Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • C.Bayar Elâzığda Yol boyunca halkın tezahüratile karşılanan Cumhurbaşkanı Elâzığ'da kısa bir hitabede bulundu Artvin,4.Milliyet)Cum hurbaşkam Celâl Bayar evvelki gün saat 10 da şehrimize gelmiştir.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Menderes dün mühim bir nutuk söyledi Sivas D.P.II Kongresinde konuşan Başbakan dedi ki:'iktidar ve muhalefet birbirini tamamlamak suretiyle çalışmak mecburiyetindedir,"Asayişsizlik var diyorlar.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Bektaşi tekkesi basıldı Merdivenköyünde dün gece yapdan baskında 30 bektaşi âyin yaparken sürüştü yakalandılar İstanbul Emniyet Birinci Şube memurları dün gece Merdivenköyündeki Bektaşi dergâhına bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Korkunç bir cinayet o-Osman isminde birisi karısı ile yakaladığı akrabasını delik deşik ederek öldürdü Ankara,4 Milliyet)Şalft ilçesine bağlı Sofular köyünde 89 bıçak darbesi ile işlenen bir cinayet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Elâzığ'da fecî bir uçak kazası Elâzığ,4 Milliyet)Üa-I teğmen Kâmil Aydının komutasındaki asker!uçak mutat uçuşlarından biMni yaparken havada motorundaki arıza yüzünden yere düşerek parçalanmış ve pilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Rusya hesabına çalışan bir Amerikalı casus yakalandı Ankaradaki Amerikan askerî heyetinde mütehassıs olarak çalışan Hoschtetter isimli casus hakkında Türk ve Amerikan makamları müştereke i tahkikata b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • r/torik 'fiufotnm Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle açık ve değişik yönlerden hafif rüzgârlı geçecek,hava sıcaklığında değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Canll Sinema New-York,4 Nafen)Sinemanın hayatında,sesli filmden »eri en büyük inkişafın Sinerama'nın icadı Üe vukua geldiği bildirilmektedir.Sinerama yeni bir filmdir ve bu,normal beyaz perdenin altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Röportaj:Bundan böyle her pazar 6 ncı sayfamızda İstanbul» efclence yerlerine dair bir röportaj bulacaksınız.Ümit Denizin hazırladığı lk yazı Kervansaraya aittir-Yukarıki resimde meşhur rakkaselerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Rita Hayworth A!i Hani tekrar yalnız bıraktı Paris banliyösündeki mnhteşem köşkü sessiz sadasıı terkeden Rita Hayworth bir otele yerleşti Paris,4 AP)Rita Hayworth ile Âli Han gene ayrılmışlardır.Holly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Bizim taraflarda bir Başpehlivanın hatırı büyüktür.Ona* bir ağadan daha çok-itibar ederler.Bu sebeple iyi bir pehlivan olmayı aklıma koymuş ve ona göre çalışmağa başlamıştım.5 Hiç unutmam bir yaz günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Kral Faruk'un oldurtf uğu insanlar o-Mısır hükümetinin hukuk müşavirleri eski Kralhn muhakeme edilmesi imkânlarını araştırıyor Kahire,4 A.A.Hükümet hukuk müşavirleri,kendi emri üzerine Demir Muhafızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.10.1952
  • Kral Faruk Neri man ı nasıl elde etmişti Kerlman Sadık'ı sakıt krahn kolları arasına atan,sarayın cevahircisi ve Mısırın en zengin mucevheratcısı Necib Paşadır Kral Faruk'u parmağının ucunda oynatan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski İstanbul seferleri İsmail Hami DANİŞMEND j 3 Bizans'a karşı açılan eski Arap seferleriyle akınlarının hakikî ve efsânevî kahramanlarını Türkleştiren ve Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • KISA HABERLER İl Sağlık Müdür Muavini Dr.Zeki Bilgin ani bir enfaktüs geçirdiğinden evinde tedavi edilmektedir.Muhiti tarafından çok sevilen Dr.Zekinin bu rahatsızlığı teessür uyandırmıştır.•jç Bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • POLİSTE if Şoför Can Erak idaresindeki 11037 plâka sayılı taksiye Büyükderede Hakkı ve Mehmet Demir adlı iki müşteri binmişlerdir.Taksi Zincirli kuyudan geçerken yolun kenarındaki çınar ağacına çarpmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Bazı ehemmiyetli askerî meseleler Türkiyenin ve Türk ordusunun Nato çerçevesi içinde diğer müttefiklerle işbirliği hakkında,sırası geldikçe,sayın okuyucuları aydınlatmağa çalışmıştım-Son günlerde gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Bekri Mustafaya rahmet okutanlar Geçen gece Beyoğlunda elin de koca şarap şişesile bir sarhoş peyda olmuş.Hem yolda şişeyi dikip dikip kafayı ir m çeker,hem de *V/v\avaz avaz bağırırmış.Yapmadığı kepa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Güzel sesli hafızlar Kur'anı kerimden cihada ait âyetler okuyorlardı 53 Rüstem artık bir harbin onun için zarurî olduğunu anlamış ve hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Koz kaçırma hâdisesi O Beş zorba kaçırmak istedikleri kızın annesini bıçakladılar İki saat mesafede bulunan Gümüşdere köyünde bir kıa kaçırma hâdisesi olmuştur.Bu köyde oturan Mehmet adında bir çiftçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Armatörlerin tertip ettiği toplantı Şimal Denizi limanlarından,Yakınşarka sefer tertip eden ar matörler arasında Pariste yapılmakta olan toplantıya on bir millete mensup 20 armatür iştirak etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Bir tavzih Evvelki günkü nüshamızda iki talebemin bir polis memuruna tecavüzde bulunduklarını bildirmiştik.Stajyer Dr.oldukları anlaşılan her iki talebeden dün aldığımız bir mektupta,kimseye tecavüz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • KONGRELER •fç Demokrat Parti Ayazma Ocağı yıllık kongresi 7 ekim salı günü saat 20.00 de ilçe lokalinde.Demokrat Parti Ahmediye Ocağı yıllık kongresi 11 ekim cumartesi günü saat 15 de Sanar sinemasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • İnönü dün İzmire gitti C.H.P,Genel Başkanı îsmet İnönü dün beraberinde 4 Genci Kurul üyesi ve 12 gazeteci olduğu halde saat 11,30 da Ordu vapuriyle İzmire hareket etmiştir.İnönü İzmirdesı sonra Manisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Belediye tanzim satışlarına başlıyor Yeni tip ekmeklerin imaline yarından itibaren başlanıyor Şehrin kışlık yakacak ihtiyacı ile ekmek,yağ,et gibi mevzular üzerinde iktisat Müdürlüğü tarafından hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • 3 es 3 00 e s co W k m kim 952 DZO ıu O.Hie.s f* NtOANH O M t-CO t-CO O O tH tfi iH co o in al!o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • İngiliz Kültür Heyeti İngilizce dersleri önümüzdeki kış devre3l dersle rine talebe kayıtları 6 ekiın pa zartösi,7 ekim salı ve 8 ekim çarşamba günü saat 17 ile 19 arasında Beyoğlu Erkek Lisesinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • Otobüs altında kalan birisi öldü Dün Ramide bir otobüs kazası olmuştur.Ramide Taşlıtarlada 26 numarada oturan Mehmet Şen adında bir şahıs,sabah saat 7 de îslâmbey Caddesinden geçerken,şoför Necmettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • İstanbulun kurtuluşu o-Bu tarihî gün yarın parlak bir şekilde kutlanacak istanbulun Kurtuluş Bayramı yarın sabah saat 10 da Taksim Meydanında yapılacak büyük bir törenle kutlanacaktır.Vilâyetçe hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.10.1952
  • HALKIN SESİ Yine süt davası Ali Rıza Tunç,Beyazıt Soğanağa mahallesi.Memurlar Kooperatifi «halis yağ» sattığını ilân etmeğe başladı.Suiniyet sahibi olsaydım vaktiyle sattıkları saf değil miydi diye dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • m im binlene ve SOBİN EÎ 1 HEDİYE EDİYOR L Vtâİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Ankara yolunda bir askerî kamyon devrildi Adapazarı,4 T.H.A.Tuzla Uçaksavar Okuluna ait 604297 plâkalı askerî kamyon İstanbul Ankara şosenin 270 inci kilometresinde fazla sürat ve yanlış manevra yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Bir amele toprak altında kalarak öldü Hayrabolu,4 T.H.A.Ha.y rabolu Alpullu yolunun tamirinde çalışan 20 yaşlarında Recep öztürk adındaki bir amele toprak çukurlarının birinde'faaliyetine devam ederke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • I Fransız hükümeti endişede B-Amerika'nın Tunus meselesinde Fransayı destekleuüyeceğini bildirmesi bu endişeyi yarattı Paris,4 T.H.A.Biriegik Amerika hükümetinin Birlenmiş Milletlerin önümüzdeki topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • «Ne isterseniz» Küçük Sahne,yeni tiyatro mevsimine Şeksejir'in «Onikinci Gece» yahut «Ne İsterseniz» isimli komedisi ile baklada.Eğer rumba hâline getirilmiş Şübert serenatlarından,List pre lüdlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • 53v Bjr tek daha içeyim,dedimöyle de yaptım.Ayrılırken adam çıkalı en azdan çeyrek saat olmuştu.Yolda bir taksi çevirdim.Şoför beni tam İspanyol Kahvesinin önünde bıraktı,içeri girdim.Hk masada biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Herkes Talihini Kendisi Hazırlar TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.na İSTANBUL Büyük Postahane karası BEYOĞLU istiklâl Caddesi No-339 IZMIR Büyük Kardicah Han ADANA Özler Caddesi ı ı 'i mm 10 EKİM Cuma akçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Sayın İstanbullular İstanbul Memurlar Kooperatifi gazetelere verdiği bir ilânda hemşehrilerimize böy }e hitap ettikten sonra asıl mevzua giriyor.«Doğrudan doğruya istihsal bölgesinden temin etmiş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI Bankacılık kısmı Karaköydeki binasında:27 ekim pazartesi günü açılacaktır-Banka ber türlü tasarruf ve ticari mevduatı kabul eder-Senedat» Havale» Kambiyo,Akreditif muameleleri yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Mısırda ecnabi avukatlar dâva kabul edsmiyecekler Kahire,4 T.H.A.Mısır Avukatlar Barosu fevkalade bir toplantı yaparak Mısırda ec nebi avukatların bundan sonra Mısır mahkemelerinde iş görme melerine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Atom tecrübelerine devam edilecek Basında tefsirler devam ediyor.Yeni ve seri halindeki denemelerin AvstraSya'da bir çölde yapJacağı bildiri iyor Sydney,4 AP)Sunday Herald gazetesi-bugün cuma günkü at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • Siyasî İcmal Şimal Denizi manevraları Norveç ve Danimarkalım» maruz kalabilecekleri bir taarruz karşısında müdafaalarını hedef tutan müşterek deniz» hava ve kara kuvvetleri manevraları senelerdir görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.10.1952
  • İKTİBAS hazinelerinin İvip^iMİMJİ Denize gömülen büyük servetlerin yalnız eski dünyadaki kıs mim gösterir harita:Her yıldı tın bulunduğu yerde kırk mil yarla iki milyar arasında bir servet yatmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.10.1952
  • Birkaç günden beri Doğu Anadoluda seyahatte bulunan Cumhurbaşkanı Celal Bayar Elâzıgdaki tetkikleri sırasında.Basın Foto Arikara)Amerikalı Tümen Komuta-2 m Wuliama ve Amerikan Ayan Meclisi azalan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A BİR KIZI 1.000 K İSTER,BİR KIŞI ALIR Son Padişah Vahdettin'in küçük kızı Sabihayı istiyenler çoktu.Fakat en son fişıkı muvaffak oldu.Sabiha i e evlendi.Saray aşkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.10.1952
  • Dorothy Thompson isimli bu güzel kız Brooklyn'de bir pastacı dükkânında çalışırken,Hollywood un meşhur prodüktörlerinden King Vidor'un gözüne çarpmış ve California'ya davet edilmiştir.Vıdor,Dottıe,Dor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.10.1952
  • Izmirde yapılacak açılış kupası maçları Bugün Izmirde açılış kupası maçlarına devam edilecektir-Bugün Alsancak stadında yapılacak olan maçların programı şöyledir:Karagücü Kadif ekale Altınordu Ülküspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • LN,*Ş\Haftanın en nıü)»im maçını bugün Şeref stadında Adaletle yapacak olan Beşiktaş takımı Bugün dört stadda birden maç var Ligin ikinci haftasının ikinci gün karşılaşmalarına bugün Dolmabahçe,ğeref,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Çek Lokomotifi merasimde Çek atleti ZA POTEK Polonyada yaptığı bir torne esnasında Varşovada yarışmıştır.Zatopek aynı günde koştuğa 5000 ve 10000 metrelerde birinci olmuştur.Zatopek 5*000 metrede 14-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Izmir futbol hakemi kulübünün kongresi îzmir Futbol Hakem Kulübü geçen gün âdi yıllık kongresini yapmıştır-Samimî bir hava içerisinde geçen toplantıdan sonra yeni idare heyeti seçilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Fransa Almanya millî maçı bugün oynanıyor Pariste oynanacak için altı bin Alman Bugün Pariste Fransa ile Almanya millî futbol takımları karşılaşacaklardır-Uzun müddetten beri devam eden hazırlıklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Dün Mithotpgşg Stadında yapılan maçto isfanbulspor G.Sarays 4-2 yenmeğe muvaffak oldu Sarı Kırmızılılar dün İstanbulspor karşısında çok bozuk bir oyun çıkardılar Galatasaray kalesi bir tehlike geçiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • ispanyol millî futbol takımı t k seçicisi ZAMORA İspanyayı terkediyor ispanyol milli futbol takımının tek seçicisi meşhur Zaraora Venezüelladan iyi bir teklif almıştır.Zanıora,teklifi kabul ederse İsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Milliyet Kupası final karşılaşması bugün Kabataş Yenişehir maçının galibine gazetemizin kupası merasimle verilecek Gazetemiz tarafından tertip hir ile Kabataş arasında yaedilen futbol turnuası bu saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Reism'in ilk mağlûbiyeti Fransa liglerinde hiç yenilmeden başta giden Reims futbol takımı ilk mağlûbiyeti zayıf bir ekip olan Sete önünde tatmıştır.Sete fevkalâde bir oyunla Reims'i 2-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.10.1952
  • Amatör li Defterdar c sporu 6-1 Amatörler arasındaki lig maçlarına dün Şeref stadında g maçları ün İstanbul mağlûp etti Defterdar Istanbulspor arasındaki karşılaşma ile devam edildi-Saat 13 teki bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.10.1952
  • RÖPORTAJ ve kimleri s istanbulda alaturka ve alafranga diya tuhaf bîr tasnife tâbi tutulan yüzlerce yer varder.Sizinle her hafta bîrini gezeceğiz.Şimdiden hazır olunuz «Caravan isimli dansı ile büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.10.1952
  • f İLDEZLARDA HAN VAR m ELDEZLARDA HA 5 Ben başkalarının hakkımda verebilecekleri hükümlerden çekinecek halde değildim.Yalnız bir şey düşünüyor ve bunu bir an evvel yapmağa çalışıyordum.Eski dostum Gro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.10.1952
  • Razırhyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu bulmacamız necfayelitiir Soldan Sağa 1 Undan mamul ve şekerli olup'çocuklar sokakta da yiyebilir;Avuç içi 2 Güzel asılır iki kelime)3 Tatlıdır;Bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.10.1952
  • mm mı smjupri İstanbul yerinden oynuyordu.Cinci Hocanın sarayında düğün başlamak üzere idi 119 Bektaş ağa lâtife eder Paşam dedi,bizler de işlerinizin çokluğunu bildiğimiz için cesaret edip,rahatsız e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.10.1952
  • Nakleden:AZİZ ÖZBAY Etlerimi dilim dilim parçalasanız yine suçlu ben değilim.Bu itiraflar suçlu ile din adamı arasında bir sır olarak ka lir-Gaye suçlunun vicdan azabını hafifletmek ve hakkında Tanrıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.10.1952
  • Nöbetçi eczaneler Eminönü:İstanbul Eyüp:Ayvansaray Şifa Fatih:Fatih Beşiktaş:Nail Halit Kadıköy:Halk Bakırköy:Hilâl Beyazıt:Süreyya Kumjkapı)Beyoğlu:Dellasuda Taksim:Nihat Galata:Hayrettin Tan Şişli:N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali Lalındı* zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] ne başına oturup h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Rita Hay worth [Baş tarafı l incide] 1 ter oteline göçtüğü ancak buj gün öğrenilmiştir.Bu yeni ay-rılık,meşhur çiftin hayatı iW yakından ilgili birçok kimseler I İçin sürpriz teşkil etmiştir.Ri-I tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Korkunç cinayet [Baş tarafı 1 incide] ı bulunan Osman Gökçenin evin-de konaklamıştır.Akşam sohbetinden soıua her kes odalarına çekilmiş ve yatmışlardır.Gece yarısı ev sahibi Osman bir aralık uyandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • RÖPORTAJ ta hafta nereye gidelim Baştarafı 6 ncı sayfada)idaresinde Sati Lir ve arkadaşları orkestrası.Pergolada;kemen,piyano,da vul,akordeon ve elektrikli gitardan müteşekkil mükemmel bir italyan ork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Bayar Elâzığ'da [Bas tarafı 1 incide] BAYAR ELAZIĞDA Elazığ,4 Müliyet)Dün şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Celâl Bayar öğlellen soma,re* fakatlerindeki zevatla birlikte Elazığda inşası kararlaştırılan El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Kral Faruk'un öldürttüğü insanlar [Baş tarafı 1 incide] rilmiştir.Aynı ekip Müslüman Kardeşler Cemiyeti şeyhini bertaraf etmekle de vazifelendiril» misti.Şimdi ortaya çıkan hukuki mesele anayasaya gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Kral Faruk nasıl elde [Baş tarafı 1 incide] kâr güzelliği nazarımıza bile çarpmıyordu-Kral Faruk'un Neriman ile nasıl tanıştığını» nişanlısının elinden alıp,zavallı adamı Güvenlik Konseyine memur olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Sanat Hareketleri Bastarafı 3 üncüde)bu eğlenceli komedide,sahneye konuş,yâni deneme,başka biç bir ahenksizliğe yer bırakmıyacak bir şekilde piyesin yerini almıştı.Ertugrul Muhsin Bey;«îçinde ne ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Bektaşi tekkesi basildi [Baş tarafı 1 incide] Baskın göyie cereyan etmiştir:Dünya BektaşUerinin ruhani reisi olan ve sık sık Türkiyeyi ziyaret eden Dergah Şeyhi 70 yaşlarındaki Sırrı Baha Glina,son ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.10.1952
  • Menderes mühim bir nutuk söyledi [Baş tarafı 1 incide] leri tamamen tekrar edip duruyorlar-Bunlar elbette halk tabakaları arasında bir iz bırakır,yer eder» Buna karşı ben diyorum kL «Türk milleti gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.10.1952
  • Radyo 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri ve oyun havalan_13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızları Pl.14.45 Türküler 15.00 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Kambiyo ye esham Kapanı ç Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudes Açılı» Kapanış 790.50 281.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 Û.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • A Y D A 10 Lira Taksitle I İngiliz ipliği kumaşlardan ısmarlama elbise 115 Liradır İsmarlama palto pardeaU I yapılmaktadır Salahattin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpasa,Kapalıçarşı kapısı yanında No.18 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüahada Me'aul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NAa KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı lfattam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Veteriner Fakültesi Dekanlığından:1952 model karosersiz ve şoför mahalli beş tonluk ve 179 pusluk Şevrole marka bir kamyon alımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır' 1 Kamyonun muhammen bedeli «14-500» lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Yeni Neşriyat TÜRK DİLİ «Türk Dili» dergisi,bugün çıkan 13 üncü sayısiyle ikinci cildine başlamıştır.Bu sayısında:Agâh Sırrı Levend,Hasan Eren,Fazıl Hüsnü Dağlarca,Melâhat özgü,îlhan Gençer,Mehmet Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Elâzığ Yollar 8.Bölge Müdürlüğünden 1_Evsaf ve eb'adı fennî şartnamesinde yazılı 15786 kgçelik seç kapalı zarf uuuliylc satın alınacaktır-2 Saçların muhammen bedeli «3946500» lira olup.geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • İstanbul Belediyesi ilânları Çeşitli işler ihale edilecek Karaköy ve Gazi Köprülerinin bakiye kalan Mastik asfalt kaplama inşaatı 6000 lira keşfi çevresinde,1/11/952 tarihinden şubat 953 sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Açık eksiltme ile onarım yaptırılacak İstanbul Defterdarlığından Keşif bedeli Teminatı Lira K-Lira K« 11844 17 888 31 Defterdarlık binasında yaptırılacak onarım işi.516—845/2)Yukarıda yazılı onarım iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Çanakkale Valiliğinden Dimetoka Biga yolunun 3 700—7 000 kim-arası toprak tesviyesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.I Keşif bedeli 3480015 lira olup geçici teminatı 261001 liradır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmit Dz-îk-Mrk-Sa-Al-Koda ayrı ayrı satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • 100 ton patates nişastası alınacak teklif isteme ilânı Sümerbank alım ve satım müessesesinden Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 100 ton patates nişastası alınacaktır-Bu işe ait şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Urfa Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Urfa Verem Hastahanesinin esaslı onarımı olup keşif bedeli 2997843 liraya geçici teminatı da 2248-38 liradır-2 Eksiltme 16/10/952 perşembe günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • İLÂN)Lapseki İcra Memurluğundan:Dosya No.952/5 Tas öndoğu Endüstri Tecim Liun ted Ortaklığına masrafsız 5000)beş bin lira borçlu,Çardaktan kaptan Ali Riza Haydar Atılganın,Tekirdağ'ında IIü şeyin oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Je isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian banneye Koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine Saat tam 17 de Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Dram kısmı Saat 21 de FIRTINA Yazan:Shakespeare Türkçesi Haldun Derin Telefon:42157 Komedi kısmı DONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Pugct Türkçesi:Yılmaz înal Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • ZAYİ İstanbul 6 ncı Şube Müdürlüğünden,almış olduğum 14737 nu maralı şoför ehliyetimi zayi ettim.Yenisini,alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mustafa Mesrur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • Istanbul Orman Başmüdürlüğünden Muhammen bedeli Cinsi Miktarı Fiat ı Tutarı Kazma 250 adet 300 Lira 750—Lira Kürek 300 1-25 Lira 375—Lira Bel 300 1-45 Lira 435—Lira Çapa 300 2-50 Lira 750—Lira Kova 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.10.1952
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50.Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan