Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • ¦fftoı&'thıfamiM bJL Bugün şehrimizde ve civarında hava umumiyetle açık geçecek;hava sıcaklığım muhafaza edecektir.j _
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramıdır ıttvriftrâSiÖ^ Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramıdır Büyük Taarruzun zaferle ferle neticelendiği fen mutlu günün yıldönümü münasebe tiyle yapılacak olan askerî merasimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Askerî terfi listesi i 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyie terfi eden kahraman subay ve ast subaylarımızın listesinin son kısmını bugün 6 ncı sayfamızda bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Yedek gedikli okulu için çalışmalar Ankara.28 Milliyet Öğrendiğimize göre.Türkived* ilk defa yedek gedikli okulu a» [Devamı Sa.7 Sn.X de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • XV vp^ V Kızılay Hemşire Okulundaki merasim Kızılay Hemşire Okulunda dttn bir tören yapılmış ve hemşireliğin banisi Florence Nightingale'in yeni yapılan büstü açılmıştır.Törende Cumhurbaşkanının refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Avrupanın iktisadî inkişafı için yapılan yeni bir teklif Amerika,Avrupadan ithalâtını arttırmadıgı taktirde iktisadî nizamın bozulacağı belirtiliyor Vaşington,28 AP)B-Amerikanın müttefik ve dost devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • ive Fransa ticaret anlaşması Parisie imzalanan tk proiokolla iki memleket arasındaki ticaretin öç misli artması bekleniyor Paris.28 AA)31 ağustosta imzalanan Türkiye Fransa ticaret anlaşmasının devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Köpek erin orkestrası o-Bir Danimarkalı» köpeklerden müteşekkil bir orkestra ile konserler veriyor Kopenhag 28 Naten)Kari Weisman adında bir Danimarkalı,senelerden beri hayvanların sesleri üzerinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Kadıköyde dün işlenen esrarengiz cinayet Bir bekçi başından,ensesinden ve böğründen bıçaklanarak öldürüldü.Katil henüz yakalanamadı öldürülen bekçi Savcılık ve Emniyet makamla rı dün korkunç ve esrarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Oz kızını satmış îzmir,28 Milliyet)12 yaşında Yurdagül isminde bir kız,bugün Kemer karakoluna müracaat ederek babası Os man tarafından 250 lira mukabilinde 50 yaşında olan Ramazan adında birine satıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • ingiltere iran ile anlaşıyor ingiltere dün müzakerelere hazır olduğunu bildirdi Londra,28 A.A.i-Resmî kaynaklardan dün öğrenildiğine göre,İngiltere petrol ihtilâfını halletmek için müzakerelere girişm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Uiudağdaki fecî kamyon kazası Bursa,28 Milliyet)Bugün Uludağ yolunda fecî bir otomobil kazası olmuş vo bir kamyon '3 Omefre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlanmıştır.Çangara köyü yakınında şehre gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Jacop Malik değiştiriliyor Birleşmiş Milletler New-York)28 AA)Birleşmiş Milletler nezdindeki Sovyet delegesi Jacob Malik yakın bir gelecekte bu vazifesini terkedecek ve yerine Sovyet Dışişleri Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Devlet Operasının yeni şan hocası Devlet Operasına şan hocası olarak getirtilen İtalyan sanatkârı Ajollo Granforte yeni vazifesine başlamıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • ikJI n ^Öm^C İstekleri karşısında Mısır Başb akanının boyun eğdiği General Necip Mısır sokaklarında Mısır Başbakanı ordunun isteklerine boyun eğdi m-Ali Mahir Paşanın arazi tevzii meselesinde Gl.Nacib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • izmirde bir tütün deposunda dün cereyan eden korkunç faciada Yangından kaçarken 16 kadın öldü ve 130 kadın yaralandı hâdiseye deponun aspiratör dairesinde çıkan ehemmiyetsiz bir yangın dolayısiyle işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • Amerikada seçim faaliyeti artıyor Cumhuriyetçiler radyo ve televizyon neşriyatı için iki milyon dolar Harcamaya karar verdiler Eisenhower'i destekliye cek olan Senatör Taft Vaşington,28 A.A.Cum-seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1952
  • 37 yıl sonra kocasına kavuşmuş Beyrut.28"(Nafen)Bu ayın başında Beyruta 12 mil mesafede Juniah köyünde cereyan eden bir hâdise günün mevzuu haline gelmiştir-Michael Tobia adında biri,37 senelik bir ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • I TARİH BAHİSLERİ TÂİF FACİASI İsmail Hami DANİŞMENP Dünkü yazımda Yıldız fevkalâde mahkemesi tarafından idama edilmiş olan Midlıat Paşa ile arkadaşlarının cezaları Sultan Ilamid tarafından müebbed kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • KISA HABERLER •jt Son günlerde taze balık ihracatımız artmıştır.İhracat Amerika,İtalya,Suriye ve Lübjıana yapılmaktadır.fa Tamir edilen Üsküdardaki tarihi İnsaniye Clımii bugün açılacak ve bu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • POLİSTE Üsküdarda oturan Vassaf adında biri kavga ettiği agabeyisi Ahmedi bıçakla yaralamıştırit Cibalide oturan Şükrü adında biri,bir kavga sonunda Şükrü adında birini bıçakla yaralamıştır.Sanık yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Jüı 29 8 Ağustos Ztih.1952 137 Cuma VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 5.24 10.35 Öğle 12.15 5.27 ikindi 15.58 9.10 Akşam 18.48 12.00 Yatsı 2CT.26 1.37 tmsak 3.36 8.48 h im i saJ Bu 16 Ağus.1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Milliyetçilik bilhassa 18 inci asrın ikinci yarısından itibaren dünya umumî efkârını mütemadiyen işgal etmiştir-Son asırda gelişen milliyetçilik cereyanları mes'ut ve verimli neticeler verirken komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea* ve esham Açılış Kananı;790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54:12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • İşçinin sağlığı işçilere ait sağlık müesseseleri tevsi ediliyor Şehrimizrieki işçi hastahane ve dispanserlerinin tevsiine karar verilmiş ve bu husustaki çalışmalar müsbet bir neticeye vardırılmıştırîş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Çöp ihalesindeki yolsuzluk dâvasının duruşması yapıldı Bir müddet evvel çöp iskelesin de yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle haklarında ihmalden dâva açılan Belediye eski Encümen âzalarının duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Türkiye ly Bankası Zafer 30 Ağustos ve 31 Kurban 1 Eylül Bayramları 2 dolayısiyle 3 Kapalı olacağını arz ve bu mutlu günleri büyük Milletimize tebrik eyler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • HALKIN SESİ İhtikârdan şikâyet Divanyolunda emekli kaymakamlardan Ilabip Birca»* yazıyor:«Dür.Beyoğluna çıkmıştım.Büyük mezecilerden birine uğradım.Zeytinin kilosu 250 kuruşa satıldığım gördüm,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Kurban ve 30 Ağustos Zafer Bayramları İkisini bir arada kutlayacağı* mız Zafer ve Kurban Bayramının hazırlıkları sona ermiştir.30 Ağustos Zafer Bayramı mûnase betiyle Taksim Meydanında ve şehrin muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • TOPLANTI ¦fr Memleketimizin de iştirak edeceği Milletlerarası Tarife Komisyonu 2 ekimde Cenevre'de toplanacaktır.jAr 339 Tıbbiye mezunları 6 eylül cumartesi akşamı Suadiyede,Plaj Gazinosunda yemekli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Mekanik Kongresi sona erdi Bir haftadan beri devanı eden Sekizinci Milletlerarası Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresi dün sona ermiştir.Bu münasebetle şehrimizde bulunan delegeler şerefine dün öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Yeni mezun olan hemşirelere diplomaları verildi Aksaraydaki Hastabakıcılılc Kızılay Hemşire Okulunun yeni mezunları dün merasimle diplomalarım almışlardır.Bu münasebetle dün saat 11 de okul binasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Dedikoducu bir hâdise Genç bir kadını deli diye hastahaneye yatırmışlar Büyükadada oturan Jale Katırcıoğlu adında bir kadın iddiaya göre kocası Namık tarafından deli diye Bakırköy Akıl Hastahanesine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Bir gün dilerim Tanrıdan Hazreti A de Halife mertebesine yükselsin 19 Zihninde kurduğun vesvese nedir?Gözünle bakıyorsun,fakat dilinle konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • İKTİBAS man kurdu htiyarladı mı?ingiltere Başbakanı Winston ChtırchiII Bu çelik iradeli adamdan en yakın bazı arkadaşları bile sızlanmaya başlamış» Fakat kimse ona bîr imada b Ilınamıyor.Sırtlandan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Halk Şimdi ben Iıaîk'ı tanıyorum-Onunla iki ay kadar kapı komşuluğu yaptım:Aynı katta oturuyorduk* Ben bir dairede» halk karşı dairede-M a İki n radyosu vardı,pi-kam vardı* ses» vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • 19 Dokunsun* dedi-Haydi İçelim-Bir kadeh daha doldurdum.O kadehini ışığa tutmuş,yakut rengin içinde çakan pırıltı lara bakıyordu:Bu renk.içmeğe değer» dedi-Sıhhatine,diyerek içmesini bekledim-Hayır,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • i™ Türkiye Kredi Bankası A.0.28 Ağustos 1952 keşidesinde İkramiye kazanan numaralar İSTANBUL Merkezi:Cüzdan No-395» 921.1099.1197.2155.2409.3529.5895.5389,6523.7931.8023.9225-BEYOĞLU Şubesi:Cüzdan.No-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • a casusluk faaliyeti başladı Demirperde gerisinden gelen mülteciler Kanadada bir casus şebekesi kurdular Montreal,28 Ar)Burada yayınlanan «Montreal Gazctte» I isimli bir gazete bugün yayınladığı bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • Sür'at devrine dair Dün Irlandadan alınan bir ajans telgrafında okuduk.Cambeıra tipi İngiliz tepkili bombardıman uçaklarından biri 8 saat 4 dakikada Atlantiği iki defa geçmiş*.Sabahleyin yola çıkan uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • Amerikan siyaseti o-Bagdattaki Amerikan B»Elçisi bir demeç vererek memleketinin siyasetini açıkladı Bağdat,28 AP)Buradaki Birleşik Amerika Büyükelçisi Mr.Burton Yost Berry dün basına verdiği ilk demeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • Kral Faruk ve Kraliçe Neriman'ın seyahati Napoli,28 T.H.A.Eski Mısır Kralı Faruk ve eşi Kraliçe Nerimanın hususî kâtibi dün gece gazetecilere eakj.Kral ve Kraliçenin yakında büyük bir seyahate çıkacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • Kıbrıslı Kızıllar Kıbrıs Komünist Partisinde ihtilâf çıktığı ve yakında partinin parçalanacağı bildiriliyor Londra,28 Nafen)Kıbrıs komünistler arasında ciddî bir ihtilaf çıktığı ve tasfiye hareketine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • Türkiyeye Amerikan yardımı Amerika,Türkiye ve Yunanistana yeniden 725.000 dolarlık yardım yapıyor Vashington,28 AP)Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtından MSA)bildirildiğine göre Türki ye ve Yunanistana Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • KISA HARİCİ HABERLIR İNGİLTERE Eski Bakanlardan Bevan'ın başkanlığında 6 mebus,İşçi Par tisi icra Komitesi içinde kuvvet li bir grup teşkil edeceklerini bildirmişlerdir.Grup ilk olarak silâhlanma prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1952
  • Siyasî İcmal Mısırda toprak tavzif ihtilâfı İki gün evvel aralarından su sızmadığı bildirilen Mısır Başbakanı Ali Mahir Paşa ile Başkumandan Necip Paşanın şimdi arazi tevzii meselesinden ihtilâfa düşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.08.1952
  • 4 Filmcilerle birlikte kabare ve eazino sahipleri de kış mevsimine hazırlanmaktadır!ler.bu revülerde rol alacak RÜzel kızlar şimdiden seçilip ansaie edilmek^ vp başlanılmakta*,Son «ünlerde açıklanana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Didona Kartacayı nasıl bir kurnazlıkla kurmuştu Zeki kadın Didona,Tunus hükümdarının huzuruna hediyelerle çıktı,bir öküz derisinin kapfıyacağı yer kadar toprak istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1952
  • sg^s i i 9 İzmir komando kursu 4 üncü dönem öğrencileri dün muvaffakiyetle sona eren bir tatbikat yapmışlardır-Tatbikat sonunda kursu bitirenlere diplomaları verilmiştir Foto:Ege Ajansı)rt «Orta Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.08.1952
  • Turgut Atakol istifa etti B T Genel Müdürlüğü Sportif Oyunlar Federasyonu danışma kurulu âzas» Turgut Atakol gördüğü lüzum üzerine bu vazifesinden istifa etmiştir-Haber aldığımıza göre Turgut atakol y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1952
  • Dün yapılan İstanbul yüzme birincilikleri Dün sabah Lido yüzme havuzunda yapılan İstanbul birinciliği bayanlar ve büyükler birinci gün sonuçları aşağıdadır.Bu yarışmaların arasında küçük ve ortaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1952
  • JiL Helsinkide 800.metre finali böyle neticelenmişti 1952 Helsinki olimpiyatlarından sonra Dünyanın en iyi atletleri Evvelki gün neşrettiğimiz «Dünyanın en iyi atletlerim adlı yazısının devamını aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1952
  • VEFALI GALlP Amatör olarak takımında bn sene de yer alacaktır-Bek,af ve forvet hatlarının her tarafında oyuıyabilecek olan Galip Haktanır aynı zamanda yeşil beyazlı takımın kaptanlığını yapacaktır-Yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1952
  • Futbol Federasyonunun 1952-53 programı Cumhuriyet ve Başbakanlık Kupası maçları yapılacak Federasyon,her yıl millî takı-tazam yapılması üzerinde titizinin temelini tesbit için,Cum-liklc durmaktadır.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1952
  • Ankara Lig maçlarından Belediye hisse alacak mı Ankara Belediyesinin futbol maçlarından hisse alacağı bazı gazeteler tarafından yazılmıştır.Bu hususta Ankaralı bir kulüp idarecisi şunları söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.08.1952
  • Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübü kortlarında devam eden Beynelmilel tenis turnuası heyecanlı birsaf hay a girdi Dün yapılan maçlar seyirciler tarafından heyecanla takip edildi Dün Beynelmilel tenis turnua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • r İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler cPl» 13.30 Piyano ile karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği P1» 14.45 Şarkılar 15.00 Kapanış 18.00 Ajjıjış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK t 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 Soldan Sağa:1 Muvazenesini kaybedip düşen;Iska etme.2 öz yurdumuz;Gemi azıya al.3 Tersi sucuğa benzer bir madde ahzet iki kelime)Kaba evet.4 Vücudu ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • İstanbul Gmr.Mh.Deniz Bölge Komutanlığından Deniz araçlarımızda mevcut KEEMATH marka benzin;mo* törleri için aşağıda vasıfları yazılı iki kalem ana ve piston kel yatak alınacaktır-Bunlardan mevcut ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • Çanakkale Valiliğinden:Kirazlı bucağında ciheti askeriyece kışla olarak yapılmış olan binaların verem hastahanesine tahvili işi 2490 sayılı artırma eksiltme kanununun bükümlerine tevfikan 21 gün müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • Örme Sanayii T.A.Ş.Hissedarlar umuıüî hey'eti 17/9/952 Çarşanba günü saat 10.30 da Mahmutpaşada Meiımetpaşa hanında 4 numarada fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Sayın hissedarların bu toplantıya gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • Zeytin burnu Ifeflk Ticaret ve Sanayi T.M.O.Ortaklar Geneîkurulu 17/9/952 Çarşanba günü saat,H 3 * da Mahmutpaşada Mcnmetpaşa hanında 4 numarada.olağanüstü toplanacaktır.Ortakların bu toplantıya gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1952
  • Dünkü sayıdan devam)6-sınıfa yükselen Muamele Memurları:Mahmut Maviş» İsmail Yazgan,Seza Baykal.Niyazi özyurt.Kemal Okan,Tevfik Cengiz.Faik Onur.Ta,hir Tekiner,Kâmran Alkm-2-sınıfa yükselen Hesap Memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Yedek gedikl okulu TBo9 tarafı 1 I çılması için Genelkurmay gili daireleri çalışmaların lamıslardır-Genelkurmay tarafında zırla nacak olan ön tasar:Bakanlıklardan geçtikterra Büyük Millet Meclisir nul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Amerikada secim 5 faaliyeti artıyor [Baş tarafı 1 incide] iş için Cumhuriyetçi parti iki milyon dolarlık bir tahsisat ayırmıştır.Aynı maksat için Demokrat Parti de 1,5 milyon dolar ayırmış bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Bir müddet düşündü sonra:Peki şekerim akşama kadar kal,gitmeden evvel de gel beni gör.Olur.Fakat ne dersin şu küçük kız bir türlü aklımdan Çıkmıyor.Kuzum onu kim öldürecek Emin ol ben de bilmiyorum.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Mekanik kongresi dün sona erdi Şehrimizde toplanmış olan Sekizinci Milletlerarası Teorik ve Tatbiki Mekanik Kongresi dün Şale Köşkünün merasim salonunda ya ptıgı bir toplantı ile faaliyetini bi tirmlf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Köylüye tevsi edilen arazilerin tapulan veriliyor Bugün saat 10 da Bakırköy ilçesi Osmaniye köyünde istanbul milletvekillerinin de bulunacağı bir toplantıda köylüye tevzi edilen arazinin tapuları veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • 37 yıl sonra kocasına kavuşmuş [Baş tarafı 1 incide] tan sonra ayrılmış,bir ara Türk ordusunda vazife görmüş îstanbulda kaldıktan sonra Brezilyaya giderek orada hayatını kazanmaya başlamıştır-Fakat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • |Ûj^ Hitlerin Meşhur Tercümanı Hitler sivil elbise ile merasimlere iştirak etmemi menetmişti 16 r Wilhelmstrasse'den geçerken muazzam bir operanın figüranı olduğumu zannettim-Evler zeplinden üst katla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Sağlık Bakanı geldi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Ekrem Hayri Üstündag dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bayramı diğer Bakanlarla birlikte şehrimizde geçirecek olan Saflık Bakam 3 eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Yeni Neşriyat SEVGİLİNİZİ TANIYOR MÜSÜNÜZ?Nihal Morali ve Nebil Morali tarafından «Sevgilinizi tanıyor musunuz,onu çiçekten sorun» ismiyle bir kitap yayınlanmıştır.İnsanların karakterini,sevdiği çiçeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Mısır Başbakanı orduya boyun eğdi TBaş tarafı 1 incide] cegi zannedilmişse de hükümet bu hususta bir tavzüı yayınlamağa lüzum görmemiştir.Müşahitler rivayetlerin El Aîısrî gazetesi ile^Veft mensupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Köpek orkestrası [Bas tarafı 1 incide] muştur.Bu köpek korosu ilk defa olarak Danimarka radyosunda temsil vermiştir.Bütün dinleyiciler hayretler içinde kalmışlardır.Fakat,radyo dinleyicileri,VVeisman'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Kadıköyde dün işlenen cinayet [Baş tarafı 1 incide] ler sokağında 20 sayılı evde oturan evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Tiryaki,evvelki gece saat 18 sıralarında evden çıkmış ve vazifesine başlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Türkiye-Fram ticaret anlaşm;TBaş tarafı 1 b istediği malların arasında başlıları şunlardır:Kron kır.kömür,maden,liitiin Buna mukabil Türkiv Pransadan demir ve çelik zemesi.ilâçlar,namuklu maşlar,ziraa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Roreden gelecek kafile 8.Ordu Karargâhı Kore 28 AP)Kored.3 Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasında çarpışan Türk Tugayına mensup bir kafile buradan ayrılarak memleketlerine hareket etmiştir.Bu münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Avrupamn iktisadî inkişafı [Baş tarafı 1 incide] yapmasının elzem olduğunu ve aynı zamanda Avrupadaki sınaî faaliyetlere şimdikine kıyasen daha yüklü dolar yardımı yapılması gerektiğini yazmıştır-Rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1952
  • Ordu Baştarafı 6 ncıda)cı.Reşat Dayı.Nazmi Erçakar.Fahrettin Elmaz,Ata Kaynak,Kemal Yeriş,Mustafa Işıksal.Memiş Harman,Hilmi Özsop» Halil Tekin-Kd-Bşçvşluğa yükselen TIs Başçavuş:Şakir Temiz-Üsçvş-Iu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • i Açık eksiltme ile 2-ci Zırhlı Tugayda bir bina inşaatı yapılacaktır-İhalesi 10/9/9.n2 çarşamba günü saat 10 da Ankara I-R.B-4 Nolı Sa Al Koda yapılacaktır.Keşif bedeli 1582647 ra geçici teminatı 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • İstanbulda bulunan sayın Millet Vekillerine Vali ve Belediye Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Taksim'de saat ondan itibaren başlıyacak olan kutlama törenine teşrifleri saygı ile r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından:Tesisin işler halde keşif Geçici teminatı Kasaba adı bedeli 11-tl4-N e v i Merzifon 254-725.13.939—Lokomobil grubu ve montajı-Şereflikoçhisar 192-92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldıfo yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • Eksiltme ilânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Mevlânekapıda Veledi Karabag camii 2034-25 lira keşif bedelli 1952 yılı onarımı olup geçici 12* minatı 152-57 liradır-2 26/8/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • tuğundan 1952 2701 istanbul ikinci icra Memur Hissedarları arasında taksimi kabil olmadığından paraya çevrilmek suretiyle şuyuunun giderilmesine mahkemesince karar verilen tapu kaydına göre Molla Hüsr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.08.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından Son yıllarda madenlerimize gösterilen rağbetten azamî şekilde istifade edilmesini temin,müteşebbislerin bezginlik getirmeden teşebbüslerini idame,idareyi fuzulî ve yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8