Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Bugün şehrimizde ye civarında hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Londradan gelen Fethi Bey mebus olmak istiyordu Salih Bozok AtatUrke bunu söyleyince şu cevabı almıştı:"O »empl mebus olarak kalır mı?Ben onun ne istediğini anlayorum ama!Ve bu işten bir daha da bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Tramvaylar karışıyor Röportaj:Artık modern naki)vasıtaları çıkmış olan tramvaylar» dünyanın her taralında yerlerini otobüslere terkediyorlar-Sıra artık Istaııbula da geldi-İlk olarak dün Maçka Tünel v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Ethem Menderes görevine başladı Ankara.4 Milliyet)İçişleri Bakanlığına tayin edilmiş bulunan Aydın Milletvekili Ethem Menderes,bugün uçakla şehrimize gelmiştir-Bakan saat 17 de Bakanlığa giderek yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Vali resmen Yugoslavyaya davet edildi Yugoslav Büyükelçisi bugün vilâyette Vali ve Belediye Başkanını ziyaret ederek,Valinin Yugoslavya şehirlerini ziyaretinin iki memleketin yakınlaşmasının yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Ma reen O'Hara kocasından ayrıldı Los Anceles,4 AP)Kırmızı saçlı sinema yıldızı Mauren O'Hara bugün kocası film direktörü Will Price'den boşanmıştır.Mahkeme karariyle kızı 8 yaşındaki Browyn,sinema yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Şah,iranlıları milli birliğe davet ediyor DUn Parise vasıl olan Prenses Eşref Irandan kovulmadım,dedi Tahran,4 AP)Anayaaa kabulünün 47.ci yıldönümü münasebetiyle bugün memleketin her tarafında genlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Komünizm »i ve Çin in hâdiseleri hakkında Formosa adasından verilen haberleri daima kaydı ihtiyatla karşılamak,milliyetçi ordu erkânının,kuvvetli şahsî bir kanaat mahsulü olan ümitlerini aldıkları hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • jRosenbergi Ankarada Amerika Millî Savunma j;Bakan Yardımcısı» Türk ordusundan sitayişle bahsetti I Ankara,4 A.A.Türk,ve.Amerikan askerî şahsiyetleri ile' temaslarda bulunmak üzere,bu sabah uçakla İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • İstiklâl Caddesi genişliyor Binaların birinci katı yıkılarak kaldırım olacakt şimdiki kaldırımlar da yol» ilâve edilecek Beyoğlu istiklal caddesinin Galatasaraydan Taksime kadar olan kısmının genişlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlunun dünkü basın toplantısı "Türkiyede diktatörlük yoktur ve olamaz,"Eğer Meclis Adnan Menderes Hükümetini tutuyorsa,bunu hükümetin muvaffak olmasında aramak lâzımdır,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Enver Paşanin eŞİ 28 senedir yurt dışında bulunan merhum Enver Paşanın es:Naciye Kâmil dün Ankara vapuru ile şehrimize gcinıiştir-Kesimde Bayan Naciye kendisini karşılayanlarla bir arada görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • McGhee ve Amiral Cassady'nin daveti üzerine Bayarla Menderes Amerikan filosunun manevralarında hazır bulunacaklar Bugün Çanakkaleye hareket edecek olan Devlet ve Hükümet Başkanlarımız cumartesi günü ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1952
  • Mısır'da siyasî temizlik sona ermeden seçimler yapılmıyacak Başbakan Ali Mahir Paşa bütün meselelerde General Necip ile tam bir anlaşmaya vardı Kahire 4 T.H.A.AP)General Muhammed Necip,bugüi Ali Mahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • KISA HABERLER •jr Avusturya ve Almanya Büyükelçileri ile İsveç Maslahatgüzarı dün Vilâyete gelerek Vali ve Belediye Başkanına nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.t.E.T.T.Genel Müdürlüğü dün sabahtan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • POLİSTE Bakırköyde denize giren Mehmet Yüce adında biri boğulmuş,cesedi henüz bulunamamış tır Eyüpte Dökmeciler mahallesinde oturan Ahmet adında biri evinin merdiveninden düşerek' ağır surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Hic.5 Ağustos 1952 Salı Pu 14 Zilk.1371 23 Tem.1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.00 9.38 Öğle 12.20 4.58 İkindi 16.14 8.52 Akşam 19.21 12.00 Yatsı 21.09 1.47 İmsak Ş.Ol 7.39 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • BALO C.H.P.Sarıyer ilçesi 9 ağustos cumartesi gecesi Baltalimanı Gazinosunda sabaha kadar devam edecek bir mehtap balosu tertip etmiştir.KONSER Konservatuar Türk Musikisi İcra Heyetinin yazlık konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Dün Emniyet Müdürlüğünde bir toplantı yapıldı Dün sabah ilçe emniyet âmirleri,Emniyet Müdürlüğü binasında,Ahmet Tekelioğlunun başkanlığında bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda şehrin umumi asayiş dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • RÖPORTAJ İik olarak ve Maçka tecrübe mahiyetinde Maçka Tünel Eminönü seferleri kaldırıldı et-Başlığı görüp de hayret meyiniz.«Tecrübe mahiyetinde kaldırıyoruz» derler.Sonra o,sahici oluverir.Ve bir da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Kok komuru tevziatı o-Parasını yatıran herkes sıra beklemeden kömürünü alabilecek Kok kömürü tevziatına bağlanmıştır.Kömür Tevzi Müessesesi Müdürü,dün bu hususta kendisi ile görüşen gazetecilere şu iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Yugoslav Büyük Elçisi dün valiyi ziyaret etti Vali Gökay'ın Yugoslavyayı ziyaret tarihi yaklaşmaktadır.Bu sebeple Yugoslav Büyükelçisi dün Valiyi ziyaret ederek kendisine Belgrat,Zagrep ve Üsküp Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Karabük fabrikasının istihsali artıyor Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının muhtelif işletmelerindeki istihsali seneden seneye dikkate şayan artışlar kaydetmektedir.Sülfat asit istihsali 6000-tondan 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Yunanîstandan bir turist kafilesi geldi Yımanistamn «Gezi Sevenler ve Dağcılık» Kulübü üyelerinden müteşekkil kalabalık bir kafile şehrimize gelmiş ve dün sabah heyet halinde Valiyi ziyaret etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Bu yıl beyaz peynir istihsali çok fazla Almanya ve Yunanistan memleketimizden bol miktarda peynir satın almak istiyorlar Son günlerde Edirneden ve diğer istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • HALKIN SESİ 1 Yollarda nakil vasıtası kontrolü Bolu'da Ferhat Gürbüz yazıyor:«Gazetelerde okudum.İstanbul ile Ankara arasında işleyen nakil vasıtaları muayene edilmiş,bunlardan üçte birinin sefere çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Atlantik Teşkilâtı yeni bir an'ane kuruyor Manita yapılan müşterek deniz ve htiva manevraları müttefiklerin bâr arada savaşmasını Bu son yapılan milletlerarası deniz manevrasında,harbin 3 ay evvel pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Maçka hattında yeni otobüs seferi ihdas edildi Beyoğlu İstiklâl Caddesindeki seyrüsefer tıkanıklığını önlemek gayesiyle Şişli Tünel ve Maçka Tünel ve Eminönü Maçka tramvaylarının {tecrübe mahiyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Kuruçeşme isimli araba vapuru yakında limanımıza gelecek Denizcilik Bankasının Avrupa tezgâhlarından birine sipariş ettiği Kuruçeşme araba vapuru ağustos sonunda limanımıza gel rniş olacaktır.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Hindistandaki resim sergisinde derece alan çocuklarımız Geçen yıl Hindistanda Nev Delhi şehrinde açılan Milletler arası Çocuk Resimleri Sergisinde derece alan dört Türk çocuğuna Hindistan Başbakanı Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Türk musikisinin daimî bir derdi halinde sürüp-gelen mektepsizlik gailesini gidermek için ileri Türk Musikisi Konservatuarı kendisine bir vazife teveccüh ettiğini düşünerek elinden geldiği kadar çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1952
  • Komünist propaganda Rusyayı meth etmeye kalkışan bir tesfiyeci dün tevkif edildi Dün Dayutpaşada semti heye cana düşüren bir hâdise olmuş ve komünizm propagandası yap mak isteyen bir Ermeni,halk taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • insanları sevmiyorlarmış Dalgın bir zamanınıza rastgelirse bütün eli kaleni tutaııların insanları sevdiklerini kabul edersiniz.Çünkü unlar,hele,şairler iki mısrnda bir öyle söylüyor,ey insanlar sizi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Mühendis alınacak Çorum iJi özel idaresi mütedavil sermayeli Dodurga Alpağut linyit madeni Mes'ul Müdürlüğünden özel idare tarafından mütedavil sermaye ile işletilmekte olan Dodurga Alpağut linyit mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • İstanbul halkından gördüğü rağbet ve Umumî alâka üzerine MEDRANO SÎRKİ Son temsillerini Taksimdeki eski Taşkıgla Fransız hastahanesi arkasında)binasının yanında devam edecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • İKTİBAS Bir âlim dalgıç cTlıisesîIc tetkiklerde bulunurken rak ananın gövdesi boyunca bir aşağı bir yukarı gidip geldiği oldu-Daha sonra anadan uzaklaşmayı denediği görüldüîki gün böyle geçti-Üçüncü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • işçi Sigortası hastahanesi Dttn pazardı,ziyaret günü olduğu için İşçi Sigorta sı hastahanesinde yatan bir tanıdığı görmeğe gittik.Memleket meselesi,sıhhat meselesi olduğu için açık söylemek zorunda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Neşredilmiş olan bir rapora göre,daktilolar,tahmin edildiğinden daha fazla kuvvet sarf etmektedirler.Rapor vasatî olarak bir daktilo dakikada 400 de fa makinesine vurmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Yeni yılın fındık rekoltesi bcili oidn 4?eAi yıl fındık rekoltesi tesbit edilerek dün ilân edilmiştir.Bu duruma göre;Trabzon vilâyetinin 10 kazasının fındık is* tihsal tutarı 20 milyon 200 birkilo,Riz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Ticaret Odasının bir teklifini Bakanlık kabul etmedi Bundan bir müddet evvel,stoklarının fazla olması dolayısiyle ihracatında güçlük çekilen tiftik ve yapağı gibi ihraç mallarından elde edilecek döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Âli Han Rita ile buluşuyor o-Prens Ali Han gelecek hafta IIollywooda giderek karısı ve kızını görecek Nevyork.4 Nafen)Bugün Amerikaya gelen Prens Ali Hanın gelecek hafta Holywooda giderek karısı Rita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Akla kara mücadelesi o-Floridanın bir köyünde bir zenci beyaz bir doktoru öldürdü Live Oak Florida)4 AA)Zenci bir ana tarafından beyaz bir doktorun öldürülmesi üzerine beyaz ahali arasında vukua gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Von Papenin oğlu Afrikaya gitti Leopoldville Belçika Kong SU)4 AP)Sabık Alman Şanselyesl ve Hitler rejiminin Ankara Büyükelçisi Von Papan* İn oğlu Franz Von Papen halen Orta Afrikada iş ve ticaretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Kızılları kızdıran bir fıkra Peyklerde St&Iini alaya alan nükteler günden güne fazlalaşıyor Berlin,4 T-H-A)Peyk memleketlerden buraya gelen haberlere nazaran aşağıdaki fıkra bütün peyk memleketlerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • NAKİL îsviçre Hava Yolları 7/Agustos/1952 tarihinden itibaren yazıhanelerini Beyoğlu istiklâl caddesi 375 Türhol Hanına nakledeceğini muhterem halkımıza bildirir-Telefon:44770
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Göz yaşları İran Şahı inanız kaldığı manevî tazyika* hattâ bir nevi yaldızlı hapse daha fazla tahammül etmek istememiş olacak ki Musaddık'ı çağırtarak «eğer milleti kendisinden memnun değilse derhal i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • 62 Oturduğu salon karanlıktı.Şöminede sönmeğe yüz tutan ateş arada bir hafif bir parıltı çıkardıktan sonra tekrar renk sizleşiyordu-Heyecandan ağırlaşan başını koltuğun arkasına dayıyarak Ali düşünüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • İtalyan bankaları bir kalpazandan medet umuyor Trieste,4 Nafen)italya bankası umum müdürünün,al mışlık bir kalpazanı «vazifelea* dirmek istediği bildirilmiştir.Halen hapishanede bulunan e sekiz sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Âmâ bir kıza tecavüzde bulunuldu Adana,4 ANKA)Mitla bucağında hazin bir hâdise olmuştur.Suluca köyünde oturan Sadık Uzun isimli bir şal us ev lenme vaadi ile kandırdığı iki gözü âmâ bir kızı kaçırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1952
  • Yunan Yugoslav' dostluğu artıyor Atina ve Belgrat arasında yapılan müzakereler Balkan paktına zemin hazırlıyor Atına.4 A-A-aNea-gazetesinin emin bir kaynağa atfen bildirdiğine göre,bir Yugoslav askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.08.1952
  • 9 buyuk şair antere ve sevgilisi able Kızın babası Malik:söz verdim,ondan Cahiliyet devrinin meşhur Arap şairlerinden An tere.babası tarafından reddedilrniî gibiydi-Ona.Kendi lâkabını kullanma müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1952
  • Paramunt stüdyoları tarafından çevrilen ve önümüzdeki sineıra gösterilecek olan «Caribbean filminde büsbütün ayrı bir hüviyetle belirmekte ve şimdiye kadar yaşattığı rollerden tamamen farklı bir rold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1952
  • Limanımızda demirlemiş bulunan Altıncı Amerikan Filosu Komutanı Amiral Cassacly'ye dün öğrenciler tarafından bir buket takdim edilmiş i;r Kıymetli misafirimiz AtsL merika Savunma Ba .ıu Yardımcısı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.08.1952
  • Memleketimizin yetiştirdiği eşsiz futbolcu Galatasaray'da oynıyacak Baba Gündüz hem Galatasarayın amatör takımını çalıştıracak hem de takımda oynıyacak Futbolu tamamen bıraktığı söylenen kıymetli futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • Ankara kupası boks maçları Ankara kupası boks maçlarına 10 ağustos pazar günü 19 Mayıs stadında başlanacaktır-Müsabakalara Egespor,Güneş spor-Ankaragücü.Karagücü,Kırıkkale Mühimmat.Yedek subay gücü.Îİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • Helsinkide Amerikalı yüzücülerin muvaffakiyeti Olimpiyat yüzme müsabakalarında Amerikalılarla Macar yüzücüler temayüz ettiler-Yukarıdaki resimde tramplen ve kule atlama dünya şatapijonu Amerikalı Patr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • srf»?i* mm 7 At?E A GÜNEY KORELİ SPORCULAR 1952 Helsinki Olimpiyatlarının en centilmen kafilesi olarak kabul edilmektedirler-Yukarıdaki resimde muntazam yaşayışları ve müsabakalar esnasındaki kabiliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • Çapa sahasında bu pazar yapılan maçlar Çapa Gençlik Kulübünün bin bir müşkülât ve fedakârlıkla meydana getirdiği Çapa)sahasında bu pazar günü yeni transfer ettikleri oyuncularla Un kapanı ile yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • Olimpiyatlar bitti,fakat dedikoduları başladı müsabakaları ve yabancı basın isveç zafer gazeteleri güreşçilerinin büyük bir kazandıklarından bahsediyorlar isveç hususî muhabirimiz ORHAN TÜREL bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • Ku'üplerden Notlar ALİ İHSAN ^u sezonda siyah beyazlı takımdaki verini alacaktır-Beşiktaşlı idarecilerin üzerinde en fazla titizlik gösterdikleri futbolcu olan Ali ihsan Karayıgıt takımının belkemiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.08.1952
  • Çamspor Silivrisporu 2-1 mağlûp etti Gayrıfedere kulüplerden Çara sporla Silivrispor arasında yapılan iddialı futbol maçını Çara sporlular ilk devreyi 0-1 bitirdikleri halde ikinci devre Salâhattin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • $mm mı $mnm\Huzura giren Siyavuş Paşa,ezilip,büzülüp ellerini uğ ustur arak mırıldanıyordu 62 İbrahim için de belki böyleydi;lak»i:Silahtar paşanın hazinelerinden gelen sevinçle aksini soy ledi:Hayır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • 62 Usta tanıdığın pehlivanların en iyisi kimdir?Kavasoglu hiç düşiinmedsn cevap vermiş ve Kel AJiçoyu,Kara Iboyu,Makarnacı Hüsey'ni,Kazıkçı Kara Bekiri,Karagöz Aliyi,Kara Mandayı,Arapoğlunu filan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • BULMACA Uazırlıyan Ercüuıend ÜNKYE 1 2 3456 7 9 10 11 Soldan Sağa 1 Muvafakat etmiş;Talkın veren.2 Eski rütbelerden;Pa dişah çadırı;Başına M ilavesiyle içki itiricisi.3 Başına E konursa evcil olur;Zim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • 58 Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Emrimize verilen iki yüz süvari ile yola çıktık.Piyero da bu macerama iştirak ediyordu Hakan büyük bir koltuğa otur muştu.Markopolo ve doktor Hakanın huzurunda hürmetkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Duxe Ellington orkestrasından caz müziği «P!13.45 Şarkılalr 15.00 kapanış 18.20 Ağustosta ziraat işleri 19.45 Suzan Güvenden ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • Trenüar Gülecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 18.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Yak)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1—Tunceli Kalan)ili için 1 adet 7£r8.î beygirlik disel alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrala monte ettirilecektir-2—işin keşif bedeli 36-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.08.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Hatları İşletmesinden:Münhal bulunan 150 Kra öc retli yağcılık,130 lira ücretli ateşçilik ve 115 lira ücretli kömürcülüğe personel alınacaktır-Taliplerin ellerindeki ehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • "Türkiyede ı yoktur ve [Baş tarafı 1 incide)bazı şahsiyetlerine karşı giriştiği taarruzlara temas etmek istiyorum.Bu hususta bir kanaate varmak için kendisinin bir senelik yazılarını gözden geçirmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • İstiklâl caddesi [Baş tarafı 1 incide!termeden genişletilebilmesi için bazı projeler hazırlanmaktadır.Bu meyanda caddedeki binaların ilk katlarının içeri alınarak diğer katlarının sütunlar üzeı'ine ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • G.Avrupa hava gücü teşkilâtı o-Gn-Muzaffer Göksenin de iştirakiyle yapılan toplantıda henüz bir karara varılamadı Floransa,4 AP)Türk ve Yunan hava kuvvetlerinin yük sek rütbeli temsilcileri dün Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Bir muhtar bir çobanı tüfekle yaraladı Çatalcaya bağlı Yassıviran köyünün muhtarı Mehmet özer,Cemil Ozçetin adında bir çobanı,oğlunu dövdüğü için gece yarısı tüfekle vurmuştur.Yaralı çoban Çatalca has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Dünyanın nüfusu artıyor Cenevre,4 T.H.A.Birleş miş Milletler Dünya Sağlık Teğ kilâtı tarafından yayınlanan bü istatistliğe göre,son yüz yıl içinde dünya nüfusu hemen iki misli kadar artmıştır.1850 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Bayarla Menderes Amerikan filosunun tatbikatında [Baş tarafı 1 incide] Ankara Büyükelçisi McGhee.Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanı,Türkiyenin müdafaası ve ehemmiyeti bakımından da ayrıca kıymet taşıyan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Rosenberg Ankarada [Baş tarafı 1 incide duğunu söylemiştir.Bayan Rosenberg,sabahtan itibaren Amerikan resmî şahsiyetleri ve Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut la temaslarda bulunduğunu ve O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Alçak herif!Kız kardeşimi öldürürken Allahtan korkmadın znı?Hemen olduğum yerde toplandım,hazırlandım.Bir tabanca patladı,kurşun başımın üstünden geçti,bir çini parçasını kırdı.Ne kadar korktuğumu tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Vali resmen Yugoslavyaya davet edildi [Baş tarafı 1 incide] ifade etmiş ve Belgrad,Zagrep ve Usküp belediyeleri adına Belgrad Belediye Komitesi Başkanının aşağıdaki davet mektubunu tevdi etmiştir.Ekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Tunus'ta grev dün sona jşrdi Sivil havacılık memurları elkoyma emrine ıtfrat etmeyi reddettiler Tunus,4 A-A-31 temmuzdan beri grev halinde bulunan Tunus'taki sivil havacılık teşkilâtı personeli yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Adliyede arkadaşına esrar vermek isteyen sabıkalı Orhan Altıner adında bir sabıkalı dün Adliyede mevkufen duruşması yapılan Behlül ve Mehmet adında sabıkalı iki hırsıza bir kibrit kutusu içinde esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Anıl.Cassady'nın Ankara ieraasiarı Ankara,4 Milliyet)Amerikan Altıncı Akdeniz Filosu Ko mutanı Amiral John H.Cassady bugün uçakla İstanbuldan şehrimize gelmiştir.Amiral,refakatinde Büyükelçi McGheebul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Mısırda siyasî temizlik [Baş tarafı 1 incide PRENS FARUK'UN CAPRfDEKİ HAYATI Capri,4 A.A.Sabık Kral Faruk dün de Eden Otelindeki da nesinden dışarı çıkmamıştır.Günün belli başlı tek hâdisesi Faruk'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Şah iranlıları milli [Baş tarafı 1 incide"!lan millî birlik ve ahenk içinde yaşamaya çağırmış ve demiştir ki:«Allanın bize en büyük nimeti olan müsamaha v«e milli birlik sayesinde şimdiki müşkülleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • J« f w w?n Kambiyo ve esham Kapanış Açılış |Kapanış gterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Deri piyasası durgun Kurban Bayramının yaklaşması dolayısiyle şehrimiz deri piyasası durgunlaşmıştır Dün Alnıanyaya 4 ton kuzu,8 ton da koyun derisi ihraç edil mistir.Ayrıca îtalyaya da 1200 kuzu ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Komünizm ve Çin LBaşmakaleden devam] ve nüfuz mıntakaları yüzünden tehaddüs eden ihtilâfların iki tarafın yüksek ve müdebbir şefleri tarafından derhal ve bü yük bir anlayışla halledildiğini açıkladıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA Ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide bir sırada.Salih Bozok Fethi Beyin mebus olmak arzu ve ricalarını bir defa daha tekrar etti-O an hâlâ gözümün önündedir:Atatürk bu sefer teklifi cevaplandırdı ve gayet sükûnetle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.08.1952
  • SO €1LÜL 1952.ÇEKİLİŞİND€ı T.C.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.08.1952
  • Erzincan Devlet Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Erzincan devlet hastahanesinin ihtiyacı olan 105 kalem ilâç ve sıhhî malzeme 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur-2 İşbu 105 kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.08.1952
  • Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:Konya ve Amasya İllerinde kurulacak yeni iki şeker fabrikası Günde 1800 ton pancar işleme kapasitesinde iki şeker fabrikasının Amasya ve Konya illerinde ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.08.1952
  • NEVROZİN BAŞ ve DİŞ AĞRILARINI NEVROZİN i 4 saat ara ile günde I 3 adet;alınabiliri ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.08.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu istiklal Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden veruen Askeri kıtaat ilânlar Aşağıda mıkdarı yazılı 3 parti 3000 ton Odun kapalı zarfla 12/8/952 salı günü saat 15 de izmit Kara As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şartnamesi Koda gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.08.1952
  • Eskişehir Vakıflar Müdürlüğünden:1—30-7-1952 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan Bilecik Vilâyetine bağlı Söğüt ilçesinde Çelebi Mehmet Camiinin 1052 yılı onarımı olup keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan