Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Hilton otelinin toprak tesviyesi bitti 2 aydır devam eden Hilton otelinin toprak tesviyesi ifii dün sona ermiştir-Otel inşaatına ait mes'ul mühendislerden birinin verdiği beyanat 7 nci sayfamızdadır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Kozlu maden ocaklarında dün büyük bir yangın çıktı Hamilton firması ocaklarının yüzde dördü çöktü.Can kaybı hakkında henüz kati malûmat yoktnr Ankara,25 Milliyet)Zonguldaktan verilen bir habere göre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • B r veh mden doğan iddia Beyoğlu Emniyet Âmiri doçent öğder aleyhinde hakaret ve iftira dâvası açtı Birkaç gün evvel Teknik Üniversite Doçentlerinden Mehmet öğder'in,kendisinin bir meseleden dolayı Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • nm Bugün şehrimizde bava;uımımiyetle açık ve kanşık yönlerden hafif rüzgârlı geçecek,İıava sıcaklığım muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • 13 D.ün Gölcüğe giden Cumhurbaşkanı ve Başbakan kendilerini selâmlıyan bir deniz birliğini teftiff ederlerkca Bay ar ve Menderes'in Gölcük'teki tetkikleri Geceyi Gölcükte geçiren Devlet ve Hükümet Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • tran Meclis Başkanı Kâşani Kâşanî ihtar ediyor "Iran yalnız bırakılırsa KomUnizmi kabul edecektir,Tahran,25 A.A.Millî dinî lider ve Meclis Başkanı Kaşan!dün Fransız Maslahatgüzarı Gprnier de Garets'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Türkiye Avusturya ticareti Avusturya Ticaret Bakanı gelecek yıl Türkiye'den daha fazla mal alınacağını söyledi Bir müddetten beri memleketimizde bulunan Avusturya Ticaret Bakanı Mr.Josef C.Böck Greiss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Avrupa güzellik kraliçesinin dün çekilmiş bir resmi.Avrupa Güzeli dün bir basın toplantısı yaptı Dun bir basın toplantısı yapan Avrupa güzellik kraliçesi Günseli Başar gazetecilerin bütan suallerini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • N.Siyasetini açıklıyan Eiscnhovver bir köylü ile konuşuyor Gl.Eisenhower dış siyasetini izah etti Cumhuriyetçilerin Başkan adayı bilhassa Rusya üzerinde duruyor New-York» 25 A-A-A-J kendi tarihinde şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Türkiye iş Bankasının yıldönümü Ankara,25 A.A.Yarın kuruluğunun 29 uncu yıldönümünü idrâk edecek olan İş Bankasının bu müddet zarfındaki çalışmaları hakkında,banka idarecileri bugün kendileriyle görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Hacılar Arafata yetişecek Ankara» 25 Milliyet)Bu sene hacılarımızın geç yola Çıkmaları üzerine Arafata yetişemiyecekleri için hacı olaımyacakları söylenmekteydi-Bu mevzu etrafında Suudi Arabistan Elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Yüksek tasdikten çıkan ve IM^MMtMI bugün basına verilecek olan Ordu terfi listesi ı ı ıı flH H| ı ı ı ı Beş tümgeneral korgeneralliğe,iki tuğgeneral tümgeneralliğe ve on beş albayda tuğgeneralliğe ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • îş Bankasının yıldönümü münasebetiyle Bş Bankasının bugün yirmi sekizinci yıldönümüdür-Yirmi sekiz,yıl evvel bugün.Atatürk'ün adini koyduğu ilk Türk bankası,yine Atatürk'ün kendisine verdiği iki yüz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1952
  • Bilecik'teki tren kazası Dün akşam 20-50 de Haydarpaşadan hareket eden Erzu rom postası» Bilecik civarındaki Mekece istasyonunda drevman yaptığından Ankara Is tanbul arasında tren seferleri inkıtaa uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • TARH BAHİSLERİ Yıldız mahkemesi İsmail Hami DANİŞMEND «uttan Aziz'in hal'iyle kanlı ölümünün ilk aks-ülaıueli olan «Çerkeş-Hasan vak'ası» adan beş sene sonra kurutan Yıldız fevkalâde mahkemesi bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Vali muavini Fazıl Uybadın'ın tetkikleri Vali ve Belediye Başkan ve kili Fazıl Ubaydjn dün sabah Bakırköyün Bafralı ve Halkalı köylerine giderek köylülerin muhtelif dileklerile ilgili nıevaular etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Ilic.26 Hu S Ağustos 13 Zilh.TO2 A£as.«37J Salı 13*8 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.21 10.28 Öğle 12.16 5.23 İkindi ^6.00 9.08 Akşam 18.52 12.00 Yatsı 20.31 1.38 İmsak 3.32 8^9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Türk musikisi sahasında yeni bir musiki allâmesi kendini gösterdi-Doktor Neşet Ha-Kl Öztan ismindeki bu zat bir gazetede baştan başa benim aleyhimde terbiye ve nezaket dışı sözlerle dolu bir yazı yazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • z/981 wz)mmn mmw razım a*piö* O:ime a HOŞ NvısmvwtiA U|IMZL i±VH5fia I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • N G İt Şigli Gecekondularını ihya ve Güzelleştirme Derneği mensupları 1 eylül fgünü rsaat 14 de Taksim "Meydanında bir miting yapacaklardırjfc-312 mci Tıp ve Mikrobiyoloji Kongresi 25 eylülde toplanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Bayram IfGZfrffgi o 8on günlerde durgun giden piyasa birdenbire canlandı Kurban Bayramının yaklaşmış olması bir müddetten beri durgun giden piyasanın canlanmasına âmil olmuştur."Bilhassa manifatura «p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Milletlerarası Teorik ve tatbikî Mekanik kongresi VHI inci Milletlerarası Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresi dün de çalışmalarına devam etmiş.57 tebliğ verilmiştir» Ayrıca 2 kısmî ve bir de umumî konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Gureba Hastahanesinin Baş doktoru öldü Bir kaç,gün evvel Kızıltoprakta fecî bir otomobil kazası olmuş ve Hüseyin Erdem adında bir tacir ölerek Guraba Has tahanesinin 'başhekimi Sedat 'Brman da ağır su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • ^TADİLÂT OOLAYİSİYLE kısa'bir müddet kapalı bulunan MA YER MAĞAZASI tcıılcrar fmif terilermîn emrine idedir.Çocuk.«Kafim ve îEtk&t Giyim ^Eşyası çeşitlerimiz müstesna bir «enginlik arzetmektedir!MAYER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • nlerce İşçi daha İş Kanunu bugünden İtibaren *en 4 işçi çalıştıran yerlerde ieşmil edilecek Çalışma Bakanlığına yapılan müracaatlar üzerine kanımda {gereken tadilât yapılmış ve îş Kanununun en az dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • HALKİN SESİ Su darâi Nişantaşında Bumeli caddesinde Oturan 'Kir okuyucumuz yazıyor:«Aylardan f beri bizim cadde tamir ediliyor.Evlerimizin içi toz deryası halini aldı,temizlik nedir unuttuk.Fakat hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Bütünleme imtihanları u1 Eylül dönemi imtihanlarına dün sabah başlandı Şehrimiz lise ve ortaokullarında 1951 1952 eylül dönemi bütünleme imtihanları dün sabahtan,itibaren başlamıştır* îmî turanlar 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Vazifesini suiistimal eden ¦iskele memuru Büyükada vapur iskelesinde kapı memuru colarak çaTışan1 Kemal Günay'm küllanllmı.j a-'bonman biletlerini iptal etnıH yerek başkalarına sattığı llgi-5 lilere i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • 'Hububat ihracı Yeni gal mahsulünün gok bel Eâfc6fli cdluşu sâbebiyle ihraca-j ta karar verilmiş ve bu hususta gereken hazırlıklar yapıl mıştır,İhraç ameliyesine yakında} Mersin ve İskenderun limanlaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Kuruçeşme araba vapuru yola çıkarıldı.'Denizcilik Bankası tarafın dan Fransada irçga ettiirlen Kır ruçeşme adındaki araba vapu ru,bir anotör yedeğinde mem-Ceketimize getirilmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Yazan:S-«NAFİZ TANSU Hazreti ÎBbıâekr,f ergi wraripn kabilelere taşı tam 2 ay tekledi 16 Muhammed,eğer Peygam-ber olsaydı ölmezdi!Bir kısmı ile başka türlü ifade ediyordu:Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • KİSA H A B ERLER tğf Kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle iş Bankasmın bütün şube,ajans ve büroları bugün tatil yapacaktır.Heybeliada Sanatoryomuna yeni bir kat ilâvesine karar verilmiş ve gereken tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1952
  • POLİSTE Beşiktaşta oturan Safa Güler adında bir genç zabıtaya müracat ederek Küçüksu Plajında «İtin bir saati ile 30 lira parasının çalındığını bildirmiş ve tahkikata başlanmıştır.1r Üsküdarda oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • Siyasî İcmal Necip Paşaya muhalefet Mısır'dan gelen haberler,memleketin hakiki hâkimi olan yeni Başbakana karşı,Vel'd Partisi,Müslüman Kardeşler ve komünistler tarafından ayrı ay-Ş*x maksatlarla cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • İtalya Japonyadan çelik alıyor Londra,25 Nafen)Milânodan gelen raporlara göre,îtalyan,Japonyadan 400 000 ster Unglik çelik ithal edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • 16 Acı çekmek tabiî bana düşecek-Fakat ben intikam nedir bilmem;sen de buna dua et-Birdenbire kollarımdan kurtuldu,karşımda durdu:Vücu dü gergindi,saçları omuzlarına dökülüyordu,nefes alıp verişini du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • Afrikada hava üssü su istimali Bu üslerin inşasını idare etmiş olan Amerika istihkâm komutanının tecziyesi istendi Vaşington,25 A.A.Ayan Meclisi Savunma Hazırlıkları Komisyonu,Birleşik Amerikanın Fas'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • İbni Suudun 42 inci oğlu O-Prens Abdülaziz.amcası gelmeden Kral Farokla konuşarak Napoliye gitti Kapri Adası,25 A.A.Suudî Arabistan Kralı îbnî Suudun kardeşi Prens Muhammed Bin Tallâl El Reşad dün bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • İki uçak kazası o-Biri Doğa Almanyada biri de Akdenizde olmak üzere iki İngiliz uçağı düştü dört ölü var Roma,25 A.A.Londra ile Malta arasındaki hava seferlerini yapmakta olan bir uçak,içinde 57 yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • FAYSAL HAYDAR TARGAN Şişli Büyükdere caddesi No-32 CBEVROLET PONTİAC CADİLLAC OPEL Otomobilleri ve kamyonları Yeni Telefon numarası 83295
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • feMRTMAN yılda ^1IMFRBANK 8.EYLÜL Akşamına kadar Sümerbank'ta 150 liralık Bir hesap açtırrrsanız İstanbul'da güzel fojr ©V Sahibi olabilirsiniz.Fırsattan istifada ediniz.13596
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kıyafet mecburidir Sütün mesele kaidelerde,hudutlarda-Sos al meseleler den her hangi birinin karşısındaki tavır» öbür sosyal mesele ve münasebetlerdeki tav rın ne olabileceğinden hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • Selanik Harp malûllerinden bir grup şehrimize geldi Yunanistandan şehrimize ge miş olan 80 Selanik harp ma lûlü dün Vilâyete gelerek Val Vekilini' ziyaret etmişlerdir-On gün kadar şehrimiısde kıt laca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • İKTİBAS Kayapolar oyuna başlamadan önce kadınlı erkekli saçlarım kestirir ve boyatırlar-Kayapolar arasından sağ olarak dönen tek adam ''Yolda rastladığımız köylülerle oduncular bizi bîr kenara çekip h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • fes m pE fMM Hacı olduktan sonra Hac farizesini ifa eden artık «Allah adamı» olur,öyle telakki edilirdi.Bilhassa ilk zamanlarda,ca.viden çıkmaz,beş vakit namaza beş te kendileri ilâve ederlerdi.Tekkel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • ÇekosEovakyada gizli mukavemet artıyor Komünist Partisi azalarının da daiıil olduğu bir teşkilât faaliyetini genişletti Viyana,25 Nafen)Prag'dan buraya gelen raporlara göre,Çekoslovakyada yeraltı muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1952
  • Irak Kralı Amerikada San Francisco,25 AJC)Irak Kralı Faysal,dün akşam Den ver'den buraya gelmjjgtir.Genç Kral,San Francisco'yu ziyaret edecek ve şerefine verilecek muhtelif ziyafetlerde hazır bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.08.1952
  • wm ¦i 'A 1 Cumhurbaşkanı Celâl Dayar,refakatlerinde Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral tan,Başbakan «Adnan Menderes,Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen olduğu halde dün Acar motoru ile Gölcük'e g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1952
  • M Yaz boyunca dünyanın her tarafındaki plajlarda çeşitli güzellik müsabakaları tertip edilmekte ve birinci gelenlere muhtelif hediyeler verilmektedir.Geçen hafta bütün dünyada akisler uyandıran Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A SaracoğluAhmetbeyKonyayı haraca kesmiş bir eşkıya idi Murad Paşa:"Seni Konyaya muhafız tayin edip Canbolatoğlu üstüne gideceğim,icabında kaç askerle imdadıma gelirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.08.1952
  • Dünyaya meydan okuyan Rus futbolu Olimpiyatlarda fiyasko verdi 15 inci Olimpiyat Oyunlarına iştirak edecek takımların adedi fazla olduğu için.Londra Ölimpiyadında yapıldığı gibi preliminer tâbir edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • 61 Yaşındaki doktor Manşı geçmiye çalışıyor Calais,25 A.A.Londral 61 yaşındaki doktor George Bazil Brevvster,Manş'ı yüzerek geçmek için bu sabah buradan saat 6.30 da suya atlamıştır.Şimdiye kadar giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • Lig maçlarının gittikçe yaklaş ırakta olduğu italya'da transfer hareketi îtalyan liglerinin gittikçe yaklaşmakta olması kulüplerin hazırlıklarını hızlandırmış bulundurmaktadır.Her sene geniş çapta har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • m-m ı *İX m Ij" Şampiyon Beşiktaş takımının Keçen sene Malmö ile yaptığı maçta Şükrülü kad rosiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • Yunan Ping-pong Federasyona Başkanı şehrimizde Yunanistan Ping-Pong Federasyonu şampiyonu P ı*.lo îoanidis şehrimizde bulunmaktadır.Yunan Federasyonu başkanı Îstanbul-Atina temsili Pin-Pong maçı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • Geçen senenin lig şampiyonu BEŞİKTAŞ ONBİRİ Üç seneden beri şampiyon olan Siyah-Beyazhlann önümüzdeki sezonda da vaziyetleri garantili gibidir Profesyonel kulüpler arastada en yerinde transferleri geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • Kürek zafer Kürekçilerimizin Almanyadaki muvaffakiyetli kürek sporunun kalkınmasında büyük bir rol oynayacaktır-Zaten asıl zafer de buradadır* Babür ARDAHAN Kürekçilefimiz Almanyada yapılan milletlera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.08.1952
  • tenis turnuvası S.Gürel,B.Musluoğlu ve Bugün,dünyaca meşhur tenisçi Amerikalı Budge Patty,Enes Talay ile karşılaşacak ya muvaffak olmuşlardır.Tek erkeklerde S.Gürelin Yunan Stalyosu,tek kadınlarda Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Kösem Sultan mahmur gözlerini süzerek Kara Mustafa Paşaya baktı ve elerin derin içini çekti 83 Sen nasıl istersen,ben öyle yaparım,dedi.Şimdi can sıkıcı bahisleri kapıyalım.Bektaşın da gözlerine tatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • 83 Bu manzaraya şahit olan Pembenin kafasında bir şimşr.K çakar gibi oldu ve derhal kararım verdi.Aliçoyu en nazik yerinden vuracak,onu rezil kepaze edecekti.Pembe,gülümsedi ve oğluna dikkatle baktıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler 13.30 Dans müziği «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği «Pl» 18.20 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Dün şehrimize 1400 turist geldi Fransız bandıralı Britannic yolcu gemisile dün şehrimize 1400 turist gelmiştir-İzmir'i ve Efesteki Meryem ananın ikametgâhını ziyaret etmiş olan turistlere şehrimizde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Hayrat hademesi Tekâmül kursu Diyanet İşleri Reisliği şehrimizde «hayrat hademesi tekâmül kursu» adı altında bir kurs açmaya karar vermiş ve hazırlıklara başlamıştır-144 derste tamamlanacak olan kur s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Ölümle neticelenen bir kaza oldu Dün Taksimde fecî bir kaza olmuştur-Kurtuluşta oturan Nazar Elmacıojiclu adında bir işçi.Taksimde Cumhuriyet cad desinde-yeni inşa edilen bir apartmanın 6 ncı katında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Kâğıt fabrikaları genişletiliyor Sümerbank sellüloz sanayii müessesesinin ikinci kâğıt fab* likasına,randımanı arttırmak için bazı yeni makineler ilâve edilmiştir.İkinci fabrikanın yeni tesisleri 28 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • RÖPORTAJ arıngüzellikten üstün tarafı var Nezaketi Günseli dün Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yaptı ve herkesi bir kera daha hayran bıraktı Avrupa güzellik kraliçesi Gece gazeteden,«Yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • 1952 Silâhlı kuvvetler atletizm şampiyonası 2—Her yarışmada birinciden üçüncüye kadar derece alacak atletlere birer madalya verilecektir.1952 Türk Silahlı Kuvvetler atletizm şampiyonası 28 ağustosta A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum G#k*cekler 6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • İngiltere Havacılık Bakanı Afrikada Faid,25 AP)İngiltere Ha vacılık Bakanı Lord de L'Isle and Dudley yarın uçakla Faldden Libyaya gtdecek ve bildirildiğine göre oradan Londraya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.08.1952
  • Alaska'da uranyum madeni bulundu Vashington,25 A.A.İçişleri Bakanı Chapman bugün beyanatta bulunarak,atom enerjisi komisyonu adına hareket eden jeoloji uzmanlarının Alaskada uranium madeni buldukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • 'm^L.Hitlerin Meşhur Terc"manı S&ımdt"an Hafcrafaw "Her arabada bir kalyanla Almanın bulunmaları temin edilmişti,Söylediklerini tashih etmeden derhal bastırmak kabildi-Gülüşleri bile farklıydı-Hitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Odasına girdiğim zaman polis komiseri Piper elinde tuttuğu kartıma bakıyordu.Kendisine ehemmiyet verdirmek istiyenrbir eda ile:Oturunuz,dedi.Yorgun bir hali vardı.Rengi uçmuş,çehresi solmuştu.Kartımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Kasanı ihtar I ediyor [Baş tarafı 1 incide kendisiyle görüşmüştür.£u görüşmede:«Iran,j Başbakan Dr.Musaddık'ın liderliği altında millî emel-lerinin tahakkukunda mu-vaffak olamazsa komüniz-mi kabule do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • onumu m [Başmakaleden devam] rine sadık kalması» örnek müessese yolundan bağka yollara' sapmaması karakteri olmuş tur-i İFakat Türkiye tş Bankasının ve Türkiye iş Bankasının arkasından kurulan diğer T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Bayar ve Menderes'in Gölcük'teki tetkikleri [Baş tarafı 1 incideJ milletvekilleri olduğu halde,yeni inşa edilen modern deniz harekât ve topçu kurslarını gezmek üzere,bugün saat 14.45 de Floryadan Acar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Rir vehimden" doğan iddia [Baş tarafı 1 incide!hemmiyetle incelenmiş ve iddia sahibinin hakikate muhalif beyanda bulunduğu neticesine varılmıştır.Bu arada Mehmet Öğder,ken dişinden malûmat alınmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Kü r ek çil e rim iz dün geldiler Almanyada yaptıkları müsabakalarda üç birincilik,iki ikincilik ve bir de dördüncülük kazanan kürekçilerimiz dün akşam saat 20 de Tarsus vapuru üe şehrimize gelmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • ingiltere Kurmay Başkanı Almanyadan döndü Bonn,25 AP)İngiliz İmparatorluğu Genelkurmay "Başkanı General Sir William Slim,Almanyadaki İngiliz kuvvetlerinin 3 gün müddetle teftişten son ra bugün uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Hiiton otelinin toprak tesviyesi iki ayda bitti Emekli Sandığı ile Hiiton müessesesi tarafından müştereken yaptırılması kararlaşan otelin toprak tesviyesi işi iki ay içinde bitmiştir.Dün kendisiyle gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Arap Birliği Konseyi Kahire,25 AP)Arap Birliği Konseyi.Arap memleketleri arasında aktedilen kollektif güvenlik paktının teferruatı üzerinde çalışmak üzere 10 eylülde Kalıire'de toplanacaktır-Bu pakt.g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Bir demeç veren Ali Mahir Paşa ancak bundan sonra Batı ile müzakerelerin başlayacağını söyledi Kahire,25 A.A.Bakanlar Kurulu toplantısını müteakip basına verdiği demeçte Başbakan Ali Mahir,Mısırda ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Amerrkada uyku hastalığından 31 kişi mm San Francisko,25 AP)Californiya eyaletinde ibaşgösteren vahim uyku hastalığı salgım yüzünden şimdiye kadar 31 kişi ölmüştür.Son günlerde 530 vak'a kaydedilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • General Eisenhower dış siyasetini izah etti f îîaş tarafı 1 incide] Cumhuriyetçi Başkan namzedi,Amerikan hükümetinden aynı zamanda Rusyaya sarih ve kati bir ihtarda bulunmasını talep etmiş ve sözlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Türkiye-Avusturya ticareti [Baş tarafı 1 incide] Bundan sonra iki memleket arasındaki ticarî münasebetlerden de bahseden Mr.Josef,bu hususta da şunları söylemiştir:Fuarda,Ticaret Bakam Güreli ile tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Ürdün Kralı II.Hüseyin Amman'da Cenevre,»25 A.A.Ürdün Kralı ikinoi Hüseyin,ingiltere Kralı 5 inci Georgeun ölümü üzerine Kraliçe ikinci Elizabeth'i Kenya'dan getiren hususî uçakla dün akşam Amman'a ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Kozlu maden ocaklarında [Baş tarafı 1 incide] Birbiri ile irtibat halinde bulunan bu büyük maden lâğımlarmdaki yangının söndürülmesi için kuyulara su doldurulmaktadır.Büdirüdiğine göre bir âmeliye esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Mercan arsası dâvası •Belediyeye ait Mercan arsasını yolsuz bir şekilde satışa çıkardıkları iddiasiyle haklarında dâva açılan Belediye Reis Muavini Celâl tzgi,Şehir Meclisi üyelerinden Salâhattin Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.08.1952
  • Türkiye İş Bankasının yıldönümü IBa?taralı 1 incide di edilmişti.Türkiye Cumhuriyetinin hemen ilk iktisadî müesseselerinden olan İş Bankası kuruluşun 1 milyon lira sermayeile işe başlamıştır.Yurdun!ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Muayyetî zamanlardaki Sancılara Karşı.âRiPiN KULLANINIZ/Gripin Bof,di .adale,sinir,çağrılarına karjı bafarı ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir çoU fenalıkları önler.Süratle hazmolur.ve der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Bayram gazetesi Yeni kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi,istanbul'da «Gazeteciler Cemiyeti tarafından çıkarılacaktır-Bayram gazetesi s?Cumhuriyet.Hürriyet Yeni Sabah,Vatan,Yeni is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 16 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8J ö 1 1 i m HT i M tol 111 121 H t Soldan Sağa 1 İskambilde bir,kâğıt;Zannet;Beyaz.2 Meyva ita et iki kelime)Tersi cüz'i.3 Tersi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nitahada Me'sul Müdür NECD1T BAYTOK BKiüdığı yer NURİ AKÇA ve AU NACİ KARACAN Cktt»t«cüik Kolektif Ortaklıfc Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • İNGİLİZ MAMULÂTI HAKİKÎ SAHİBİNİN SESİ İĞNELERİNİ HER YERDE ARAYINIZ PİKAPLARINIZI YORMAZ PLAKLARINIZI AŞINDIRMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Konya Valiliği ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından:Kapalı tribün yaptırılacak 1 Konya merkezindeki stadyomda yaptırılacak betonarme kapalı tribün inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Denizli ili Daimî Komisyonundan:Acıpayam.Tefenni iltisakı Karaman yolunun 16 501—26 200 kilometreleri aracında 50-000)lira keşif bedelli toprak tesviyesi ve sanat yapıları işi.kapalı zarf usulü ile ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Yeni Neşriyat Türk tiyatrosu ağustos sayısı çaktı Memlekette ve^ae ayiık Ti« yatro dergisi olan «Türk Tiyatrosu» nun Ağustos' sayısı,dol* gun bir sanat mecmuası şeklinde satışa Çıkarılmıştır.Ressam Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • milliyet ABONE ŞERAİTİ Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sânt.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr,tsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Denizli ili Daimî Komisyonundan:Sarayköy Babadağ yolunun 7+000—13+000 kilometreler arasında 19-897 lira 36 kuruş keşif bedelli adi kaldırım inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır-ihalesi 10 Eylül 952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 26.08.1952
  • Ut.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kstaat ilânları Aydın As.Şube ve müştemilâtı binalarının onarımı işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-Keşif bedeli 22160.68 Lira geçici teminatı 1663 Liradır-Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8