Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.T YlU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Avrupa güzellik kraliçeliğine seçilen Günseli Başar Papoll plajlarında Foto:ÎF-A)Günseli Başar Avrupa kraliçeliğine seçildi 12 bin seyircinin takdirlerini toplayan güzelimiz son seçmeye kapalı,siyah b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Güdülde dün 30 ev yand Ankara.20 Milliyet)Ayaş'm Güdül bucak merkezinde ihtiyar bir kadının evinden çıkan yangın 33 evi tamamen yaktıktan sonra Ankara ve Beypazarı itfaiyeleriyle Güdümlü ve civar köyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • işçilerin dilekleri İstanbul milletvekilleri bu hususa ait bir rapor hazırladılar Meclisin yaz tatilinden istifade ederek iki aydan beri şehrimizdeki iş yerlerinde tetkiklerde bulunan ve işçilerin der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Tito'nun gazetecilerimize verdiği mühim beyanat "Türkiye ile Yugoslavya arasında,bundan sonra sadece iktisadî ve siyasî değil,askerî mevzulara müteallik tedbirlerin de alınması lâzım gelecektir,Birion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Hem suçlu,hem güçlü!L&ngada Asker sokağında oturan Melek BUytiközgen adında bir kadın,evvelki aksam zabıtaya müracaat ederek,oğlu Hasan Basri ile gelini Müberranın evlerini esrar tekkesi hali no [Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • AcltesoıTun İran'a yardım teklifi o-Amerika Dışişleri Bakanı İngiltereyi İran'a müşterek yardıma davet etti Vaşington,20 AP)B.Amerika,İranda patlak veren melhuz ve komünist hUkûmet darbesini önlemek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Son orman yangınları t)Tarım Bakanı halkı teyakkuza davet ediyor Ankara,20 A.A.Tarım Bakanlığı son günlerdeki orman yangınları hakkında aşağıdaki malûmatı vermiştir:1—tzmirin Seydiköy ilçesi Değirmend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Kral Faruk borçlarını ödeyemiyor Kapri Adası.20 AP)Eski Kral Faruk'un şimdi 7000 dolara yaklaştığı tahmin edilen otel faturası otel sahibi ile tartışmalara yol açmış tır ve bu sebeple henüz öden memi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Amiral Altıncan'ın Atina'daki temasları Amiral,dün Yunan Başbakanı ve Savunma Bakanı ile görüştü Atina,20 A-AO#—Dûn akşam Atinaya gelmiş olan Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Sadık Altmcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Binlerce izmirlinin candan tezahüratiyle karşılanan Bayar ve Menderes İzmir Fuarının açılış töreninde hazır bulundular Ekonomi ve Ticaret Bakanı,Demokraf Parfi iktidarının iktisadî politikasını rakaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1952
  • Sirkecide bir lâstik tamirhanesi İtfaiye dünkü yangını söndürmeye çalışıyor-Foto:S-Önenıli)Dün Sirkecide Orhaniye Caddesinde muhiti heyecana veren bir yangın hâdisesi olmuştur.Ziya Alansoya ait 20 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Sultan Azizin haPi İsmail Hami DANİŞMEND 8 Sultan Aziz'in Dolmabahçeden Topkapu sarayına nakli üzerine kendi el yazısıyla Saltan Murad'a yazmış ve o zamanki gazetelerin neşretmiş olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Âğabeysirai bıçakladı 6 Carih Hüseyin ağabeysinın nasihat etmesine kızmış Fatihte Hasanbey sokağında oturan Hüseyin Akel adında biri ağbeysi Ahmet Akeli evvelki gece bıçakla ağır surette yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Çocuk mahkemeleri şimdilik kurulamıyor Sızan haberlere göre,üzerinde bir kısım ilgililerin irıtisas yaptığı ve uzun zamandır tetkik mevzuu olan çocuk mahkemelerinin kurulmasına,tahsisat yokluğundan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • P.T.T.idaresinin yeni pul serisi 20 ağustosla 28 ağustos arasında şehrimizde yapılacak olan VIII.inci Milletlerarası Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresi münasebetiyle P.T.T.İdaresi 15-20 ve 60 kuruşluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • ISA HABERL ER •fc-istanbul Ticaret Odası bir adres makinesi almak üzere temasa geçmiştir.Bu suretle azaya yapılacak tebligat kısa bir zamanda temin edilmiş olacaktır.Tiftik ve yün piyasasında durgunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • KONGBE Kumkapı Nişanca Gençlik Ku lObü yıllık kongresi 23 ağustos cumartesi günü saat 21 de lokal binasında yapılacaktır.KERGt if Yeni nesle mensup amatör ve profesyonel on karikatürist dün Reklam Bür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 779t 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Peygamberin amcası hazreti Ali ile Ebubekirin arasını açmıştı tüne yatırılmıştı.Fahri Kâinatın vücudunu yıkayanlar,onu mezara indirmişler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Başhekimler değişmiyor O Ortaya atılan haberlerin aslı olmadığı anlaşıldı Son günlerde şehrimizdeki hastahanelerin başhekimleri arasında geniş mikyasta değişiklikler yapılacağı hakkında bazı şayialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Denizcilik Bankasının yeni depoları Denizcilik Bankasının Hasköy Tersanesi sahasındaki 64 numaralı depo,Liman îşletrr.esince dün açılmıştır.Bu saha rıhtım inşa edilince ye kadar tahmil tahliyede istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Genç karikatüristlerin sergisi dün açıldı Teni nesil karikatüristlerini tanıtıp değerlerini ortaya koymak amaciyle «Mis sokak No.16 Beyoğlunda» tertip edilen karikatür sergisi dün saat on altıda davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • 2 oo 00 MC VAKİT VASAT!EZANİ rH T-O O N 6 n oi n ri «i CD t-tJ O Tt iri esi ço oj o cö S 2* m 21 Ağustos 1952 Perşembe s S 30 Zilk.1371
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Dün vapur ve uçakla giden Hacı namzetleri Haç slferlerine tahsis edilen Güneysu vapuru dün saat 20 de Ciddeye hareket etmiştir.Güneysu 28 ağustos perşembe günü Ciddeye varmış olacaktır.Giresun vapuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • HALKIN SESİ Bir hacı namzedinin şikâyeti Dün ismini iyi anlamadığımız bir hacı namzedi bize telefon etti ve dedi W:«Hacca gitmek için müsaade çıktığı haberini alır almaz hemen Istanbula koştuk.Bu işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • Vücudun belli başlı üq türlü gıdaya ihtiyacı vardır-Proteinler yağlar ve şekerli maddeler-Şeker hastalığı bu üç esaslı gıdadan biri olan şekerli maddelerin vücutta sarf;esnasındaki bozukluktan olur-Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1952
  • POLİSTE İr Karagümrükte oturan Bekir Orhon adında biri,eve geceleri geç gelen ağabeysi Ahmedi bıçakla yaralamıştır.Yaralı Cerrahpaşa Hastahanesinde tedavi edilmiş sanık hakkında takibata geçilmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • Lübnanda Yakın şarkın modası.Yakın Şarkın çok garip bir illete müptelâ olduğu artık inkâr edilemez-Bu ilkin Suriyede başladı-Hükümet ıskat olundu-Bunu ikinci ve üçüncü darbeler takip ettiler-Bunlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • iezacılar Cemiyeti ile Laboratavarcılar Cemiyeti birleşiyor Eczacılar Cemiyeti ile LâboratuarcUar Cemiyeti,aralarındaki anlaşmazlıkları halletmek ve birleşme imkânlarım araştırmak üzere önümüzdeki cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • n E,ne yapalım,dedi-Melinadan avutucu bir kaç söz beklediği muhakkaktı ve Melinanm da bunu açıkça anlıyor,fakat tam bir kasıtla su Buyordu-Sofiya başını eğerek mırıldandı-Allahaısmarladık-Merdivenin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ İş başı 17 ağustos tarihli Milliyette okuduğum bir haber,Şehir Tiyatrolarının Edebî Heyetten geçen dört eser üzerinde çalışmağa başladığını bildiriyordu.İşte vaktinde yapılan bir işb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • İKTİBAS Bir baba,oğlunu i hattında aramaya çıktı Güney Amerika'nın meçhul ormanlarında ölü yılan vb kertenkelelerle beslenen,nihayet köpeğini de yedikten sonra kaybolan Raymond'a,yola çıkarken babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • Triyeste ihtilâfı Yugoslav İtalyan ihtilâfını hal için Batılı lüç devlet arasında görüşmeler yapılıyor Londra,20 Nafen)Birleşik Amerika,İngiltere ve Fransa,Tri^ste meselesinden dolayı İtalya ile Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • Fransada enflasyon tetkikleri Paris.20 D-H-A)Fransada enflâsyon tehlikesi karşısında Fransız Bankası Umum Müdürü M-YVilfrid Baumgartner neşrettiği bir beyanname ile bütün Fransız vatandaşlarını dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • KISA HARİCİ HABFRLER AMERİKA Manevî ve ahlâM bakımlardan örnek bir lider olduğu müttefikan kabul edilen Başkan Trumana ilk defa toplanan milletlerarası Hristiyan ve Museviler Konferansında mükâfat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • r-AYRICA DOLGUN PARA İKUAMİYESI fijSn'Û MDAV&flDMATADİMİ M CYI ÛL^fl52İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • Komünist gazetelerin satışları azalıyor BîShassa Fransız Komünist Partisinin organı olan Humanite'nin tirajı düştü Paris,20 Nafen)«La Verite» adlı gazete,komünistler tarafından çıkarılmakta olan bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • İngilterede sel felâketi o Devonshire bölgesindeki felâketin bilançosu açıklandı Londra,20 AA.Devonshire bölgesindeki su baskını kurbanlarının dün akşam yayınlanan resmî bilançoya gö re sayısı araları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • Gelin alayı yasağı o-Zonguldak İl Genel Meclisi gelin alayı töreni yapılmasını menetti Zonguldak,20 THA.Zonguldak Vilâyet Meclisi,aldığı bir kararla» bundan böyle eski bir an'aneye göre yapılmakta ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1952
  • Ü2& Olağanüstü istidatlı çocuklar Millî Eğitim Bakanlığının» olağanüstü istidat gösteren çocuklardan ailelerinin maddî vaziyetleri müsait olmayanları devlet hesabına okutmak için bir kanun projesi haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1952
  • âj r 1 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes yirmi birinci tzmir Fuarının açılışında bulunmak Üzere lzmire gitmişlerdir.Kesimde Celâl Bayar ve Adnan Menderes tzmirde Samsun vapurundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1952
  • On dokuz yaşında yeşil gözlü ve sarışın Alman güzeli Vera Marks evvelki gece Napolide yapılan Avrupa Güzellik Kraliçeliği Müsabakasında dördüncülüğü kazanmıştır.Vera Marksın vücut ölçüleri şöyledir:Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Osmanlı tarihinde ilk idam edilen Şeyhülislâm Ahi zade İdamından sonra cesedi Kalitarya köyünün kumları içine gömüldü.Sonradan yapılan bütün aramalara rağmen de bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1952
  • Adalet Takımının bu seneki kadrosu Adaletliler devamlı çalışmalarla şimdiden profesyonel lige hazırlanıyorlar Profesyonel kulüplerle röportajımıza,şu son haftalarda spor çevrelerinde en fazla dedikodu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.08.1952
  • Duıîilupınar yüzme yarışları 200 metre serbest Bölge birinciliği finali 1_İbrahim Sulu M.S.2,22,9 2—Halil Yüksel G.S.2,31,5 3—Necati Nakkaş M.S.2,32,7 400 metre serbest Bölge birinciliği bayanlar fina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.08.1952
  • Liglerin en uz n boylu futbolcusu Liglerin en uzun boylu futbolcularından biri olan Beykozlu Ekerbiçer Menmet geçen sezonun en iyi müdafilerinden biridir-Beykoz müdafaasının bu soğukkanlı bekinin uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.08.1952
  • Cumartesi günü Fenerbahçe Stadında Japon atletizm takımı ile yapacağımız karşılaşma Atletlerimizin,Japonlarla yapacağı müsabaka-arda iyi dereceler etde etmeleri beklenmekted r Japon atletizm takımı 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.08.1952
  • Maraton koşusu Helsinki Olimpiyat Stadındaki başlamasından bir görünüşfSnu mısimi Ç.k.ş.Qyokyg.yq j.9i.t.gjj.n madalya kazandıran kan koca Lokomotif Zatopek Emil)Şampiyonluğu kazanan Zatopek'in;5000 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • 78 Fakat Aliço ölür de böy le bir şey yapmazdı.Şimdi de Yörüğü tutanlar keyifle bağırıyoriaı ti:Boğ,Öldür Anlasın boyunduruk nasıl vuruturmuş.Al intikamını.Ver dersini de kulağına küpe olsun.Nasıl Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • t UBaemvtsBBBmsmemsaa Hazırhyan:Sadi WMİ t 2 3 4 d 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9İ 10 11 12 Soldan Sağa 1 Son halife 2 Bir edat;Derviş sopası;Hâlen vazifelendirdiğiniz 3 Bir nota;Çift bana değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • RÖPORTAJ sil öldürüldü Ardı ardına duyulan altı el silâh sesi Polis tahkikata nasıl vaziyet eder Polislerin geçirdiği tehlikeli anlar Kaatil kendisini nasıl müdafaa eder i WmiHHWıMM'l İlli II.II ı mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • İKTİBA S Bir baba,oğlunu hattında aramaya istiva çıktı Baş taarfı S üncüde)muri nehrine vardı-Raymondun bugünlere ait hatıralarında çok acıklı satırlar vardır-Köpeğini kesip yediğinden bah sederken.bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.00 Toros ekspresi 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • w İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler ve oyun havaları PI.13.30 Caz müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar PL)15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1952
  • mm wsı vaiû/İc S* tovn&nci^İG Sultan zade Mehmet Paşa at üstünde askerleriyle beraber bir nefer gibi döğüşüyordu 78 Ulan,avrat gibi yanakların var dedi,ne hoş oğlansın!Ve hemen sözü değiştirerek:Bana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 8800 ton nakliyat kapalı zarf la 15-9-1952 pazartesi günü saat 11 de Erzurum As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tan min bedeli 55500 lira,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Orman yangını [Baş tarafı 1 incide] gın hâlen devam etmekte olup civardaki ordu birlikleriyle,orman teşkilâtı,mahal'.i jandarma ve mülkiye âmirlerinin yakın alâkalariyle söndürülmesi no gayret edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Titonım gazetecilerimize verdiği mühim beyanat [Baş tarafı 1 incide] Mareşal Tito.Türk gazetecilerinin sordukları bu sualleri aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır:C—«Türkiye ile Yugoslavya arasındaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Hem suçlu Hem güçlü [Baş tarafı 1 incide] getirdiklerini bildirmiştir.Lânga karakolu mensupları,bildirilen eve gidince,Hasan Basri kendilerini usturayla karşılamış ve arada vukua gelen kavgada komiser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Günseli Başar [Baş tarafı 1 incide] aklından geçirmiyordu.Jüri heyeti kraliçenin ilânından sonra Fransa güzeli,23 yaşındaki Parisli Nicole Druin ikinci,Yunan güzeli 18 yaşındaki Virginia Petmezakinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Amiral Altıncan [Baş tarafı 1 incide] koymuştur.Meçhul asker abidesi etrafına toplanmış olan halk Türk amiralini şiddetle alkışlamış tır-Bn esnada bir bahriye müf rezesi selâm resmini ifa etmiştir-Ami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Röportaj Kasımpaşada bir Rizeli geceleyin nasıl öldürüldü?Baş tarafı 6 ıncıda)bütün karakollara haber veriyorc—Bir kaatil sandal ile kaçıyor,silâhlıdır.Tetik bulunun.Tehlikelidir.Yakalar yakalamaz biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Sirkecide lâstik tamirhanesi yandı [Baş tarafı 1 incide] nerciye ait 20/1 numaralı terzi atelyesinin de çatı kısmı tamamen yanmıştır.Yangında lâstik tamirhanesinde kalan Hasan adında biri itfaiye tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • İTİZAR Mimderecatıtnr zın çokluğundan Hitier'in *peş~ hur tercümanı Paul Schmidt'in hâtıralarını koyamadık» aziz okuyuculanmızdan özür dilerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Bayar ve Menderes izmir Fuarının açılış töreninde hazır bulundular [Baş tarafı 1 incide] açılma töreni Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da davetliler meyanında bulunmaları dolayısiyle geçen yıllara nazaıan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Kendime ayırdığım hisseyi faz la bulmuş olacaktı.Şapkamı alarak odadan çıktım.Asansöre girdim.Aşağı inerken koridorda odama yakın bir kapının açıldığını duydum.Hava çok sıcaktı.Bir meyhaneye uğradım,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Kral Faruk.[Baş tarafı 1 incide] larmın 3320 dolara çıkmakta olduğunu bildirmişlerdi-Faruk ve ailesi buraya geldikleri vakit kaldıkları otelin üçüncü katını tutmuşlardı-Bu katın damında bir de bahçe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • işçilerin dilekleri [Baş tarafı 1 İncide!Demirelli mesailerinin neticesi hakkında gazetecilere şu izahatta bulunmuştur:îki aydan beri üç grup halinde müteaddit iş yerlerinde işçilerle temaslarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1952
  • Güdülde dün 30 ev yandı [Bas tarafı 1 incide] rülmüştür-Yangın haber alınması üzerine Ankara Valisi Kemal Aygün beraberinde jandarma alay komutanı,sağlık ve itfaiye ekipleriyle y.angın mahalline gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • PERİLERİ Yaz aylarını nasıl geçiriyor Kış günlerinde denize ve kuma hasret çekenler muratlarına erdiler-Artık günün her saatinde plajlar,hattâ ileni/kıyısı olan her yer sıcaklardan bunalan insanlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • htanbul Sular İdaresinden:Ramı'de Göçmen mahallesinde su tesisatı yaplımak üzere boru hendeği açılması ve imlâsı işi pazarlığa konmuştur.Şartnamesi pazarlık günü olan 26-8-1952 tarihine kadar idare ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • Yeni Neşriyat At sporlarının yegâne mecmuası olan KAMÇI'nın 147 nci sayısı dolgun münderecatla çıktı-At sporlariyle alâkası olan okuyucularımıza tavsiye ederiz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • istanbul Defterdarlığından 1 Mal Müdürlüklerinden maaş alan emekli,dul ve yetimlerin Uç aylıkları 25/8/952 tarihinden iitbaren tevziata başlanacaktır.2 Maaş cüzdanlarında l/Eylül/952 tarihini taşıyanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • NEVROZİN BAŞ ve DİŞ AGRIURINI fÜİffi 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1952
  • fst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla listesine göre 6 kalem muayene cihazları Batın alınacaktır-İhalesi 25/8/952 pazartesi günü saat 15 de Ankara MSB-2 No-lı Sa-Al-Ko da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8