Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Kocası tarafından yaralanan kadın hastahanede Karısını boğazından yaraladı Dün sabah saat 9 da Kur.ıkapıda fee Ibir yaralama hâdisesi olmuş ve Kumkapı NişancasmrDevamı Sa.7 Su.2 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • W 1 ti jp-Gökyüzündeki bu ışıklar oçan daireler değildir.San Fransiskodaki hayır cemiyetlerine iane toplanmak için açılan kampanya la deniz kuvvetlerine ait uçakların attığı ve tesirleri bir dakika ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Bayar Elâzığda Cumhurbaşkanı Ardahanda sermayenin terakümü bahsinde mühim bir konuşma yaptı Elâzığ 3 A.A.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar uçakla bu sabah Karstan hareket ederek refakatlerindeki zevatla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Bitişik kardeşler Koçhisarda bir kadıa sırtından yapışık ikiz doğurdu Ankara,3 Milliyet)Bugün Koçhisar kazasına bağlı Sadıklı köyünde garip bir doğum hâdisosi olmuştur.Edindiğimiz malûmata nazaran her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Mahkûm olan fizik öğretmeni Ali Ulvi Rüşvet alan fizik hocası mahkûm oldu o-Ali Ulvi Teoman 3 sene 4 ay hapis yatacak Talebelerinden rüşvet aldığı iddiası ile mahkemeye verilen İstanbul Lisesi Fizik ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Bir yankesici ehlivukuf seçilecek Dün 1.ci Asliye Ceza mahkemesi mahiyeti itibariyle Türk Adliye tarihinde ilk defa vuku bulan bir karar vermiştir.Şundan bir müddejt evvei îbrDevamı Sa.7 Sü.S de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Charlie Chaplin ittiham ediliyor Vaşington,3 A.A.Birleşik Amerika Adalet Bakanı Granery,sanatkâr Charlie Chap lin hakkında bugün yeniden beyanatta bulunarak şunları söy-[Devamı Sa.7 SİL 8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Menderes Sivas'a gidiyor Başbakan D.P.İl Kongresinde hazır bulunacak Ankara 3 A.A.Başbakan Adnan Menderes,Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü,Çalışma Bakanı Nuri Özsan beraberlerinde bazı milletvekilleri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Dün Ankaradan şehrimize gelen Amiral Mc Cormick bir basın toplantısı "Türkiyenîn imkân olduğu kadar kuvvetli bulunmasının teminine çalışacağım* Türk silâhlı kuvvetleri kaya gibidir.Türkler NATO kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • VIAMk it a Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle açık eçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Orta Doğu blokuna dair Türkiye ve Amerikanın Mısıra verdiği muhtıra Kahire 3 T.H.A.Mısır Dışişleri Bakanlığından öğrenildiğine göre,Türkiye ve Amerika hükümetleri tarafından Orta Doğu savunmasına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Muhalefetin isnatlarına Adalet Bakanının cevabı Rnknettin Nasnhioğln "Ulus ve Dünya,gazetelerinin neşriyatına nadde nadde ve mukayeseli bir cevap verdi Ankara.3 A-A-Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • İlk acım:Dedem Arif çavuşun ölümü 15 yaşlarına geldiğim zaman birden serpilmiş ve akranlarım arasında sivrilmiştim.Komşularım anama:Aman Feride,Yaşara İyi bak,ilerde yaman bir pehlivan olacak,derlermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • Mısırın eski Kralı Faruk bir cani midir Kralın bütün esrarına vâkıf olan bir prens itham ediyor:"Kral Farukkun,iri elleri ile boğduğu,tabanca ve tekme ile vurup öldürdüğü masum insanların sayısı tam o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.10.1952
  • ingilizlerin atom tecrübesi muvaffakiyetle neticelendi Tecrübe sonunda atomun binalara,sığmaklara,hava alanlarına ve canlılara tesirleri tesbit edildi Sydney,3 A P)lngil-Deneme yıllarca süren ve tere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski Istanbul seferleri İsmail Hami DANİŞMEND Emevikr devrinde yedi sene suren meşhur istanbul seterinden bir çok efsânelerle efsâne kahramanları dolmuştur:En büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • POLİSTE Eyüpte Bahariye caddesi 45 numarada oturan Ali Seğmen aynı mahallede köftecilik yapan Muhittin Pınarla bir kadın yüzünden kavga etmişler,neticede bıçağını çeken Muhittin Aliyi muhtelif yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • KISA HABERLER Istanbulun kurtuluşu münasebetiyle pazartesi günü İstanbuldaki okullar tatil edilecektir.¦jt Sinema Makinistleri Sendikasının yıllık kongresi dün eski Eminönü Halkeıunde yapılmıştır.Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • •jr Demokrat Parti Selmanaga ocağının yıllık kongresi bugün saat 20 de ocak lokalinde yapılacaktır.fa Demokrat Parti Kâğıthane ocağının yıllık kongresi 18 kasım cumartesi' günü saat 20.30 da ocak loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Son zamanlarda,Sovyetler Birliğinde din aleyhindeki propagandanın şiddetlendirildiği müşahede edilmektedir-Sovyet matbuatının yazdığına gö re 1948 yılında dinsizlik mevzuunda 83-000 konferans verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.00 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • a Hie.4 Ekim Hu.14 21 Mı*.1952 Eylül 137İ Cumartesi 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 6.00 12.11 öğle 12.03 6.15 ikindi 15.19 9.31 Akşam 17.47 12.00 Yatsı 19.19 1.30 imsak 4.21 10.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Taşıt işçileri ile E.T.T.arasında ihtilâf Elektrik.Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası.E-T-T-Genel Müdürlüğünü mahkemeye vermeği kararlaştırmıştır-Sendika.Genel Müdürlük aleyhine şu iddialarda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Esir edilen Iran zabiti derhal müslümanlığı kabul etmişti 52 Bu akınlardan birinde Taliha adlı meşhur kumandan bir gece kıyafet değiştirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Sahaflar çarşısı o-Yeniden inşa edilen çarşı dün törenle açıldı Belediyece yeniden inşa ettirilen Beyazıttaki Sahaflar Çarcısı dün saat 11 de törenle açılmıştır-Törende Vali,İstanbul milletvekilleri,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Yugoslavyalı iki kardeşin yaptığı acayip propaga nda Aslen Yugoslavyalı olan Berka ve Herman adında iki kardeş dün sabah Büyükderede bisikletle gezerlerken,yoldan geçen motosikletli bir adamdan kendil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Eroin satan bir şebeke daha yakalandı Dün Emniyet 2 nci Şube memurları tarafından eroin satan bir şebeke daha ele geçirilmiştir-Fatihte Fevzipaşa caddesinde 92 numarada oturmakta olan Arap namile anıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Tütüncüler toplantısı 21 ekimde 16 milletin iştirakiyle şehrimizde yapılacak olan Dünya Tütüncülük Teşkilâtı geçici komitesi toplantısı için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır-Delegeler önümüzdeki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Pireye yeni seferler ihdas edilecek Bir kaç sene evvel îtalyada inşa edilen Uludağ ve Bandırma vapurlarının temin ettikleri navlunlar,masrafları karşılamadığı için Denizcilik Ban kası bu gemilerde baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Anadolu yakasının susuz kalma tehlikesi yok Vali Gökay dün Sular İdaresi Müdürü ile Anadolu yakasının su ihtiyacı mevzuu üzerinde uzun bir görüşme yapmış ve Genel Müdürden izahat almıştır-Bu görüşme e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Denizcilik Bankası işletme kadrosunda değişiklik yapıldı Denizcilik Bankasının işletme kadrolarında yeniden bazı değişiklikler yapılacaktır-Bu değişikliklere göre.İşletme Müdürlüğüne ilPıveten ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Enstitülere rağbet fazHû Bu sene defilelere daha erken başlanacak Bu sene lise» enstitü ve akşam san'at okullanna fazla rağbet gösterilmektedir-Bu arada Beyoğlu Kız Teknik Olgunlaştırma kısmımı da iaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • HALKIN SESİ Midillide Urfa yağı «Bir motor kaptanı» imzasiyle aldığımız mektupta deniliyor ki: İş için geçenlerde Midilliye uğradım.Çarşıda gezerken üzerinde Urfa Ticaret Odasının etiketi bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Eylül ayı içinde görülen sari hastahklar İstanbul Vilâyetinde eylül ayı içinde görülen salgın ve sarî hastalık vak'aları.4 lekeli humma.37 kara humma.11 paratifo,13 difteri.6 kızıl,16 kızamık.1 kuduz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • 16 yaşındaki bir kızı kaçıran 55 lik aşık Eskişehirin Lâçin köyünde oturan 55 yaşlarında Hasan adında bir şahıs aynı köyden 16 yaşında Ayşe Temeli kaçırarak şehrimize gelmiş,fakat polis tarafından yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.10.1952
  • Şehir Meclisi dün bazı kararlar aldı Üyelerden bir kısmı İktisat Müdürlüğünün çalışmalarını şiddetle tenkit ettiler İl Genel Meclisi dün Ferzan Aras'ın başkanlığında toplanarak gündemdeki maddelerin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Bir işçinin kaza Üe gözü kör oldu Galatada Tersane caddesi 9 numaralı hırdavatçı dükkanır da çalışan Papagoş adında bi işçi dün çuvaldızla çuval d kerken,elindeki iğne gözün,batmış ve sol gözünün çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Antakya civarında bir otobü tamamen yandı Antakya,3 THA-Re^ »ıanlı istikametinden Antak yaya gelmekte olan 315 Aı takya plâkalı bir otobüs.S:bunluk-Jtöyü civarında benzi deposunun patlaması viianin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • İKTİBAS Turistierin çıplak göğüs resmî çekmalerine kızan yera gençler bir yandan bu adeti kaldırtmaş,bîr yandan tia resim çekilmesini yasak etmişlerdi.Fakat sonradan kemdi hesaplarına çıplak resimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Katil kim Emniyet Müdürlüğü Sarıyer cinayetinin failini ararken «İspirtizme meraklısı ve medium» olduğunu bildiren bir ba-an katili bulduğunu ilân etti.İddiasına göre mak tül genç kızın ruhunu çağırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Sudan meselesi adalet divanında görüşülecek Mısır'da General Neciple bir yapılıyor.Hükümet meseleyi Kahire,3 T.H.A.Siyasî çevrelerin resmî kaynaklara atfen bildirdiklerine göre,Mısırla ingiltere arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Avrupada dolar kıtlığı Londra,3 Netleri)Avrupanın iktisadî durumunda en tehlikeli noktayı dolar kıtlığı teşkil ettiği bildirilmektedir.Biı leşik Amdrikaya,Avrupanın ihracatı 1952 senesinin ilk üç ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Japonyada büyük bir med dalgası Tokyo.3 AP)Kyodo haberler ajansının bildirdiğine göre Kuzey Japonyada Hokkaido adasının güney sahillerini bu sabahın erken saatlerinde 70 metre kadar yükselen bir med d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Adanada mühim bir kaçakçılık Adana,8 T.H.A.Antakyanın Karbeyaz köy'lnden Hasan Ali Bayramogluna ait olup Mehmet Şen'in idaresindeki Kırıkhan 683 plâkalı kamyon 15bin lira kıymetinde kaçak eşya ile yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • İki fecî cinayet işlendi Adapazarında vukua gelen cinayetin faili meçhul tskenderunda kadın yüzünden cinayet işlendi_Adapazarı 3 Milliyet)Dün gece sabaha karşı saat 4 sıralarında Kandıra ilçesine bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • İki mühim esrar ve afyon kaçakçılığı iskenderiye.3 Nafen)Mısır polisinin verdiği malûmata göre.400000 Mısır lirası değerinde haşhaş ve afyon ele geçirilmiştir-2000 kilo ağırlığında olan bu kaçak malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Harice sattığımız buğdaylar gemilere yükleniyor İskenderun.3 T-H-A)îtalyan bandıralı «Venezia Julia» gemisi Pakistana satılan buğdaydan 7 bin 500 tonunu daha yükleyerek bugün hareket etmiştir.Danimark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Komünizm ve Japonya Ruslar İkinci Dünya Harbinde Japonya ile karşılaşmamak için ne mümkünse yapmışlardı.Harp başlamadan evvel müteaddit defalar yeni bir Rus Japon harbinin başlamasına ramak kamus,Amur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • tîc tekerlekli otomobil Londra 3 Nafen)Devonshire'da bir firma» iki buçuk beygir kuvvetinde bir motörle işleyecek üç tekerlekli bir otomobili seri halinde imal etmek için hazırlık yapmaktadır-Bu küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Dünya turuna çıkan iki Amerikalı öğretmen şehrimizde Amerikadaki P'ord kumpanyası 1953-52 ders yılında en iyi çalışan öğretmenlerden ikisini bir sene devam edecek olan bir dünya turuna çıkartmıştıröğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Don Jıron'a oyun Perde açıldı ve salondan sahneye çıkan merdivenlerden «Tekir» ağır ağır,hüzünlü denecek kadar dalgın çıktı.Yanılmadığımı emmim;bu,Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmı'ııın,geçen mevsim «Pembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • i 52 Ben de kadehimi aldım-Göz lerimin içine bakarak:Silvanm şerefine içeceğiz» dedi-Peki» dedim-Silvanın sere fine-İçtik-Ben kalleş değilim,dedi-Yutkundu:Bunu bir gün ansıyacaksınız:Sen de,Leocuğun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Beş senedir devamlı uyuyan adam öldü Boston.3 AP)Bundan 5 yıl evvel geçirdiği bir otomobil kazasından beri burada bir hastahanede kendisini tamamiyle kaybetmiş bir halde yatmakta olan Ralph Abbott adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.10.1952
  • Alkapon'un kardeşi öldü Homer,3 B-Amerika)Maruf şerir,gangster Alcapone'nin kardeşi «Çift silâhlı Richard» lakabile anılan Hart bugün Nebraska eyaletinin bu şehrinde ölmüştür-Hakikî adı James Capone o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.10.1952
  • 1 Belediyece yeniden inşa ettirilen Beyazıttaki Sahaflar Çarşısı dün saat 11 de törenle açılmıştır.Törende.İstanbul milletvekilleri Vali ve Belediye Başkanı,Şehir Meclisi üyeleri,Üniversite profesörle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1952
  • MWVNAAMnn Laurette!Koskocaman bir kız hem güzel de.Fakat hâlâ çocuklar gibi oyuna bayılıyor.Onun tipini gören şark ile garp kadın mın bütün hususiyetini şahsında topladığını derhal anlıyor.Laurette'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.10.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Afyonkeş bir delegenin devlete getirdiği zarar büyüktü Murahas Sadık efendi,EJiınede müzakere masasına oturunca,afyonun tesirile dalmış sonra da uyanarak:"GeSelim tazminat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.10.1952
  • ispanyanın bu mevsim yapacağı millî maçlar ispanyollar bizimle 19 Mayıs 1953 te karşılaşmak istiyorlar.Buna henüz cevap vermedik ispanya Futbol Federasyonu 1952-53 mevsiminde İspanyol millî takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • Windsor dükü golf turnuvasına iştirak 'edecek Londra,3 A-A)Windsor Düküı cumartesi günü başlıyacak ve iki gün devam edecek olan golf turnuasına iştirak etmek üzere ismini kaydettirmiştir-Bu turnua Sai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • etleri olimpiy çın m Tanınmış İngiliz atletizm münekkidi Roy Moor aşağıda bu suale cevap veriyor İngiliz,kadın atleti Billers Bu yıl Helsinkide yapılan Olimpiyat oyunlarında ingiliz takımı bir tek alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • Racing meşhur in »iliz santrforu Pearson'u transfer etti Bu seneki liglerde fena bir durumda bulunan Paris'in meşhur kulübü Racing vaziyetini kurtarmak için Arsenal'ın eski santrforu meşhur İngiliz fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • Bugün yapılacak maçlar Galatasarayla Istanbulspor Mithatpaşada karşılaşıyor Sarı-kırmızılıların bu maçta ne netice alacakları taraftarları tarafından merakla bekleniyor Profesyonel kümenin ikinci haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • Milliyet kupası Gazetemiz tarafından tertiplenen turnuanın final maçı yarın sabah oynanacak Gazetemiz tarafından tertip edilen futbol turnuası yarın yapılacak final maçından sonra nihayete erecektir-V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • Ruslar futbol öğreniyorlar Ruslar millî futbol takımlarını çalıştırmak için Macarlardan bir antrenör istemişlerdir-Macar Futbol Federasyonu bu talep üzerine eski futbolculardan ve halen Macaristanın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • İstanbülsporıın sol beki Metinin babası vefat etti Teessürle öğrendiğimize göre İstanbülsporıın sol beki Mctin'in babası Kâzım Kınay dün gece vefat etmiştir-Bu sebeple bugünkü maçta takımımla yer alam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • Avrupanın en iyi boksörleri kimlerdir?Şehrimizde bulunan Fransız Hayrebedyan yarı ağırda sekizinci vaziyettedir Aşağıya koyduğumuz liste 1952 eylül ayının sonuna kadar Avrupa profesyonel boks şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.10.1952
  • i:2P" j if ft\l^,A l Siii* 19 EKİM 1952 DE VİYAN ADA yapılacak olan Fransa Avusturya millî futbol karsthfrnaa için her iki lakım da hazırlıklara başlamışlardır* Viyananm meşhur Prater stadında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.10.1952
  • Bazırhyan:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Balık eski terim)Sondaki harfsiz derviş sopası 2 Büyük;Bayağı;Sondaki harfsiz bir musiki âleti 3 Tersi sıkı;Büyük bir cins tahta iki kelime)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1952
  • tmm m mmm Sakallarındaki reçelleri temizliyen Cinci Hocanın gözleri Kösem Sultanda idi 118 Pirsin vallahi lalam!dedi,sen olmasan halim yamandır.Sonra sırtını sıvazlıya,sıvazlıya devam etti:Büyük kodoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1952
  • TAftlWMI KORKUNÇ ^İNAYEİ^R^ Francois önce "uzama,işkencesine maruz tutulmuştu.Bu bir sene müddetle sanıklar mevkuf kalacaklardı-Fakat sanıkların suçsuz olabileceklerini düşündüklerine göre,böyle bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1952
  • Faydalı i* ü,ijkfiçi eczanem Eminönü:Ankara Çemberiitaş:Çemberlitaş Beyazıt:Merkez Eyüp:Arif üöeşer Beşiktaş:Recep Taşçıoğlu Fatih:Üniversite Kadıköy:Yeni Moda Bakırköy:Bakırköy Beyoğlu:Cemal Atasoy T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1952
  • RÖPORTAJ Gaipten haber alma ir cani yakala Ralı nedir.insan nedir?Meşhur bir spir t Jalîstin verdiği enteresan malûmat.Sarıyer cinayetinin faâSini bîr medyum tespit edebilir mi?Faili meçhul kaian ciaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.10.1952
  • ILDIZLARDA KA 4 Çıkan kısmın hulâsası Dawn adındaki fffiu;kız zengin bir adamın çotuğudur.Dawn istediği her şeyi babasına aldırmakta büyük bir maharet sahibidir,lîir otomobil sevdası tutturuyor;fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Ingilterenin yeni Vaşingtoı Büyükelçisi Londra.3 AA)İngilte* re Dışişleri Bakanlığından bu-gün bildirildiğine göre.Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yar"» dımcısi ve iktisad mütehassısı larından Sir Roger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Charlie Chaplin itham ediliyor [Baş tarafı 1 incide] lemistir:Charlie Chaplin hakkında söylenen şeyler doğru ise kanaatimce Charlie Chaplin öğvenç bir şahıstır.Charlie alenî surette komünist partisi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Karısını boğazından yaraladı [Baş tarafı 1 incide] da Mollataşı sokağı 1 numarada oturan Bedros adında bir adam,karısı Viktoryayı bıçakla boğazından ağır surette yaralamıştır Hâdise!yerinde yaptığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Rüşvet aka fizik hocası [Bas tarafı 1 incide!Duruşmada son olarak rüşvet ctirmümeşhutunu tertip ettiren Şerafettin isimli öğrenci dinlenmiştir.Şerafettinin dinlenmesini müteakip hâkim karan okumuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Fransada ram yarattı Bakanlar arasında ihtilâf hâd safhayı buldu.Amerika bu konuda Fransayı desteklemeyeceğini bildirdi Paris.3 THA-Fransız kabinesini teşkil eden bakanlar arasında Fransanın dış siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Tahliyesi kararlaştırılan Alman hai'b suçluları Londra 3 AP)îngilterenin,harb suçlusu sıfatiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan iki Alman komutanını,Mareşal Albert Von Kesserling ile Mareşal Erich
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Bayar Elâzığda [Baş tarafı 1 inekle] Cumhurbaşkanımız hükümet konağında kısa bir istirahatten sonra saat 14.00 te kız öğretmen Okuluna verilen binaya giderek kordelâyı hayırlı ojsun temennisiyle kesmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Amiral Mc.Cormick bir basın toplantısı yaptı [Baş tarafı 1 incide] duğumdan dolayı çok mütehassisim.Gördüğüm dostluk,alâka ve yakınlığa müteşekkirim.Ne yazık ki,memleketinizde fazla kalamıyaeağım.Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Musaddık plebisit yapacak Tahran,3 A.A.Başbakan Musaddık dün akşam beyanatta bulunarak İngiliz İran petrol ihtilâfı halledilmediği ve İngiltere ile siyasî münasebetler kesildiği takdirde iran'ın ne gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Bir yankesici ehlivukuf seçilecek [Baş tarafı 1 inekte] rahim isminde bir mutemet men sup olduğu müesseseye aiL 12 bin lira tutarındaki parayı bankaya götürürken yankesiciye çarptırdığım iddia etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Muhalefetin isnatlarına Adalet Bakanının cevabı [Baş tarafı 1 incide] sile tayinler yapılmış,olup olmadığını)sormaktadır-Sabık iktidar zamanında ted vin edilmiş bulunan bugünkü Hâkimler Kanunu teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • ingilizlerin atom tecrübesi [Baş tarafı 1 incide] bulunduğu kesim haftalarca kordon altına alınıp memnu mıntaka ilân edilmiş ve etrafında İngiliz harp gemileri ve uçakları geceli gündüzlü devriye gezm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiyen L'ayük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] »eştirmeye başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Faruk bir cani midir [Baş tarafı 1 incide] viskisini içen Prensin henjgiresidir-Prens,Mısır hanedanına mensup,orta yaşlı» zarif görünüşlü bir adamdır-Onun» Mısır hanedanına men sup bir prens olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • G.Rennan İ Amerikaya dönecek Vaşington,3 AP)Sovyet Rusya bugün B.Amerikanın Moskova Büyükelçisi George F.Kennan'ın derhal geri çagırılmasını istemiştir Dışişleri Bakam Dtian Acheson,Büyükelçi Kennan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.10.1952
  • Kral Faruk'un duaları da müsadere edildi Kahire,3 A.A.Eski kral Faruk'un inalı olan 5000 dana,MThaaaa İskenderiye piyasasında görülen et sıkıntısını önlemek üzere İaşe Bakanlığı tarafından müsadere ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Radyo 'itan.m i 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.15 Şarkılar 15.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Bulunmuş Eşya 1952 eylül ayında Tramvay» Tünel ve Otobüslerde bulunan eşyanın müiredatlı listesidir-Adet Muhtelif cins çantalar 41 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 6 Tek ve çift kadın ve erkek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • ÜCÜK*** isterseniz What You Will)Komedi 2 Bölüm Yazan W.Shakespeare Çeviren:Orhan Burian banneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma,Pazar matine Saat tam 17 de Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Dram kısmi Saat 21 de FIRTIN.A Yazan:Shakespeare Türkçesi Haldun Derin Telefon:42157 Komedi kısmı BONJUANA OYUN Yazan:Claude Andre Puget Türkçesi:Yılmaz İnal Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Sahip ve BA#muhaif»l:Ali İVaci KARACAN Bu nüshada Me'aul MUdttr FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU NAO KARACAN Oasltecilflc Kolektif Ortaklığı Matbaaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Neşriyat KAYNAK 64 üncü sayısı çıkmıştır.Bu sayısında Cahit Kuleli,Atillâ îlhan,Fürüzan Hüsrev,ö.F.Toprak,Ümit Y.Oğuzcan v.snin yazı ve şiirleri vardır.Sene lerdir çıkan Kaynak'ı okuyucularımıza tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Bu yıl da Edinburg'da yapalan Müzik,dram festivali bol bol alkış topladı Bu altıncı festivalde 250 bin bilet satıldı;gerek müzik ve gerek piyes sahasında halka arzadilen eserler umumî bir takdir ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Atelye tevsii inşaat yaptırılacak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Keşif bedeli 130735 lira 46 kuruş olan Kırıkkaledeki bir atölyemizin tevsii inşaatı işi,teklif isteme suretile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • içel il Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 Silifke ilçesinde 110208 yüz on bin iki yüz sekiz lira 89)kuruş keşif bedelli ilkokul binasının inşası işi 2490 sayılı kanun uyarınca l/Ekim/1952 tarihinden it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Taksim Florya otobüsleri I.E-T* T-Umum Müdürlüğünden Yaz aylarına münhasır olmak üzere ihdas edilmiş olart Taksim Florya otobüs seferlerine 6/EKIM/1952 Pazartesi sabahından itibaren nihayet verileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • TÜNEL SEFERLERİ I.E-T-T-Umum Müdürlüğünden 5 Ekim 1952 Pazar gününden itibaren Tünel işletme saat leri aşağıda gösterilmiştir.Sayın halka ilân olunur-159003 İş günleri Saat 7.00 den 21,00 Pazar günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • İzmir Belediye Başkanlığından izmir Eşrefpaşa Zührevî Hastalıklar Hastahanesi ameli* yathanesi için alınacak bir adet üroloji için ameliyat masası* bir adet ameliyat masası» bir adet ameliyat lambası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Elâzığ Valiliğinden:Eksiltmeye konulan iş:1 Elâzığ su işleri 61 inci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Malatya İzolu Çakçak sulaması inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 952-953 öğretim yılı için inşaat,mimarlık,makine,elektrik ve maden fakültelerine namzet olarak kaydedilen öğrenicilerin,tercih yoklamalarına 9 ekim 952 perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Açık Eksiltme ilânı İstanbul Bayındarlık Müdürlüğünden 1 Heybeliada sanatoryomu kat ilâvesi ikmal inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 7649)lira 20)kuruştur.Eksiltme 6/10/952 tarihinde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğünden;Cins Mikdar Muhammet İlk teminat İhalenin yapılacağ Kilo bedeli tarih gün saal L.K* L-K.Sızdırılmış sadeyağ 4000 2480000 1860 00 20/X/952 pazartesi 15 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Erimiş Sadeyağı alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden:Kapalı zarfla 25 ton erimiş sadeyağ alınacaktır* Şartname Zonguldak'ta Ereğli Kömür İşletmesi Ticaret Müdürlüğünden Ankara'da Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • Civata alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 Ölçüleri eksiltme şartnamesinde yazılı 9 kalemden cem'an 4800 Kg Civata açık eskiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.10.1952
  • 1st.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla Kp.da mevcut keşif,resim ve şartnamesine göre Etimesgut hava pistinin tamiri ile durak yerlerinin temdidi ve pist ile taksirut yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8