Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Bugün fehrimizde hava;çok açık geçecek,hava Bıçaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Hacı namzetleri dün Samsun vapurunda Cumhurbaşkanınuı direktifi üzerine Yali ile görüsüvorlar Foto:Samı önemli)Hacı namzetlerini taşıyan bir vapur dün durduruldu Bazı Hacı namzetleri efe dün Cu güçlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • ri Müsabakaya iştirak eden tüzellerden bir eruö Avrupa Güzeli dün gece seçildi Günseli Başar müsabakaya.Tu.kiye kraliçesi seçildiği anımı giydiği siyah mayo ile iştirak etti Roma,19 Radyo)A.vru-1 baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Tahranda yine kanlı bir çarpışma oldu TüdehçHerle Musaddık ta rai tarlan arasında on dört yaralı var Tahran,19 TH A)Bugün Tahran'da Tudeh Partisi taraftarlariyle Musaddık taraftarları arasın da kanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Ankara'da Kaymakam kursu açıldı Bu seneki Kaymakamlar kursu Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde açılmıştır-Besimde karsa katılanlar görülüyor.Ankara:T-F A)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Dün gece bir cinayet işlendi Dün gece Kasımpaşada kadın yüzünden Rizeliler arasında bir cinayet işlenmiştir-Muzaffer Koyuncu adında 25 yalarında bir genç» amc »jzadesi [Devamı Sa.7,Sü.S t«J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Sürgüne gönderilen Vasıl Eroinciler sürülüyor Emniyet Müdürlüğünün salahiyetli yargıçlıktan aldığı kararlarla-eroin imalcilerinin A.nadoluya sürgüne gönderilmelerine devam edilmektedir.[Devamı Sa.7,Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Hayvan Hastahanesıni biliyor musunuz vSm* 'iZ^ ^vaPteMeik tstanbıılun en meraka değer yerlerinden biri de Belediyenin Hayvan Hastahaııcsidir-Buraya attan papağana» kediden yılana kadar her cins hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Sağlık Bakanının Muhalefete cevabı Ekrem Hayri Üstün dağ Van konuşmasına ait çıkarılan tezvirleri teker teker çürüttü Trabzon,19 Milliyet)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Türk filosu Selanik'de Müşterek manevralar dün sona erdi-Selanik halkı subay ve erlerimize içten gelen sevgi gösterilerinde bulunuyorlar J Atina,19 A.A.Selânikten gelmekte olan Türk Amirali Altmcan,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Asılsız askerî haberler Terfi,emeklilik ve terhis hakkındaki haberler doğru değil Ankara,19 Milliyet)Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Son zamanlarda bazı gazetelerde Millî Savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • Tapuda sahtekârlık yapanlar Devlet Bakanı bir şebekenin ve bazı memurların mahkemeye verildiğini söyledi Şehrimizde bulunmakta olan Devlet Bakanı Muammer Alakant tapu ve iskân işleri üze-L Devamı Sa.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • GL Mengüç Napoli'de o Amiral Carney ve İtalyan idarecileriyle görüşmeler yapacak Napoli,19 AP)Korgeneral Feyzi Mengüç ile Türk Hava Kurmay Kolejinden 33 subay 3 günlük bir ziyaret için buraya gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1952
  • 21 inci Fuarın açılışında bulunmk üzere Bayar ve Menderes dün Izmire gittiler Halk,Galata rıhtımında Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Menderese coşkun tezahürat yaptı Bir müddetten beri şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • m »I II II I ı ı»ı İM» TARİH BAHİSLE?"I Sultan Azizin hali ismail Hami DANİŞMEND Sultan Aziz'i hal'edebilmek iğin efkâr-ı-unıumiy-¦yeye karşı bir takım yalanlar ve iftiralar uydurularak tertib edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • ISA HABERLER ¦fr Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Yugoslavya hükümetine 100.000 ton buğday satılmıştır.•fr Temmuz ayında İstanbul limanından muhtelif memleketlere 12 milyon liralık mal ihraç edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • POLİSTE ir Dün saat 10.30 da Mısırçarşısı önünde Şener ve Erol adlarında iki kasap çırağı iş meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga sırasında Şener,Erolu bıçakla ağır surette yaralamıştır.Yaralı Jh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Cemiyet KAMP İf Kızılay Derneği,Pendik istasyonu civarında yoksul ilkokul öğrencileri için bir dinlenme kamp* açmıştır.E O N G R E terkiye Tekel İşçi Sendikaları Federasyonu 23 ağustosta Bj$iktastaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • İlk 20 I Bu.29 Ağustos 7 Ziik.1952 Ağus.137i Çarşamba 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.15 10.13 öğle 12.17 5.15 İkindi 16.03 9.03 Ak&am 19.01 12.00 Yataı 20.43 1.40 İmsak 3.23 8.21 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Ajansların Mısırdan verdikleri haberlere göre.sabık Kral Faruk'un birkaç yıl evvel.Mısırda «Peygamberlerin cedleri cemiyeti» adında garip biv derneğe kendisinin peygamberin ahfadından olduğunu ilân et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Kambiyo w eghaın Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı 'İsviçre Fr.Bölçika Fr.İsveç Kr.Flouin Liret Drahmi JEakoudes AçjIiş Kapanış 790.50 280.30 0.80* '64:08 5.601 54.12:50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Ali,Hazreti Muhammedin yakını olduğu için Halife olmak istiyordu 10 Hâsimilerin iştirakiyle Hazreti Peygamberin öldüğü günün gecesi,yattığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Senenin en sıcak günü o Her gün biraz daha artan sıcaklar yüzünden dün,şehrimizde 7 kişi bayıldı Dün şehrimiz senenin en sı cak gününü geçirmiştir-Meteoroloji istasyonunun verdiği malûmata göre.dün gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • ithaline müsaade edilen mallar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirildiğine göre;Macaristan ve Yugoslavyadan ithal maksadiyle 15-6-1952 akşamına kadar T.C.Merkez Bankasına tevdi edilmiş bulunan akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Mısırda vebadan hayvanlar ölüyor Milletlerarası Sarî Hastalıklar Teşkilâtından Sağlık Bakanlığına gönderilen bir yazıda;Mısırda hayvanlar arasında veba mikrobunun yayılmakta olduğu ve bu yüzden 26 tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Arkadaşını bıçakladı Beşiktasta tramvay caddesinde Madam Marinin pansiyonunda oturan boyacı Sıtkı Solmaa ile Ulvi,mahiyeti meçhul bir sebepten kavga etmişlerdir.Ulvi bıçağını çekmiş,Sıtkıyı dört yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Belediye müdürleri arasında yapılacak değişiklik Bilindiği gibi son günlerde Belediye Reis Muavinleri ve mücliranı arasında geniş mikyas ta değişiklikler yapılacağı hakkında bazı şayialar dolaşmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Terfi ettirilen doktorlar Şehrimiz sağlık müesseselerin de çalışan iki doktorumuz vazifelerinde gösterdikleri başarıdan dolayı birer derece terfi ettirilmişlerdir.Terfi ettirilen dortorlar şunlardır:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Çanakkale gezisi filmi bütün sinemalarda gösterilecek 1.'Ordu Temsil Bürosunca geçenlerde Çanakkale muharebe sahalarına tertip edilen büyük gezide orduca çekilen film,ötnümüzdeki sezonda ıbütün sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Devlet Üretme çiftlikleri için hangar almıyor Tarım Bakanlığı tarafından Devlet Üretme Çiftliklerinin in-tiyacın karşılamak üzere,bir Hollanda firmasına sipariş edilmiş bulunan kırk dört çelik,hangard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Polise hücuma cüret eden eroinciler Dün sabah Kasımpaşada bir eroin satıcısı yakalanmış ve eroin müptelâları ile polis arasında yarım saat süren bir boğuşma olmuştur Hâdise şudur:Kasımpaşada Sadettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Amerikalı 22 kız talebe şehrimizde Amerikan kız öğrencilerinden müteşekkil 22 kişilik bir kafile dün Kıbnstan şehrimize gelmişlerdir.Öğrenciler Amerikan Kız Kolejinde misafir edilmekte olup,dünya turu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Sanayi odası toplantısı o-Oda Meclisi,Ticaret Odasından alınacak parayı 300 bin lira olarak kabul etti Ticaret ve Sanayi Odalarının birbirinden ayrılarak müstakil hale gelmeleri neticesinde aralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • ^^WI/Taşralı hastalar?dair Maltepede Hüseyin Güllü* oğlu yazıyor:«Son zamanda hastalandım.Yatarak tedavi edilmekliğim lâzım geldiği için şehrimizde mevcut hastahanelerin hepsinin kapısını çal dım.Maal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1952
  • Vali bugün mezunen Avrupa'ya Prof.Gökay,Büyük ElçIKklerden birine tayin edileceği hakkındaki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi Vali ve Belediye Başkanı.Prof.Gökay» bir aylık iznini bu günden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir müsabakanın söylettikleri UfuklaT mecmuasının tara bir iyiniyetle açtığı müsabakanın sonu alınmış bulunuyor.İkişer ikişer birinci ve ikinci seçilen dört hikâyeyi de okuduk,netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • İKTİBAS Canbazhaneler bir hafta iki kurban daha Bîri Şikagoda,biri Normandâyada ipler üstünden öIüj boş'uğun a atlayan bu iki can baz,devirlerin pek nadi yetiştirdiği birer akrobattı.Buna rağmen,meş'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Türkiye i S bankasi i ÎZMlR FUAR BÜROSU Küçük carı ve alacaklı cari hesaplar 0 Yurdun her tarafına ye her tarafından havalar Q Senet tahsilleri 0 Her türlü Banka hizmetleriyle FUAR MUDDETİNCE MUHTEREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Amerikan ilim adamları,denizin 1500 metre derinliklerinde resim çekebilen bir fotoğraf makinesi meydana getirmişlerdir.Benthograf adı verilen bu fotoğraf makinesi 15.000 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • [türkIye kredi bank asi A.o.nm 30 EYLÜL 1952 Keşidesine hazırlanınız.|Bu keşidede Para,Altın ve kıymetli eşyaj ikramiyelerinden maada izmir de bahçeli bir EV de vardır.30 Eylül 1952 keşidesine iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Albay Çiçeklinin beyanatı Şamdan verilen haberlere göre Albay Edip Çiçekli gazetelero verdiği bir beyanatta Ortadoğu müdafaası hakkında Türk hükümeti tarafından hazırlanan projenin hayran ve takdirkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Karede hava hücumları tekrar şiddetlendi Komünist çeteciler nin de bulunduğu ti Seoul,19 AP)Koıede esen büyük tayfun sona erince B-29 tipi Amerikan üstün uçan kaleleri dün gece derhai faaliyete geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Neö-Naziler anlaşamıyor o-Partinin lideri ve başkan vekili istifa etti Bonn,19 Nafen)Batı Almanyada «Yeni Naziler arasında ihtilâflar çıktığı ve son günler zarfında bu ihtilafların genişlediği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • {J/ÖRE Hacı hanımın marifeti Allah her muinin kuluna nasip etsin-Hatunun dünyalığı varmış,hac ferz olduğunu unutmuyor,hazırlanıyor» pasaportunu yaptırıyor» dövizini alıyor ve vapura yerleşiyor-Fakat h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • 10 Bu gülümseyişte bir tek şey vardı,aşk vardı,yalnız aşk vardı-Bu gülümseyişte,sabahları,uyanır uyanmaz hatırlanışları gibi aşk vardı-Ayni ses tekrarladı:Bana şarap bul Fernando-Fernando cevap vermed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Ürdünde gazeteler toplatıldı Hükümet darbesi isteyeu muhalefet milletvekillerini destekleyen gazetelere baskı ainliyor_Beyrut,19 AP)Ürdün muhalefet lideri Kemal Caııbulat'ın pazar günü 15000 kişi önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Erkekler cenneti Madras,19 Nafen)Hindistanda «erkeTclerin cennetim isminde bir yer mevcuttur-Assam'ın civanndaki tepelerde yaşamakta olan kabileler arasında yalnız kadınlar çalışmaktadırlar Bu harika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Dün bir Amerikan muhribi geldi Dün sabah «Carry» isminde bir Amerikan muhribi limanımıza gelmiştir.Muhrip şehrimizde beş gün kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1952
  • Sular bir şehri yıktı Ingilterede sel felâketi büyük zararlara sebebiyet verdi Londra,19 Nafen)Güney Doğu Ingilterede milli bir felâket halini alan su baskınlarında yalnız Lynmouth kasabasında ölenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.08.1952
  • ^T-^Si?Celâl Boyarın İzmir seyahati 4 Cumhurbaşkanı Celâl Ba-yar ve Başbakan Axlr.an Menderes 21 inci İzmir Fuarını açmak üzere dün Samsun vapııriyle şehrimizden hareket etmişlerdir* Büyük Millet Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1952
  • Baronet of Wisdom ismindeki bir lordun ttalya Riviyerasında tanıştığı bale artistlerinden Mis Cadogham ile evlenmek niyetinde olduğu haberi ingiliz sosyetesinde büyük bir vheyecan uyandırmıştır-Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarık,fildişi arabadaki Kralı yere yıktı Üstün şövalye kuvvetleri perişan edildi,Araplar harp meydanında muhtelif ganimete kavuştukları gibi,Kral Rodrik'in de cesedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.08.1952
  • İngiltere lig maçları cumartesiye başlıyor Kulüpler bir müddetten beri liglere devamlı bir şekilde hazırlanıyordu Geçen seneki maçta Aston Villa kalecisi Fulham santrforu Jez zard'm bir atağını önlerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • Otomobil yarışlarına rağbet 5*İ*$fc«İ Otomobil yarışları dünyanın her tarafında büyük bir alâka ile takip edilen sporlardan bir tanesidir-Bilhassa İtalya ve Fransada otomobil yarışları çok tutulmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • İstanbul Konkurhipikleri başlaması münasebetiyle Ordu atı yarışlarına dair Babür ARDAHAN Milletimizin atadan kalma bir sporu olan atçılığı teşvik etmek gayesiyle yapılagelmekte olan İstanbul konkurhip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • m W Ankaragücü takımı Yunanistamn muhtelif şehirlerinde maçlar yapmak üzere Ankaradan hare ket etmiş bulunmaktadır Ankaragücü takımı Atinada da oyuıyaçaktır-Yukardaki resimde Anka ragücü takımını Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • İki kulübün hak iddia ettiği futbolcu:İsfendiyar İsfendiyar Açıksöz'ün Vefa kulübünde kalması Galatasaraylıları tekrar harekete getirmiştir-Beden Terbiyesi nezdin de teşebbüse geçen Galatasaraylı idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • Dumlıpınar yüzme yarışları bugün yapılıyor İstanbul Su Sporları Ajanlığı tarafından tertiplenen Dumlupınar yüzme yarışları bugün saat 9.30 da Lido'da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • Kürekçilerimiz Almanyada büyük muaffakıyetler kazandı Almanyanm Frankfurt şehrinde yapılan beynelmilel kürek yarışlarında kürekçilerimiz büyük bir muvaffakiyet kazanmış lardır.Main nehri üzerinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.08.1952
  • Çekoslovakyaya dört altın *w-s*-ww-j* madalya kazandıran karı koca Lokomotif Zatopek Emil)Sulhi GARAN 952 Olimpiyatlarında bir atlet gördüm ki;yalnız onu «ör-Itıek.doğrusu bir olimpiyadı fiörraeye değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • mmu mu ısmıı Sultan İbrahim,karşındaki çengilere ve köçeklere bakarak derin rfüşünceye daldı 77 Turhan söylemişti.Kendisini affettiğimi bu dahi ilân eder.Hoş ben Yusufu çok severim;kırmızı yanakları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 1 5 6 7 8 S5 10İ 11 12 JHÜ-Soldan Sağa 1 Dinî görevini yapan iki kelime)2 Tut;Vazifesi tesviye etmektir.3 Yükselme;Anıt;Yed.4 İnanan;Tersi akıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • 77 Kırkpınar o sene de her seneki gibi bir âlemdi.Beyler,paşalar,ağalar bir hafta on gün evvelinden oraya gelip çadırlarını kurmuş,safaya dalmışlardı.Binlerce,on binlerce seyirci işini gücünü bırakıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • RÖPORTAJ Şehrin en meraklı yerlerinden biri de hayvan hastahanesidir Resmini çektirmek istemeyen kadın Hasta kedifer Bir yılan meraklısı Papağanlar hastanede konuşmuyor Hayvan hastahanesinde muayeneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo Salon Orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl 14.15 Dans müziği «PL 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.08.1952
  • BÜYÜK SÜNNET DÜĞÜNÜ Gazete Müvezzileri Cemıyeti'nin fakir müvezzi çocukları için hazırladığı sünnet düğünü 21 AĞUSTOS PERŞEMBE gecesi sabaha kadar ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde zengin bir programla yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Röportaj Şehrin en meraklı yerlerinden biri de hayvan hastalıanesidir Baştarafı 6 ncı sayfada)başlayın!der gibi bir hali vardı?Daha başka baktığınız hayvanlar?Papağan çok getirirler.Bunların hepsi kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Asılsız haberler [Baş tarafı 1 incide] 930 DOfitJML.TTLA.KIX TERHLSİ Ankara,19 A.A.MilM Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:1—930 doğmlu birinci tertip eratın muvazzaflık hizmetlerini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • ingiltere fa sene bizden bol tütün alacak Londra,19 DHA)îngilterenin bu sene tütün ihtiyacının mühim bir kısmım Türkiyeden temin etmeğe karar verdiği bildirilmektedir-Hükümet dolar durüfcnu münasebeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Hacı namzetlerini taşıyan vapur dün durduruldu [Baş tarafı 1 İncide] namzetleri gelmişler ve kendilerinin bir taTum müşkülâta maruz kaldıklarım,iğlerinin halledilmesi için Cumhurbaşkanının tavassutta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Tahranda yeni çarpışma oldu [Bas tarafı 1 İncide] devamlı surette iğne yapmaktadırlar-Son doktor raporları,onmadan sonra hastanın vaziyetinde kötüleşme olduğunu belirtmiş lerdir-Musaddık'ın,işlerim id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Türk filosu Selanik te [Baş tarafı 1 incide] 3una limanda bulunan ve Yunan Donanma Komutam Tuğamiral Lapas'ın forsunu taşıyan Tiıipoiiüs gemisi tarafından 21 atım topla mukabelede bulunuldu.Bundan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Yugoslavyaya yapılan baskı Belgrad,19 Nafen)Yugoslav hükümeti.1948 de Kominformla arası açıldığından beri Sovyetlerle peyklerinin girişmiş oldukları tahrik hareketleri hakkında bir bilanço yayınlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Avrupa güzeli [Baş tarafı 1 incide] mıştır.14 memleket güzelinin iştirak ettiği müsabakaya Türkiye saatiyle 23 de başlanmıştır.Türkiye güzeli Oünseli Başar müsabakada burada Kraliçe seçilirken giydiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Eroinciler sürülüyor [Baş tarafı 1 incide] Dün de iki kigi iki ayrı yere gönderilmiştir.Bunlardan Ahmet Fethi Ejder müteaddit kere mahkûm olmuş,nihayet son sürgününü Gümüşhacıköy de çekerken firar etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Tapuda sahtekârlık yapanlar [Bas tarafı 1 incide] rinde tetkikler yapmaktadır.Bakan,bu mevzuda yapılan suiistimaller hakkında Anadolu Ajansının bir muhabirine şunları söylemiştin Beş altı şahıstan mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Milletlerarası Kültür Haftası dün açıldı Muallimler Birliğinin tertiplediği Milletlerarası Kültür Haftası dün sabah saat 10 da Teknik Üniversite konferans salonunda açılmıştır.Toplantıda Tür kiye Mual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • izmirde uç orman yangını İzmir,19 Milliyet)İzmir vilâyeti dahilinde üc büyük orman yangını çıkmıştır.Her flc orman yangım da süratle gelişmekte,asker ve köylüler tarafından söndürülmek için çalışılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Nuhun Gemisi heiikopt erlerle aranacak Doğubeyazıt,19 A.A.Nuhun gemisini aramak üzere şehrimize gelen Fransız heyeti Ağrı dağından indikten sonra Kup gölü civarında bazı araştırmalar yapmış ve bugün E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Memur maaşları erken veriliyor Memurlar ayın 28 inde emekliler de 25 inde maaşlarını alacaklar Memurlarla,emekli,dul ve yetimlerin eylül maaşlarının Zafer ve Kurban Bayramlarından önce verilmesi kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • İTİZAR:Münderecatımızın çokluğundan «KAATİL A-KANIYOIU Romanımızı koyamadık,özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Dün gece bir cinayet işlendi [Boş tarafı 1 incide] tshak Koyuncuyu 6 el ateş etmek suretiyle öldürmüştür-Hâ disenin tafsilâtı şöyledir:Katil ve maktul yanlarında akrabaları olduğu halde otomobille Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Sağlık Bakanının [Bas tarafı 1 incide 1 muhalefet organı gazetelerin ya zılarına teker teker cevap veren Bakan sözlerine şöyle devam etmiştir:«Biz Demokrat iktidar olarak açık,hür ve serbest insanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından Tesisin işler Geçici Kasabanın adı tü faalde keşif teminat N e v I bedeli 1 Pazarcık Bilecik)194 93İTİ5 10 996,80 Dizel grubu ve şehir şebekesi-Diki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • Sayar ve Menderes dün izmire gitti [Baş tarafı 1 İncide] gemi yolcuları tarafından «ya-ğa baba» «hoş geldin sayın Celâl Bayar» nidaları ve içten gelen sevgi gösterileriyle karşılanmıştır-Bu sırada Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.08.1952
  • ert?MtöRHit,erin Me$hur T™an| Adolf flitler,sükût ile mukadder akıbeti çoktan bekliyordu 10 Goeringin vazifesi hakkındaki fikir teatilerinin birer peşrev teşkil eylediklerini,asıl vazifesinin Avustury
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.08.1952
  • MİTHAT PA$A İKRAMİYESİNİN 15 Ağustosta Noter huzuriyle yapılan çekilişinde KAZANANLAR 25.000 Lira Ankara'da No.7134 hesap sahibi S.SAMi'ye 10.000 Lira Aydın'da No.4992 hesap sahibi AHMET ve FAIKE,Ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden:Öğrencilerin kayıt yenilenmesine 4 Eylül J.952 günün den itibaren başlanacaktır-Kaydını vaktinde yenile.tmıyen öğrencilerin yerine yenileri kılınacaktır-Sayın velileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • yuftdumj^^ JAK GRÛNBEPG HALEFLER/P/zdpdşa yokuşu Mi/âs han İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • Sahip ve Bhşmuharrlri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK BSsıldıJı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik KolekUf Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • GRiPiN v başarı ile kullanılır!GRiPiN Baj,di?adale,Sİnİr ağrılarını süratle teskin eder.Romatizma,lumbago,sancı ve sızılarına karfi şayan» tavsiyedir.Bayanların muayyen zaman* lordaki sancılarında son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • Dr.Fethi Öktemgil ELEKTRO KARDIOGRAFÎ FLOROSKOPt Dahiliye mütehassısı Amerikada ihtisasını yapmış tır.Hastalarını her gün Beyoğlu Suterazisl Caddesi Turnacıbaşı sokak 26 Noda Konak Oteli karşısındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • MUUnjet ABONE SERAİTt j Lr.Kr.Senelik 42 00 i Altı aylık 22 80 j Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İLAN Fİ ATLA RI 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verîien Askerî kıtaat ilânları 10.000 ton dahili tagım ve tahmil tahliye işi pazarlıkla 28-8-1952 perşembe günü saat 10 da Dumlu As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Fiatı 417 lira-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.08.1952
  • 140 ton yulaf alınacak Sivas Uzunyayla aygır deposu Müdürlüğünden 1 Uzunyayla aygır deposu ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 140 ton yulaf satın alınacaktır-2 Alınacak yulafın beher kilosunun muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan