Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Rita H3¥worih ile Ali Han barışıyor mu Rita Havuortlı Ali Hanla 16 ağustos günü içtiği uyku ilâcı yüzünden Holivutda hastahaneye kaldırılmış olan kızları Yasenıin'Fn başı ucunda sabaha kadar kalmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Midesinden ağır bir hastalık geçirmiş bulunan DiıUtt,Fransanın LJon şehrine gitmiştir.Aşkları senelerden b, ri dillere destan olan Dük ve Düşes LJon da bir müddet kalacaklardır.Foto:A.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Bu gibi şehrimizde hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Ankarada heyelan yüzünden dün 250 ev tahliye edildi Ankaranın Altındağ mmtakasında dün bir toprak kayması olmuş ve 250 ev yıkılmak tehlikesiyle karşılaşmıştır-Beledije bu vaziyet karşısında evleri tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Cumhurreisi ve Başbakan bugün İzmir'e gidiyorlar Fuarı Celâl Bayar açacak,Ticaret bakanı da bu münasebetle bir konuşma yapacak Şehrimizde bulunmakta olan yahati ve temasları hakkındaki riyle Fuarın aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Siyah ırk düşmanlığı Cenubî Afi i kınla bu siyasete muhalefet edenlerden 2000 kişi tevkif olundu Johannesburjç,18 Nafen)Dr-Malan'ın Güney At'rikada takip etmekte olduğu ırk çı siyasete muhalefet edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Dün bir eroin satıcısı yakalandı öteden beri eroin satışı yaptığı bilinen Kudret Tunçerin cün Beyazıt Yakupağa sokağındaki evine ani bir baskın yapılmıştır.Polisin araştırman sonumla evde 50 paket ero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Güreşçiler faaliyette Dört tanınmış pehlivan bir randevu evine saldırdı İddiaya göre dört güreşçi,ev velki gece Taksimde bir randevu evinde yeni bir rezalet çıkarmışlardır-Ali Yücel,Sejtvet Meriç.Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Kaçakçılık yapan Hacı namzedi İzmit Emniyet Müdürlüğünden şehrimiz Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine hacca gitmekte olan bir kadın mühim miktarda para ve altınlarla birlikte yakalanmıştır-Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Suriye Ortadoğuya ait tezimizi destekliyor Edip Çiçekli General Necip ile görüşmek üzere yakında Mısır'a gidecek Şam,18 T.H.A.Ortaşark savunması için Türk Hükümetinin hazırladığı ve palctm yalnız Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • TUrk Yunan askerî işbirliği Koramiral Altıncan Selânikte o-Ege'deki müşterek manevralar b i t ti İzmir,18 A-AO İki günden beri şehrimizde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanımız Koramiral Sadık Altıncan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Meteor i k Mekanik konferansı delegeleri Şehrimizde toplanacak olan Meteorik Mekanik Konferansına iştirak edecek 138 ii/j.'vçl dün Ankara vapuru ile şehrimize gelmişlerdir-Profcsörloıjıı 5 i Hollandal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Bayan Bayar dün geldi Batı Akdeniz seferini yapan Ankara vapuru dün saat 17.30 da 597 yolcu ve 118 tan yük ilo limanımıza gelmiştir.Gemide tedavi için Isvlçrcye gitmiş bulunan Bayan Celal Bayar ile Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Ridgway ve Montgomery geliyorlar o-Nato Başkomutanı ve muavini memleketimizde 15gün kalacaklar Ankara;18,Milliyet)Siyasî çevrelerin belirttiğine göre,Eylül ayı içinde Kuzey Atlantik Paktı Başkomutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Mısırda toprak reformu Ordu ile hükümet arasındaki görüş farkının süratle izalesine çalışılıyor Kahire.18 AP)Siyasî alanda halen Mısırın en kuvvetli idarecisi mevkiinde bulunan Başkomutan General Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Frank birdenbire düşmeğe başladı Paris;18,A.A.Aaıl kıymeti bir dolara mukabil 350 frank iken Fransız frangının 423 e düştüğü haber verilmektedir.Fransız frangının bu derece bir düşüş kaydetmesi Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1952
  • Atlantik Paktı Orduları Başkomutanlığına bağlı olarak t Türk Yunan Orduları Genel Karargâhı Izmirde kuruluyor Carneyin riyasetinde Türk Yunan askerî erkânının iştirakiyle yapılan toplantıda bu karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Sultan Âziz'in hai'i İsmail Hami OANİŞMEND Hicretin 1293 senesi Cumâdal-ûlâ ayının 6 net ve Milâdın 187G senesi Mayıs ayının 30 uncu Salı günü sabaha karsı henüz uykusundan uyanmamış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • ISA HABERLER Karabük Demir,Çelik Fabrikasının tevzi şeklini görüşmek üzere Ankaraya giden Ticaret Odası temsilci heyeti dün Ankara'dan şehrimize gelmişlerdir.Temsilciler müzakereler sonun da tevziatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • POLİSTE Karagilmrükte Nikâh sokağında oturan Mehmet Tüfekçi adında biri,karısı Fatmayı kıskançlık yüzünden bıçakla yarala m; tr.Şehremininde oturan Cemil •fenc adında biri.yanında bulunan karısına lâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Bir firari yakalandı o-Babaeski cezaevinden kaçan sabıkalı güçlükle tutuldu Mehmet Erdoğan adında bir sabıkalı,mahkûm olarak yattığı Babaeski Cezaevinden bir hafta önce kaçmıştır-Bu bir hafta zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Almanyadan bol miktarda inşaat malzemesi geliyor Mesken buhranını önlemek için.yeni bir kanunla inşaat malzemesinden gümrük resminin indirilmesinden sonra,memleketimize ithal edilen inşaat malzemesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Cadde ve sokakları kirletenler cezalandırılıyor Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü,iş saatlerinden bir kaç dakikayı feda etmemek için çöplerini kapılarının önlerinden geçen kamyonlara vermiyerek akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • ife~ İstanbul Konservatuarının İslahına teşebbüs edildiği sırada neler yapıldığına ve nelerin yarıda kaldığına dair bazı yazılar yazmıştım-O yazılardan birinde ıslahatın kendiliğinden ikiye ayrıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • 4" Hic |9 Bu 28 Ağustos ilk.1952 1371 Sofi 1368 VAKİT EZAKİ Güneş 5.14 Öğle 12.17 İkindi 16.05 Akşam 19.03 Yataı 20.45 înısak 3.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • KONGRE ¦fc Beynelmilel Meteorik Mekanik Kongresi 20 ağustos çarşamba günü şehrimizde toplanacaktır.SEISUİ 80 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesinde büyük bir hamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hz.Muhammed,uzakları gören ve etrafmdakileri hoş tutan bir insandı 9 Hazreti Ali,hislerine mağlûp olmuştu,bunca yıllık dostlarına karşı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • HALKIN SESİ Şehirde ayı oynatılırını Galatasaray,Suterazi sokak Müştak Gümüş yazıyor:«Dün bir arkadaşı görmek üzere Nişantaşına gittim.Maşallah o taraflar hayli ilerlemiş.Çoktandır uğrayamamıştım.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Beynelmilel Kültür haftası dün açıldı Türkiye Muallimler Birliğinin tertip ettiği Beynelmilel Kültür Haftası,muhtelif mem leketlerden gelen ecnebi öğretmen ve profesörlerin iştirakiyle dün sabah 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Bol miktarda sebze ve meyva geliyor Şehre bol miktarda sebze ve meyva gelişi devam etmektedir-Sebze ve Meyva Hâline dün sabah da civar limanlardan 50 motor,İstanbul civarından 30 kamyon mal gelmiş tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Bütün gemilere telsiz telefon konuluyor Dün Yeşilköy açıklarında ilk defa olarak Marakaz vapurunda bir tecrübe yapıldı Bundan bir müddet evvel;Denizcilik Bankasının yem ge tirttiği Şehir Hattı gemilo'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Belediye reis muavinleri o-Bu vazifelere kimlerin tayin edileceği belli oldu Bundan bir müddet evvel Belediye Reis Muavinlikleri ile Müdürlülkleri arasında bazı değişiklikler yapılacağını bildirmiştik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Fatih camii etrafı açılıyor Fethin 500 üncü yıldönümü münasebetiyle Fatih Camii civarının tanzimine devam edilmektedir-Hazırlanan program gereğince camiin Çarşamba tararfındaki kahvehane ve.diğer bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Tamiri biten gemiler Havuzlanmakta olan İzmir vapurunun tamiri bugünlerde sona erecek ve gemi sefere hazır bir duruma girmiş olacaktır-Ordu vapurunun da ay sonuna kadar tamiri tamamlanacak ve gemi Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Şehrimize gelip Ankaraya giden senatörler Evvelki gece geç vakit şehrimize gelen 10 Amerikalı Senatör dün sabah uçakla Ankaraya hareket etmişlerdir Bugün de 19-30 da ikinci bir Senatör grupu şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Avusturya Ticaret Bakanı şehrimizde Dün şehrimize Avusturya Ticaret Bakanı Ekselans Bock Greissan gelmiştir-Mr-Greissan şehrimizde birkaç gün kaldıktan sonra Ankaraya gidecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1952
  • Bozuk ekmeklerin halâ düzeltilmesine çalışılıyor Fırınlarda bozuk ekmek çıkarılması ile ilgili şikâyetler gün geçtikçe artmaktadır-Belediye İktisat îşleri Müdürü bu şikâyetler üzerine ekmek işi üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Konyada bütün evlerin beyaza boyanması mecburî tutuldu Konya.18 THA)Konya Belediyesi,şehrin güzelliğini temin etmek için aldığı yeni bir kararla,bütün evlerin ve arsa duvarlarının kumlu sıva ile sıvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Sovyetler,Ortodoks kilisesine baskı yapıycr Münih,18 T-H-A-Hür Avrupa Radyosu.Ortodoks kiliseleri erkanı ile çok yakın münasebetleri olan bir kaynak tan aldığımız malûmata göre,Orta Doğudaki Ortodoks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • İKTİBAS acayip uç Yılan,başım uyu ki ay an kadının göğsüne yasladı;çatal dilini çekip uzatarak metne ucunun etrafındaki yal mağa başladı.Memedeki yavruyj gelince o d* canavarın kuyruğunu emerek Kara y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Fakir çocuklara öğle yemeği Bir yabancı mecmuada Amerikada harp esnasında,anne ve babaları çalışan ilk mektep çocuklarına öğle yemeklerinde besleyici kâı'i gıda temin edilemediğini,küçüklerin sandviç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • 9 Eee.ne olmuş?Niçin böyle üşümüş çocuklar gibi duruyorsun?Niçin içmiyoruz,dedi-Fernando buna sadece:Kalksak iyi olacak;yağmur var» diye karşılık verdi-Yağmur gerçekten yağabillrdi-Fakat ben gene de F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • KİSA HARİCİ HABERLER lin'deki evinden kaçırdıkları Dr.Walter Linsee'yi Doğu Berlin'de «muhakeme* edecekleri bildirilmektedir.IRAK Arap memleketlerinde ilk defa olarak trak'da bir tarım sayımı yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Avrupâda radyo harbi o-Hür dünyanın sesini esir milletlere duyurmak için yentedbirle rahmiı Nev-York,18 Nafen)Batı ile Doğu arasuidaKi radyo ha* binde yeni bir safhanın açılmakta olduğuna işaret edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Mısırlı bir Eroinci o Amerikaya 100 bin dolarlık eroin sokarken yakalandı Baltimore 18,AP)Uyuşturucu madde Ue mücadele ekipleri Mohammed Ranin isminde 32 yaşında bir Mısırlıyı eroin kaçakçılığından sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Yağmurlar ingiîierede büyük tahribat yaptı Güney bölgesinde 50 kişi öldü,zararın 5 milyon sterling olduğu tahmin ediliyor Londra,18 Nafen)Güney lngilterede su baskınlarından ölenJerin sayısı yükselmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Atomun insanlara te s i rj_İnfilâk sırasında vnkna gelen gama şualarının reaksiyonları tesbit edilecek Londra 18,Nafen)Atom bombası infilâk ettiği zaman,etrafa yaylan gamma şualarının insanlara nüfus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Olağanüstü istidatlı çocuklar bjjava okutturulacak Ankara.18 ANKA)Millî Eğitim Bakanlığı Güzel San'atlarda ve müzikte olağanüstü istidatları görülen ve fakat maddî imkânsızlık yüzünden tahsillerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Siyasî İcmal Türk-Yun an deniz manevraları İki gün vevel izmirliler Türk Yunun donanmalarıma müştereken yapacakları manevraların hareket noktası olan limaıüarında altı Türk,altı Yunan muhribinin demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Atom araştırmaları merkezinde deprem Los Alammes Yeni Meksika)18 AA)Cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı duyulan şiddetli yer sarsıntısı Amerikan Atom Araştırmaları Merkezinin bulunduğu Los Alamos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Kva Peron için Ankarada âyin yapılacak I Ankara,18 ANKA)Arjantinin Ankara Elçisi ve Bayan Jose Manuel Moneta mü* teveffa Eva Peron'un ruhu için 26 ağustos salı günü saat 11-30 da İtalyan Büyükelçiliğj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • Ada açıklarında boş bir sandal bulundu Kınalıadadan tstanbula gelmekte olan Şifa motorunun kaptanı Hasan Köse.Ada açıklarında mavi renkli boş bir sandal bularak yedeğine almıştır-İçinde 2 gömlek,ceket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1952
  • İki Yunanlı,Birinci Cihan Harbinden evvel Düzce'de gömdükleri hazineyi arıyor Düace.18 THA)Birin ci Cihan Harbinden evvel Düzcede ikamet etmekte olan iki Yunanlı Yunanistandan Düz* ceye gelmişler ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.08.1952
  • İKorede kahramanlık gösteren topçu pilotlarımıza 25 inci Amerikan Kuvveti Komut anı General VValker tarafından madalya takılmıştır.Kore Tugay Kamutam Ge-neral Namık Argüç.ve Kurmay Başkanı Yarbay Vahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1952
  • Fransanın Akdeniz sahillerindeki plajları hemen hemen her gün güzellik mtlsabakalanra sahne olmaktadır.Resimde Nice şehrinde yapılan güzellik müsabakasını kazanan DaniUe Lamar görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A III.Murad'm oğlu Mehmet Sultanın sünnet düğünü Bir Şehzade ve davetlileri eğlendirebilmek için yüzlerce insanı biribirine öldürtmüşlerdi.Elli iki günlük düğün,kıpkızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.08.1952
  • İstanbul lig'iniu ne zaman başlı yacağı henüz kati olarak tesbit edilmemiştir-Bu arada ligin 10 takıma çıkarılması hakkında kulüpler ile Federasyon arasındaki anlaşmazlığın neye varacağı da henüz bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Basketbol turnuvası Cebeci ve Gençlerbirliği galip geldiler Açıkhava basketbol turnuvasının 19 Mayıs Stadı açıkhava sahasında dün yapılan karşılaşmalarında Cebeci Günejsporu 75~i-3Z,Genrlerbirliği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • istanbul turnuvasına katışacak kadın tenisçiler Bu seneki tenisçiler arasında O.Hea',Mon.Cochet,ve Kermina göze çarpıyor Bu seneki İstanbul enternasyonal tenis turnuvasına iştirak edecek olan ecnebi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • K.Tekli Atletiz Federasyonu müşavere heyetine âza seçildi Haber aldığımıza göre eski atletlerimizden ve Fenerbahçe idare heyeti âzası Kâmuran Te kiL Atletizm Federavyonu teknik müşavere heyetine üye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Atletizm Ajanı seçiliyor B-T-Ankara Bölgesi Başkan lığın dun:Münhal bulunan bölgemiz atletizm ajanlığına seçim yo-liyle tâyin yapmak üzere 21/8/1952 perşembe günü saat 1800 de bölge merkezinde bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Beşiktaş!sezona ha Bu sene transfer ayı en sönük geçen transfer mevsimle rinden biri olmuştur-Bunun sebebini kulüp idare çilerinin geçen seneki kadrolarına fazla güvenmeleri ve ehemmiyet vermelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Şevki Koru Atletizm Antrenörü oldu Haber aldığımıza göre.millî atletizm takımı antrenörlüğüne eski maratonculardan Şevki Koru tâyin edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Bu hafto çeşitli spor [hareketleri yapılacak Zengin bir spor haftası Profesyonel lig kaç takımdan teşkil edilecek Vefa kulübünün kadirşinaslığı Beynelmilel tenis turnuvası cuma günü başlıyor Profesyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • ^sa» m "w*8* jcfc1:HİS Bir Fenerbahçe Galatasaray maçında Muzaffer ile Nuci Fe nerbalıçeii Burhanla mücadele ederken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Demirspor Samsuna davst edildi Ankara Demirspor futbol ta kimi Kurban Bayramında iki maç yapmak üzere Samsuna davet edilmiştir-Demirspor Adana ve Mersinden de bazı davet teklifleri almıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • Dumlupınar yüzme yarışları 20 Ağustos 1952 garganıba günü Lido'da yapılacak olaa yüzme yarışlarına aşağıda isimleri yazılı arkadaşların 9-30 da teşrifleri rica olunur-R-Sueri.A-Sözeralp,t Soa gur.R-Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.08.1952
  • ışına Hiismıa Dört atlayışın üçünde dünya rekorunu üst üste üç defa kıran muazzam atlet Uç adımca Brezilyalı Da Silva Olimpiyat oyunları henüz açılmamıştı.KepUle'deki kamp ve idman sahalarım dolaşıp d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • 7tt Bu güreşin seyircileri,hatta bizzat Aliçonun taraftarları hâdiseyi,yani Aliçonun ortaya çıkmamasını Yörük Aliden korktuğu ve kaçtığı şeklinde tefsir etmişlerdir ve bu kanaat kısa zamanda dört bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • BULMACA Jlazırlıyan:Sadi BORAK f 2 3 4 5 6.7 8 9 10 11 12 t j_1 ü—ı 2 i,1 3 l 1 4* 99 5 ¦ü 6 V' D 1 7 l t 8 'm i i I a 1 II 10 1 11 I 12 i Soldan Sa£a 1 Hüner:Cerayan geçirmez.2 Heybelisi de-vardır;T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • i stanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Harry James Banny Goodman Orkestralarından caz müziği Pl.13.15 Şarkılar 14.20 öğle konaeri Pl.14.45 Şarkılar PL)15.00 Kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataktı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • marn mı smamuki "Ben Padişah değil miyim İstediğimi her zaman» her yerde yaparım 76 Nihayet harp,korunç bir devreye girdi.'Savralan kılıçlar kelleleri uçuruyor,saplanan palalar ciğerleri deliyordu.Koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • Sümerbankın 1953 imalât programı hazırlığı Ankara,18 ANKA)Stt* merbankm 1953 yılı imalât programının hazırlanmasına önümüzdeki ay başlanacaktır-Bu maksatla bir kısım fabrikaların müdür ve muhasebecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • Bir Mısırlı yüzücü.Manşı geçti Londra,18 AA)Misilli yüzücülerden Abdül Mümin 16 saat 30 dakikada Manş'ı geçmeğe muvaffak olmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • Emekli Sandığı ile İşçi Sigortalarının birleştirilmesi.Ankara,18 ANKA)Emekli Sandığı ile îşçi Sigortalarının bir elden idaresi etrafında bir müddetten beri;yapılmakta olan tetkikler müs bet netice ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • Türkiye Tenis birinciliğinin resmî neticesi Ankarada yapılan ve pazar günü sona eren 1952 Türkiye tenis şampiyonasının re/toi neticeleri şöyledir* TEK ERKEK Nazmı Bari TEK KADIN Bahtiye İVIuslıiü&In Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • Çok çocuklu ana ikramiyesi tamamiyle kaldırılıyor Ankara,18 ANKA)Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre çok çocuklu analara para ikramiyesi verilmesi icabetmektedir* İkramiye için Sağlık Bakanlığına müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.08.1952
  • RÖPORTAJ İstanbul'un me babaları tarihe karışıyor En' yüksek bekçi nüfuslu bir Tutun!Ttvtun.kaçıyor!Hırsız var,yakalayın.Bekçi.Polhiis!Ağzımızdan kolayca fışkırıveren bu bekçi polis nidası,o an için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Yunan Meclisinde dünkü Muhalefet liderleri yeniden seçimlere gidilmesi hususunda ısrar ettiler Atina,18 AP)Yunan Parlâmentosunun bugün yaptığı olağanüstü toplantıda,mu halefet lideri Papagos'un göçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Devlet taşıtları kanunu bu yıl çıkarılacak Ankara,18 ANKA)Yeni taşıt kanun tasarısı Meclisin bu toplantısında müzakere edilerek yürürlüğe konulacaktır-Yeni tasarı devlet taşıtlarını makamlara verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • özel İdarelerin Tahsilat İşleri Maliye'ye Devrediliyor Anakra,18 ANKA)Vilâyetler özel İdareleri Tahsilat işlerinin yılbaşından iitbaren Maliye teşkilâtı tarafından görülmesi takarrür etmiştir.Halen öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Pakistanda çekirge mücadelesi Karaşi.18 ANKA)Pakistandakd çekirge mücadelesinde kullanılmak üzere ilâç,taşıyan müteaddit Amerikan,uçakları Karasjiye gelmiştir-Bu uçaklar,çekirge mücadelesine katılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Türk Ticaret Bankasının açacağı şubeler Ankara.18 ANKA)Bakanlar Kurulu.Düzce.Konya,Ceyhan.Mersin.İskenderun ve Antalyada Türk Ticaret Bankası tarafından birer şube açılmasını kabil etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Tas ocaklarında bir amele fecî şekilde öld.i Ankara,18 ANKA)Yenidoğandaki taş ocaklarından birinde fecî bir kaza olmuştur BU yük bir taş yığınıma en üstünde çalışmakta olan Araçlı taşçı.Ustalarından Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • İran Şahının kardeşi Avrupaya gitti Tahran,18 AP)îran Şahmın erkek kardeşi Prens Hamit Rıza ile karısı ve yeni doğan çocuklannm dün uçakla Avrupaya hareket ettikleri bugün öğrenilmiştir.Prensin n a se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Bir çocuk kamyon altında Öldü Dün Cibalide küçük bir çocuğun ölümiyle neticelenen bit kamyon kazası olmuştur.Bu semtte oturan şoför Ahmet Son,4054 plâka sayıh kamyonuna kereste yükledikten sonra Esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • 1,5 k i oluk dolu tanesi Palma de Majork,18 A.A.Dün Majorka adası üzerine bir hortum düşmüş ve bunu şiddetli bir dolu takip etmiştir.Bir kaç milyon pezeta tutarında zarar vukua geldiği tahmin edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Krom ihracı devam ediyor İskenderun,İS THA.iskenderun limanından yapılmakta olan krom ihracı devam etmektedir-Son olarak *elen «Enrico» vapuru ile Altair şilepi de 3 bin 500 ton krom yüklemek üzere fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Hayrabolu Belediyesi 3 Kore gazisine saat hediye etti Hayrabolu,18 THA.Kore Birliği ile Kayraboludan giden buralı askerlerden 2 assubay ile 1 er.son kafile ile dönmüş şehrimize gelmişlerdir-Kore gazil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Kaymakamlık kursunun 18 inci dönemi açıldı Ankara,18 ANKA)Dün Siyasal Bilgiler Fakültesinde sat 10 da kaymakamlık kurşunim 18 inci dönemi açılmıştır-Bu törende Türkiye ve Orta Doğu için bir âmme idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • 18.nci Devre Kaymakamlık Kursu Merasimle Açıldı Ankara,18 T.H.A.18nci deVre kaymakamlık km'su bu sabah saat 10 da Siyasal Bilgiler Okulu Konferans Salonunda merasimle açılmıştır.Kursu,Fakülte Dekanı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Ankara Kardeniz Yüzme Havuzunda Bir Adam Boğuldu Ankara,18 T.H.A.Dün Çiftlikteki Karadeniz Yüzme Havuzunda yıkanmak üzere suya giren bir genç,kavuzun kapanma saati geldiği halde elbiselerini almak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Musaddık iyileşti Londra,18 Nafen)Bir müddetten beri tatile başlamış olan tran" Meclisinin 64 üyesi,Meclis Başkanı Kâşanî tarafından acele fevkalâde bir toplantıya çağrılmıştır.Kasanı bunları,Musaddık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Ridgvay ve Montgomery geliyorlar [Bas tarafı 1 incide] letlerin Avrupadaki silâhlı kuvvetleri Başkomutanı evvelâ Frankfurt'a gidecek ve Amerikalı askerî şeflerden izahat alacaktır.General ve senatörle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Kaçakçılık yapan [Başmakaleden devam] dmdaki lu kadın arandığı zaman mahrem yerlerine sakladığı 5600 lira para ve küp içinde de 130 altın meydana çıkmıştır-Hacı namzedi 86 yaşındaki Fatma dün Adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Suriye tezimizi destekliyor [Baş tarafı 1 incide] Suriye Genel Kurmay Başkam Albay Edip Çiçekli,demiştir ki:«Ortaşark savunması bahsinde Türkiye ile aynı fikirdeyiz.Türk Hükümetinin hazırladığı projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Mısırda r e f o [Baş tarafı 1 incide] Tasarı.Mısır tarihinin en etraflı ve şümullü reformu telâkki edilmektedir-Hükümete yakın kaynaklara göre bugün kü konferans sırasında toprak mülkiyeti hakkında or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Altıncan Selânikte [Baş tarafı 1 incide] mutanı Tuğgeneral Ekrem Akalın.Akdeniz Üsler Komutanı ve basın mensupları tarafından uğurlanan Deniz Kuvvetleri Komutanımız,hareketinden önce.kendisiyle ko nuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Yugos!avyaya 100 bin ton buğday sattık Ankara.18 ANKA)Toprak Mahsulleri Ofisi,gelirimizdeki Yugoslav Büyütelçi ligi ile yapılan müzakereler so nunda.bu memlekete yurdumuzdan 100 bin ton kadar bug day
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Türk Yunan orduları [Bas tarafı 1 incide İleride aynı mevkide bir Müttefik Taktik Havagücü Genel Karargâh] da kurulması kararlaştırılmıştır.Bununla beraber Havagücü Karargâhı,General David Schlatter'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Amiral Alan Kirk.Psikolojik Harp Bürosu Başkanlığına tâyin edildi Vaşington,18 THA)Beyaz Saraydan resmen bildirildiğine göre.Amerikanın eski Moskova Büyükelçisi Amiral Alan Kirk.Başkan Truman tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Sağlık Bakanının konuşması Ankara,18 A.A.17 ağustos 952 tarihli Ulus gazetesinde ve bu gazeteden naklen Hürses ve Dünya gazetelerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ek rem Hayri Üstündağm güya soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • A.Eden Portekizde Lizbon,18 A.A.İngiltere Dışişleri Bakam Eden ile gençsevcesinin kaldıkları Urgirica oteline koşuşan gazetecilerle foto muhabirleri yeni evlilerin kaldıkları «Mimoza köşkü ne kadar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • rmci Hitlerin Meşhur Tercümanı Bilhassa tspanya dahili harbi etrafında fikirler teati edildi 9 İtalyaya petrol gönderilmeme 8i hakkındaki teklif Fransa hükümetinin itirazı üzerine nazarı itibare alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Röportaj İstanbulun meşhur bekçi ıhe karışıyor babaları tar Baştarafı 6 ncı sayfada)tozluktan ibaret.Kaput,papuç,iç çamaşırı,palaska?Onlar bize ait!Eh,tabancanızı veriyorlar ya?Onun içinde 150 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Vazan:J.Latimer ci {eviren:F.Nevrıızoğlu İzdivaç merasiminden sonra-genç kızları öldüren İçimdi?Cinayet ne ile işleniyordu Mabette bulduğum maden par pasına,cebimden çıkararak,bak tim.Amerika ordusu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.08.1952
  • Cumhurrersi [Baş tarafı 1 incide betle bir konuşma yapacaktır.Başbakan Adnan Mendere in de Fuarın açılışında bir konuşmada bulunacağı hakkındaki haberlerin doğru olmadığı öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.08.1952
  • AYDA 10 12 Lira TAKSİTLE Trikotin Divitin Gabardin Kumaşlardan Birinci sınıf ısmarlama Manto-Tayyör 120-160 liradır Salâhaddin Karak:ışh Müessesesi Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No.İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • ABONE ŞERAİTİ f I Lr.Kr.Senelik 42 00 ı Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • i W ie jw Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanı;Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Üret Drahmi Eakcudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Bakıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kotektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • Yeni Neşriyat SEÇİLMİŞ HİKÂYELER «Seçilmiş Hikâyeler dergisinin 6 ncı cildinin 6 ncı sayış sıkmıştır.Memleketin en olgun ve kuvvetli sanat dergisi olan «Seçilmiş Hikâyeler» in bu sayısında İlhan Taru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleii Komutanlığından:1_1952 1953 öğretim döneminde Kolej I.sınılma alınacak kayıt kabul öğrencilerinin seçme sınavları aşağıda belirtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Okulu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1—Eksiltmeye konulan iş:MARAŞ PINARBAŞI yolunun takriben 4 700 75 900 Maraş-Göksun)ve 109 OOOlf 221 371 Pınarbaşı Göksün)kilometreleri arasında yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.08.1952
  • istanbul Levazım Amirliâinden Askerî Kıtaat ilânları »VıA^/S*VS/S*S»A» h 2500 liralık Koyun eti ile 2.r 00 liralık kırmızı Mercimek ve 1000 kilo Sirke pazarlıkla 21/8/952 günü saat 15 de Kartal Maltep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan