Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava;sabahleyin deniz üsttt puslu,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Vef tçilerin hükümete cephe alması üzerine siyası artıyor General Necibin Veft liderlerine karşr şiddetle harekete geçmesi bekleniyor Mısırda Batı ile anlaşma I e m ayülü Londra 24 Nafen)Sunday Times
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Iran komünistleri faaliyete geçtiler Muhtemel hâdiseleri önlemek için hükümet örfî idare ilân etti Londra.24 Nafen)Iranda,komünistlerin harkı idareleri altına alarak istedikleri tarafa doğru sürükleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Stalin,Komünist Partisi genel kongresinde halefini tayin edecek Eylül başında toplanacak olan kongrede Malenkov'un Mareşal Staline halef ilân edilmesi kuvvetle muhtemel Münih,24 T.H.A.Sovyet sonra,Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Maslakta dün iki yangın çıktı Dün şehrimizde iki fundalık yangını olmuştur-Maslaktaki Askerî Prevantoryom civarındaki sahada bir saat ara ile çıkan bu iki yangın da itfaiyenin ve askeri birliklerin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • ir 'iü,Kocası tarafından beş yerinden tabanca kurşunu ile yaralanan cenç kadın hastahauede Türk Fotoğraf Ajansı)Bir adam karısını beş yerinden yaraladı Bir senedir ayrı yaşadığı kanıı,barışma teklifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • *v Röportaj:Bunlar nereden gelir?Nasıl tılır Ve sahiplerine ne kazandırır' daki enteresan yazısını altıncı sayfamızda okuyacaksınız İstanbul sokakları son zamanlarda «Göbektaşında bay:u\kaynanalar» in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Almanyadaki Komünist Partisi basıldı Bonn,24 T.H.A-Meçhul bazı şahıslar gece yarısı Bonn şehrindeki Komünist Partisi Merkezinin pencere ve kapılarını kırarak,binaya girmişler ve bir çok evrakı abp göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Bursada bir cinayet o-Bir köylö arkadaşını öldürdü,karısını yaraladı Bursa 24 Milliyet)Evvelki gün Yen işenirin Or haniye köyünde feci bir cinayet işlenmiştir.Hâdise şudur:Orhanlye köyünde oturan Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Sağlık Bakanı dün Ânkaraya döndü Sakan seyahat intibalarıni ve Karadeniz de müşahede ettiği kalkınma hamlelerin rakkamlara dayanarak izah etti Ankara 24 A.A.16 günden beri Doğu ve Karadeniz illerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Gl.Alexander Londraya gitti Türkiyedeki,Amerikan Askerî Yardım Heyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Gl.Alexander başka bir vazifeye tâyin edildiği için dün uçakla memleketimizden ayrılmıştır.Askerî bir uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Amerikaya i verilen cevabî Sovyet notası Dörtlü bir toplantı teklifinin;kabulü şüpheli görülüyor I Moskova 24 AP)Son Sovyet notasının met.ıini inceleyen buradaki Batılı siyasî temsilciler Rusların ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Petrol tröstü Orta Doğu petrolünü elinde tutan tröst'üH esrarı açıklandı Vaşington.24 AP)İki muhtelif fiat sistemi tatbik ederek satışlarda ihtikâr yapmış olan petrol girketleri hakkında hazırla nan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1952
  • Dün İzmirden şehrimize dönen Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes Foto:I-F-A*)Bayar ve Menderes izmirden döndüler Ordu terfi listesi dün Dün uçakla Ankaradan gelen Millî Savunma Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • &rîktidar mevkiine gelen iş adamları «İcraat» ile mükellef olduklarını bilir ve bu icraatm tam bir «ahenk» içinde yapılması gerektiğini,herkesten iyi takdir ederler-Bundan dolayıdır ki frenkler bu siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Hic.25 Ağustos 1952 Pazartesi Hu.i2 Ağııs.13«8 4 ZUb.137i VAKtT VASATİ EZANİ Güneş 5.20 10.25 Öğle 12.16 5.22 tkindi 16.01 9 07 j Akşam 18.54 12.00 Yatsı 20.34 1.38 tmsak 3.30 8.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • SEKGİ İt Tarım Bakanlığı Arıcılık Enstitüsü tarafından memleketimizde arıcılığı teşvik maksa^diylo sehvimizde bir bal sergisi açmağa karar vermiştir.Sergj ekim sonunda açılacaktır.FESTİVAL if Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • teşkilâtı O Deri Sanayicileri Birliği Anadoluya mütehassıslar gönderiyor Türkiye Deri Sanayicileri Birliği,Anadoluda deri sanayii ile uğraşan bütün sanayicileri dernekler halinde teşkilâtlandırıp Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Fen Fakültesi radya istasyonu faaliyete geçiyor istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tecrübî Fizik Enstitüsü tarafından kurulan ve bir seneden beri tecrübî mahiyette yayın yapan radyo istas yonu.yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • 13 yaşında hırsız bir kız yakalandı Beşiktaş Alaybey sokak 3 numarada oturan Süreyya Tu na evvelki gün polise müracaat ederek yanlarında evlâtlık olarak bulunan 13 yaşlarında Zahire adındaki kraın evd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • 9 yaşında bir çocuk ezilerek öldü Şoför Sami Yılmaz idaresindeki 8331 plâkalı taksi,Zeytinburnu çimento fabrikasının önünden geçerken bir at arabasının arkasına asılmış olan 9 yaşında Remzi adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • HALKIN SESİ Yine kamyonlar* dan şikâyet İsmi mahfujE maruf şahsiyet diyor ki Ur «Ayan yirmi ikisinde akşam on dokuza doğru otomobil ile Ba az,ıttun Köprüye gidiyordum.Sirkecide istasyonun bira^s iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • ¦w sandığı kuruluyor Öğretim kadrosunda çalışan herkes bu sandığa girecek Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmen Tutum ve Yapı Sandığı» adiyle üyelerini ev sahibi yapmak ve ihtiyaç halinde ikrazda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Türkiye İŞ Bankasının kuruluş günü)Yirmi sekiz senelik geleneğine uyarak Türkiye îş Bankası kuruluşunun yıldönümü olan 26 Ağustos günü.yani yarın kapalı olacaktır.Yarın sabah banka idare heyeti ve müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Hurda demir ve balmumu ihracatımız Hurda demir ihracı son' gün lerde tekrar canlanmıştır-Dün îtalyaya 500 ton ve îngiltereye 400 ton hurda demir ihraç edilmiştir-Bilhassa İtalyan firmaları satıcılarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Çuval ve kanaviçe fiatları yükseliyor Çuval ve kanaviçe istihsal eden memleketlerden geler.ha herlere göre çuval ve kanaviçe piyasalarında fiatlar yükselmektedir» Yükselme miktarı 10 sterling kadardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Atatürk heykeli Üniversite bahçesine dikilecek heykel projesine 150 bin lira sarfedilecek Millî Türk Talebe Birliğinin Üniversite Ibahçesine diktireceği Atatürk heykeli için hazırlık çalışmaları devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hemen hertaraftan irili ufaklı isyan haberleri de Medineye geliyordu 15 Diğer taraftan Beni Temeyyün kâb;e.siijden Süccah,Beni Esed'lerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • KISA HABERLER Son günlerde yabancı piyasa larda grlil yağlarımıza karşı büyük bir rağbet görülmektedir.Geçen hafta Hicaza ihraç edilen gül yağından başka Fransaya da 34.400 liralık gül yağı ihraç edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Çerkes-Hasan vak'ası İsmail Hami DANİŞMEND L 2 Sultan Aziz devrindenberi devam eden Balkan gailelerine o sırada yeni bir Girit gaile%i de inzimam etmiş olduğu için,vükelânın her akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1952
  • POLİSTE ir Haydarda Nevşehirli tbrahimpaşa sokağında oturan Ahmet Motonun balkonundan gece yansı içeri giren meçhul bir hırsız pantalonunun cebinde bulujıan 505 lirayı çalarak kaçmıştır.İr Bakırköy Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Dünkü,sızlanmanın hesabını kapatmak istiyorum-Banım için de,sar.atın ve sanatkârın birkaç gerçeğini ne* şin peşin tekrarlıyayun:Sanat yenilişlerin,bozgunların,inkâr ve tan ta/ilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • 15 Demek kıskandın?Sundan,Barbaradan?Öyle mi diye soruyordu-Bir parça şımarmış olmalıydım,siteme kalkıştım:Kıskanmak mı?Hangi hakla kıskanabilirim?Öldürürüm seni,öldürürüm,diye bana atıldı* Sesi bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • Yarın 26 Ağustos Kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle Türkiye İŞ Bankası Butun Şlıbe,Ajans ve Burolannın kapalı olacağını arzeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • 1953 yılı Fransız Jnitçesi IPinay.tasarıyı bu yılki seviyeye indirmek için uğraşıyor_Paris» 24 Nafen)Temas larma başlamış olan Fransız Başbakanı Pinay'in 1953 bütçesinde esaslı indirmeler yapa cağı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • Prag'daki sürgünler o Çoğunu münevverlerin teşkil ettiği 20000 kişi kampa almıyor Londra,24 Nafen)Viyanadan gelen raporlara göre,Prag şehrinde kütle halinde tehcir başlamış bulunmaktadır.Geçen ay bu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • Hacca geç kalanlar O-Sudanda 750 hacı namzedini taşıyan bir tren sel yüzünden yolda kaldı Hartûm,24 Nafen)Doğu Sudanda çok şiddetli yağmurlar demiryollarını söküp götürmüş ve bu sebeple de bir çok hac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • 1*P a\V* *4XWfW w AYRICA DOLGUN W^İ^^Ş0-r PAHA İKttAMiYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • &ÖRE Hacıların avdeti Haçtan dönülürken Alideniz limanlarından memlekete haber göndermek mutattı.Vapurlar ekseriyetle lieyruta uğradıkları için hacılar namına içlerinden en hatırlısı eşraftan bir zata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • İKTİBAS ine geldi Şimdi insanlar,acaip mahluklarla dolup taşan oiağanüstti daniz altı âlemini,bir şehrin sokaklarını dolaşır gibi dolaşarak ekleniyorlar.Yalnız.Cannes'da bu âlet ile tam 7.000 kişi den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • KISA HÂRİCİ HABERLR tNOtLTEBE Resmî İngiliz şahsiyetleri Dış işleri Bakanlığına mensup şahsiyetlerle görüşmelerde bulunarak Japonyadaki ingiliz üsleri meselesini müzakere etmektedirler.Bilindiği gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • İran Prensesi Eşref gehinşahın ikiz kardeşi Prenses Eşrefin Musaddık tarafından hudut lıarici edilmesi İranda hâlâ günün meselesidir.Prensesin büyük fıtn kabiliyet ve meziyetleri olduğu komşu memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1952
  • S.Rusyada Komünist partisindeanlaşmazlık Gençlerle,yaşlılar mücadelesinin baı Londra,24 Nafen)Tür-1 kiyede ve daha sonra Moskovada îngiltereyi Büyükelçi olarak temsil etmiş olan Sir David Kelly bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kayser Romada diktatörlük kurmak niyetinde idi Kendini öldürmek için saldıranlar arasında Brütüsü gören Kayser:"Vay!Brütüs sen de mi„ diyerek müdafaadan vaz geçmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes dün İzmirden şehrimize dönmüşlerdir.Resimde Devlet ve Hükümet Başkanları tzmirde vapura binerlerken görülmektedir.Foto:İ.F.A.2 İngiliz bandıralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1952
  • Modern Venüs diye dillere destan olan «Ava Gardner» meşhur şarkıcı Frank Sinatra ile evlendikten sonra,bir müddet için perdeden ayrılmıştır-Hollywood'dan sızan haberler© göre.Franky ile Ava'nın arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • Saim Turgud'u anma töreni Dün Vefa Kulübü kurucusu Saim Turgut'un dördüncü ölüm yıldönümü olması dolay isiyle merhumun yeni inşa edilen mezarı başııida bir ihtifal yapılmıştır.Bu ihtifalde Vefalılar»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • y-'t m Ilı;İtalya liglerinin başlama tarihine bir hafta kalmıştır-Yukarda ki resini bu sen© Juvcıtrus'q terkeden ve henüz hangi kııliHv» gireceği belli olmayan meşhur Parola'yt sağda)gecen se/oıı yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • Ordularorası Atletizm birincilikleri dün yapıldı Dün Fenerbahçe stadında yapılan Ordulararası atletizm şam piyonasmda şu neticeler alınmış tır:800 Metre:1—Ekrem Koçak 2.Ordu)2.01.2 2_Ilhami Koç 1.Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • 3 üncü küme Türkiye atletizm birincilikleri Dün Fenerbahçe Stadında sat 15-30 da yapılan müsabakalarda elde edilen sonuçlar aşağıdadır:Disk atma:1—Palasis İst)3114 2—Selâmı Erkoçak İst)3037 3—Faruk Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • Kısa spor i haberleri Körekçiierimiz birkaç j j güne kadar dönüyorlar ı IAlmanyada yapılan mil-ı ı letlerararsı müsabakalarda büyük bir muvaffakiyet I göstererek birincilikler ka-zanan kürekçilerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • Dünkü tenis maclannı takip eden seyircilerden bir grup istanbul Enternasyonal tenis turnuasının üçüncü günü Milletlerarası takım şampiyonasını Fransızlar Yugoslavları dün 2-1 yenerek kazandılar İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.08.1952
  • Bir süvarimiz ma niayı atlarken Dört günden beri Ayazağada yapılmakta olan İstanbul Konkurhipikleri dün nihayete erdi Emekli Orgeneral Fahrettin Âl tan birinci eelen tebrik ederken bir subayı Dört gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • 82 Aliço,fazla mukavemet edemedi ve geceyi Karapınar köyünde geğirmeye razı oldu.Delikanlılar Pembe ile kocasını da bırakmamış ve:Gayri siz bizim kardeşimiz oldunuz.Hep beraber yer içeriz,diye onları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • Devlet tahvillerine fazla rağbet var Gecen hafta zarfında devlet tahvilleri üzerine kambiyo ve nukud borsasında geniş faaliyetler olmuştur-Devlet tahvillerine karşı fazla talep olması piyasada para da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • Temmuz ayında ihraç edilen mallarımız 1952 yılı temmuz ayı ihraca ti neticeleri belli olmuştur-Elde edilen malûmata göre temmuz ayında 590000 lira değerinde 2317 baş kasaplık hay-van.1 930000 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.00 Toros ekspresi 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adanı 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:MÜESSESEMİZİN SANTRİFÜJ Boru Fabrikası temel inşaatı işi bir müteahhide verilecektir-Taliplerin kapalı teklif mektuplarını en geç 5 Eylül 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • Karayolları Genel Müdüriüfiinden:1 Bedeli 200,000 lira tahmin,olunan ALTI muhtelif eb' atta 11G000 Metre ÇEi.JK TEL HALAT pazarlıkla satın alı nacaktır-2 Pazarlık 29 eylül 1952 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • stanoul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları ve türküler Pl.13.30 Percy Faith orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • RÖPORTAJ uzenn sosyetesine has eğlence Şehrimizde verilen balolarda tuvaletii kadınların,sımokinii erkeklerin yanında tüylü tüslü ayılar da yer aiıyor Keyiflerine düşkün olan «Koca 0£lan» lar uyku zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.08.1952
  • İtiraf etmeli,kendi akranı içinde Kösem kadar lâtif,cazip kadın bulunmazdı 82 Diye uzun ve korkunç bir nâra alt.Valide Sultan,Cinci hoca,Eünbiil ağa titriyorlardı.Hele Sünbül ağa,bir yaya oturtulmuş g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Borsada cinayet [Baş tarafı 1 incide kana 18 yaşındaki HUsniye ŞengOl tarlalarına çift sürmeye gideclerken karşılarına çıkarak kavgaya tutuşmuş ve bıçağını çekerek evvelâ İsmaili bıçaklayıp derhal öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Staliîi,Komünist Partisi [Bas tarafı 1 incide!katları şüpheli görülen milyonlarca kişinin partiye girişi bazı endişeleri mucip olmaktadır.Molotof,Malenkov ve Beria arasındaki mücadelenin partiyi temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Sovyet notası [Baş tarafı 1 incide] Belirtildiğine göre notada Rus ya ile Batılı nıttttefîlcier araandaki görüş ayrılığını yaklaştırmaya matuf hemen hiç bir teklif yoktur.Sovyetlerin Almanya için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • işkence diyarı Romanya Münih 24 T-HA-Hür Avrupa Radyosu)Romanyada sanıklara şiddetli işkenceler yapılmaktadır-Bu sistemin tat bikında kadın veya erkek arasında da bir tefrik gözetilmemektedir-Bundan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Ordu terfi listesi [Bağ tarafı 1 incide] nan milletvekilleri.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nurullah Tolun.Vali Muavini Fu at Alper,Merkez Komutanı Tuğgeneral Reşit Erknıen.Ankara Valisi ve Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Teşekküre değmez basit bir iş.öyle mi Demek seni öldürürsem nankörlük etmiş sayılmanı.Prensesten müsaade almak şartiyle sayılmazsın.Allah belâsını versin kaltağın.Beni yerimden attırmak istediğini anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Sağlık Bakanı dün Ankaraya döndü [Bas tarafı 1 incide] n ile temas ederek dert ve dileklerini dinledim.Kadirşinas halkımıza valdlerimizi en küçük teferruatına kadar tuttuğumuzu,mesuliyet ve vazifeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Bir adam k yerinden [Baş tarafı 1 incide] I telif tarihlerde Müveddede barış-I ma teklifinde bulunan Kazım menfi cevap aldıkça deliye dönmüştür.Fakat ne çare ki bir türlü eski karısı ile de karşılaşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Carney Atinaya gidiyor Atina,24 AA.Atlantik Paktı Teşkilâtı Güney Doğu Avrupa Bölgesi Başkomutanı Amiral Robert Carney'in 30 ağustosta Atinayı ziyaret edeceği söylenmektedir' îyi haber alan kaynakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Petrol tröstü [Baş tarafı 1 incide] sa meseleleri hakkında anormal addedilen ve Orta Doğu petrollerini tamamen kontrola matuf maddeler vardır.Muhtevası açıklanan raporun bir kısmında Orta Doğu petroll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • İran Komünistleri faaliyete ge^ti [Baş tarafı 1 incide]] kaldırmış olan Musaddık hükümeti,komünistlerin devamhi tahrikleri karşısında sıkıyönetimi tekrar ilân etmek zorunda kalmıştır-İranda intişar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Şeker,paket içerisinde satılacak Ankara,24 ANKA)Haber aldığımıza göre.Şeker Fabrikaları T-A-Şirketi,seker ambalajlarının değiştirilmesini karar altına almıştır-Bu karar,yeni kampanya devresinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • siyası gerginlik artıyor [Baş tarafı 1 incide] Böyle olmakla beraber resmî çevreler ve Batı devletleri diplomatik mahfilleri Mısır gazetelerinin bu iyimserliğini b'iraz mütereddit karşılamaktadırlar.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • pa flitlerin Meşhur Tercümanı "pıf belini Jf m Hurafen fHitIer,muazzam bir kalabalık olduğu halde misafirlerini bekliyordu 14 Trende bulunan herkes,asker ve sivil,italyan ve Alman hep muhteşem üniform
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.08.1952
  • Harman yangı nı Ankara,24 ANKA)Pölatluun Kurşun köyllndo cturan Fazlı Yurdagül ile 'Seyyfc Meydaner'in harmanlarında,çocuklarının yaktıkları ateş neticesinde yangın çıkmış ve barakanda bulunan 400 ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.08.1952
  • M Bayram gazetesi Yeni kanunun verdiği haklar dairesinde ve eskiden olduğu gibi,istanbul'da Gazeteciler Cemiyeti* tarafından çıkarılacaktır-Bayram gazetesi Cumhuriyet.Hürriyet.Yeni Sabah.Vatan,Yeni İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Bîsıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NAa KARACAN GazBteciUk Kolektif Ortakbgı Matbaan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • İZMİR FUARINDAKİ PAVİVONUMUZU ZiVAKET İDİNİZ',f ELEKTRİK SÜPÜRGESİ Döver Süpürür Temizler MATAŞ TİCARET T.A.Ş.GALATA TAHİR HAN 13/17 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1—Eksiltmeye konulan iş:MARAŞ PINAREAŞI yolunun takriben 4 700 75 900 MaraşGöksun)vİ 109 000ı f 221 371 Pınarbaşı Göksün)kilometreleri arasında yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.00 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.0C de hasta kabul eder.İstanbul Divanyohı No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • HMHyet ABONE ŞERAÎTt Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Yeni Neşriyat Türk tiyatrosu ağustos sayısı çıktı Memlekette ve^ne ayhk Tiyatro dergisi olan cTürk Tiyatrosu» nun Ağustos sayısı,dolgun bir sanat mecmuası şeklinde satışa çıkarılmıştır.Ressam Nuri tye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğünden Dalgıç tekne ve aletlerinin muayeneleri 27-8-1952 günü saat 10 da yapılacaktır-Alâkadarların teknelerini mezkûr ^ünde Liman Başkanlığı önündeki rıhtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • İst,Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı etler kapalı zarfla 28/8/952 perşembe günü saat 15-30 da Ankara M-S-B-1 No-lı Sa-Al.Ko-da satın alınacaktır-Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • 120 ton font döküm kumu alınacaktır Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden:1-Yurdun muhtelif mahallertindeki 12 Erkek Sanat Enstitüsü için 13080 lira muhammen bedel üzerinden mahal* lerine teslim kaydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • Teklif isteme ilânı P.T.T.Eşletme Genel Müdürlüğünden 1—PTT.İdaresince iki cinste cem'an 4-900000 adette kâğıt masura pazarlıkla satın alınacaktır-2—llgiü lirrnalar veya kanunî temsilcileri teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.08.1952
  • BULMACA Ilazırlıyan:Selâhattin KORAV 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Bebek ayakkabısı;Uzak eski terim)2 Açık muhakeme iki kelime)3 Hint beyi;Ced;Sondaki harf siz isim 4 Ahzet 5 Şart edatı;Atfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan