Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Bugün şehrimizde hava.genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Yeni tefrikalarımıza bugün başladık Tarihi hakikatle bir nevi hayalin hudutları üzerinde harikulade bir şekilde birleştiren Samih Nafiz Tansu uzun tetkiklerden sonra MİL-LİYET okuyucularına heyecan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Hitlerin Meşhur Tercümanı ^Tj Milletlerarası işbirliğinde bir gerileme başlamıştı ¦I l».Tarihe mal ojan bu vakayii yazarken,tercümanların vazifesinin ayrı ideoloji ve milliyette aauhataplaruı sözlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • ÇANAKKALE ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ 1 Çanakkale Zaferinin 37 nci yıldönümü münasebetiyle 420 kişilik bir kafile dün Çanakkaleye hareket etmiştir' Bn münasebetle bir tören yapılmış ve şehit anaları da bu tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Tophane yangınında bir baba oğul yanıp öldüler Gece yarısmdan sonra başlayan ateş sabaha kadar devam etti Evvelki gece sabaha Kargı;si görmüş ve İstanbul itfaiyesl-Tophanede Lülecilerde bir yan-ni hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Mısırda eski kraliçe Ferideye sevgi artıyor Vaft Partisi temayülleri çoğ Kahire,10 A.A.Saraydaki skandallan fiddetle açjga vurmağa devam eden Munr basını sabık Kral Faruk İle eski Kralige Neriman arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • HARİKA BASKETBOLCULARIN GÖSTERİSİ Büyülü topla oynar gibi,inanılmayacak bir tarzda basketbol oynayan Amerikanın meşhur Haricin takımı dün ikinci gösterisini de yaparak İstanbullu seyircilerde unutulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Ürdün tahtına gelecek olan Prens Hüseyin Ürdün Kralı Tallal tahtından çekiliyor Beyrut 10 AP)Ürdün hükümet çevreleriyle sıkı teması olan kaynaklardan öğrenildiğine göre Ürdün Kralı Tallal 48 saat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Ağn seferi başlıyor Doğubeyazıt 10 A.A.Nünün gemisini aramak üzere buraya gelen Fransız heyeti İğdır İstikametinde bulunan Ahari böl gesinde gerekil tetkikleri yaptıktan sonra bugün ilçemize donmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Windsor Dükü iyileşiyor o-Hafif bir mide rahatsızlığı geçiren dük Cabride bir müddet daha kalacak Montecatini İtalya)10 AP)İngiliz ve İtalyan doktorları Windsor Dükü'nün sıhhî durunu hakkında yayınlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Yunan deniz kuvvetleri Kurmay Başkanı geliyor Türk-Yunan donanmaları Eğede müşterek manevraya çıkıyorlar 17-19 Ağustos arasında yapılacak manevraların birinci kısmını Yunan,ikinci kısmını da Türk filo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • Musaddık gene güç Ayan Meclisi Başbakana geniş salâhiyet veril meşini kabul etmiyor-Sıkıyönetimi uzatma,teklifi de reddedildi Tahran,10 AA)İran Başbakanı Musaddık dün Ayan Meclisinin kendisine 6 ay iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1952
  • iktidarın iki yıl içindeki başansı Tevfik İleri Samsun Demokrat Parti II kongresinde etraflı izahlarda bulundu Samsun,10 AA.Demokrat Partinin senelik kongresi dün Zafer Sinemasında yapılmıştır-Kongred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • MAKALE Sultan Aziz'in intiharı hakkındaki delillerin II III I II w If çürüklüğü İsmail Hami OANİŞMEND i İntihar rivayetini te'yide çalışanların ileri sürdükleri deliller ne kadar çürükse,ci-ııâyct del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Ulaştırma sıkıntısını önlemek için tedbir alınıyor Son zamanlarda memleketimizdeki nakil vasıtaları arasında devam eden zararlı rekabete mâni olmak maksadiyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından incelemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • POLİSTE Jt Zeytinburnunda Develi kendir fabrikası işçilerinden Gülfzar ile aynı yarde çalışan Mehmet arasında iş yüzünden kavga çıkmış eline bir kendir makası geçiren Mehmet Gülizarı iki yerinden yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • KISA HABERLER 1c Bazı İtalyan ve Alman firn:alan ilgililere entere3a.ı bir teklifte bulunmuşlardır.Bu teklife nazaran bir kilo mensucata mukabil üç.kilo pamuk satın almak istemektedirler.1c Vunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Esas itfbarile albüminli bir gıda olan et yağca da zengindir-«Baş yemek» mevkiini alması an'ane haline gelmiştir-Bazı.ot bitmiyen diyarlarda* ki halkm.münhasıran balık ve etle teğaddileri bir zaru« re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Kambiyo,ve esham Kupama Açthg Kapanış îterllng Dolar Pr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi •Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • MUHAMmTTtNlSOHGA Hazreti Muhammed,Tanrının emanetini huzur içinde teslim ediyordu 1 632 Milâdî yılının 8 Haziran Pazartesi günü öğle sıcaklarının Medinenin taş evlerini fırın duvarları gibi yaktığı,da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Şehitleri İmar Cemiyeti 15 eylül cuma günü Edirnekapıdaki merkez binasında umumî heyet toplantısı yapacaktır.FESTİVAL •jfr Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtı 24 27 ağustos gebeleri Açık Hava Tiyatrosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Susuzluk tehlikesi o-Yağmur yağmazsa Anadolu yakası susuz kalacak Son günlerde havaların gayet sıcak gitmesi ve hiç yağmur yağmaması şehirde umumi bir susuzluğu neticelendirmiş bulunmaktadır.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Irak Başkonsolosu Londra Elçisi oldu Irak hükümetinin tstanbul Başkonsolosu Ahmet Beyin Irakın Londra Elçiliğine tayin olundugu haber verilmektedir.İrak Başkonsolosu,Londra elçilik payesi ile sefaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Hasta yerine ölü ile karşılaşan doktor Evvelki gün Gureba hastahanesinde çok garip ve esrarlı bir hâdise cereyan etmiştir.Beşiktaşta Muradiye mahallesinde oturan Firdevs Ayşe Ecevit adında bir kadın o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığındaki yeni Genel Müdürlük Millî Eğitim Bakanlığı,Merkez Teşkilât Kanununun yeniden ayarlanmasına karar vermiştir.Kanun bugünün ihtiyaçlarına göre tanzim edilecektir.Bu sebeple so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • g Hic.Ağustos 1952 Pazartesi Ru 20 Zilk.137İ 29 Tem.1368 VAKÎT VASATI EZANI Güne?5.06 9.52 Öğle 12.19 5.05 İkindi 16.11 8.56 Akşam 19.14 12.00 Yatsı 20.59 1.44 İmsak 3.11 7.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • HALKIN SESİ Gürültüden şikâyet imzası mahfuz bir okuyucumu/diyor ki:«Kumkapı pazar yerinin gürültüsü geç saatlere kadar devam etmektedir.Gece yarısından sonra da bekçi,esnaf ve bazı âşinâları,iş kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Hafta sonunda Devlet tahvilleri üzerinde yapılan muamelelerde ilerleme kaydedilmedi Gecen hafta içinde Kambiyo Nukut Borsasında devlet tahvilleri üzerinde yapılan muameleler durgun geçmiştir.Bununla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Ankaralılar Cemiyetinin mehtap gezisi Istânbulda kurulmuş olan Ankaralılar Cemiyeti Denizyollarının Moda vapuriyle Adalar ve Boğaziçinde bir mehtap gezintisi tertip etmişlerdir.Sabaha kadar devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • MEDRANO KARDEŞLER SİRKl'nin ISTANBüL'da SON 3 GÜNÜ Taksim Eski Taş kışla arsaları üzerinde)Günde iki temsil:Matine saat 17 de,Suare 21 de-Hayvanat Bahgesini ziyaret ediniz-Hayvanların yemek vakti saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Ucuz ev inşaatı O—Belediye yeniden ucuz evler yaptıracak Belediye,Üsküdar Sultantepe ve Kadıköy Koşu yolunda yaptırmış olduğu 153 ucuz ev,atılış töreni de yapılmasına rağmen hâlâ taliplilerine dağıtıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • 250 Yunan Sendikacısı şehrimize geliyor Dost Yunan hükümeti ile hükümetimiz arasında gün geçtikçe gelişmekte olan siyasi,iktisadi ve ticarî münasebetler heriki millet arasında memnuniyet ve alâka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1952
  • Karasinek mücadelesine hız verildi BJlh.assa sayfiye muhitlerinde bir tehlike teşkil edecek,derecede çoğalan karasineklere karşı Belediye Sağlık Müdürlüyü tarafından şiddetli bir mücadele açılmıştır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • İKTİBAS insan eti yiyen vahşiler arasında yirmi bir yıl "Bir erkek yavuklusuna yeni kesmiş iki insan başı getirmedikçe gerdeğe giremez,Bu karfın sonra dul kalır da ihanete saparsa diri diri parçalanıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Atom silâhlarına ait tecrübeler artırılıyor IngîEterede gizli silâhların son derece fazlalaşması Amerikalıların dikkatini çakti Londra.10 Nafe)Reynold News gazetesinde belir-tildiğine göre.İngiltere t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Orman mahsullerinin nakli için kolaylık önümüzdeki kış mevsiminde adun liatlarını yüksekmesine mâni olmak ve orman mahsullerinin kolaylıkla naklini temin etmek maksadiyle hükümetle mühim bir karar alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Kontrolsüz satılan çürük meyvalar Bundan bir kaç gün evvel Belediye Başkanlığı kaymakamlıklara bir tamim göndererek pazarlarda ucuz fiatla yarı sürümüş meyve ve sebzelerin menedildigini bildirmişti.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • V/^V\^N/X t/N/V /V* V2& 0Q0y Pariste sayfiye* lere akın Fransız gazctleri uzun uzun izahat veriyor,bu sene bir buçuk milyon insanın şimendiferlerle hükümet merkezinden ayrılarak sayfiyelere gittikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Fransada sıcakBar o-Son bir hafta içinde bir milyon Parisli sayfiyeye gittiler Paris» 10 Nafen)Fransada sıcaklar yüzünden halk sayfiyelere akın etmektedir-Fransız Millî Demiryolları Ida resinin bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Peyklerde huzursuzluk o-Son günlerde» Çekoslovakyada geniş ölçüde aziller yapılıyor Londra,10 Nafen)Prag dan gelen raporlara göre» Çekoslovakyada durum gün geç tikçe bozulmaktadır-Dün General Bacilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Yunanistana esrar kaçıran bir şebeke yakalandı Edirne.10 T-H-A)Edirneden Yunanistana esrar kaçırdıkları anlaşılan bir şebeke nihayet dün gece yakayı ele vermiştir.Kâzım Kabaca,Ali Kafa ve Hüseyin Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • ingiltere ve Fransanın silâhlanma programı Nato teşkilâtı mezkur devletlerin durum larını katî surette öğrenmeğe karar verdi Paris,10 A-AO Kuzey Atlantik Paktı,dün Fransa ve îngiltereden silâhlanma pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Amerikanın haricî siyaseti Cumhuriyetçiler iktidara geçtikleri takdirde Sovyet peyklerini isyana davet edecekler Vaşington,10 AA)j Buradaki müşahitler» Senatör John Foster Dulles'in dün basına yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Direksiyon başında ayaklayan Şoför Antakya,10 THA.Mu rat Korkmaz adındaiki bir şoförün idaresinde bulunan kam yon,Bedirge civarındaki bir yolda süratle giderken bir ağa ca çarpmış ve parçalanmıştır' B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Sovyetler,Romen hududunda tahkimat yapıyor Münih,10 THA-Hür Avrupa Radyosu)Bükreşten alınan haberler» Karaömer Negru Voda bölgesinde Sovyetlerin askerî tatbikat yaptıklarını bildirmektedir.Sovyetler R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Iskenderunda büyük bir belediye sarayı inşa ediliyor İskenderun,10 T-HA)Şehrimizde büyük bir Belediye sarayı inşası için teşebbüslere geçilmiştir.Yapılan tetkikler sonunda,sarayın Atatürk Bulvarında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Pakistaıım kuruluş yıldönümü kuilanacak Türkiye Pakistan Kültür Ctemiyetl,Pakistan devletinin kuruluş yıldönümü 14 Ağustos perşembe günü eski Eminönü Balkevinde kutlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • Mikrop harbi hikâyesi Uzun müddet istismar edilebilecek,her muhitte alâka uy andırması muhtemel,aynı zamanda bir hakikat çeşnisi ile tezyini mümkün propaganda mevzuları bulmak o kadar kolay değildir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1952
  • 1 BİRİNCİ KISIM Romada geçirdiğim ilk aylardan bellibaşlı hiçbir hatıram yok-O zamandan bende kalan,daima birbirlerine karıştırdığım silik intihalardır-Sanki o aylarda beş duygum birden bir eski zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.08.1952
  • 1 Çanakkale zaferinin 37 inci yıldönümünü,muharebe meydanında kutlamak nıaksadiyle 1 inci Ordu Temsil t$üfosunun tertip ettiği geziye katılan 420 kişilik bir ziyaretçi kafilesi dün saat 18 de Galata y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Grakhus kardeşlerin ölümü,annelerinin teşekkürü Öldürülen iki oğlu için anneleri:"Keşke daha on tane olsaydı da,onlar da bunlar gibi vatanları uğrunda canlarını feda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1952
  • SI ip ve bikini mayolarına birçok Avrupa şehirlerinde boykot ediledursun.gene Avrupa şehirlerinin birçoğunda genç kızlar bütün bu söylentilerden uzak.mayolarına verdikleri yeni şekillerle deniz kenarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.08.1952
  • ^to Zatopek şarapi yon çıkan Karısını operete teorm ederken Demirperde gerisindeki meşhur sporcuların fecî hali Zatopek Amerikaya giderse karısını rehin bırakacak Büyük bir şöhrete sahip bulunan Zatop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Vefa kupası futbol maçları Altınay Bo/kurt'u 4-1 Lâııga Darü$safakayı 3-1 Vefa amatör)Topkapıyı 5-3 mağlûp etitler îki haftadan beri devam eden Vefa kupası maçlarına dün de devam edilmiştir.İlk maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Ankarada yapılan tenîs maçlarında Celasin Lüy solda* İsrailli rakı biyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Mahir Paşa kupası Olimpiyatlardaki şanssızlığyüzünden hiç derece alamamıg olan meşhur kadın koşucu Fanny Blankers Koen'e Amsterdamda yapılan bir merasimle Mahir Paşa Kupası verilmiştir.Mahir Paşa Kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Amerikan atletleri Almanlara yendi Olimpiyatlara iştirak etmiş olan Amerikan atletizm takımı Alman atletleriyle yaptığı müsabakaların hepsini kazanmıştır.Mamafih dünkü karşılaşmalarda her hangi yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Harlem istanbulluları iki gün içinde kendine hayran bıraktı Harika basketbolcuların son gösterileri dün nihayete erdi Harlem'li basketbolcuları ve akrobatik numaraları dün daha fazla bir kalabalık sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Ct Yaz devresi tenis turnuası bugün başlıyor 1952 yaz devresi tenis turnuası bu sene Moda Deniz Kulübü kortlarında yapılacaktır.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün himayesinde her yıl olduğu gibi bu yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • isianbulspor kulübünün yeni idare heyeti îstanbuisporun yeni idare heyeti azaları aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapmışlardır:Başkan:Ali Sohtorikikinci Başkan:Abdurrahman Mavioğlu.Umumi Kâtip:Emin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Dün yapılan hususi karşılaşmalar F.Bahçe amatör takımı profesyonelleri 2-1 yendi Fenerbahçe profesyonel takımı hemen hemea esas kadrosunu muhafaza ediyordu Fenerbahçe 'stadında dün hususi maçlar yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.08.1952
  • Uçarı Hollandalı sporu bıraktı Helsinki Olimpiyatlarında büyük bir muvaffakf'etsizliğe uğramadan evvel dünyanın en süratli kadın koşucusu olan ve «Uçan Hollandalı» namı ile anılan Fanny Blankers Koen'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK f 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 i B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Soldan Sağa 1 Alışan iki kelime)2 Bir şeyi muvakkaten bırak iki kelime)3 Yama;Belirti;Bir harfin okunuşu 4 Eski harflerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • Çiçero hatıratını 500 bin satmak istiyor EByasa Bazna sözleri ile Ben Çiçero değilim diyordu,ama ima ve jestleri ile re bunu tekzibe ycriu Karaköyde girdilimiz hanın kapıcısına soruyoruz:tlyas Bey bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • Erzincan Devlet Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Erzincan devlet 1—feritanesinin ihtiyacı olan 105 kalem ilâç ve sıhhi maîzem* 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur-2 işbu 105 kalen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • Tranlar Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.60 Toros 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yatabil)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • Siyavuş Paşa,atını şahlandırarak,kılıcını çekti ve ileri emrini verdi 68 Diye ihtarda bulunuyordu.İl lara uyan subaylar,kumandanlar parmaklarının uçlarına basarak çadırın dört köşesine ya yılmış pöste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • 11 Ben pehlivanları severimde biz de bir hayli kisbet ımızn 68 AHçonun Yörük Ali ile tanışması pek tuhaf ve ilk güreşi de rfâamakıllı gürültülü patırdıh ol muştur.Şimdi birbirlerinden yaman bu iki peh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Yakar 1428 Dans ve caz müziği PL)14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Windsor Dükü iyileşiyor [Baş tarafı 1 incide Windsor Dükü doktorların tav siyesi üzerine bugün odasından çıkmıştır.Dük akşam yemeğini buradaki otelde yemiştir.Ancak doktorlar kendisinin birkaj gün yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Biraları,içinde büyük bir buz kalıbı duran bir tekneden almıştık.Daha iki düzine dolu şişe vardı.Eski hasır koltuklara oturduk.İçmeğe başladık.Namuslu bir adam hali vardı.Açık konuşmağı tercih ettim.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • sTİ Hitlerin Meşhur Tercümanı [Baş tarafı 1 incide] Matsuoka «Cinde anarşi olduğunu iddia etmişti' cÇinde anarşi hâkimdir.En yakın komşusu olan Japonya,bu memleketteki intizam ve asayiş noksanlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Türk-Yunan ılmcılerı işbirliği Atina,10 A.A.Panellenik Sinema Prodüktörleri Sendikası İdare Kurulu ile «Yeni film Türk Şirketi Müdürlri Dev let Bakanı Atanassiadis Novas'ı ziyaret ederek Yunanistan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Mısırda eski kraliçe [Baş tarafı 1 incide] nan suikastta ilk de eski Kraliçe Nerimana atfolunmaktadır.Kralın tahtım ancak bu müşavirlerden kurtulmak suretiyle muhafaza edebileceğine emin olan eski Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Tophane yangını [Baş tarafı 1 incide'] Dün sabah saat 8 e kadar devam eden yangın,bu bina tamamen ve yanındaki evin de çatısi kısmen yandıktan sonra söndürülebilmiştir.İtfaiye yangını söndürdükten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • iktidarın iki yıl içindeki başarısı [Baş tarafı 1 incide] kunmuş ve uzun müzakerelerden sonra kabul edilmiştir-TEVFİK İLERİNİN KONUŞMASI Bundan sonra,malî raporun müzakeresi yapılmış ve dilekle re geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Gazanfer Finlandiyalı bir Türk kıziyle nişanlanıyor Meşhur güreşşimiz,Finlandîyada Türk isiâm Cemiyeti reisînsn kızını istedi Maruf güreş şampiyonlarımız dan Gazanfer Bilge,Finlandîyada bir Türk ailes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Musaddık gene güç durumda [Baş tarafı 1 incide!Siyasî müşahitlerin kanaatlerine göre.Senato Başbakana fevkalâde salâhiyetler tanı yan böyle bir kanun projesini reddettiği takdirde Şah Rıza Pehlevî yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Röportaj Çiçero hatıratını 500 bir liraya satmak istiyor Baştarafı 6 ncı sayfada)başını salladı-İngiliz dostum ise bu parayı küçümseyen ada ma gözlerini hayretle açmış bakıyordu^ Peki.siz söyleyin» ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Ürdün kralı tahtından çekiliyor [Baş tarafı 1 incide] gelecek yıl 2 mayısta 18 yaşına basmış olacaktır.Tallalın tahttan feragat etmesiyle Ürdünde kraliyet konseyinin bir niyabet meclisi şeklini alacag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.08.1952
  • Hikmet Münif Ülgeni k a y be tti k Eski Maarif Nâzın Münif Paşanın oğlu,Bn.Pakize Ülgenin zevci,Dahi Ülgen,Münif Ülgen,Neriman Pekacıt,Ceyda Akdoğan,Nurhan Ülgen ve Sevda Ülgenin babaları,Galip Pekacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.08.1952
  • ¦Haitetan Nuri'mi yoktuk.başarı ile kullanılır.KİNİNLİ GRiPiN Baş,diş,adale,sinjr ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı son derece faydalıdır.Mideyi bozmaz,kalbi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Eskişehir Valiliğinden:1—ilimiz Mihaliççık ilçesinde yapılacak Hükümet K g£ nağı binası yeni yapım işi olup,keşif bedeli 168666-67 liı# dtr.2—Bu işe ait ihale dosyası her gün mesai saatlerinde Bayındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Şartname tashihi Toprak Mahs İleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:22-91952 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan 20000 ton" luk sahil silosu şartnamesinde tadilât yapılmıştır-Şartname almış olan firmaların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • mutlu**.ABONE ŞERAÎTt Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere ikt mislidir.İlan fİatlari 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.I İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Hasam AYDA 10 Lira taksitle Muline Gabardin Kumaşlardan ısmarlama elbise 130 Liradır Salâhaddin Karakaslı Müessesesi Mahmudpaşa Kapahçarşı kapısı yanında No-18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • 3© «VluCJU 1952.ÇEKİÜŞINDC T.C ZİRAAT BANKASI SÇ-ttı/K MÎLA&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı etler kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara M-S-B-1 No-lı Sa-Al-Ko* da satın alınacaktır Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:AÜ Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK B3«ıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bulancık iskelesi inşaatı birim fiat ve kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.1 Bulancık iskelesinin tahmin edilen keşif bedeli 550.000)hra geçici teminatı 27.750 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Hububat Satışı İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden:Hangi sene mahsulü olduğu aşağıda hizalarında gösterilen Hububat €5 000 ton Buğday 20-000 h Beyaz Arpa 10 000 Çakır Arpa 10 000 Çavdar 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • DOKTOR I HATİCE EK REN i İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını' kabul e-der.Adres:Beyoğlu İstik-I lâl Cad.Parmakkapı Küçük I İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.08.1952
  • Ootammatkcc^c.Bankamızda ^1 150 liralık bir hesap açmakla,hakikat olabilir.TUttK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan