Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Balkanlarda ve Ortaşarkta savunma faaliyeti hızlandı Amerikan Ordu Bakanı Belgrad ve Atina dan sonra Ankaraya gelecek.Ridgvay de beş eylülde Türkiyeye geliyor Londra,12 Radyo)Kuzey Atlantik Paktı Kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Flory a toplantıları ı ı «hikâyesi fiFSl ir müddetten beri gazeli—j)telerimizde Florya toplantıları adlı bir siyasî tefrika neşredilmektedir-Bu tefrikaya nazaran Devlet Reisi.Başbakan,Vekiller,hattâ a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Gene ölümle biten bir kaza oldu Dün Bakırköy asfaltı üzerinde 1 kişinin ölümü.5 kişinin de ağıp yaralanraasiyle neticelenen fecî bir otomobil kazası olmuştur-Şoför Burhanettin Sökücü idaresindeki 7998
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • İki senedir ne tevkif edildim,ne sorguya çekildim,ne de gazetem kapatıldı.Ralıat rahat,basın hürriyetsizliği hakkında makaleler yaz** yorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Bugün gehrimizde hava;genel olarak acık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Maaşlar bu ayın 29 unda veriliyor Maliye Bakanlığı alâkalı makamlara gereken emri verdi Ankara,12 T.H.A.Bir müddetten beri memur maaşlarının bayramdan evvel verilip verilmiyeceği hususunda bir tereddü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Uzun umandan beri kendisine polis memuru süsü vererek bir çok kimseyi dolandıran Ahmet nihayet yakalanmış ve Emniyet Müdürlüğünde suçlarını itiraf etmiştir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Türk-Yunan filolarının müşterek manevraları Yunan Filotillasının İzmiri ziyareti ve müşterek manevra programı hazırlandı İzmir,12 A.A.11 19 Agustos tarihleri arasında Ege denizinde yapılacak olan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Avusturya meselesi hakkında Rusyaya verilen yeni nota Üçler» Avusturya sulh muahedesini müzakere edip etmiyeceğini Rusyadan bir kere daha sordular Vaşington,12 AP)B.Amerika Dışişleri Bakanı Dean Aches
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Çanakkale zaferinin 34 üncü yıldönümü Çanakkale zaferinin 34 üncü yıldönümünü kutlamak üzere o zamanki harp sahasına gitmiş olan 420 kişilik kafile» dün Eceabad iskelesinde askerî birlikler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Müthiş i facia 13 yaşında bir çocuk,ba-basının başını balta ile kesip evi de ateşe verdi I;Samsun,12 ANKA)Basalan köyünde bir cinayet işlen** mistir.Bu köyde oturan 13 yaf larmda Hayrettin aduıda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Hac için izin çıktı ilacı namzetlerine 100 sterlin* kadar döviz veriiivor Suudi Arabistandakl Veba salgını münasebetiyle o;r mudi det evvel kaldırılan Hac izinleri-ne ait yeni' müsaade eniri dün)vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Faruk Isviçreye gidiyor Cabrl adası,12 AP)Btn ramn en muhteşem oteller.nden birinde dün gece yapılan bir mı)da defilesinde Mısır eski Kraliçesi Neriman da hazır b;lun% [Devamı Sa.7,Sii.X ile]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Vali ve Belediye Reisi Fan ren in Rennı Gökay davet edilmiş olduğu lugoslavyada büyük bir hüsnü kabul görmektedir-Resimde Gökayı Belgrad bava alanında karşılanırken görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Mısırda toprak mülkiyetinin tahdid edilmesi kararlaştı Bundan böyle hiç kimse 200 dönümden fazla toprağa sahip olamayacak Fesin kaldırılması Kahire,12 T.H.A.AP)Başbakan Ali Mahir,bugün Baş komutan Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Sıcaktan ölenler var O-Bunaltıcı sıcaklar yüzünden dün Tophanede iki kişi öldü Şehrimiz son senelerin en sıcak günlerini yaşamaktadır.Dün sühunet derecesi gölgede 32,güneşte 59 santigrat a kadar yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1952
  • Iran şahı arazisini köylülere dağıtıyor Köylünün hayat standardını yükseltmek için şah kati kararlar aldı Tahran,12 AP)îran Şahı bugün köy halkının hayat standardını yükseltmek gayesiy le şahsen giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • MAKALE Eski topraklarımızdaki haklarımız İsmail Hami DANİŞMEND Devletin toprak ziyanı fer din şahsi mülkîyet haklarını ıhia.1 edemez:Siyasi hâkimiyyetin zevaline rağmen şdiiHj mülkiyyetin devamı devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • 37 yıl evvel silâh,malzeme,ccphiae ve askerce zengin iki kudretli büyük devletin deniz hava ve kara kuvvetlerine karşı Çanakkalede yaptığımız çok kanlı,şerefli ve muvaffakiyetli savaşlar bir küldür-Çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Yumurta ihracatı o-Döviz kaçırılmasını önlemek maksadiie bazı kararlar alındı Şehrimiz yumurta ihracatçıları dün Bölge Ticaret Odasında umumî kâtip Zeki Zeybekoğiu'nun başkanlığında mühim bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Denizcilik Bankasının davet ettiği mütehassıs geldi Denizcilik Bankası,iktisadî vapur işletmeciliği bakmandan Şehir Hatları teşkilâtının hareket tarifesinin,Istanbulun trafik şartlarına göre tetklci v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Adliye koridorunda beş kişi doğuştu Dün Adliyede dâvaiı ve davacı 5 kişi arasında kanlı bil hâdise olmuştur.Tehdit ve hakaret edildikleri iddiasiyle Cemal adında birini mahkemeye veren İsmet,Nasiye,Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Ceza gören esnaf Belediye,esnafların kontrolüne hızla devam etmektedir.İktisat Müdürlüğü merkez ve kaymakamlık murakıpları son iki ay zarfında 13323 dükkân kontrol etmişlerdir.Bunlardan Belediye nizam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri Yazan:S.NAFİZ TANSU Hz.Ömer Muhammedin yaşadığını,uzun uykuya daldığını söylüyordu 3 ÇIKAN KISMIN HULÂSASI 632 milâdi yılının 8 haziran pazartesi günü.Hazreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Türkiye Talebe Turizm Kururau 24 ağustos ile 27 ağustos arasında Açık Hava Tiyatrosunda «Millî Oyunlar ve Türküler Festivali» adiyle bir festival tertiplemiştir.TOPLANTI c 22 ağustos cuma günü İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • jul 13 Ru-22 j Ağustos 31 Zilk.1952 Tem.137i Çorşamba 1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş Öğle Ilcindl J Akşam il Yatsı î| imsak 5.08 9.56 12.19 5.07 16.09 8.58 19.11 12.00 20.56 1.43 3.14 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • HALKIN SESİ Yine sokak köpeklerinden şikâyet G'Jillyor Nişantaşı Meşrutiyet mamailesi Ekmek Fabrikası sokağı 51 numarada I.Iyazıyor:«Gazetenizin 22 Temmuz nüshasında çıkan ve sokaklarımızı köpeklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • tmenler arasında nakil ve tayinler Şehrimizdeki ilkokullara tayin edilen öğretmenlerin isimlerini bildiriyoruz Şehrimizdeki ilkokullara yeniden bazı nakil ve tayinler yapılmıştır-Nakilleri yapılan öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Yargıtay 4 üncü ceza dairesi başkanı vefat etti Yargıtay 4 üncü ceza dairesi Başkanı,kıymetli hukukçularımızdan Necmettin Zahir Sencar,evvelki gün geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat etmiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Alman Demiryollarının yapacağı tenzilât 7-16 Eylül arasında Kolonyada yapılacak Beynelmilel men sucat,hazır elbise,ev ve mutfak eşyası ile demirden mamul maddeler fuarına iştirak edecek lere veya mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • İngiliz askerî kolej hey'eti Balıkesirde Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan ingiltere İmparatorluk Savunma Kollejine mensup heyet dün Balıkesire hareket etmiştir.Heyet,Balıkesirde birkaç gün kalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Gençlik teşekkülleri gene!sekreteri geldi Birleşmiş Milletler Gençlik ve Yardımlaşma Teşkilâtı Gl.Sekreteri Dr.Barnet dün uçakla şehrimize gelmiştir.Mr.Bernet,şehrimizde bh kaç gün kalıp gençlik teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Görülmemiş bir vaka Bir kız kendisini iğfal eden sevgılisile hapishaneye gitmek istedi I Silivrikapıda İmam Mehmet sokağında 13 sayılı evde oturan Ekrem Ötükçü adında bir marangoz,aynı semtte sevdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Yakacık hâdisesinin suçluları merkeze alındılar Üç gün önce Yakacıkta Kartal Jandarma Komutanı ile bir komiser muavini arasında cereyan eden müessif hâdise hakkında vilâyetçe yapılan tahkikat sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • Denizcilik Bankası fabrikalarında yapılacak vapurlar önümüzdeki yıl servise girmek üzere beheri 27 otomobil alacak kapasitede 2 buçuk mil süratli iki araba vapurun inşaatına ait projeler,Denizcilik Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • POLİSTE Alemdarda Yeniçeriler Cad efesinde Muhallebici Hasan Tok taş adında birinin gece yarısı dükkânına giren hırsızlar 130 lirasını çalıp kaçmışlardır.Hırsızların aranmasına başlanmıştır.¦fr Cîbali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1952
  • KISA HABERLER ir Şehrimizde bulunan Devlet Bakanı Muammer Alakant,dün sabah da Vilâyete gelerek Vali Muavinleri ve diğer alâkalı müdürlerle görüşmüş,toprak tevzii ve iskan işleri üzerinde' meşgul Olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • 3 ÇIKAN KISMIN HULASASI Hayatının bir kısmını Hülyada geçiren muharrir,iioma'da tanıdığı Melina isimli kadını ve onun arkadaşları Sofiya He Fernando'nun trajedisini anlatmaktadır.Vak'a «Siyah Kehribar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Bir tartışmadan,ve bu tar-J tışmanm bir tarafından,bay Nurullah Ataç'dan bahsedeceğini' Ataç da.tartışma da buna değer-Fakat yanlış anlaşılmasın-Açıkça söyliyer yim:Bu yazıda,ben.daha çok.daha çok bii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • İKTİBAS 2000 yıllık gemi enkazındaki büyük servetin esrarı Bu gemi Roma diktatörü Sylla tarafından yağma edilen Atinanın bütün san'at eserlerini Pirede yüklenmiş,denize açıldıktan sonra büyük fırtınay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • E.Peronun cenaze töreni I Tamamen renkli olarak filme almdı Buenos Aires,12 A.A.Eva Peron'un cenaze merasimini renkli filme almak üzere Holywood'dan sureti mahsusada buraya gelen Amerikan film müte ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Ürdün KrafcİEğı ürdümlen son alınan haberler Kral Tailal'ın tahtından feragat etmek,daha doğrusu ettirilmek» üzere olduğunu göstermektedir* Kral Abduİlahın katlinden sonra tahta çıkan büyük oğlu o esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Italyada da uçan daireler görüldü Roma,12 A.A.Araların da bir pilotun da bulunduğu bir çok rüyet şahidi dün Piza yakınında Tirrenia semalarında uçan daire gördüklerini bildirmişlerdir.Pilotun ifadesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • italyan çiftçileri grey yaptı Roma,12 D.H.A.italyan çiftçileri,hükümetin hazırladığı içtimaî emniyet sigortası projesini bugünkü hayat ve yaşama şartlarına uygun bulmadıklarından bütün Italyaya şamil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • isviçreli milyoner Roland karısından ayrıldı Riverside Califomia)12 AP)28 yaşındaki İsviçreli milyoner Roland C.de Vigier birkaç ay evvel evlendiği 16 yaşındaki Martha Morris isimli karısından ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Içrili vaziyette araba kullanan 14 şoför yakalandı Altıncı Şube ekipleri geçen cumartesi ve pazar günU yaptıkları sıkı kontroller neticesinde içkili vaziyette araba kullanan 14 şoför yakalamışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı «Barton» ve «John S.Pierce» destroyerlerinin Kore sahilleri açıklarında komünist bataryalarının ateşiyle yaralandıklarını bildirmiştir.İNGİLTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Eisenhower temkinli hareket ediyor General,Demokrat İddialarına imalı bir Denver Colorado)12 AP)Dün yaptığı bir basın toplantısında General Eisenhower Cumhuriyetçilerin devamlı bir sulh temin etmek yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Mücevher rcoiası Paris,12 Nafen)Mücevher modası yeni bir safhaya girmiştir.Şimdi de kadınların «yürüyen mücevherler» peşinde koş tuklan bildirilmektedir.Hususî surette hazırlanmakta olan mücevherler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Tablet bira yapıldı o San renkteki haplar» asit karbonik ilâvesiyle derha bira haline geliyor Brüksel,12 Nafen)Bir Belçikalı ilim adamı,iki sene devam eden araştırmalar sonunda birayı tablet haline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Japon kızları mezata çıktı 0—Bu yıl geçen yıla nazaran iki misli kız satılmış Tokya,12 Nafen)Japonyanm fakir olan ziraat bölgelerinde,yüzlerce Japon köylüsü kızlarını bir ilâ 10 sterling arasında satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • Kazlıçeşme işçileri yeni bir dispansere kavuşuyor Haber aldığımıza göre;Kazlıçeşmede bulunan 7 binden fazla işçinin yulardan beri beklemekte olduğu dispanser yakında açılacaktır.Bu husustaki çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1952
  • WV.I ÖÖRE Fatihin türbesinde Gazetelerde okuduk ve resimlerini gördük* Beş Yüzüncü Fetih Yılını Kutlu-Iama Derneğine mensup bayanlar Fatihin türbesini temizlemeyi bizzat deruhte etmişler,elektrik süpü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1952
  • v^a:4* sû*1 'W,Metro- îold\vyn- îayer'in baş yıldızı ve sinema âleminin gözbebeği Ava Gardner yeni sezon için j:anıes I Lovve You isimli bir komedi çevirmektedir-Kesimde güzel yıldızm yeni çekilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1952
  • UERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yavuz Sultan Selim taht'a çıkışının kurbanını elile kesti O,hançerini sıyırdı,adamı çökertti,dizile üstüne basarak boynunu kesti ve tahtına çıktı,oturdu II-Bayezid ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.08.1952
  • Withfieldin dünya rekoru Amerikalı meşhur atlet Withfie!d Olimpiyat û \f.UMl tsTeet* 800 metre koşarak yeni bir dünyâ rekoru yapmıştır Bütün dünya atletleri olimpiyatları müteakip muhtelif temaslar Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1952
  • 'v-y i Mfi-m_V-İİ 'j,^kı/y-*ir**MU ün t^v1^ CK' t d Olimpiyat stadında yapılan açılı?merasiminden bir görünüş 15 inci Helsinki olimpiyadı notlan:1 ve hava şartları ile anizasyon eksiklikleri 1896 da B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1952
  • ttalya Yunanistan millî futbol maçı Doğu Akdeniz kupası maçlarından ttalya Yunanistan karşılaşması için her iki memleket federasyonları temasa geçmişlerdir-italyanlar aralık ayını teklif etmişlerdir-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1952
  • Suriye Yunanistan milli fulbol maçı Suriye Yunanistan millî futbol maqı muhtemelen 30 aralıkta Suriye şehrinde yapılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1952
  • Amatör Atletizm Kulübü idare heyeti Ankarada faaliyette bulunan Amatör Atletizm Kulübünün yeni idare heyeti şu şekilde seçilmiştir:Fahrî başkan;Nailî Moran,Necdet Arığ-Başkan;Cihat Renda.genel sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1952
  • futbol federasyonunun Ankarada yaptığı toplantıda aldığı karar İstanbul profesyonel 8 takım olarak kalacak Adalet ile Beyoğluspordan biri ikinci kümeyedüşen Emniyetin yerini alacak Futbol federasyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.08.1952
  • Atletlerimizin Helsinkideki aldığı dereceler Finlandiya puan cetveline göre atletlerimizin Helsinkide elde ettikleri derecelere verilen sayılar aşağıda gösetrilmiştir:Puan 1 Önel 1061 2—Osman Coşgiil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • RÖPORTAJ Âkdenizden gene bir vapur geldi!Vapur Çanakkaieyi geçtîmî kadınlarla erkekler arasında bir eşya mübadelesîdir başlar.Gümrükteki memurların valizlerde bazı yanlışlıklara rasgelmelerinin sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • nazırlıyan:Sadi BORAK 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mı Soldan Sağa 1 Endişe;Tersi desise yapan.2 Bir irfan müessesemiz;Siyah.3 Sondaki harfsiz Fenerin eski kalecisi;Hata.4 Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından:1—1952 1953 öğretim döneminde Kolej I.sınıfına alınacak kayıt kabul öğrencilerinin seçme sınavları aşağıda belirtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • tıkazmdaki servet 2000 yıllık gemi eı Baştarafı S üncü sayfada)zmı geçtikten sonra kopan bir fırtınaya hâkim olamamış ve Afrika kıyılarına doğru aüriik lenmeğe başlamış olmalıydı-Her halde gemi dalgal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspres»!18.50 Adapazarı 20.50 Erzurum 20.00 Ankara ekspresi Yat.Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gf\n sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • 70 Biraz evvel kisbetini alıp gitti.Ne tarafa?*Vallah ne tarafa gittiğini İyice görmedim aga.Oaman efendi ayağa kalkıp uzun uzun bakındı.Aliyi göreme yince «her halde soyunmaya git ti,şimdi ortaya çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • m istanbul 12.57 Açılış ve program 18.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.15 Dans müziği «Pl* 14.30 Türküler ve oyun havalan «Pl».15.00 Kapanış 18.50 Açılış ve türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1952
  • VAİAM Sadrâzam yalnız kendi makamını ebedî kıimak için rakiplerini katlettiriyordu 70 Hücum durdu,paşanın kazığa geçirilmiş cahil kafası Nasuh Paşazadenin çadırı önüne dikildi.Paşa da ona memnuniyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Hitlerin Meşhur Tercümanı JSul Artık Hitler Almanyanm yegâne sahibi,efendisi,âmiriydi 3 ÇIKAN KISMIN HULASASI:Sene 1933.Japonlar,Çin'in kendi kendini idareden ûeiz olduğunu iddia ile Cemiyeti Akvam'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • î Saat üçtü.Dört saat sonra Bag'da olacak,yine yorucu bir gece geçirecektim.Bir bardak viski daha içtim.Muhakkak ki Prenses bütün ömrümce tanıdığım kadınların en güzeli idi.Kadınlığı bir san'at haline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecuflc Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • RÖPORTAJ Âkdenizden gene bir vapur geldi Baştarafı 6 ncı sayfada)tarma edivermiştir.O muhterem hatun da akrabayi taalh}katına dair eşyaları,aynı şekilde bir diğer beye sunmuştur.Daima merak ederiz?Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Faruk isviçreye gidiyor [Baş tarafı 1 incidel muştur.Eski Kraliçenin bu defilede tuvalet satın alıp almadığı öğrenilememiştir.Ortada dolaşan bazı söylentilere göre sabık Kral Faruk yakında tsviçrede V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Hac için [Baş tarafı 1 incide] Pasaport alıp ta seyahatleri geri bırakılan Hacı namzetleri yeni bir müracaata tabi olmadan hareket edebileceklerdir.İLK HACI KAFİLESİ İZMİRDEN HAREKET ETTİ İzmir,12 T.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Florya toplantıları hikâyesi [Başmakaleden devam] I hayal evlerinde uydurulmuştur ve Floryada bir aydan beri gû-1 ya Cumhurbaşkanının riyaset ettiği ve güya vekillerle askeri 1 erkânın hazır bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Ulukışlada iki tren çarpıştı Kaza hafif atlatıldı-Tren memurlarından bir kaçı yaralandı_Ulukışla,12 A.A.Bu sabah Ankaraya hareket eden Çu kurova motorlu treni Durak istasyonundan hareket ettikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Mısırda toprak mülkiyeti TBaş tarafı 1 incide] elverişli arazi vardır.Bu,bütün toprağın yalnız 3 ünü teşkil etmektedir.Mısırın geri kalan kısmı çöl ve bataklıktır.Mısır Parlâmentosunun dünkü toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Sıcaktan ölen var [Baş tarafı 1 incide] inekte ve şerbetçi dükkânlarına rağbet göstermektedir.Şehirde buz istihlâki geçen aya »azara» Uç misli artmıştır.j MEKSİKA»A DA 80 KtŞt ÖLDÜ Meksika,12 Nafen)Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Rusyaya verilen yeni nota Fl aş tarafı 1 incide] Batılıların notalarına,Sovyetler Biriliğine,uzun zamandır sürüncemede kalan Avusturya sulh muahedesi müzalterelerine devam etmek tasavvurunda olup olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Balkanlarda savunma faaliyeti [Baş tarafı 1 İncide] ordusuna ziyarette bulunmak maksadiyle eylül ayı ortalarında Yunanistana gidecektir.Harbin bitmesinden bu yana,Yunanistanı ilk defa ziyaret edecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Amerikan temsilcisi Ankarada Ankara,12 A.A.Türkiyede yapılmakta olan Amerikan askerî yardımını yerinde incelemek için,Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi ve Meclisin Silâhlı Kuvvetler Komisyonu üyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Türkiye Kadınlar Derneğinin faaliyeti Genel başkan MualGâ Anıl gelecek ay Napolide yapılacak beynelmilel bir toplantıya katılacak Samsun,12 AA-Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Türkiye Kadınlar De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Iran Şahı köylülere [Baş tarafı 1 incide hareket sayesinde bugüne kadar 8 bin hektardan fazla arazi 800 köylüye dağıtılmıştır.Bu münasebetle bugün Şah,Sadabat Sarayının bahçesinde etrafım saran kırçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1952
  • Türk Yunan filoları rBafs tarafı 1 incide 1 gelecek olan Türk Harp Filosu Komutanını ziyaret edecektir.Misafir Yunan Komutanı Harp Filosu Komutanımızın yanından ayrılırken top ateşi ile selamlanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.08.1952
  • Ekonomik Mükemmel Süspansyön Sağlam yapı bol yedek oarça Emniyet Konfor Servis butun bu meziyetleri bir arada yalni2 CHEVROLETde bulabilirsiniz FAYSAL HAYDAR TARGAN l*unbui.Şişli BüyUkO*'* Caddesi No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından Tesisin İşler Geçici Kasabanın adı İli halde keşif teminat Nev'i bedeli Pazarcık Bilecik)19-1-935*80 10-996,80 Dizel grubu~v6 şehir şebekesi-Dikili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.08.1952
  • DÖRT MOTORLU ALTMIŞ KİŞİLİK Uçaklarla Hiç bir yerde aktarma yapmadan ISTANBULDAN doğru CİDDE ye SEFERLER |5 AğöStOS da BAŞLIYOR AyrıcaSELÇUK Vapuru 17 Ağustosta iSTANBULDAN hareket ederek doğru CiDDE'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.08.1952
  • îlUUhte 11 ABONE ŞERAİTİ j Lr.Kr.Senelik 42 00 i Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FlATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.08.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları 139 ton Kuru Soğan kapalı zarfla 18/8/952 pazartesi günü •aat 11 de Dumlu As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Kilosu 29 kuruştan tutarı 40310 Lira geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan