Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Devlet Bakanı Muammer Alakant île Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli dün sabahki ekspresle şehrimize gelmişlerdir-Bakanlar Floryaya giderek Deniz Köşkünde istirahat etmekte bulunan Cumhurbaşkanı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • İhtilâfın halli için i 11 ¦i iran dün ingiltereye yeni bir nota verdi Musaddık,ingiliz petrol şirketiyle tekrar müzakerelere başlamak istiyor Tahran,8 AP)Bugün 1ran hükümeti Anglo Iranian petrol kump
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Bay ra mi maaşı o-29 ağustosta tediyat yapılması için çalışılıyor Ankara,8 Milliyet)Kurban Bayramının 31 ağustosa rastlaması ve 30 ağustos da Zafer Bayramı olması dolayısıyle memur maaşlarının ne zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • insanlara uyutup acBİarım dindiren İngiliz VVatson isminde bir İngini,İnsanları ipnotizma ile uyutarak acılarını dindirdiğini ve bilbassa doğumlarda kafiyen ao çek tirmediğini İddia etmektedir.Şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • iç yüzünden gene bir cinayet işlendi Katil Mustafa yakalandıktan sonra ı Tazım 7 nol gayfadal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Yunanistanla yapılan yeni bir anlaşma Her iki memleket inşada yapılacak seyahatlerde vize mecburiyeti kaldırıldı Ankara 8 Milliyet)Komşumuz dost Yunanistan Ue karşılıklı yapılan f Devamı Sa.7,8tt-2 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Iranda yeni meclis reisi janslar» Kâşanî'nin İran Millet Meclisi riyasetine getirildiğini haber verdi.Tahran siyasî mahfillerinin hayret içinde kaldıklarını bildirdiler-Böyle bir habere ne kadar şaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Tarık Buğrayı tanıyor musunuz?Genç neslin bu kıymetli hikâye ve roman muharriri» için «Siyah Kehribar» adlı bir eser hazırlamıştır-Eseri okumaya başladığınız zaman» anlattığı mevzuun şimdiyo kadar oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • İbret aynasi Akıllı düşman «Dünya» gazetesinde,General Ali Fuat Erden'in İnöniiyil anlatan bir tefrikası neşredilmektedir.Sayın General bu yazılarından birijkde İnönunün «üstün gabsiyet» olduğunu iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Faruk'un eski karısı çocuklarını istiyor Sabık kraliçe Feride çocuklarının Farukta kaldıkları takdirde kötü huylar edineceklerini Kahire» 8 AA)Farukdan boşanmış olan sabık Mısır Kraliçesi Feride» hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Doktorların mahrumiyet bölgeleri Ankara.8 Anka)20 haziran tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan doktor ve [Devamı Sa.7,Sü.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava,açık seçecek,hava sıcaklığını anıhafaa» edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • istanbullular sıcaktan bunalıyor Dün,eskilerin Eyyamı Buhur dedikleri,senenin en sıcak çiftlerinin sonuncusu idi Bu münasebetle olacak İd İstanbul senenin en sıcak gününü yasan ve herkes bunaldı-Harar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • İkinci cihan harbinin meşhur Çiçeron meselesi yine canlandı "Daily Eapress,memurunun «İkinci Dünya Harbinin en ıfteşhur casusluk vakası diye tavsif edilen ve Ankaradaki ingiltere Büyükelçiliğinde cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.08.1952
  • Kadın polislerimiz bilhassa takip ve baskın işlerinde başarı gösteriyorlar.Onların tek eksikleri tabanca taşımamalarıdır.Amirinden vazife ahrkcn gördüğünüz bu kadın polisimizle yapılmış bir konuşmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • [makale j Sehâdef şahitleri i i İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Midhat Paşa'nın Yıldız mahkeme-sinde muhakeme edilirken Sultan Aziz'in aile efrâdiyle S üç yüz kadar cariyesinin inli tilıâra kaail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • İkinci Dünya Savaşının areffisinde,yâni 1936-1938 yıllarında olduğu gibi.Sovyetler Birliğinde yine umumî «Temizleme lerin başladığı haber verilmektedir-Moskovada intişar eden «Pravda»,«îzvestiya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar Dün sühunet gölgede 32.5 de receye kadar yükseldi.Şehrimiz dün senenin en sıcak günlerinden birini yaşamıştır-Dün öğle üzeri hava sühuneti gölgede 32-5 dereceye kadar yükselmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Marmara adasında büyük bir soğuk haya deposu yapılacak Toprak Mahsulleri Ofisi denizlerde tutulan balıkların uzun müddet muhafazası için Marmara adasında bir soğuk hava deposu inşasına karar vermiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Yumurtacılar ticaret odasında bir toplantı yapacaklar Yumurtacıların,Ticaret Odasına yaptıkları bir müracaat üzerine önümüzdeki salı günü saat 14 te Ticaret Odasında bir toplantı yapmaları kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Ankara vapuru dün gitti Dün limanımızdan ayrılan Ankara vapuru ile Strasbourg'da toplanacak olan Parlâmentolararası Konferansına iştirak edecek delegelerden ikisi de gitmiştir.Giden delegeler,Antalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Son siyasî hadiseler piyasaya tesir etmedi Son Mısır ve tran hâdiseleri dahilî piyasamız üzerinde ve dünya piyasalarında hiçbir tesir göstermemiştir.Yalnız Mısır kredi fonsiye tahvillerinde cüz'î artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • İngilterenin yeni başkonsolosu pazartesi günü geliyor İngilterenin yeni İstanbul Başkonsolosu Mr.Leslie Potts,11 ağustos pazartesi günü Tarsus vapuru ile şehrimize gelecektir.Mr.Potts,gelecek hafta İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • HALKIN SESİ Gelen cevaplar:Sular İdaresinden gönderilmiştir:Gazetenizin 22/7/952 tarihli nüshasında:«Halkın sesi sütununda Susuzluk» başlığı ile çıkan yazı incelendi.Anadolu yakasına Elmalı bendinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Bandırma ve izmire ilâve vapur seferleri 20 Ağustos çarşamba günü başlayacak olan seferler 17 eylüle kadar devamedecek İzmir Fuarı münasebetiyle Denizcilik Bankası tarafından tertip edilen Bandırma ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Sezer virüsü «Behçet» hastalığı denilen göz hastalığının virüsler tarafından tevlit edildiğini kabul ederek bir senedenbeıi çalışmalarda bulunan Ziya Gün Trahom Enstitüsü Müdürü Dr.Necdet Sezer,nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Türk Ansiklopedisinin 6 nçı cildine abone kaydına başlanmıştır Türk Ansiklopedisinin 6 ncı cildini teşkil eden 41-48 inci fasiküllerinin abone kaydına başlanmıştır.8 fasikülden ibaret olan bu cilde ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Bazı semtlerde ekmekler bozulmaya başladı Son günlerde şehrin birçok semtlerindeki fırınlar yeniden bozuk ekmek çıkarmağa başlamışlardır.Bu semtlerde oturan vatandaşlar ekmeklerini esmer,hamur ve noks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Tiftik piyasası Tiftik piyasası hararetini muhafaza etmektedir.Rusyaya yapılan 350 tonluk tiftik satışı,fiatların oldukça yükselmesine sebep olmuştur.İngiltere,Amerika ve Fransaya da satışlar devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • 500 üncü fetih yılı hazırlıkları devam ediyor îstanbulun 500 üncü Fetih Yıldönümünü Kutlama Derneği üyeleri ile diğer alâkalılardan müteşekkil komisyonca hazırlanan programın ihtiva ettiği esaslar üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Ziraat okulları o Millî Eğitim Bakanlığı ziraat mekteplerindeki derslerde değişiklik yapacak Millî Eğitim Bakanlığı memleketimizdeki mevcut ziraat o~ kullarına yeni bir şekil vermek üzere çalışmalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • RÖPORTAJ Kadın polisler en fazla yarıyorlar-Fakat onların da baskınlarda ve takipte ise derdi var:Tabancaları yok-Gazetlerde şöyle bir havadis görürüz:Şehirde,erkekler tarafından kadınlara yapılan el,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Cemiyet SÜNNET DÜĞÜNÜ •fr Millet Partisi Küçükayasofya Ocağı 9 ağustos cumartesi gecesi sabaha kadar devam etmek üzere Kadırga Işık sinemasında bir sünnet düğünü tertiplemiştir.BALO Vefa Lisesinden Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • Sular İdaresi işçileri verilen yemekleri yemediler Belediye Sular İdaresinin Feriköy atelyesinde çalışan işçiler dün kendilerine verilen yemekleri kabul atmiyerek iade etmişlerdir.İşçiler yemeklerin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • «f.SIic.18 Zilk.137 i 9 Ağustos 1952 Cumartesi Ru 27 Tem.1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.04 9.47 Öğle 12.19 5.03 Puudi 16.12 8.54 Akşam 19:16 12.00 Yataı 21.06 1.45 tmsak 3.07 7.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • POLİSTE ¦fc Beyazıtta Yeşil Tulumba sokağında 30 sayılı evin,sokak kapısına anaiıtar uydurularak içeri girilmiş ve ev eşyaaiyle bir miktar para çalınmıştır.Hırsızın aranmasına başlanmıştır.Taksimde Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.08.1952
  • KISA HABERLER ¦jr 6 ncı Şube Müdürlüğünün kazaları önlemek bakımından daha kuvvetli ziya ile aydınlatılmalına lüzum gösterdiği bazı yollara Belediyece fluoresant lâm baları takılmasına başlanmıştır.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Kuctilâ ve Museviler 1882 sene evel Titus,Kudüsü Mu sevilerden alarak tahrip etmiş,ahalisini bütün dünyaya dağıtmıştı.Yirmi asra yakın bir müddet yeryüzünde yaşıyan bütün Yahudiler tekrar Kudüs'ü alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • NAKİL İsviçre Hava Yolları 7 Ağustos 1952 tarihinden itibaren yazıhanelerini Beyoğlu İstiklâl caddesi 375 Ttirhol hanına naklettiğini muhterem halkımıza bildirir.Telefon:44770
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • M E D R A N O KARDEŞLER İSTANBUL'DA SON 5 GÜNÜ Taksim eski Taşkışla arsaları üzerinde)Günde iki temsil:Matine saat 17 de» suare 21 de Hayvanat Bahçesini ziyaret ediniz-Hayvanların yemek vakti saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Tarık Bugra'nın Siyah Kehribar adi:harikulade romanını pazartesiden itibaren Milliyet' te okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • 12 EV Dolgun Para Ikramiyeli Tasarruf Sistemi Gelecek Çekiliş:25 Ağustos O VERASET ve İNTİKAL VERGİLERİ BANKACA ÖDENlR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Bulgar ordusunu Sovyetler idare ediyor Münih 8 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Sofyadan alınan haberler,Bulgar ordusunda müşavir sıfatiyle vazife gören Sovyet subaylarının ordunun idaresini tamamen ele aldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Truman pahalılığa Başkan kongreyi olağanüstü sahada yeni kararlar Vaşington,8 A.A.Baş-kan Truman dün verdiği beya-j natta bugünkü durumu incele-mek üzere kongreyi olağanüstü bir toplantıya davet edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Kiralara d i ir Vazifesi hükümet mor ketinden şehrimize nakledilen bir dostumuz epey zamandır kendisine maanen ve maddeten uygun bir apartman aramaktadır.Yüksek mevki sahibi bir zat olduğu için küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • İKTİBAS Dünyadaki en büyük tünelin kuruluş ve işleyişi Fransızların Lyon'da inşa etlikleri bu tünelden bir günde 96.000 nakil vasıtası geçmektedir.Tünelde aydınlatma,havalandırma ve.gürültüyü boğma te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Tartışıyorlar!Yâni münakaşa ediyorlar-Bu.gerçekte» bokscularm çengele asılı toplarla çalışmaları gibi bir şeydir-Ben onların sahicilerini değil» sinemalardaki cici taklitlerini gördüm:Şöyle yumrukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • 66 Bir kaç saniye koridorda kararsız durdu,sonra arka ka pıyı açtı* servis asansörüne bi nerek aşağıya indi,sokağa çık ti.Kar lapa lapa yağıyordu-Kadın «Şosonlarımı giymedim» diye düşündü-Islak kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Kızılların işlediği cinayetler İti yıl içinde Ukraynada I 12 bin kişinin öldürüldüğü I tesbit edildi I Londra,8 Nafen)Bolşevik gizli polisi,1937 1939 sene leri arasında 12,000 Ukraynalıyı katletmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.08.1952
  • Dfinya satranç tarnuası Londra 8 Nafen)Her iki senede bir dünya satranç oyuncularının iştirak ettiği beynelmilel satranç tumuası bu sene Helsinki'de yapılacaktır.10 agus tosta baslıyacak satranç tumua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.08.1952
  • 1ı umnurbaşKanı ve Başoakanın Ege denizinde yapılan manevralar esnasında Amerikan uçak taşıt gemisi Wasp'a yaptıkları ziyaret büyük merasime,heyecanlı tezahürata sebebiyet vemlş.filo Türk karasularınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1952
  • İtalyan plaj güzelliğine seçilen Maria Cantoni.güzellik musaba itasını tertip eden Otelciler Birliği hesabına yaz mevsimi boyunca İtalyanın sahil şehirlerindeki büyük otellerde kalmak ve gün düzleri p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.08.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A I.Sultan Ahmet hasekisini soğan gibi doğramıştı On dördlîncli padişah olarak 14 yaşında tahta çıkmıştı.Ancak on dört yıl saltanat sürerek,yirmi sekiz yaşında tykenme illetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.08.1952
  • S?n Jozef sahasındaki karşılaşmalar Dün Sen Jozef spor sahasında^basketbol ve voleybol maç lan yapılmıştır-tîk maçta Fe nerbahçe voleybol takımı Sen Jozef takımını 15-12.15-12 mağlûp etmiştir ikinci m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Coppı spo/u bıraktı Perpignan 8 AP?îtalyan bisikletçisi ve Fransa turu galibi Fausto Coppi geçirmiş olduğu kaza sebebiyle bisiklet sporundan va.z geçtiğini bildirmiştir-Burada çarşamba akşamı ya pılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • tikriı Gülesin kati olarak İtalyada yerleşmek istiyor Futbolu bıraktıktan sonra bir lokanta açarak ticarete atılmayı düşünen Şükrü 40 yaşındaki meşhur futbolcu Piolanın çalıştırdığı ve zayıf bir takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Kulüplerden Notlar BeykOZİU İ6met Bu sene takımdaki yerini muhafaza edecektir-ieçen sene Ekerbiçer Mehmetle beraber sezonun en muvaffak müdafaasını teşkil etmişlerdi-Beykoz Ekerbiçer.Levon.tsmet üçlüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • whîtfieldin 800 deki yeni bir derecesi Gothenburg;îsveç)8 AP)Birleşik Amerika atleti Whitfield.burada dün yapılan atletizm yarışmalarında 800 metreyi 1 dakika 48 saniyede almıştır ki bu derece şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Millî takım antrenörü kim olacak Amatör millî futbol takımımızı çalıştıran ve takımla beraber Helsinkiye giden İtalyan antrenörü Peppo Sandro bilindiği gibi memleketine dönmüştür-Futbol Federasyonu si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Oıtaköydeki Lîrfo yüzme havuzunda Küçük ve ortalar yüzme seçmeleri dün yapıldı Final müsabakaları bugün saat 10 da yine Lîdo Yüzme havuzu ıda devam edecek 8 ağustos 952 cuma günü sabahı Lirto yüzme ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • İDünyamn harika basketbol takımı HARLEM bu sabah şehrimizde Harlem New York Celtics maçı bugün saat 17.30 da Mithat paşa stadında yapılacak Bugün Mithatpaşa stadında ilk maçlarını yapacak olan Harlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Salâhattin Torkal Adalet takımının en kıymetli elemanı olarak kabul edilmektedir Gecen sezon tekrar millî formayı ejyen bu şöhretli futbolcunun 1952-53 licinde de muvof fak olacağı muhakkaktır Salâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • 205 sporcu de mir perde geri sinden kaçtı Viyana,8 UŞIS)Burada yapılan bir incelemeye göreson dört sene zarfında Avrupada komünist idaresi altındaki memleketlerden en az 205 mümtaz sporcu hür dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • 16 ve 17 ağustosta Frankfurt şehrinde yapılacak milletlerarası kürek müsabakalarına iştirak edecek olaa istanbul kürek takımı dün Batı Akdeniz seferine çıkan Ankara vapuru ile.Almanyaya hareket etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Çek atleti Zafopek Amerikaya çağırıldı Amerikalılar bu suretle Batı ile Doğu arasında bir yakınlık meydana geleceğini söylüyorlar Vaşington.8 USIS)Demirperdeyi biraz olsun kaldırır ümidiyle.Birleşik A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.08.1952
  • Pazartesi günü Ânkarada yapılacak mühim toplantıda Profesyonel ligin 10 takıma çıkarılması muhtemel Adalet ve Beyoğluspor takımlarının iştiraki kulüplere düşecek olan maç hasılatının artmasına sebeb o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Okuyucularımıza İkinci hediyeli bulmaca-mız 27 temmuzda neşredil-i mistir.Doğru halledenlerden l 15 kişiye muhtelif hediyeler verilecektir.Müsabakaya katılma müd-deti 10 ağustos akşamı sona erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Hazır lıy an:Sadi BÖHAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Kadın ve süs levazımı satan 2 Tutuş;Ced 3 Suratı asık;Bir nota;Derdin devası 4 Tasavvur sakat'ın müennesi 5 ilginin dörtte üçü;Bir nota;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • POLO** 62 Eazırtayan:Samiiı Nafu TANSU KubiSây Han 300 bin süvari ve 100 bin yaya olan bir ordu ile harbe girdi Böyle olmadığı,yeniden seninle beraber yaşamak suretiyle seçtiğim şu hayatla sabit ele ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Trenls?Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzıu-um 6.45 Doğu eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Yunanistandan gelen belediye başka lannın ziyaretleri Şehrimizde misafir bulunan Yunanistamn Viranos ve Dıopetsana belediye başkanları dün Vilâyette Vali ve Belediye Başkan Vekili Fazıl Uybadm'ı ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Tekel İdaresi fzmir Fuarı için hazırlanıyor 1952 İzmir Fuarına iştirak edecek olan Tekel Genel Müdürlüğü bu husustaki hazırlıklarını bitirmek üzeredir.Genel Müdürlük Fuar pavyonunda bu sene bir yemlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • ingiltere Savunma koleji nensaplarından bir heyet geliyor İngiltere Savunma Koleji mensuplarından bir heyet,ziyaret maksadiyle memleketimi m gelmektedir.Grupa Büyük Britanya ve İngiliz dominyonlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Direğe çarpan kamyon bir kişinin ölümüne sebep «Mı Şoför Hasan Görür idaresindeki Silivri 128 plâkalı kamyon,evvelki gece karpuz yCÜdyle,Topkapıdan Edirnekapıya gelirken,Beylerbeyi bahçesi önünde elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me's-ul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazStecilık Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • 66 Ne oluyor be?Karagöz Ali de aynı hayretle cevap verdi:Ne oluyor ne demek Aliço,güreşeceğiz.Bre güreştik ya.Ne zaman be?Abe benimle alay mı edersiniz,demin açık düşüp yenildin ya Amma yaptın be Aliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • mam mı otunun Sinirli sinirli başını iki yana sallayan vezir,çubuğunu tekrar ağzına doğru çekti G6 Ne olacak?Herif paşalıktan Kubbe vezirliğine kadar yük teliverdi.Duydum.Bizse olduğumuz yerdeyiz.Canı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.15 Şarkılar 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Türk Amerikan film sanayicileri Meşhur film prodüktörlerinden te bir film çevirmek üzere Amerikalı meşhur film prodüktörlerinden Maurice King,Türk film şirketlerinden AND Film ile müşterek renkli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Mısır,Amerikadan askeri yardım istiyor Kahire,8 T.H.A.Mi3ir Başkomutanı General Necip,bugün verdiği bir demeçte,bir Mısır askeri heyetinin Vaşingtona gideceğini açıklamıştır.General Necip,Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • İkinci Cihan Harbinin meşhur Çiçeron meselesi [Baş tarafı 1 iıu'idel yano çaldığı için birbirleriyle derhal kaynaşmışlar,oda uşağı da efendisinin sonsuz itimadına mazhar olmuştu.Böylelikle,ikinci ceph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Faruk'un eski karısı [Ba?tarafı 1 incide Diğer iki kızkardeşi Fevziye ve.Fadia 13 ve 9 yaşlarında bulunmaktadırlar.Mısır'da halk arasında çok sevilen sabık Kraliçe Feridenin fotoğrafları şimdi bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • îstanbul-tıiirne ve Bandırma-Izmir arasında da motorlu trea işleyecek Ankara 8 TJH.A.Ulaştırma Bakanlığının Almanyaya sipariş ettiği 16 motorlu tfenden henüz 9 u memleketimize gelmiştirönümüzdeki ayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Fıstık ihracatçılarından bir heyet Ankaraya gitti Antep fıstığının dış ticaret rejimine göre düzenlenen ihraç muamelesine müteallik hususlar görüşmek üzere,Fıstık İhracatçılar Birliği Umumî Kâtibi Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Demir fiyatları yükseliyor Son Amerikan çelik işçileri grevi dol ay isiyle demir fiatlannda yükselmeler göze çarpmaktadır.Fiatların artması beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • maaşı £Baş tarafı 1 incide] j Bu hususta müracaat ettiğim Maliye Bakanlığın ı dan yetkili bir zat memur I lann maaşlarmuı 29 agus-i tosta verilmesi için çalışıl-i makta olduğunu söylemiş-tir-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Büyük deniz manevraları o Eylül ayı içinde Manş denizinde Nato devletleri büyük bir tatbikat yapacaklar Londra.8 Nafen)Gelecek ayın 13 ünde hür dünyanın en büyük müşterek manevraları başlıyacaktır-On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Çanakkalede yapılacak gezi yarın başlıyor Çanakkale şehitlerini anmak için,muharebe meydanlarına yapılacak olan ziyaret gezisi yarın saat 18 de Galata Yolcu Salonu önünden kalkacak olan Etrüsk vapuriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Dilenci kılığına girerek uyuşturucu madde salanları yakalıyan polis New York 8 Nafen)Ne w York sokaklarında gitar çalarak dolaşmakta olan kör bir dilencinin,uyuşturucu madde kaçakçılığı yapanları taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Hiç yüzünden bir cinayet işlendi Evvelki gece Sarıyerde bir cinayet işlemiş,Rizeli bir motor kaptanı,kızını kaçıracağından şüphelendiği bir manavı öldürmüştür.Basit bir şüphe yüzünden işlenen cinayeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Iranda yeni Meclis Reisi [Başmakaleden devam] Bütün bunları Kâşanî gibi *bir zavallının yapmasına imkân verilemez-Bu vesile ile Mehmet Ali Şah zamanındaki Iran Meclisinin bugünkü ile mukayesesinden in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Muit Savunma Bakanının Trakyada tetkikleri Birkaç gündenberi 1.Ordu bölgesinde tetkiklerde bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen refakatinde İTE.Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Hİtlerih meşhur tercümanı Paul P,lflW-~1l üen itibaren Milliyet'te pkuyunuz v 'i V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Yunanistanla yeni anlaşma [Baş tarafı 1 incide] lar ve Ankarada toplanan Türk Yunan Karma Komisyonu müzakereleri sonunda her iki memleketin daha ziyade yaklaşması hususunda bazı esaslar tesbit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Iran dün İngiltereye yeni bir nota verdi [Baş tarafı 1 incide] ve ingiliz maslahatgüzarı Middilton arasında geçen hafta cereyan eden ve neticesiz kalan görüşmeden beri» petrol meselesine dair Iran hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Libya Miilî Bakanı d Bir müddettenberi şehrimizde ve memleketimizde suisafir bulunan Ldbya Millî Savunma Bakam Ali Esan El-Carbî Aün Ankara vapuru ile Istanbuldan ayrılmıştır.Bakan'ı yüksek rütbeli ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Vali Gokay Belgrad'da o İstanbul valisi Üsküp ye Zagreb şehirlerini de ziyaret edecek Belgrad,8 A.A.istanbul Vali ve Belediye Başkam Ordinaryüs Profesör Dr.Fahrettin Kerim Gökay,beraberinde eşi ve Hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Yunan Başbakanı Ririgway ile görüştü Mülakatın Yunan hâdisesi ila ilgili Londra 8 A.A.AP)Gamma adacığının Bulgarlar tarafından tahliyesini bildiren tebliğin yayınlanmasından sonra yetkili resmî mahfil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Nereye defnedilmesini istiyorsun.Bizim kasabaya.İsmi?Tample.Tample,Valley'den yüz elli kilometre mesafede küçük bit kasabadır.Masrafları ödeyecek paran var mı?Bilmem.Portföyümden iki tane yüz do* larü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.08.1952
  • Doktorların mahrumiyet bölgeleri [Baş tarafı 1 incide] eczacıların devlet hizmetinde olarak hükümetin göstereceği yerde iki sene çalıştırılmaları hakkındaki kanunun tatbik mevkiine konulabilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • YENİ FİLMLER Besteleri Bu sene» müzikal bir film seyredeceğiz-Yerli filmciliğimiz için bakir sayılabilecek bir saha.Bu film.Ege Kahramanlarından sonra Erkin Film'in çevirdiği ikinci filmdir-Asıl dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış •terling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belgika Fr.İsveç Kl Florin Liret Drahmi Kskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • Türklerin Şarkî Avrunada Medeniyete hizmetleri Türk Tarik Kurumu âzasından Reşit Saffet Atabinen'in Les apports Turck dans le peuplement et laciliration de l'Turope oriental adlı bir eseri çıkmıştır-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • ZAYÎ Bakırköy nüfus memurluğundan almış olduğum içinde askerlik durumum yazılı nüfus cüzdanımı zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-327 doğumlu Ali Demirba*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • MiUitjet ABONE ŞEMAM Ijt.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.HAN FÎATLARI 2 ve 3 OncU sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant 2,50 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • DOKTOR İ HATİCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 2û ye kadar hastalarını kabul e-i der.Adres:Beyoğlu tstik-lâl Cad.Parmakkapı Küçük 1 tş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • Çamaşır yıkattırılacak Devlet Demir Yolları 1.ci işletme Satmalına Komisyonundan 1 işletmemizin Sirkeci hattı teşkilât istasyonlarına ait muhtelif cins çamaşırların yıkattınlması ve ütülenmesi işi açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • 3© €VLÛL 1952.ÇEKİLİŞİND£.T.C.ZİRAAT BANKASI S L LVU:MİÜAk".
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Asken kıtaat ilânlar Kapalı zarfla listesine göre 32 kalem Elektrik malzemesi 12/8/952 sah günü saat 11 de Ankara MS-B-2 No-lı Sa-Al-Koda satın alınacaktır» Şartname ve lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8