Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • 4/Bugün şehrimizde hava;umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında değişiklik olmıyac aktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Saray her çeşit insanla dolup taşmaya başlamıştı Vazifesini yüzüstü bırakan sefirler,göz önünde bulunmayı faydalı sayan mebus paşalar,daha bir yığın menfaat düşkUnU ortalığı kaplamıştı 61 Atatürk'ün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Rusların harp hazırlığı Kremlin peyklerin askeri gücünü son haddine çıkarmak niyetinde Londra,3 Nafen)Komünist memleketlere mensup askerlerin Prag şehrinde yeni mühim bir konf 3rans için toplanmış old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Mısır'da Niyabet Meclisi!kuruldu 1 Kahire,3 A.A.T.H.A.Yetkili kaynaklar bugün,yeni kurulan Mısır Niyabet Medenin kimlerden müteşekkil olduğunu açıklamıştır.Sabık Kralın yeğeni Abdiilmümin'in Meclise d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • î=1-ti Hususî Detektif Bürosu Dünyanın her medeni memleketinde olduğu gibi memleketimizde de bir «Hususî Detektif B ürosu» kurulması için müsaade istenmiştir-İşin başında eski Emniyet Müdürlerinden Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Altı kız bir erkeği kaçırmak istediler Mücadele sırasında kızlardan biri yaralandı,Ankara 3 Milliyet.Çubuk köyünde bugün enteresan bir erkek kaçırma hâdisesi olmuştur.Şadiye adında bir kız beş seneden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • KOREDE SÜKUNET Seoûl 3 AP)Bütün cephe boyunca harekât keşif kollarının faaliyetine inhisar etmiş ve iki gün evvel Kel Tepeyi zaptetmiş olan Amerikan piyade kuvvetleri bu mevkideki tahkimatlarını kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • 1762 kahraman bugün tzmirde bekleni yor İzmir,3 T.H.A.Korede Türk kahramanlığını dünyaya gösterdikten sonra nöbetlerini İkinci değiştirme birliğimize bırakan gazilerimizin 110 subay,111 assubay ve 154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Tunus güzeli seçilirken o-ikan kavga sonunda 1 kişi öldü 5 kişide yaralandı Tunus,3 AP)Tunus güeellik kraliçesini seçmek için buraya gelenlerle yerliler ananda vukua gelen bir çarpışma neticesinde 1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Truman o-Stevenson'dan emir bekliyor Cansas City 3 A.A.Dün beyanatta bulunan Başkan Tru man,1948 de olduğu gibi bu defa da seçim kampanyasına başlamak üzere geziye çıkmak için Vali Stevenson'un işaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Adalar CJUZ(*li SeÇîldl Evvelki gece Büyükadada yapılan seçim sonnnda bu leneki «Adalar Güz I» belli olmuştur-Kesimde seçimi kazanan Çağlayan Biryetigen Türki-Jre Güzeli Gelençülle lir arada görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Meclisin müttefikan verdiği bir kararla WV^/V A' ^VN^VNA^A/ı Musaddıka geniş salâhiyet tanındı Teyit edilmiyen bir habere göre Sah tahtından feragat etmek istemiş Önümüzdeki altı ay içinde Başbakanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Muammer Alakant Zonguldak D.Pil kongresinde bir nutuk söyledi Devlet Bakanı,D.P.iktidarının İki yıl içinde gerçekleştirdiği vaadleri teker teker izah etti Zonguldak:3 A.A.D.Pil kongresi saat 12.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Olimpiyat oyunları törenle kapandı Merasime Türk kafilesi adına atletlerimiz den R.Sarıalp ve H.Zıraman İştirak ettL'er Helsinki,3 AA-THA-Saat tam 1900 da.atletizm Helsinkide yapılan Olimpi-müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • t Amerikan Bahriyelileri Limanımızda misafir bulunan Amerikan filosu mürettebatı dün de şehrimizin tarihi yerlerini gezmişlerdir* Besimde Sultanahmet Camiini geaen bahriyeliler görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1952
  • Kral Faruk'a karşı bir suikast ihbarı İtalyan polisi sabık Kralın hayatını korumak için ciddi tedbirler almak lüzumunu hissetti Londra* 3 Nafen)îtal-Kemsley gazetelerinin muha yan polisi Kral Faruk'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • f^m ıı-1-1-1rfınrır}rıacıarirnoc\tyf)OrjOOfxr)MAKALE Yaralarından ölmiyen Sultan Âziz'in bakımsızlıktan ölmesi İsmail Hami DANİŞMEND l_Dünkü yazımda Midhat I'.isa'nın Suitan Aziz vak'a-M hakkındaki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • KISA HABERLER *jf Şehrimizde bulunan Yapı kal 1j.ifası okullalrı Millî Eğitim Bakanlığınca lağvedilmiştir.Bu okullara 1952 1953 yılında öğrenci ahnmıyacaktır.İf Teksaslı öğretmen ve öğrencilerden müre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • POLİSTE Davutpaşada oturan Sezer adında biri aynı semtte oturan Ziver adındaki akraabsını bı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • RÖPORTAJ Eski Emniyet müdürlerinden Ekrem Remzi Saııvcr İçişleri Bakanlığından nıüsuado istedi-Bu iş daha çok eşinden şüphelenenlerin işine yarayacak Adam savcılığa müracaat cder:Beni tehdit ediyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Himalaya isimli turist gemisi yarın limanımıza gelecek Bundan evvel bir kere daha limanımıza gelmiş olan «Himalaya:isimli 27 bin tonluk ingiliz seyyah gemisi 1100 turist ile birlikte yarın limanımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Tazminat ödemeye mahkûm edilen firma İsveçe memleketimizden yapı lan erik ihracatında yolsuzluk görüldüğü ve eriklerin ihraç evsafına uygun olmadığı tesbit edildiği için bu malları ihraç eden firma,ts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Deniz Müzesi tekrar cami haline getirilecek Deniz Müzesi olarak kullanılan Dolmabahçe Camiinin tekrar eski haline ifrağ edilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.Bildirildiğine göre,camide bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Çiftçiye tevzi edilen ziraî makineler Tarım Bakanlığı köylünün hasat ve harman ameliyesini kolaylaştırmak ve köylüye yardımda bulunmak üzere 31 harman makinesi.36 adet kü cük ve 15 adet büyük tip çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Edrnburg festivali o-1" Festivale Türkiye Millî Gençlik Komitesini temsilen bir heyet gidecek Edinbourg San'at Festivali münasebetiyle 15 ağustosta İn gilterede 250 kişilik bir kamp açılacaktır-Bu kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Havagazı kurbanları o-Bir çocuk kazaen zehirlenerek bir kadında gazla intihar ederek öldü Maçkada.'bu semtin adını taşıyan Maçka Palasın 1/4 sayılı dairesinde oturan Eliza Aşna adında genç bir kadın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Avrupa memleketleri için verilen menşe şahadetnameleri Ticaret Odasınca muhtelif Avrupa memleketlerin© verilen menşe şahadetnamelerinin miktarı şöyledir;Almanyaya 2450 lira değerinde 175 kilo sünger,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Mısırın eski Maliye Nazırı İstanbula geldi Sabık Mısır Maliye Nazırlarından Muhammed Zeki Ab del Paşa dün öğleden sonra Kahireden uçakla şehrimize gelmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Hic.4 Ağustos Bu 13 Yi Zilk.1952 Tem.137i Pazartesi 1368 VAH ÜT VASATI EZANI Güne* i 4.59 9.36 Öğle 12.20 4.57 tkind t 16.14 8.51 Akşaı H 19.22 12.00 Yatsı 21.11 1.47 îmsal C 2.59 7.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • fc Süt meseksi,memleket meselesidir-Süt.yurdu müdafaa edecek olan kolların ilk kuvvet kaynağı olduğu gibi alelumum hastaların esas beslenme unsurunu teşkil eder-Ömürlerinin 3on günlerinde «Re jim» yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Bir yaralama hâdisesi cinayet şeklini aidi Sabıkalı bir kaatil tarafından yaralanan bir tacir kaldırıldığı hastahanede öldü Bir hafta evvel Çenıberlıtaşta kanlı bir hâdise olmuş ve bu semtte Piyer Lot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • Limanımızdan muhtelif memleketlere yapılan ihracat Ticaret Odası tarafından verilen menşe şahadetnameler i.ıe göre evvelki gün limanımızdan muhtelif memleketlere yapılan ihracatın kıymet tutarı 246.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1952
  • HALKIN SESİ Hırsızlardan canı yanan,bâr vatandaş Kartalda Cevizli istasyonu karşısında 20 numarada Nuri Aksel yazıyor:«Uzun zamandan beri oturmakta olduğum Kartal j Cevizli semtinde müteaddit defalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • İKTİBAS yalar miknatıs gi âlimleri kendine çekiyor Kadına büyü yapıp kendisini zarara sokacağımızı ve ruhları ayaklandıracağımızı söyleyince mabette yatmamıza razı oldu.Korkudan ne yapacağını da şaşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • 61 Biraz sonra kendine gelen Saba,kolundaki saate bakarak:Vakit geç oluyor,dedi-Gitmeliyim.Erkeğin ısrarlarına rağmen vücudunu ondan ayırarak kalk ti-Kalın abajurlu lâmbanın ha fif ışığı yatağı gölged
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Taşekkiir Ailemizin reisi ORAMİRAL MEHMET ALİ ÜLGENln vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak etmek» eve gelerek veya telgraf ve telefonla taziyetlerini bildirerek kederimizi paylaşmak lütfunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Norveç Kralı 80 yaşında Oslo 3 T.H.A.1905 sene-Bindenberi Norveç tahtında oturan ve halkın derin sevgisine mazhar olan Kral Haakon,bugün 80 inci yıldönümünü kutlamaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Bebekteki deniz kulübü civarında denize girmek yasak edildi Bebekteki Galatasaray Deniz Kulübü sahilinde denize gir mek Vilâyetçe men edilmiş ve sahile tel örgü gerilmiştir.Bazı vatandaşların burada d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • İZMİR FÜARI Fuara iştirak nisbeti seçen yıllara nisbetle bir rekor teşkil ediyor izmir,3 T.HJL)İzmir Fuarının geçen senelere nisbeten daha güzel olması için hazırlıklara büyük bir hızla devam edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Buenos Airesteki cami sona ermek üzere Ankara 3 ANKA)Şehrimize gelen malumata göre,Arjantinde yaşayan 18 bin küsur Müslümanın teşebbüsü ile Buenos Aires te inşa ettirümekte olan muazzam cami tamamlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Etyemezde bir işçi hastahanesi inşa edilecek işçi Sigortalarının Etyemezde yaptıracağı 500 yataklı işçi hastahanesi için bir proje müsabakası açılmıştı.Müsabaka neticesinde istenilen evsafta proje bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Hayalinden ürken kadın o İngilterede genç bir kadın hayali ile birlikte yaşadığını iddia ediyor Londra,3 Nafen)Çritisn Medical Jornal «İngiliz tıp dergisi «kendi hayalinden tevahhuş eden» bir genç kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Tahrana göktaşı düştü Tahran 3 A.A.Dün Tahranın 70 kilometre batısına bir göktaşı düşmüş ve yerde 12 metre derinliğinde bir çukur açmıştır.Taşın düşüşü sırasında sarsıntı 5 kilometrelik bir bölgede şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Bütünleme imtihanları O Lise ve ortaokullarda imtihanların yapılacağı «ünler kati olarak tesbit edıkii Ankara,3 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığından okullara yapılan bir tamimde,lise ve ortaokulların bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • 100 ortaokul mezuna işçishj için Amerikaya gidiyor Ankara 3 T.H.A.20 ilâ 30 yaşları arasındaki işçiler arasından seçilecek yüz Türk isçisinin meslekî bügilerini arttırmak üzere Amerikaya gönderilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Sokağın hâkimiyeti İrandan çelen haberler arasında en ziyade üzerinde durulması icap edenler sokağın Meclis üzerinde mutlak bir hâkimiyet tesisin» muvaffak olduğunu gösterenlerdir.Milletvekilleri,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Chicago şehrine birkaç mil mesafede harb zamanında yer altında inşa edilmiş fakat sonradan kapatılmış olan bir fabrika yeniden faaliyete geçirilmiştir.Bir kumpanya tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Alaylı müdür Londrada faaliyetini tatil eden tramvay kumpanyasının,son seferini yapan son arabasını bizzat umum müdür muavini kullanmış,halk artık tarihe karışan bu nakil vasıtasından birer hatıra sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ 1,111.11 m.I-Sevmenin farzı Tarık BUĞRA Kedi yavrusunu sevgiden yermiş.Neden olmasın?İnsanoğlunun sevdiklerine,sevgi adına yaptıklarını bir düşününce kedilerin yavrularım sevgiden ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • Berlin radyo istasyonu gene muhasara edildi Hâdiseye bir Rus kamyonunun İngiliz askerî polisini çiğnemesi sebeb oidu Berlin 3 AP)Bir Rus kamyonunun İngiliz askerî polisinin emrine itaat etmemesi ve po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1952
  • 400 Yunanlı turist Izmirde İzmir 3 T.H.A.Yunan bandıralı Golfin vapuru bu sabah Türk Yunan Dostluk Cemiyeti Başkanı Dr.Orfonides'in riyasetinde bulunan 400 kişilik bir turist kafüesiyle îzmir limanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1952
  • 1 Adalar Güzellik Kraliçeliği Müsabakası Büyükada Plaj Otelinde yapılmıştır.Elliye yakın adalı güzelin iştirak ettiği müsabaka sonunda kraliçeliği Çağlayan Biryetişen kazanmıştır.Resimde Çağlayan Biry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kureyşliler Hz.Muhammedi öldürmek istiyorlardı Hazreii Muhammedi Ey amcam!dedi,Allahıma yemin ederim ki,onlar güneşi sağıma,ayı soluma koysalar,ben yine tebliğ vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1952
  • S;V:Çş-S&fl 'jK*.s:t Metro Mayer Stüdyosu artistlerinden Piper Laurie şirketin Hind B'ilm Stüdyolariyle yaptığı anlaşma gereğince Hindistana gidecek ve yerli artistlerle birlikte film çevirecektir-Pip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.08.1952
  • Harika Zenci basketbolcuların maçları heyecanla bekleniyor Mithatpaşa Stadında iki canbaz fakımın maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak Harlem'in harika oyuncusu Meşhur zenci basketbol takımı uarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • Olimpiyat yüzme müsabakalarının rrettcesi Helsinki,3 AP)Bugün Olimpiyat yüzrne müsabakalarında erkeklere mahsus 100 metre sırtüstü finali şu neticeleri vermiştir:1 inci Amerikan takımından Honoiulıılu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • Bursada atletizm yeniden Bursada atletizm uzun yıllar du:»an ıianması ve ajanlığı Fehmi Atlıman aldıktan sonra yeniden canlandı.1951 952 sezonu gayet muntazam bir program tatbik olunduğu gibi ayrıca a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • î KISA SPOR I •İ haberleri Vefa kupası futbol maçları Dün Vefa Stadında Vefa-Kulübü tarafından tertiplenen futbol maçları başlamış bulunmaktadır-Dün yapılan maçlarda şu neticeler alınmıştır:Galata 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • KANADALI YÜZÜCÜ:İren Strong Helsinki Olimpiyatlarında büyük bir muvaffakiyet kazanmış ve bülüa nazarları üzerine çekmiştir Yukarıda Kanadalı kadın yüzücüyü görüyorsunuz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • Olimpiyatların son altta madalyasını İngiltere kazandı Helsinki,3 THA)15 inci modern Olimpiyatlarının son gününde 3'apüan binicilik müsabakalarının sonuncusu olan Milletler Büyük Mükâfatı» yüksek atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • il i\M fi?'7:mm tsrairii ve îzîandali utletler meşhur Jamaikalı şampiyon Artlıur Wintle konuşur!x.ktı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.08.1952
  • Wm,l Evvelki sene Helsinkide yapılan dünya güreş şampiyonluğunda 6 birincilik alan takımımız kapanış merasiminde Ön sırada dünya şampiyonları görülüyor;Soldan sağa;Antousson.Yaşar.Haydar.Celâl.Audenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Eskişehir Valiliğinden:1—İlimiz Mihaliççık ilçesinde yapılacak Hükümet Konağı binası yeni yapım işi olup,keşif bedeli 16866667 liradır-2—Bu işe ait ihale dosyası her gün mesai saatlevindû Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Adalet Bakanlığından:1951 yılı gayri safi geliri 36376 lira 64 kuruş ve safi geliri 17170 lira 42 kuruş olan İstanbul 4 üncü Noterliği açıl* mıştırimtihansız ve imtihanla noter olmak vasıf ve şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza 2 numaralı satmalına Ko.Başkanlığından:Kopalı zarf usulü ile 4 aded Dizel yardımcı makinesi satın alınacaktır-Tahmin bedeli 180*00 lira» muvakkat teminatı 1350 liradır-Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Hazıriayan:Samüı Nafiz TANSU illi iz burada erkekten ve insandan mahrum yaşamaktan bıkmış bulunuyoruz.Artık bizim de sesimiz işitilmez olmuştu.Onun çeşitli çiçeklerden çıkarılmış bir lavanta sür düğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Perakende meyva ve sebze fiatları düşüyor Meyva ve Sebze Haline bol miktarda mal gelmiş' ve bu yünden toptan fiatlarda bir ucuzlama müşahede edilmiştir.Buna rağmen perakende sebze ve meyva fiatları hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Bakliyat mahsulü memnuniyet verici Yeni mahsul bakliyat üzerine alivre satışlara baylanmış ur.Samsun dağ:malı fasulyalar 45 kuruştan muamele görmüştür.Mercimek çorum malları alivre 47 kuruştan 52 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Köinür tevziatında gösterilen kolaylıklar Kömür Tevzi Müesseseleri İstanbul Şubesi Müdürlüğü,önümüzdeki kış için kok kömürü tevziine başlamıştır.Bu yıl tev ziata geçen yıllara nisbetle dört ay önce ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • i stanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Melachrino orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Çfrvn&nci&iç Ua—J—CJgaaM—ll—M'ıMlı-ı ı.¦IHIM 3f if I Deli ibrahim,elini hançerine atıp Sadrâzam Mustafa Paşanın karşısına dikildi Gl Şu hoca da nerede kaldı Sultanım?Diyerek sözü başka tarafa intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • 61 Başhakemin konuşmasından anlaşıldığına göre hakikaten değerli fakat tecrübesiz bir pehlivan olduğu anlatılan Mehmedi ilk olarak Hamlacıya vermemeliydi.Ne çıkar ki bundan?Ne çıkar var mı Ali?Ham lac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.00 Toros ekspresi 10.00 Motorlu tren 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yatabil)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.08.1952
  • Yüzme bilme e ı denize açılan bir genç boğuldu Dün sabah Floryada bir kaza olmuş ve yüzme bilmediği halde açılan 20 yaşlarında Hüseyin adında bir genç boğulmuştur.Diğer taraftan Kumkapıda denize giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Şehirdeki in ıra ar için alınan isa eti uir karar Vilâyet ve Belediye Sağlık Müdürlükleri şehrin bazı semtlerinde karasineklerin çoğalma sına sebebiyet veren mandraların şehir haricine nakledilmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Kızıl papasın hoparlörü bozuldu Canterbury İngiltere)3 AP)Kızıl papaz diye anılan Canterbury baş rahibi Hevvlett Johnson bu akşam kilisede Kızıl Cinden bahseden bir duaya başladığı zaman hoparlörler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Muammer Alakant Zonguldak D.Pil kongresinde bir nutuk söyledi [Baş tarafı 1 incide] leri de kongrede hazır bulunuyorlardı.Kongre başkanlığına Mahmut Güçbilmez,ikinci başkanlığa Suphi Konak seçildi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • 1762 kahraman [Başmakaleden devam)lunmaktadır.Erlerimizin terhis muamelelerinin derhal tekemmül ettirilebilmesi iğin ilgili makamlar tarafından her türlü tedbirler alınmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Bangkok'ta komünist eserleri imha ediliyor Bangkok.3 Nafen)İçişleri Bakanlığının emri özeri ne.Bangkok polisi komünist propagandası yapan kitaplar» müsadere etmiştir-Bu kitaplar Cinde veya Sovyet Rusy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Komünizmle mücadele eden radyo istasyonlar New-York 3 AP)Komi1 zimle mücadele etmek üzere özel teşebbüs tarafından kurulmuş ve Hür Avrupa ile Hür Asya radyolarım işletmekte olan «Hür iyet için Mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Safranbolu Karabük yolunda 28 kişilik bir otobüs yuvarlandı bir mucize olarak hiç kimseye bir şey olmadı Zonguldak,3 T.H.A.£o för Mehmet Ballı'nın idaresinde Safranboludan Karabüke gitmekte olan 28 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Rusların harp hazırlığı [Baş tarafı 1 incide!münist ordularının kuvvetlerinin tezyidi gayesidir.Ayni zamanda da komünist ordularının aralarında daha sı ki bir işbirliği yapmaları karar altına alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Altı kız [Bas tarafı 1 incidel kınlıda olduğu zehabına kapılarak randevuya gitmiş,fakat orada beş kızın taarruzuna uğramıştır.Bu arada kızlar Memduhu bağlayıp arabaya atmak istemişlerdir.Fakat tam bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Belediye reisiyle vali de onu taklit ederek uzun uzun konuşmuş,bir çok vaadlerde bulunmuşlardı,işi örtbas etmeğe,oyalamalarla unutturmağa imkân bulamıyacakları-nı anlamış olacaklardı.Papaa hâdisesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Kral Faruk [Baş tarafı 1 incide]} nin hayatlarını korumak üzere polisçe ciddî tedbirler alın mıştır-Gazetelerin muhabiri bu su* ikast haberinin membaı olarak İtalyan hükümetinin müfettişi olan Dr-Lore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Amerikalılar Uipplerdea ahnau yol vergisini kaldırmak Lstiyo;Ankara,3 Milliyet)Şenimizde bulunan Ajnerikalüar Dış işleri Bakanlv*ıua müracaat e derek jipp arabalarından aunao 35 kuruşluk yol vergisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Olimpiyat oyunları [Boş tarafı 1 incide] şer kişlik ekipler tarafından taşınmak suretiyle gir diği vakit stadyum alkış tufanından çınlıyordu-Şanlı Türk bayrağı millî atletimiz Ruhi Sarıalp tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Amerikan Ordu bakanı geliyor Frank Pace.Avrupaya yapacağı ziyaret sırasında Türkiyeyc de ugrıy^ak Washington 3 A.A.Bildirildiğine göre,Ordu Bakanı Frank Pace dün uçakla beraberinde yüksek rütbeli beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Musaddıka geniş salâhiyet tanındı [Baş tarafı 1 incide petrol satışları için de alıcı aranacaktır.AMERİKA ALEYHTARLIĞI Parlâmentonun bugünkü oturumunda Irandaki Amerikan askeri yardım heyetine yine şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanı] sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 2S0.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.9ü 779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Amerika,Yeni ZeSlanda ve Avustralya temsilcileri Pasifskin müdafaa üni kararlaştıracaklar diridarî otoriteyi temin mak* sadiyle daimî bir diplomatik konsey teşkil edilecektir-İlgili üç devlet silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Niyabet Meclisi [Baş tarafı 1 incide] Vaft partisi kurucuları arası tv» da bulunmuş olan Fethullah Berekât Pağamn oğludur.Fakat 20 yıldan beri Vaft partisiyle alâkasını kesmiş ve bu par Lima Şimdi gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide 'Halis paşa da odaya girmişler di-Celâl Bayar odaya girer girmez Atatürk'e:i Paşam,Celâl Bey geldi-Diye seslendim-Gözlerini açtılar,Celâl Beye baktılar ve tekrar uykuya daldılar-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.08.1952
  • Eskişehir D.P.II kongresi Kongrede Sağldc,Maliye Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakanları hazır bulundu Eskişehir,3 AA-Bugün şehrin en büyük bahçesinde ve binlerce Eskişehirlinin huzurunda toplanan D-Pil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.08.1952
  • Afyon ili daimî komisyonundan Borunun nev'i:Pik boru O Mm-2-Parmaklık galvanizli boru 1,5 parmaklık galvanizli boru 20593-28 1545 00 Köyler içme suları için lüzumlu yukarıda cins.miktpr;ve muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Hatları İşletmesinden:Münhal bulunan 150 lira ücretli yağcılık.130 lira ücretli a teşçilik ve 115 lira ücretli kömürcülüğe personel alınacaktır-Taliplerin ellerindeki eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • Giresun İli Daimî Komisyonundan:1 Merkez tayyare düzü mevkiinde yapılacak boğa ye* tiştirme istasyonu binasının inşaatı 15 gün müddetle açık ek* siltmeye çıkarılmıştır-2 Eksiltme 13/Ağustos/952 çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • Sahip v« Başmuharriri:AH Naoi KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Bakıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NAa KARACAN Kötek» Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıdh cins ve mıkdarı yazılı 6 kalem malzeme mahallinde teslim şartiyle açık eksiltme ile 18/8/952 pazartesi günü saat 15-30 da Hoşdere 87 Nolı As-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından:1—1952 1953 öğretim döne minde Kolej I.sınıfına alınacak kayıt kabul öğrencilerinin şefime sınavları aşağıda belirtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • Muayyen zamanlardaki ^sancılara karşıt Aoş,«fif,adak,ılnlt ağrılarını teskin «der.Nezle ve grip baslangı» çında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,siyatik ve lumbago sancılarına kar»' şı müessirdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.08.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa Müdürlüğünden:1 işletmemiz Bozağaç bölgesi Unçukuru serisinin 63.62.64 numaralı bölmelerde mevcut kart meşe ağaçlarından elde edilecek 64800 kental meşe odununu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan