Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava açık olacak ve değişik yönlerden hafif rüzgârlı geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • HATIRALARIMI Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde wferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi artı yere getaûyen büyük Türk güreşçisinin hayatı İlk kisbeti ne zaman Tabaklılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • İran'a vs?iren İngiliz cevabî notası Londra,5 A.A.İngilia Dışişleri Bakanı Eden'in bu^ün Tahranda İngiliz Maslahatgüzarı tarafından tevdi edilen mesajının metni şudur:«Mr.Churchill ve btzzat ben [Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Dün şehrimizin dört muhtelif stadında yapılan profesyonel lig maçlarında öeşikUş.Adaleti 4-1,Fenerbahçe Kasımpaşayı 4-0.Vefa Emniyeti 4-0 mağlûp etmiş;Beykoz da Beyoglus por la 1-1 berabere kalmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • İnonunun tzmirdeki nutku Başbakan Adnan Menderes Adapazarında,Ankarada söylediği iki nutuktan sonra Sıvasta söylediği yeni bir nutukla bir ay i-Çinde üçüncü defa olarak muhalefeti işbirliğine,yani mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Ayin yapan bektaşiler dün tevkif edildiler Sanıklar evvelâ nişan yaptıklarını söyledilersede deliller karşısında suçlarını itiraf ettiler Ayi nyapan Bektagiler mahkeme huzurunda Foto:Milliyet Güngör A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Filomuz 4 gemi kazanıyor New York 5 T.H.A.Yarın Türk Deniz Kuvvetlerine katılacak olan Amerikan filosuna f Devamı Sa.7 Sii.S de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Amerika,Rusyaya yeni bir elçi göndermiyecek Kennan'ın geri alınmasına dair Rus notasına Amerika sert bir cevap hazırlsyor Vaşington,5 Nafen)i-t Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Boğazda bir otomobil daha denize uçtu Dün gece Boğazda yine bir otomobil denize uçmuştur.Hâdise şudur:Beyoğlunda,Tarlabaşı Caddesi Topraklüle sokak 17 numarada oturan şoför Mehmet Uzunkaya dün akrabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Kral Faruk bir cani midir?Kahire dedikodu ile çalkanıyordu Kral Faruk'un gizli ziyaretleri sonunda Neriman gs be kalmıştı Nakleden:Ümit DENİZ Gizli balnşmalar sonunda Kral Faruktan gebe kaldığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • A.Menderes dün Ankara'ya döndü Ankara,5 A.A.Sivas Demokrat Parti kongresine gitmiş olan Başbakan,Dışişleri Bakanı,Çalışma Bakanı ve beraberlerindeki milletvekilleri v« gazeteciler saat 12.30 da şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Muhalefeti umumî seçime davet eden Başbakanın Sivas nutku Halk Partisi içinde büyük bir şaşkınlık uyandırdı Yarın seçim yapılacakmış gibi memleketi bir baştan bir başa dolaşan ve bir miting havası içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • Ceiâl Bayar bugün Ankara'ya dönüyor Dün Tunceliye uğrayarak halkın ihtiyaçlarını tesbit eden Celâl Bayar,akşam Erzincan'a muvasalat etti.Cumhurbaşkanının doğu seyahati bn suretle sona erdi Erzincan 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • İnönü dün İzmi kışkırtıcı bir nutuk söyledi İzmir Valisi nutku âmme nizamını ihlâle matuf bulduğu için inönünün davetine gitmedi İzmir 5 Milliyet)C.H.P.Genel Başkam İnönü bugün saat 11 de vapurla Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1952
  • îstanbuiun Kurtuluş Bayramı Bugün Taksimde yapılacak askerî merasimle kutlanacak istanbul Kurtuluş Bayramı bugün saat 10 da Taksim Meydanında yapılacak büyük bir törenle kutlanacaktır.Törenden evvel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • I MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski İstanbul seferleri Ismaif Hami DANİŞMEND 4 Bizans,Arap ve Türk menbûlarında hem tarihî,hem efsânevî bir Kostaııtiniyye câmli vardır.Ki vay ete nazaran bu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • KISA HABERLER It Son günlerde peynir fiatlarımn gittikçe yükselmekte olduğu görülmektedir.Piyasada iyi evsaftaki peynirlerin kilosu 260 kuruşa çıkmıştır.Peynir fiatlannın yükselmesi sadeyağın pahalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • POLİSTE jç Şehir Hattı Vapurları Büfeciler Kooperatifi Reisi Kemal Dönmez zabıtaya müracaat ederek.İsmail Hakkı Omay tarafından tehdit edildiğini iddia etmiş,İsmail Hakkı yakalanmıştır.Beykozda oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Dr.Faik Yarg-c ~ıın açacağı dispanser Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr-Faik Yargıcı yarın saat 15 de Beşiktaş Yıldız Caddesindeki Eczacıbası konağında tam teşekküllü bir sağlık dispanseri açacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • KONGRELER Demokrat Parti Sütlüce ocak kongresi 15 ekim çarşamba günü saat 20.30 da ocak lokalinde yapılacaktır.¦fa Demokrat Parti Bostancı ocak kongresi 10 ekim cuma günü saat 20.30 da ocak lokalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Hie.6 Ekim 1952 Pazartesi Ru 16 Muh.137 i 23 Eylül 13«8 VAJCtT VASATI EZANI Güneş 6.02 12.16 öğle 12.02 6.18 ikindi 15.16 9.32 Akşam 17.44 12.00 Yatsı 19.16 1.30 imsak 4.24 10.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Midenin bir ruh barometresi gibi bütün duygu ve teheyyüçlerimizden müteessir olarak hazım faaliyetini ona göre yaptığını ve çeşitli tesirler altında ka lan bu cefakeş uzvumuzda ülser denilen yaranın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış gterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr îsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılı?790.50 281.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanı?791.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Hazreti E^-uhammetten £CBtra Yazan:S.UAFİZ TANSU İslamların okları fillerin üstündeki muharipleri sağa sola dağıtmıştı 54 Nerede bu müteharrüı kalelerimiz?Haydi onları ileri sürün!îşte o zaman Müslüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Yapılan yol I ar o-Elektrik,Tramvay,Tünel İdaresi de yoJ yaptırıyor Şehrimizdeki yol inşaatı faaliyetine devam olunmaktadır.Fen işlerinin program gereğince yapmakta olduğu yollara ilâveten Elektrik,Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Üniversiteliler otobüslerde te nzilfitit bilet almak istiyorlar Üniversitede imtihan faaliyet lerinin başlaması dolayısıyle Istanbula gelmiş bulunan yüksek tahsil gençliği otobüslerde halen tatbik edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Ekspres FORD 5Z CUITlNfiJNE ve SO BİN 1İ İT AUK E!YA HEDİYE EDİYOR!msSk miti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • 1 HALKIN SESİ Hapishanede siâh ne gsziyor «Eski hâkimlerden biri» im/asiyle aldığımız bir mektupta deniliyor ki:Hapishaneler mütemadiyen aranıyor,şiş,kama,bıçak ve bol bol esrar bulunuyor.Tabiî bu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Açıkta kalan talebeler Yüksek tahsil gançlari yatacak yer bulamadıkları için sefil oluyorlar Üniversite kayıt ve imtihan devresinin başlaması dolayısiyle îstanbula talebe akınları devam etmektedir-Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Şehrin seyrüsefer işleri tekrar sözden geçirildi Vilâyette iki toplantı yapılmıştır.Emniyet Müdürli,Jandarma Komutanı,Altıncı Şube Müdürü,Bakırköy ve Fatih kay makamlarının iştirakiyle Valinin başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • CH.P.liler çözülüyor o Partililer,Inünüye hulûs çakmaktan başka şey bilmiyoruz,dediler C-H-P-Sarıyer ilçesi senelik kongresi dün saat 16 da Büyükdere lokalinde yapılmıştır-Reşat Şemsettin Sirer ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Birleşmiş Milletler Teşkilâtı talebelerimizi okutacak Birleşik Milletler Teknik Yardım Teşkilâtı,memleketimizden Avrupaya talebe göndereceğini hükümete bildirmiştir-Bu talebeler iktisadî kalkınma işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Et fiatlarında ucuzluk bağladı Et fiatlarında nisbî &ir ucuzluk başlam:ştır-Mısırçarşısındaki kasaplarda dün 210 kuruşa kadar koyun eti satılmıştır-Alâkalılardan öğrendiğimize göre.istihsal bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Adana Doğu Akdeniz seferini!sn döndü Doğu Akdeniz seferini yapmakta olan Adana vapuru dün sabah saat 9 da 61 yolcu ile limanımıza gelmiştir-Gelen yolcular arasında tngilterenin Kıbrıs Konsolosu Mr-Mor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Teknik Üniversiteye alınacak talebeler arasında tercih yapılacak 12 seneye çıkarılması yüzün den bu sene liseler mezun vermemiştir-Bu sebeple,İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerine yazılanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Toprak Ofisi 1 mil yon ton buğday mubayaa etti Ankara,5 T.H.A.Bu sene mahsulün bol olması ve harice yapılan satışların artması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü teşkilâtının çalışmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Yeni tip ekmekler' perşembe sabahından itibaren satışa çıkacak Ekmeklerin daha iyi evsafta çıkarılması için hükümetin yayınladığı son kararnamenin Belediyeye tebliğ-edildiğini yazmış tık.Belediye,Ofis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1952
  • Karısını vuran koca dün yakayı ele verdi 4 gün evvel Kumkapı Nişan casmda oturan,karısı Viktoryayı bir ev meselesi yüzünden boğazından ağır surette yaralıyarak kaçan Bedros isimli carih dün yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Şube ve Ajanslarımızın 101** BÜYÜKDERE AJANSİ Bugün Acıîdı Türkiye Ş Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • imarikada Cutnhurreisi seçimi hazır Eı klan Birleşik Amerika Cumhur reisi secim propagandaları günden Cüne artan bir şiddetle devam etmekt^Jir.Eisenhower'in parti arkadaşı Ayandan Taft gibi e»ik» ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • 65 yaşındaki âşığın gözü dönünce kadına saldırdı Evvelki gün 13«20 Vapuru ile Köprüden Kadıköye geçmekte olan Atifet adında bir banka memuresine Armenak isimli 65 yasında bir Ermeni alenen elle tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Sovyetler Berlin'i kuşatıyor İsveçle Rusya arasında da sert notalar teati ediliyor.Münasebetler gergin bir safhaya girdi Berlin 5 Nafen)Sovyetlerin,Berlin'i kuşatmak için* yeni bir plân hazırladıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • 54 Umbarto bir yudum daha içtikten sonra o bıçak gibi gülümseyişi ile konuştu:Burada üzerinde durulacak mini mini bir nokta dahavar:Bu suali ortaya atan fazlaca muhtdrem münekkit daha Önceleri İvetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Geçen yıl,hatırlarsınız,Kü-çuk Şaline iki Fransız tropu.getirtmişti.Bu yıl aynı teşekkül bu teşebbüsüne-»devanı edeceğini bildirirken Şehir Tiyat-rosu da yabancı heyetler getirme kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Hindistan'da ırkçılık ile mücadele Yeni Delhi,5 AP)Başkan Nehrunun idare ettiği ve iktidarda bulunan Kongre Par tisi Güney Afrikadaki ırkçılık hareketlerine çare bulmaya manen ve maddeten yardım etmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Fransadaki talebelerin bir kısmının solak olduğu anlaşıldı Paris,5 THA)Fram,şada son yayınlanan Milli Eğitim raporlarına göre» İkinci Cihan Harbinden sonra okul talebelerinin yüzde otuz beşi sol el il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Arabistan'da içki yasağı Mekke 5 Nafen)Kral tbni Suud,içkilere karşı savaş açmıştır.Müşahitler bunun çok şiddetli bir savaş olacağını,ve ı kralın memleket dahilinde içkiyi tamamiyle yasak etme yoluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • arasında ihtilâf çıktı Partinin eski Lideri Hatoyama'nın da seçimlerde kazanması yüzünden yeni hükümeti Hatoyama'nın mı yoksa Yoşidanın mı kuracağı meselesi ciddî bir ihtilâf doğurdu Tokyo,5 Nafen)Jap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Balıkçı gemisinde 19 tayfa boğuldu Kopenhag 5 A.A.Kopenhag radyosunun bu sabah bildirdiğine göre Groenland sahilinin güney-dogu kıyılarında batan Bormand adındaki ingiliz balıkçı gemisindeki 20 gemici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Mısırda 40 dan fazla dükkân sahibi tevkif edildi Kahire,5 Nafen)Mısırda General Necip hükümeti,Hatlarla mücadeleye bilfiil başlamış bulunmaktadır.Dün ve bugün 40 dan fazla dükkân sahibi hükümetin fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Amerika Ingiltereden tank şaton alıyor La Haye,5 Nafen)öğrcnnildigine-göre,Birleşik Amerim ka Ingiltereden Centurion tipin de tanklar satın alacak ve bunları Holanda ile'Danimarka ordularına gönderece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • 6m Emine zola Bundan elli sene evvel Zola gazdan zehirlenerek Paristo ölmüştü.Naturalist mektebinin şefi olan bu büyük adam Fransanın büyük muharrirlerinden biridir.Ya sadığı zamanlarda hayatın fena v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • İKTİBAS ¦W mim og a ve hoc Çocuklarda zayıftık,iatihasızfık ve sinirlilik şeklinde beliren devamlı yorgunluklara sebep olarak dere programlar ıntn ağırlığını boşuna iler fi sürmeyelim* Kabahatn büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1952
  • Nikâh memurunun önünde bozulan nikâhlar Ol Londra,5 T-H-AO Yayınlanan istatistiklere göre,son' iki yıl içinde îngilterede nikâh memurunun önünde iki bin yedi yüz çift «hayır» demekle evlenme akdini da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.10.1952
  • Bayar'ın Doğu seyahatine ait resimler Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Doğu bölgesindeki tetkik gezisine devam etmektedir.Her g.tiği yerde muazzam tezahüratla karşılanan Bayar dün Elâzığdan uçakla Erzincana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1952
  • HEUGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ıstergon Kaıesı,suDaşı durak.Akma Tuna!Bu türkünün TUrk kalesi Estergon,ilk defa elimizden alındığı vakit,Serdar Mehmet Paşa düşman kumandanına "Size Estergonu Ailaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1952
  • Terry Hunfun Hollywood'daki Sağlık Kulübünde kendisinden bahsettiren t*k kadın Sylvia Lewis'dir.Hollywood'un güzel vücutlu bu dilber artisti şimdi meşhur komik Danv Kaye ile yeni filminde oynamaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.10.1952
  • AUahtanki yenildiler Dün Şeref Stadında oynanan Beşiktaş Adalet maçının son dakikalarında halkın bir anda sahayı doldurması ve karşılaşmayı oyun sahasının çizgilerini aşarak seyretmesi biz leri maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Amatör küme maçları Dün yapılan maçlarda Beyç^Juspor Beykozu 3"0 yendi-Beşiktaş Adaletle 1-1 berabere kaldı Dün Fenerbahçe ve Şeref stat larında amatör birinci küme lig maçlarına devam edilmiştir.Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Profesyonel lig maçlarının neticeleri I.HAFTA:H.HAFTA:Vefa:3 Adalet:Ö Vefa:4 Emniyet:0 Beşiktaş:6 t Spor:2 Beşiktaş:4 Adalet:1 Fenerbahçe:3 Beykoz:1 F-Bahçe:4 Kasımpaşa:0 Kasımpaşa:2 B Spor:1 Beykoz:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Fenerbahçe ikinci maçında Kasımpaşayı yendi:4 O Sarı Lacivertliler İkinci devreye canlı başlayarak dört gol yaptılar Mithatpaşada günün yegâne profesyonel lig maçı Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Milliyet kupas ı Dün Vefa stadında gazetemizin tertiplediği turnuarun final karşılaşması Kabataş ile Yenişehir arasında oynanacaktı.Sallanın yağan yağmur sebebiyle yer yer sularla kaplı bulunması dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Fransa Almanya;ı 3-1 yendi Paris,5 Radyo)Huydu Colombes stadyomunda oynanan Fransa Almanya maçını.3—1 Fransızlar kazanmıştır.Tribünleri dolduran 65.000 seyirci ki bunların 8 bini Almanyadan gelmişti-ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Haftanın en mühim Profesyonel lig maçı Beşiktaş üstün bir oyunla dün Adaleti 4 1 Büyük bir kalabalığın takip ettiği dünkü maçta Adaletliler pek sönük kaldılar Haftanın en mühim maçı dün Şeref stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Yeşil-Beyazlalar henüz gpl yam e diler I Vefa kendi sahasında Emniyeti 4 golle yendi Vefa takamında bîr hafta ceza Elan Garbisin yerine santrfor Hamit oynadı Dün Vefa Stadında profesyonel liğ maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.10.1952
  • Beykoz Beyoğlusporla dün 1-1 berabere kaldı Ik devre Beyoğlusporun attığı gole Beykozfuar ikinci devrede cevap verdiler 35 inci dakikada sağaçık Hasanın attığı golle beraber duruma geldi-Oyunun bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • W$i Kara Mustafa Paşa Padişaha baktıkça hırsından dudaklarını ısırıyordu 120 Hazret en nihayet hazineden tahsisatını almış,Kara Çelebizadenin güzeh kızını nikahlamış,gerdeğe girmek üzere düğün yapıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2' 3 J 4 5 4 6 7 a 9 ıo i I 11 H 12] Soldan Sağa r 1 Cerahat 2 Bayrak;Bir nota 3 Kuru çayır;Bir hayvan;Bir haıjfin okunuşu 4 îzmir beyinin dörtte üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • DOzced:bîr hırsız Düzce,5 T.H.A.Bundan bir halta evvel Hoşaf ogir.köyünden Âdem Özdenin ve Muta Akbuşın evine girerek mücevher ve mııiıtelif eşya çalan hırsız şebekesi bugün yakalanmışta*.Şebeke,Necat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • YILDIZLARDA EAN ¥A Hâdise kolayca izah edileli r.Adaletin pençesinden kurtulmak istiyen,bir katil kendisine yeni bir hüviyet veTmek için sizin arabanızı,bir kat elbisenizi,son günlerde aldığınız birka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • RÖPORTAJ Dedikodu kazanı nerede kaynar:Kadın berberleri Çocuklu müşterinin illeti Maliye memurluğuna staj Anneee çişim var İzmit seyahati mî,saç tuvaleti mi Kadın berberlerinin en büyük şikâyeti Bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden:AZİZ ÖZBAY İhtiyar kadının malı,mülkü devlet tarafından müsadere edilmişti Fakat iş burada bitmedi;ölüp giden Francois'nin hatırası kendine kuvvetli müdafiler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1952
  • l'-sUitsXi €iC2as"Bjiöf Eminönü:Bahçekapı Eyüp:Eyüpsıtftan Fatih:I.Halil Ouultan Beşiktaş:Viclin Kadıköy:Merkez Bakırköy:Merkez Beyoğlu:Beyoğlu Taksim:Taksim Galata:Merkez Şişli:Halk Alptuna Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin ltuyatı [Baş tarafı 1 incide] Artık güreşe gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Komünist Kongresi toplandı Moskova 5 AP)13 yıldan beri ilk defa toplanan Sovyet Komünist Partileri millî kongresi bu akşam saat 18.00 de Kremlin sarayında açılmıştır.Sovyetler Birliğinin en tanınmış ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Amerika Rusyaya yeni bir elçi göndermiyecek [Baş tarafı 1 incide 1 nı istemiş olması bu duruma yol açmıştır.Muhabirlerin belirttiklerine göre,Birleşik Amerika hükümeti son Sovyet notasındaki iddiaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • İngiliz Cevabî notası [Baş tarafı 1 incide] ve Kabine arkadaşlarını,mesajımızı okuduktan socra petrol ihtilafının halli hususundaki son tekliflerimizin birçok şekillerde yanlış tefsir edilmiş olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Filomuz 4 gemi kazanıyor [Baş tarafı 1 incide] mensup 4 geminin bayrak değiştirme merasimi Umanımızda yapılacaktır.Bunlar Marmaris,Mordoğan ve Merig ismini alacak olan mayın dökücü üç gemi ile Başaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • edikodu kanıyordu fBaş tarafı 1 incide] alâka-duyuyor ve dikkatle dinliyordu-Mehtabın parlaklığını aksettiren denizin sathı buruşmaya başlamıştı-Prensese sordum:Üşüyorsanız içeri girelim^ Hayır,yün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Âyin yapan bektaşiler MerdivenköyÜHde evvelki gece bir Bektaşi tekkesi basıldığını ve 29 Bektaşinin cürmümeşhut halinde yakalandığım bildirmiştik.11 i kadın.18 i de erkek olan suçluların ifadeleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Boğazda bir otomobil denize nçtu [Baş tarafı 1 incide] te denize uçanların hepsini kur* tarmaya muvaffak olmuşlardır.Hadise hakkında tahkikat yaaılmaktadur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • İsrail'de bir suikast teşebbüsü Tel-Aviv,5 AFİ Buradaki İsrail Polis Müdj&ımğünden bu sabah yayınlana» özel tebliğin metni aşağıdadır:«Bu sabah İsrail Dışişleri Bakanlığı binasının içinde elinde saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Ceîâi Bayar Arikaraya dönüyor [Baş tarafı İ incide] rek halkın dileki|:ini dinlemişler ve akşam saat 2 «Me Erzincana vâsıl olmuşlardır.Cumhurbaşkanımız Tıutcelide halkın alkışları arasında bir hitabed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Başbakanın Sivas nutku IBaş tarafı 1 incide!lere gidilebileceğini vazih surette belirtmiştir-Şimdiye kadar sanan zaman* seçimlerin öne alınacağına dair bazı haberlere rastlanmaktaydı-Başbakanın bunu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • inönü dün tzmirde kışkırnutuk söyledi [Baş tarafı 1 incide 1 tili ve bir kısım meraklı kütlesi C.H.P.Başkanını rıhtımda karşılamıştır.İnönü vapurdan inince günlerden beri dedikodusu yapılan nutkunu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • Acemi avcının bîr marifeti Dün erken saatlerde Yeşilkö;de yapılan telefon görüşmeleo bütün hatlarda birdenbire kesil mistir.Telefon Başmüdürlüğü teknls yenleri tarafından yapılan kon trolde Bakırköy i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1952
  • ir İnonunun nutku [Başmakaleden devaml mfnda.birinci kısım ile tam tezat teşkil eden bir perişan vatan manzarası resme'tmiştir-Öyle bir vatan ki orada ne vatandaş hak ve hürriyeti vardır,ne adlî temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.10.1952
  • Radyo stanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Akordeon ve Zihter'le hafif melodiler Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gi'm sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Atelye tevsii inşaatı yaptırılacak Mak ine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 130735 lira 46 kuruş olan Kırıkkaledeki bir atelyemizin tevsii inşaatı işi,teklif isteme sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:1—Ordu iline bağlı Perşembe kasabasına hidroelektrik tesisat» yüksek ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2—TesİEİn işler halde keşif bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Sahip ve Başmuharrir:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Izmir Belediye Başkanlığından Izmir Eşrefpaşa Zührevi Hastalıklar Hastahanesi ameliyathanesi için alınacak bir adet üroloji iğin ameliyat masası,bir adet ameliyat masası,bir adet ameliyat lambası,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN a^ ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ »EN MÜTEKAMİL TEKNİK P ZARİF YAPI İNSANI YORMIVAN YOLCULUK •YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT «ü ŞAHANE MOTOSİKLETLERİN BASLİCA WASIFLARIDIB rURKIVE MÜNH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.ilânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi Haldim Derir Telefon:42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz tnal Telefon:40409 ?00716
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • ÜCÜKNe is ter semai What You Will)1 Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian Rahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar mating Saat tam 17 de Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Bilecikte yapılan Radar AN/TRG binası kapalı zarfla inşası iği 27-10-952 pazartesi günü saat 11 de Eskişehir As-Sa-Al-Koda ihalesi yapılacaktır.Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Donanma gemileri ün uçaksavar top atı!n Donanma Komutanlığından 1—Donanma gemileri 8-9-10 Ekim 1952 günlerinde Karadenizde aşağıda hudutlaııdmimış sahada Manşa karşı uçaksavar atış» yapacaklardır-2—At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • VCOZ KULLANIŞLI TAMİRİ KOLAY-YECEĞi TBÂKTffKMi ır-1~.ZİRAİ DO KURU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır filer Bankasından:Tesisin işler Geçici halde keşif Kasi.ba adı İli Bedeli Teminatı Nev'I Marmaris Muğla)138-527,62 8176.38 Dizel grubu ve şehir şebekesi Yatağan Muğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız ihtiyacı için aşağıda yazılı 3 kalem çelik tel halat açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır-Bu için tamamının muhammen bedeli 5480 lira geçici teminatı 411 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • Neşriyat TÜRK DİLt «Türk Dili» dergisi,bugün çıkan 13 üncü sayısiyle ikinci cildine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.10.1952
  • ^Mackintosh* Muşambaları 25 lira Nilofeks Alman Trençkotlar 32-5 lira ingiliz Şanjanlı Trençkotlar 40 lira Kadın,erkek,çocuk zengin pardesü çeşitlerimizi ve fiatlarını görünüz-Salâha* tin Karakaşlı Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan