Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Hacca hazırlanan müminler Memleketimizden hacca gidecek olanların büyük bir kısmı şehrimize gelmiştir* Bu sebeple hütün oteller dolmuş t ur Hacı namzetleri yola çıkıncaya kadar Istanbulan dillere des
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • General Necip tedhiş siyaseti kullanıyor Kafr el Davar hâdisesinin hakikî mesulleri şiddetle Kahire,15 A.A.Sanayicilerle yapmış olduğu toplantıda beyanatta bulunan General Necip ezcümle şöyle demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Nuhun gemisi bulunamadı Doğu Bayazıt 15 AA-Gerilla kursu komutanı emri altındaki askerî birlikı Nuh'un gemisini aramaya gelen heyetten Raje Kisner,Ağn dağının zirvesine çıkmışlardır-Zirvede bayrak çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Amiral Constas Ankarada Amiral bugün Sadık Altıncım ile tzmire giderek müşterek manevralarda hazır bulunacak İzmir 15 A.A.17-19 ağustos tarihleri arasında Adalar denizinde yapılacak Türk Yunan müştere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Eden balayı seyahatine çıktı Lizbon» 15 AA)İngiltere Dışişleri Bakanı Eden ve eşi balaylarını geçirmek üzere bugün öğleden sonra Lizbona gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Bayar,Menderesin dünkü ziyaret eri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün saat 13 te beraberinde Başbakan Adnan Menderes,İçişleri Bakanı Ethem Menderes,Çalışma Bakanı Nuri Özsan,Vali Muavini Suat Alper ve Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • İranda toplanma hürriyeti kaldırıldı Böyle bir karara çıkarmak niyetinde Tahran,15 A.A.Iran hükümeti izinsiz miting ve nümayişlerin menedilmesine dün gece karar vermiştir.Bıı hususta bir beyanname neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Esnafderneklerinin yeni binası açıldı istanbul Esnaf ve San'atkârlar Derneklerinin Nuruosmaniyede yeni inşa ettirdikleri Birlik binası dün saat 16 da törenle açılmıştır.Törende,Birliğin fahri başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Frank Pace.hava alanında karşılayı cılarla il Misafir Bakan» Köprülü ve Amerika Büyükelçisiyle bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Bugün gehrimizd» ve civarında hava» açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Frank Pace,bugün devlet adamlarımız ile buluşuyor Amerikan Ordu Bakanı,Mareşal Tito ile yaptığı mülakat hakkında Hükümetimizle istişarede bulunacak Bir YugoslaTheyeti deıehrirniTe geliyor Ankara 15 AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Gl.Ridgway burada10 gün kalacak Nato Başkomutanına yüksek rütbeli Fransız xp İngiliz subayları da refakat edecekler Ankara,15 ANKA)Türfcjyeye gelmesi tekarrlr eden Atlantik Orduları Başkomutanı Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Vahdetttnin kızı İzmirde Son Osmanlı padişahı Vahdetimin kızı Ulviye Haydar Oermiyanoğ'lu bugün Samsun vapuriyle Iskenderiyeden gehrimize gelmiştir-Kendisine kocası Ali Haydar refakat etmektedir-Ulviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Ankara'da dünkü bunaltıcı sıcaklar Ankara 15 T.11.A.Birkaç gündenberi devam eden sıcaklar,bugün de bütün şiddetiyle devam etmiştiröğleye doğru sıcaklık güneşte 60 dereceyi ve gölgede ise 35 dereceyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1952
  • Soğuk görmüş yılana,Allah güneş göstermesin!Kasım Gülek'in Izmitteki sözleri,tehditleri mflnasebetiyle umhuriyet Halk Partisinin genel sekreteri Kasım Gülek,tzmitte söylediği bir nutukta bugünkü iktid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Sultan Aziz'in hal'i İsmail Hami DANİŞMEND 3 Sultan Aziz'in halinde âmil olan Erkânı erbea)yahut Erkân-ı mütteîika)içinde yegâne meşrutiyet tarafdârı Midhat Paşa'dır:Diğer üçünün* yâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • KISA HABERLER ir Tarsus vapuru dün 272 yolcu üe Batı Akdeniz seferine gitmiştir.•jc Amerikan bandıralı Columbia Heights gemisi dün Hû')katırla şehrimize gelmiştir.İç Pasaport muamelelerini ikmal eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • POLİSTE Sirkecide Bozkurt Otelinde misafireten oturan Bekir Memiş adında birinin 700 lirasın:dolandıran şahısların aranmasına başlanmıştır.Şoför Akif Açıkbaş idaresindeki 6132 plâkalı otomobil Kumkapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • HALKIN SESİ Gezme yerlerinden şikâyet Fatihte,Haydarda oturan Ali Kavanozoğlu yazıyor:«Pazar günü çoluk çocuğu topladım,Boğaza gittim.Deniz kenarında orta halli bir gazinoda oturmak,biraz serinlemek,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Vali yârın geliyor o-Hava alanında törenle karşılanacak olan Gökay,bir aylık mezuniyet alacak Bir mtfddettenberi Yugoslavyada bulunan Vali ve Belediye •Başkam Prof Gökay yarın akşam saat 21 de uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Belediyede nakil ler o-Reis muavinleri ile müdürler arasında geniş mikyasta değişiklik yapılıyor Söylendiğine göre Belediye reis muavinleri ve müdürleri arasında büyük mikyasta hir değişiklik yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Bir falcı daha suç üstü yakalandı Şişhanede Refik Saydam caddesinde Gelibolu apartmanında oturan Yako Namer adında bir şahsın sosyetede falcı olarak isim yaptığı ve yıldızlara bakmak suretiyle istikba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Öğrenci kampları yakında kapanıyor Bir hafta sonra ikinci devreleri de sona erecek olan öğrencilere mahsus tatil kamplarından bazılarında çeşitli faaliyetler filme alınmakta ve ayrıca İstanbul Radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Haydarpaşa hastahaııesinin verem pavyonu genişletilecek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Haydarpaşa verem pavyonuna bir kat daha ilâve etmeği kararlaştırmıştır.Bu yeni katta iki yüz kadar hastayı bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • 73 Yunanlı Avukat şehrimizde Dün saat 14.30 da Yunanistandan gelen Atina Sirkeci postası 73 Yunanlı avukatı şehrimize getirmiştir.Kolektif pasaportla seyahat eden avukatlar birkaç gün kadar îstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • SÜNNET.DÜĞÜNÜ D.P.Fatih ilçesi 4 eylül cumartesi gecesi Çiftesaraylar Bahçesinde büyük bir sünnet düğünü tertiplemiştir.•fa Cihangir Demokrat Parti bucağı 26 ağustos cumartesi gecesi Spor ve Sergi Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • îran Başbakanı Doktor Musaddıka verilen altı aylık geniş diktatörlük salâhiyeti ve bu arada Şahın tahtından feragate amade olduğu hakkındaki beyanatı,insanı zihnen.28 yıl evvel cereyan eden ve bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU "Ya Ömer,biraz sabırlı ol,şimdi kavga etmek zamanı değildir,6 Jlazreti Peygamber,sizden memnun ve razı olarak aramızdan ayrılmıştır.Riyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Çocuk kütüphaneleri açıldı Çalışmalarına 1 temmuzdan itibaren ara vermiş olan "Beyazıt,Beyoğlu,Fatih ve Üsküdar çocuk kütüphaneleri dünden itibaren yeni sene faaliyetlerine başlamıştır.Haftanın belli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Piyangoda kazanan numaralar 200000 Ura kazanan numara:190533 50000 lira kazanan numara:159511 20.000 lira kazananlar:027959 309626 10.000 lira kazananlar:019514 106139 184245 401209 490631 1000 Ura ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Kambiyo ve esham Ka|HUUŞ Açılış jKupanış sterling' Dolar r.Frangı İsviçre Pr.3elçiKa Pr.İsveç Kr.yiorin Liret Drahmi Bskoudes 790.50 2S0.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1952
  • Hic.16 Ağustos 1952 Cumartesi nu.Zllk.137i 3 Ağus.13G8 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.11 10.03 Öğle 12.18 5.11 İkindi 16.07 9.00 Akşam 19.07 12.00 i Yatsı 20.50 1.42 İmsak 3.17 8.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • ¦yası İcmal Çelik perde Türkiye ile Yunanistan aramdaki siyasi ve askerî nıünaebetlerin gün geçtikçe kuvveten m es in i ve inkişafını Yugosavların büyük bir alâka ile tarşı lamaları,her tarafta naarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • Vitrine konulan bir yazar ve "Seçilmiş Hikâyeler,Seçilmiş Hikâyeler Dergisinin son soy ısı Cikl:6ı Sayı:G)Açlık isimli bir fıkra ile,bu fıkra da şu cümle ile başlıyor:«Unut Hamsim un bu adı Açlık taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • I İKTİBAS Amerika'da altına hücum devri yeniden başladı YUzlerce kurban vererek,altın mıntakalanna gelen kafileler iki ay içinde koca bir şehir kurdular.Şimdi bu şehir,dünyanın geri kalan kısımlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • 6 Fakat bu bizim için minnete değer bir şeydi;çünkü bizler derin bir ümitsizliğe düşmeden yerlerimizi onun yardımı olmadan bulamıyacaktık-Bahçelerden birinde çalan bir orkestradan bahsetti,yor gunluğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • Bu yıl okutulacak kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı 1952 1953 ders yılın/a okutulacak_Ankara,15 AA)Millî Eğitim Bakanlığından bildirilmiştir:1952-1953 ders yıh okul ders kitapları listesi bugün yayın la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • ISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Sesten daha süratli giden uçakları ilk kullananlardan biri olan tanınmış pilot Herbert Hoover,dün bir kaza neticesinde ölmüştür.İNGİLTERE İngiltere hükümeti,ingiliz malları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • Hitlerin akıbeti o-Avusturya hükümeti,Hitlerin ölüp ölmediği hususunda tahkikat acıyor Berlin,15 Nafen)Avusturya hükümetinin.Hitler'in öldüğünden katiyetle emin olmak istediği ve bu hususta araştırmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • DEMEDE 12 EV M DOLGUN PARA tkramî^R Tasarruf Sistemi Çekfliş:25 A^uttos İ EY ¦»rBii«ri ••«h«ca ö«**t«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • NA^S^,ı GÖRE Ağrı Dağlara tapınanlara sağar,eski Yunanlıların sonsuz deniz dururken,il alıl sırını Olimp zirvesinde iskân etmelerine hayret ederdik.Sabahın erken saatlerinde,ova henüz yarı karanlık ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • Muhacir akını Gelecek balta içinde Doğa Almanyadan Batıya geniş ölçüde firarlar olacağı sanılıyor Londra* 15 Nafen)Bonndan gelen raporlara göre salı günü Batı Berlin'de yapılan Katolik kongresine işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1952
  • Macaristanda yeniden temizlik yapılıyor Macar Başbakanlığına tayin ofunan Rakosi "Kral vekili,olarak vasıflandırılıyor Londra* 15 Nafen)Demirperde gerisinde.Stalin tarafından beşinci «Kral vekili» nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1952
  • Güzellik Kraliçesi Günseli Başar 952 Avrupa güzellik müsabakasına İştirak etmek üzere îtalyaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bâbil'de evlenme kayıtsız ve gayet acaip bir şekilde idi Çok paralılar,Kızlar Sergisi nden istedikleri kızları beğenir,alırlardı.Fakirler de az para ile çeyizli kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.08.1952
  • Hürriyeti mi seçtiler?Türk spor kafilesi idarecisi olafak Helsinkiyo giden Millî Eğitün Bakanlığı Beden Terbiyesi ve İzcilik Müdürü ve Beden Terbiyesi Genel Müdür Muavini ve Futbol Federasyonu Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1952
  • Karara bak,hizaya gel Profesyonel Küme on Kulüp olacak Kulüp temsilcileri,Futbol Federasyonuna kararın tashihi için yeni bir imkân verdiler Dünkü yazımızda Futbol Federasyonunun hatalı kararım ele ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1952
  • XV.Helsinki Olimpiyadından notlar:Güreşte molla sisteminin neticesi budur Pehlivanların alâkalılar Helsinki Olimpiyatlarında aksaklıklarımıza zamimeten;güreşçilerimizden beklenilen neticenin tahassül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1952
  • ULESİN mana başladı Şükrü Gülesin hafif antrenmanlara şimdiden başlamış bulunmaktadır-Lazio'dan Novara'ya transfer etmiş olan Gülesin halen Romada ikamet etmektedir-Yaz tatili münasebetiyle bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1952
  • Kısa Spor Haberleri Turgut Reis kürek yarışları yapılmıyor Kürekçilerimizin Almanya seyahati dolayısile 17/8/952 tarihinde yapılması mukarrer Turgut Reis kürek yarışları programdan çıkarılmıştır-İlgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1952
  • Şükrü Giilesin antrc»roan?ara başlamış bulunmaktadır-Şükrü ilk evvelâ koşu idmanları yapmaktadır.Yukarda' Şükrü'yü antrenman yaparken görüyorsunuz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.08.1952
  • Fenerbahçe'nin bu seneki Profesyonel futbolcuları Antrenmanlara ciddî bir şekilde başlayan Fenerlilerin bu sezon çok iddialı oldukları anlaşılıyor Santrfor Burhan Sargın Bir çok dedikodularla çalkandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.08.1952
  • $mm m seniniari İbrahim,yanında Cinci Hoca ve masalcısı Voyvoda ile havuzun başında oturmuşlardı 73 Kösem Valide sadrazamın kor kuşuna sevinmekle beraber,ta başından beri körüklediğe ateşin saray saça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1952
  • 73 ALİÇO HASMINI TANIYOR Ayaklan birden suya erer gibi oldu.Hasmını tanımış,daha doğrusu kim olduğunu tahmin eder gibi olmuştu.Bir müddet evvel kulağına çalınmış ve Yörük Ali denilen okkasız bir peh l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi İS.50 Adapazarı 20.10 Ankara eksuresi yataldı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Doğu eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1952
  • "W İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Operet film ve revülerinden 14.30 Ss* eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.15 Şarkılar 15.30 Hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1952
  • BULMACA IlazırJıyaıı:Sadi BOA AA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Hüner;Cereyan geçirmez 2 Heybelisi de vardır;Toprak parçalan 3 Suç;Hilesiz 4 Mail şekilde;Deri terbiyeliliği 5 Tersi sınaat;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1952
  • Oteller ihtiyaca kâfi gemîdiği için dışarıdan gelen turistler sokakta kaiıyorl r.Karakollarda yatanlar var Otellerde yer bulamadığı irin karakolda uyuklamaya çalışan Vi yanalı turist Füt :xSUüiiimıli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Hitlerin Meşhur Tercümanı "Göring en zor müzakereleri şayanı iıayret bir şekilde idare ediyordu Bana tahsis edilen kompartımana henüz*girmiştim ki Georing iri vücudiyle kapıda göründü.«Sizi bu kadar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Orgeneral Zekâi Okan dûn geldi Genelkurmay Dairesi tkinci Başkanı General Zekâi Okan dün akşam 18.30 da askeri bir uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.GL Okan,yarın öğleden sonra şehrimizde beklenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Adanadaki müthiş sıcaklar Adana 15 T.H.A.Bir müddettenberi devaram etmekte olan şiddetli sıcaklar,bugün son haddini bulmuş ve Adanalılar mevsimin en sıcak gününü yaşamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Yazan:J.Latimcr sg eviren:F.Nevnızoğfo "8 ütün çekmeceler,ağız ağızına yüz ve bin dolarlık kââıtlarla dolu idi,Yanında üaldızlı çerçeveli bir kadın portresi duruyordu.Kırmı 21dan lake bir Çin komodini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Ekmekler yine bozuk çıkıyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından değirmenlere verilen un paçalında ve evsafında her hangi bir değişiklik olmadığı halde bazı semtlerde ekmeklerin bozuk çıkması üzerine Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Sokak ve caddelere çöp dökenlere ceza yazılacak Belediye Temizlik îşleri Müdür lügü bir kısım müessese ve mağazaların akşamları çöplerini yaya kaldırımlara döktüklerini görerek bunlarla mücadeleya kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • AH Han tekrar HoKlywood'a gidiyor New-York,15 AA)Eski karısı Rita Hayworth'u görmek maksadiyle Prens Ali Han uçakla Holywood'a hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Milletlerarası Kültür Haftası Milletlerarası kültür haftası 19 ağustos salı günü saat 10 da Teknik Üniversite konferans salonunda törenle açılacaktır.Hafta içinde Türkiye Muallimler Birliğince hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Soğuk görmüş yılana,Allah güneş göstermesin![Başmakaleden devam] vetlerinin süngülerine ve Kürt Mustafa divanı harplerine dayanılarak neşredilen ihanet sayfalarında Necmeddin Sadık ve Falih Kıt ki ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Amiral Constas Ankarada [Baş taralı 1 incide] Dîger taraftan manevralara iştirak edecek olan altı muhripten müteşekkil Yunan harb filoeu da yarın sabah limanımızda beklenmektedir.Deniz Kuvvetleri Komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Tarih!Alâettin camii yakında ibadete açılacak Konya 15 T.H.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü,tamamen harap olmalc üzere olan tariM Alâettin Camiini tamire karar vermiş ve bir müddet evvel tamirata başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Iranda toplanma hürriyeti [Baş tarafı 1 ineide] kinden az evvel İran Meclisi sıkı yönetimin petrol bölgesi olan Kuzistan vilâyetine de teşmil edilmesini isteyen kanun teklifini kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • DALYANLAR ÜZERİNDE MÜLAKAT Tahran,15 A.A.Başbakan Musaddık ile Sovyet maslahatgüzarı arasındaki aon görüşmenin Hazar denizindeki dal yanlar üzerinde cereyan ettiği gazeteler tarafından bildirilmek ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Nuhun gemisi [Baş tarafı 1 incide ve tören Raje Kîsner tarafından filme alınmıştır» Gemiyi bulmaktan ümidi kesen heyet,bugün Erzurum'a gitmek üzere ilçemizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • General Necip tedhiş siyaseti kullanıyor [Baş tarafı 1 incide] mistir ki:«Son hâdiselerin arkasında başka bir elin gizlenmiş okluğunu biliyoruz.Bunların hakiki müsebbiplerinin de kim' olduğu bizce mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • 1 Dr.Fethi Öktemgj?ELEKTRO KARDİYO-GRAFİ.FLOROSKOPt Dahiliye mütehassısı Afifte-j rîkada ihtisasını yapmıştır-Hastalarım her ffön Beyojf-1 lu Suterazisi caddesi Turnacı başı sokak 26 No-da Konak oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Oç hırsız,soydakları evin sahibine ait bir suçu meydâna çıkardı îzmir 15 ANKA)Ahmet Şeker,Fuat Kınalı ve Orhan Atkoşar adlı şahıslar 731.sokak 14 sayılı evden Mehmet Kar'a alt bir çakmaklı tüfek,bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Gl.Ridgway [Baş tarafı 1 ImcMci?Geaeral Ridgvray,memleketimize yapacağı ziyareti mutat bir Ziyaret mahiyeti vermek istememektedir.Filhakika General Ridgway,memleketimizde 10 gün kadar kalacak ve derle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Esnaf dernekleri [Baş tarafı 1 incide] yapan Birlik Başkanı Mahmut Erbil:«Senelerden beri dağınık bir halde bulunan esnaf derneklerini aynı çatı altında toplayan.Birlik binasını nihayet bugün açmağa m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1952
  • Frank Pace bugün devlet adamlarımızla buluşuyor [Baş tarafı 1 incide ziyaret pek kısa sürecektir.Anoak bundan böyle Türkiyeye sık sık geleceğim.Bakan bundan sonra gazetecilerin sorduğu çeşitli sualler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.08.1952
  • stanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı yerlere kapalı zarfla 2000 ton Odun tafittınlacaktır-Tahmin bedeli 71800 Lira geçici teminatı 4840 Liradır-Şartnamesi Koda gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • İLAN Malî bir Müessese istanbul ve Taşra Şubeleri için iktisat Fakültesi veya Yüksek Ticaret ve Ekonomi Mektebi mezunu memur namzedi alacaktır-isteklilerin askerlik görevini fiilen yapmış olmaları şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Rize îli Daimî Komisyonundan:1 Açık eksiltmeye konulan 24636 lira 90 kuruş kesifi} Ikizdere «Kirazlı» köprü inşaatına talip çıkmadığından eksiltmd müddeti 10 gün uzatılmıştır 2 Geçici teminatı 184";li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden:1_Sultanahmette Adalet sarayının inşaat sahasında hafriyat yerindeki Sent Oiemi Maıtiryumunda bulunan Fresklerin,korunmasına ait onarım iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Stablize malzemesi nakli Karayolları 3.Bölge Müdürlüğünden:Konya 1 Eksiltmeye konulan iş:Konya Karaman yolunun 52 000—634-080 kilometreleri arasına stablize malzemesi nakli olup keşif bedeli «49793 .B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından:1_1952 1953 öğretim döneminde Kolej I.sınıfına alınacak' kayıt kabul öğrencilerinin şefime sınavları aşağıda belirtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Kontrol mühendisi alınacak İller Bankasından 1 Bankamızca yaptırılmakta olan Siirt ve Maraş Hidroelektrik tesisleri su ve yapı kısımları inşaatı kontrol görevleri ile sair mahaller için Y-Mühendis vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİ ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARINA KARŞI.x İL GRiPiN Daşarı ile kullanılır!m& faal Gripin Baş,diş,adale,sinir ağrı ve sızılarını sür* atle teskin eder.Bayanların muayyen zamanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.08.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden Beyruta kadar uyak kiralama talepleri karşısında muhtelif Şehirlerimizden Beyruta 22 kişilik uçakların yalnız gidiş veya yalnız dönüş hususi kira ücretleri aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan