Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Samih Nafiz Tansu'nun,Hazreti Muhammetten sonra Halifeler Devri adlı dini tefrikasını pazartesiden itibaren Mrlliyet'te okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Her turistin derdi başka ~T\Cehrimize seyyahlar gelir,onlar YC OOOrTrll ğikâ et eder' biz dert yanarız ve V/yJ Y/B İLİ| bu böylece sürüp gider-Onların vla bizim de derdimiz başkadır* Kimisi de böylec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Ortadoğu savunma teşkilâtı hakkında İngiltere ile Amerika arasında görüş farkı Amerika bütün Ortadoğu devletlerinin müdafaa sistemine katılmasını istiyor Vaşington,7 AP)Dışişle ri Bakanlığının tebliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Bugün şehrimizde ve civarında hava çok açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Taşar Doğu mağlûbiyetlerin acısı içinde arkadaşlarımızla konuşuyor Foto:Sami önemli)W I A asıl sebepleri nedir?Sadullah Çiftçioğlu ve Yaşar Doğu şayanı dikkat iddialarda bulunuyorlar Burhan Felek'in a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Yvonne de Carlo koca arıyor O-Yeşil gözlü artist,yakışıklı erkekleri akılsız buluyor Londra,7 A P)Yeşil gözlü film yıldızı Yvonne de Carlo dün buraya gelmiş ve içini çekerek,«karakter» sahibi bir erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Samet Ağaoğfu Ankarada Ankara,7 A.A.Devlet Bakanı Başbakan yardımcısı Sa met Ağaoglu bu sabahki ekspresle Istanbuldan şehrimize dönmüştür.Devlet Bakanı Başbakan yardımcısı,garda şehrimizde bulunan Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • İBRET AYNASI Badel h^rabüttatıt Sabık Mısır Kralı Faruk'un gazetelere beyanatından:«Bundan sonra alelade bir insan gibi yaşıyacagnn!Hazret bu kararuu zamanında vermiş olsaydı gözyaşlariyle feragat ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Koredeki vazifesini bitirenler 1762 kahramanımız dün İzmire çıktıiar İzmir,7 Milliyet)Korede kahramanca çarpıştıktan sonra oradaki vazifelerini bitiren 1762 kahramanımız bu sabah saat 8 de limanımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • uç haydut bir kızı kirlettiler Hadise Gülhane parkında oldu,üç mütecaviz tutuldu Gülhane Parkında evvel akşam çirkin bir tecavüz hâdisesi olmuştur.Yanında iki arkadaşı olduğu halde Gülhane.Parkında ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • r W Askere alınma şekli Askerlik şubeleriyle birlikte sevkıyat işlerini I ıslahına karar verildi Ankara,7 T.H.A.Asker alma işlerini bugünün ihtiyaçlarına göre tanzim etmek,askerlik şubelerinin muamelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Dünya güzeli şehrimize geliyor o-Armi Kuusela Istanbuldan gönderilen hediyeleri alırken heyecandan ağladı Helsinki,7 T.H.A.Günlük Uusifiumi gazetesi,Dünya Güzellik Kraliçesi Armi Kuusela'nın Türk elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Hitlerin meşhur tercümanı fcâüi Schmidt'in Hatıraları'nı pazartesiden itibaren Milliyet'te okuyunuz^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Fahrettin Kerim Gökay Yugoslavyaya gitti Vali Yesilköyde Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,Belgrad,Üsküp ve Zağrep Halk* Komitesinin davetlisi olarak beraberinde Bayan Gökay ve Hususî Kalem Müdürü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar adlı harikulade romanım pazartesiden itibaren,Milliyet' te okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Kâşani iran Meclisi Başkanı oldu Iran«Şahının ikiz kardeşi Prenses Eşref ve Prens Gulam Rıza uçakla Par.se gitmişlerdir.Prens ve Prenses Pariste alt.ay kadar kalacaklardır-Bu arada Iranda da mühim hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Bulgarlar dün Gamma adasını terkettiler Sabahleyin Yunan birlikleri adadaki Bulgar birliklerini "top ateşine tuttular Atina,7 AP)Yunan Genelkurmay:nın yayınladığı bit tebliğe göre Yunan birlikleri bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Amerikan filosunun manevralarında hazır bulunduktan sonra Celâl Bayarla Adnan Menderes dün Florya köşküne döndüler Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.ve Başbakan Adnan Menderes* E ge denizindeki tatbikattan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1952
  • Bir harp tehlikesi atlatıldı ulgarlar iki hafta evvel Meriç nehri ortasında bulunan Yunanlılara ait bir adaya hücum etmiş,burayı muhafaza eden müfrezeden 3 askeri öldürüp.6 sini yaraladıktan sonra,ceb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • I MAKALE j i Sultan Azizin katli hakkında ailesinin kanâati j İsmail Hami DANİŞMEN3 I Fer'iyye faciası hakkın-5 üa o zamanki hükümet taralından adlî tahkikat açılt mayı D yalnız Mâbeynci Fahri Beyin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • ¦PHHEEE ir ir.8 Ağustos Ru.17 26 ZiJk.1952 Tem.137J Cuma 1368 VAKİT VASATI EZANÎ Güney 5.03 9.45 Ö£!e 12.19 5.00 İkildi 16.12 8.54 Akkanı 19.19 12.00 Yatsı 21.04 1.45 İmsak 3.03' 7.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Beş asırdan beri îstanbulda yapılan ve vıkılan ve son nenelerde yıktırılan medres bina larının haddi hesabı yoktur-Tıp Tarihi Enstitümüzde bütün ismi var.cismi yok medresele rimiz dahil olduğu halde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılı* Kapanı} Jterling olar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • RÖPORTAJ Kimisi harem istiyor,kimisi förlerden şikâyetçi-Eğlence hepsinin ü:Good sovrenir.Mister,Mister.Good sovrenir.Tabiî,İstanbul bıçkınının ağzında bu lâflar;Gut suvnir,Mistir,Mistir!Gut suvnir!ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • ir Türkiye Talebe Turizm Teş kilâtı 24 27 ağustos arasında Açık Hava Tiyatrosunda Milli Oyunlar ve Türküler Festivali» adyile bir gece tertiplemiştir.BALO İT Vefa Lisesinden Yetişenler Derneği 9 ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Kadıköyd^ki yangın.o-Kuşdili semti dün büyük bir yangın tehlikesi atlattı Dün şehrimizde iki yangın hâdisesi olmuştur.Kadıköy,Kuşdilinde Mis sokağında 4 ev tamamen yandıktan sonra itfaiye tarafından «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Arapcamü yangını Beyoğlu Arapcamü Pulcuzade Mektep sokağı 27 numaralı Kâmile ait evin üçüncü katında kiracı Rahel adındaki kadının,gazocagı üzerine koyduğu ütü devrilmiş ve yangın çıkarak üçüncü kat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Denizcilik Bankası işletmelerinin yapacağı toplantı Denizcilik Bankası,İnletmeler arasındaki koordinasyonu temin için haftada bir gün çalışma saatleri dışında bütün işletme müdürlerinin iştirakiyle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Sarayburnundaki askerî depoların tahliyesi gecikiyor Askerî makamların işgali altında bulunan Sarayburnu depo larınm bir kısmı henüz tahliye edilmediği için Denizcilik Bankası liman isletmesi emrine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Medrano sirkinin hazırladığı gala gecesi Medrano sirkinin Gazeteciler Cemiyeti menfaatine tertip etti ği pala gecesi bu akşam verilecektir.Gecenin eğlenceli geçmesi için sirk idaresi elinden geleni ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Marsilya Fuarında teşhir edilecek mallarımız Yakında açılacak olan Marsil ya Fuarında teşhir edilecek mal larımızın Fransaya ithali bakımından gerekli lisanslar alâkalı makamlarca temin edilmiştir.Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • Okullarda bu yılki başarı Şehri mizdeki bütün liseler ancak 437 mezun verebildi Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan bir sirkülere göre,1931 1952 ders yılı Haziran döneminde şehrimiz ortaokullarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • KISA HABERLER Şehrin seyrüsefer dâvasının halli yolundaki çalışmalara devam olunmaktadır.Bu meyanda Beyoğlu ve Tophane semtlerindeki trafik kesafetini mühim nisbette hafifletecek olan Lülecihendek Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • POLİSTE Calatada Hasan Riza Aköze ait emlâki sahte senetle satmak tan sanık ve halen mevkuf Abdülkadir,Lûtfiye,Bayram ve gayrimevkuf Ali ile Orhanın du ruşmalarına dün 2 nci Ağırceza Mahkemesinde başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • İstanbul Defterdarlığı ay başından evve' maaş yerebilmek için formül arıyor Bu yıl Kurban Bayramının âyın son günlerine tesadüf etmekte olması,devlet memuru maaşlarının dürt gün aksamışına sebep olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1952
  • r HALKIN SESİ 1 Sineklerden şikâyet Çiftehavuzlarda Tepegöz sokağında oturan ismi malı* fuz bir zat bildiriyor:«Son günlerde maruz kaldığımız büyük sinek taarruzu karşısında nerede ise evlerimizi terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ I Bu gidişle-Tarık BUĞRA Belediyeye gür ve bitip tükenme bilmiyecek bir gelir kay nağı teklif etsek nasıl olur acaba Tabelâlarda,el ilânlarında ve.ve gazetlerle kitaplarda görülecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Acele ediniz 2 Gün var)Ankara'da Yenisehirde Mithat paşa caddesinde kaloriferli parke döşeli bütün konforu haiz bîr apartman dairesine sahip olabilirsiniz bunun için Q AâllStOS tarihine kadar şube vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • İKTİBAS Nebat ve hayvan nevilerini ilim devleştirmeye başladı İki İsveçli bilgin,cinsiyet hücreleri üstündeki bir ameliye sayesinde iki misli büyüklükte tavşanlar meydana getirdiler.Bu usulün kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Ali,tayyarede sürpriz olsun diye karısına vereceği büyük pembe pırlantanın kutusunu cebinde sıktı-Yüzüğü sabah erkenden almıştı-Ender bir mücevherdi-Taş,on sene evvel deniz kıyısında ağlarını kurutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Kimya laboratuvarı suistimali duruşmasına devam edildi Ankara,7 ANKA)Millî Savunma Bakanlığı Levazım Lâ boratuarlarında suiistimal yaptıkları iddiasiyle Askerî Mahkemece mahkûm edilen Binbaşı Reşat To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Herkes talihini kendisi hazırlar TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.na istanbul Büyük Postane karşısı Beyoğlu istiklâl Cad-339 izmir Eüyük Kardicalı Han Adana Özler caddesi 11 Ağustos Pazartesi Akşamına Kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • İzmir Fuarı için yapılan hazırlıklar izmir,7 A.A.18 nci Enternasyonal Fuar çalışmaları hazırlıklarla beraber pavyonların dekorasyon işleri birkaç güne kadar sona ermiş olacaktir.Bu scneki fuara iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Vefakârlık Say m Kılıç Alinin,Atatürk'e ait hatıraları dün halsin bir Hahne üzerine kapandı.Atatürk yalnız büyük bir kumandan,büyük bir devlet adamı,büyük bir vatanperver değil ayıu zaman da ensiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • 40.000 emekli o Emekli Sandığından borç almak için sıra bekliyorlar Ankara 7 THA)Emekli Sandığına,dul ve yetimlerle emekli memurlardan borç para almak için müracaat edenlerin sayısı 40 bine yükselmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • 1952-1953 yılında okunacak okul kitapları tesbit edildi Ankara,7 T.H.A.1952 1953 ders yılında ilk,orta ve liselerde her türlü meslek ve sanat okullarında okutulacak ders kitaplarının tesbit işi bitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • İtalyada grevler y-Komünist demiryolu işçilerinin grevi münakalâtı tamamen sekteye uğrattı Roma 7 AP)Komünist demiryolları işçilerinin grev yapmaları üzerine İtalyada demiryolu münakalâtı sekteye uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • İngiliz basın ateşesi Türkiyeden ayrılıyor Ankara,7 A.A.Uzun zamandan beri Türkiyede İngiliz Basın Ataşeliği yapmakta olan Mr.Grant,yarın memleketimizden ayrılacaktır.Başka bir vazifeye tâyin edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Bir kasap kızı prenses oldu Muhlein Almanya)7 A.A.Ruhr bölgesinde Mühlein'de bir kasabın kızı olan Margrit Lucas bu sabah Saks Dukası Prens Georg Tima Michael Nikolaus Maria de Saks ile evlenerek,sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Sarre havzası 1918 de harp nihayet bulduğu zaman Fransız Sarre'a yerleşmek için çok uğraşmışlardı.Toprakaltı serveti bakımından dünyanın en zengin yerlerinden biri olan bu küçük Alman vilâyetini Ondör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Ankara açık hava basketbol turnuvası Ankara sportif oyunlar ajan lığı önümüzdeki hafta içinde bir agıkhava basketbol turnuası organize etmiştir-Turnuaya Ankaranın en kuvvetli takımları iştirak edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER M^ı fT»ıiırnw»iı#f »r-1 AMERİKA Fiatları Kontrol Bürosu ham alüminyum müstahsillerinin yılda 50 milyon dolara kadar fiatlarda zam yapmalarına müsaade etmiştir.İNGİLTERE İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • Londrayı seller bastı Yağmurlar yüzünden BBC radyosunun neşriyatı 25 dakika inkıtaa uğradı Londra,7 AA)Britanya adalarının güney bölgesinin yarı kısmına dün akşam tûfanâsâ yağmur yağmış ve BBCradyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1952
  • İngilterede Tür Enstitü Türkiyeden Çine Türklerin hayatlar Londra.7 Nafen)Burada bir Türkoloji Enstitüsü kurulması hususunda tetkikler yapılmakta olduğu bildirilmektedir-Henüz hazırlık safhasında olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.08.1952
  • İKorede hürriyet ideali uğrunda çarpışan kahraman» larınuzdan 1762 kişilik biı grup dün Eltinde vapuriyle tz* mire dönmüştür-OKoreden gelen kahraman'' larınuzdan bir kısmı vapur güvertesinde-OEltinger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1952
  • fkfpnunii'ıi i» Mİİ*k\ı&m-t Atfcty.Wmm £MW^;$S^e$SS Güzel lansöz Leslte Caron MGM.sütolyoiarı hesabına çevirdiği «Glory Alley» filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1952
  • HERGliN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Poyraz Osman Beyin idamını isteyişi bir örnekti Kendini idam ettirmek için çağıran Yemişçinin iltifatlar savurduğuny gören Poyraz Osman Sizden rica ederim dedi,beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.08.1952
  • Dünyanın en gözde yi rmi iki at I e t i Helsinki Olimpiyatlarının sonunda Dünyanın en iyi atleti olarak Dasilva gösteriliyor Yüksek atla Helsinki Olimpiyatlarından sonra dünyanın en iyi atletlerini sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Futbol federasyonunun yarınki mühim toplantısı Futbol Federasyonu.Olimpiyatlardan sonra ilk toplantısını yarın Ankarada fev kalâde olarak yapacaktır-Federasyon azaları bu toplantıda bazı mücbir kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Sen Jozef kulübünün olağanüstü toplantısı 10 ağustos pazar günü saat 10 da Sen Jozef Spor kulübülokalinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır-Ruz| namede kulübün isminin ve renginin değişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Sen Jozef spor sahasındaki karşılaşmalar Sen Jozef Spor Kulübünün spor sahasında aşağıdaki kar-şılaşmalar yapılacaktır:Saat 17-30 Fenerbahçe A S-Jozef A Voleybol maçı Saat 1830 Vefa A)Sen Jozef A)Bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Uludağ milletlerarası kayak müsabakaları Bursa.7 A-A-Uludağ Kış Sporları ve Dağcılık Federasyonu bu sene milletlerarası ¦bir kayak müsabakası tertip etmiye karar vermiştir-Bu müsabakaların başlangıç;y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • 10 Macar sporcusu hürriyeti seçti Macar Olimpiyat ekibi elemanlarından bazıları memleketlerine dönmediler Stokholm,6 AP)Burada f çıkan basın haberlerine göre Ma caristanın Olimpiyat takımının 9 mensub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • İSTANBULSPOR TAKIMI En kıymetli elemanlarını bu transferde başka kulüplere kaptırmış bulunmaktadır-Buna rağmen kulüp idarecileri takımın genç ve yeni elemanlarına güvenleri pek fazladır-Önümüzdeki sez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • fcnır wrıjııjı ı«wiMirrıııınıır,*tv™ı^^ rmüı ı^uyıağa-^^Ş^jffi^ Bundan evvel yapılan istanbul tenis t tınmasından birinin Taksim kortlarında görünüşü* İstanbulun yaz aylarındaki en büyük spor hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Askerî spor konseyi Ordnspor faaliyetimizi takdir ediyor Ordu spor faaliyetinin verimli ve muntazam çalışması dolayısiyle Milletlerarası Askerî Spor Konseyi Genel Sekreteri bu memnuniyetini Genelkurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Rusların iddiaları Londra,7 Nafen)Savyet Rusya spor uzmanları,Helsinki olimpiyatlarının neticeleri ile ilgili hesaplarında yeniden değişiklik yapmak lüzumunu hisset mislerdir.Bundan bir hafta ev vel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Bugün Yeşilköyden kalkacak uçakla Kürekçiler j Almanyaya hareket I ediyorlar i O-Kafile Efdal Noganm baş I kanlığında 9 sporcu ve 2 idareciden ibaret bulun-ı I maktadır I İstanbul kürek takımı bugün u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Hürriyeti seçen Romen sporcu bulunamadı Helsinki.7 A-A-Olimpiyatlara iştirak etmiş bulunan Romen ekibinden bir kısmını götürmekte olan otomobilden dün kaçmış bulunan Romanyalı hakkında şimdiye kadar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • fsveçte Amerikalı atletlerin tafer j Malmoe tsveç)7 AP)Dün akşam burada yapılan atletizm müsabakalarında.Olimpiyat altın madalya sahibi Parry O'Brien Birleşik Amerika)iki zafer daha kazanmış» tır-Atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.08.1952
  • Amerikada bir boks maçı Chicago.7 AP)Ağır sık let Bob Satterfild.bahsi müşterek 7_2 nisbetinde aleyhinde olmasına rağmen dün akşam.Harold Johnson ile yapmış olduğu on raundluk maçı sayı hesabiyle kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • mm mı muımı Cinci Hoca,Yusuf Ağanın kubbe vezirliğine birdenbire yükselişini kıskanmıştı 65 Bize kalmadı.Daha hasekiler gelecek?Hokkabaz Musli vezirden önce cevap verdi:Sultanım,dilediğiniz kadar var;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • Hububat satışı ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:Hangi sene mahsuiü oldvğu aşağıda hizalarında gösterilen Hububat 65000 ton Buğday 20000 Beyaz Arpa 10000 Çakır Arpa 10000 Çavdar 20,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • 65 Fakat Ali pehlivanın niyeti bu fasla bir an önce son vermekti.Nitekim Aliço yine ters bir elen •e çekerken o da ileriye doğru «tıldı ve tekten kaparak hasmını ikinci defa bastırdı.Sonra da «armayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • BULMACA HazırJıyan:Sadi BORAK 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 5 1 n£3"' 6 7 8 9 İSI 11 |M U 52 Soldan Sağa 1 Sarıl iki kelime)2 Ekseriya omuzdadır;Toprağı derinleştir.3 Tersi şan;Anamız mesabesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Salon konser orkestrasından karışık hafif mü zik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu cksperis 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Toro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • Kapalı zarf usulile menkul mal satışı İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira K-Lira K-2800 00 210 0U Sultanahmet Binbirdirek mahallesi Fazıl paşa meydanı sokağında 232 ada» 11 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 61 Alınan sıkı tedbirler neticesinde pek çok müslüman Türk,Çini terketmişti Çinliler çok zeki ve sinsi insanlardı,insan bu adamların suratından,gülüşlerinden,ifrat dereced
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Helsinki mağlûbiyetinin asıl sebebleri nedir?[Baş tarafı 1 incide] hil edilemeyen Yaşar Doğu dün matbaamıza kadar gelerek bu husustaki düşünce ve görüşlerini anlatmıştır.Dünyaca meşhur güreşçimiz sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Uç haydut I lîaş tarafı 1 incide] mahzenlerden birine sürüklenmiş ve orada üç kişi tarafından kirletilmiştir.Hâdiseyi müteakip firar eden mütecavizler yakalanmışlar,hak larında takibata geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Şüphelenmek,tereddüt etmek sırası bana gelmişti.Zavallı kadın bana izahat verdiği için öldürülmüş olmasın diyordum.Soı dum:Niçin benden şüphelendin?Dün kardeşimi siz aramışsınız,bulamadığınız için fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Koredeki vazifesini bitirenler [Bas tarafı 1 incide] saatlerinden itibaren Cumhuriyet alanını doldurmuş bulunuyor ve General Eltinge gemisini sabırsızlık içinde bekliyordu-Nihayet gemi saat tam 8 de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Böyü yapan bir kadın yakalandı Ankara eski Emniyet Müdürü Dilâver'in eşi Mürüvvet Günerşenin Şehremininde T.Mehmet sokağındaki evinde büyücülük yaptığı haber alınmış,Emniyet Müdürlüğü Kadın memurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Dünya güzeli şehrimize geliyor [Baş tarafı 1 incide] gönderilen hediyeleri verirken,Kuusel sevinç gözyaşlarını gizleyememiştir.Firüzan Tekil,Güzellik Kralir ç.esine:Bu İstanbul hatıralarının sizi memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • 500 üncü fetih yılını ku«oma program,O gün mevlitler okunacak* minarelerden tekbirler getirilecek,yeniçeri ve levend kıyafetli erlerin iştirakiyle törenler yapılacak.Fatihin türbesine de 1000 mumluk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Fahrettin Kerim [Baş tarafı 1 incide] duğu halde dün saat 15.30 da uçakla Yugoslavyaya hareket etmiştir.Meydanda Vali ve refikasına samimî tezahürat yapılmış ve kendilerine muhtelif müesseselerden buk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Mısırda Anayasa değişiyor Mısır ordusunun eğitim işleriyle de Alınan mütehassısları meşgul olacak İskenderiye,7 T.H.A.Başbakan Ali Mahir,bugün Dir beyanat vererek,Mıstr Anayasasında değişiklikler yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • İngiltere ile Amerika [Baş tarafı 1 incide] İki hükümet arasındaki fark,bu müdafaa teşkilâtının Arap devletlerinin iştiraki olmadan da kurulup kurulmaması merkezindedir.Sanıldığına göre,Bir leşilc Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Bulgarlar dün Gamma adasını terkettiler [Baş tarafı 1 incidel açıldığa bUdirilmektedir.Harekât başlamadan evvel,Yunanlılar,bir hoparlör vasıtasiyle Bulgarlara,hâdise mahallinde bulunan Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Bir harp tehlikesi atlatıldı [Başmakaleden devam] veriyor» ele geçirilen toprakların vaktiyle Bulgaristana ait olduğunu» bilâhare Sırplar tarafından zaptedildiğini ileri sürüyor» idarî teşkilâtın derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Memurin kânununun yeni şekli Kanun tasarısında memur almak,namzetlik» sicil* tayin ve terfi usulleri yeni esaslara bağlanıyor Ankara,7 ANKA)Yeni Memurlar Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Celâl Bayarla,Menderes Florya köşküne döndüler [Baş tarafı 1 incide)rak etmiştir-Saat 11 de tatbikata nihayet verilmiştir-Saat 12 de Altıncı Filonun bütün gemileri tarafından aynı zamanda topla selâml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1952
  • Kâşani iran Meclisi na seçildi Nerede olduğu bilinmeyen vasıtasiyle gazetelere Tahran.7 T.H.A.Tanınmış İran dinî lideri Ayetullah Kâşani,Iran Parlâmentosu tarafından ^tS aleyhte reye kar şı,47 reyle M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.08.1952
  • Erzincan Devlet Hastahanesi Baştabipliğinden:1 Erzincan devlet hastahanesinin ihtiyacı olan 105 ka-Jem ilâç ve sıhhî malzeme 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur-2 işbu 105 kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa Müdürlüğünden:1 işletmemiz Bozağaç bölgesi Unçukuru serisinin 63-62 64 numaralı bölmelerde mevcut kart meşe ağaçlarından e!de edilecek 64800 kental meşe odununu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı satmalına Ko.Başkanlığından:Kopalı zarf usulü ile 4 aded Dizel yardımcı makinesi satın alınacaktır-Tahmin bedeli 18000 lira.muvakkat teminatı 1350 liradır-Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • Giresun İli Daimî Komisyonundan:1 Merkez tayyare düzü mevkiinde yapılacak boğa yetiştirme istasyonu binasının inşaatı 15 gün jcüddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Eksiltme 13/Ağustos/952 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • Kapalı zarfla 150 adet 4 kişi lik ve 540 adet 2 kişilik karyola alınacaktır.İhalesi 21/8/952 por şenbe günü saat 11 de Anka/a M.S.B.4 No.h Sa.Al.Ko.cia yapılacaktır.150 adet 4 kişuik karyolanın keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • Afyon ili daimî komisyonundan Va« Fi-Tutarı Geçici teminatı Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr» 6 88 1139300 8 00 0800000 6 00 0120000 2059300 1545 00 Köyler içme suları için lüzumlu yukarıda cins.miktarı ve muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • ZAYÎ:Alemdar Nüfus Dairesinden aldığım hüviyet cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alalarımdan eskisinin hükmü yok tur.1927 doğumlu Apti oğlu Mehmet Uludağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • J&2r vuvts SAFİR GENEL TİCARET T.A.Ş İSTANBUL M*ıkul' Gılıt» Vıı.oJı Ctddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından:Tesisin işler halde keşif Geçici teminatı Kasaba adı bedeli TL.TL N e v i Merzifon 254-725-13-939»—Lokomobil grubu ve montajı-Şereflikoçhisar 192-92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.08.1952
  • yyAvvvi' ww İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 150 ton baJyalı kuru ot 29/8/952 cuma günü saat 16 da Çankırı As-Sa-AL Koda satın alınacaktır-Tahmin bedeli 24-000 lira ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan