Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.10.1952
  • 3 Ekim 1952 Cuma Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 SAYI:861 Posta Kutusu 4 TELEFON:29814 KtfATI 15 Korut ilUUuıet Bugün şehrimizde ve civarında hava;umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • MAKALE Arap ve Türk efsânelerine göre eski İstanbul seferleri İsmati Hami DAÜİŞMEND Halk edebiyatımızın Destanlar dairesiyle Divan devrimizin şiir ve nesrinde bundan evvel gözden geçirdiğim ilk İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Hie.13 Muh.137İ VAKİT VASATI EZANI Güneg 5.59 12.08 öğle 12.03 6.14 İkindi 16.20 9.30 Akşam 17.49 12.00 Yatsı 19.21 1.30 îmsak 4.20 10.30 3 jsı.Ckim *0 1952 loyiüi Cuma 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Şehir hatları kış tarifesi 8 ekimde başlıyor 8 ekim 1952 tarihinde yürürlüğe girecek olan Denizcilik Bankası şehir hatları kış tarifesinde,umumî halk isteklerinin imkân nisbetinde karşılanmasına dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Fİ oryada ikinci bir blok inşaata başlanıyor Belediye tarafından inşasına karar verilen Florya tatil evlerinin 24 dairelik ikinci blokunun temel atma töreni dün sabah yapılmıştır-Törende Vali ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Bir eroinci Van'a sürülecek 4 ay evvel Mercandaki bir handa eroin satarken,kaçakçılık masası memurları tarafından yakalanan Selâmi Çiçek admdaki şahsın 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Cezaevinde ara ma O-Sultanahmet cezaevinde dün yapılan aramada esrar ve bıçak bulundu Son günlerde cezaevlerinde sık sık vukubulan hâdiseleri önlemek maksadile hapishanelerde yapılan aramalara devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • HALKIN SESİ Et batlarına dair bir tek.if Fatihte Haydarda Ali Başeğmez yazıyor:«Et fıatları yazın hiç düşmedi kışın dön beş liraya yükselmesi ihtimali olduğundan da bahsediliyor.Bu benim gibi eto düşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Bina için derhal çocuklar için kuruluyor yer bulunur bulunmaz inşaata başlanacak Kimsesiz çocukflarm barındırılabilmesi için yapılan tetkikler sona ermiştir' İlgililer,kimsesiz çocukları barındıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • İlk öğretim müfettişlerinin toplantıları ilköğretim müfettişleri toplantılarına dün de Millî Eğitim Müdürlüğünde devam etmişlerdir-Bu toplantıda 1952-953 ders yılında,beden eğitimi» yavrukurt,yazı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Genç bir kız 25 gündür kayıp Beşiktaşta Köyiçinde otur makta olan Sacide Sülendel admda 18 yaşında bir genç kız 25 günden beri kayıptır-Evden gezmeğe gitmek üzere çıkan Sacidenin akıbeti hakkında tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • İkinci hacı kafilesi dün geldi Dün sabah limanımıza Nazar vapuriyle 630 hacı gelmiştir.Hacılar seyahatlerinin çok müşkül şartlar altında cereyan ettiğini söylemişlerdir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • TOPLANTI Sinema Makinistleri Sendi-i kası ilk Genel Kurul toplantısını bu sabah saat 9.30 da eski Eminönü Halkevinde yapacaktır.KONGRELER •fc Demokrat Parti Teşvikiye' Ocak kongresi 7' ekim salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Fecî bir deniz kazası Dün.Sarayburnunda fecî bir sandal kazası olmuştur-Süleyman adında bir balıkçının motörüne bağlanarak Haydarpaşaya geçmekte olan sandal 'Sarayburriu açıklarında devrilmiş ve içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Beynelmilel izcilik teşkilâtı başkanı geliyor Beynelmilel İzcilik Teşkilâtı Başkanı Mr-Wilson.Türkiyedeki izci teşkilâtını görmek üzere 7 ekim salı günü memleketimize gelecektir-Mr-Wilson,yavrukurt ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Fransada toplanacak olan eczacılar kongresine davet edildik Fransa Eczacılar Akademisi Enternasyonal Kongresi bu sene 6 ekimden 10 ekime kadar devam etmek üzere Paris'te toplanacaktır-Kongreye memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Amerikalı profesörler o-Millî İşitim Bakanlığının davet ettiği 7 profesör yakında memleketimize geüyor Millî Eğitim Bakanlığı-çeşitli maarif sahalarındaki ileri hamlelerimizde,ihtisaslarından faydalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • tiers sorara Yazan:S.NAFİZ TANSU 4l|er elçilerin idamı caiz olsa idi hepinizi kılıçtan geçirirdim,51 Nu'raan ibni Muharrin» in sözleri salonda akisler bırak misti-Tercümanlar Arapça söy leneni Acomcey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • VK VS.Kambiyo ve esham Kapanış Sterling ©olar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280:50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 791.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • Türk musikisinin ilerletilmesi yolundaki emellere dair yazı yazarken kısmetimde bil de Dr-Neşet Halil Öztan ile uğraşmak varmış.Kendisini musiki bahsinde bir otorite sanan bu zat sütunlar dolusu lâkır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • KISA HABERLER P.T.T.Umum Müdürlüğün hazırladığı yeni telefon nberinin hazırlıklarına başımıştır.Rehber 1953 senesiı ilk ayında tamamlanmış o-aktır.Adana ve Izmirde pamuk •asası açılmıştır.Son tahmine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1952
  • OL İSTE Sabıkalı deniz hırsızların-Burımsuz namiyle' mâruf ve arkadaşı Fikret,Atatürk ırüüü civarındaki bir sandalbuğday naklederlerken polis tarafından görülmüştür.Bu-Iteerine derhal tertibat alan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Fransada fazîa istihsal Fransız dostlarımız büyük bir iktisadî buhrana doğru gittiklerini telâşla görmekte ve bunu önleyecek tedbirler üzerinde ciddiyetle durmaktadır lar.İkinci Dünya Harbi sona erdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Türkiye'de tahsil edilen bir dolar ceza Nevyork,2 AP)Bir ay evvel otomobilini park yapılması yasak olan bir yerde bırakan bir şahıs kendisine kesilen ceza makbuzuna 1 dolar ekliyerek bunu uçak postasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Hükümetin üniversiteye müdahalesini protesto Buenos Aires,2 AP)Hükümetin Üniversite işlerine fazla müdahalesini protesto etmek maksadiyle dün 8.000 kadar Üniversitelinin yaptığı nümayişler esnasında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Ortadoğu savunması meselesi o-Yunanistan'ın teşkilâta girme talebi tetkik ediliyor» Karar 7 devlet tarafından müştereken verilecek Londra,2 Nafen)Yunanistanın,Orta Doğu Komutanlığı taşkilâtına katılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Komünizm Japonyada büyük hezimete u Serbest seçimleri Başbakanın Partisi olan Liberaller kazandılar Komünistlerin bu defa bir milletvekili alamadıkları söyleniyor Tokyo,2 AP)Japonyada dün yapılan gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Veremliler için yeni yataklar Ankara,2 T.H.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,1952 yılı için hazırlamış olduğu programın son kısmının tatbikına geçmiştir.Bu cümleden olarak,Trabzonun Çifteçamlık mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Amerika yılda 9 bin uçak yapıyor Vaşington,2 T.H.A.1950 de imâl edilen 3 bin uçağa mukabil,1951 de 4750 uçak imâl edilmiş ve bu rakam bu yıl 9 bini bulmuştur.Uçak imalâtının önümüzdeki yıl 13 bin 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Bulgarlar gecelerini karanlıkta geçirecekler Londra,2 Nafen)Bulgar hükümeti,elektrik sarfiyatını yeniden kısmıştır-Sofya basınında çıkan yazılara görebundan sonra Bulgar evlerinde yalnız bir tek ampul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Şiraz'da örfi I iare ilân edildi Tahran,2 A.A.Etraftaki bölgelerde kabilelerin faaliyete geçmeleri üzerine Iranın cenubundaki Şirazda örfi idare ilan edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Tunusta bir silâh deposuna sabotaj yapıldı Tunus,2 T.H.A.Bu sabah Tunusun güneyinde bulunan bir Fransız deposunda bir Tunuslu milliyetçi tarafından bomba atılmıştır.Silâh deposunda meydana gelen infil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Arnavutlukta tevkifler yapılıyor Londra,2 AP)Yugoslav radyosunun dün gece bildirdiğine göre Arnavutlukta yapılan son seçimlerden sonra şimdi geniş ölçüde tevkiflere başlanmıştır.Belgrad radyosu Arnavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Bir ırz düşmanı 10 yıl hapse mahkûm edildi Maraş,2 THA)3 yaşında bir yavrunun ırzına geçmekten sanık olarak yargılanan Ahmet Yanılmaz ismindeki bir şahıs hakkında» Maraş Ağır Ceza Mahkemesi kararını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Komünist şefler Moskova yolunda Roma.2 AP)Moskovada toplanacak olan 19 uncu Komünist Partisi kongresine iştirak etmek üzere 6 kişilik bir italyan heyeti dün gece Roma'dan trenle ayrılmıştıritalyan Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • İKTİBAS Yalnız hastalar değil,en sıhhatli insanlar arasında di kendi hayalleriyle karşı karşıya gelenler ve onlarla konuşanlar vardır.Fransız şairi Alfred'de Musset bir gecı hayalînin sitemine uğradığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Bir çocuk kamyon altında kalarak öldü Dün fecî bir kamyon kazası sonunda 10 yaşında bir ilkokul talebesi ezilerek ölmüştür-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Yugoslavyaya buğday İhracına başladık Dış ticaretimizdeki açığı kapamak için Yugoslavyaya geniş ölçüde buğday ihracına başlanmıştır-Bu cümleden olmak üzere dün Yugoslavyaya 3-5 milyon Türk lirası değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Fır 11 na„ Şehir Tiyatrosu bn yıl da perdesini bir Shakespeare ile açtı.Yeni rejisör sayın Melnecke bunun bir geleneğe «körü körüne» uymak olmadığını ısrarla söyledi.O kadar ki,insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • 51 Kadın benim su katılmamış bir palavracı olduğuma.Leonardo adında bir tek adam bi le tanımadığıma artık emindi:İçelim,dediiçtik-Şimdi artık bütün uyanıklığımı bulmuştum-Başlangıçta zerre kadar düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Bir genç kıza cevap Haklısınız' Arkadaşımız Tarık Buğranın sert,bazan da insafsız bir kalemi var.O istiyor ki muharrir içinde ne varsa,kalbinde ne duyuyorsa,muhayyelesi neyi icat ediyorsa onu versin.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • Venezüella'da İç kavgalar durmadı Caracas Venezuela)AP)Hükümet makamlarından bu sabah verilen malûmata göre sa lı sabahı yeni bir isyan hareketi teşebbüsü yapılmışsa da alınan şiddetli tedbirler sayes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1952
  • "Burjuvalaşan,futbolcu azledildi Viyana,2 Nafen)Buraya gelen son Prag gazetelerine göre,Çekoslovakyanın en iyi futbol oyuncularından Adolf Malatinsky «azledilmiştir».Komünist idareciler,Bratislava Sçk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.10.1952
  • »Awvwwvwowwvw i wiMIWtWW Maureen Clavssen Amerikanla» n «on zamanda en ftnfla beyendiklerl model kızlardan biridir.Maureen'in diğer güzel vücutlu modellere karşı faikiyeti aynı zamanda kıymetli bir şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Koyun ve keçi yetiştirmek aynı zamanda sevaptır Hazreti Muhammedin koyun,keçi beslemek,yetiştirmek hakkındaki hâresi şerif eri de Ensanlığı bu hususta teşvik etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.10.1952
  • Bu hafta yapılacak lig karşılaşmaları 4 Ekim 1952 Cumartesi:Mithat paşa stadı 15-30 Galatasaray 1st-Spor ğ• Akduman.B-Uluöz Şeref stadı 13—1st-Spor Defterdar(A)S-Pural,N-özbay.L.Artunkal 5 Ekim 1952 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • COPPİ İYİLEŞİYOR Bir ay kadar evvel fecî bir kaza neticesi sakatlanan meşhur İtalyan bisikletçisi F-Coppi iyileşmeye başlamıştır* Sag kolundaki ârıza yavaş yavaş zail olmaktadır* Hafif idmanlara başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • t ¦üa y^F^ *Jm£,i*:jS\Vv Sfr^ S»r*4ğ4 Gecen sene yapılan BAşiktaş tstanbulspor maçından bir görünüş* Profesyonel takımlarda oynayan amatör futbolcular mes'elesi Eğer bir tahdit yapılmaz ve tatbikatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Bu ay içinde şehrimizi ziyaret eden İsrail Maccabi tenisçilerinin ziyaretlerini iade etmek üzere beş kişiden mürekkep Ankara Te.nis Kulübü ekibi dün uçakla Israile hareket etmiştirif Davis kupasını el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Ankara Bölge Müdürlüğü Uftiş ediliyor Ankara Beden Terbiyesi Böl* ge Müdürlüğü Beden Terbiyesi Müfettişleri tarafından teftiş edilmektedir.Bölgenin muhaseK be ve idare servili iki ınür'eitlf tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Romanya Macaristan atletizm maçındaki dereceler Geçen gün Romanya ile Ma caristan arasında yapılan milli atletizm müsabakalarından a» sağıdaki neticeler alınmıştır:1500 m:Iharos M)3.5i.6 200 m:Goldova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Otomatik ceza Geçen pazar Vefa stadında oynanan Vefa Adalet maçından sonra hâdise çıkaran Adaletli Ahmetle,Vefalı Garbi3in ceza heyetine verildiklerini dilo yazmıştık Aldığımız bir habere göre istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Adalet takımını çalıştıran antrenör Rebii Erkal istita etti Adalet takımının antrenörlüğünü yapmakta olan Rebii Er* kal,Adaletin son mağlûbiyeti üzerine istifa etmiş bulunmaktadır.Bilindiği gibi takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Hayrabetyan ile ikinci maçı yapacak olan Bastien geliyor önümüzdeki çarşamba gecesi Spor ve Sergi Sarayında Hayrebedyan'ın ikinci macında ringe çıkacak olan Almanyanın kurt boksörlerinden Bastien yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • italya Filiandiya atletizm müsabakaları Rotnada yapılan italya Finlandiya atletizm karşılaşmasında alınan en iyi dereceier:100 m:Sangermano î)11 400 m:Back F)48.4 800 m:Taipale F)1.54.1 3000 m:Taipale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • Profesyonel takımlarda mukaveleli oyuncu adedi Profesyonellik talimatnamesine!göre,profesyonel futbol şubesi tesis eden kulüplerin profesyonel takımlarında mukaveleli 6 futbolcu oynatmaları lâzımdır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.10.1952
  • ^aği^ İki Fransız boksörü solda)Humez sağda)ViHemain-Ağır sıklet dünya şa mpiyonu Rocky Marciano Sekiz dünya şampiyonluğunun dördü Amerikalı boksörlerin elinde bulunuyor Geçen hafta Amerikada yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.10.1952
  • Dünkü kısmın hulâsası Dawn adındaki genç kız aangfta bi radamın çocuğudur.Dawn istediği her şeyi babasına aldırmakta büyük bir maharet sahibidir.Bir otomobil sevdası tutturuyor.fakat babasının malî va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.10.1952
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ Francois müdafaa ve itirazlarında pek samimî görünüyordu Hayır muhakkak ki işin içinde bir yabancı eli aramağa lüzum yoktu-Herşeyin yola.girmesi için kolayca atılması gereken bir adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.10.1952
  • F a y d a 1ı b i I i İH r woaecci eczaneter Eminönü:Mehmet Kâzım Çemberli taş:İstiklâl Beyazıt:Yeni Lâleli Ey Up:Eyüpsuttan Beşiktaş:Vitlin Fatih:Muharrem Tanır Kadıköy:Rifat Muhtar Bakırköy:Merkez Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.10.1952
  • RÖPORTAJ Vali Baha'mız sarhoşlara ciğerlerini kusturacakmış Alkolikleri tedavi eden dünyadaki yegâne doktor bir Türktür ipeka ve Apo morfin şırıngaları ne işe yarar?Sarhoşları tedavide kullanılan üç u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.10.1952
  • flazırhyan:Sadi R014K' 1 2 34567 89 10 HI?1 I 2 m J 3 4 ¦s H ivSÜ BP"'ra 5 6 7 8 F9 1 i 9 1 i 10 i V i n BM* 1 Soldan Sağa 1 Orduya mensup bir futbol takımı;Sondaki harf siz top lanma yeri.2 Bir göz r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.10.1952
  • $mm m vmmm g—nmı ı—ı—p—m—n»fn n v Sadrazam Mustafa Paşa gözlerini iki hançer gibi Cinci Hocanın gözlerine dikti 117 Çabucak sözünü değiştirerek göyle devam etti:Sen de Kara Çelebizadenin' kızım alırdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • İngiliz Iran [Baş tarafı 1 incide] îngilteredeki îran menfaatlerinin korunması,bir Avrupa devletine mi,yoksa bir Asya devletine mi tevdi edilmeli?«Bütün İranlıların bana bu husustaki fikirlerini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • ZAYİ 2.ci Uaksavar alayından Ilasan Gökyar namına verilen 23/6/952 gün ve 1/5 cilt ve 63355 sayılı 7 kalem yiydeek maddesine ait 177 lira 10 kurulşulk ayniyat tesellüm makbuzu müteahhidi tarafından ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Çvs.Hüseyin Dinçfürk bir yetim yurdu kurdu linden daha iyi konuşuyor,söylenen her şeyi anlıyor,pürüzsüz yazıyor.İlkönce 50 öğrencisi olan Ankara İlkokulunda şimdi 150 yetim okumaktadır.Bunlar Türk Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Baycsr [Baş tarafı 1 incide] saat kadar kalmışlar.Ardahanlılarla hasbihalde bulunmuşlar ve müteakı ben.beraberindekilerle birlikte.Kars'a müteveccihan yollarına devam etmişlerdir^ Cumhurbaşkanımız Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Beyoğlu Kaymakamlığının bir açıklaması Sayın gazetenizin 2 Ekim 952 gün vel 860 sayılı nüshasının 7.ci sayfasında Turgut Demirag'ın bir mektubu)ballıklı yazı tetkik edildi:Sayın Turgut Demirag'ın mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Turuman Eisenhower mücadelesi [Baş tarafı 1 incide] nin her tevakkufunda hücum taktiğini değiştirerek konuşmalar yapan Truman bir nutkunda:«Eğer Cumhuriyetçiler kasım seçimlerinde zaferi kazanacak olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • iç siyeset [Baş tarafı 1 incide] mek için çalıştığım söylerken kendi partisine mensup bir milletvekilinin bu şekilde konuşması vatandaşlar arasına nifak sokmanın tam bir timsali olarak görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Prafösör Gökay [Baş tarafı 1 inekle] cemiyet başkanlığına vekâlet eden Parisli Profesör Bernard Dussy'nin yerine geçmektedir.Cemiyetin halen burada yapmak ta bulunduğu yıllık toplantıya Almanya,Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Mısır Partileri Kahire,2 T-HA-Mısır hükümetinin partiler hakkında çıkarttığı kanunun Veft Partisinin tanımıyacağını bildirmesinden sonra Mısır Sosyalist Partisi de aynı yolda bir karar almıştır-Sosyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Maarif Müdürü [Baş tarafı 1 incide] Müdüre;«Seni d&va edeceğim,defterime imza et.demiş ve cebindeki çakıyı çıkararak sallamaya başlamıştır.Nihayet Emniyet Müdürlüğün den çağrılan 2 memur,Bekiri yakahy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Notada,Danimarka topraklarında Batılılara üsEer verifimasinin Rus menfaatlerine aykırı olduğu belirtilerek,keyfiyet protesto ediliyor Moskova.2 AP)Sovyet hükümeti Danimarka hükümetine verdiği ve yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Büyük Orkestradan karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dana ve caz müziği «Pl» 14.45 Şar kılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Osmanlı Bankası İLÂN-«Aile Sandığı» hesabının 25 Eylül 1952 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri:1 adet TL.1000—Manisa 4 TL-250—Adana—İstanbul 5 TL-100—İstanbul tzmir Sivas Zonguldak 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Beyoğlu 3.cü Yargıçlığından Kadıköy Kızıltoprak Reşitpaşa sokak No.19 da mukim Gülsüm Alpertu tarafından Beşiktaş Türkali mahallesi Uzuncaova caddesi No.10 da mukim Zogvatoş kızı Olaliye aleyhine açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Urfa Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Urfa Verem Hastahanesiııin esaslı onarımı olup keşif bedeli 29978 43 liraya geçici teminatı da 2248-38 liradır-2 Eksiltme 16/10/952 perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • 100 ton patates nişastası alınacak teklif isteme ilânı Sümerbank alım ve satım müessesesinden Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 100 ton patates nişastası alınacaktır-Bu işe ait şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Erciş Jandarma Sa.AL Komisyonundan:A Askerî ihtiyaç için «50» ton sığır eti alınacaktır-Muhammen bedeli «60000» liradır-B Şartnamesi Erciş,Ankara J-Satın alma komisyonlarında ve Van II J-Komutanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Sanat hareketleri Fırtına i Baştarafı 3 iincüdo)tır.Kısacası Fırtına bir tek şabıs üzerine~~kurulmryan bir eser değil,içinde hiçbir şahıs bulunmayan bir eserdir.Kardeşi tarafından ihanete n gri yarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • Turizm kongresine giriyoruz 6 ekimde Napolide yapılacak olan beynelmilel kongreye Türkiye adına Alyot ile Tugal katılacak Ankara,2 A.A.Memleketimizin de üyesi bulunduğu,«Milletlerarası Resmi Turizm Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1952
  • '¦ûtfiMM/Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali balinde zaferler yaratan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelmiycn v büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] hassa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.10.1952
  • MARKONI&K" ghee**} RADYO SANAYİNDE MEYDAN OKUYANI WjL HAKİKÎİNGİLİZ *P RADYOLARI/'EVİNİZİ SÜSLEYECEK OLAM H.BU YÜKSEK KALİTE RADYO **St LAR C,N FİAT VE TEDİATTAj UMULMADIK KOLAYLIKLAI YAPILMAKTADIR.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Gümüşhane ili daimî komisyonundan 1 ilimiz Torul—Kürtün—Harşit yolunun 25+000—35+000 inci kilometreleri arasında yaptırılacak toprak tesviyesi,kuru kârgir istinat duvarlan işleri kapalı zarf usulile 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Açık eksiltme suretile tamirat yapılacak Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 949-59 Terekesine mahkememizce elkonulan müteveffa İsmail Şefik Paşa yiğide ait Küçükçekmecede Küçük Nakkaş Çiftliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden Beykoz İstanbul ı Çivüi ve dikişli ayakkabı imalâtına elverişli küt ve sivri burunlu garson ve merdane boylarından muhtelif numarada 2500 çift ayakkabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Madenî eşya yaptırılacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:1 Bakanlığımızca yeniden açılacak verem hastahaneleri,hemşire okulları ve doğumevleri ihtiyacı için 68 kalem madenî eşya kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bakanlığımız ihtiyacı için aşağıda yazılı 3 kalem çelik tel halat açık eksiltrue usulü ile satın alınacaktır-Bu işin tamamının muhammen bedeli 5480 lira geçici teminatı 411 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NAa KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • NKASI ÇİFTÇİ KRAMIYESİ EKIPMANLARILE 2 TRAKTÖR 1 ADET 10000 LİRA S ADET 1000 LİRA BU ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN SİZ DE 10 EKİM 1952 AKŞAMINA KADAR,VADESİZ 150 EN AZ 3 AY VADELİ 250 LİRA YATIRARAK BİR ÇİFT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • Gaibe ihtar Bakaya kalmak suçundan sanık ve adresi meçhul Fatih As-Şubesinin kısa hizmete tabi mükelleflerinden Mehmet oğlu 929 Dlu Eczacı ismail Erseveıvin 5/Kasım/952 tarihine kadar Istanbulda XV-in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • mmmuğfı traş bıçağı ile Daha Fazla m traş uiursunuz Dünyanın en keskin ağızlı traş bıçağı olac Mavi Gillette Trqş Bıçaklarını alınız,böylece hem en rahat ve yumuşak bir şekilde trof olur,hem de hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • KAYIP Edebiyat Fakültesinden aldığım 1504 No.lı şebekemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur* M.Ergen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.10.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Miktarı Fiatı Cinci Ton Kuruş Sadeyağı 80 600 Çamaşır sodası 30 19 Karışık turşu 20 110 Sadeyağı 20 600 Pirine 4 40 105 Teminatı İhale gün ve Lira sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan