Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Jf i Bugün şehrimizde ve civarında hava sabahleyin deniz üstü sisli,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Ordu terfi listesi dün yayınlandı Korgeneral Abdülkadir Seven ve Kemal Yasınkılıç orgeneralliğe yükseldiler Sekiz tümgeneral korgeneralliğe,bir tümamiral koramiralliğe,sekiz tuğgeneral tümgeneralliğe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Eva Peron için yapılan dinî tören Arjantin Cumhurbaskamnııı Mme.Eva Peron'un ölüm» münasebetiyle dün saat 17 de Saint Antome kilisesinde büyük bir dini âyin yapılma Resimde Ankarada yapılan dînî tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Havacılıkta yeni rekor o-Bir tngiliz tepkili uçağı 10 saatte Atlantiği iki defa geçti Aldergrove Irlanda)t 2ü A P)«Camberra» tipinde bir tepkili tngiliz bombardıman ugağı bugün Atlantik Okyanusunu gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Bursa'da fecî otobüs kazası Bursa.26 Milliyet)Şehrimizde ûugün yine feci bir otobüs kazası olmuştur.Şoför ismet Mestan idaresindeki İnegöl 87 plâkalı otobüs tnegöl Bursa yolu üzerinde.Kalbot Köprüsü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • I.İnönü bugün Istanbula geliyor Ankara,26 Milliyet)C.H.P.Genel Başkanı tsmet înönö beraberinde eşi ve kızı olduğu halde bu akşam ekspresle Istanbula hareket etmiştir.İnönü,tstanbulda 5 eylüide oğlu Öm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • 26 Ağustosun yıldönümü kutlandı Şehrhnizdekl MaraJgazller.İstiklâl Savaşımızı nihai zafere ulaştıran büyük taarruzun 30 uncu yıldönümü münasebetiyle dün saat-16-30 da Taksim Cumhuriyet âbidesi önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Savcılık eşi görülmemiş bir ihbarı tahkik ediyor Kendisini yüksek makine mühendisi olarak tanıtan bir teknisyen 7 senedir ehlivukuf olarak raporlar vermiş ve mahkemeler de bu raporfara dayanarak karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Türkiyenin hububat ihracatı artıyor Ziraî makine arttırıldığı takdirde Türkiye 100 milyon kişiyi kolaylıkla doyuracak Vaşington,26 AP)Birleşik Amerika resmî şahsiyetleri komünist düşmanı Türkiyenin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Yakalanan morfinman h^İB Morfin müptelâsı bir kadın yakalandı Ankara,26 ANKA)Bu* gün Yenişehir Meşrutiyet Caddesi Yüksel apartmanında Nevll Şener adında bir kadın morfir kullanırken suçüstü yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • İş Bankasının 28 inci yıldönümü kutlandı Gece verilen ziyafette bulunan Cumhurbaşkanı dedi ki;"26 Ağustos taarruzunun yıldönümü aynı zamanda iktisadî hamlemize bir mebde teşkil etmekdir Bankası idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Amerikan seçimleri Eisenhower'in dünkü nutkundan sonra New-Yprkta siyasî faaliyet arttı New-York,26 AP)Cumhuriyetçi Parti Cumhurbaşkanı adayı General Dwight Efrsenhower'in burada toplanan [Devamı Sa.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Eden'in Belgrad seyahati İngiltere siyâsî çevreleri seyahate büyük ehem mı jî yet veriyorlar Londra,26 T-HA)İyi haber alan siyasî çevrelerden bildirildiğine göre.İngiltere Dışişleri Bakanı Mr-Eden'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • Kozlu yangınının zararları beş ayda telâfi edilecek BUtUn kuyular su İle dolduruldu İnsanca zayiat yok Yangın İhmal ve beceriksizlik yüzünden genişledi Zonguldak,26 Milliyet)Uzun Mehmet kuyusundaki gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1952
  • DUd Gölcükte tetkiklerde bolnnan Cumhurbaşkanı atölyelerden birinde Foto:Basın foto)Celâl Bayar Gölcükten dün döndü Gölcük,26 Miliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,BÛyük Millet Meclisi Bağkanı,Başbakan,Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Yıldız mahkemesi İsmail Hami PANİŞMEMD Yıldız malütemesindeki maznunların en meşhuru olan Miribat Paşa ilk muhâkeme gününden 4 sene,4 ay,20 gün evvelki ikinci sadâreti esnasında devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Malûl Gaziler o-Dün saat 16.30 da Taksim atanında hazin bir tören yapıldı Türkiye Malûl Gaziler Birliği mensupları,26 ağustos tarihini,«Malûl Gaziler Özel Günü» olarak kabul etmişlerdi.Birlik mensupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • İhsaniye camii tamir ettirildi 200 seneyi mütecaviz bir saman evvel Üçüncü Osman taralından yaptırılmış,fakat bakımsızlıktan harap bir hale gelmiş bulunan Usküdarda İhsaniye amii,Türkiye Anıtlar Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • I ffic.27 Ağustos 1952 Çarşamba Hu.6 Zilli.1371 14 Ağus.1368 1 VAK İT VASATI EZANİ Güneğ Öğle İkindi Aksar Yatsı İmsak 5.22 12.15 15.59 n 18.51 20.30 3.34 10.30 5.23 9.08 12.Q0 1.37 8.42 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • I HALKIN SESİ |i Süt derdine dair Kadıköy Acıbadem'de JLIüi| Beyin Dırağıuauh yazıyor:«Gazetenizde süt hakkın-da şimdiye kadar çıkan ya-zıları istisnasız okudum.Nevruzoğlu birkaç fıkra yazdı cevap ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Enstitü ve öğretmen okullarındaki tedris şeklin»!değiştirilmesine karar verifidi Köy Enstitüsü ve öğretmen okullarına ait müfredat programının değiştirilmesine karar ve} rilmisve Millî Eğitim Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • fc-1928 de yürürlükte olan memnu mmtakalar kanunu mucibince,izmir civarında tesis olunan memnu mmtakalar çok geniş tutulmuştu-Onun için halkın elinden bir çok kilometre murabbaı bağ,bahçe,tarla ve ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • G E Z İ ¦fr İstanbul Muallimler Cemiyeti tarafından 8 eylülde Ege bölgesine bir gezi tertip edilmiştir.KONFERANS Lüle Üniversitesi profesörlerinden Kampe De Periet yarın saat 17.30 da Teknik Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Yeni eğitim çalışmaları o-İik ve ortaokul öğretmenleri için meslekî kurslar açılıyor Millî Eğitim Müdürlüğü eylül ayı içinde ilk ve Ortaokul Öğretmenlerinin meslekî tabada faydalanmaları için geniş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Hastahaneye esrar sokmak isteyen biri tevkif edildi Evvelki gün bir arkadaşını ziyaret maksadiyle Bakırköy akıl hastalıanesine giden Mehmet Halit Onural adıucta Diri,içeriye esrar sokarken yakalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Bir kadın iki emniyet memurunu dâva etti Aksnrayda Millet caddesinde oturan Bullıiye Tümüz adında bir kadın dün Savcılığa müracaat ederek Aksaray Emniyet Karakoluna mensup İsmail özen ve Hüseyin adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Usame,harbin çok defa hiyle ile kazanılacağından emin bulunuyordu 17 Bir orduda bilhassa nanıdar murıchlerin *uı yunasında halife ısrar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Kambiyo w.esham Kapanış Btenling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fi*.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • KISA HABERLER •fr İstanbul milletvekilleri bugün saat 16 da D.P.il merkezinde bir toplantı yapacak ve mülhakatta yaptıkları gezilere ait raporları tetkik edeceklerdir.İf Emekli,dul ve yetimlerin maaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • POLİSTE jfc-Şoför Aziz Saminın idaresin deki 2176 plâkalı taksi,Çapa Caddesinde Çevriye adında bir kadına çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yaralı Haseki Hastahanesine kaldırılmış,tahkikata b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Fetih yıiı için yapılau hazırlıklar istanbul Fetih Derneği üyeleri dün sabah vilâyette Vali Muavini Fuat Alper'in başkanlığın da bir toplantı yaparak fetih yıldönümü münasebetiyle hazırlanan kutlarrft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1952
  • Şehir hatları vapurlarına verilecek kömürler Denizcilik Bankası,şehir hatları vapurlarına tahsis edilen düşük randımanlı ve taşlı topraklı kömürlerin yerine iyi evsafta kömür verilmesini temin etmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Koredeki kızıl esirler Komünist Cin esirleri kam-pında yeni üc hâdise oldu Seul,26 AP)Son 5 gün zarfında Koje ve Çeju adalarında komünist harp esirlerinin mevkuf bulundukları kamplarda 3 gösteri cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Korede yeni çarpışmalar Seoul,26 AP)Dün gece başlıya» ve sabaha kadar devam eden «Korunak Tepe» deki çarpışmalar zaman zaman göğüs gögüse muharebe şeklini almışsa da Amerikan birlikleri bu tepeden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Uçan dairelerin esrarı Nev-York,26 A.A.Birleşik Amerikanın en meşhur astronomi bilginlerinden olan Dr.Donald Menzel «Look;mecmuasında çıkan bir yazısında,uçan dairelerden bahsetmekte ve bunları «galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Rodos adasındaki infilâk Atina,26 AP)Bugün Rodos adasında harp devrinden kalma bir bomba bulunmuş ve gömülü bulunduğu topraktan çıkarılmasına çalışılırken vukua gelen infilâk 4 kişilik bir ailenin ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • m& Ü İran ordusu Musaddık'ın ordu kumandanlarından birçoğunu emekliye şevket iğini,hattâ albay ve daha küçük rütbedeki subayları da kütle halinde hizmetten usaklaştırmak niyetinde olduğunu telgraf hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Bir ocak kazası Karachi,26 AP)26 devlet memuru taşıyan Pakistan Kraliyet Havagücüne ait bir BristoJ taşıt uçağı bugün Jelum kesiminde,Kevra yakınlarında düşüp parçalanmıştır.Uçakta bulunan 18 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Mcüftee Bursada Bursa,26 Milliyet)Şehrimizde bulunan Amerika Büyükelçisi Mc Ghee,dün ve bugün Bursanm tarihî yerleriyleı müze ve türbelerini gezmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Osmanlı Bankası İLÂN-Zafer ve Kurban Bayramları münasebetiyle Osmanlı Bankasının Galata Merkezi ile Yenicami,Beyoğlu,Şişli-Kadıköy ve Yemiş Şubeleri 30 Ağustos 1952 Cumartesi 1 2,ve 3 Eylül 1952 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Orta Doğuda yeni Sovyet tahrikleri 1947 de Rusyaya gi ajan olarak Orta E Beyrut,26 Nafen)1947 senesinde Orta Doğuda Sovyet Rusyada Ermenistana gitmiş olanlardan bazılarının ajan olarak yeniden Orta Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Yeni bir gangsterlik o-Vaşingtonda haydutlar zırhl bir kamyondan 65000 dolar çaldılar Vashlngton,26 A.A.Para nakletmek işinde ihtisas sahibi «Brinsk» şirketine ait zırhlı bir kamyondan dün 05 bin dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Görülmemiş hava kazası o-Bir tepkili nçak talim atışı yaparken yanlışlıkla bir bombardıman uçağını düşürdü Vaşington,26 A.A.Hava Kuvvetlerinden bildirildiğine göre,dün Meksika Körfezi üzerinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER A M E it I K A Eylül ayında katî safhaya girecek olan Birleşik Amerika Baş kan seçimleri mücadelesinde televizyon yayınlarının çok mühim bir rol oynıyacağı bildirilmektedir.Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Zırhlı elbiseler Korede harbeden Birleşmiş Milletler ordusuna yirmibeş bin zır!ıh elbise gönderildiğini bir Nev-York haberinden öğrendik.Bu elbiselere,havan topu ve el bombası şarapnelleriyle diğer ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • İKTİBAS Fakirleri taklid ederken ayakları yanan Rahip Zavallı adam daha iki adım atmamıştı ki gözleri faltaşı gibi açıldı;közlere yapışıp cayır cayır yanmaya başlayan tabanlarının acısı ile garip sesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 600 ton kuru ot kapalı zarfla 22/9/952 günü saat 11 d* Yassıviran As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Tutarı 72-OUÛ Lira geçici teminatı 4850 Lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Yapı ilânı Çifteler Harası Müdürlüğünden 1 Eskişehir Çifteler Harasının bir taahhüt mevzuunda olmak Üzere değişmez birim fiatı esası üzerinden bir adet ko yun ağılı-bir adet müstahdem koğuşu teke ağıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • ı 17 Leonardo oğluna çıkıştı:İnsan bir teşekkür etmez mi?Barbaryo bu defa yarı yarıya gafil avlandı:Artık akıllanmış olmalıydı;efendim diye sormadan elbette dedi-Buna kendisi de dahil hepimiz güldük-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1952
  • Hüseyin II.babasını ziyaret etti Amman,26 AP)Haslmî Ürdünün 17 yaşındaki genç Kra h Hüseyin bugün babası,sabık Kral Tallâl'ı ziyaret etmek üzere başkentin takriben 120 kmkuzeyindeki îrbit'e gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1952
  • Yazın sona ermesiyle birlikte sinema mevsimi de yaklaşıyor.Bo & *ne piyasaya sürülecek filmlerini tamamlamış olan stüdyolar,yeni yıldızlarının reklâmım şimdiden yapmıya başlamışlardır.Bu sene talih ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yeniçerilere meydan okuyan Fatih Sultan Mehmet Fatih Sustan,Mehmet âsilerin elebaşılarını buldurttu;huzurunda falakaya yıktırarak yüz sopa attırdı.Bu korku istanbul'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.08.1952
  • XV.Helsinki Olimpiyadından notlar LINAYAK FUTBOL Yalınayak futbolcunun profesyoneli olur mu bilmem.Fakat bu son olimpiyada iştirak eden birçok futbolcular vardı ki.bunlar tâbir mazur görülsün—bal gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • 20 dakik alık bîr karşılaşma Harlem Mısır Millî Takımını yendi Kahirede Mısır millî basketbol takımiyle karşılaşan Harlem Globbrothers güzel bir oyundan sonra 39 18 galip gelmiştir.Büyük bir kalabalığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • Bir boksör cezalandırıldı Nevv-York.26 AP)New-York Atletizm Komisyonu bugün» gelecek ay Londrada İngiliz boksörü Randy Türpi ile karşılaşmayı reddettiği için dünya yarıağır boks şampiyonu Joey Maxime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • 1.500 metre rekor denemesi Gaston Reiff Lüksemburgda yapılan 1500 metre rekor denemesine tanınmış atletler iştirak etmiştir.Neticede Helsinki Olimpiyatları 1500.metre şampiyonu Barthel birinci gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • Tenis turnuası devam ediyor Dün Budga Patty,Enes Talay'ı rahat bir oyundan sonra 6-1,6-0 mağlûp etti Dün enternasyonal tenis turnuasına devam edilmiştir.Oldukça heyecanlı geçen maçları zevkle takip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • Bebis.Atinada yapılan Türkiye Yunanistan maçından evvH Naci ile bayrak teati ederken Yunanistanın üç meşhur futbolcusu Muratis,Rositis,Bebis'in Türkiyeye transferleri Atina gazetelerinin verdiği bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • Pentatlonda başarı i Arazi koşusunda ij i Ali Pekatılır birinci oldu Brükselde yapılan dünya ordulararası pentatlon şampiyona' sının sonuncusu olan 8 kilometrelik arazi koşusunda Türk takımından Ali P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • Cumartesi günü tngilterede başlıyan lig maçlarına ait resim gelmiş bulunmaktadır.23 agıtfftosta başlıyan ilk tur maçlarında West Bromvvich takımının santrhafı ve kaptanı Kennedy» Totten ham Hotspur'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • Zatopek Ameri kaya davet teklifim reddetti Birkaç hafta evvel Amerikaya davet edilmiş olan Emil Zatopek bu teklifi reddetmiştir.Meşhur Çek atleti,Amerika seyahatini» tamamiyle bir gösteri mahiyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • m Memleket dönen kürekçllerlmlz kendilerini karşılıyanlarla birlikte Kürekçilerimizin muvoffakıyeti Bütün Avrupa matbuatı kUrekçîlerimize ait haberleri neşrediyor Geçen hafta Almanyanın Frankfurt şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.08.1952
  • 1952 Helsinki olimpiyat oyunlarından sonra Dünyanın en iyi atletleri Amerikalı Harrison Dillard 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyanın en iyi atletlerinin listesini okuyucularımıza veriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • İstanbul Emniyet Sandığından Borçlu Zekiye Çet m i Hakkı kızı)na ilân yolile tebliğ Gösterilen ikametgâh:Beşiktaş.Abbasağa man-Ayvaz Kâhya sok-No-8 A-705 BŞ-Hesap nıımarasile Beşiktaş» Abbasağa mah-Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Radyo İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans mü zigi «Pl» 14.30 Türküler Oyun haraları «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından Tesisin işler Geçici Kasabanın adı İli halde keşif teminat Ncv'i bedeli Pazarcık Bilecik)194-935.80 10-996,80 Dizel grubu ve şehir şebekesi-Dikili i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • 84 Fakat çok kurnaz bir kadın olan Pembe onun yekten Aliçonun karşısına çıkmasını tehlikeli bulmuş ve oğluna akıl vererek »öyle demişti:Evvelâ Aliço ile güreş tutmuş ve ona karşı koyabilmiş pehlivanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 3 4 5 6 1 7n 1 8 9 i I I 10 j U «i j J.Soldan Sağa t 1 Yağmur siperi;Sıra.2 Tenbih edatı;Az açık bırakmak.3 Dil uzatan iki kelime)Şef f af tır.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Karasinekle mücadeleye devam ediliyor Belediye Sağlık işleri ekipleri karasinek mücadelesine devam etmektedirler.Son bir hafta içinde 376 binanm helası ile 189 umumî hela,116 ahır,İS çöp iskelesi.265
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Üniversitede yabancı dil imtihanları İstanbul Üniversitesi 1951 1952 ders yılı eylül dönemi yabancı dil muafiyet imtihanları eylülün üçüncü haftasında bağlıyacaktır.İmtihanlara girecek öğrenciüe rin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Tekel Bakanı bugün bir basın toplantısı yapacak Trakya bğlgesinda tetkikler yapan ve hudut boyu gümrük muhafaza teşkilâtını teftiş eden Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcah dün sabah otomubille şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere 87 No-lı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • Hidro elektrik santralı inşaatı ve tesisi Sultansuyu harası Müdürlüğünden 1 Sultansuyu harası merkezinde yaptırılacak olan Hidroelektrik santralı ve alçak gerilim elektrik şebekesi inşa ve tesisi deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1952
  • VAZ&*f Sadrâzam bir eli göbeğinde olduğu halde Padişahı etekledi.Yüzü de gülüyordu 84 Güzel bir araba isterim.Bazı,bazı dışarı çıkıp dolaşmak arzu ediyorum.Bir tanem,sarayda araba mı yoktur?Var ama Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Iran Faşist T Partisi lideri tevkif edildi Tahran,26 T-HAO Bilhassa son günlerde kuvvetli bir faaliyet gösteren îran Faşist Partisi lideri Davut Menge.bugün,polis tarafından tevkif edilmiştir-Davut Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • İRANA GİDECEK ALMAN TEKNİSYENLERİ Hamburg,26 AP)Yakında buraya gelmesi beklenilen İran hükümetine mensup bir komisyon,200*400 arasında Alman petrol teknisyeni angaje edecektir-Keyfiyet.İran parlâmento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Türkiyenin yapacağı ihracat [Baş tarafı 1 incide] satın alan başlıca memleketler İngiltere^ Batı Almanya ve 1talyadır-Polonya,Macaristan.Romanyaı Doğu Almanya ve Rusyada da her zaman ihracat fazlası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Savcılığa bir ihbar [Baş tarafı 1 İncide] Yargıçlar kararlarını yüksek mühendis olarak tanıdıkları teknisyenin raporuna istinad ederek vermiş ve bu arada da teknisyen yine aynı sıfatla binlerce lira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan Hftlerin Meşhur Tercümanı Paul Sclımidt'in Hâtıraları isimli tefrikamızı koy»" madik» özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • iş Bankasının 28 inci kutlandı [Baş tarafı 1 incide] Bankası bugün 28 inci yıldönümünü kutluyor-Büyük milletimizin örnek ve başarılı bankamız onun açtığı yolda gelişti* Memleketimiz için iftihar mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Oliviade Havilland boşaldı Los Angeles,26 AP)Sineraal yıldızı Olivia de Havilland bugün,54 yaşındaki kocası romancı Marcus Goodrich aleyhinde açtığı boşanma dâvasını kazanmıştır.Artist,mahkeme hu* zur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Havacılıkta rekor [Baş tarafı 1 iodde] çakla tek bir günde Okyanus çift istikamette asılmış olmak' tadır.4144 millik uçuş,New Found land'da-Gander'de iki saat mola dahil yalnız 10 saat 4 dakika sürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Edenin seyahati [Bas tarafı 1 incide] Bu çevrelerin belirttiğine göre.İlâ Dünya Savaşında da Churchill Balkanlara daima en büyük ehemmiyeti vermiş ve bu bölgeyi en mükemmel bir taarruz olarak telâkki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Amerikan seçimi OBaş tarafı 1 incide Amerika Eski Muharipler Birliği kongresinde söylediği nutuk dolayifliyle siyasî faaliyet hareketleri New-Yorkta bir hayli canlanmış bulunm?ta dır-Eski Muharipler ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Ridgway 5 eylülde geliyor Paris.26 THA)Atlantik Paktı Genel Karargâhın dan verilen haberlere göre,Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway.önümüzde* ki eylülün 5 inde Ankaraya gelecektir-General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Kozlu yangınının zararları [Baş tarafı 1 incide] nebî teknisyenin bilgisizliği ve beceriksizliği yüzünden işi bırakıp kuyuya doğru kaçmış,bu suretle ateşin yayılıp genişleme sine meydan vermiştir.Ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Ordu terfi listesi dün yayınlandı [Bas taraflı 1 İncide 3 üncü sınıf muamele memurluğundan 2 sınıfa terfi e* den:Ali Rıza Iğdıroğlu-4 sim f muamele memnrlnğan dan 3 sınıfa terfi eden:Selim Yüceldin-6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1952
  • Unutuyordum.Mac Gee'yİ de Pug Branta öldürecekmiş.Bu heriften kurtulmak istiyenler için iyi bir fırsat zuhur ediyor demektir.Ayağa kalktım.Artık söyliyecek bir şey kalmamıştı.Koltuğuna çivilenmiş gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.08.1952
  • HkJrolikli.Hidrollkslz Pu7lu"kîârlle TRAKTÖRÜM SU TULUMBALARI MOTORLARI ZİRAAT BANKASI KREDİSİ veya 3 AY VADE İLE Türkiye Umum Mümessili)MATAŞ TİCARET T.A.Ş.TAHİR HAN,GALATA İSTANBUL Telefon 4 4 9 9 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • İçme su tesisleri yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır-Borular müteahhit tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • İst.Belediyesi Hânları Beton asfalt ve köprü yaptırılacak,okul sırası alınacak İstanbul ili dahilindeki ilk okullar için lüzumlu 1000 adet sır ı ile 54 adet yazı tahtası mubayaası 64-720 lira ve istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'su] Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı MatbftaM*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • istanbul Gmr.Mh.Deniz Bölge Komutanlığından Deniz araçlarımızda mevcut KERMATH marka benzin motörleri için aşağıda vasıfları yazılı iki kalem ana ve piston kol yatak alınacaktır» Bunlardan mevcut olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • DAİMA İŞİNİ BİLEN TÜRK KÖYLÜSÜ RADYOSUNU SEÇERKEN DE EN İYİSİNİ ALIRL DİYOR Anadoluda yaptığım son turnede bir çojc kasaba ve köylerde musikiden anlayan vatandaşların batarydlı Siemens'i bütün radyola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • Yeni Naşriyat Türk tiyatrosu ağustos sayısı çiktç Memlekette ve°^ne ayiık TU yatro dergisi olan cTürk Tiyat* rosu» nun Ağustos sayısı,dolgun bir 3anat mecmuası şeklin* de satışa Çıkarılmıştır.Ressam N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • îstaskul levazim amirliğinden VERİLEN ASKERÎ kit^a'jMlAnla-ri^ Eskişehir As.Konağı işine talip çıkmadığından 40 inci madde gereğince yeniden eksiltmeye konmuştur.Kapalı zarfla ihalesi 8/9/952 pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • îttttUtj«t ABONE ŞERAÎTÎ Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FtATLARl 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • ğ;fennîn en son.yeni* İlklerine göre imal edilmiştir.az sarfiyat yapar.son derece iktisadidir,vasati olarak 7500 saat dayanır.kullanılan yere göre ayrı çeşit ve model* eri mevcuttur* GENERALfpELECTRlC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.08.1952
  • İstanbul Bölge Ziraat Okulu Müdürlüğünden 1 Bu ders yılı için okulumuza alınacak olan parasız yatılı aday öğrenci kaydına salı ve cuma günleri öğleden evvel okulda devam edilmektedir-2 Okula girebilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan