Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • 4/0w4k *İHtfatmu Bugün şehrimizde ve civauıda hava açık olacak ve de-isik yönlerden hafif rüzgarlı reçecek,hava sıcaklığını muhaaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir Faruk kayınpederini nasıl öldürmüştü ve yüz on kiloluk vücudunun bütün ağırlıfı ile Sadık Paşanın karın nahiyesine mfthiş bir tekme attı Nakleden:Ümit DENİZ Kral Faruk bu göv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Kral Faruk yargılanacak Kahire,6 AA)Eski Kral Faruk'un kendi emri ü)zerine demir muhafız kıtasına I Devamı Sa.7 SU.t de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Menderes Inönünün nutkuna cevap verdi 'ismet Inönünün bu nutku bir ihtilâl beyannamesine benzemektedir Dünkü diktatör bu memlekette böyle konuşmaya başlarsa bu,nifak çıkarmak ve tehlike yaratmak isteğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Allah bu memleketi korusun!£81 A\Mayısta iktidar deği-II |p şerek Demokratlar hükümete ve Halkçılar muhalefete geçince memleketin sükûna kavuşacağı,yeni hükümetin devraldığı harap idareyi rahat kafa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Bîr kamyon bîr dükkâna girdi Dün şehrimizde iki.Ankara'da da bir nakil vasıtası kazası olmuştur-Bir Belediye otobüsü;frenlerinin patlaması yüzünden Nebioğlu yayınevinin kapısına çarpmış» 6 kişi yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • İ.İnönü'nün İzmirdeki nutkunun akisleri Ankara 6 Milliyet)OHJP.Genel Başkanı tamet Inönünün son günlerde yapmıg olduğu ko-fDevamı Sa.7 Sil.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • İzmir'de C H.P.İllerin çıkardıkları iki hâdise İnönü'ye itiraz eden bir vatandaş ve yol istiyen bir şoför Halk Partililerin tecavüzüne uğradı izmir,6 Milliyet)C.H.P.Genel Başkanı İsmet Inönünün bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • w.vii&S'v yW Kahramanlanmiz sancakları altında şeref tribünü önünden geçerken Foto:Milliyet Güngör)istanbulun Kurtuluş Bayramı dün kutlandı Bu münasebetle Taksim meydanında muhteşam bir geçit resmi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Veft hükümete boyun eğdi M.Nahas istifa etti Kahire,6 T.H.A.Veft Partisi İcra Komitesi bugün yaptığı bir toplantıda Mustafa Nahasm parti başkanlığından istifasını kabul etmiştir.Toplantı esnasında Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Libya Ordusuna Türk generali komuta edecek Trablusgarp Libya)6 T.H.A.Libya hükümeti bugün Başbakan Mahmut Muntasır*ın başkanlığında bir toplantı yaparak,Libya ordusunun kurulmasını kararlaştıran kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Meşhur eroinci objektiften kaçıyor Foto:İFA)Meşhur eroinci Topaç Osmcn tevkif edildi Bundan 15.gün evvel Tepebaşında Piremeci sokağındaki evi basılarak 4 kilo eroin,kumar aletleri,tabancalar ve kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Senatör Fulbright'ın beyanatı Türkiyede hakikî demokrasi vardır "Türkler Stalin'e pek yakın oldukları halde,Rusyadan Amerikan Cumhuriyetçi Partisi kadar bile korkmamaktadırlar,Associated Press muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırlı yere gelmiycn büyük Türk güreşçisinin hayatı Hasmımın ani hücumu beni şaşırtmıştı Vasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski Istanbul seferleri İsmail Hami DANİŞMENP Osmanlı-Türkleri istanbul'u yedi defa muhasara etmişler ancak yedincisinde fethe muvaffak olmuşlardır:Fakat ilk altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • KISA HABERLER •fc İşçi Sigortalan Kurumundan bir heyet dün Vilâyete gelerek şehrimizde açılan ve açılacak olan dispanserler hakkında Valiye izahat vermişlerdir.Beyoğlu Belediye Hastahanesine ilâve edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • POLİSTE Maltepede Gümüşsüyü caddesinde bir mandıranın sahibi olan Mustafa Ay yıldız dün gece süt sağarken içeri giren meçhul bir şahı.s tarafından bıçakla yaralanmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Istanbulun,senelerden beri haJledilemiyen bir derdi ve üzerinde en çok münakaşa yapılmış mevzularından biri de belediye hastahaneleridir.Bu müesseseler,bütün gayrete ve fazla mesaiye ragmen halkın iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Kambiyo Kapa 019 Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Dr alimi Eskoudes ve esham Açılış Kapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Hazret i Muhammetten sonra azan:S.NAFİZ TANSU Gençler analarına veda etmişler,sonra da savaşa gitmişlerdi 55 Bu müfrezenin kumandanı:Ya Saad,demişti.Medineden geliyoruz.Bir haftadır yoldayız.Siz harbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • KONGRELER Demokrat Parti Vişnezade ocak kongresi 10 ekim cuma günü Beşiktaş iskele gazinosunda yapılacaktır.Demokrat Parti Levent ocak kongresi 12 ekim pazar günü saat 9 da ocak lokalinde yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Polis okulunda diploma tevzi merasimi Polis Okulu imtihanları bu ayın 14 ünde sona erecek ve mezun olan 196 polisin diplomalar» törenle verilecektir.Bu münasc betle büyük bir polis gösteriş de yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Polislere bsçak çeken sarhoş EvveJki akşam Dolapdeıedt yeni bir,zabıtaya tecavüz ha disesi olmuştur.Yenişehir Sazhdere sokağı 11 numarada oturan Şakir Cıîıa adında bir şahıs gece bitişikte ki düğüne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • No h i ye müdürleri o gelirimizdeki Bucak müdürleri arasında geniş mikyasta değişiklik yapılacak Vilâyet makamı,Nahiye Müdürleri arasında geniş mikyasta değişiklik yapmağa karar vermiştir.Buna sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • x HALKIN SESİ Bir sokağın garip faceliisi Maçkada Acısu sokağında Nuri okunamamıştır)yazıyor:«Maçkada Acısu sokağında oturuyorum.Bu sokak Akaretlere giden caddede başlaa ve Taşlık parkında nihayet bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Hâdiseden sonra kısa bir zaman Şehrimizde;birisi cinayet,diğerleri de yaralama ile neticelenen iki hâdise olmuştur:tik kanlı hâdise şudur:Topkapı Maltepesinde Merkezefendi semtinde İbrahim isim li bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Kız talebelere sarkıntılık edenler için tedbirler alınacak Okulların açılması münaseoa tiyle Vilâyet ve Emniyet Mü dürlüğü okulların önünde kız öğrencilere sarkıntılık yapan larla mücadeleye başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Kahv3 fmtları artıyor Kahve fiatları son günlerde artmaya başlamıştır.Birkaç gün evvel 960 kuruşa alman kahve,bugün 11 liraya satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • İki polis memuru taltif edSIdi Son 15 gün içinde 2 eroin fabrikası basan ve 9 kilo da eroin ele geçiren 6 ncı Kısın?esrar grupıı memurlarından Ko miser Turan Can ile Polis me muru Mehmet Günay ve Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Tarsus vspuru dun qe3di Tarsus vapuru dün 269 yolca ile Batı Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Bu vapurla gelen yolcular arasında Strasburg Konseyine iştirak e den delegelerimiz ve Fransada «şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Teknik üniyarsiteys müracaat edsnler fazla Liselerin on iki seneye çucı rılması yüzünden bu sene lise ler mezun vermemiştir.Bu yüzden İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerine kaydolan talebenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Temsil bürolarına yeni bir şekil veriliyor Millî Savunma Bakanlığı,Îemirin son zamanlarda kazandığı askerî ehemmiyeti göz ön-lne alarak bu şehrimizde de biı Temsil Bürosu açmaya karar vermiştir.Şimdiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Mütehassis yankesici!Emniyet müdürlüğü ıralıkemede ehlivukuf olarak dillenecek yankesiciyi arıyor Birinci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir yankesicinin ehlivukuf olarak dinlenmesi hakkında karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1952
  • Ilk.7 Ekim Bu 17 24 Muh.1952 Eylül 137i Salı 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.03 12.19 Öğle 12.02 6.19 İkindi 15.15 9.32 Akşam 17.42 12.00 Yatsı 19.14 1.30 İmsak 4.25 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • 55 îyi.Ben şimdilik yalnız seninle boraber olmak istiyorum.Beraber olunca hattâ bu mendebur yer bile vız gelir-Ayağa kalktı:Ama biz çıkalım.Hem burayı eskitmemiş oluruz,hem de üzel bir yerde insanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • İKTİBAS 1955 de altüst edecek Hepsi birer atom icadı olan bu silâhlar sayesinde düşmanın başta gelen kütle halinde Lisan kuvvetinin harekâtta artık hiçbir rol oynayamayacağı,orduların fe!ce uğrayacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Rom ad a penisilin hırsızları yakalandı Roma 6 A.A.150.000.000 liret kıymetinde 100 kilogram penisilin Romada bir ecza imalâthanesinden çalınmıştır.Polis tarafından yapılan tahkikat neticesinde çoğu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Dış seferlerin kış programı hazırlandı Dnizyollan dış hatları vapuı seferlerinin kış programlarına yakında başlanacaktır.Yeni programa göre seferler Jı af tada bir yerine 15 günde bl-re indirilecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • israîlde saatli bomba Doğu Almanya hükümetiyle İsrail arasında imzalanan harp tazminatı mukavelesi müfrit milliyetçi Musevileri fena halde iğzap etmektedir* Onlara gö re hükümet vaziyetten istifade ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Mektepler açıldı.Tarık BUĞRA Mektep oemek Mr vakitler hoca demekmiş.Sonra sonra hoca ve kitap demek,olmuş.Şimdi de kitaptan ibaret kalmak üzere.Nasyonalist veya komünist,her iki yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Yankesecî ehli hibre Adalet tarihimizde ilk defa olarak mahir bir yankesici ehlihibre sıfatiyle mahkeme huzuruna çıkacaktır.Bir müessese mutemedi bankaya götürdüğü on iki bin liranın lyankesiciler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Cenevrede atom tetkik merkezi kuruluyor Ingilterenin yaptığı son atom tecrübelerinin Batılılar arasında yeni ve müsbet bir iş birliğine yol açacağı belirtiliyor ve Amsterdam 6 AP)On Batı Avrupa memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Rusya Almanyada bir ordu hazırlıyor Berlin 6 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Doğu Almanyada Sovyetler bir ordu teşkili için hazırlıklarına hız vermişlerdir.Bunların yakında «milli bir Alman ordusu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • İngilterede büyük hava manevraları Londra 6 AP)İngiltere hava savunma kabiliyetini muazzam bir hava manevrası ile denemiş bulunmaktadır.Binden fazla uçak ve 250.000 kişilik bir personelin iştirak etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Karadenizde fırtına Karadenizde hüküm süren fırtına yüzünden,Konya vapuru Cidede biriken 160 yolcuyu alamamıştır.Denizyolları işletmesi bu yolcuların îstanbula gelebilmesi için,Karadenizden dön-ı mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Millî piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 ekim çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numarala» Ankara Radyosiyle bu gece saat 23 de yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Mes'&sf bir evienme Gazetemiz şef makinisti Sabahattin Tezcoşkun ile Melâhat Tezcoşkun 4.İ0.952 Cuma grünü evlenmişlerdir.Yeni evlileri tebrik eder,saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1952
  • Kore'de 263 tayyarenin büyük akını Kızılların Vonsan güneyinde bulunan büyük bir askeri sevkıyat ve ikmal merkezi bombalandı-Karada giddetli savaşlar devam ediyor Tokyo 6 AP)Japon denizindeki uçak gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.10.1952
  • Istanbulun düşman işgalinden kurtarılışının 29 uncj yıldönümü dün Taksimde yapılan muhteşem bir geçit resmi ile kutlanmıştır.Merasime karı,deniz ve hava birlikleri ile gençlik ve izciler iştirak etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1952
  • M M New Yorkta Jiggi gece kulübünde sigara satarken Californiah meyva krallarından John E Morgan'ın gönlünü fethedip tanışmalarından üç hafta sonra Reno'da evlenen bu sarışın dilber Helen Rosandır.Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAHU BİR VAK'A Şuh Rum dilberi,Orhan Gazi'ye kısmet olmuştu Adı tarihte Nilüfer diye şöhret bulan bu güzel kız,Brecâk Beyine geSin giderken,Osman Gazi tarafından esir edilerek Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.10.1952
  • 0 cidmde Nice takımından Mont Peiller'ye kargı oyniyacak olan Lef ter Kü çükandonyadis lefîer,9 ekimde Nice'de oyniyacak Lcfter Küçükandonyuüis'iiJ İtalyadan Fransaya transfer ol-Juğunu ve Nice takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • Futbol hakemlerinin aylık toplantısı Bölge Futbol Hakem komitesi bu mevsim başında haftalık idmanlara ve aylık kritik toplantılara devam etmeyen hakemlere vazife vermemrjti kararlaştırmıştı-Bu karar ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • namzet YAZAN:Su* hi GARAN Futbol hakem kursunu ikmal edip;sözlü ve yazılı imtihanlarda muvaffak olduktan sonra yıllardır çizgi üzerinde bayrak sallamış öyle arkadaşlar var ki;bunlar bir türlü tescil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • Beşiktaş Kulübü yeni antrenör getirtiyor Emin bir kaynaktan aldığımız bir habere göre.Beşiktaş Jimnastik Kulübü,İtalya veva Yugoslavyadan bir antrenör celbetmek üzere icabeden temaslara girişmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • Admira Fransaya jH'yor Avusturyanm me^hnr Admira futbol takımı 19 ekimde Pariste Pare de Princes stadında Stade Français ile karşılaşacaktır-Hatırlarda olduğu veçhile aynı gün Avusturya ile Fransız mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • Ulvi Ziya Yenal Federasyona mı getirilecek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü tedvir etmeğe memur edilen Cemal Alpman'ın» Futbol Federasyonunu yeni bir revizyona tâbi tutarak,eski Başkan Ulvi Yenal'i t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • R*Hiqr ot ceza heyetine veriFdi İstanbul Üçüncü Enternasyonal Basketbol Turnuasına iş tirak edemiven sempatik basketbol cu Benenot'yu.Fransız Basketbol Federasyonu ceza heyetine sevketmistir-Bu oyuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • Galatasaray kulübü idare heyetinin oyu culara verdiği Disiplin cezasfi Galatasaray kulübü idare heyeti,hafta idmanlarından birinde bulunmayan Muzaffer Tokaçla,zapturapta uygun hareket etmeyen kaleci T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • 3&4İHI V Pazar ftünü Şeref stadında yapılan karşılaşmada seyircilerin hail Pazar günü Şeref stadında oynanan Beşiktaş Adalet maçı,disiplin ve zapturapt bakımından kocaman bir sıfırdı-Duhuliye tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • İstanbul profesyonel kûma karşılaşmaları mı ıı imim ıı-ıı ı Maçların stadlara tevzii müsbet netice veriyor Bu mevsim maçlarına hazırlık olmak üzere profesyonel küme temsilcileri toplanıp tertip komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.10.1952
  • Evvelki gün Şeref stadında oynanan Beşiktaş Adalet maçında 12 küsur bin lira hâsılat elde edilmiştir.Resmimiz bu maçta Şevketin bir atakını gösterin ektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizala rında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Ankara MSB-1 No-lı Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • ÜCUKNe isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine Saat.tam 17 de Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • Denizcilik Bankası T.A-0.Şefor Hatları İşletmesinden:8 ekim 952 çarşamba gününden itibaren şehir hatlarında kış tarifesi tatbik olunacaktır-Yeni tarife iskelelere asılmış olup eep tarifeleri gişelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • Kazazedenin başı ilk sad melerde parçalanmış v0,adamın daderhal ölmüş olması muhtemeldi.Muammanın birinci kısmı bu şekilde halledilirse cehresinin araba devrildiği esnada ezilmiş olması tabiî mümkündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • tarihteki korkunç Nakleden:AZIZ OZBAY Lyon cinayetinin günahsız kurbanı ı Fransanın yalnız adalet tarihine değil,şiirine,sahnesine» beyaz perdesine aksetmiş korkunç bir cinayet vardır-Aradan iki buçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • Bazukan:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Tersane;Kadın onun arkasında idi;Bir edat 2 Buharsız tren;En yüksek ölüm mertebesi 3 Bir oyun;Tenezzül et 4 Boy atan;ince 6 Su;Başkaldıran 6 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • mm m im Seni gerdeğe koyacağız hoca eseflenme işte kayınpederin bekliyor 121 Hoca çıktı;Padişah önündeki hediyelere dalarak dışarıdan akseden saz ve sözlere kulak verdi,dudakları oynuyor,türküleri ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi Haldun Derin Telefon:42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz tnal Telefon:40409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.10.1952
  • Türk vo İslâm Eserleri Mutest:Sah hariç her gün saat:13.30 17.00 Deniz Müzesi:Pazartesi ve salı hariç her gün 10 17.Pazar günleri:10 18 arası.Resim ve Heykel Müzesi:Pazartesi hariç her gün 10 16.Yerob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Izmirde C.H.Ptilerin çıkardığı iki.hâdise [Baş tarafı 1 incide] tkinci müessif hâdise df CH.P.kalabalığının şehrin er işlek yerlerinden biri olan Kemer Caddesini fuzuli ve kasti işgali sırasında olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Allah bu memleketi korusun [Başmakaleden devam)I teşkilâtı ile kasaba kasaba» köy köy adamlar dolaşdırtarak:«Korede ölen şehit ol-maz!«Kore Türkiye için bir Yemendir!diye halkın içinde iktidara karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Sanat Hareketleri Mektepler açıldı Ömer Seyfeddin iğin Onlardaki gibi düzünelerle değil iki,üç ciddi tetkik gösterebilmek gerektir.Sınıflarımızda okutulan edebiyat kitaplarına gülünç demek bile mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Faruk kayınpederini nasıl öldürtmüştü?[Baş tarafı 1 İncide] lediklerine göre;o da içkiyi çok severmiş?Yazılanlara bakılırsa;en fazla meclûbiyeti;kadına,kumara,paraya ve içkiye karşıymış.Prens gülümsed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • tznıirdeki nutkun akisleri [Baş tarafı 1 incitlel nuşmalar ve bilhassa dün tamirde söylediği nutuk bitaraf Çevrelerde hiç de iyi karşılanmamıştır.DemoKrat Parti çevreleri ise inönünün bu konuşmasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Türkiyede hakikî demokrasi vardır [Baş tarafı 1 incide!sirleri olacağını ve büyük yardımlarda bulunabileceklerini söylemiştir.Türkiye ve Türklerden bahsederken Mr.Fulbright şunları söylemektedir:«Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • 115000 Basketbolcu Haber aldığımıza göre Fransada lisanslı basketbolcu sayısı 115000 dir.Bu kadar çok sayılı basketbolcuya malik olan Fransız Basketbol Federasyonu 29 eylülde takımları maçlara başlatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Kral Faruk yargılanacak [Baş tarafı 1 incide] mensup kimseler tarafından işlenen cinayetlerden şahsan suçlu olup olmadığı meselesini inceleyen hukukçular,eski krala tanınan teşriî masuniyetin cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • M.Nahas istifa etti [Baş tarafı 1 incide] Ayrıca,Parti icra Komitesi hükümetin arzularına uyarak,Veft'in tanınmış beş şahsiyetinin parti ile ilişiğini kesmiştir.Partiden tcra Komtesi kararı ile çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • tki kamyon kazası oldu o-Bir telsizcinin bacağı koptubir sığır çobanı Ue dört sığır da ezilerek öldüler Dün Karaköyde fecî bir kamyon kazası olmuştur.Şoför Kasım Dişli idaresindeki 24183 plâkalı kamyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Topaç Osman tevkif edildi [Baş tarafı 1 ikicide] cıhğa müracaat etmiş hem de Osmanı yakalıyarak yeniden mahkemeye sevketmişti.Dün savcılığa getirilen Osmanın elindeki serbest bırakılma kâğıdı tetkik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • İstanbulini kurtuluş bayramı [Baş tarafı 1 incide] miyetler ve muhtelif teşekkül* lerin igtirak ettikleri büyük bir geçit resmi yapılmıştır.Askerî kıtalar ve öğrenciler saat 9.30 da Sultanahmette topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] Boğazım kurumuş,san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • MENDERES VE KÖPRÜLÜ FRANSAYA DAVET EDİLDİLER Ankara,6 A.A.Dışişleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Sayın Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakam Fuat Köprülü,Fransa hükümeti tara fmdan mart ayı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • Bakanlar Kurulu dün toplandı Ankara,6 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün öğle üzeri Doğu seyahatinden şehrimize dönmüş bulunmaktadır.Cumhurbaşkanı Bay arın şehrimize dönmesi Ue beraber bugün Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.10.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] «Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü son konuşmasında iktidarı zulümle ithama kalkışmış,zulüm yolunun vatanı nifaka götüreceğinden' Türklerin nihayete kadar zulme boyun eğecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 952-953 öğretim yılı iğin inşaat,mimarlık,makine,elektrik ve maden fakültelerine namzet olarak kaydedilen ögrenicilerin tercih yoklamalarına 9 ekim 952 perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Urfa Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Urfa Verem Hastahanesinin esaslı onarımı olup keşif bedeli 29978-43 liraya geçici teminatı da 2248-38 liradır-2 Eksiltme 16/10/952 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • 100 ton patates nişastası alınacak teklif isteme ilânı Sümer bank alım ve satım müessesesinden Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 100 ton patates nişastası alınacaktır-Bu işe ait şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • imar durumları mevcut satılık emlâk)İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No« Cinsi lira lira 515-13210 Beyoğlu,Şişli,Duatepe mah-ğaha-8400 630det so-1260 ada,7 parsel eneski 64eski,yeni,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • çel il Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Silifke ilçesinde 110208 yüz on bin iki yüz sekiz lira 89)kuruş keşif bedelli ilkokul binasının inşası işi 2490 sayılı kanun uyarınca l/Ekim/1952 tarihinden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1 Mardin Vilâyetine bağlı Gercüş kasabası elektrik tesisatı dizel grubu ve A-G-şehir şebekesi)yaptırılacaktır-2 Tesisatın işler halde keşif bedeli 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • İmâlatında demir kullanan sanayicilere İstanbul Sanayi Odasından:Üç ayda bir dağıtılan Karabük demirini» imalâtında kullanan müesseselerin» en geç 10/Ekim/1952 aksamına kadar,yazılı ihtiyaç miktarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nOahada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU NAa KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı MatbaaaL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Cinsi rfıkdur Muhammet ilk teminat İhalenin yapılacağı Kilo bedeli tarih gün saat L K-L K Sızdırılmış sadeyağ 4000 24800 00 1860 00 20/X/952 pazartesi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Urfa Belediyesi Başkanlığından Urfa Viranşehir yolunun Km-0+000—23+853 kilometreleri arasına rastlayan ve Urfa Belediyesi hudutları içinde bulunan gayrimenkuİlerin 1295 tarihli Menafii Umumiye istimlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden 1 Evsaf ve eb'adı fennî şartnamesinde yazılı 15786 kgçelik saç kapalı zarf uyuliyle satın alınacaktır-2 Saçların muhammen bedeli «3946500» lira olup.geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Erimiş Sadeyağı alınacak Ereğli Kömürleri işletmesin Genel Müdürlüğünden:Kapalı zarfla 25 ton erimiş sadeyağ alınacaktır» Şartname Zonguldak'ta Ereğli Kömür işletmesi Ticaret Müdürlüğünden Ankara'da E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • IH ¦r i mmmwiiı vimi NORM ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR Türbeye münha.itha.atc.SL MEHMET KAVALA »AYIN v .Gelmiş va salacak rakiplari ialmâ;Os!ûnlöiunö(muhafaza arml| Traktirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • İstınbu!12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziğ PL)13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri PL)14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziği Pl.18.20 Konuşma 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.10.1952
  • Gayri menkul satışı Fatih 3.üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:Ayşe Çaltılı,Enver,Hakkı ve Hesnanın iştirak halinde mülkiyet olarak mutasarrıf oldukları Fatih iskenderpaşa mahallesi eski Pazar Meydanı,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8