Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • tfat&'fiubHm Bugün şehrimizde ve civarında hava genel olarak açık geçecek;hava sıcaklığını muhafaza edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Cenubî Avrupa hava gücü Türk ve Yanan havacılığı-j nın katıhnasiyle müttefik hava kudreti daha müessir bir hale çeldi Floransa» 5 AP)Ge-neral David Schlatteı bu gün Türkiye ve Yunania-tanın Atlantik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Elçilikler arasında geniş ölçüde değişiklik yapılıyor Bu karar,memleketimizi temsil mevzuunda büyük bir hassasiyetle durulduğunun delili sayılıyor Ankara.5 Milliyet)Dışişleri Bakanlığının Türkiye Elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Hac için izin çıkması bekleniyor Sondî Arabistanda Veba salgınının geçtiği bildiriliyor Ankara,5 Milliyet)Suudi Arabistanda Veba salgım çıkması üzerine Hac seyahatleri hükümetimiz tarafından durdurulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Güpegündüz hırsız polis o/unu İstanbulini seyrüsefer derdi malûm-Dün üç arkadaşımız» şehrin seyrüsefer işiyle hakikaten gece gündüz uğraşan 6 ncı Şube Müdürü Orhan Eyübo&lunu yanlarına alıp en göze ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Ortadoğu müdafaası plânlaştırılıyor İngiltere yedi devlete mensup bir yüksek komuta heyetinin teşkilini teklif edecek Londra,5 AP)İngilterenin,Orta Doğu müdafaasını planlaştırmak üzere yedi devletten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Atatürk ikinci komaya girmiş bulunuyordu Hasan Rızaya mütemadiyen Saat kaç diye soruyor,Saat 7 efendimiz.cevabını alınca sualini tekrarlıyorcfuy Bu yazıların iktibas hakkı tamamen mahfuzdur.63 Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Amerika Savunma Bakan Yardımcılarından Bayan Rosenberff.Eğede manevralar yapacaK olan ve dün limanımızda bulanan Amerikan altıncı filosunu ziyaret etmiş ve tetkiklerde bulunmuştur-Bayan Rosenberg gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • İstan bulun Düyna güzeline hediyesi Dünya güzeli seçilen Fin güleli Armi Kuisela'ya İstanbul Belediyesi tarafından gönderilen hediyeler.Olimpiyat kafile başkanımız îstanbul Milletvekili Pirüzan Tekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Karşılıkh Güvenlik Teşkilatı Türkiye Misyonu Başkan Yardımcılığına Henry W.Wiens tâyin edilmiştir.Besimde teşkilâtın yeni Başkan Yardımcısı W.YViens görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1952
  • Ali Han Amerikdda o-Meşhur zengin Hollywooda giderek Rita ve kızı Yasemin ile görüşecek New-York,5 AP)Holly wodd'a giderek karısı Rita Hâyworth ve kızları Yasemini ziya ret etmek üzere Ali Han dün Que
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • RÖPORTAJ Şehirde eğlenceli bir hırsız polis oyunu Ters yoldan gidiyor» Hakson çalıyoruz da aldıran yok Mahmur memurlar Şoförlerin gizli dili Orhan Ejiipoğlunun sevinci ve üzüntüsü Gazetenin arabasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Cemiuet SÜNNET DÜĞÜNÜ ^r istanbul Gazete Müvezzileri Yardımlaşma Cemiyeti bir sünnet tertibime ve fakir müvezzi çocukların sünnet ettirilmesine karar vermiştir.KONGRE •fr 23 eylülde Pariate toplanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Nehrunun hediyeleri o Resim sergi sinde derece alan 4 yavru dün hediyelerini aldılar Geçen yıl Hindistanın Yeni Delhi şehrinde ağılan Milletlerarası Çocuk Resimleri Sergisinde derece aian dört Türk ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Valinin dünkü teftişleri Aksaray,Kuledibi ve Toplaane semtlerindeki pazar yerleri,dün sabah Vali tarafından teftiş edilmiştir.Bu teftiş sırasın da gıda maddelerinin kalite,fatura ve kâr hadleri tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Mısırda Kralı deviren Sudanlı General Muhammet Necip Paşanın ismi bütün dünyayı kapladı-Fakat onun kim olduğunu pek az kimse biliyor-Burada Pasanm meraklı kal tercümesini bulacaksınız* Mısırda yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Karadeniz seferleri o Yolcu sayısı arttığı için Dumlupınar vapuruda seferlere eklendi Mevsim münasebetiyle Karadenize yolcu akım fazlalaştığından,Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi,Dumlupınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Yüksek Okullar Talebe Dirliğinin hazırladığı gece İstanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği bu seneki faaliyetleri arasında ağustosun on üçünde bir Karnaval Gecesin tertip etmiştir.Caddebostanı Gazinosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Beyoğlu hava gazı şirketinin yeni binasının temeli bugün atılıyor Mithatpaşa Stadının genişletilmesini temin için stad yakının daki Havagazı Şirketi idare kısmı Beyoğlunda inşa edilecek yeni binaya ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • POLİSTE Üsküdar Beykoz arasında işleyen otobüslerden birinde seyahat eden Saadet Karaca adında bir kadın sarsıntının tesiri ile açık duran kapıdan düşmüş ve ağır surette yaralanmıştır.Yaralı hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • KISA HA Galata Köprüsünün tamiri için bir müddetten beri yapılmakta olan tetkikler bu günler de sona ermiş olacaktır.Alâkalı lann belirttiğine göre;köprünün tamirine kış gelmeden başlanacaktırit Haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Sayın Cumhurbaşkanının temmuz sonunda.Ayaş bölgesinde 28-Piyade tümeninin yaptığı tatbikatta bulunmak üzere Istanbuldan gidip gelmesi dikkatimi çekmiş ve bana bu yazı için bir ilham kaynağı olmuştur-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Hic.6 Ağustos Bu 15 24 ZUk.1952 Tem.137 i Çarşamba 13*8 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.01 Öğle 12.20 İkindi 16.13 Akşam 19.20 Yatsı 21.07 îmnak 3.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Karaborsada satılan tabanca ve mermiler Alâkalılar 17 bayi hakkında savcılıkça takibata geçilmesini istediler Şimdiye kadar ithal suretiyle getirilen ve satışı müsaadeye tâ bi olan tabanca ve mermi gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • HALKIN SESİ için talimat verir.Şehirde otobüs yarışından usanan halkın bir de vapur yarışı seyretmek istememesi tabiidir.Deniz ortasında bir kazanın ne netice verebileceğini kaptanlardan iyi bilen olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • İhracına izin verilen maddeler Ticaret Odasınca ihraç için ve rilen menşe şahadetnamelerinin muhteviyatı şöyledir:Almanyaya 882 lira kıymetinde 20 kilo sünger,Avusturyaya 13.613 lira kıymetinde 22.274
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • İncir piyasasında canlılık başladı îzmirden gelen haberlere göre,mevsimin yaklaşması incir piyasasını canlandırmıştır.Yeni yıl rekoltesi hakkında yapılan ilk tahminlerin,hakikî duruma nisbetle miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Defterdar fabrikası müdürü değişti Sümerbank Defterdar Fabrikası Müdürü Ömer Alageyik,Umum Müdürlüğün gördüğü ülzum zerine değiştirilmiştir.Yeni duruma göre;Fabrika Müdürlüğüne Sümerbank Teknik Müfett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Mühim bir gece Sergi dolayısiyle şehrimize ge len Medrano Sirki,halkımızın gösterdiği yakın alâka karşısın da ikametini,kısa bir müddet daha uzatmıştı.Sirkin şehrimiz den ayrılmasına çok az zaman kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Orgeneral Zekâi Okan dün Vaiiyi ziyaret etti Birinci Ordu Müfettişi Orgeneral Zekâi Okanın Genelkurmay İkinci Başkanlığına tâyin olunduğu bilinmektedir.Orgeneral Zekâi Okan dün sabah Vilâyete gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • İngiliz denizcilerinin teşekkürleri tngiliz Başkonsolosluğundan Vilâyete bir mektup gönderilmiş tir.Bu mektupta geçenlerde limanımızı ziyaret eden İngiliz filosu komutan ve mürettebatına gösterilen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Bir heyet elma yetiştiren yerlerde tetkiklerde bulunuyor Tarım Bakanlığınca elma bölgelerinde mütehasıslar tarafından tetkikler yaptırılmaktadır.Kastomonu,Amasya,Tokat gibi bellibaşlı bölgelerde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Körler için bir okuma kursu açıldı Yoksul Körleri Kalkındırma Derneği tarafından tahsil çağı geçmiş körlerin kabartma yazı yazma ve okumaları için bir kurs açılmıştır.Kursun kayıt muamelesi her cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1952
  • Üsküdar iskelesine 3 aylık bir çocuk cesedi bırakıldı Dün Üsküdar İskelesi civarında,kundağa sarılı 3 aylık bir çocuk cesedi bulunarak Morga kaldırılmıştırölü çocuğun ana ve babasının aranmasına başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ 44 UFUKLAR Ufuklar mecmuası bn Ağustosta çıkan yedinci sayısı ile altı ayhk abonelerini yeniliyor-Bir defa daha yaznuştık:Ufnklar bir «aboneler mecmuası» dır-Rışarda.bayilerde satılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • fS8S denbepi V 120-vt.V 420 PX.XJgİFX J'20v.e420 160" K» Kodak Filim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • 63 Karısının soğuk ellerini ısıtmağa çalışarak parmaklarını bir bir öptü-Kollarına alıp heyecanı dininceye kadar onu okşamak istiyordu,fakat kadının kapalı yüzü içine çekingenlik veriyordu-Kaduı kocas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • İKTİBAS mucize sesli bir kadın Kızılderili bir imparator sülâlesinden gelen İma Sumaksın hayatı da sesi kadar bilinmeye değer Bu kadın çocukluğunda şöhrete ulaşmış,14 yaşında evlenmişti.Halen aylık ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Pasifik Müdafaa Teşkilâtı Honohılu'da yapılan toplantıya Dean Acheson başkanlık ediyor_Honolulu,5 A-A)Dünkü tarihî konferansı açmış olan Birleşik Amerika» Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Gromyko Londrada vazifesine başladı Londra,5 A.A.Sovyet Rusyanm yeni Büyükelçisi Andrel Gromyko,Kraliçe İkinci Elizabeth'e itimatnamesini perşembe #ünü Buckingham sarayında takdim edecektir.Büyükelçi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Nazi harp suçluları Bonn,5 A.A.Nurenberg milletlerarası mahkemesi tarafından 15 yıl hapse mahKûm edilmiş bulunan eski Alman generali George Hans Reînhard Landsberg harp suçluları Tıapishanesinden serb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Acele ediniz 4 GÜN VAR Ankara'da Yenigehİrdc Mithat Paşa caddesinde Kaloriıerli parke döşeli bütün konforu haiz bir apartman dairesine sahip olabilirsiniz-Bunun için g AÖUStOS tarihine kadar Sümcrbaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER panyası tekrar faaliyete geçmek üzeredir.Merkezi Kassel'de tesis edilecek olan kumpanya tamir işleri,motorlar için yedek aksam imali ile meşgul olacaktır.AMERİKA Çift motorlu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Ar jantini n Millî matemi o-Eva Peron'un nâşi düne kadar 2 milyon insan taralından ziyaret edildi Buenos Aires» 5 AP)Baş kan Juan Peron dün bir demeçte bulunarak müteveffa eşi tarafından ifa edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Hırsıza heykel o-İngilterenm masallara geçmiş hırsızı için âbide dikiliyor Londra.5 Nafen)Nottingham şehri İngilterenin en meşhur hırsızının hâtırasına bir âbide yaptırmıştır-Bu meşhur hırsız Robin Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Çapkın hödük Adam görülecek bir tipti.Mahmutpaşadan alınmış lâcivert serj elbisesinin yaka düğmesine iri bir çiçek takmıştı.Astarlık ince kumaştan yapılmış ipek gömleğinden göğsünün ormanı andıran kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • Fransanın MüsterniekeciBeri düşündüren reform hareketi,Tunusa geniş saSâhîyet veriyor Tunus» 5 AP)Fransa Dışişleri Bakanı M-Robert Schuman özel bir kurye ile Tunus Beyine gönderdiği bir mesajda hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1952
  • İşçi Partisi Son seçimlerde iktidarı kaybeden İşçi Partisi bunu biraz da gclleri arasındaki geçimsizliğe vermiş,eski Başbakan Atlee ile partinin ileri hizbini teşkil cdenlerin başında gelen Bevan'ı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1952
  • Miraç nasıl oldu ve Muhammet neler gördü?Hazreti Ayşe,Mesruka:Kim Muhammet Rabbini gördü derse yalancıdır,dedi.Çünkü bu hususta âyeti kerimeler sarih ve katidir.Miracın oluşunda dört kavil ortaya sürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1952
  • R.K.O.film şirketi İçin:«Belle Moutana» İsminde yeni bir film çeviren artist Jane Russell Şark usulü kafes arkasında havuza girmekten hoşlanmaktadır Jane Russell,evinin bahçesinde yaptırdığı hususi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.08.1952
  • istanbul Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığının tertip ettiği İstanbul hariç kazalar arası fut' bol turnuası başarı ile neticelenmiştir Kazalar sporsever halkının çok yakın alâka gösterdiği bu müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • GARBİS 'î(l nıovs,f' «'fa takımındaki yerin!mûTfafaza edecektir Cî ala tasa raya transfer edileceği ısrarlı bir şekilde ileri sürülmesine rağmen Garbis İstanbullu yeşil-beya/U renkleri terketmemiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Harika Basketbolcular Harlem ve New-¥ork Celtics takımları Cumartesi güntl ucaKİa gelirimize geleceklerdir.îlk maçlarını aynı ffün yapacaklar ikinci matlarını ise pazar günü oyıuyacaklardır.Yukarıda N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • 19 Mayıs Stadı tamir ediliyor Ankara,5 Anka)Bu mevsim yapılan maçlardan son ra hayli yıpranan 19 Mayıs stadının iç sahasının kale önleri ve santra çizpisi kısmındaki toprak ve çimlerin değiştirilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Ankara Kulüplerine yardımlar Ankara,5 Milliyet)Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü bu yıl kulüplere hisseler harici bloke edilen 70 bin liradan 35 bin lirayı yardım olarak dağıtmaya karar vermiştir.Bu 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Olimpiyat kafilemiz kinci gr p bu akşam geliyor Olimpiyat kafilemizin atletler,güreşçiler ve 20 idareciden müteşekkil ikinci grupu dün Helsinkiden uçakla memlekete avdet etmek üzere hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Görülmemiş bir meydan okuma Hamburg.5 THA)Halen Hamburg'ta bulunan ve Peru yüksek mekteplerinden birinde spor muallimliği yapan Arjantinli Joakim Guerrera,önümüzdeki ay içersinde Berimden Bonn'a koşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Beyoğluspor ve Adaletin kati olarak işıirak edece I» Profesyonel lige itina gösterelim Babür ARDAHAN Futbol Federasyonu İstanbul profesyonel lig maçlarını eylül ayı sonunda başlatmaya karar vermiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • 1952 Helsinki Olimpiyat oyunlarında Milletlerin kazandığı altın madalyalar Umumî tasnifte Amer k 619 puanla b rinciliği kazandı 3 ağustos pazar günü kapanan 1952 Helsinki Olimpiyatları şimdiye kadar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Hind Hokey takımı Bonn,5 H.H.H.Hindistan'ın Olimpiyat şampiyonluğunu kazanan hokey takımı Almanyadaki dördüncü maçını da galibiyetle bitirmiştir.Aşağı Saksonya takımivle oynanan son oyunda Hindistan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Dünya pentatlon birinciliği I o-i;Ordu takımımızın da işti-rak edeceği müsabakalar 16*26 ağustos arasında Bel-i çikada yapılacak s Dünya ordular arası pentatlon şampiyonası Belçikanın Brüksel,Anvers v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • Dünya Orduları atlatizm birincilikleri 1952 yılı dünya orduları atletizm birincilikleri önümüzdeki ay içinde Danimarkada yapılacaktır-Ordu takımımız bu birinciliklere en iyi derecelere ulaşmış on atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.08.1952
  • 1952 Olimpiyadının beşer üstü mahlûku hele konuşmak mümkün değ Helsinkide onu seyredenler ZATO PEKİN anormal bîr enerjiye sahip olduğu f krinde birleşiyorlar Turku Modersn olimpiyat tarihinde ancak ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • 63 Diğer İki çiftin güreşi devam ediyordu.Yarım saat kadar sonra Kara Ibo da Üsküplü Süleymanı bastırmış ve ezmeye başlamıştı.Nihayet kündeye geçerek hasmını askıya aldı,fakat aşıramadı.Zira' yenilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • Ja i Ur J E k 1 i W Wr k Uazırhyan:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Başımzdadır;Uydurma;Nida.2 itiyat edinen;Bir peygamber.3 Muvafakat;Devletimizin remzi.4 Göster me;Rüsva.5 Kuşun ağz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Çin şehirlerinde öğrenilmesi çok meselelerle her an ka 59 gereken pek rşilaşıyorduiT:Benim tatbik ettiğim bir usulle kazılan ve tünel yapılarak,hava tazyiki neticsinde çök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GaaStecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa Müdürlüğünden:1 İşletmemiz Bozağaç bölgesi Unçukuru serisinin 63ı 62.64 numaralı böimeierde mevcut kart meşe ağaçlarından elde edilecek 6480Û kental meşe odunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • *pr*et:jn.Sultan İbrahim Kâhyamı çağırın o güzel remil atar bir de bizim falımıza o baksın,63 Arslanım dedi,Paşanın A-4ak kalesi hakkında mühim bir fikri ve ricası varmış.Azak kalesi mi?Ama ahmak heri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • Tranî&r Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu,tren 10.10 Konya Adana 18.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dana ve caz müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun haavları «PI 15.00 Kapanış 18.00 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide gu gribi yeniden oturmakta,uzanmakta fevkalâde ıstırap çekiyordu-Buna rağmen hepimizi hayretler içinde bırakan bir hali vardı:Metanetini katiyen kaybetmiyor,düşüklük,aciz göstermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Ateş üstünde yürüyen papaz Colombo,Seylan)5 A-A.Eric Robenson adındaki bir İngiliz papazı bugün meşhur Kataramgana Mabedinde 3 bin kişi önünde ateş üzerinde yürüyerek etrafta büyük bir heyecan yaratmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Hac için izin çıkması bekleniyor [Başmakaleden devam] si beklenilmektedir.Maamafih Hac mevsiminin sona ermesine pek az zaman kaldığı için buradan ancak yola çıkmak Üzere bulunup ta kalanlar faydalanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Iranda Amerikan düşmanlığı Ne w-York Times gazetesi son hâdisenin müsebbiblerini demagog olarak vasıflandırıyor New-York,5 AA.New-York Times gazetesi bugünkü başmakalesinde şunları yaz maktadır:Şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Bursada Volfram madeni bulundu Bursa,5 Milliyet)Uludağda volfram araştırmaları sona ermiş ve madenin zengin bir damar olduğu anlaşılmıştır.Bu madenin istihsali için pek yakında Uludağda tesisler kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Elçilikle!arasında I liaş tarafı 1 incide] Milletvekili Suat Hayr ri Ürgüplünün ve Lahey Elçiliğine de izmir Milletvekili Osman Kapanî'nin tayinleri katileşerek diğer tayinlerle beraber yüksek tasdika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • 40 havacımız Atinaria Atina,5 A.A.Türk havacılarından müteşekkil 40 kişili kbir grup,Yunan hava kuv vetleYinin misafiri olarak dün Selânik'i gezmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Gn.Gamlinin torunu bölüldü Paris,5 A.A.Eski Fransız ordusu Başkomutanı General Gamlin'in torunu 14 yaşında Michele Gamlın,dün Dieppe civarında Saint Aubin'de yüzerken boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Devlet borçları için hapis cezası kalkıyor Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun tasarısı son şeklini aldı ğan alacaklardım kanun tasa-Ankara,5 ANKA)Memleketimizin ekonomik bünyesine uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • tskendenmda otomobilden ürken bir manda iki kişiyi ağır surette yaraladı İskenderun,5 T.H.A.Bu gün şherin ana caddesinden geq mekte olan başıboş bir manda,o sırada caddede bulunanları bil yük bir heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Kursa la son bir ay içinde bir milyon 121 bin 250 kilo koza satışı yapıldı Bursa,5 THA)Koza satışlarının sonu alınmış bulunmaktadır-Son bir ay içinde muamele gören koza mik'tarı şöyledir:Yaş ala:1 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • İsveç dün Ruslara iki nota verdi Notalar Battıkta düşürülen uçak ve casusluk hadiseleriyle ilgili bulunuyor Stokholm,5 A.A.iyi haber alan siyasî kaynaklardan bildirildiğine göre,isveç bugün Rusyaya ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Romalılar devrine alt üç eser İzmir Arkeoloji Müzesine getirildi İzmir,5 T.H.A.İzmir Ar keoloji müzesine,Romalılar dev rine ait olduğu sanılan ü£ eaet getirilmiştir.Bunlardan biri,Milas'ın Selimiye bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış tapanı;Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi ESkoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0:01.876 9.73.90 779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Balı A manyatla 7 milyon genç kız ve kadın çalışıyor Bonn,5 THA)Bugün yayınlanan bir istatistiğe göre,Batı Almanya dahilindeki fabrika ve bürolarda 7 milyondan fazla genç kız ve kadın çalışmaktadır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Otel memuru cevap verdi.Cidden tuhaf bir aldanış mösyö Craven.Sokaktan geçiyoı dum.Tabanca sesleri duyar gibi oldum.Göz ucuyla Finlandiyalıya bakarak:Biz böyle bir şey duymadık.Her halde çekiç darbele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Cenubî Avrupa hava gücü [Baş tarafı 1 incide] «Yapılan bir günlük toplantı Türk ve Yunan taktik hava birliklerinin güney Avrupa hava komutanlığı teşkilâtına kaynaştırılmalarmı müzakere için General Sc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Celâl Bayar,A.Menderes Çanakkaleye gidiyor [Baş tarafı 1 incide] bu sabah saat 9 da Çanakkaleye hareket edeceklerdir-Sanıldığına göre,dün Florya deniz köşkünde Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın başkanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • Ortadoğu müdafaası plânlaştırılıyor [Baş tarafı 1 incide] cefi belirtilmektedir.Bildirildiğine göre B.Amerika,Fransa,Türkiye,Avustralya,Yeni Ze landa ve Güney Afrika İngiliz projesini şimdiden prensi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • un 800 milyon haczedildi Vaft Partisi de kendi bünyesinde temizlik hareketine girişti.Hükümet bir kıyafet kanunu hazırladı Kahire,5 AP)Bu gece Mısır Kabinesi sabık Kral Faruk'un Mısırdaki muazzam serı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • İki ingiliz askeri Japonyada hırsızlık yaparlarken yakalandı Kobe Japonya)5 AP)Kobedeki bir Japon mıntaka komutanı ingiliz Belfast kruvazörü mürettebatından Derek Sınitlı ve Peter Stimmer adlı iki İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.08.1952
  • taarruza hazırlanıyor Bir İngiliz kruvazörü Kuzey Kore sahillerini bombalarken hafif surette yaralandı Tokyo,5 Nafen)Komü-bu şiddetli hava nistlerin mütareke görüşmelerini uzatırkan ve bunların bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.08.1952
  • YAl SICAKLARI ESNASINDA Tı «I,KİNİNLİ GRİPİN başarı ile kullanılır.KİNİNLİ GRİPİN Baş,diş,adale,»înir ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı ton derece favdolıdır.Mid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • İst.Belediyesi ilânları Bina ve kuyu tamir ettirilecek Emirgânda temizlik teşkilâtı binasındaki lüzumlu tamiratın 10712-13 ve Çubukluda Belediye malı köşkün arazisi dahilinde koru içerisinde mevcut ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • Demir malzeme alınacak ve kalorifer tesisatı tamir ettirilecek Karaağaç Müesseseleri servisleri için lüzumlu olan 98 ka lern çeşitli demir malzeme 8702.55 lira muhammen bedel çevresinde temini ile Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • Giresun İli Daimî Komisyonundan:1 Merkez tayyare düzü mevkiinde yapılacak boğa yetiştirme istasyonu binasınjn inşaatı 15 gün rüddetle açık ek* silmeye çıkarılmıştır-2 Eksiltme 13/Ağustos/952 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bulancık iskelesi inşaatı birim fiat ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Bulancık iskelesinin tahmin edilen keşif bedeli 550.000)lira geçici teminatı 27.750 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır iller Bankasından Tesisin işler Geçici Kasabanın adı ili halde keşif teminat Nev'l bedeli Pazarcık Bilecik)19193580 10-996,80 Dizel grubu ve şehir şebekesi-Dikili izm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • Çamaşır yıkattırılacak Devlet Demir Yolları 1.ci İşletme Satınalma Komisyonundan 1 işletmemizin Sirkeci hattı teşkilât istasyonlarına ait muhtelif cins çamaşırların yıkattınlması ve ütülenmesi işi açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.08.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yemlik maddeler kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Manisa As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan