Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava;çok açık geçecek,hava sıcaklığı artmakta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • DttnMItfaatpaşa Stadmda dünyaca meşhur zenci Harlem Globetrotters ile yine onlar kadar tanınmış Amerikan New-York Celtic's arasında bir karşılaşma yapılmıştır-Artistik ve cambazvarî hünerlerle seyirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • iran Ayan Meclisi Musaddık'a mutlak salâhiyet vermiyor Musaddıkın 6 ay müddetle İranı dilediği gibi idare etmesi hususundaki kanun tasarısının müzakeresi dün geri bırakıldı da tam salâhiyetler veren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Polisin büyük arama taraması Emniyet Müdürü üe Şube Müdürünün sevk ve idaresi altında dün gece bütün Dindirilmiş polis birlikleriyle merkez teşkilâtının iştirak ettiği büyük bir arama tarama yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Savarona dünya turuna çıkıyor Ankara.9 Milliyet)öğrendiğimize göre Savarona mektep gemisi dünya turuna çıkmak üzere hazırlıklara başlamıştır-Savarona yatı bu gezide Fransa,ingiltere.Şiın Ji Amerika ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Bu senek i İzmir Fuarını 4» Cumhurbaşkanı açıyor Deviet reisimize bu seyahatte başbakan,ekonomi bakanı ve bazı milletvekilleri refakat edeceklerdir Ege'nin en büyük iktisadi ve haber alınmıştır,içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Pakize isminde fakir bir kadın Üsküdardaki Zeynep Kâmil Doğumevinde bir doğam yapmış ve bir batında üç çocuk dünyaya getirmiştir.Çoeuklann üçü de kızdır-Sıhhatleri iyidir-Yavrular» henüz isim konulmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • MiŞHU TEKUMANl Birbirinden güzel bu üç tefrikayı yarın MİLLİYETTE bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Yunan ihtilâfı Gamma adası Bul* garlar tarafından tahliye edildi Atina,9 A.A.Yunan askeri makamları hudut bölgesindeki Gamma Adasında tam bir sükûnun hüküm sürdüğünü bildirmektedirler.Dün saat 15.30 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Eva Peronun cenaze merasimi Arjantin ruhanileri Eva'nm azize sayılması için Papalık nezdinde teşebbüse geçtiler Buenos Aires.9 AP)Arjantin Cumhurbaşkanı Peronun geçenlerde ölen eşi Eva Peron'un naaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Çanakkaleye yapılacak büyük gezi Kalabalık bir heyet btsuün Etrüsk vapuru ile Çanakkaleye gidiyor Çanakkale şehitlerini anmak için.muharebe meydanlarına yapılacak olan gezi.bugün saat 18 de Galata rıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Günseli Başar İtalyaya gitti 1951 Türkiye güzellik kraliçesi Avrupa güzellik kraliçesi müsabakasına girecek Yazısı 7 nri tayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Ortadoğu Savunma Komutanlığına dair İngiltere,hükümetimize dün yeni bir proje sundu Arap devletleri,Ortaşark blokuna girdikleri takdirde,kuvvetlerine bir Türk generalinin kumanda etmesini şart koşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • #f t-Cumhurbaşkanı Bayar,beraberinde Meclis Reisi Koraltan olduğu halde» evvelki gece.D-P-Kadıköy Üsküdar ilçeleri yardım kolu yararına Sııadiye plaj gazinosunda verilmiş olan baloyu şereflendirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Eski Mısır Kralı Faruk'un hususî doktoru dün Kahirede bir açıklamada bulunarak,sabık Kralın akil muvazenesinin bozuk olduğunu söylemiştir.Resimde deli olduğu İddia edilen sabık Kral plajda gezerken gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Windsor dükü hastpland ı Altıncı George'un hekimi acele İtalya'ya çağırıldı Londra,9 A.A.Müteveffa ingiliz Kralı Altıncı George'un hekimi Sir Danıel Devıes,YVindsor Dükünün âın davet)uze rine bugün uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Kervan yürüyor!un basın toplantısı ve Ahmet cevabı münasebetiyle icraatının halk gözündeki güpe gündüzlüğüne,âşikârlığına,ap açıklığına rağmen irtikâp edilen bütün yalanlardan kılı dahi kıpırdamıyan.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1952
  • Yvonne de Carlo Istanbula gelmek istiyor Halen Londrada Ambassador otelinde bulunmakta olaö Yvon ne de Carlo,Türkıyedeki bir artist ajanı ile temasta bulunarak îstanbula gelmek istediğini bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • MAKALE Sultan Aziz'in cesedinde tesbif edilen cinayet alâmetleri ismail Hami DANİŞMEND Fer'iyye faciasını intiharla izah etmek istiyenlerin bu halise başlarken gözden geçirdiğim zayıf delillerine muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • K ISA HABERLE R i ı Bilhassa geceleri kazalara sebep olan tramvay regüjlerine ışıklı babalar konmasına başlan mistir.Bunlardan ilki,Pangaltıya konulmuştur.•fc İstanbul öğrencilerine dinlenme yurdu ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • POLİSTE Bundan bir müddet evvel Fenerbahçe önlerinde bir motora düşen yıldırım sonunda bir kişi tamamen kömür olmuş ve bir kişi de ağır surette yaralanmıştırir Dün Burgaz Adası önlerinde hüviyeti meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Akdeniz,bin ve daha qok yıldanberi.siyasî ve iktisadı dünya hâdiselerinin çarpıştığı bir iç denizdir-18591869 da Süveyş Kanalının açılmasile bu deniz büsbütün-milletlerarası politika ve iktisadî menfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanı} iterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • 1 flic.10 Ağustos 1952 Pazar Ru 19 Zilk.137i 28 Tem.1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.05 9.49 Ögle 12.19 5.04 İkindi 16.11 8.55 Akşam 19.15 12.00 Yatsı 21.00 1.45 İmsak 3.09 7.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Cemiyet JÜBİLE Kıymetli sanatkârlarımız dan Mahmut Morali ıçm lb ağustos cumartesi gecesi 'Açık Hava Tiyatrosunda bir jübile tertip etmiştir.TOPLANTI Bugün saat 10 da Göçmenler Derneği Beyazıt Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • RÖPORTAJ yaptığım konuşma Son senelerde ismi dcdikoduîu casusluk hâdiselerine karışan Çiçero,izini kaybetmek istiyor İkinci Dünya Harbinin meşhur casusluk vak'asına ismi karışmış olan» eski İngiliz Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Kimsesiz çocuklar Muhtaç çocukları yetiştirmek gayesiyle şehrimizde birkaç yurt binası tesis edilecek Kimsesiz çocukların korunma sı hakkında 5387 numaralı Kanunun gösterdiği hizmetlerin ya pumasına v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Fatih yardımsevenlcr derneğmin verimli çalışması Fatih Yardımseverler Derneğinin açtığı 4 üncü biçki chki^ kursuna devam eden 28 talebenin imtihanı yapılmış ve genç kızlarımız kursu başarı ile üıtırmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Sümerbankın kaputbezi imalâtı artıyor Sümerbank Genel Müdüıiüğti bu sene geçen yıla nisbetle kaput bezi imalâtında G milyon metrelik bir artış kaydetmiştir.Umum Müdürlük önümüzdeki günlerde,program dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Hafta sonu piyasası Hafta sonu piyasanın umumî durumu şöyledir:Mercimek fiatlarında hiss3dilir bir yükselme olmuştur.Kabuklu kırmızı mercimek 37.5 kuruştan 40 kuruşa,iç kırmızı mercimek ise 44 kuruşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Sendikalar birliğinin salı günü yapacağı toplantı 12 ağustos salı günü akşamı Sendikalar Birliğinde bütün sendika başkanlarının iştira kiyle mühim bir toplantı yapılacaktır-Bu toplantıda 15 ağustosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Esnafın öğle tatili yapması için karar almıyor Ticaret Odası idare heyeti ^eh rimizdeki teknik esnafın tatili yapmasına karar vermiştir.Oda idare kurulunun bu hususta almış olduğu karar önümüzdeki per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Prof.Mazhar Diker ağır surette yaralandı Orman Fakültesi Ordinaryüs Profesörlerinden Mazhar Diker,dün saat 11 sıralarında,Sarıyer iskelesi civarında şoför Ramazan Cura'nm idare ettiği İ20G5 plâkalı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Fındık mübaaya işinde alınan mühim karar Bu seneki mahsulün yalnız müstahsilden mubayaa edilmesine karar verildi 1952 53 yılı fındık mahsulünün bu sene yalnız müstahsil den mubayaa edilmesine karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Katil mühendis o Bir müddetten beri müşahede altmda bulunan İhsan Aydın normal olduğu anlaşıldı Bundan bir müddet evvel Bakırköy bez fabrikasında meslekî ihtilâf sebebiyle mühendis Fethi Ader'i öldüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • İlçelerde yol inşaatına devam ediliyor Belediye Daimi Komisyonu,bu yıl Adalar ilçesinde asfalt,beton ve adi kaldırım olarak inşaları programa alınmış olan 10 cadde ve sokağın inşasına dün müteahhitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • Silâh tarağa civarı:da bir ceset bulundu Silâhtarağa civarında tuğla harmanlarına ait kireç kuyuları nın birinde bir erkek cesedi bulunmuştur.Üç gündür çukurda 1 bulunduğu tahmin edilen cesedin morga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • ''Kuruçeşme,araba vapuru yakında geliyor Denizcilik Bankası hesabına inşa edilen arabalı vapurların dördüncüsü olan «Kuruçeşme» nin pazartesi günü Fransamn Nant limanından bir açık deniz römorkörü ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1952
  • HALKIN SESİ Kibrit fabrikasında bir hâdise Kibrit fabrikası işçilerinden bir grup matbaamıza gelerek aşağıdaki şikâyette bulunmuşlardır:«Tekel müfettişlerinden bir zat fabrikamızı teftiş ederken arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Gasp edilen duyarlar Kim demiş basın ve yayın hayatımız hareketsiz diye?Duvarlara bir bakınızı ön plâ nı san'at hareket ve hamlelerinin tuttuğunu görecek vp eminim ki hayret edeceksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Güihane parkmdakı tecafüz hadisesinin aslı yokmuş Bundan bir müddet evv gazeteerde 3 haydutun Gülhar Parkında bir genç kızı kirletti^ yolunda bir haber çıkmıştır.Alâkalılar böyle bir hâdiseni varit ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Köylü Partisinin Beyoğlu ilçe merkezi dün açıldı Türkiye Köylü Partisinin B oğlu ilçe merkezi dün saat da açılmıştır.Bu münasebet Partinin Büyükparmakkapıda binasında bir tören yapılmış ı Partiye men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • I İKTİBAS Türkiyeli Ermeni milyarder 106 yıl yaşayacağım diyor Evlenmelerinin 60 ınca yıldönümünü kutladıktan som eşini kaybeden 84 lük adam:"Babam 105 yıl yaşamış ben ondan yalnız bir yıl fazla yaşay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Göm Altın basan kalpazanlar Milano'da İtalyan altını basan kalpazan kumpanyası yakalanmış» Elde edilen paraları muayene ediyor ve bunların a\arlan-gramları» hattâ şekilleri tamamiyle darphanede basıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Amerikanın harici siyaseti beğenilmiyor Truman siyaseti tenkit edilerek dış politikanın şiddetiendirîlmesi isteniyor Dallas Texas)9 AP)Texas'm Demokrat Senatörü ve Ayan Meclisinin Hazırlıklar Ko mites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Amerikan eğitim sistemi memleketimizde tatbik olunacak Ankara,9 ANKA)Türk eğitim sisteminin Amerikan eğitim sistemi ile olan ilgisi ve eğitim sistemimizin Amerikalılarınkine gün geçtikçe daha zi-yade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Kanadada uranyum şehri kuruluyor Uranyum şehri Saskatchewan)9 AP)Son dokuz gün içinde 900 kadar arayıcının kay dolması ile,Kanadadaki uranyuma hücum dalgası sona ermek üzeredir.Geiger âleti ile mücehh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Herkes talihini kendisi hazırlar Yalnız bir gün kaldı TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.na| istanbul Büyük Postane karşısı Beyoğlu istiklâl Cad-339 izmir Büyük Kardiçalı Han Adana özler Caddesi 11 Ağustos Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • MEDRANO KARDEŞLER İSTANBUL'da SON 4 GÜNÜ Taksim Eski Taş.kışla arsaları üzerinde)Günde iki temsil:Matine saat 17 de,Suare 21 de-Hayvanat Bahçesini:ziyaret ediniz-Hayvanların yemek vakti saat 11 dedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Genç bir kadının iddiası^ Mısırlı güzel bir kadın İtalyaya Iran petrollerini satmış olduğunu söylüyor Roma,9 AP)Platin saçlı cazip ve genç bir Mısırlı Kadın,dün «İtalyan ve diğer yabancı firmalara İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Chan-Kai-Şek'in eşi hastalandı Honolulu,9 AP)Milliyet çi Çin Devlet Reisinin eşi Madam Clıan-K ay Çek'in,muztarip bulunduğu bir cilt rahatsızlığı-m tedavi ettirmek Üzere bu gece Formoza'dan buraya gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Jolianonun adamları da öldürüldü Trapani,Sicilya)9 A.A.Dün burada tabanca mermileriyle delik degik edilmiş olarak bulunan iki ceset köylüler tarafından teşhis edilmiştir.Bu iki ceset Sicilyalı haydutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Aksu vapuru fuar müddetince otel olarak kullanılacak Denizcilik Bankası Deniz Hat lan İşletmesi Aksu vapurunun Fuar müddetince otel hizmetini görmek üzere izmire gönderme ğe karar vermiştir.Aksu,önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • ihracına izin verilen mallar Ticaret Odasınca İhraç için ve rilen menşe şahadetnamelerinin miktarı ve kıymeti şöyledir.A.B.Devletlerine 11.200 lira kıymetinde 1250 adet barsak,Fransaya 1069 Ura kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Kore gazilerinin terhisleri İzmir,9 T.H.A.Kore'den dönen 1742 kahramanın,ter his muamelelini süratle neticelendirmek için 3 büro kurulmuş tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • Orta Şarkın müdafaası Mısır ve Arap devletlerinin iştirakleri mevzuubahs edilmeden Orta Şarkın müdafaası için yeni bir proje hazırlandığı malûmdur» Böyle bir kararın Mısır için iyi netice vermiyeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1952
  • 67 Erkeğin aksi bir tarafa dön düğü bir andan istifade ederek,etrafında kaynaşanı jkalababğa karıştı ve sokağa çık ti-Gidecek hiç bir yeri yoktu artık.Nevyork kışının şiddetli rüz garı mantosunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.08.1952
  • M»-IKoreden aelen gazilerimi* den 62 yaralıya İzmir Yardımsevenler Cemiyeti tarafından muhtelif hediyeler dağıtılmıştırty ttalyada yapılacak güzel-Hk kraliçeliği seçmelerini İstanbul Foto Ajansı İFA)b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1952
  • Sadrazam Ahmet Paşanın rezilâne ölümü Paşa merdivenlerden inerken evvelâ cellât Kara AH koluna girdi* sonra çırağı cellât Ali diğer koluna girdi.Ahır rahat götürdüler;burada paşa kapısına kadar inad e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1952
  • İ;M' ŞehrimL.Je olduğu ^ibi dünyanın birçok yerlerinde sıcaklar-jn tesiriyle milyonlarca insan plajlara hücum etmektedir Şehrin kalabahûından kurtulun deniz.kıyısında tenha bir köse bulan bu karı koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.08.1952
  • Amerikalı harika zenci basketbolcuların ille maçları çok zevkli geçti basketbol ve atraksiyon gösterisi Topları bir mıknatis hassasiyetiyle kullanan Harlemlilerin hareketleri görülecek derecede cambaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Önümüzdeki lig aç arında Isfendiyar Vefa takımında oynayacak Isfendiyar Transfer ayı münasebetiyle profesyonellikten amatörlüğe dönerek Vefa Kulübünden istifa edip Galatasaray Kulübüne tescil edilmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Dün Lidoda yapılan küçükler ve ortalar Yüzme müsabakalarında Modaspor ve Beykoz birinci oldu İstanbul Ortalar ve Küçükler şampiyonası Lido yüzme havuzunda neticelendi.Ortalarda Beykoz,Küçüklerde Modas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • 10 takımlı lige dair Profesyonel ligin 10 takıma çıkarılması maçların hası1 lattnı olduğu kadar heyecanını da artıracaktır Babür ARDAHAN 1952 53 İstanbul Liginin 10 takımla mı?yoksa t6 şarhk iki küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Çapa kulübünün kongresi Çapa Gençlik Kulübünün mutad senelik kongresi 16-8-952 cumartesi günü akşamı saat 21 de Çapadaki kulüp lokalinde yapılacağından kulüp üyelerinin mezkûr gün ve saatte kulüp loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Bugünkü maç 17 de başlıyacak Bugün Harlem'in New-York Celtics ile,yapacağı maç yarım saat erken başlayacaktır.Saat tam 17 de maç yapılacak ve atraksiyon için daha geniş zaman bulunabilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Vefa kulübü kupası futbol maçları Bugün Vefa stadında Vefa kupası futbol maçlarına devam edilecektir-Günün programı şöyledir:Saat 1300 Altınay Bozkurt Hakem:Hakkı Yünüak-Saat:1500 Darüşşafaka Langa Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Ezzard Charles mağlûp Eski dünya şampiyonu» genç boksör Rex Layne'ye yenildi Ogden B.Amerika)9 AP)Dün gece Utah eyaletinin bu şehrinde yapılan bir boks maçında ağır sıklet genç boksör Rex Layke,eski d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.08.1952
  • Fenerbahçe Adalet amatör takımları maçı Bugün Fenerbahçe stadında eFnerbahçe amatör takımiyle Adalet amatör takımı arasında hususi bir futbol maçı yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.08.1952
  • sum mı VAtGN "Tez elbiselerimi getirsinler,kumandanlarada haber salın,şimdi taarruza geçeceğiz «7 Hangi işlerin kendisine arzı lazımsa,lütuf buyurun,bendeniz bir münasip zamanda arzedeyim.Şimdilik en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1952
  • 67 Karagöz Ali hasmının paçalarını sımsıkı yakalamıştı.Fakat 8-10 dakika sonra evvelâ birini,sonra da diğerini bıraktı.Nefesi kesilmiş ve AliÇonun «orlu boyunduruğuna daha fazla tahammül edememişti.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1952
  • OPOLOm&m Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 63 "Argun Hana gidecek gelini sizinle beraber deniz yolu ile göndereceğiz,Gözlerini ufuklara dikti ve bir an kendinden geçti.Her halde hikâyesinin sonuna gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BOKAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 H V M *l t*s Kr 4 j 1 fci 5 51 w» Jt V.S 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Vapur işçilerinden;Yeter.2 Bir edat;Tenbel insan iki kelime)3 Deniz Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1952
  • Bir villâ aranıyor Mısırın sabık Kralı.Faruk,karısiyle sevgili paracıklarını toplayıp Capri Adasında soluğu aldı.Şimdi Her'l türlü emniyet şartlarını ihtiva eden)bir vil-j lâ arıyormuş.Duvarından kurş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlanndan dans ve caz müziği «Pl» 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızı «Pl» 14.45 Türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Hububat Salısı İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden:rlangi sene mahsulü olduğu aşağıda hizalarında gösterilen Hububat 65000 ton Buğday 20 000 Beyaz Arpa 10000 Çakır Arpa 10000 Çavdar 20000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline Uığü Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo alternator grubu ile yüksek tansiyon hava hattı ve alçak tansiyon şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Eva Peron [Baş tarafı 1 incide] bus tam askerî törenle nakledil mistir-Eva Peron'un hayatta iken terfihi için uğraştığı ve kendi tabiriyle «Descanisados» gömleksizler)dediği fakir işçi sınıfını temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Gazetelerden iktibaslar Tedavüldeki para miktarı Dünkü istanbul Ekspres gazetesinde tedavüldeki para miktarı başlıklı bir yazı çıkmıştır.Dikkate değer bulduğumuz bu yazıyı aynen iktibas ediyoruz yazıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Şartname tashihi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:22 91952 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan 20000 tonluk sahil silosu şartnamesinde tadilât yapılmıştır» Şartname almış olan firmalann tâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • I Yunan Bulgar' ihtilâfı [Baş tarafı 1 incide I ı tan'm Bulgar arazisine te-cavüzü o!aı-ak isimlendirdi-j ı I ği bir hareketi şiddetle pro-i testo eden bir nota gün-I dermiştir.Protesto,Yunanistan,per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Bu seneki İzmir fuan [Baş tarafı 1 inrideT ve Fuarın küşadını bizzat yapacaklardır.Bu münasebetle Ekonomi ve Ticaret Bakanı tarafından Fuarın açılışında hükümet adına memleketimizin ekonomik vaziyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • İran Ayan Meclisi [Baş tarafı 1 incide düren Halil Tahmasebinin de serbest bırakılmasını derpiş eden bir tasarı sunmuştu.Ayan Meclisi bunun da müzakeresini tehir etmiştir.Nevyork,9 A.A.İran Şa küçük k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • ingiltere hükümetimize yeni bir proje sundu [Baş tarafı 1 incide] Sözcü,ilk temayüllere göre,Arap devletlerinin Cîvta Şark Mü dafaa Blokuna girmeleri halinde kuvvetlerine bir Türk generalinin komuta e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Günseli Başar İtalyaya gitti 1951 Türkiye güzellik kraliçesi Günseli Başar,19 ağustosta Napoli'de yapılacak olan Av rupa güzellik kraliçesi müsabakasına iştirak etmek üzere ablasiyle birlikte dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Venedikli Markopolo'nun Seyahat ve Maceraları Baştarafı 6 ncı sayfada)zel kızlardı.Hanımlarını ciddî bi rşekilde kıskanıyorlardı.Fakat her üçü de benimle prensesin evlenmesini ve hep beraber Avrupaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Çanakkaleye yapılacak gezi [Baş tarafı 1 incide] sın mensupları ve gençlik mümessillerinden müteşekkil 420 kişilik bir kafile iştirak etmektedir-Etrüsk vapuru rıhtımda askerî merasimle uğurlanacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • Kervan yürüyor [Başmakaleden devam] elduğu için aynı ihtarlara maruz kalmış,fakat aldırmamıştır-Bu,Ahmet Emin'in noktai nazarıdır-Bize kalırsa böyle bir vaziyet demokratik bir rejimde değil yalnız siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânlar Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Polatlı As-Sa-Al-Ko-da kapalı zarfla 25/8/952 pazartesi günü hiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.08.1952
  • 3-ekline ÖÛtUHU* STEYR 5 TONLUK DIESEL KAMYONLARI 5«f sny»i 7AVJ/Vf EDECEKTİR X v^ J Mfİf4i6*j*AniJt tJU*/KÂRJŞezAİA(i'Sr£YX„ P/R ^ Türkıye Umum Mümessili:YAKUP SOYUGENÇ Taksim,Cumhuriyet Cad Pakap.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinde/ı Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı yemlik maddeler kapalı zarfta hizalarında yazılı gün ve saatlerde Manisa As-Sa-Al-Koda Batın alınacaktır-Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • ğ SIEMENS SİZ BANA GEimSEm SIEMENS BENİ SİIE mİtİR.diyoı WUÂ04t "evet,yeni botaryat» llemens 8yle bit hfirlko radyodur ki.yurdun en 0cro kâsesinde •trofı yüksek doğ silsileleri ile çevrili bir kasabad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından:1_1952 1953 öğretim döne minde Kolej I.sınıfına alınacaK kayıt kabul öğrencilerinin seçme sınavları aşağıda belirtilen günler-de Heybeliadada Deniz Harp Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • ZAYÎ Eminönü nüfus memurluğundan aldığım nüfus cüzdanımı Haybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nuruosmaniye Cad.No.4 Feyzullab Tezel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • m »a.i ini nıııı w i rr\w "ti lîJjS» Ujzaibaşarı ile kullanılır!ytt:Gripin Boş,diş,adale,s.inlr ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyeç zamanlardaki sanala* rina karşı faydalıdır.At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİ ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARINA KARŞİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.08.1952
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları 30 Temmuz çekilişinde ikramiye kazananlar Ankara Kavaklıdere'deki 3 odalı» bir salonlu EV Afyon'da No-1 hesap sahibi Afamed'e çıkmıştır.İstanbul Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan