Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarın da hava;umumiyetle açık ve değişik yünlerden hafif rüzgârlı geçecek hava biraz serinliyc çektir.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.tş Bankasının kuruluş yıldönümü münasebetiyle evvelki gece.Moda Tat Kulübünde verilen ziyafette hazır bulunmuştu* Tu kardaki resimde Bayar» ziya* fette bulunanlar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Esnaf emekli sandığı çalışmaları ilerleyor Sandık azasının bir milyonu aşacağı ve 10 sene sonra sermayesinin 500 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor Ankara.27 Milliyet)Merkezi şehrimizde olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Tekel Bakanının basın toplantısı Tekel idaresi,iktisadî devlet teşekkülü haline gelijor Kaçakçılıkla mücadele şiddetlendirilecek Yunan hududu geceleri de açık bulundurulacak Tekel Bakanı gazetecilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Doğudaki inkişaf Ankara 27 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Doktor Ekrem Hayri ÜstUndağ,Doğu seyahatlerindekl beyanatları dolayısiyle bazı gazetelerde çıkmakta devam eden yazılara karşı,ajansımıza aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • y iran'da uzlaşma Mnsaddık dün Amerikan ve ingiliz elçileri ile görüştü Tahran,27 A-A)Birleşik Amerika Büyükelçisi Lloyd Henderson ile ingiliz maslahatgüzarı George Middleton bu sabah İran Başbakanı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Ürdün Kralı Amman'da Ürdünün 17 yaşındaki genç Kralı Hüseyin II-memleketine dönüşünde Mafrak hava alanında Başbakan Tevfik Abdülhüda Paşa tarafından karşılanmıştır-Resimde genç.Kral görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Mısırda yeni hâdiselerin patlak vermesi bekleniyor a Toprak tevzii ihtilâfı yüzünden Başbakan Ali Mahir Paşanın çekileceği ve general Necibin idareyi ele alacağı söyleniyor tstifa edeceği bildirilen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • tslâm âlemi neresidir?Karaşi'deki Müslümanlar Birliği teşkilâtının idare heyeti toplanarak Mısır1 Orduları Başkumandanı Necip ve Başbakan Ali Mahir Paşaları Mısırdaki hükümet darbesini sükûnetle hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • izmirde otellerde yatak bulunmuyor Mutbaklara ve taracaiara konan karyolalar geceliği yedi liraya kiralanıyor İzmir otellerinde mut bağa yerleştirilen karyola [Tazısı 7 ncl sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Amerikada seçim mücadelesi Stevenson komünizme şiddetle hücum ediyor John Fosster Dulles Amerikan dış siyasetini intihar olarak vasıflandırdı New York 27 AP A-A.Nafen)Demokrat Partinin cumhurbaşkanı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Yeni model İngiliz Jet uçakları İngilizlerin yaptığı Delta tipli,radarla mücehhez İki Jet motorlu bu uçak,şimdiye kadar yapılmış olan tepkili uçakların hepsinden üstündür.En kötü havada tek biı düşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Carney Atîn ad a Atina,27 AP)Atlantik Mütefiklerinin Güney Avrupadaki Silâhlı Küvetleri Başkomutanı Amiral Robert Carney bugün Atinaya varmış ve gazetecilerle yaptığı konuşma da.Yunan millî kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • ORDU TERFİ LİSTESİ TuğgL Hamit Apaydın Tümgl-Tekin Arıburnu Korgl-İhsan Onur Ordu terfi listesi yüksek tasdikten çıkmış ve yayınlanmak üzere basına verilmiştir.Dün listenin mühim bir kısmını negretmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1952
  • Türkiyeye dair yeni bir rapor Vaşington,27 AA)Amerika Dışişleri Bakanlığı istihbarat dairesi Türkiye hakkında neşrettiği bir raporda ezcümle şunları söylemektedir:«Türkiyenin sadece Batı hürriyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • KISA HABERLER Yeni mahsul Ordu fındığı bugün şehrimize gelecek ve piyasaya arzedilecektir.¦jç Memur maaşları bugün verilecektir özel idare emeklilerinin Lskonto edilmiş maaşları ise dün Ziraat Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Yıldız mahkemesi İsmail Hami PANİŞMEND H 3 Dünkü yazımda son me'muriyyeti olan izmir valiliğinde bulunan Midhat Paşa n in tevkif edileceğini anlayınca Fransız konsoloshanesine iltica e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • POLİSTE Bakır köyde Yeni Mahalle istasyonu civarında 1 aylık bir erkek çocuğu bulunmuş ye çocuğa Mehmet Güney ismi verilerek Düşkünlerevine gönderilmiştir.•fc Çengelköyde oturan Yüksel Taşkıran adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Herkese ne kadar ömür dilerseniz dileyiniz,bir gün tabiatın bu çok şükür şaşmıyan kanunu icra sahasına geçecek,insan da bütün mahlûklar gibi zamanı ve sırası gelince bu dünyadan göçecektir-Ama nereye?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • mmwıtTw i4m*x& wwu.ı±*wuwnp&z-ıtıi *M Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54,12.50 73.68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra alifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU pSaCM u Ya Ömer,içimde Hâşimilerin halini 18 EBUBEKİR'LE ÖMER'İN BERABERLİĞİ Hemen her meselede Hazreti Ebubekir,ömerle mutabık bulunuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Elektrikli trenler o Sirkeci ile Soğuksu arasında elektrikli tren işletilecek Bakırköy Güzelleştirme Ce-"miyeti İdare Kurulu U laştırma Bakanı »Seyfi Kurtbek'i ziyaret ederek bazı dileklerde bulunmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Ehliyetsiz şoförler o Bunlara karşı açılan mücadeleye hızla devam ediliyor Emniyet 6 ncı öube Müdürlüğü ehliyetsiz motorlu vasıta kullananlarla açtığı mücadeleye devam etmektedir.Dün gece yarısından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Belediye iktisat Müdürlüğü murakıplarının kontrolları Belediye iktisat Müdürü ve murakıplar Boğazın Anadolu ya kasında muhtelif gazino,fırın,kasap,sebzeci ve manav dükkânlarını kontrol etmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Bir genç kamyon altında kalarak öldü Mehmet adında bir şoförün kullandığı bir kamyon Silâhtarağada Ali Akgün adında 19 ya şında bir gence çarparak ölümü ne sebebiyet vermiştir.Alinin gömülmesine izin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • MÜSABAKA Kanatlılar Birliğinin 952 yılı model uçak yarışları 30 ağustos cumartesi günü Sergi Sarayı yanındaki sahada yapılacaktır.SÜNNET DÜĞÜNÜ •fc Demokrat Parti Fatih ilçesinin tertip ettiği sünnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Hic.28 Ru.7 Ağustos 15 Zilh.1952 Ağ-ııs.137i Perşembe 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.23 10.33 Öğle 12.15 5.25 İkindi 15.58 9.09 Akşam 18.49 12.00 Yatsı 20.28 1.37 imsak 3.35 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • İstanbul vapurunda ele geçen kaçak eşya Doğu Akdeniz seferinden bir kaç gün evvel dönmüş bulunan İstanbul vapurunda bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarılmıştır.İstanbul vapurunun rıhtımdan şamandıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Meycut Kanunlara riayet etmeyen vapurlar Mevcut kanun ve nizamlara göre limanımıza gelen 330 rüsum tondan yukarı gemilerin tahmil ve tahliyesinin Denizcilik Bankası tarafından yaptırılması icabetmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Almanyaya bir parti troleybüs sipariş edildi Elektrik ve Tramvay İdaresinin Almanyaya sipariş ettiği otobüslerin hepsi şehrimize gelmiştir.Diğer taraftan idare,ayrıca Almanyaya bir parti troloybüs de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • HALKIN SESİ Denizcilik Ban* kasından bir rica Heybeliadada oturan Yağ iskelesi tüccarlarından Nazif Özarca ve arkadaşları yazıyorlar:Sabahları saat 6.45 de Büyükadadan kalkan vapur Heybeliye de saat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • tâftvldİ T issr AYRICA DOLGUN PARA İKttAMIYESİ W^tiMkYÂfİBMATARİHİ dfl fYİ İL Jfl52 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1952
  • Şehrimize kaçak eşya sokulması önlenecek Gümrük teşkilfitınm zabıta i6e sıkı işbirliği yapması kararlaştırıldı Dün sabah Vilâyette Gümrük ve Tekel Bakam Sıtkı Yırcalının başkanlığında Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • İzmir Fuarındaki Bankacılık büromuzda 150 Liralık hesap açtıranlara mahsus OTOMOBİL Keşidesine yurdun her tarafından iştirak edilebilir-Bunun için bütün şube» ajans* fabrika ve salaş mağazalarımız vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • İstanbul Belediyesinden Belediye emeklilerinin üçaylıkları bu günden itibaren verilmeye başlandı Aylık sahipleıinin yoklama ilmühaberleri ile birlikte Türbed her zamanki tediye mahalJine bu gün ve yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Atom çağını açacak olan yeni muazzam hazırlıklar "Atom devrinin eşiğindeyiz ve İçine girmemiz iç n kapı aralanmıştır:Bir yandan İngilizler atom denîzaltıları İnşa ederken öbür taraftan Rusların atom e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • j M Sirkeci faciası Akşamları Sirkeciden seçenler» seyrüsefer i$*cri biç de parlak olmıyan Istanbulda bile henüz görülmemiş bir facia ile karşılaşmaktadırlar* Yiizieıce kamyon ambarların önüne birikiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • OTOMOBİL W,fr yılda 8.EYLÜL Akşamına kadar Sümerbank'ta 150 liralık Bir hesap açtırırsamz İstanburda güzel bîf ©V Sahibi olabilirsiniz.Fırsattan istifade ediniz.13596
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Korede gene mütareke konuşmaları kesildi Yeniden akın!r yapan Birleşmiş Milletler uçakları komiinistleri ağır kayıplara uğratıyor Munsan 27,AP)Bugün Panmumjon'da 33 dakika süren bir toplantı yapan müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Keşmir meselesi Cenevre,27 A.A.Keşmir meselesi hakkında dlin mUzake relere başlayan Hindistan ve Pakistan delegeleri,Birleşmiş Milletleı arabulucusu Dr.Frank Graham'ın en son ileri sürdüğü teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Ördün İsrail hudut çarpışmaları Amman,27 A.A.Ürdün deki Genel Karargâhtan yaymla nan tebliğde bildirildiğine göre.Israilde devriye kollan dün Rumana köyü civarından Ürdün hududunu aşmışlar "ve bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Rusların Ortcdoks kilisesi Rus Orlodokslarının Yunanistauda Atos dağındaki manastırı ziyaret etmelerine müsaade edilmesi isteniyor Moskova,27 AP)Rus Or todoks Kilisesi Rusyada Ortodoksların Yunanistau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Güney Afnkada karışıklıklar Johannesburg,37 AP)Beyazlarla yertl Zencilerin arasındaki ihtilafların başlamasında beri yapılmakta olan tevkifler dün son haddine varını.ve yalnız dün gece yarısına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • KİSA HARİCİ KABERLrR İNGİLTERE tngilterenin uzak Doğu deniz kuvvetleri komutanlığına Amiral Charles Lambe'nin tâyin edildiği dün gece bildirilmiştir.KORE Unesco'ya mensup bir heyet dün Koreye hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • Siyasî İcmal Ei senhower ve komünizm Cumhuriyetçi Partinin Curahurreisi namzedi General lasenüovver seçildiği takdirde takip edeceği,dış siyaseti anlat* mis ve bunun şimdiden tatbikraa seçilmesini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1952
  • 18 îlk defa «gidecekmişsiniz» demişti,şimdi ise «seninle-gel sin mi» diyordu,beni aradan çıkarmıştı-Bu bir dönüştü,faikat acaba nereden ve nasıl bir dönüştü?Melina:Söz yalnız benim olsa gel sin derdim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.08.1952
  • Ifrandaki son hâdiseler üzerine nümayişçilerle polis arasında çarpışmalar olduğu malûmdur.Kesimdi nümayişçilere karşı silâh kullanan İranlı askerler görülmektedir.2 Hindistan la Pakistan arasındaki Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1952
  • m v İli Geçen hafta zarfında dünyanın her tarafında birdenbire tvist ıran sıcaklar halkı plajlara akın et tirmiştir.Bu arada çevirdiği filmlerden boş vakit bulamıyarak deniz kenarına gidemiyen genç i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yeniçeri zorbalarının coştuğu bir devirde işlenen rezaletler Siyavüş Paşanın konağını basan serseriler,eşyayı yağma etlikten sonra güzel cariyeleri de pay ederdk evlerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.08.1952
  • #JrH m,K^-AMERİKALI "atietler arasında ismi en çok duyulanlardan biri olan Rhoden Helsinkidc de muvaffak olmuştur-»Yukarda Rhoden görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • İstanbul lig maçları hususunda Futbol Federasyonunun kararı Evvelki gün Ankarada toplanan Futbol Federasyonu heyeti İstanbul liginin 10 takıma çıkarılması hususunda katî kararını vermiştir.Bu vaziyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Ankaragücü Selânikte 5-1 galip Selânikte bir maç yapan An karanın Ankaragücü takımı ilk karşılaşmasını 5 1 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Futbol Federasyonunun yeni bürosu Futbol Federasyonu Ankara 19 Mayıs Stadyomunda bir büro açmaya karar vermiştir.Bilindiği gibi Federasyonun şimdiye kadar böyle bir büros/mevcut değildi.Futbol Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • "Çengel,lâkabiyle anılan Beşiktaşlı meşhur Hüseyin,takımındaki verini bu sene de alacak Hüseyinin futbolu terkedeceği haberi bu suretle tamamiyle yalanlanmış oluyor Beşîktaşın kaptanı Hüseyin Saygun'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Yeni bir dünya rekoru Belçikalı dünyaca meşhur atlet Gaston Reiff Pariste yapılan milletlerarası atletizm müsabakalarında bir dünya rekoru yapmıştır,tki milde 8 dakika 40.4 saniyelik bir rekor yapan R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • tstanbulspor Uşak'a gidiyor tstanbulspor Kulübü cuma günü Uşak'a gidecektir.Sarı-Siyah lılar cumartesi ve pazar günü Uşak'ta iki maç yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • G^RBIS VB TURGAY bu senede takımlarının en gözde elemanları olacaklardır-Kulübünü değiştireceği ısrarla söylenen Vefah Garbis,kulübünde kalmakla bu haberleri yalanlamıştır-Turgayın ise Brezilyaya gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Fransız gazeteleri.Fransa nın en muvaffak sporcusu olarak mukavemet koşucusu ve Olimpiyat 10000 metre ikincisi Mimoun'u göstermektedirler-Mimoun'dan sonra El Mabrouk gelmektedir-Mimoun 1948 Olimpiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Türk silâhlı kuvvetler atletizm şampiyonası yarın başlıyor Ankara.27 Anka)Kara.Hava.Deniz.Jandarma ve Harp Okulu takımlarının katılmasiyle 1952 yılı Türk Silâhlı Kuvvetler Atletizm Şampiyonasına yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Vefa kupası maçları devam ediyor Vefa Kulübü tarafından tertip edilen futbol turnuası dört haftadan beri muntazam bir şekilde devam etmektedir-30 ağustos Zafer bayramı ve Kurban bayramı günleri Vefa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • s 23 ekimde İtalya ile karşılaşacak olan Yunanlıların bizimle şehrimizde yaptıkları maçtan bir görünüş* Doğu Akdeniz Milletleri 26 Ekimde yapılacak İtalya Yunanistan Millî maçı münasebetiyle toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • 2 3v Kısa spor haberleri Yanan Ping-Pong Federasyonu Başkanı şehrimizde Yunanistan Ping-Pong Federasyonu Başkanı Pavlo loanidis şehrimizde bulunmaktadır* Yunan Federasyonu Başkanı istanbul Atina temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.08.1952
  • Çengel Hüseyin,Fenerbahçeli M-AH ve Beşiktaşlı masör Zeki İle gazinoda istirahat ederken İstanbul Enternasyonal tenis turnuası heyecanlı bir safhada Dün yapılan maçlarda N.Bari B Yunanlı "Stelyos Rezo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • «5 Bu kabil konuşmalar ve dedi» koduların ardı nihayet kesilmiş ve güreş günü gelip çatmıştı.Ancak halkın canım sıkan bir nokta vardı.Herkes Şoparla Hani p unm başoaşu Uir güreş yapmasını,diğer başpeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • Çok iyi evsaflı çam tomruk ve kapak tahtası satışı Devlet Orman İşletmesi Uşak Müdürlüğünden:1 İşletmemiz Simav Akdağ bölgesi AKS AZ şose kc* narı orman dışı istif yerinde mevcut 2116 adede denk 1044
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünden Toprak Komisyonları için Harita Teknik Memuru yetiştirilmek üzere Ankara'da acılan Toprak ve iskân işleri)kursuna bu yıl 80 Öğrenci alınacaktır-Kurs'a lise m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • Ordu terfi listesi E*MB l^Baş tarafı 1 incide] koyun» Muzaffer Sevimi Gündüz Ölçer.Tayyar Özkan,Erhan Gülerman» Orhan Güreş,Hasan Alın,îrfan Erim» Ahmet ölçer,Turgut Demiray,İbrahim Aldemir,M-Kernalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • SARAYIN m *f HANLARI hazam-A&m&â S'frtn&nGlûiç "Sümbül ağa!Sen de şimdi karpuz kabuğu da sana görürsün,bir ayırıyorum,Muhakkak ki kafasında bir plan hazırlıyordu.Bazan kakları oynamakta,kâh yanakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • WM İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış;18.00 İbrahim Solmaz ve arkadaşlarından £
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • Otobüs ve tramvay seferleri I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:Zafer Bayraanı münasebetiyle 30*Ağustos-1952 Cumartesi,günü sabah saatlarından merasim sonuna kadar:1 Şişli ile Tünel)Maçka ile Tünel)Kurtuluş il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • Hazırlıyaı:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 jü 2 3 4 5 6 7 ^1 8 9 10 j 11 12 Soldan Sağu:1 Darıl;Santralımın;Tersi su 2 Tutsaklık;Yavuz mah laslı padişahımız 3 Kuzuyu taklit et;Tersi soru eki 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1952
  • Murgul Bakır işletmesi Nttessesesi Müdürlüğünden:Cins ve miktarları aşağıda gösterilen gıda maddeleri Murgul'da teslim gartiyle alınacaktır-Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Tutarı Kilo TL-TL Bulgur 36000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Ordu terfi listesi BftQ tarafı 6 acıda)HUml Ümit,M.Ali Ünal,Ethem Tuncay,t Hakla Alım,Turan Akgül,Mübeccel Aksümer,Salar hattin özer,Fahri Altan,İhsan Arkan,Mahir Bilen.1.sınıfa yükselen 2.sınıf ML Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan Hitlerin Meşhur Tercümanı Paul Schmidtfia Hâtıraları ishali tefrikamızı koyamadık» öaür dileriz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Esnaf Emekli Sandığı [Baş tarafı 1 incide naf ve sanatkârlar dernekleri ve birlikleri teşekküll etmiş bulunmaktadır-Yapılan incelemelere göre Esnaf Emekli Sandığına gireceklerin adedi tahminin çok üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Doğudaki inkişaf [Baş taralı 1 incide] mada bulunmuştur:I «Doğu illerindeki seyahatim esnasında yer yer yaptığım hası bıhaller ve verdiğim beyanat dolayısiyle bazı gazetelerde intişar eden yazılara ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Iranda uzlaşma temayülü [Baş tarafı 1 incide] İRANIN TEHDİDİ Hamburg,27 THA-Hamburg'ta bulunan îran Petrol Şirketinin Müdürü Hüseyin Mekki,bugün gazetecilere bir demeç vererek,îran petrol dâvasının ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • islâm âlemi neresidir [Başmakaleden devam 1 nılabileceği zannına kapılmaktadırlar-Böyle şey olamaz-Islamın,kuvvetini bir araya ancak kudretli bir lider toplayabilir-Bugün her memlekette bu işe talip d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Yugoslavyadaki Türk Tito tarafından kabul edilen basın heyetimiz YugosSavyada 20 gün kaldı Londra.27 AP)Yugoslavyayı ziyaret etmekte olan Türk gazetecileri bugün Yugoslavyanın Birleşmiş Milletler daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Mısırda yeni hâdiseler [Baş tarafı 1 incide] çok ihtilâflar zuhur edecek ve memlekette anarşi başgösterecektir-Ali Mahir,bu kanunun gelecek senenin sonunda meriyete girmesini istemektedir-Başbakan,ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Türkiyeye dair yeni bir rapor [Baş tarafı 1 incide] tiği bir anda yaptığını kaydetmiştir-Dışişleri Bakanlığı bu raporunda Türk kuvvetleriniu Kore harp sahasında misli görülmemiş bir kahramanlıkla dönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • İzmirde oteller İzmir.27 Milliyet)îzmir Fuarının açılması ve aynı zamanda kalabalık bir turist grubunun îzmire gelmesi münasebetiyle otellerde yer bulmak imkânı ortadan kalkmış ve fiyatlar da birhayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Tekel Bakanının basın toplantısı [Bas tarafı 1 incide şekilde devam edilecektir.Bu arada memleketimizde kaçak girmesi mûtat olan ve bize nazaran başka memleketlerde çok ucuza satılan maddelerden iç sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Amerikada seçim mücadelesi [Baş tarafı 1 incide] yan etmiştir.Stevenson demeci sırasında,Cumhuriyetçi Partinin cumhurbaşkanı adayı Eisenhowerden şu şekilde bahsetmiştir:«Büyük generalle benim cumhurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1952
  • Mac Gee de öyle söylüyordu.Elini uzattı:Cebinde para olduğu halde yakalanmak istemezsin değil mi?I Tabii,sen de aynı vaziyette değil misin?Benden şüphelenen yok ki şekerim.Masaya yaklaştım,konyak şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.08.1952
  • HASTALIK MEVSİM DİNLEMEZ!YAZIN TPOKOfi 'üEBGfl cereyanda oturmaktan mütevellit soğuk algınlığına karşı GRİPİN başarı ile kullanılır.Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • Konya Valiliği ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından:Kapalı tribün yaptırılacak 1 Konya merkezindeki stadyomda yaptırılacak betonarme kapalı tribün inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1—Eksiltmeye konulan iş:MARAŞ PINARBAŞI yolunun takriben 4 700 75 900 Maraş-Göksün)ve 109 000ı f 221 f 371 Pınarbaşı Göksün)kilometreleri arasında yaptırılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • istanbul Levazım Amiıiiâinden verilen Askerî Kıtaat ilânlar yv-w^v1t Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla 5/9/952 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara MSB-1 No-lı Sa» Al-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • Denizli ili Daimî Komisyonundan:Acıpayam.Tefenni iltisakj Karaman yolunun 16 50.1—26 200 kilometreleri arasında 50000)lira keşif bedelli toprak tesviyesi ve sanat yapıları işi kapalı zarf usulü ile ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • 140 ton yulaf alınacak Sivas Uzunyayla aygır deposu Müdürlüğünden 1 Uzunyayla aygır deposu ihtiyacı için kapalı zarf usulü' ile 140 ton yulaf satın alınacaktır-2 Alınacak yulafın behar kilosunun muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • Denizli ili Daimî Komisyonundan:Sarayköy Babadağ yolunun 7 000—13 f 000 kilometreler arasında 1.9 89?lira 3tf kuruş keşif bedelli adi kaldırın?inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-İhalesi 10 Eylül 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • 274 sayılı Elmalı Merkez Ta rlm Kredi Kooperatifinden:Kooperatifimizce hükümet binası mevkiinde yaptırılacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulile ve birim fiat esası üzerinden eksiltmeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • Açık eksiltme ilânı İsparta İl Daimi Komisyonundan:1 İsparta Bayındırlık dairesine ait «Sülven» e marka sondaj makinesinin 47 kalem noksan ve parça malzemeleri 27/8/952 tarihinden itibaren 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.08.1952
  • Sahip-ve BaşmuharrIri~Ali~Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ ÂKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazBtecilik Kolektif OrtakUğı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan