Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Avrupa güzeli bugün seçiliyor 14 memleketin iştirak ettiği Avrupa güzellik kraliçesi seçimi bugün Napolide yapılacaktır İçlerinde Türkiye 1951 güzeli Günseli Başarın da bulunduğu güzeller dünden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • 4/to&tt vfiMm r Bugün hava.bulutlu,ueuu izerinde puslu geçecektir.Rüz-Arlar kuzey-doğu ve kuzey-ba-ıdan esecek,sühunet gölgede r 31 ilâ 33 derece arasında leğişecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • ingiliz-Mısır ihtilâfı hal yoluna giriyor Veft Partisi İle General Necib arasındaki mücadele glln geçtikçe şiddetleniyor Kahire 17 AF)ingiltere ile Mısır arasındaki siyasi zorlukları bertaraf etmek yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Birleşik Amerika Ordu Bakanı Mr.Pace Atina'da e Yunan-Yugoslav Askerî işbirliği hazırlanıyor Birleşik Amerika Ordu.Bakanı Mr.Frank Pace dün sabah Bogaziçinde bir gezinti yapmış ve öğleden sonra hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Başbakan Yardımcası dün şehrimize geldi Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğhı ile Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu dün sabahki ekspresle şehrimize gelmişlerdir.Samet Ağaoglu ve Kemal Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Roman gbî bir göz ameliyatı o-Idanı edilen bir mahkûmun gözleri sayesinde körlükten kurtulan genç bir kız kaatilin hislerini tevarüs etti Londra,17 Nafen)Fransada doğuştan kör olan 16 yaşında bir kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Rita,hâlâ Ali Han ile barışmadı o-Maanıafih ayrı yaşadığı kocasını tekrar gördüğüne nıcuı* nun olduğunu söylüyor Hollywood.17 AP)İspanyol şivesiyle konuşan Rita Hayworth Ali Hanla yeniden barışacağı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Trumanın kızı sevdalı mı Stockholm 17 AP)Kopenhag'tan bugün trenle bura ya gelen Başkan Truman'ın kızı Margaret Truman Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı Illinois Valisi Adlai Ste venson ile aralarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Türkiye tenis birincilikleri Siirkiye tenis birincilikleri Anka rada devanı etmekte ve £cniş bir alâka toplamaktadır.Yukarıda müsabakalarını takip cılc-n bir grupu Koruyorsunuz.Foto:T.F.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Vali Gökay dün Belgrat'tan döndü F.K.Gökay,ziyaretinih Türk-Yugoslav dostluğun n bir tezahürü olduğunu söyledi Vah ve Belediye Başkamı larından müteşekkil kalabalık Prof.Gökay on bir gün süren I bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Bayarın deniz gezintisi O-Cumhurbaşkanı ve Başbakan dün Ilüyam kotrası ile bir deniz gezintisi yaptılar Atlantiği geçen Rüyam kotrası kaptan ve yolcuları gerefine geçen hafta iş Bankası tarafından ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Türk Yunan müşterek deniz manevraları başladı İzmir limanında demirli bulunan filolar dün sabah Ege Denizine açıldılar Amiral Constas da memleketine döndü izmir,17 A.A.Yunan müşterek deniş manevraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1952
  • Isviçreyi örnek alalım!ün pazardı-Evimde,sokağın gürültüsünden uzak.bütün,günümü Isviçrede iken alınmış eski bir takım notları okumak,bir çok resim ve hatıralara bakmakla geçirdim-Bu notların,resimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • KISA HABERLER Şehrimizin muhtelif semtlerinde açılan öğrenci kampları hafta sonunda nihayete erecektir P.T.T.İşletme Genel Müdürlüğü bir pul müzesi açmağa karar vermiştir.TUrkiyede pulculuğun yüz sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Yakalanan esrarkeşler Hasekide Kayırma hanı medresesinde esrar tekkesi açan Nuri.metresi Sabahat ve müşterileri Kemal,Müştak.Yılmaz dün esrar içerlerken yakalanmışlardır-Esrarkeşler polise de mukaveme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Millet Partisinin dünkü toplantıları Millet Partisi İl İdare Kurulu tarafından dün şehrimizin dört muhtelif semtlerinde siya sî açık hava toplantıları tertip edilmiştir-Bu toplantıların ikisi saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • MÜSABAKA ¦fr Kanatlılar Birliğinin 1952 yılı model uçak yarışları 30 agustos cumartesi günü Sergi Sarayı yanındaki sahada yapılacaktır.SÜVNET DÜGÜVÜ İf İstanbul P.T.T.Memur ve "Müstahdemleri Cemiyeti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • IUc.18 Ru 27 Ağustos 5 Zilk.1952 Ağus.137i Pazartesi 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.13 10.08 Öğle 12.18 5.13 İkindi 16.06 9.02 Akşam 19.04 12.00 Yatsı 20.46 1.41 tmsak 3.20 8.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • û~ Fransızların «aliment complet» tâbir ettikleri süt,besleyici anasırın hemen hepsim ihtiva eden esaslı bir gıdadır-Yeni doğan çocuğun ilk tegaddî maddesi budur ve doğrudan doğruya ana sütü olması lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Koreden mesaj o-oang Shin kız koleji öğrencileri Türk Öğrencilerine samimî hisler beslediklerini bildirdi Kore harbinin ikinci yılı münasebetiyle Kore Cumhuriyeti Sung Shin Kız Koleji öğrencileri Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • İngiltereye giden maliyecilerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarı Mehmet îanun ile Hazine Genel Müdür Muavini Burhan Ulutan dün uçakla Londraya müteveccihen hareket etmişlerdir-Müsteşar ve Genel Müdür bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Zabıta memurlarına saldıran azılı kardeşler Fatihte Keçeciler Caddesinde 135 numarada oturan sabıkalılardan Sadullah Kod gece yarısı Battalgazi sokağından geçerken tabancasını çekerek ateşe başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Vahdettin'in kızı Ulviye istanbul'a geldi Son Osmanlı padişahı Valıideddin'in kızı Ulviye Haydar GermiyanoRİu.kocası Ali Hay dar ile birlikte dün Samsun vapuru ile îskenderiyeden tetirimize gelmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Milletlerarası Kültür Haftası yarın açılıyor Milletlerarası Kültür Haftası yarın saat 10 da Töknik Üniversite konferans salonunda yapılacak bir törenle açılacaktır-Türkiye Muallimler Bir ligi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Bu sene haşhaş ihracı mümkün görülüyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı eksperleri tarafından yapılan tahmine göre;bu sene Marmara bölgesinde 566 bin ve Ege bölgesinde de 85 bin ton beyaz haşhaş elde edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Resulü Ekrem ya herşeyden evvel s Arapların içinde fedakâr ve feragat sahibi insanlar Mekkelilerdir.Vatanımızı,kurulmuş yuvalarımızı?aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • İsçilerin dilekleri istanbul milletvekilleri çarşamba günü bu mevzuda bir toplantı yapacaklar Uzun müddettenberi üç grup halinde şehrimizin iş yerlerinde tetkiklerde bulunan İstanbul Milletvekilleri ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Suttan Azizin hal'i ismail Hami DANİŞMEND 5—j!Milleti pâdişâhtan soğut-inak ve bu suretle harV ze-inin hazırlamak ist iyen vak'a mürettipleri Sultan Aziz aleyhine çok ustalıklı bir pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • HALKIN SESİ Ekmeklerden şikâyet ediliyor Beyazıtta Soğanağa ma hailesinde Daltaban sokağında Hurşit Cemoglu yazıyor:cBizim tarafın halkı,zengin olmadıkları için ekmeğe çok düşkündürler.Bilhassa franc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • VI ncı Maarif Şûrası eylülde toplanıyor Bu kongrede,ilk öğretim kanunu tasarısının esasları görüşülecek Altıncı Maarif Şûrası önümüz-deki ay sonunda toplantılarına başlayacaktır.MiUî Eğitim Ba-I kanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Bursa'da tetkikler yapan ingiliz profesörleri geliyor Ingilterenin muhtelif üniversite ve yüksek okullarına mensup 13 kişilik bir profesörler heyeti Bursada tetkikler yapmaktadır-Profesörler önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.08.1952
  • Havagazi çukurundan çıkan el bombası Şehremininde Darüşşifa sokağında havagazı boruları döşeyen ameleler kazdıkları kanalın içinde bir el bombası bulmuşlar ve durumu Merkez Komutanlığına haber vermişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Siyasî İcmal Mısır mollalarının itirafı Hatırlardadır.Ancak iki Uç ay kadar oluyor.Mısırda Peygamber sülalesine mensup olanların,riyaset ettikleri dini bir cemiyet» ilmi tetkikat yaparken Kral Faruk'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • İş bulamadığı için intihar etti Ankara c17 ANKA)Dumlupmar mahallesi,Erzurum sokak 62 sayıda oturan Cengiz Toprak adında bir genç liseden mezun olduktan sonra uzun müddet iş bulamamış ve üzülerek dün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • I 8 Bir parça dalgın,hattâ mah 2un gibiydi-Bu halin şu geçen beş on dakikamızda ileri geldiğini düşünerek ona bir parça memnuniyet verebilmek için ne diyeceğimi ne söyleyece ğimi şaşırdım-Artık onun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • "Nailî'den şiirler,Ne Nailî,ne de Nailî-i Kadim-Bir başka Nailî daha varını»;ve şimdi Düzce'de yaşar,şiirler söyler mis-Beu bunu «Nailî'den Şihİer» isimli bir kitaptan öğrendim-İhtimal siz de hümc^din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Teşekkür Oğlumuz Ay bey Ustükarcının Sünnet Düğününe bizzat gelen ve telgraf çekme zahmetinde bulunan muhterem misafirlerimize alenen teşekkür etmeği borç biliriz.Üstükarcı ı Ailesi ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • İKTİBAS Boğayı alana çıkarmadan evvel,onu kuvvetten düşürecek birçok usuller kullanılır.Fakat bu hale gelen boğalar,karşılarında şecaat ibrazına kalkışan matadorlar* bazan pak gülünç vaziyete sokar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Ingilterede büyük sel felâketi Güney Batı İngiltere bir harabe manzarası arzediyor Londra 17 A-A.Güneybatı Ingilterede vuku bulan su baskını neticesinde 10 kişi ölmüş ve 35 kişi kaybolmuştur.Zarar ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Çocuk felcine yeni bir ilâç bulanda Kopenhang,17 AA)Çocuk felcjne kargı bir aşı bulunduğu ve bu aşının açıklanmak üzere olduğu sanılmaktadır* Tidende gazetesinde bir beyanatı neşredilen Kopenhag Serom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Tetkik seyahatine giden talebe guruba dönüyor Türkiye Talebe Turizm Teşki lâtının tertip etmiş olduğu Italyaı Almanya ve Fransa seyahatine iştirak eden talebe grupu,bu memleketlerdeki tet kiklerini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Mülkî teşkilâtta yapılacak yeni değişiklikler Ankara,17 ANKA)İçişleri Bakanlığı yeniden il teşkili etrafında vâki müracaatları tetkika devam etmektedir-Şimdilik Adapazarı.Uşak ve Bandırmada Marmara ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Mısır Kraliçesinin nedimeleri geldi Kral Faruk'un sarayında bulunan ve Kraliçe Nerimana nedimelik etmekte olan 8 Türk kadını Raseltin Sarayından ayrılmışlardır-Bu sekiz nedime dün sabah 8-50 de Samsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMER 1 K A Son istatistiklere göre,dünyada her biri 2000 tonilâtoluk 2366 sarnıç gemisi mevcuttur.Bu gemilerin yekûn tonajı 31.054.422 tonu bulmaktadır.İNGİLTERE Duke Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Yılmaz şilepi Seyyar vapuruna çarptı Zonguldaktan kömür yüklü olarak Helen Y/ılmaz vapuru Kuruçeşme önlerinde tahliye manevrasına başladığı sırada orada demirli bulunan Denizcilik Bankasına ait Seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Sıtma savaş tekâmül kursu* sona erdi Ankara,17 ANKA)14 temmuz tarihinde açılan Sıtma Savaş Tekâmül Kursu sona ermiş ve 187 3ağhk koruyucusu» memur sınıfına geçmeğe hak kazanmışlardır-Dün Sağlık Memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Sovyet Generalleri Prag'da toplandılar Konferansın Peyk ordularını tek bir komuta altında toplamak gayesi ile yapıldığı bildiriliyor Londra 17 Nafen)Pragda cereyan etmekte olan Ruş general ve mareşall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Kırklarelîde kasap grevi o Kırklareli halkı dört gündür yiyecek et bulamıyor Kırklareli 17 Milliyet)240 kuruşa satılmakta olan koyun ve kuzu etine Belediye Encümeni tarafından 220 kuruş nark konması ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • 24 bin kilometrelik telgraf hattı onarılıyor Ankara,17 ANKA)P-T-T-Genel Müdürlüğü,bu yıl içinde 24 bin kilometre uzunluğunda telgraf hattının tamirine karar vermiştir-Geçen yıl içinde ise 668 kilometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Çöllerin ihyası Arabistan çöllerinin ziraatçı elverişli bir hale konulması iğin tetkiklerde bulunulduğuna dair haberler gelmektedir.Bizde çöl denildiği zaman,sonsuz kum denizleri,rüzgârın tesiriyle ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1952
  • Cami önünde cinayet o-İskcnderunda 16 yaşında bir çocuk akrabalarından birini tabanca ile vurdu İskenderun 17 T.H.A.Bundan bir müddet evvel bir arazi meselesi yüzünden Dörtyolda bir cinayet işlenmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1952
  • Birleşmiş Milletler askerleri tarafından Kora güzeli olarak seçilen Silvla de Vietnnin vücut ölçülen şöyledir:Boy:163 cm.kilo:57,göğüs:67,kalça 72,göz:Mavi,saç:Kestane.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A DAMAD,MAKBUL İBRAHİM PAŞA NASIL DOĞDU Türkçe,Rumca,İtalyanca,Farsça ve Arapça lisanlarını konuşur,yazar,okjrcfu.Ona,dul güzel] hanıma kadar Valide Sultaru ve Padişah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1952
  • 1 Evvelki gün kalb krizi neticesinde vefat eden Devllt Konservatuarı artistlerinden Nuıullah Taşkıranın cenazesi dün kaldırılmıştır.T.F.A.2 Dünyanın en süratli uçak gemisi olan «Eagle» Kuzey denizinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.08.1952
  • 1952 Türkiye Tenis Birinciliği Türkiye tenis birinciliği tek erkek şampiyonluğunu İstanbullu Nazmi Bari kazanmıştır* Tek kadınlarda ise Bahriye Muşla oğlu birinci olmuştur» Solda» Nazmi Bari-sağda Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • MevsLTisn en muvaffak sporcusu YAZ MEVSİMİNİN en muvaffak sporcumu hiç şüplıo yok ki Galatasaraylı yüzücü Halil Yüksel'dir-Hemen her halta yapılan yüzme müsabakalarında rakiplorin:açık farkla mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Atletizmde alınan hasılat 1952 Helsinki Olimpiyatlarında bir haftalık atletizm müsabakalarında elde edilen hâsılat 200 milyon Fin markı 2 milyon yedi yüz bin Türk lirası)dır-Bu müsabakaları bir haftad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • İstanbul Avcılar ve Atıcılar Bayramı kutlandı Dün İstanbul Avcılar ve Atıcılar Bayramı Küçükçekmece civarında Soğuksu Gazinosunda kalabalık bir davetli kütlesi önünde neş'e ile kutlanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Vefa Kulübü 1 numaralı kurre sn Saim Turgut'u j anma töreni Vefa kulübü,1 numaralı müessisi Saim Turgut'un Ecürnekapı şehitliğindeki mezarını yaptırımş bulunmaktadır.Spor tarihimizde kıymetli bir şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Dün yapılan Vefa kupası maçları hâdiseli geçti Vefa Amatör Küçükpazar maçı ile Karagümrük Galata maçı yarıda kaldı Dün vefa stadında kalabalık bir seyirci kütlesi ününde Vefa kupası maçlarına devanı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • lîü seneki turnuaya iştirak edecek olan dünyanın meşhur tenisçilerinden Budge Patty BAO istanbul enternasyonal tenis turnuvası galipleri 1946 dan beri yapılan turnuvaya iştirak eden yabancı tenisçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Moda kültür ve Aremyan'ın spor bayramı Modakültür ve Aremyan Kulüpleri dün Fenerbahçe Stadında müşterek bir spor bayramı tertiplemişlerdir-Çok muntazam geçen spor bayramında yapılan atletizm karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Galatasarayın Şeref stadında yaptığı maçlar Galatasaray dün üç takıın halinde Şeref Stadında karşılaşmalar yaptı-Dünkü maçların neticeleri şöyledir:Galatasaray Genç)Has köy 2 2-Galatasaray B)Yedikule
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Ankaragücü Yugoslavyaya hareket etti Ankara,17 ANKA)Yunanistan ve Yugoslavyada mü teaddit maçlar yapacak olan Ankara şampiyonu Ankaragücü bugün 19 20 de kalkan ekspresle lstanbula hareket etmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Beden Terbiyesi Ankara Bölge Müdürüne suai açıldı Ankara,17 ANKA)Gazetecilere istifa ettiğini soy leyen ve istifasını Bölge Başkanlığına vermiyen ve aynı zamanda istifasının Vali tarafından durduruldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Bu seneki tenis turnuvasına katılacak ı Ecnebi i tenisçiler 1—Budge Patty B A)Dünyanın ve Aıneriıca-i nın en parlak tenis yıldız-j ı larından sayılır-1950 se-I nesinde 123)tenisçi ara-I sında Londraxi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.08.1952
  • Geçen haftaki maçın revanşı sayılan karşılaşmada Fenerbahçe Profesyonelleri,amatörleri 2-1 mağlûp etti Dün çok zevkli iki takım da Dün Fenerbahçe Stadında;Fenerbahçe profesyonel futbolcuları ile amatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • Gerek Şumnu'rular ve gerekse civardaki kasaba ve köylerden gelenler iki kısma ayrılmışlardı.Bu kısım Aliçoyu tutuyor vo muhakkak surette onun galip geleceğini ve hasmım kısa zamanda meyd&.mian çıkarac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • BULMACA HazırJıyan:Sadi BORAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 M 4 ¦n 5 İMftl H' HBİ i 9 7 4-8 9 10 IRc Sfl ti 11 1 12 j 1 Soldan Sağa 1 Abdülhak Hâmit onun için Türklerin Emil Zolası demişti.2 Birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • Yol kesen işportacs'ar Alenen satılan,kaçak Bsyrut malları Balıkhane ile rekabet eden balıkçıiar Birbiri ar in iı koruyan işportacılar Köprünün Karakuş kısmında balık satışı Taze taze!Canlı canlı bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yatabil)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • Hariçten külliyetli mikdarda inşaat malzemesi geliyor Ankara,17 T.HAO Mes ken buhranını önlemek için,yeni bir kanunla inşaat malzemesinden gümrük resminin indirilmesinden sonra,memleketimize ithal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • Madam Çan Kay Şek Amerikaya gidiyor Honolulu.17 AA-Madam Çan-Kny-Şek buradan uçakla San Franaisko'ya hareket etmiştir-Çin generalinin karısı Pan American uçağına binmeden evvel verdiği beyanatta müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • ZAYİ Şoförlük ehliyetnamemi kay bettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur* 881 sicil numaralı Manol oğlu Yotrİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları Pl.13.30 Büyük or-kestralardan karışık hafif mü" zik Pl.13.45 Şarkılar 14.20.Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • Kuduz bir köpek,bir çocuğun gözünü,çıkardı Antakya,17 T-HA-Akarcn köyünde Mustafa Kanave isminde,bir çocuk,evlerinin bahçesinde oynarken kuduz bir köpeğin taarruzuna maruz kalmıştır-Köpek,çocuğun başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.08.1952
  • rv Wf hazan-fiV Hüseyin Paşa,Csman Paşanın kendine karşı cephe alışına bir türlü mânâ veremedi iö Turhan Sultan arkasına döndüğü anda bu hali bir daha görünce kendini zaptedemedi;Sultana doğru iki adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • İngiliz Mısır ihtilâfı rBaşmakaleden devam] miş ve bu formalitenin yalnız İngiltere Büyükelçisi tarafından yapılacağını,Kahiredeki diğer elçilerin yeniden itimatnamece rını takdime lüzum olmadığın Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • İsviçre'yi ön [Başmakaleden devam] denebili-r ki sokak,bizim şehir evlerinin içi kadar temizdh-Bakar,bakar ve şaşarsınız:Sanki harikulade bahçıvanlar asırlarca uğraşarak bu yeşil dekoru vücuda getirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Birleşmiş Milletler toplantısı 14 ekimde yapılacak genel kurul içtimainin gündeminde 6T mesele bulunuyor Birleşmiş Milletler,New York 17 A.A.14 ekimde New Yorkta toplanacak olan Birleşmiş Milletler ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Fransanın talebi Amerikalıları kızdırdı Time dergisi bu mesele hakkında sert bir makale neşretti Nevyork,17 T.H.A.«Time» dergisi siyasî icmal sütununda neşrettiği bir makalede,Amerikadan munzam olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Sağlık Bakanının Artvin konuşması Artvin 17 Milliyet)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,dün Artvin hükümet konağı önünü dolduran halkın dileklerini dinledikten sonra,onlara hitap e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Türk Yunan FBaş tarafı 1 incide asker!ve mülkî encân tarafından uğurlanmıştır.İzmir 17 A.A.Akdeniz Üsler Komutanı tarafından cumartesi akşamı saat 21 de Yunan Deniz Genelkurmay Başkanı Amiral Constas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Trum imin kızı [Baş tarafı 1 incide] macerası olduğu hakkında çıkarılan rivayetleri tekzip etmiş ve şunları söylemiştir:«Adlai Stevenson mükemmel bir adamdır ve onun seçimleri kazanacağından eminim-Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Rita Ali Hanla henüz barışmadı [Baş tarafı 1 incide] mit verici sözler söylememiş,sadece:«Onu tekrar gördüğüme çok sevindim;o da beni gördüğüne çok memnun oldu» demiştir-Ali Han Del Mare şehrinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Kısa bir müddet dinlenmek mec buriyetlnde kaldım.Ter içinde idim.Prenses elinde mum beni tenvir ediyordu.Bu kadarı kâfi değil mi?dedi.Bir kaç tane daha düşüreceğim.Biraz ara verdikten sonra tek rar iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Hitlerin Meşhur Tercümanı ^5T Hitlerin bile bu kanaatte olduğunu,bundan çekindiğini sonra öğrendim 8 Rus Fransız karşılıklı yar-Öım paktının imzasından bir gün sonra Hitler Alman ordusunun Rhin vilâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Vali Gökay dün Belgrat'tan döndü [Bas tarafı 1 incide!lemistir:Yugoslavyanuı mevcut beş cumhuriyetinden dördünün başşehirleri ile Beled ve Hersek kasabalarını ziyaret ettim.Bir dakikamız dahi ooş geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Pace Atinada [Baş tarafı 1 İncide Frank Pace,hava alanında Yunan Millî Savunma Bakanı Mavros,Birleşik Amerikanın Atina Büyükelçisi ve Atlantik Paktının 14 üyesinin mümessilleri ve ataşemiliterleri tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Uzak Şarkta yeni bir ihtilâf o Kızıl Çin Şanhgaydaki bazı İngiliz emlâkine elkoydu Tokyo,17 AP)Peking radyosu dün gece Komünist Çin askefi malıamlarının Şanhgay'da İngilizlere alt Rıhtım ve Antrepolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.08.1952
  • Roman gibi göz [Baş tarafı 1 incide] sayede genç kız görmeye başlamıştır.Londrada intişar etmekte olan «Predistıon» adlı dergi bu mevzudan bahsetmekte ve böyle bir göz ameliyatı yapılan Jeannette'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.08.1952
  • m »m\oT*0 MM9Yİ yormaz,1 Kİnİnli halbl bozmazjğM ğı foRipm l 4 saat ara ik günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • İLAN 240 sayılı tarifede yapılan,değişiklik hakkında D.Demiryolları Genel Müdürlüğünden 15-8-1952 tarihinden itibaren 240 sayılı tarifenin 3 üncü kısmındaki süzülme)ve V nci baremindeki perakende)keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Aydın Defterdarlığından:12 Ağustos 1952 yılı salı günü saat 11 de ihalesi mukarrer bulunan 11212305 lim keşif bedelli Aydın hükümet ko« nağının esaslı onarım ve ilâvesi inşaat işine talip çıkmadığın*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • İstanbul Sular İdaresinden:Rami'de Göçmen mahallesinde su tesisatı yaplımak üzo* re boru hendeği açılması ve imlâsı işi pazarlığa konmuştur-Şartnamesi pazarlık günü olan 26-8-1952 tarihine kadar idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Kayıt Kabul şartları 1—1952953 ders yılı için birinci sınıfa parasız yatılı öğrenci alınacaktır-2—Okul iki senclidir ve 5 yıl mecburî hizmete tabidir 3—Türk vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden:Parlak pirinç levha 2 m/m Parlak pirinç levha 10 m/m A-parlak çinko levha 2 m/m Filim kontrat Foto kâğıdı lyodor Amonyom lyodor kadyom 1 kilo B Perklör dö 1er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'su] Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Galata aray Lisesi Müdürlüğünden:Öğrencilerin kayıt yenilenmesine 4 Eylül J952 günün den itibaren başlanacaktır-Kaydını vaktinde yeniletmiyen öğrencilerin yerine yenileri alınacaktır-Sayın velilerin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Dr.Fethi Öktemgil ELEKTRO KARDİOGRAFÎ FLOROSKOPİ Dahiliye mütehassısı Amerikada ihtisasını yapmış tır.Hastalarını her gün Beyoğlu Suterazisi Caddesi Turnacıbaşı sokak 26 Noda Konak Oteli karşısındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Yeni Neşriyat SEÇİLMİŞ HtKAYELER «Seçilmiş Hikâyeler dergisinin G ncı cildinin 6 ncı sayısı çıkmıştır.Memleketin en olgun ve kuvvetli sanat dergisi olan «Seçilmiş Kikâyeler:in bu sayısında tlhan Tarus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • NlillHjet ABONE ŞEKAlTt Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FlATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Kontrol mühendisi alınacak İller Bankasından 1 Bankamızca yaptırılmakta olan Siirt ve Maraş Hidroelektrik esişleri su ve yapı kısımları inşaatı kontrol görevleri ile sair mahaller için Y-Mühendis veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • İNGİLİZ MAMULATI HAKİKİ SAHİBİNİN SESİ İĞNELERİNİ HER YERDE A«AY1N12 PİKAPLARINIZI YORMAZ^ PLAKLARINIZI AŞINDIRMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • Kambiyo Kapanış Dolar ve esha Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 m Kapanış 7791 280 30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73 68 40 Liret 0 44 80 Drahmi 0 01.876 9.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı satınalma Ko.Başkanlığından:Kapalı zarf usulü ile 4 aded Dizel yardımcı makinesi satın alınacaktır-Tahmin bedeli 18000 lira» muvakkat teminatı 1350 liradır-Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • uit acıettitc zbkctâu _Bankamızda 150 liralık bir hesap açmakta hakikat olabilir TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaıt ilânları Ayda 1500 tondan senelik 18,000 ton buğday kırdırılması ihalesine talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla aynı şartlar dahilinde eksiltmeye konmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan