Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civannde hava sabahleyin az bulutlit,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Yanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Konstas Mili!Savunma Bakam Hulusi Köy* men'i ziyareti sırasında-Türk-Yunan müşterek deniz manevraları bugün başlıyor 1-Deniz Kuvvetleri Komutanımızla birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Tekrar buluşmaları Amerikada çeşitli dedikodulara yol açan Ali ilan ve Rita Hayworth Ali Han dün gece Rita ile buluştu Bir miiddettenberi ayrı yaşayan karı koca,bir hastanede tedavi edilmekte olan kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • 19 ağustos günü yapılacak olan Avrupa güzellik müsabakası na İştirak edecek 14 muhtelif memlekete mensup güzeller Napoliye gelmiş bulunmaktadırlar* Yukardaki resimde sır asiyle Yunan* Avusturya.Belçik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Ankaradan gelen Frank Pace bugün Atinaya gidiyor Cumhurbaşkanı Bayar Amerikan Ordu Bakamnı dün kabul etti Frank Pace "Türkiyeye imkânlarımız nisbetinde,Türk ordusunun ihtiyacına göre yardım yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Genç kızları fuhşa teşvik eden milyoner Apartmanını genel ev olarak kullanan Minot F Selke yedi genel kızla birlikte tevkif edildi Nevyork,16 AP)Amerikada margarin yağı endüstrisinin milyoner vârisi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Prof-Gükay Voli bu akşam geliyor Belgrad Belediye Başkanının davetlisi olarak Yugoslavyaya giden Vali ve Belediye Reisi Prof.GÖkay bu akşam saat 21 de uçakla şehrimize dönecektir.Bu münasebetle Vilâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Ankara ecnebi sosyetesinde bir hâdise Ankara,16 ANKA)Dün öğle üzeri Ankara sosyetesini altüst eden bir hadise cereyan etmiştir.Kocasının müracaatı üzerine polis bir Amerikalının Fransız dilberi olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Mısır'a yapılan teklif Bir İngiliz gazetesine göre* İngiltere Süvcyşten askerlerini çekmek niyetinde olduğunu bildirdi Londra,16 T.H.A.«Sunday Times» gazetesi,Kahiredekl îngiliz Elçisi Sir Ralph Steve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Avrupada şiddetli yağmurlar İngiltere ve Fransada bunaltıcı sıcaklardan sonra yağan yağmurlar büyük zararlara sebep oldu Londra 16 Radyo)Batı Avrupada çok şiddetli sıcakları,çok şiddetli fırtınalar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • 175 ilim adamı şehrimize geliyor Ankara vapuru telsizi,16 T-HA)Türkiyede toplanacak Beynelmilel Tatbiki Meteorik Mekanik kongresinde bulunmak üzere 175 ilim adamı Ankara vapurivle Istanbula gelmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • V w ip*m ingiltere Dışişleri Bakanı Antbony Eden'in evvelki gece Londra'da Başbakan GhnrcbiU'in yeğeni Clarissa Churchill ile nil&nlandığnıı bildirmiştik-Resimde gelin ve güvey nikâh dairelinden çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1952
  • Karamürselde büyük bir eroin fabrikası basıldı İmalâthanenin sahibi zehirlenerek öldü.Dört kilo saf eroin ele geçti Emniyet 2 nci Şube memurları,Karamürselde dün mühim bir eroin fabrikasını basmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:8.NAFİZ TANSU "Hazreti Peygamberi,mezarında hiç olmazsa tâzip etmeyelim,lâma ferahlık ve sevinç vermişti.Peygamberin Aliyi çok sevdiği de muhakkaktıv ts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • BALO ¦fc Demokrat Parti Cihangir Ocağı 23 ağustos cumartesi gecesi Spor ve Sergi Sarayı terasında bir kır balosu tertiplemiş* tir.SÜNNET DÜĞÜNÜ Demokrat Parti Beyazıt Buı cağı 23 ağ'ustos cumartesi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • İsviçre bizden hara deri alıyor İsviçrenin geçen sene dış piyasalardan ithal ettiği ham der!7.5 milyon İsviçre frangı değerindedir.Bu miktarın 762 bin frangı Türkiyeden,mütebakisi diğer müstahsil meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Fatih'in türbesi esaslı bir surette restore edilecek Fetih Yıldönümünü Kutlama Derneği üyeleriyle diğer alâkalılardan müteşekkil komisyonca hazırlanan kutlama programının tatbiki üzerindeki çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Beyoğlu ve Beşiktaş ilçesinde yapılacak olan yollar ti Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bu yıl yapılacak yolların programını hazırlamıştır.Buna göre Beyoğlu ilçesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Üzüm rekoltesi ı'eni sene piyasasının 20 Ağustosta açılması müstahsili son derece sevindirdi îzmir piyasasından gelen haberlerden öğrenildiğine göre;üzüm piyasasında son günlerde hararetli müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Barsak ihracatımız arttı Son haftalar İçinde yabancı piyasalara barsak ihracatımız çak artmıştır.Barsaklarımıza bilhassa Almanya,Avusturya,İsveç fazla rağbet göstermektedir.Evvelki gün limanımızdan.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Şehir Tiyatroları bir Ekimde açılıyor Edebî heyetten geçen dört eser üzerinde çalışmalara başlandı Şehir Tiyatrosu Dram kısmı 1952 53 sazonu temsillerine 1 Erkimde başlayacaktır.Bu muna sebetle hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • HALKIN SESİ Eski baş çavuşların tekaiit hakları tsml mahfuz bir okuyucu diyor ki:«Senbenua Fransız Lisesinde tahsilimi yapmakta iken Birinci Cihan Harbi ilan edildi.1312 doğumlu olmaklığım hasebiyle E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Alakarttın tetkikleri T* a-Devlet Bakanı dûn köylülere dağıtılacak olan toprak işi ile meşgul oldu Şehrimizde bulunan Devlet Baka» MuKinmar Alakant beraberinde iskân Müdürü olduğu halde göçmen misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Şehrimize tayin ^edilen ilkokul öğretmenleri Şehrimiz ilkokullarına yeniden beş öğretmen tâyin edilmiştir.Tâyinleri yapılan ilkokul öğretmenleri şunlardır:Kocaeli Gebze öğretmenlerinden Vildan Sipahio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Sultanahmet Cezaevinde yapılan araştırma Sultanahmet Cezaevinde evvelki gece yapılan bir atara tarama neticesinde,mahkûmlar üzerinde bıçak ve eroin bulunmuş,kadınlar kısmında da 3 bıçak yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Türkiye İ Ş Bankası SENEDE 12 EV DOLGUN PARA tkramiyeli Tasarruf Sistemi Bu Çekilİ8^25_Aöu«to$^_E}(V* a«*t latlfcal VaraiUrl Bankaca Od.nl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • KISA HABERLER Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirildiğine göre bu sene pamuk ihracatımızın 200 bin tonu aşacağı tahmin edilmektedir.Israile satılan 480 ton kepek israil bandıralı Etrag şilebine yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • POLİSTE Necati Çetinkaya adında biri,Bebekte Cevdetpaşa Caddesinde fitilcilik suretiyle kumar oynatırken yakalanmıştır.Aksarayda oturan Kemal adında biri,Muharrem,Ali Rıza ve Hayati adındaki arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • «T Ific.17 Bu 26 Ağustos 4 Zilk.1952 Ağın.137i Pazar 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.12 10.06 Öğle 12.18 5.12 îkindi 16.07 9.02 Akşam 19.08 12.00 Yatsı 20.48 1.41 İmsak 3.18 8.12 w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • Eski zihniyete göre ordu bir memnu mıntaka idi;remzi de «Yasak!olmuştu-Ordu ile millet arazında aşılmaz bir duvar vardı-Orduyu kalın bir esrar perdesi örterdi-Türk halkı kendi ordusunun teşkilât ve ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Sultan Aziz'in hail İsmail Hami DAMİŞMENO n 4 Bundan evvelki yanlarımda halin siyasî cephesindeki mürettiplerini gözden ge çirmiştim;bir de işin askeri cephesi vardır ve bunda en mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Mısırda komünist nümayişleri General Necibin muvaffakiyetini tahlile imkân bulanlar,Kral Faruk'un senelerden beri kendini halkın nazarında küçük düşürmek için ne mümkünse yaptığım,ihtiraslarına hakim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Krom ihracatımız Son iki sene İçinde krom İhracatımız memnuniyet verecek derecede artmıştır.Geçen sene 600 bin ton olan krom ihracatımızın bu sene 1 milyon tona varacağı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • 7 Bugün artık Melina'yı tamamen affetmiş olmama rağ men.benim o şaşkınlığımdan nasıl şeytanca faydalandığını hatırladıkça hep aynı üzüntüyü duyarım-Cevap verememiştim-Israr etti:Türkleri çok kıskanç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Korede şiddetli savaşlar Dün üç saat süren göğüs göğüne savaşlar jcereyan etti Seoul,16 AP)Son günlerde kızıl Çinlilerin Korunak tepeyi ele geçirmek tçin yaptıkları yedinci hücumu Amerikan deniz piyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Japonya'da tayfan Tokyo,16 A P)Saatte 100 mil sür'atle ilerleyen müthiş bir tayfun dün gece Okinawa adasındaki Amerikan üssünde bazı tahribata sebep olmuştur-Bu adadaki Amerikan hava kuvvetleri üssünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Tiyatro Televizyon mücadelesi Londra.16 Nafen)Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü tarafından neşredilen son bültene göre.Birleşik Amerikada televizyon tiyatroya esaslı bir şekilde tesir etmiş,«tiyatro bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER A M E R î K A Çelik grevi münasebetiyle hükümet tarafından teneke levha ihracatına konan yasak dünden itibaren kaldırılmıştır.İNGİLTERE Londrada Parlâmento binası civarında hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Bu Yılın DÖRDÜNCÜ İKRAMİYE EVİ Kadıköy.Çiftehavuzlar Bağdat Caddesi.Yeni açılan yolda 5 ODALI ve BAHÇELİ EV Noter ve Maliye murakıpları huzurunda çekilen kur'ada Beyoğlu.Kamerııatun Duraç sokak No-14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Bir avcının marifeti Balıkesir,16 Anka)Kızılkeçili köyünde bağ bekçiliği yapmakta olan Ahmet Köseuzaktaki bir ağacın üzerinde kocaman bir kuşun kıpırda makta olduğunu görmüş ve usulca ağaca doğru soku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Amerika île ticaretimiz o-Son yıllar içinde Amerikaya halı ihracatımız iki misli fazlalaştı Vaşington,16 AP)Çin'in komünistler tarafından istilâsı ve Arjantinin ticari formalitelerinin çok müşkül olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • 24 kişiyi sokan yılan o-Bir sihirbazın dikkatsizliği Hindistanda feci bir hâdiseye sebep oldu Sholapur,16 Nafen)Hindistanda bir otobüste seyahat etmekte olan bir sihirbazın dikkatsizliği 24 kişinin öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Sovyetler Avusturyaya ait teklifleri reddetti İşgal altında bulunan Avusturya'nın İstiklâli B.Milletlerin kararına kaldı Londra,16 Nafen)Sovyetlerin,Avusturya sulh and laşmaauun bir an evvel imzalanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • I İKTİBAS 1.500 metrelik cehennem duvarı üstünde 60 saat Guido kayalara çivi çakarken geniş iki granit safiha dağ sathından koptu ve onu boşluğa doğru sürükleyerek uçuruma yuvarladı.Guido'nun tüyler ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Seçilmiş Hikâyeler,Tarık BUĞRA Seçilmiş Hikâyeler Dergisi,ağırlığı gene hikâyeler tutmak üzere» herhangi bir dergi olmak yolunda görünüyor* Son sayısında» dün bahsettiğim Server Bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1952
  • Bir hayat masalı Zabıta vak'aları arasında okuduk.Sevdiği gene kızı iğfal eden aşığı mahkemeye verilmiş,tevkif edilmiş,hapishaneye gönderilirken küçük hanım düşüp bayılmış.Ayıklıktan sonra da «ben ons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1952
  • ¦yfr "ffifr-~f,¦^ff,t,^ ıııiiHıw/»i XZ»:r.W.1 ^^^^ıce 1 Amerikan Ordu Bakanı Pace dün uçakla Ankaradan şehrimize ut-lmiştir-Foto:USIS)O Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Amerikan Ordu Bakanı Dolma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1952
  • HER6ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir dalgınlığın verdiği ders gayet korkunç olmuştu Ali Paşayı bir ağacın dibine götürdüler,bir takım askerle gelen kumandan Rudolf "Ateş l,emrini,verdi.O kadar.II Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1952
  • Korede Birleşmiş Milletler saflarında çarpışan askerler kapak ve duvar kızlarının resimlerini basan mecmualar tarafından açılan güzellik müsabakasında Oklahamalı Silvia Vietrİyi «Kore güzeli» olarak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.08.1952
  • XV.Helsinki Olimpiyadından notlar Dün başka,bugün başka bir beyanat nn-Tevali eden halâların tekerrürüne mâni tedbirler çoktan alınmalı idi.Fakat.6ulhi GARAN Spor.hatâ kaldırmaz-Yapılan her hatâ âdeta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • Vefa kupası m a ç 1 a_r_ı Bugün Vefa stadında yapılacak en mühim maç Karagümrük Galata karşılaşmasıdır.Vef kulübü tarafından tertiplenen Vefa Kupası maçlan bütün heyecaniyle devam etmektedir-Sezona ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • Modada devam eden Bahar Kupası tenis maçlarına iştirak edenlerden bir grup-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • İngiliz futbolcuları hazırlanıyor ingiliz futbolcuları yorucu ve uzun futbol mevsiminin yorgunluklarını yaz aylarındaki istirahatleriyle kısmen telâfi etmiş bulunmaktadırlar-ingiltere ligleri birkaç h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • Şeref stadında yapılacak maçlar Bugün Şeref stadında Galatasarayın üç takımı üç karşılaşma yapacaktır-On günden beri antrenmanlara başlıyan Galatasaraylıların yapacakları maçların programı şöyledir:Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • İstanbul Konkurhipikleri Çarşamba günü başlıyor İstanbul konkuripikleri ve ordu atı müsabakaları 20-24 ağustos günleri arasında Ayazağa Süvari Okulunda yapılacaktır.Bu müsabakalara sivil ve askerî teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • 1952 53 mevsimi içinde yapacağımız millî maçlar Futbol Federasyonu millî takımımızın önümüzdeki sene yapacağı maçların programım şu şekilde tertiplemiştir:Yugoslavyanııı 1953 nisan ayında yapılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • İTekliff ediyorum I96001impiya-I dini Türkiyede i yapmalıyız ı Bütün dünya,spora bir propaganda vasıtası olarak kullanıyor ve kullanmak-ta-Misal mi istiyorsunuz?j Daha çiçeği burnunda:Olimpiyatlar.tgt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • SALÂHATTİN ÜNLÜ Fenerbahçe takımının ba sene de kalesini koruyacaktır-23 yaşındaki bu genç kaleci geçen sezonda Fenerbahçeye intisap ederek nazarı dikkati celbetmiştir-Atinada Yunanistana karşı millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.08.1952
  • Manş'ı yüzerek geçmek ı yeniden alevlendi İngiltere ile Fransa arasını yüzerek geçmek için her milletten birçok yüzücü teşebbüse geçti Manş denizini yüzerek geçme modası bugünlerde tekrar alevlenmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.08.1952
  • 1.jg± m m immari "Cuma gecesi olduğunu hatırıma getirdin,ben,âdet üzere gerdeğe gireceğim,74 Öyle mi?Ona gelinceye kadar daha nice işler var.Papa hangisinin üstesinden gelmiş?Ne gibi işler Efendimiz?N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • 74 Ancak bu vaziyet Aliçonun hiç hoşuna gitmemişti.Bir peh livanla berabere kalmak,velevki o pehlivan Yürük Ali de olsa Aliçonun işine gelmezdi.Zira o karşısında rakip görmemeye ve her güreşten galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • On senedir sarfolıman bütün gayretlere rağmen pehlivan tef rikalarının tükenme tehlikesi başgösterdiğinden adı duyulmuş duyulmamış,başka pehlivan tanıyan varsa allan rızası için alâkalı gazete ve muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Oyun havaları 13.30 Dans müziği «PI» 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yü dızlan «Pl» 14.45 Türküler 15.00 Paza rkonseri «Pl 18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • istanbul P.T,T.çiler Cemiyetinin Sünnet düğünleri İstanbul P.T.T.Memur ve Müstahdemleri Cemiyeti tarafından meslektaş çocuklarının sünnetleri vesilesiyle tertip edilmiş olan müsamere,sürprizlerle dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 II 4 51 6 H 7 8 9 10 w} 11 12 Yukarıdan Aşağıya 1 Abdülhak Hâmit onun için Türklerin Emil Zolası demişti.2 Birinci küme kulüplerini endişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum:6.45 Doğu eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.08.1952
  • RÖPORTAJ Sakın istanbul'da ki randevu vermeyiniz!Bu şehirde öyle yoElsr,öyle caddeler vardır kî,burada yalnız iki nesne müşahede edebilirsiniz.Biri insan seli,diğeri vesaiti nakliye bolluğu Eminönü me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • İsrail Amerikadan silâh satın alıyor Vaşington,16 T.H.A.Res men verilen bir habere göre,Amerikan ve İsrail hükümetleri arasında yapılan bir anlaşma mucibince İsrail,peşin para ile Amerikadan silâh ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Kanalizasyon çukurun* düştü Ankara 16" A.NKA)Aslen Konyalı ilup şehrimizde oturan Musa Kavas,Karanfil sokaktan geçerken kanalizasyon çukuruna düşerek ayağı kırılmıştır.Musa Kavas hastahaneye kaldırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Genç kızları fuhşa teşvik eden milyoner [Baş tarafı 1 incide] sanık bulunmaktadır.Mickey'in üzerinde iki tabanca da bulunmuştur.Kendi apartmanında tevkiî edilen Mickey orada yakalanan sarışın,esmer ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Cumhurbaşkanı Bayar Amerikan Ordu Bakanını kabul etti [Bas tarafı 1 İncide I imkânlara ve Türk ordusunun ihtiyaçlarına göre yardım yapılacaktır.Eğer bu yardımlar büyük çapta olamıyorsa bilhassa şunu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Mısıra yapılan teklif [Baş tarafı 1 incide kalacak ve bir muhtelit İngiliz j Mısır komisyonunun kontrolü altına verilecektir.Gazete,Mısırlıların kendilerini Filistin den ayıracak böyle bir tampon mınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Trenlerin helasından Muslukları çalanlar Ankara,16 ANKA)Vural Atasan ile Erol Çolakgil adındaki iki şahıs Gazi Yayaş banliyö treni helasından çaldıkları muslukları itfaiye meydanında Hüseyin Albağoğiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Lokantacıyı yaralıyım sarhoşlar Ankara.16 Anka)Dün gece yarısı Maviköşe lokantası sahibi Rıza Uiucan.evine gitmekte iken Cihan Palas'ın arkasında önüne birdenbire üç kişi çıkarak üzerine bıçak ve kama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Okullarda «emniyet ekipleri» talimatı hazırlandı Ankara» 16 Anka)içişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan «Okullarda kurulacak emniyet ekiplerine mahsus talimat» valiliklere gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Bn yıl açılacak ortaokullardan dördünün yeri teshil edildi Ankara,16 ANKA-Bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından actırılmasma karar verilen ortaokul ve liselerden şimdilik yalnız dördünün yerleri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Alımın yatla maskeli haydutlar bir bankayı soydular Frankfurt.16 AP)^Üç maskeli haydut bugün Frankfurt'un Bockenheim mahalle sinde bir bankayı soymuş ve takriben 3 bin mark veya 710 dolar çalmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Türk-Yunan deniz manevraları başlıyor [Bas tarafı İkincide] tirmek isterim ki,20 sene evvel nazarî olarak temelleri atılmış olan bu dostluk,bugün hakikî şekilde gelişmek suretiyle fiilî semeresini ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Su aygırlarının sulh tezahüratı Berlin,16 Nafen)Gazetelerin bildirdiklerine göre,biri Doğu Almanya hayvanat bahçesine ait,diğeri de Batı Almanyalım sahip bulunduğu iki su aygırının çiftleşmesi işinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • KralFaysal Truman ile goruştu i Irak Kralı ıliın Dışişleri Rakımı Acheson tarafın-dan karşılandı_VaşİBggton» 16 A-AO İrak Kralı Faysal bugün uçakla Vaşinggtona gelmiş ve hava alanında Dıışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Amerika'da seçim mücadelesi hızlandı Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti Başkan adayları propagandalarını tesbit ettiler Springfield Illinois)16 A-AO Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı Stevenson'un eylül b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Ankara sosyetesinde bir hâdise [Baş tarafı 1 iucidej mecburiye karakola gitmiştir.Ankara sosyetesinin bu tanınmış simalarının zina hâdisesi dün şehirde derhal şayi olmuştur.Amerikalı,karısı ve Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Ali Han Rita ile buluştu [Bas tarafı 1 incide!Ali Han,Rita Hayvorth'un villasına girmeden evvel bir dok torla bir hastabakıcının geldik;leri tesbit edilmiştir.Zannedildiğine göre bunlar son günlerde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Bursada 1000 kişi hacca gitmek üzere müracaat etti Bursa,16 THA-Hükümet tarafuıdan hacca gitmek hususunda alman yasak kararının kaldırılması üzerine şehrimizden evvelce muamelelerini yaptıranlar ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • BBC-radyosu.İzmir Fuarına geniş ölçüde iştirak edecek Londra.16 T-H-A-20 ağustosta açılacak izmir Fuarına.BBC-radyosu geniş ölçüde ve faal bir şekilde iştirake karar vermiş ve bunun için mufassal bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • 175 ilim adamı [Bas tarafı 1 incide] Hepsi beynelmilel şöhrete sa hip olan ve muhtelif milletlere mensup bu ilim adamları anısında Amerikanın en tanınmış Teknik Üniversitesi Profesörlerinden Wunsaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Avrupada şiddetli i yağmurlar [Baş tarafı 1 incide Bu yağmurlar neticesinde nehirler yataklarını terk etmiş,binlerce hektar arazi,telgraf,telefon ve elektrik direkleriyle binlerce ağaç suların tahriba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Yunan Bulgar ihtilâfı Yunan hükümeti vaziyeti Birleşmiş Milletlere bir mektupla izah etti Birleşmiş Milletler «New-York».16 AA)Yunanistanın Birleşmiş Milletlerdekı temsilcisi Alexis Kiru.Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • New-York Herald Tribüne'on makalesi Paris,16 Nafen)Nevyork Herald Tribüne gazetesinin Birleşik Amerika nüshası Ue birlik te Avrupada intişar etmekte olan nüshasında aynı zamanda başyazı olarak çıkan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Karamürselde bir eroin fabrikası basıldı [Bas tarafı 1 incide] lan Fazıl Demirci» yabancıları karşısında görünce yere!yuvarlanmış ve çırpına,çırpına ölmüştür-imalemin eroin zehirlenmesinden öldüğü söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Düzeltme 13 Ağustos 952 tarihli nüsha* mızın 4 üncü sayfasında Koreden gelen resimlerin resim altları arasında;çok elim bir hata olmuş ve merhum Albay Nuri Pamirin şehadetinln tedaisiylo General Namık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Vali bu akşam geliyor [Baş tarafı 1 incide] etmişlerdir.Yugoslav gazeteleri Valinin aşağıdaki beyanatım yayınlamakta ve şu cümleleri nakletmektedirler:«Birçok yıllar önce Atatürk,hedefi milletler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • APT» Hitlerin Meşhur Tercümanı feul $ciımıc/f m ifeshnaferı İngilizlerden iki gün ses seda çıkmadı.Sonra yeni bir içtimaa çağırıldık 7 Siyasî müzakerleri tedvirdeki müptediliği yüzünden böyle hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.08.1952
  • Abdallaşma.îdam edilmek hoşuna gider:mi?j Kimsenin idamı mevzuubahs değildir.Cebimde bir yığın para vardı.Bir an evvel buradan uzaklaşmak istiyordum.Prenses adamın kazaen öldüğünü zannettirecek şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.08.1952
  • 5 Sene Vadeli Ziraat Bankası Kredisi ile satılır.Alış:6 Inç Veriş:5 lnç Tazyikli Devir:1500 Saatte 1600 2300 ton su Tekerlekli veya sabit derhal teslim* Türkiye Umumt Mümessili:MATAŞTiCARETT.A.Ş.B Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • İLAN Malî bir Müessese İstanbul ve Taşra Şubeleri İçin İktisat Fakültesi veya Yüksek Ticaret ve Ekonomi Mektebi mezunu memur namzedi alacaktır-isteklilerin askerlik görevini fiilen yapmış olmaları şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • r Aylardan beri beklenilen k ROLLS RAZOR I Makineli ustralanndan yeni bir parti ithal ve piyasaya tevzi I edilmiştir-Fiyatı 27.5 liradır-Toptan satış yeri:Arslan han I No-3/6 Galata Telefon:42063-Telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • Kambiyo Kapanış gterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eakoudea ve esham Açılış Kapanış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • Yeni Neşriyat SEÇİLMİŞ HİKAYELER «Seçilmiş Hikâyeler» dergisinin 6 no cildinin 6 ncı sayısı Çıkmıştır Memleketin en olgunve kuvvetli sanat dergisi olan «Seçilmiş Hikâyeler» iri bu sayısında İlhan Taru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.tstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • KAYIP Mardin nüfus memurluğundan aldığım ve içerisinde askerlik durumum yazılı hüviyetimi kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-926 doğumlu Abdülkerim oğlu İsmail Birsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • Milliyet ABONE ŞERAİTİ Lr.Rr.Senelik 42 00 I Altı ayhk 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere İki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 Uncii sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver.len Askerî kıtaat ilânları w Kapah zarfla 150 ton balyalı kuru ot 29/8/952 cuma günü saat 16 da Çankırı As-Sa-AL Koda satın alınacaktır-Tahmin bedeli 24.000 lira geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İler Bankasından:1 İsparta iline Vğh Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo aîternatÖr grubu ile yüksek tan* eiyon hava hattı ve alçak tansiyon şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.08.1952
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARINA KARŞI.GRiPiN başarı ile kullanıhr!Bfipm Baş,diş,adale,sinir ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan