Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Sokakların garip isimleri Yukarda gördüğüriliz sokağın ismi,kenardaki gibi Ahım Sabim sokağı) Iır Bu isimle sokak arasındaki münasebetler belki sizi güldürür-Fakat ikinci sayfamızdaki Ümit Denizin yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Saat 9 u 5 geçe o mavi gözler ebediyen kapandı Atatürk vefatından kısa bîr müddet önce,Neşet Ö n&r Beyin bir sualine karşı Ve aleykümüsselâm l„ demişti.Bu onun hayatta sarfettiği son sözdür 64 Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Musaddık'm kalkınma programı Gayrimenknllerhı kıymeti üzerinden senevi yüzde iki vergi alınacak Tahran.6 AP)İran kabinesinin bugünkü toplantısın da Başbakan Dr Musaddık mal!ve iktisadî alanda memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Kızlara sataşan profesör O-Caferoğlı hakkındaki dosya Bakanlığa gitti Ankara.6 Milliyet)İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Profesörü Ahmet Caferoğlunun Üniversitede okuyan kız talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Karşılıklı [Güvenlik teşkilâtında Ordumuz için yüz milyon lira ayrıldı Ankara.6 AA)Millet-1 dan bildirilmiştir:zel misyonu arasında bugün lerarası iktisadî İşbirliği teşki-Milletlerarası İktisadî Işbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • i Mısırda hareketi Kadınların medenî ve siyasi hakları tanınıyor-Mısır kadını orduda hizmet i görecek Kahire,6 T.H.A.Mı J I sır hükümeti,Mısır kadınına âmme hizmetlerinde va-zife almak,seçimlerde rey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Yunan Bulgar ihtilâfı o-Bulgarlar Meriç üzerindeki Gamma adasını tahliye ettiler Atina,6 AP)Yunan ordusu birliklerinin geçenlerde Bulgarlar tarafından işgal edilen Gamma adacığına taarruz için Hazır o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Fındık fiyatı muyor Ticaret Bakanı gene 100 kuruş üzerinden alım yapılacağını bildirdi Ankara.6 Milliyet)Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli bugün bir basın toplantısı tertip ederek fındık mevzuund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü mensupları başlarında Ord-Proî* Dr.C* olduğu laalde gazetecilerle birlikte dün Marmara denizinde prodüksiyon kabiliyetini ölcen bir tat' bikat yapmışlar ve akıntıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • İstanbul Bölge Müdürü Sait Salâhattin sporculara elini Öptürüyor Foto:İFA.Helsinki Olimpiyadındaki son kafilemizde döndü Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çiftçioğlu uçak meydanında kayboldu Son olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Ortadoğu komutanlığı Türkiye,Fransa,İngiltere,ve Amerika arasında bîr konferans hazırlanıyor Londra 6 A.A.tyi haber alan bir kaynaktan bildirildiğine göre,Orta Doğu Komutanlığının kurucuları olan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Hitlerin meşhur tercümanı Paul Shmidf'in hatıra lan Öbürgün Milliyette okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Ege Denizindeki büyük manevra Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes dün sabah Wasp uçak gemisiyle Ege Denizine hareket ettiler Giresun muhribi Bayarla Menderesi ve beraberindeki zevatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Bugün şehrimizde hava,genel olarak açık geçecek hava sıcaklığı devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1952
  • Diri diri gömülen yavru ı-0-15 saat toprak altında kalan çocukcağız jandarmalar tarafından kurtarıldı Manisa,6 THA-Sarıhanlı bucağında şâyam hayret bir hâdise cereyan etmiş,gayri meşru doğduğu için gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • MAKALE Sultan Azizin katline j âit muhtelif deliller İsmail Hami DANİŞMEND Bundan evvelki yazılarım-da Midlıat ve Mütereim-IIüş-di Paşaların te'villi itiraf I aj!nndan bahsetmiştim.Bu gün de Sultan Az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • KISA HABERLER Arjantin sefiri dün uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.Yugoslav sefiri dün uçakla şehrimizden ayrılarak Ankaraya gitmiştir.Terkos fabrikasında bir müddettenberi yapılmakta olan monte i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • POLİSTE ¦jr Eyüpte Nişancı caddesinde oturan Saim adında bir arabacı polise müracaat ederek,arabasına yüklediği sabun çuvallarından birinin çalındığını ihbar etmiş,tahkikata başlanmıştır.Erenköyde Koz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Muharipler kongresi Üç gün sürecek olan kongrenin dünkü toplantısı hararetli geçti Türkiye Eski Muharipler Bitliğinin üç gün devam edecek olan Genel Kurul Kongresi dün saat 13 de Şehir Dram Tiyatro su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Bir firmanın denizcilik bankasına yaptığı teklif Şehir hattı vapurlarının Köprü iskelelerinde fayrap ettikleri sırada çıkardıkları dumanların gelip geçenleri rahatsız etmesi öteden beri şikâyet mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Bir film stüdyosunda çıkan kavga karakolda sona erdi Yavuz Sultan Selim Kan ağlıyor filmi için Adnan adında bir gençten 400 kadar figüran istenmiştir-Adnan temin ettiği 150 figüranı dün stüdyoya götür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Hie.7 Ağustos Ru 25 16 Zilk.1952 Tem.137i Perşembe 1368 VAK ÎT VASATI EZANİ Güneş 5.02 9.43 Ogle 12.20 5.00 ikindi 16.13 8.53 Aksar n 19.19 12.00 Yatsı 21.06 1.46 îmsafc 3.02 7.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Belediye Kanununun 13 üncü maddesine göre Belediye yeniden yapılacak ahırlar» için yer tayin etmeğe mecburdur-Belediye 22 senedir bu vazifesini de yapmadığı fcin Istanbulun içi ahır dolmuş ve insanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790 50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Haseki hastahanesinin bakır takımlarını çalanlar yakalandıla Beyazıtta bakırcılık yapan Memiş adında biriyle çırağı Ali,Haseki Hastahanesinin kazan ve bakır takımlarını çalmaktan yakalanmışlar,dün adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • RÖPORTAJ Sstanbulun birb garip sokak isimleri Aklınıza kelime olarak ne gelirse ona bin sokak veya caddede rastlayabilirsiniz-Bunların içinde öyle tuhaf ve zıt oliinları vardır ki,Adama bakarsınız,iri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • MEHTAP GEZtSÎ Vefalılar mehtap gecesi 9 ağustos 1952 cumartesi günü sabaha kadar Bebek Belediye Bahçesinde yapılacaktır.TALEBE GEZtSt ic İ.Ü.T.B.Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti.23 29 ağustos tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Dünkü sis vapur seferlerini aksattı Dün sabah Marmara havzasının bazı kısımlarında kesif sis görülmüş ve bu yüzden G 30 da Yalovadan kalkan Kınalıada vapuru bir saat on dakika gecikme ile Köprüye anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Serbest bırakılacak tekel maddeleri Tekel Genel Müdürlüğünün eskiden olduğu gibi yine Maliye Bakanlığına bağlanması hakkındaki kanun tasarısının hazırlıkları tamamlanmıştır-Kibrit ve çakmağın tekelden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Dürüstlük numunesi Bir hukukçu yolda bulduğu 189 bin liralık çeki sahibine verdi Şehrimizde eşine ender tesadüf edilen bir hâdise olmuş,bir hukukçu,unutulmayacak bir dürüstlük numunesi göstermiştir.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • HALKIN SESİ Telefonlar yine karışıyor Ali Hüseyin Biral yazıyor:«Son günlerde telefonlar yine karışmağa başladı.Dün bir aboneyi çok dikkatle ve itina ile dört defa aradım.Üçünde hiç tanımadığım kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Sıcak dalgası bütün yurtta devam ediyor Dün şehrimizde sühunet gölgede 30.5 derece idi.4 kişi sıcaktan bayıldı Yurdun her tarafında bunaltıcı sıcaklar bütün şiddetiyle devam etmektedir.Dün öğle Uzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Okullarda imtihanlar 25 ağustosta başhyacak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okullara yapılan bir tamim gereğince lise ve ortaokulların bütünleme imtihanlarının 25 ağustosta başlıyacağı bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1952
  • Havagazı şirketi idare binasının temeli dün atıldı Lâle Sineması arkasındaki arsada yapılacak olan Havagazı Şirketi idare binasının temeli dün saat 13 te törenle atılmıştır-Törende Vali,Havagazı Şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Dç ırz düşmanı tevkif edildiler Salâhattin Baştan Emin Aladay ve Sezai Özbekler adında üç genç.evvelki gün Samatyada Nuran adında bir kızı kaçırarak tecavüze teşebbüs etmişlen yakalanan sanıklar,dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Bir sabıkalının adliyede çıkardığı hadis» Hırsızlıktan 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Hüseyin adında bir genç,dün duruşmasını müteakip koridora çıktığı esnada,aleyhine şahitlikte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Siyası İcmal Katyn katliâmı Alman askerleri 1943 de Rusyanın Smolensk eyaletinde Katyn ormanlarında hendeklere atılmış cesetler bulmuşlardı* Hitler.Ruslar tarafından yapıldığını anladığı bu işin onlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Gromikonun Londra da ki temasları Sovyetlerin Londra yeni Büyükelçisi dün Eklen ile görüştü Londra,6 AP)Sovyet Rusyanın Londra yeni Büyükelçisi Andrei Gromyko bugün Dışişleri Bakam Antony Eden'i ilk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Cannes festivalinde birinci gelen Hint filmi Cannes,6 H-H-S)Cannes festivalinde «Amar Bhoopali» ismindeki Hint filmine «teknik mükemmeliyetinden ötürü» Fransa Sinema Yüksek Teknik Komisyonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Yılan yüzünden bir otobüs d jvrildi Bombay.6 AP)Bir otobüsün dammdaki sepetlerde bulunan ve dinî bir merasimden avdet eden Hindular^,ait olan yılanların sepetten çıkıp şoförü müthiş bir surette korkut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Çalışma Bakanı dün gazeteciler sendikası idare heyeti azaları ile görüştü Şehrimizde teşekkül eden «Gazeteeiler Sendikası» idare heyeti dün Igçi Sigortaları Mü dürlüğünde Çalışma Bakanı Nuri Özsan tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • İbni Suud için lüks bir uçak hazırlanıyor Nevyork.6 Nafen)Suudî Arabistan Kralı İbni Suud için Califomia'da Oakland'da dünyanın en lüks hususî uçağı hazırlanmaktadır-Douglas DC 4 Skymaster tipinde ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • 64 Yalancı-İğrenç!Alçak!Kendi kalbinden utanan kadın Larryyi hiç bir zaman affetmiyecekti-Hiç bir zaman!Bu «Hiç bir zaman» kelimesini Saba sahifelerce yazabilirdi-Sanki bu kelimeler,ruhunda gittikçe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Folklor araştırmaları I ve fıb yenilikleri Türk Folklor Araştırmaları dergisinin otuz altıncı sayısı İhsan Hınçer'in «İçtimaî Tedrisatta Folklor» başlıklı bir yazısı ile başlıyor.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • GÖRE Yeni Direklerarası İstiklâl caddesini genişletmeğe imkân bulamayan belediye bu işi ıslah suretile bap sarmağa karar vermiş görünmektedir.Caddenin,iki tarafındaki binaları istimlâk surotile tevsii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • KAM t L İsviçre Hava Yolları 7 Ağustos 1952 tarihinden itibaren yazıhanelerini Beyoğlu istiklâl caddesi 375,Türhol Hanına naklettiğini muhterem halkımıza bildirir-Telefon:44770
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • se İstanbul halkından gördüği rağbet ve umumî alâka üzerine)MEDRANOS Son temsillerini Taksimdeki eski Taşkışla Fransız lıastahanesi arkasında)binasının yanında devam edecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Altı motorlu bir B-36 bombardıman uçağı dün San Diago açıklarında Pasifik denizi üzerinde uçtuğu sırada infilâk etmiştir.Kazaya uğrayanlardan ikisi kurtarılmıştır.HİNDİSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Amerikada hükümet darbesi için teşebbüs Dördü kadın olan 14 komünist sanık afts ay süren duruşmadan sonra mahkûm oldu Los Angeles,6 AP)Federal Mahkeme dün,14 komünisti,Birleşik Amerika hükümetini zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Uçcsn daire bolluğu o-Vagington semalarında bol miktarda uçan daire görüldü Vaşington,G A.A.Dün gece Vaşington semalarında şimdiye kadar olanlardan daha çok.sayıda uçan daireler görülmüştür.Ancrews ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Korkunç cinayet o-Çubuk'da bir kadının ırzına geçtikten sonra boğarak öldürdüler Ankara,6 ANKA)Çubuk ilçesinin Aşağıemirler köyünde oturan Musa Karakocanın kari si Gülizarın iki günden beri evden dışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Lübnanlı itfaiyeciler açlık grevi yapıyorlar Beyrut,6 Nafen)Lüfe nan itfaiye memurları maaşla rina zam yapılmadığından dolayı hükümeti protesto etmek maksadiyle açlık grevine başlamıştır-Lübnan itfaiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • Ürdün İsrail hududunda çarpışma Aramanı 6 AP)Burada Cikan haberlere göre bu sabah erken bir saatte Ürdün ile İsrail arasında yeni bir hudut hâdisesi cereyan etmiştir-Bildirildiğine göre İsrail ordusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1952
  • İKTİBAS Yüz dolar için ölüm açan delikanlılar Meksikada,seyyafıîarı eğlendirmek maksadile sarp kayalıklar arasında yapılan ölüm atlamalarında şimdiye kadar üç genç can verdi Meksikanm Batı* kıyıları ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1952
  • MGM film şirketinin en Közde yıldızlarından olan Joan Evans bu sene «Skutz a hay» İsimli yeni bir komedi filmi çevirmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1952
  • SBOHMVIIMI HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Akıllı düşman akılsız dosttan evlâdır Tam bir asker olan Bağdat valisi Yusuf paşa,sırlarını,dost diye bölük ağası Mehmet Ağaya açmıştı.O da hasmın kâhyasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1952
  • 4 Ankara Belediye Iteisl "Atıl lliMirlerlioğlıı şehrin semtlerini geıerek balkın di teklerini dinlemekte ve ihtiyaç liirını mahallinde tetkik etmek tedir-4\Memleketimi/in zirai kal "kınmasma münevver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1952
  • 4 i» ir ika ı gemicileri ile bıskitbol temasları Moda Kültür ile Amerikan kruvazörü Baltimore basketbol takımları arasında yapılan maçı Moda Kültürlüler 55 50 galip bitirmişlerdir.Günün ikinci maçında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1952
  • Ka'asrş kupası şarpi yarışı 10 Ağustos 1952 tarihinde Moda Koyunda yapılacak şarpi yarışma hakem olarak aşağıda isimleri yazılı arkadaşların 15,30 da Moda iskelesi üstünde bulanmaları rica olunur.R.Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1952
  • Solda Amerikalı Gourdine sağda Brezilyalı Oliviera uzun atlarlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1952
  • Küçük ve ortaiar arası vihnı* birinciliği Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünden:8-9 Ağustos 1952 tarihlerinde yapılacak olan küçük ve ortalar yüzme birinciliklerinde aşağıda isimleri yazılı hakem ar kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1952
  • Ruslar olimpiyat şampiyonu olduklarını iddia ediyor Rus kafile başkanı Moskovada bu ş kilde bir iddia ortaya attı Moskova,6 AP Sovyet Olimpiyat kafilesi bazkanı ve Rusyadaki Spor Komitesi Şefi Nikola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1952
  • 000* ttm Atletizm müsabakalarının neticeleri filimle tesbit edilirken 1952 Helsinki Olimpiyat oyunlarında Amerikalı atletlerin bariz üstünlüğü Amerika yalnız atletizmde on dört altın madalya kazanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.08.1952
  • Dedikoduların halâ sonu gelmiyor Güreşçilerimizin derecelerini yabancılar nasıl karşıladı?Hamburg.Sulhi Garan bildiriyor)Futbolcu,basketbolcu ve atletlerimizin alacakları neticeler;temmuzdan çok daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • Valide Sultan Sadrazamın işaret ettiği sultanlara bakarak,cansikisiyle boyun büktü 64 Kafasındaki plân bir dram şeklini alıyordu.Tezkereci gelir gel mez sevinçli bir lisanla emrini verdi:Nasuh Paşaoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • 64 Nihayet cazgır isi kura ile halletmeye karar verdi ve vaziyeti Aliço ile Karagöze anlattı,gayri kısmetlerine razı olacaklardı.PehHavanlar cazgırın teklifini münasip gördüler ve itiraz etmediler.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK İ 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Bir koşu şekli;Kestirme değil 2 Cefa;Gelir temin eden şey ahzet iki kelime)3 İktidar;Çoğul edatı 4 İnanç;Haylaz 5 Hassas telimiz;Tersi ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Asya dinini daha son tetkik edince vezir Ahmede 60 derinden hak verdim MÜSLÜMANLIK HAKKINDA DÜŞÜNCELER Güney Çini gezdiğim o yıllarda Kuisay şehrinde tanıştığım Kubilây Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program.13.00 Haberler 13.15 Türküm ler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14i2Ö öğle konseri Pl.14.45i Şarkılar Pl.15.00 Kapama.18.00 Açılış ve dans müziği.Pl.18.20 Konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.00 Toros ekspresi 10.00 Motorlu 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun.18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 25 Erzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • Açık eksiltme iBânı Hatay il Daimî Komisyonundan 1 Antakya Merkez Armutlu ilk qkulunda ilâve inşaat yapılması 12 ağustos 952 salı günü saat 11 de il Daimî Komisyonunda ihale edilrrek üzere 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından:1—1952 1953 Öğretim döneminde Kolej I.sınıfına alınacak kayıt kabul öğrencilerinin seçme sınavları aşağıda belirtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Açık eksiltme ilâm İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden ı 1 Sultanalınıette Adalet sarayının inşaat sahasında hafriyat yerindeki Sent Öf emi Martiryumunda bulunan Fresklerin korunmasına ait onarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Eskişehir Vakıflar Müdürlüğünden:1—30-7-1952 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan Bilecik Vilâyetine «bağlı Söğüt ilçesinde Çelebi Mehmet Camiinin 1952 yılı onarımı olup keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Gayri menkul açık arttırma i'ânı Üsküdar İcra Memurluğun dan:951/963 Üsküdar icra Memurluğundan bilirkişi tarafından tamamı na 10.000)on bin lira kıymet konan,Boğaziçinde Çengelköyünde eski Taşocağı,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Eskişehir Valiliğinden:1—ilimiz MiHaliççik ilçesinde yapılacak Hükümet Konağı binası yeni yapım işi olup,keşif bedeli 168666-67 liradır» 2—Bu işe ait ihale dosyası her gün mesai saatlerinde Bayındırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:952/4227 Borçlu:Mehmet Sırrı Büyükanıt:Bakırköy Sakızağacı Yalı sokak No.9.İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 3-6-1952 glin ve 952/221 sayılı ilâmına müsten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Diri diri gömülen yavru [Baş tarafı 1 incide] koy sakinlerinden 20 yaşlarında Semiha Paker isimli bir kız,aynı köyden 23 yaşında Osman Yıldız adında bir delikanlı ile gayrimeşru bir çocuk dünyaya geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Yunan Bulgar ihtilâfı [Baş tarafı 1 iı»cıde] tom verilmiş ve tahliyenin bu sabah Türkiye saatiyle 7.30 da yapılması istenilmişse de,Make donyadaki 3.cü Yunan Kolorr duşu Kumandanı Korgeneral Stilyanos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Görülmemiş ir olum Aden,6 Nafen)Aden'de Tavvahide adlı eğlence yerinde 24 yaşında Arap dansözü halkı eğlendirmek maksadiyle orijinal bir numara yaparken yanmış ve fecî şekilde ölmüştür.Vak'a şöyle olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • En yeni çeşid ÎPEKLÎ YÜNLÜ MANTOLUKLARI TAYYÖRLtfKLERt ELBtSKLİKLERt En müsaid şartlarla ayda 10 lira TAKSİTLE SALÂHADDİN K A K A K A Ş L I Müessesesinden alabilh*siniz.Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapısı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • KAYA* Boğaziçi Lisesinden aldığim hüviyeti kaybettim,yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Oktay Gök'akın Boğaziçi Lisesi Orta 3.talebelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • İTİZAR Yazılarımızın çokluğundan Katil Aranıyor)romanımızı koyamadık» Aziz okuyucularımızdan özür dileriz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Kore gazileri bugün dönüyorlar îzmir 6 A.A.Koreden dönmekte olan gazilerimizi hâmil bulunan Gn.Lee Roy Eltinge gemisinin yarın sabah saat 8 de limanımıza geleceği alâkalı makamlar tarafından bugün bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • 6 mahkûm bir vapuru altüst etti Dün Karadenize sefer yapan Erzurum vapurunda Anadoluya sürülmek üzere bindirilmiş olan 6 mahkûm hâdise çıkarmıştır.Kelepçelerini kıran bir mahkûm da gemi doktorunu ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Kızlara sataşan [Baş tarafı 1 incide] ait evrak Millî Eğitim Bakanlığına gelmiştir-Bakanlık tahkikat evrakını inceledikten son ra profesör hakkında adlî tahkikat açılıp açılmaması hususunda bir karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Ordumuz için [Baş tarafı 1 incide!masraf ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere lira serbest bırakılmıştır-Türk silâhlı kuvvetlerinin 1952 malî yılı içindeki askerî imalât,inşaat,teçhizat ve malzeme masr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Ege denizindeki büyük manevra [Baş tarafı 1 incide] Manevralar gece ve gündüz catbikatı olmak üzere iki ayrı safha halinde yapılacaktır.Cumhubşaknı Celâl Bayar ile Başbakan Adnan Menderesin bugün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Truman savaşına katılıyor General Eisenhower kunda on maddelik Washington 6 A.A.Missouri Demokrat Parti kongresinde bulunduktan sonra dün avdet eden Başkan Truman,gazetecilere verdiği beyanatta «eskis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Piyasayı dolandıran 3 sahte tacir daha Kredi ile' mal alıp çok satan kafadarlar üstelik Zabıta enteıasan bir dolandırıcılık hâdisesini meydana çıkarmıştır.Vanlı namiyle anılan Mehmet Ayiş adında biri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Ortadoğu komutanlığı [Baş tarafı 1 incide] caat yapılması,Kahiredeki siyasî gelişmelere tâbi tutulacaktır.Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fuat Köprülünün muhtemelen ekim ayında İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Helsinki Olimpiyadmdaki son kafilemiz de döndü [Baş tarafı 1 incide] çok muhtemeldi.Bunu herkes söylüyordu.Yaşar ve Gazanferin güreşlere girip de şampiyon olmamaları' imkânsız görülüyordu.Ne yazık ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide ka üstü yataklarına attılar-Aynı anda da fena halde bir titreme başladı.O kadar titriyordu ki âdeta dişleri birbirine vuruyordu-Bu sırada yetişmiş olan Neşet Ömer Beyle doktor Abr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Musaddık [Baş tarafı 1 incide] la beraber-ilk adım olarak memlekette yaşıyan varlıklı kimselerden" ağır vergiler tahsili yoluna gideceği anlaşıl maktadıriyi haber alan mahfillere göre,ev,apartman,çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1952
  • Fındık fiatı [Baş tarafı 1 incide I milyon kilo civarında olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir:«Tarım Satış Kooperatifleri Birliği teşkilâtı 100 kuruş esası üzerinden ve ancak müstahsild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.08.1952
  • BOŞ YERE 1ZT-LRAP.96 LİİMİi 4 saa/ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • Maliye Müfettiş muavinliği müsabaka imtihanı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığından 1 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 Eylül 1052 çarşamba günü Ankara,istanbul ve l/mirde,Maliye Teftiş K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • istanbul Emniyet Sandığından:Borçlu Nezahat Şahin Mehmet Nusret kızı)na ilân voliyle tebliğ Gösterilen ikametgâh;Kadıköy,Osmanağâ mahalleri Aravıcıbası sokak No-45* H 3034 K-Ş Hesap nıımarasile Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Kamyon alınacak Üzerinde 3"4 ton su alabilecek bir adet tankı havi beş tonluk bir kamyon 16500 lira muhammen bedel çevresinde 21/Ağustos/1952 Perşembe günü saat 12 de İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • ultammc akkctm,Bankamızda 150 liralık bu hesap açmakla,hakikat olabilir.TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve jmkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla ayrı ayrı olmak üzere hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As-Sa-Al-Koda satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • Tenis yeri kiraya verilecek Florya ile Küeükçekmec'e arasında 40 X 40 metre kare Florya tesislerine ait tenis yeri yıllık 500)lira muhammen kira bedeli üzerinden 3 yıl içm 18/Ağustos/952 Pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.08.1952
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden:Entertıp metali yapılmak ttzere 80 kilo saf kalay satın alınacaktır-Kalayın bir kilosunun muhammen bedeli 960 kuruş.%7 5 muvakkat pey akçası da 57 lira 60 kuruştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan