Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Nato emrine vereceğimiz askerî birlikler meselesi Kuzey Atlantik Paktına ne kadar askerî birlik tahsis edeceğimiz henüz belli değil Nato teşkilâtına en fazla askerî kuvveti memleketimiz verecek,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Jm,S?v 1 w*3-d» ^3!Propaganda seyahatine devam eden Demokrat aday Stevenson bir taraftarnuflf felîni sıkıyor Truman Eisenhower mücadelesi şiddetleniyor Amerikan Demokrat Partisi,Eisenhower!müşkül mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Şehir Meclisinde hararetli münakaşalardan sonra Daimi Komisyon seçimi dün yapıldı Daimî Komisyona Suat Bedük,Niyazi Turgay,M.Şahin oğlu,Misbah Uras,Cahit Ceran,Abdullah Dirik,Mehmet Erçağ ye Reeep Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Hem suçlu hem güçlü o-Karasularımızda kaçak balık avlayan bir Yunan motörü Gümı ilkelilerimize ateş açtı îzmir 1 Milliyet)Evvelki gece Sakız adasına mensup bir Yunan balıkçı motörü kara sur larımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • İngiliz fşçi Partisinin solcu lideri Bevan Bevan'ın galebesi İngiliz fşçi Partisinde Attlee'nin durumu sarsılmıyor_Londra,1 Nafen)İşçi Partisinin icra komitesi intihabatında M-Aneurin Bevan ile arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Bir dev köpek ba ığı tutuldu Bremerhawen 1 A.A.Luchvig Jansen adlı bir balıklı gemisi,İzlandanın güneyinde bir dev köpek balığı avlamıştır.Dün buraya getirilen bu muazzam hayvan 5 ton ağırlığında ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Oz kızını satan ana o-Nallıhan'da bir kadın,kızını 200 liraya bir makiniste satmış Ankara.1 Milliyet)Nallıhan kasabasında bugün iki iğrenç vak'a tesbit edilmiştir-Bunlardan birincisi Azize adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Asayiş ile ilgili yeni tedbirler o-Karaborsacılar,sarhoşlar ve serkeşlerle mücadele için yeni ekipler kuruldu Emniyet Müdürlüğü kış mevsiminin yaklaşması dolayisiyle şehrin asayişiyle ilgili yeni bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Bayar Murplda Cumhurbaşkanını yol boyunca uzunluğu altı kilometreyi bulan halk kütlesi karşıladı Murgul 1 A.A.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar,refakatindeki zevatla birlikte bütün yöî boyunca köylü ve kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Koredeki komünist kampında isyan çıktı Müsademe sonunda 45 komünist esir öldürüldü,120 esir de yaralandı Şeju adası,1 AP)Birleşmiş Milletler muhafızları bugün,Güney Koreye ait bu adada bir üısera kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaralan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere daiıi sırtı yere gelmiyen büyük Türk güreşçisinin hayatı YAŞAR DOĞU adını nasıl aldım?Babamı hatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • Denizcilik Bankasından 150 bin lira dolandıran Mehmet Sertkaya'nin tevkif.edildiğini dün bildirmiştik-Kesimde Mehmet bir arkadaşının arkasına gizlenmeğe çalışırken görÖlüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • rZWu mu Ş| Bugün şehrimizde hava unıuniyetle acık geçecek,hava sı-aklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • N Japonyada seçimler Liberal Parti mecliste çoğunluğu elde ediyor Tokyo,1 A-A-Bugün yapılmakta olan Japon meclis seçimleri şimdiye kadar görülmemiş şekilde iştirak nisbetiyle karşılanmıştır-Filhakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1952
  • 1 Kore için Amerikaınn yeni plânı Savaşa fiilen iştirak etmemiş milletlerden asker istenecek Nevyork,1 AP)B.Ame« rikanın,14 ekimde açılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantîsmda ortaya atmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • MAKALE Hadîs'e göre İstanbul fethinin ehemmiyeti İsmail Hami DANİŞfflEND istanbul'u âit hadîslerin en mühim te'siri siyaset ve edebiyat sahalarında gösterilebilir:Milâttan çok evvel haslıyım Asya-Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • KONGRELER if Demokrat Parti Sütlüce ocağı yıllık kongresi 15 ekim çarşamba günü saat 20.30 da ocak lokalinde yapılacaktır.¦jf Demokrat Parti Kozyatağı ocağı yıllık kongresi 18 ekim cumartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Şu dünya acaip yerdir vesselam.Herkes kendisini haklı görür,lâkin insan şeklinde yaradılışımızın malûm seviyesi icabı daima haksızlıklar yapar durur.Her şeyin tam hakkını vermek te güçtür.Fakat bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Steeling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belfiika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.00 282.00 0.S0 64.03 5.60 54.12.50 73:68.40 0.44.80 O.01.876 9.73190' vap:ııii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • TÜBIÎYE KREDİ BANKASI A.30 EYLÜL 1952 Keşidesinde BAHÇELİ EV 'İstanbul ftflerkezimizin 2 15 5 No-lıı Cüzdan sahihin?çıkmıştır.PARA,ALTIN ve Kıymetli Eşya Kazananlar İSTANBUL MERKEZİ Cüzdan No-841.845.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Hazretj Muhammettera sonra Halifeler Devri I Yazan:S,NAFİZ TANSU Atların nal sesleri şehrin dar sokaklarını heyecan içinde bıraktı 50 Saad ibni Ebu Vakkas,Hali-feden bu emri alınca hareket etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Konservatuvarda yeni ders yılı "başladı Belediye Konservatuarı yatılı kısmının 26 ncı ders yılı dün sabahtan itibaren başlamıştır.Bu münasebetle okulda bir toplantı yapılmış ve ders yılı Vali ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Mesken yapmak şartiyle her işçsye beşer binlira verilecek 5.000 lirayı geçmemek üzere)«Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Eemekli Sandığı ndan,borç para verebilecektir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • İki tecavüz hâdisesi O-Bir sarhoş bir jandarmayı dövdü.İki talebe polise hücum etti Son günlerde zabıta memurlarına tecavüz ve vazifelerine müdahale hâdiseleri dikkati çekecek kadar artmıştır.Dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • HALKIN SESİ Kabataş itâcelesi hakkında Gümüşsııyımda Ali Rıza Meriç yazıyor:«Gazetelerin yaptıkları neşriyat ve ikaz yüzünden Kabataş iskelesinin zevki kaçtı.Evimizden bakıyor,önümüze serilen yüzlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Bir amele fecî şekilde öldü Kızıltoprakta karakol binası karşısında yapılmakta olan ilkokul inşaatında dün fecî bi :ölüm hâdisesi olmuştur.Ali admda 'bir sıvacı yanlışlıkla açık bulunan elektrik telle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • İki Amerikan ban-I İcacısı şehrimizde Amerikanın en büyük bankalarından «Irving Trust Company» nin İkinci Müdürleri Mr.XJ.Estrin ile F.Kurtz ve tngilterenin en büyük bankası «Barclays Bank» m Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Bir casus yakalandı o-Rusyaya kaçmak isteyen soysuz Kırklarelınde yaka y« ele verdi Kırklarelinde,Rusyaya kaçmakta olan bir casus yakalanmış ve dün şehrimize gönderilmiştir.Kırklarelinin Üsküp kazasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Harp Akademileri dün törenle açıldı Kara,Deniz,Hava Harp Akademileri il eKumay Bubaylar Doktrin Kursu dün Yıldızdaki Harp Akademisi binasında 952-953 ders yılma başlamıştır.İlk olarak Akademinin yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Türk Kadınlar Birliğinde dün bir basın toplantısı yaptı Dün saat 15.30 da Türk Kadınlar Birliğinin Çemberlitaştaki merkezinde,bir basın toplan tısı yapılmıştır.Samimî bir hava içersinde cereyan eden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • Hie' 2 Ekim *952 Perşembe Ru.12 Muh.137İ 19 ¦jByliil 1368 VAKÎT VASAT!EZANİ Güneş 5.58 12.04 Ogle 12.03 6.12 İkindi 16.21 9.30 AJcşam 17.53 12.00 Yatsı 19.23 1.31 imsak 4.19 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • KISA HABEWLER Türk Kadınlar Birliği kurucularından Nezihe Muhittin için;birlik 21 ekim salı akşamı Şehir Tiyatrocu Komedi Ksımında bir jübile tertip etmiştirjr Anndoluhisarı halat fabrikasında gece ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1952
  • POLİSTE t* İstanbul Belediyesine ait ve şoför A&fm idaresindeki 0098 plâkalı kamyon dün Kadıköy ünden Üskürdara giderken benzin deposunda vukua gelen bir infilâk neticesi birdenbire tutuşmuştur.Yetişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • İKTİBAS Bu gencin bir can!olabileceğini tahinin eder imsiniz Dört yıl önce,dört yaştsvdakfi bir çocuğu öidürdlikten sonra iğrenç bir şekilde kirleten bîr canavarı ele geçsr* mek için BBackburn'daki kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Mermi işlemeyen ceket yapılıyar Londra 1 Nafen)İngiliz uzmanlarının,makineli tüfek mermilerini geçirtmiyecek ceketler üzerinde çalışmakta oldukları bildirilmiştir.Verilen malûmata göre,bu ceketler cep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Siyasî İcmal İngiliz havacılığı İngiltere büyük devlet olarak Avrupa konserinde yer almağa başladıktan sonra asırlar boyunca deniajlere hâkini olmuş ve büyük bir kıskançlıkla bunu muhafazaya çalışmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Gl.Yakçiç Türkiyeyi övüyor Memleketine muvasalat eden Yugoslav heyeti başkanı ziyaretini «ileriye doğru mühim bir adım» olarak vasıflandırdı Belgrad 1 A.A.Türkiye ve Yunanistana yaptığı ziyaretten bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • ''Paşabahçe,vapuru dün geldi Denizcilik Bankasının italyan «Toranto» tezgâhlarında yaptır dığı Şehir Hatlan gemilerinden cPaşabahçe» dün sabah limanımıza gelmiştir.Gefcni 18 mil sürattedir.Aynı firmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Denizcilik Bankasının banka kısmı yakında açılıyor Denizcilik Bankasının banka kısmı 27 ekim 1952 pazartesi günü tamir edilmekte olan eski cVagonli» binasında açılacaktır.Banka her türlü tasarruf,carî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Erzurum'da kamyon Tekman 1 A.A.Erzurum-Tekman yolunda çalışan il Bayındırlık Müdürlüğline ait bir Kamyon dün akşam yol amelelerini toplayıp Taşkesen köyüne götürmekte iken kazaen devrilmiş,amelelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Ankara'da Yenişehir Mithatpaşa Caddesinde Kaloriferli Parke döşeli ve diğer bütün konforu haiz Apartmanın bir dairesi Sîzm olabilir Bonon için 6-10-952 akşamına kadar sobe veya ajanslarımızda 150 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • rıka bir çın daima Bahriye Bakanı Kimball,Rusların her an harbe kalkabilecek durumda olduklarını,binaenaleyh hazırlıklı bulunmak icap ettiğini belirtti Paris 1 A.A.Birleşik Amerika Bahriye Bakanı Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • 50 Parkta yarım saat kadar daha dolaştıktan sonra bir lokantaya girdim-Bir iki kadehin de yardımiyle güzel bir yemek yedim-Bir kahvede oturup sabah ve öğle gazetelerini aldırdım-Bütün başlıklara tek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • Atom silâhı tecrübesi tehir edildi Perth Avustralya_1 A.A.Bugün yapılması beklenen ilk İngiliz atom silâhı tecrübesinin gayrimüsait hava şartları yüzünden tehir edildiği bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Şarlo'nun dil II III E P S g H I uşundurduHen Tarak BUĞRA Bu adamın kendi yaratılışı büe kendine engeldir.Üstelik ayaklarına uygun pabuç bulamamıştı,kaçmak isterken birbirine dolanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1952
  • SarhoşSuğa daâr Sayın Belediye Reisimiz son beyanatı ile İstanbul sarhoşlarına bir gözdağı ver di.Avrupa seyahatinde devlet ricalini ziyaretten ayırabildiği vakti Yeşilaycılığma hasretmiş,orada sarhoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.10.1952
  • mwy 4 Kadınlar Birliği idare heyeti başkanı dün bir basın toplantısı yapmış ve Napoli içtimaları hakkında izahat vermiştir.Foto:Milliyet Güngör Akkan)5Vasil Kangelidis adında bir vatandaş Istanbuldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1952
  • Billie Nelson adındaki bu kadın yüz t» vücut itibariyle «harikulâ de» kelimesiyle tavsif edilen bir güzelliğe maliktir.Billie Nelson Kaliforniyalı bir aileye mensuptur ve cinsî cazibe bakımından bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A "Haceri esved=Hacerülesved„ de hayli macera geçirmişti.Bu taş ilk defa Hazreti İbrahim tarafından getirilip,bu günkü yerine konmuştu,hep er onu rahat Haceri esved Hac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.10.1952
  • Kısa Spor haberleri Fevzi Törk boks antrenörü oldu İstanbul Bölgesi boksörlerini çalıştıran Cezayirli boks antrenörü bir kulüple mukavele yaparak Fransaya gitmiş bulunmaktadır.Haber aldığımıza göre İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Olimpiyatlar ve siye set Vanne Eickel Almanya)1 A.P.Alman Afrika oıdu sunda savaşlara iştirak elıntf olan Hans Jorkberger isimli bir Almanın 10 yıl evvel El Ale» meyn civarında düşürmüş olduğu bir çan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Da F ıı n futboü bı ak«yoî-27 kasım 1949 da oynadığı Nancy Roubaix maçından itibaren,fasılasız,bütün i'esmî müsabakalarda,arka arkaya 99 defa Roubaix kalesini müdafaa ederek,erişilmez bir ıeıcor kıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • İtalyan boksörleri g%or Ankara İstanbul ve Napoli karma boka takımları arasında yapılacak maçlar için iki taraf arasında mutabakat hâsıl olmuştur.Hazırlanan programa göre karşılaşmaların ilki 8 kasımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • 1952 İtalya ve Fransa turu galibi meşhur bisikletçi Fausto Coppi getirmiş olduğu kazadan yaralı olarak kurtulduktan sonra sporu bırakacağını söylemişti.Şöhretli bisikletçi yapılan tedaviden sonra antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Hakemlerin dünkü idmanı Hakemler mevsimin İlk idmanını dün toplu halde yaptılar İstanbul Bölgesi Hakem Komitesinin;idmanlara gelme yen hakeaalere maç idaresi verilmeyeceğine dair karan üzerine;dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Yüzbinlik Beyzbol stada Amerikalım en çok sevilen sporlarından birisi de bey/boldur-Amerikanın hemen her yerinde büyük bir alâka ile takip edilen beyzbol maçlarının milyonlarca taraftan vardır* Yukard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Fransa lig maçları Paris,30 ARS)Dön yapı lan Fransa lig maçları oldukça çekişmeli cereyan etti.Haftanın en farklı neticesini Rims Racina Club de Patia'i 5-1 yenerek elde etti.Bu hafta yapılan maçlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • İtalya-Finlandiya atletizm k ırşı laşması Bu hafta İtalyada Milano jch rinde yapılan Finlandiya İtal ya atletizm karşılaşmasında 1talyanlar Finlandiyalıları mağlûp etmişlerdir.Elde edilen dereceler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Vefa Adalet maçındaki müessif gâdise Garbis'le Ahmet ceza heyetinde Vefa—Adalet 3-0)maçında hâdise çıkaran Ahmetle Garbis Bölge Ceza Heyetine sevk edilmişlerdir.Bilindiği gibi,hadise saha dışında vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Beykoz kalecisinin enteresan bîr pozu Beykoz kalecisi Hikmet'in cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Beykoz 3-D maçında fotoğraf adasesi tarafından yakalanmış enteresan bir pozunu yukarda görüyorsunuz-Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • Beden Terbiyesi G.Müdürünün dikkatini çekiyoruz imatnam B n IfflÖÜ Geçtiğimiz pazar oynanan Vefa Adalet maçından sonra,oyun sahasından soyunma odasına giderken Adalet takımından Ahmet ismindeki oyuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.10.1952
  • &İİİ3^ Îsfendiyar Galatasarayda iken ÎŞeref stadında kazandıktan bir maçta Muzaffere sarılırken Bu cumartesi günü yapılacak i.Spor G.Saray maşında sfendiyar Harı Kırmızılı ormayı tekrar giyiyor Meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • İKTJ BAS [Baş tarafı üçüncü sayfada] ma balkona açılan bitişik odadan gelmişti!Oraya girdi-Balko nkapısı açıktı-Tekrar döndü ve ancak o zaman küçük Anne'in yatağında olmadığını farketti-Kadıncağız bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • Dünkü kısmın hulâsası Dawn adındaki genç kız zengin bi radamın çocuğudur.Dawn istediği her şeyi babasına aldırmakta büyük bir maharet sahibidir.Bir otomobil sevdası tutturuyor;fakat babasının malî vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • IAyasofya Müzesi:Her gün saat 10 16 Türk ve İslâm Eserleri Müzesi:Salı hariç her gün saat:13.30 17.00 Deniz Müzesi:Pazartesi ve salı hariç her gün 10 17.Pazar günleri:10 18 arası.Besim ve Heykel Müzes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • Dasning parçı 25 lira Müzayedelerde a&ırn satam nasıl olur Espri düşkünü çiğırtkan Çöp tenekesinden ampir koltuklara kıdar ne ararsamz mevcut Müzaye* denin sihirli kelimesi nedir Tatlı bir Ermeni şive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • Anne ve çocuklar arasında geçici bir barış Bu barışma ihtiyar kadını büsbütün çileden çıkardı-Artık odasını terketmiyor,genç evlilerle aynı yemek masasın da oturmuyor,yemeğini ken di odasına istiyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • it îjmmm Sultan kız mahcup vaziyette eğilerek gümüş kupa içinde suyu padişaha sundu 116 Ben beyazlar içinde dahi bu kadar munis,bu derece dilbaz,böy le cazip mahlûk görmedim.İşte hepsi buradalar,söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1952
  • iiazıriıjaıı:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Saca 1 Sesi pek güzel üç kelime)2 Sıcak memleketlerde yetişen kokulu bir meyva;El sürülmemiş 3 Yanardağ akıntısı;îçeri değil 4 Bazan vürut et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Komünizm propagandası yapan 4 sanık tevkif edilmemiş Yeryüzü» isimli haftalık mecmuada komünizm propagandası yaptıkları idtiia.si.yle mahkemeye verilen Abidin Özkan,Sabin Şemdil,Dikran Yur dakul ve Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Koredeki komti-nist kampı [Baş tarafı 1 incide] tes'it için gösteriler yapmaya kalkışmışlardır-Kamp komutanının verdiği emirlere meydan okuyan esirler,bir taraf tan gösteriye başladıkları gibi» muhafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Tren altında can verdi Ankara 1 Milliyet)iBugün Çatalağzı istasyonunda bir kişi-j nin ölümU ile neticelenen fecî bir tren kazası olmuştur.Şevket Ali Gözlülü firmasına:ait şiforten maden ocağında baş ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • WMM/Dünya minderlerinde Türk gücünün timsali halinde zaferler yaralan,girdiği yüzlerce müsabakada bir kere dahi sırtı yere gelnıiyeıı büyük Türk güreşçisinin hayatı [Baş tarafı 1 incide] yünde doğmuş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Öz kızım satan ana [Baş tarafı 1 incide] Celâl de para ile satın aldığı genç kadını Sarıyer barajına getirmiş ve orada beraber yaşarlarken arkadaşlariyle yapmış olduğu bir kavga neticesinde mesele ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Truman-Eisenhower lias tarafı 1 incide] müsteniden bizzat Başkan Truman yapacaktır.SEÇÎM MÜCADELESİNDE UMUMİ MANZARA Vaşington,1 USIS)1952 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beş hafta evvel seçim kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Köpek balığı [Baş tarafı 1 incîdel raciğerinin 1 ton ağırlığında olduğunu ve gemi mürettebatının bundan 800 kilodan fazla yağ çıkardığın' söylemiştir.Deniz timi Enstitüsü Müdürü Dr.BranfJos,şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Hem suçlu item güdü [Baş tarafı 1 incide!Türk karakol gemisinin dur emrine karşı teslim olmak istemiyen Yunanlılar ateş açmışlardır.Türk gemisi de ateşe mukabele etmiş ve Yunan balıkçı gemisi teslim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Milthiş infilâk Belgrad,1 AA-Yugoslav ajansımın bugün haber verdiğine göre.11 eylülde Rumanyada.Vakaresti civarında bulunan mühimmat depolarında çok şiddetli bir infilâk olmuş ve takriben 65 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Kore için Amerikanın yeni plânı [Baş tarafı 1 inekle] Durumu yakından takıp eden yetkili bir diplomat plân hakkında şu açıklamalarda buluumuştur:Genal Kurul toplantısında umumi müzakere açılır açılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • e çalışıyor Banka Genel Müdürü Nafiz Frgeneli rakamlara dayanarak eski ve yeni devre ait çalışmalar hakkında izahat verdi Ankara,1 A-A)İller Bankası Genel Müdürü Nafiz Ergeneli Bankanın çalışmaları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Daimi komisyon seçimi [Baş tarafı 1 inci'Jel formaliteleri önümüzdeki günlerde imzalanacaktır.Bu suretle şehrin su dâvası kökünden hallolunacaktır.Işık mevzuu da halledilmiştir.Çatalağzı elektrik sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Bevan'm galebesi [Baş tarafı 1 incide] nin vaziyetini tehlikeye düşürmediğine işaret etmektedir-İşçi Partisinin sol kanadı her ne kadar mühim bir muvaffakiyet kazanmışsa da,M-Attleeyi destekleyen işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Siirtli Küçük Edip dostunu bıçakladı Dün gece Galata genel kadınlarından birinin yuralanruasiyle neticelenen bir hâdise olmuştur.Galatada genel evlerden birinde sermaye olarak çalışan Kaya adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Bir kamyon SO metrelik uçurumdan düştü Zonguldak 1 Milliyet)İzmit Belediyesine ait 176 plâka sayılı sebze yüklü beş tonluk bir kamyon şehrimize 6 kilometre mesafede süratle viraj dönerken 80 metre yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Kral Faruk'un arkadaşları da yargılanacak Kahire 1 AP)İleri gelen birçok politikacı ile sabık Kral Faruğun eski saray erkânı yakında devlet parasını suiistimal,cinayet ve fesat kurma gibi suçlardan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Japonyada seçimler [Baş tarafı 1 iııevde] ver 36.Sağcı Sosyalistler 11,Solcu Sosyalistler 15-Bağımsızlar 5.İşçi ve Köylüler 2 Ko münistler 0 Başbakan Şigeru Yoşhida bu yük bir çoğunlukla yeniden seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Asayiş ile ilgili yeni tedbirler [Baş tarafı 1 incide] Caddesinde devriye gezecekler,ayrıca her sinemanın önüne ka raborsacılıkla mücadele edecek polis memurları konacaktır.îs-•tiklâl Caddesindeki emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Mill?Eğitim Bakanlığı Sağlık Müfettişi Avrupadan döndü Bir müddetten beri Avrupanın muhtelif memleketlerinde okul sağlığı mevzuunda tetkiklerde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı istanbul Sağlık Müfettişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 952*953 öğretim yılı için inşaat,mimarlık,makine,elektrik ve maden fakültelerine namzet olarr#k kaydedilen öğrenicilerîn tercih yoklamalarına 9 ekim 952 per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • istanbul Belediyesi Kânları Denizde çöp imha ettirilecek istanbul Belediyesi temizlik teşkilâtı tarafından şehir dahilinde toplanıp iskelelere getirilecek günlük vasatı 1100 metreküp çöp'ün açık İdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Turgut Demîrağın bir mektubu Hurbiyedo çıkış,kapısına bir gecekondu inşa edildiğinden acı lanıayan yeni bir sinema binası hakkındaki neşriyatımız üzerine sinemanın sahibi Turgut Demiroğdan bir mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • Celâl Bayar Murgulda [Baş tarafı 1 incide] Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı,bütün memlekette tam bir hürriyet havası içinde huzur ve sükûnun hâkim bulunduğunu ve bunu temin etmenin hükümetin başlıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Tiipküler Pl.13.30 Dans müziği P1.13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dana müziği Pl.18.20 Konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • Ziraat Fakültesi öğrencilerine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ekim/952 dönemi bütünleme imtihanlarının yapılacağı ta» rihler aşağıda ve dersleri hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • ingiliz tepkili av uçaklaı ı sesten daha süratli bir şekilde uçmaya muvaffak olmuşlar ve şimdi de.Gloster GA 5 Javelin» tipi son model bombardıman uçağv s* n.süratle uçarak rüiyet niasını ortadan kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • Gayri menkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Vasiliki Mimaridis A-7680 Hesap No-lı borç senedi ile Sandığımızdan istikraz ettiği 4000)dörtbin liraya mukabil Beyoğlu Kurtuhvşda Bozkurt-Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • Çanakkale Valiliğinden Dimetoka Bîga yolunun 3+700—7 000 kim-arası toprak tesviyesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-I Keşif bedeli 3480015 lira olup geçici teminatı 261001 liradır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • Karsak Orhangazi köprülerini iki taraf yaklaşma yolları yaptırılacak Kara yolları linçi BölaeMüdürlüğüntien 79691-31 lira keşif bedelli Orhangazi Karsaklı köprüleri iki taraf yaklaşma yollarının yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür FARUK DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve ALI NAa KARACAN GazStecilflc Kolektif Ortaklığı Matbaaje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden:Ofisimiz ihtiyacı için 7 ton aleminyum ateş boyası satın alınacaktır-Talipler fennî şartnameleri Ankarada Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü tesisler ve malzeme dairesinden Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kata it ilâıiarı Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-Kapalı zarfla ihaleleri hizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8