelenecek mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Hie.18 Muh.137i VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 6.04 12.22 öğle 12.02 6.20 İkindi 15.13 9.32 Akşam 19.41 12.00 Yatsı 19.12 1.30 İmsak 4.26 10.44 8 JSL Ekim 25 1952 Eyltti Çarşamba 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Son Hacı kafiiesi dün geldi Son hacı kafilesini getiren Selçuk vapuru dün 660 hacı ile limanımıza gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Şehreminindeki yangında iki kişi yandı Dün Şehreminincte bir yangın olmuş ve 2 Kişi ağır aurette yanmıştır.Şehremini Uzunyusuf sokağı 15 numarada oturan 55 yaşlarındaki Mersiye Yurdaer adındaki kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • İstiklâl caddesinde yakalanan sarhoş Taksimden üalataaaraya kadar uzanan caddenin asayiş durumunu temin için vazifelendirilen istiklal Caddesi ekibi cumartesi gününden itibaren çalış mağa başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • ileri Türk musikisi ko nse rvatu arın da kayıtlara başlandı ileri Türk Musikisi Konservatuarı 19 ekimden itibaren eski Fatih Halkevi binasında yun,i ders yılına başlayacaktır.Okulda ^cta,solfej,nazari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Rüşvet a!an müdür Taksim Nahiye müdürü Safanın duruşmasına dün başlandı Aldalikokose Tomena adında bir italyandan 300 lira rüşvet alırken yakalanan ve adalete teslim edilen eski Taksim oucak müdürü Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • HALKIN SES Susuz bir semt'in şikâyeti Beylerbeyinde Şanbazyiğit caddeHİyle Halimekadın,Nak kaş,Yeşiltulumba,Dere sokaklarında oturan okuyucularımızdan müteaddit imza ile aldığımız bir mektupta deniliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • Millî Piyangoda kazanannumaralar Milî Piyangonun 7 ekim 1952 172266 172268 172971 172973 Sekilisi dün An karada saat 13.30 172975 172977 172979 178000 da yapılmıştır.İkramiye kaza-178692 178694 178696
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1952
  • KISA HABERLER f Vilâyet Veteriner Müdürlüü muhtelif ilçelerde hayvan ügiîeri açmaktadır.Bu sergilr öyiüler tarafından büyük alâa görmektedirj Tarsus vapuru bugün saat I te Doğu Akdem?seferine çıacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Nacip paşa ve partiler Bir çok mitingler» nutuklar» iert beyanatlar ve tehditler den sonra Mısırda on altı milyon!âzası okluğu riyaset makamı tarafından ilân edilen Vefd Partisi Necip Paşanın karsısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • İki Amerikan film şirketi birleşiyor Nevyork,7 Nafen)Haber alındığına göre,Goldwyn Mayer ve 20th Century Fox film kumpanyaları birleşmek maksa i diyle müzakereler yapmakta-j dırlar.Bir anlaşmaya varıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Türkiyeye verilen gemiler o-Dün Brooklyn Limanında gemilerin teslimi merasiminde Selim Sarperde hazır bulundu Nevyork,7 A.A.Karşılıklı savunma anlaşması gereğince Türkiyeye 3 ve Norveç'e 2 gemi verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Amerika,Rus sınırında harp hazırlıyor muş Komünist kongresinin yüksek rütbeli delegeleri Âmerikaya ve bu arada Gl.Eisenhower'e j illetli hücumlarda bulundular Moskova,7 AP)Komünist Partisi Kongresini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • ACELE EDİNİZ-Yalnız 3 Gün Kalmıştır.Türkiye Kredi Bankası A.0.İSTANBUL BEYOĞLU IZMIR ADANA Büyükpostahane karşısında istiklâl Caddesi No-339 Büyük Kardiçalı Han özler Caddesi 10 Ekim Cuma Akşamına kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Kıremler cilt hastalığı yapıyormuş Londra,7 Nafen)«The Lancet» ismindeki tıp dergisinde çıkan bir yazıda,güzellik kremlerinden dolayı husule gelen cilt hastalıklarından bahsetmektedir.Hea-türlü krem k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Tepkili ilk deniz uçağı yapılıyor Vaşlngton,7 A.A.Amerikan bahriyesinden bildirildiğine göre tamamen tepkili motorlarla mücehhez olacak ilk Amerikan deniz uçağının İnşası için Bahriye Bakanlığı «Glenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Ava Gardner Frank Sinatra çiftinin durumu Nevyork,7 AP)Meşhur garkıcı Frank Sinatra bugün St.Louis şehrinde gazetecilerle yaptığı bir konuşmada karısı arasında bazı anlaşmazlıklar sineuna yıldızı Ava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Helsinki'de büyük bir infilâk Helsinki,7 A.A.Bu gece burada bir lâmba fabrikasında büyük bir infilâk olmuştur.Fab rika binalarının birçoğu yıkılmıştır,infilâk neticesinde çıkan yangın devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • 56 Ve aynı an içinde,bizi gören Sofiyanın gülümsemek için hazırlandığını,fakat bunun pek büyük ve pek boş bir ümit olacağını anladığını da gördüm-O kendini,evet.aynı an içinde topladı-Adama şuh bir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Hürriyet şiirleri Tarık BUĞRA Şairlerimizin durmadan yazdıkları hürriyet şiirleri kalbimi şefkatle sızlatıyor,içim burkuluyor,yüreğim parça parça oluyor,onları her okudukça.Fakat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • İKTİBAS moletz'in bir k reçetesi Günlük hayatınızda,aşağıdaki kaidelerin de gösterdiği gibi,rehberiniz hikmet olmalıdır.İtidali ebedî:gençliğin kapısını bize açacak olan anahtar işte budur_Bugünkü tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • fBu akşam MELEK Sinemasind:Hayatınızın en güzel ve zevkli iki saatini yasayacaksınız-KoneaDar Açarken Too Young Too Kiss)Baş rollerde VAN JOHNSON JUNE ALLYsüN Metro—Goldwyn—Mayer süper filmi Numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1952
  • Bir imamın cevabı Eski imamlardan Hacı Ra gıp Aşkale imzasiyle aldığımız mektup üzerinde durulacak kadar mühim bir mevzuu ele almaktadır.Mumaileyh bu sütunda çıkan ve bazı imamların son zamanlarda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1952
  • 4 Amerikan ordusunda tec rübe atışları yapılan 85 ton ağırlığındaki atom topunun resminin çekilmesine izin verilmiştir.Bilindiği üzre bu topta atomik bir infilâk maddesi kullanılmaktadır.Foto:AP)2Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1952
  • Uzun kızıl saçlı,açık yeşil gözlü,düzgün,pürüzsüz beyaz bir cüt,sülün gibi bir vücut,selvi boy,mevzun bacaklar ve rüya gibi bir yüz.Eğer bunların hepsini bir araya getirirseniz karşınıza çıkan kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1952
  • Rahibe teslim olmayarak ölüme koşan kadın x)Kocasının,Başrahîp tarafından zindana atıldığını duyan güzel Dayffıl;koşarak mabede gitti;rahiplerin ayağına kapandı.Başrahip:"Onu gördükten sonra benîm olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1952
  • Binicilk fedrasyonıınun yeni başkanı Binicilik Federasyonu Başkanlığına Tümgeneral Mahmut Kayaalp tayin edilmiştir-Kıymetli bir sporcu olan general bu vazifesini fahriyen yapa çaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • Türksporunu tanıtalım Babfir ARDAHAK Hemen her sahada olduğa gibi sporda da kendimizi tanıtmak hususunda da aşın derecede hareketsiz kalıyoruz.Beynelmilel alana çıkan sporcularımızın son senelerde mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • Basketbol teknik öğretim kyrsu açaiıyor istanbul Sportif Oyunlar Ajanhğı şehrimizde bir basketbol teknik kursu açmaya karar vermiştir.Kursu millî takım antrenörü Elliot Van Zandt idare edecektir.Kurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • »j'iw Ingiltereden Haberler ingiltere lig maçları bütün heyecaniyle devam etmektedir-Takımlar bir taraftan maçları oynarlarken diğer taraftan sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar* Yuhardaki futbol maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • Nihat Balkan isminde bir Eskrimcimiz isviçre şampiyonluğunu kazandı Geneve 7 T.H.A.isviçrenin en büyük gündelik gazetelerinden «La Tribune de Geneve».Cenevre Eskrim şampiyonasındl büyük muvaffakiyet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • Kasırga Gençlik Kulübü 1949 da teşekkül eden bu kulüp futbolda m uaffakiyet gösteriyor Kasırga Gençlik Kulübü 1949 yılında semtin gençleri tarafından kurulmuştur.Aynı sene faaliyete başlayan Kasırgalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • wai Geçen sezonun lig birincileri Geçen mevsimde Avrupanın muhtelif memleketlerinde şampiyon olan takımlar şunlardır:B.Almanya:V.B.Stuttgart ingiltere:Manchester United Avusturya:Rapid Belçika:F.C.JLi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • B İTALYA LİGİNİN üç büyük fakımı inter,MiSan,Juventus fen birinin bu sanıda şampiyon olacağı muhakkakfoaîtalya liglerinde bu sene hangi takımın iyi neticeler alacağı günün başlıca mevzuunu teşkil etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • Avusturya Fransa millî maçı 19 ekimde yapılacak Avusturyalılar eski şöhretlerden ibaret bir kadro tesbit edecekler Geçen sene Pariste Fransa ile 22 berabere kalan Avusturya millî futbol takımı 19 ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • 1951 52 mevsimi profesyonel küme I g şampiyonasında Vefanın dördüncülüğü nihayet tekarrür etti Bilindiği gibi geçen seneki Bölge Tertip Komitesi.Beykoz takımının itirazına istinaden bir oyuncunun gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.10.1952
  • Ankara lig maçları bu hafta Ankara lig maçlarına bu haftadan itibaren devam edileçektir.Ankara lig maçlarıma programım aşağıda bulacaksınız:Birinci hafta:Ankaragücü Demirspor Gençlerbirligi Jandarmagü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • $İİMMW$ISITO!P1 Kara Çelebi Hocanın zadenin körpe kızı Cinci aklını fikrini alıyordu ^126 Bu sitemli sözlerden iyi kötü bir şeyler anlayan Padişah,dalıa merhametli,daha müşfik bir okşayış ve lisanla:V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • 12 3 4 5 6 Hazırlıvan:Sadi BORAK 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Kız çocuk;Herkes*» çatar 2 Gelir kaynağı ele geçir;Bir zamir 3 Feryat;Dişe ait mahfaza mevcut 4 Göktedir;Müttehit 5 İhtiyat;Bir nakil vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • Hayır!Mânâsız bir sual olduğunu şimdi anladım.Meslek icabı,hakikati öğreninceye kadar bir müddet saçmalar dururuz.Her sözümüze ehemmiyet vermek doğru olmaz.Vaziyet dolayısiyle telaşa düşmekten kendimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • Ulvi Yenalın tetkikleri 1 ekimde ParLste toplanan Dünya Armatörler Konferansına Denizcilik Bankası adına iştirak eden Ulvi Yenal,konferans sonunda İngiltere,Belçika ve Atinaya giderek,Denizyolları ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • Yargıçlara akıl öğreten tövbekar bir yankesici!Damlarda kovalamaca Çarptığım insanların sayısını unuttum Bu san'ata tövbe ettim Dinsizin hakkından imansız gelir Artık ihtiyarladım kimseyi işleyecek du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • fallal» bilgiler Nöbetçi eczaneler Beşiktaş:Beşiktaş Eminönü:Beşir Kemal Bakırköy:Hilâl Eyüp:Nail Halit Fatih:Muharrem Tanır Beyazıt:Yeni Lâleli Beyoğlu:Galatasaray Taksim:Ertuğrul Şişli:Feriköy Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1952
  • Nakleden:AZİZ ÖZBAY ilk şahadetlerden çıkarılan 2 Cesetler çoktan kurumuş ve sertleşmişti-Her halde cinayet bir gün evvel akşam saat 9 a doğru,yani posta Liöze.n köyün_den ayrıldıktan yarım saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün tfaaaali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Yok-Güzel-Demek ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Soğuk harp [Baş tarafı 1 incide] başkomutan tâym.etmeleri gerekmektedir-Montgomery şunları ilâve etmiştir:«Hakikî harp zuhur edecek olursa Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı tek başına hareket etmiyecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Yunan Meclisi feshediliyor [Bas tarafı 1 incide] BAYAKIN YUNANİSTAN SEYAHATİ TEHİR EDİLECEK Genel seçimlerin kasım ortalarına doğru yapılması mümkün olduğu cihetle,Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Mızrak çuvala sığmaz![Başmakaleden devaıul elinde tutan aynı kâhin tavırlariyle konuşmaktadır* Hâlâmemleketi büyük bir vakıf parçası ve kendisini bu vakfın gökten zenbille inmiş yegâne mütevellisi san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • ij Genel Meclisi dün mühim kararlar aldı LBafi tarafı 1 incide] olursa olsun ekmek fiatlarını arttırmamaktır.Prof.Gökay sözlerine devam edeıe)k şunları söylemiştir:Süt meselesi hakkında muhtelif yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü aleyhine bir dâva Geçen sene Dağcılık Kulübü* ne âza kaydedilen sigorta eks« perlerinden îrfan Denever,son* radan Kulüp İdare Heyetinin karan ile azalık hakkını kay* betmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Petrol ihtilâfı halledilemiyor nnnr Amerikaya İhtilâfı halletmek için Başbakan Musaddık'ın bir İngiliz heyetini İrana davet edeceği bildiriliyor.Tahran 7 A.A.Başbakan Musaddık petrol hakkında ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • anın katli nasıl örtbas edildi?[Bas tarafı 1 incide] yuvarlanmıştı.Vazonun,tahba parkeler üzerinde parçalanmasından mütevellit şangırtıya Neriman ile annesi koşup gelmişlerdi.Bu arada,aşağıki holde be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Yankesici ehlivukuf dinlendi [Baş tarafı 1 incide] Sevim GUrkan,Firüzan Bohar İhsan Tan ve Seracettin adındaki şahitlerin dinlenmesini mU teakıp,mütehassıs yankesici salona alınmıştır.Kendisine pantol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Kore için bugün karar veriliyor Bir Amerikan uçağı Rus karasularına düştü* Kürede göğüs göğüae çarpışmalar oldu_Munsan,7 A.A.Yarınki Pamnuııjom mütareke görüşmelerinde komünistlerin General Harrison'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Mr.John Vilson Dünya izci teşkilâtının oymak beyi o Mr.John s Vilson dün uçakla şehrimize geldi Beynelmilel İzcilik Teşkilâtı oymak beyi Mr.John Vilson dün saat 16 da uçakla şehrimize gelmiştir.Mr.Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Veft'çiler Gl.Necib'i destekliyor o-Veft'in organı «Al Mısrî» gazetcsi parti ile ilişiğini kesti* Mısır'da talebeler partilere ciremiyecekler Kahire,7 A.A.Veft Partisi Başkanlığına vekâlet eden Abdüls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Neriman Kral Faruktan boşanıyor mu [Baş tarafı 1 incide] teyid veya tekzipten kaçınarakı «müşterilerimin bana tevdi ettikleri dâvalardan bahsedemem» demiştir-Beri yandan Faruk'un maiyet erkânından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • Âmerikada seçim faaliyeti artıyor New-York,7 AP)Verilen haberlere göre.Vali Stevenson bugün Orta Doğu eyaletlerinde beş gün devam edecek yeni bir kampanyaya girişecek ve mevzuu komünizm tehlikesi etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1952
  • "İnönü diktatörlüğü hortlatmak gayretindedir,[Baş tarafı 1 incide] öne almak hakkında Halk Par tisine yapmış olduğu teklif üzerinde de durulmaktadır.Halk Partisi ileri gelenleri sözde seçime hazır old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Ittanbu1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Türküler ve oyun havaları Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Madenî eşya yaptırılacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Bakanlığımızca yeniden açılacak verem hastahaneleri,hemşire okulları ve doğumevleri ihtiyacı için 68 kalem maden!eğya kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • 2rn kısmı Saat 21 de FIRTIN A Yazan:Shakespeare TUrkçesi:Haldun Derin ielefon:42157 k*«s.«iedi k:s itıı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • İştanbulLevazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 14 kalem muhtelif inşaat malzemesi kapalı zarfla 27/10/952 günü saat 16 da Malatya As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 6688.40 lira geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • 11-19 Ekimd Dueswelilorf Sergisinde Meşhur BRÂBENDER Fabrikasının Klima dolaplarını,Plastoraflarıııiı Visgogralarıniı nususî cermostadlarını ve seri rutubet cihazlarını görebilirsiniz-Sergi binasına 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Açık eksiltme ilânı Selimiye hayvan sağlık memuları okulundan.Cinsi Kalemi Muhammet fiatı Geçici teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş Kuru erzak 21 kalem 1027210 77042 Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • I Istanbul Belediyesi Hânları Satılık arsa Fatihte Hasan Halife mahallesinin Mutemet sokağında kadastronun 115 inci adasında 1739/1 harita numaralı ve 43.68 metrekare sahalı B/l Belediye malı arsa 960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • İzmir Belediye Başkanlığından izmir Eşrefpaşa Zührevî Hastalıklar Hastahanesi ameliyathanesi için alınacak bir adet üroloji için ameliyat masası,bir adet ameliyat masası,bir adet ameliyat lambası,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • I.E.T.T.Umum müd UrlUğünden Muhammen bedeli CİF-istanbul 8980—lira olan 2000 metre lâstik hortum» 600 adet motor askı sustası» 50 adet Kontr tampon,250 adet manyetik Fren paten sustası île 100 adet ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • ma He isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian facu.ıeye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine Saat tam 17 de Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız ihtiyacı için aşağıda yazılı 3 kalem çelik tel halat açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır» Bu işin tamamının muhammen bedeli 5480 lira geçici teminatı 411 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Çanakkaale Vliliğinden Dimetoka Biga yolunun 3 700—7 000 kim-arası toprak tesviyesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-I Keşif bedeli 3480015 lira olup geçici teminatı 261001 liradır-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Donanma gemilerinin uçaksavar top atışları Donanma Komutanlığından 1—Donanma gemileri 8-9-10 Ekim 1952 günlerinde Karadenizde aşağıda hudutlandmlmış sahada Manşa karşı uçaksavar atışı yapacaklardır* 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Karsak Orhangazi köprülerini iki taraf yaklaşma yolları yaptırılacak Kara yolları linçi BcIgelVSûdürlüğünden 79691-31 lira keşif bedelii Orhangazi Karsaklı köprüleri iki taraf yaklaşma yollarının yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Levend Beyazıt otobüs ring servisi İ.E.T.T.umum müdürüğliiHfen 10 ekim 952 Cuma gününden itibaren Mecidiyeköy Beyazıt otobüsleri Levend'o kadar uzatılarak şimdikinden daha sık ve takviyeli olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Bir adet kamyon ve bir adet kamyonet satın alınacaktır İzmir eshot umum müdürlüğünden.Bir adet 5 fabıika tonluk kamyon ve bir adet fabrika tonluk kamyonet teklif verme usuliyle satın alınacaktır-Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.'İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • *wm Fantezi Alman Nüofeks Bayan Belli ve Kloşlu Trençkotlaı Mektepli Çocuk Trençkotları Şanjanlı Erkek Trençkotları 20 liradan 120 liraya kadar Pardesü çeşitlerimizi ve fiyatlarını görünüz-Peşin ve Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • İmar durumları mevcut satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dom,a No-Cinsi Lira Lira 516-9284 Eminönü.Unkapanı,Sarıdemır mah-1108 8310 eski Ayazma yeni Keresteciler cad-477 ada.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • r KATİP ARANIYOR Basın Teknisyenleri Sendikası,işlerin çokluğundan dolayı ücretli bir kâtip almağa karar vermiştir* Sendika İçlerine ilgi gösterenler tercih edilecek ve 11 Ekim Cujmartesi günü öğledeu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1952
  • Erciş Jandarma Sa.Al.Komisyonundan:A Askerî ihtiyaç için «50» ton sığır eti alınacaktır-Munammen bedeli «60000» liradır.B Şartnamesi Erciş,Ankara J-Satın alma komisyonlarında ve Van II J-Komutanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8