Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • ¦ijOMk 'İHıUtHiH rında hava,umumiyette açık geçecek,hfiva sıcaklığında mühim bir değişiklik olnııyacaktırftftıiMk JiilB mum\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Gömlekçj Yakup şişesin basına nasıl vurulduğunu anlatıyor» Foto:Sami ÖnemH)Bir gece içinde bin çeşit yakayla karşılaşabilirsiniz Hayatın en keskin taraflarını görmek,romanlarda okuyup da hayal mahsulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Güney Doğu karargâhı İzmirde kuruluyor Tetkiklerini tamamlayan heyetin Izmr lehindeki raporu kabul edildi izmir,13 Milliyet)inanılır bir kaynaktan öğrendiğimize göre Nato Teşkilâtının GU ney Doğu Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Iranda örfi idare kalktı Tahran,18 A.A.Sıkıya* •etim dün akşam saat 19 dan itibaren resmen kaldırılmış bulunmaktadır.Sokaklarda devriye gezmekte olan asekrî biı İlkler çekilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • İkinci defa evla ımek için Kilise Edene izin vermiyor Londra,13 AP)ingiltere Dışişleri Bakanı Antony ilden ile ChurchiU'in yeğeni Clarissa yarın Londranm Caxton Hail Nikâh Dairesinde kıyılacak nikâhla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Nfccip Fazıl mahdum olcu Eski İstanbul Vali* Lûtfi Kırdar aleyhine neşren hakaret oünekten yargılanan Necip Fazıl Kısakürek,Halil Nusret,Nafiz Tekirkaya,Sinan Onur ve Mehmet hakkındaki dâva dün Toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Ağrı yolcuları 4500 metrede Doğu Beyazıt,13 AJL)Nuh'un gemisini aramak Uzcro memleketimize gelen Fransız heyeti,beraberlerinde Doğu Beyazıt Kaymakamı ve muhabirimiz olduğu halde bu sabahtan itibaren ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Sultan Âziz'in hal'j Bir çok noktalan karanlık ve ihtilaflı bir me.s'çle mahiyetini •mubafaza eden bu büyük vak'a hakkında ismail Hami Danfcmcüd'in hazırladığı makaleler serisinin birinoigi bugün ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Balıkçılığımızın inkişafı için kati teşebbüse geçtiler Sınaî Kalkınma bankası bu işi finanse etmeğe karar verdi Türkiye Sınai Kalkınma Ban-I ve Boğazlar mıntakasmda tutukası mühim bir balıkçılık İstin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Papagos isyan hazırlıyor Yunan hükümeti meseleyi bildiği için tedbirli bulunuyor Londra,13 Nafen)Scotsman gazetesi,Yunanistanda Mareşal Papagos'un,Mısırdakine benzer bir «askeri darbe» hazırlamakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Mısırda dün kanlı nümayişler oldu 6000 i'jÇİ çalıştıkları fabrikayı ateşe verdiler Askerî kıtalarla çarpışmalar oldu-ölen ve yaralananlar elliyi buldu Kahire.13 Radyo)İskenderiye civarında bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • I r\mi «Ol 1 MMM IfOs Mi ûq «R U*fiNrl fc^o fcr~1 J»'ı ı' E& İt asi F 6 EJİ 4İ lnıı» Bunaltıcı sıcaklar hâlâ devam ediyor 31.3 idi.kalyayı da dalgası kapladı Hararet dün gö.gede yeni bir sıcak Beynel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Sağlık Bakanı Doğu illerinde o-JE-Hayri Üstündağ Van'da mühim bir konuşma ya*)tı Van 13 Milliyet)Beraberrtnde Diyarbakır,Bitlis,Muş milletvekilleri olduğu halde dün Vana gelen Sağlık ve Sosyal Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Kaptan Carlsen'in yeni fedakârlığı Kendi hayatını tehlikeye atarak kişiyi muhakkak bir öJümden kurt.Kiel.13 AA.Flying Enterprise gemisinin tanınmış kahramanı Kaptan Kurt Carlsen dün vukua gelen bif mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Fuat Köprülü Ankaraya gitti Ankara 13 A.A.Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü,bu akşam saat 19 da motorlu trenle Istanbuldan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Bayar Denizci âk Bankasında Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün saat 1630 da Denizcilik Bankasını ziyaret etmiş ve bir buçuk saat kalarak Banka yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle.Genel Müdür Yusuf Ziya Öni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Rusyaya karşı yeni bir ittifak sistemi Mareşal Tifo Yunanistan ve Türkiye ile böyle bir sözleşmeye taraftar olduğunu açıkladı Tito ile görüşen Amerikan Ordu Bakanı bugün Ankaraya geliyor Amerika Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1952
  • Hac yolculuğuna hazırlık Suudi Arabistanda veba salgını nın önlenmesi ttzerlne hükümeti miz.hac yolculuğuna izin vermiştir-Besimde döviz almak için Merkez Bankası önünde bekleşen hac yolcuları görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Bir Amerikan muhribi geliyor Birleşik Amerikanın Akdeniz filosuna mensup Carry muhıibi 19 ağustosta limanımızı ziyaret edecektir.Muhrip.25 ağustosa kadar limanımızda kalacaktır.Bu müddet zarfında misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Hic.14 1 Hu.23 Ağustos 1 Zilk.1952 Tem.137i Perşembe 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.09 9.58 Öğle 12.18 5.07 İkindi 16,09 8.58 Akşam 19.11 12.00 Yatsı 20.54 1.43 İmsak 3.15 8.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Sanayicilere ve fabrikatörlere verilecek kömür İstanbul fabrikatör ve sanayicilerine müesseselerinin ihtiyacı olan kömürlerin tevziine yakında başlanacaktır.Bunun için Sanayi Odasında hususî bir ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Pamuk ipliği d a r I ı ğ ı o Bazı müesseselerin iplik satışından vazgeçmesi darlığa sebep oluyor Son günlerde piyasamızda bir pamuk ipliği darlığı hüküm sürmektedir.Bununla beraber pamuk ipliğinin kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Kazaları önlemek için alınan bir tedbir Son günlerde Florya ve civarında vesait kazalarının çoğalması üzerine 6 ncı Şube Müdürlüğü bir motorlu ekip tahsis etmiştir.Kazaların umumiyetle fazla süratten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • HALKIN SESİ Gürültüden şikâyet Nişantaçjinda Vali Konağa caddesinin ikinci kısmında oturan ismi mahfuz bir zat yazıyor:«Bizim semte bir şeyler oldu.Belediye gürültü ile mücadele ettiğini ilân ettikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Pastörize süt satış günden güne azalıyor Belediye Sağlık Müdürü bu sUtleri alanların dikkat edecekleri hususları izah etti Son günlerde piyasada satılmakta olan pastörize sütlerin mikroplu olduğuna ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış iterling-Dolar ¦Flr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Prisveç Krteorin Liret Drahmi Eökoudes 790.50:280.30 D:B0 64.o;5.80 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.Û1.676 9.73:90 779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • I Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri yazan:S.NAFİZ TANSU Hasan ve Hüseyin Hazreti Muhammedin dizlerinde büyümüştü ÇIKAN KISMIN HULÂSASI 8 Haziran 632 Pazartesi.Hazreti Fahri Kâinat gözleri açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • KONGRE Sekizinci International Teorik ve Tatbikî Mekanik Kongresi bu ayın 20 sinde İstanbul Üversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda açılacak 28 ağustosa kadar sürecektir.BALO D.P.Bakırköy ilçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Kok kömürü tevziatı TT" O—Depolarda bol miktarda kömür bulunmasına rağmen dün kömür alan olmadı Kömür tevziatına nisan ayı sonuna kadar devam edilecektir.İlk günlerde satış bürolarına vâki olan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • Yeni gümrük tarifesi üzerindeki çalışmalar Gümrük ve^Tekel Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup da tetkik edilerek mütalâası alınmak üzere Ticaret Odasına gönderilmiş bulunan yeni gümrük tarife proje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • TARİH BAHİSLERİ Sultan Aziz'in hal'i İsmail Hami DANİŞMEND n 1 Fer'iyye faciası hakkındaki yazılarım nesredilirken aklığım mektuplardan bâzılarında Sultan Aziz'in kaıth ölümü gibi hal i de iktilâtlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1952
  • 1889 senesinde meşhur Alman hekimlerinin V-Mehring'kısa yoldan bol para kazanmağı düşünüyor,ve buna çare bulmak için kolay hazmedilecek bir yağ araştırıyordu-Mehring bu yağın pankras usaresi olmadan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Bugün açıklanan bir raporunda Ayan Meclisi iç güvenlik tâli komisyonu,komünistler tarafından Birleşik Amerikada izci hareketleriyle diğer birçok gençlik teşkilâtlarına sız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • 4 Hayatının bir kısmını ttalyada geçiren bir muharrir Komada tanıdığı Melina isimli kadını ve onun arkadaşları Sofia He Femando'nun trajedisini anlatmaktadır.Vaka «Siyah Kehribar» barında başlar.Muhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Komünizm ve din Mo kovadan bildiri diğ »o göre Sovyet gençlik teşkilâtı din aleytarı propagandalarını teksif etmiş,bu yolda geniş neşriyat yapmağa başlamıştır* Teşkilâtın resmi güftesi «Sos yalist cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • wasp faciasının tahkikatı sona erdi Washington 13 A.A.26 nisan günü Atlantik ortasında Wasp uçak gemisiyle mayın tarayıcı Hobson muhribi arasında vâki olan ve Amerikan donanma en için tam bir facia te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • 7 yaşında bir çocuğun sattığı demir parçası bomba imiş Ankara.13 ANKA)Yeni doğan mahallesinde 549 numaralı dukanda hurda demir ticareti yapan Zekeriya Uluyılmaz,aynı mahallede oturan 7 yaşlarında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Korede savaşlar hızlandı Müttefikler Kızılların Sibirya tepesini zapt için yaptığı taarruza püskürttüler Seoul 13 AP)Amerikan deniz piyade birliklerinin dün ele geçirdikleri ve mütareke görüşmelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Başkan Truman seçim kampanyasını açıyor Eisenhower,Stevensonu başkan Trıımanın siyasetini takip ile itham ediyor Springfield 13 AP)Demokrat Partinin cumhurbaşkanı adayı vali Adlai Stevenson 1 eylülden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Ingilterede O Sevimli sinema,yıldızı Londrada «1951 Avrupası» isimli filmi çevirecek Londra 13 A.A.Dünyaca mâruf İsveçli artist îngrid Bergman'm kocası film prodüktörü Rossellini bugün buraya gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Adalet Bakanlığı müsteşarı Ankaraya gitti Bir haftadanberi İstanbul adliyesinde tetkiklerde bulunan Adalet Bakanlığı müsteşarı İsmail Hadımlıoğlu dün Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Bir otobüs devrildi 4 yolcu ağır surette yaralandı Ankara,13 ANKA)Şoför Ethem Bozkurt idaresindeki Kızılcahp.m#m 37 plâj.a sayılı otobüs,Etimesgut bucağına 18 kilometre mesafede lâstiklerinin patlamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Konseryaiuvara talebe kaydına başlandı önümüzdeki ders yılında İstanbul ve Ankara konservatuarlarına alınacak öğrencilerin tâbi tutulacakları imtihanların tarihi tesbit edilmiştir.Kayıtlar ağustos son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Arabistan çölü çöllükten kurtarılacak Aden,1?Nafen)Büyük Arabistan çölünün çöllükten kurtarılması için araştırmalaı yapılmakta olduğu ve bu araştırmaları yapanların da çok ümitvar bulundukları bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Irak kralı Ameri kada o-Kral İkinci Faysal dün Birleşmiş Milletler merkezini ziyaret etti Birleşmiş Milletler New York)13 A.A.trak Kralı ötinci Faysal ve Kral Naibi Prens Abdülillâh dün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Saç boyası Pazar gönü bir ziyarete gitmiştik-Saat yediye doğru salona yeni bir misafir hanımefendi girdi-Tanımıyorduk» tanımadığımıza e* inindik-Fakat çehre hatları» boyu,endamı» aşina bir çehreye pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • Demir fiyatları yükseliyor Piyasamızda ithal malı demir çeşitleri üzerinde darlık görülmeğe başlamıştır.Bir taraftan stokların tükenmiş olması,diğer taraftan menşe memleketlerde fiatlarm yükselmesi pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • İKTİBAS ingilteredeki koyu bekârlar Bekârlık modası alır yürürse nice genç kızlar şu raimde görüldüğü gibi analarının boynuna asılı kalmak tehlikesine düşerler-Üyeler mukavemetini hayranlıkla karşılad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı satmalına Ko.Başkanlığından:Kapalı zarf usulü ile 4 aded Dizel yardımcı makinesi satın alınacaktır-Tahmin bedeli 18000 lira» muvakkat teminatı 1350 liradır-Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Her yiğitin derdi var.Başlığı bir türkümüzden aldım.Bu söyleyişin daha birçok eşitleri,benzerleri de var,elbet siz de bilirsiniz.Türkülerimizde,yâni bizde dert yiğidin ikimi bir ismi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1952
  • Vücudunun atletik yapısiyle Ilollytvood'da hususi bir mevki işjçal eden Shelley Wintere Vahşî Hudutlar isimli yeni bir macera filmi çevirmiştir-SheJîey Winters bu bir çok maceraperest erkeğe tek başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1952
  • ıftçi Çinçinatus'un öküzlerini bırakarak harbe gidişi ihtiyar zaferinden dolayı Komada alakoymak istediler.O:"Vazifem bitmiştir,dedi.Şimdi idareden anlar bir adam bulup yerime koyunuz.Ben işimin başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1952
  • olan Kocaelinde 948 senesinde ancak eski modei 24 traktör mevcutken bu mıkdar 950 de elliye yükselmiş,bugün ise 200 ü aşmıştır-Foto:ÜSİS)O Berlin Je bir fabrika otomobil eklinde motosikletler imal etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1952
  • REHA EKEN Geçen sene Galatasaray takımındaki yerini ancak 3-4 defa alabildi-Ekseri haftalar san kırmızı formadan uzak kalmıştı-öğrendiğimize Köre R*Jma bu mevsim Gala tasa raydaki yerini muhakkak sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Hasan Gemici itfaiye onbaşılığına terfi etti Izmst beflediyesi dünya şampiyonu güreşçimiz şerefine büyük bîr ziyafet verdi 1952 Helsinki Olimpiyat O yunlarında dünya şampiyonu olon 52 kilodaki serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Hindistan milli futbol!maçı teklif etti Ajıkara,12 Futbol Federal yonuna müracaatta bulunan Hindistan Futbol Federasyonu önümüzdeki mevsimde karşılıklı milli futbol karşılanmışı yapılmasını teklif etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Turgay Seren Brezilyaya gitmiyor Millî futbol takımımızın kalecisinin babası bir mektupla oğlunun vaziyetini efkârıumumiyeye bildiriyor da futbol sahasında da istidat ve kaabiliyet göstererek Gala-Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Davis kupası finali 2 saat 20 dakika sürdü Montreal AA.t Kanadanın en parlak tenisçilerinden olan 21 yaşındaki Bren Dahmlacken bugün Davis kupası şampiyonluğunu kazanmıştır.Bob Perry ile yaptığı ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • 23 ağustosta şehrimize gelecek Japon atletleri Japon atletizm kafilesi 30 atlet ve idareciden ibaret olacaktır 23 ağustosta Fenerbahçe Sta dında Türk millî atletizm takımiyle bir karşılaşma yapmak Üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Vefa ve milli takım futbolcusu İsmet Vefa'da kalıyor Fransaya gideceği söylenen İsmetin bu transferi bir rivayetten ibarettir-Vefa soliçi milli futbolcu İsmet Yamanoğlunun Fransaya gideceği ve birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Futbol Federasyonunun çalışması Futbol Federasyonunda yapılacağı dedikodusu edilen değişikliğin ancak ilerisi için düşünülebildigini ilgili makamlar beyan etmektedirler.Federasyon çalışmalarına biı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • Profesyonellik talimatnamesındeki tadilât Futbol profesyonellik talimatnamesi tatbikatta bazı aksaklıklara sebebiyet verdiğinden talimatnamede bazı tadillerin yapılması düşünülmektedir.Yapılacak tadil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.08.1952
  • ma mm ^mmu(Samur kürk hikâyesi Dünya çapındaki bir propag Helsinki Olimpiyatlarında bütün ümidi güreşçilerimize başlamıştık-Fakat ikinci kafile hava meydanına indikten sonra öğrendik ki;başta Mısırlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1952
  • Valide Kösem Sultanın Kethüdası Befv ram Ağanın peşinden yürüyordu 71 Osmanlı imparatoru İbrahim Han'a haber gönderdim,şerbetlerimizi içelim,bus de çıkalım.Dedi.Gelen şerbetler içilirken murahhaslar P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1952
  • 71 Duyduk be cazgır ağa.Hafif8em ne olmuş yani okkaya vurup etimi satacak değiller Fakat delikanlı.Yörük hakikaten kusmaya başlamıştı.Cazgırın sözünü kesti ve şöyle dedi:Fazla uzattın be cazgır ağa.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1952
  • RÖPORTAJ gece içinde bin çeşit vakayla karşılaşabilirsiniz 15 kişinin tecavüzüne uğrayan akıl hastası zavallı kız Yanlışlıkla bıçak taşıyanEar Kafasına şişe yiyen gömlekçî Müşteri avına çıkmış bedbaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Oyun havaları El.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve İbrahim Solmaz ve arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1952
  • Kontrol mühendisi alınacak İller Bankasından 1 Bankamızca yaptırılmakta olan Siirt ve Maraş Hidroelektrik tesisleri su ve yapı kısımları inşaatı kontrol görevleri ile sair mahaller için Y-Mühendis vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1952
  • Istanbu)Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Polatlı As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla 25/8/952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • İst.Levazım Amtrtiğînden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Erzurum As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • İSTAKSUL LEVAZIM AMİR-LİGİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLANLARI 600 ton odun kapalı zarfla 25/8/1952 günü saat 16 da Malatya As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutan 33.000 lira ge cici teminatı 2475 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Kilise Eden'e izin vermiyor [Bag tarafı 1 incide] hırından birini teşkil etmekle beıaber,îngilterede güdülen sıkı tasarruf siyasetine uyulacak,müzik,göz alıcı tören ve düğün y apılmıy ac ak tır.55 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Ruslar bizden 350 ton tiftik aldılar Piyasamızda tiftik satışları çok hararetli bir safhaya girmiştir.Dış piyasalardan istekler artmaktadır.Bu sebeple fiatların daha da artması beklenmektedir.Sovyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Belçikada askerlik 21 aya indi Brüksel,13 A.P.Silâh altına alınan Belçikalı gençler için askerlik mükellefiyeti süresi bugün 24 aydan 21 aya indirilmiştir.Bu karar 6 saat süren bir Kabine toplantıaı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Rusyaya karşı yeni bir ittifak sistemi [Baş tarafı 1 incide] ı ya karşı bir Güney-Doğu sa-vunma ittifakı meydana getir J mek yolunda zemin huzırlaııma 6i için Yugoslavya eylül ayı içm J de Yunanistana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Sağlık Bakanı [Baş tarafı 1 incide] ri Üstündag,kalabalık bir halle kütlesi tarafından karşılanmış ve hükümet meydanını dolduran halka hitaben D.P.iktidarının Doğu kalkınması için sarfettiği gayretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • ZAYÎ Feriköy Nüfus Memurluğundan almış olduğum,içinde askerlik durumum yazılı nüfus kâğıdını zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Recep oğlu 322 doğumla D.Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • ZAYİ istanbul Belediyesine ait 11647 sicil numaralı ğofûr ehliyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Alptekin Karagbzo&lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Erzincan Devlet Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Erzincan devlet hastahaneBinin ihtiyacı olan 105 kalem ilâç ve sıhhî malzeme 15 gün müddetle kapalı zarf usuiile eksiltmeye konulmuştur-2 işbu 105 kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Gezici esnafın dikkat nazarına İstanbul Defterdarlığından Galata Necatîbey caddesindeki Maliye binasında faaliyette bulunan Gezici Esnaf Vergi Daireainin Beşiktaş Barbaros anıtı 1 yanındaki Maliye bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • İjJt* Hitleriıı Meşhur Tercümanı râMre flitlere ilk defa maiyetinde tercümanlık ediyordum 4 ÇIKAN KISMIN HULÂSASI:Sene 1933.Japonlar Cemiyeti Akvamdan çekiliyorlar.Almanlar Nasyonal Sosyalist Partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Balıkçılığımızın inkişafı [Baş tarafı 1 incide!ve müstakar bir piyasa temin etmek nıaksadiyle lüzumlu tesisatı vücuda getirmeği ve mevcut veya yeniden kurulacak bu nevi tesisleri finanse etmeği derimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Mısırda dün kanlı oldu [Baş tarafı 1 incide] tevessül etmişler,yangını söndürmeye gelen itfaiyeye hücum ederek,askere ve polise karşı koymuşlar 17 işçinin ölümüne.40 kişinin yaralanmasına sebebiyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar [Baş tarafı 1 İncide şehrimizde hararet gölgede 31-3 santigrada kadar yükselmiştir-Bugünlerde vuku bulan kalb sekteleri bu sıcaklara hamledil mektedir-Sıcaklar yüzünden halk biraz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.08.1952
  • ®i mnomtti.mi şasimi Moröi.VELHASIL 4 kopili,6 Cu»»om.I ine Ford,jj »tat»ln|n yit» dindir.İn lök!arabalarla rahat rahat rekabet edebi» ecek bir CÜZEUİK arzefmekledir.Figtı 11.980 II* rodan itibaren.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.08.1952
  • u atz&itc.'Bankamızda 150 liralık bir hesap açmakla,hakikat olabilir.TİCARET 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GayÇtecilik Kolektif Ortakhği Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.08.1952
  • Artaiar Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/19 Heybeliadada Şadlye sokak 5 No.da oturmakta iken 15/7/952 tarihinde Blen İsmail Döküm ün terekesine ti konulmuştur.Alacaklılarla borghılarm bir,vesayet İddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.08.1952
  • Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı son derece faydalıdır.Romatizma ve lumbago oğrılarını teskin eden.Süratle hazmolur ve derrta tesirini gösterir.Kininli GRİPIN 4 saat ara ile günt'e 3 adet alınabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 1000 ton döküm veya balyalı kuru ot kapalı zarfla 25/8/352 pazartesi günü saat 16 da Kağızman As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Döküm tahmin badeli 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.08.1952
  • İNGİLİZ MAMULATI HAKİKİ SAHİ!b6N İNİ SESİ İĞNELERİNİ HER'YERDE ARAYINIZ PİKAPLARINIZI YORMAZ PLAKLARINIZI AŞINDIRMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan