Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Cumhurbaşkanının kabulleri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün saat 19 da Dolmabahçe Sarayında şehrimi/de bulunan Altıncı Amerikan Filosu Komutanı Amirui Cassady'yi kabal etmişlerdir* Bu kabulde Başbakan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Atatürk birinci komaya girmiş baygın yatıyordu Mütemadiyen s Aman dil,dil efendim diye mânâ vere» medlğimlz birşeyler söylüyordu.Ancak ertesi günü biraz kendine gelir gibi olmuştu.Bh yanlarıı iktibas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Olimpiyatlar kapanıyor Amerika puan tasnifinde Sovyet Rusyayı geçti Amerika basketbol takımı Rusları 36 25 mağlûp etti.Macaristan futbolda dünya şampiyonu oldu Helsinki,2.AP)Birleşik Amerika,gayri res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • hâdise telin geçtiği Evlenme esnasında vukua gelen hâdiselerden en garibi Eminönü Evlendirme Memurluğunda geçmiştir' Genç bir kıza:«Bu adamı kocalığa kabul ediyor musun?diyo sorulanca «Elbisemi nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Sultanahmet cezaevinde dün yeni hâdiseler oldu Baş gardiyan 4 maltkûmun hücumuna maruz kaldı.Firara teşebbüs eden 5 hükümlü de yakayı ele verdi Sultanahmet cezaevinde evvelki gün vukubulan ve Harun,Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • İzmir Fuarı haz'rhklorı Şehrimizde bulunan İzmir Belediye Reisi Rauf Onursal.5 ağustos salı günü saat 18 de Park Otelinde basın men-Bupları şerefine bir kokteyl parti verecektir.İzmir Belediye Reisi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Başbakan Eskişehire gidiyor Başbakan Adnan Menderes,Demokrat Parti Eskişehir il kongresinde bulunmak üzere bu akşam Eskişehre hareket edecektir.Başbakan dün,Partinin İstanbul il teşkilâtı tarafından B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Dün Lidoda Akdeniz yüzme yarışları yapılmıştır* Büyük bir kalabalığın takip ettiği yarışlar heyecanlı geçmiştir.Yııkardaki resimde dünkü müsabakalara katışan fcadın yüzücüler görülmektedir* Yüzme yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Iranda beklenen inkişaflar Dn ran komünistlerinin Musaddık'ı tazyika başladıkları Tahrandan haber verilmektedir-Başbakanın tekrar iktidara gelmesini temin için çalıştıklarını ele alarak bunun mükâfatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Millî Savunma Bahanı,Orgeneral Nuri Yamut'Ia beraber Ycşilköyde kendisini karşılayanlar arasında Emekdar Yavuz da kadro dışı oluyor Millî Savunma Bakanı bu işin müzakere edildiğini söyledi Millî Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Auk'İHı'Uunu Bugün şehrimizde hava;acık geçecekı hava sıcaklığı biraz daha artmakta devam edecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Rosenberg dün geldi General Ridgwayin gelişi ise bir müddet için geri kaldı Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Bayan Anna Rosenberg askerî bir uçakla dün saat 18 de Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Eşi görülmemiş bir ameliyat o Bir kadının karnından 40 kiloluk bir kist ameliyatla çıkarıldı Selanik,2 AA)Buradaki üç operatör tarafından şimdiye kadar tıbbî dergilerde eserine tesadüf edilmemiş derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • Mısır Ortadoğu Savunma teşkilâtına alınmıyor Türkiye teşkilât merkezinin Kıbrısta tesis edilmesi için ilgili devletlerle mutabık kaldı Niyabet Meclisi hakkında Ali Mahir Paşa hükümeti bugün karar vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1952
  • İranda ordu komutanları değişiyor O-Musaddık Genel kurmay Başkan Yardımcılığına general Mahmut'u tayin etti Tahran,2 A.A.Musaddık'ın M1UI Savunma Bakanlığı vazifesine fiilen gelecek Cumartesi günü baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • MAKALE Sultan Aziz'în katSi hakkında Midhaf Pasa nın te'villi itirafları İsmail Hami DANİŞMEND L Dünkü yazımda Sultan Aziz in öldürülmüş olduğunu gösteren delillerden ban »ederken* bunların intihar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • KISA HABERLER Denizcilik Bankasının Hopa şilebi yann Izmire hareket edecektir.Gemi,oradan yükleye-„ce£ı 500 ton pamuğu Venediğe götürecektir.Şehrimizde bulunan R.C.A.Radyoları müdürü Mr.Davıd Sar noff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • P O L I S T E Polise yapılan bir müracaatta,Kasımpaşada kankaıdeş sokağında 11 sayılı evde oturan Halil Satan,adında biri eşi Rem zıyeyi dövmek suretiyle öldürdüğü iddia edilmiştir.Tahkikata başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Milliyetin yine bu sütunlarında.Nato'nun Güney Doğu Avrupa cephesine bir kumandan tayini lüzumunu ısrarla tekrar etmiştik-Çünkü ne Italyan kumandanı,ne de karargâhı Napolide bulunan Nato'nun cenup kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • •Jr Yeşilay cemiyeti dün gece Taksim Kristal gazinosunda sabaha kadar devam eden bir müsamere tertip etmiştir.Müsamereye şehrimizin tanınmış ses,saz caz ve skeç sanatkârları iştirak etmiştir.KONSER Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • RÖPORTAJ Nikâh dairesinde aklî muvazenesinden şüphe edilen kızın hastalığı meğer evlenmekle geçermiş!Nikâh salonu tıklım tıklım.Misafirler,çiçekler,çocuklar ve şekerlemeler.Şehrin tanınmış tüccarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • J.Hic.3 Ağustos Ru.12 21 Zilk.1952 Tem.137i Pazar 1368 VAH ÎT VASATI EZANI Giineg 4.58 9.34 Öğle 12.20 4.56 İkindi 16.15 8.51 Akşam 19.23 12.00 Yatsı 21.13 1.48 İmsak 2.57 7.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Türklüğe hakaret eden birisi tevkif edildi Yenişehirdc Tevfik sokağında 54 sayılı evde oturan Kifaredis adında bir kadın,Türklüğe hakaret ve kanunlara küf retmek iddiasivle yakalanmış,sevkedildiği Adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Çanakkaleye gidecek heyet Çanakkalede vatan yüzbin-İcrce aziz ve kahraman şehitlerimizin hatıralarını anmak için 1-Or-Temsil Bürosu tarafından hazırlanan büyük ziyaret 10 ağustos 1952 pazar günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Balkapanı hanı tekrar yanmaya başladı Geçenlerde yanarak büyük mikyasta eşya kaybına sebebiyet veren Balkapanı hanı.dün sabah anî olarak tekrar tutulmuştur-Yangın gittikçe büyüyerek tekrar tehlikeli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Kore şehitlerimiz için bugün bir mevlit okutulacak Demokrat Parti Hasköy sosyal yardım kolu tarafından bu gün öğleyi müteakip Hasköy Kuşkonmaz camiinde İstiklâl Savaşı ve Kore şehitlerimizin ruhlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • fzmîr Simanı Ankaradan dönen Ulvi Yena!temasları hakkında izahatta bulundu Bir müddetten beri Ankara'da bulunan Denizcilik Bankası genel müdür yardımcısı Ulvi Yenal,dün sabah şehrize önmüştür.Ulvi Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • HALKIN SESİ Cevaplar Konya'da Hüseyin Dirliklj Çi:Messaline Roma impara» 11 torlarından Claude'un ilk ka nsıdır.Şehvet hastası olan bu kadının ahlâksızlıkları bu işlerde fazla müsamahakâr Romalıları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • istanbulini 500 üncü yılı Tarihî binalarla surların bir kısmı tamir edilecek Vali yapılan işleri tetkik etti îstanbulun 500 üncü fetih yılının yaşlaşmakta olması sebebile vilâyet ve belediye başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Maliye Bakanı dün Vali ile görüştü Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabah Vilâyete gelerek Vali ve Belediye Başkanı ile şehrin imarı ve diğer ihtiyaçlariyle ilgili malî mevzular üzerinde bir saat kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Bozuk gıda maddesi satanlar cezalandırılacak Belediye Zabıtası Talimatnamesinin 132 nci maddesine göre kokmuş,Qürümüş ve bozulmuş gıda maddeleri satmak ya saktır-Fakat bu madde bu kabil mevadın imha e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Eyüp evlenme memurluğu dün faaliyete geçti Eyüp ilçesinde oturanların nikâh muameleleri şimdiye kadar Fatih Evlendirme Memurluğunda görülmekteydi-Eyüplülerin bu yüzden çektikleri sıkıntılar ve parti k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Garip bir adam şehrimize geldi Dün şehrimize.Milletlerarası Dostluk Cemiyetine mensup üç kişilik bir grup gelmiştir-Bunlar Türkiyede bir müddet kalarak muhtelif şehirleri gezecekler ve konferanslar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Maçka tramvay Barı O Tecrübe mahiyetinde olmak üzere iki hattan tramvaylar kaldırılıyor Beyoğlu İstiklâl caddesinde sık sık vukua gelen seyrüsefer tıkanıklıklanm önlemek için cezri tedbirler almak lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1952
  • Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası ve balıkçılık Türkiye Sınaî Kalkınma Ban kasının gayelerinden biri memlekette modern ve sıhhî gıda sanayiinin teessüsüdür-Bu cümleden olarak Türkiyenin mühim iktisadî fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Ducıosn'un not defterî Fransız komünist partisi u muini kâtip vekili milletvekilleri u den Jacques Duclos'nun komünist nümayişlerini idare eylerken tevkif edildiği,uzun müd det mevkuf kaldıktan sonra,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Bir akıl hastası kendisini yaktı Beykozda Gümüşsüyü mahallesinde bir gecekonduda oturan 22 yaşında evli,bir çocuklu Havva adında bir kadın dün vücudunu gazla bulayarak tutuşturmuş ve yanmak su retiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Sahibini ^A|*ti's-jS«j«to Sutyen' 60 Saba bir zamanlar her tara fini öptürdüğü vücudunun yeri ne erkeğe tek bir yanak uzattı Ve ondan ayrıldı-Otomobiline döndü-Oteline kadar ayrı gitti ler-Kadm Waldor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Şartlara gelince.Söz büyük eserler bölgesine girince ister istemez saymağa başlıy uçaksınız:Yazarın kendine bas bilgileri ancak kendine has duygulan olacak,kendine has hükümleri olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Bir Yugoslav Parlamento heyeti Atinaya gidiyor Belgrad,2 THA-Geçenlerde Yugoslav başkentine gelmiş bulunan Yunan parla mento heyetinin ziyaretini iade etmek üzere bu ayın 26 smda bir Yugoslav parlâmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • İKTİBAS Ümitsiz Mucize adası yolunda Bu adanın küçük kilisesinde tahtadan yapılmış küçük bîr Meryem tasviri vardır.Bu tasvire dokunan her hastanın hemen sıhhatine kav saçağına inanılır.Küçük adaya her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Ridgway'in seyahati General Türkiyeye yapacağı seyahati geri bıraktı Paris,2.AJL)Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway bugünlerde Türkiye'ye yapacağı ziyareti geri bırakmağa mecbur kalmıştır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Havanada isyan Havana,2 A.A.Başkan Batista hükümetine karşı bir isyan teşebbüsünde bulunmaktan sanık olarak 12 kişi tevkif edilmiştir.Bunlardan dördü de polistir.Yapılan tahkikata göre bu polisler Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Cerrahpaşa Başhekimi istifa etti Cerrahpaşa Hastahanosi Baş hekimi Osman Bozkurt.vazifesinden istifa etmiş ve bu istifa kabul edilmiştir-Osman Bozkurt istifanamesinde sıhhî sebepler ileri sürmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • m i\ı MEVLİT Aile Reisimiz ve Kadıköy örnek Pazarı Bakkaliye ve Züccaciye Mağazası sahibi İHSAN ERTORK'ün vefatının Kırkıncı gününe müsadif 5/8/952 Sah günü Kadıköy Osmanağa Camii şerifinde öğle namaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Hapisanede çıkan tehlikeli bir isyan Bordeaux hapîsanesinde isyan eden 700 mahkûm binayı ateşe verdiler Montreal,2.AP)Montreal'deki Bordeaux hapishanesinde «yemeklerin fenalığı» yüzünden 700 mahkûm il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Rosalind Russel bir kaza geçirdi Lort Lee Virginia)2 AP)Tanınmış sinema artistlerinden Rosalind Russel orduda hizmet gören kadınlar hakkında bir film çevirirken vukua gelen bir kazada bacagndan yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Yeni bir ilâç Bonne,2 A.A.Alman kimya sanayii cerrahî ameliyatlarda uyuşturucu madde olarak şimdiye kadar kullanılan Curare'nin yerine yeni bir maddeyi tatbik sahasına geçirmiştir.«Pa tolax adım taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Bir çoban küçük bîr yavruyu kirletti Ankara.2 Milliyet)Bu sabah Bâlâ ilçesinin Karaali bucağında iğrenç bir tecavüz hâdisesi olmuştur-Bucağın sığırlarını otlatmakta olan Fahir Kubaş adında bir çoban,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • TÜRKİYE KREDh BANKASI A.O.3 Temmuz 1952 Keşidesinde BAHÇELİ EV İstanbul Merkezimizde 7759 cüzdan sahibi BAY SÜLEYMAN BİLBAŞ'a İZMİR SEYAHATİ 31 Ağustos 7 Eylül)2 Kişilik Rİdiş geliş ve ikamet masrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • 1 ¦¦¦¦av-Beylik,paçalığa dair Mısır muvakkat idaresi,ilk icraat arasında,Bey,Paşa gibi ihtişam unvanlarım ilga etmiş.Her halde Prensliği de unutmamış olacaktır.Kahire bu işde,taklit ettiği Osmanlı sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Acheson'un bindiği uçak bir kaza geçirdi Vashington,2 A.A.E^ugün buraya gelen malûmata gö re Dışigleri Bakanı Dean Acheson'un bindiği tayyare bir kaza geçirmiştir.Acheson'u hamilen San-Francisco'ya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1952
  • Iskenderunda bir doktorun evi soyuldu iskenderun,2 T.H.A.ta kenderunun tanınmış doktorlarından Tayyar Çavuşoğlu'nun evi dün güce 15 16 yaşlarında dört çocuğun kurdukları bir çe te tarafından soyulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1952
  • 1 Limanımızda demirlemiş bulut vn altıncı Amerikan filosuna mensı:p bir kıta dün Taksim Âbidesine giderek mu tat merasimden sonra çelenle koymuştur.o-rt 7 harp gemisi ile birlikte Xİ yurdumuzu ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1952
  • Dünya umumî efkârını uzun zaman meşgul eden bir izdivaçtan ve yine bir çok dedikodulara sebep olan bir boşanmadan sonra Rita Hayv/orth tekrar Hollyvoddaki faaliyetlerini hızlandırmış münekkitlerin met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Catilina bir yosmayı almak için karısını öldürmüştü Karısı yalvarıyordu Ortalığın karışıklığı bizi korkutuyor.Bir suikast seni başımızdan alabilir,evini unutma Sulanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.08.1952
  • Helsinki den kısa haberler Helsinki,2.A.A.Bugüc yapılan su topu maçlannda şu neticeler alınmıştır:Yugoslavya:3 italya:1 Macaristan:4 B.Amerika:8 Bu maçlar sonunda Macaristan Olimpiyat şampiyonu,Yugosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Dün yapılan Akdeniz yüzme yarışları Dün Lidoda Akdeniz yüzme yarışları yapılmıştır-Kalabalık bir seyirci kütlesinin alâka ile takip ettiği yarışların teknik neticeleri şöyledir:100 m* serbest Büyükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Zafopek maratonu kazandtktaa sonra cirit şampiyonu olan ka nsıuı öperken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • 19 5 2 Helsinki ı 0 iimpiyatlarında Gayri resmî1 f| puan d urumu Dün yapılan müsabakalar sonunda Ruslar tek bir puan kazanamadılar-Amerika aradaki farkı kapattı Helsinki 2 AP)Dünkü müsabakalar esnasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Atlet Kemal Horıılu AmeriUaya davet edildi Ankara,2 THA)400 metre sür'at ve engelli yarışlarında büyük muvaffakiyet gösteren atletlerimizden Kemal Horulu'nun Amerikan Amatör Atletizm Federasyonu taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Galatasaray.Helsinkiden bir futbol takımı davet edecek Helsinki.2 Galatasaraya menacer olacağı rivayet edilen Adnan Akın,Helsinki futbol takımlarından birini îstanbula davet etmek üzere angajmanlar ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Ankara lig maçları tertip komitesi Ankara lig maçları tertip ko miteleri seçilmiş bulunmaktadır-Birinci kümenin tertip komitesi şu şekilde teşkil edilmiştir:Osman özakman DSpor)Nedim Aydtnoğlu H-Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • 3 adımda dünya şampiyonu olan Brezilyalı DA SİLVA NASIL REKOR KIRDIĞINI ANLATIYOR Üç atlayışımın her birinde bir yeni rekor kırdım.Nihayet 16.22 metreyi buldum Suihi GAR AN Helsinkiden bildiriyor Hels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Amerikalıların meşhur kadın yüzücüsü lrma Lıızan HHsinki Olimpiyatlarında da büyük bir muvaffakiyet kazanmaktadır-Y ıı kur da hu kadın yüzücüyü lîörü.vorsıııur/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Alman millî futbol takımı antrenörü Herbergerin söyledikleri Helsinki.Sulhi Garan bildiriyor)Bu sabah Kepüledeki kampa gittiğim zaman Alman millî takımı antrenörü Herberger ile konuşmuş ve maç hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Da Silva'nın gayelimize inızalıyarak verdiği resmi.Helsinki Olimpiyadmda kırılan rekorlar 1952 Olimpiyatlarında atletlerin gösterdikleri üstünlük doktorları da alâkadar etmektedir Helsinki.2 AP)Modern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.08.1952
  • Glimpiyadı görmek üzere Helsinlciye gelenler dönüyor Helsinki.2 15 inci Helsinki Olimpiyatlarını takip etmek üzere muhtelif memleketlerden gelen turistler yavaş yavaş avdete başlamış bulunmaktadırlar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • Uazırlıyan;ürcümend ÜNVEK f t 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1^ Soldan Sağa 1 Sermayesi az 2 kelime)2 İstinatgahımız,3 Gemi yolu;Tekke sazı,4 Dal.5 îskanbilde birli,mebaul,işaret sıfatı.6 Bir harfin okunuşu,Şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • 56 Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Bütün Çinli kadınlar ayaklarının ufak kalması için,küçük yaşta bezler içine sararlardı Piyero bana bu odanın yanındaki küçük odanın gizli bir merdivene açıldığım,oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • 60 Yani eski acarlığını gösterebilecek mi acaba diyorum.Malûm a hakkında ileri geri bir şey ler söyleniyor,kendisinden pehlivanlık geçmiş gayri diyorlardı.Orasını bilmem.Yalnız biraz evvel Aliçoyu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 13^0 Ali Demir ve arkadaşlarından saz eserleri oyun havaları 14.00 14.30 Şarkılar 14.45 Türküler 15 00 Pazar konseri diginiz şarkılar Pl.9.15 Gü-P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • Valide yarı çıplak bir vaziyette sedire uzan mış Arnavut ağasına dizlerini uğduruyordu 60 Bre ahmak!diye bağırdı,Sadrâzam Paşaya söyle;paarla rımı ödemeden beni başka bir yere nakle veya azle hakkı yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1952
  • Sakal ve maaş Hindistanm bir şehrindeki tahsildarlar,maaşlarına zam yapılmadığı için,sakal bırakmağa karar vermişler.Her nedense bir cyc kızan sakal salıveriyor.Sakal kızgınlık alâmeti galiba.Ticanlle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • ıranda ordu kom utanları kanlığına General Muhammet Şah Bahtı veya General Feyzullah Laşidi getirilecektir.SABAYIM BİB i' i AÇIKLAMASI Tahran,2 A.A.Şahın,Başbakanın müsaadesini almaksızın yabancı dipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Fatih 2.ci Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/103 Davacı hazine vekili avukat Bekir Karaer tarafından Karagümrük Acıçeşme Sarmaşık ma hailesi Neyzenler sokak 12 numarada Ali Rıza Koyuncuoglu aleyhine açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Valinin Belgrat seyahati Fahrettin Kerim Gökay.Yugoslav Halk Komitesiniu misafiri olacak_Belgrad,2 A.A.Bfigüo burada resmen tasrih edildiğine göre,İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Prof.Fahrettin Keri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Emekli maaşları o Bu yılın emeklilerine ilk maaş yerine avans yerilecek Ankara,2 ANKA)Emek li Sandığı hakkındaki kanun mucibince 1 Temmuz 1952 tarihinde eski idare heyetinin vazifesi sona erdiğinden 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Fransız çiftçileri Tunustan ayrılıyor Malarına nakde tahvil eden Fransızlar göç hazEsiığfina başladılar Tunus,2.AP)Fransa'nın kuzey Afrikada hüküm süren huzursuzluk karşısında burada eskiden beri yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Mısır Ortadoğu Savunma teşkilâtına alınmıyor [Baş tarafı 1 iııcide NİYABET MECLİSİ HAKKINDA KARAR Kahire,2 AA-Devlet Şûrası bire karşı 9 oyla millet meclisinin feshedilmiş olması münasebetiyle muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabalı saat J.0.30-12.09 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Rosenberg geldi [Baş tarafı 1 incide] gün zarfında Amerika askerî heyetlerinin faaliyetini tetkik edecek ve askerî i erkânımızla temaslarda bu-j lunacaktır-Halen limanı-i I mızda bulunan Amerikan i al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Başbakan Eskişehire gidiyor [Bay tarafı 1 incide] mokrat Partinin yann yapacağı il kongresinde bulunmak Üzere Sağlık Bakanı Dr.E.Hayri Ustündag,Maliye Bakanı Hasan Polatkan,Bayındırlık.Bakanı Kamal Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • 15 LİRA PEŞİN ayda 10 Lira Taksitle ingiliz ipliğinden dokunmuş Desenli ve Gabardin Kumaşlardan birinci sınıf ISMARLAMA ELBİSE 115 LİRA Sal&haddin Karakaşk Müessesesi Mahmudpaşa KapaliQarşı kapısı yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Türbenin merdivenlerinde sıra bekleyenler hâlâ uzun bir ktıy ruk teşkil ediyor,mütemadiyen yeni otomobiller de geliyordu.Herkesin bize hayretle baktığını gördüm.Otomobil hareket ettiği zaman Mac Gee b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • DÜNYA GÜZELİNE GÖNDERİLEN HEDİYELER Helsinki,2.T.H.A.Bugün buradaki elçiliğimizde yapılan bir hususî merasimde,dünya güzeli seçilen Finlandiya güzeline tstanbul valisi Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Danimarka v askeri hava üsleri Amerikan ve İngiliz uçaktan bu üslerden istifado edecekler Kopenhag,2.T.H.A)Doğu ile Batı arasındaki gerginlik hakkında yorumlarda bulunan Kopenhag basını,son zamanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Fatih 2.ci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/155 Davacı hazine vekili avukat Bekir Karaer tarafından Fatih Muratpaşa mahallesi Camii sokak 7 numarada Ali Nihat Okyaz aleyhine ikame edilen 200 liranın tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Esnaf emekti sandığı kuruluyor Ankara,2 Milliyet)Esnat Dernekleri Birliğinde teşekkül eden bir komisyon çalışmalarını bi tirmiş,esnafın istikbalini garanti altına alacak bir karara vaı mıştır.Bu kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Olimpiyatlar kapanıyor [Baş tarafı 1 incide] rika Basketbol takımı bugün Rus takımını 36 25 yenmek suretiyle Olimpiyat Basketbol şam piyonu olmuştur.Amerikan takımı Rusların top 1 kontrolü için kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Iranda beklenen inkişaflar [Başmakaleden devam] tesliın eylediğini açıkça göstermekte dir* Bugün Iran işlerine hâkim olan.yahut öyle zannedilen üç kuvvet mevcuttur-Fedaiyanı tran teşkilâtının reisi Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • ZONGULDAK.İğ^^m?KONGRESİ ı'&V-Zonguldak,2 Milliyet)Yarın saat 10)da açılacak olan Demokrat Parti il kongresinde bulunmak üzere Devlet Bakanı Muammer Alakant bugün saat 17,55 te Ankaradan motorlu trenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış 3terling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790 50 2S0.50 0.S0 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7791 2S0.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide 'için bütün zekâmızı kullanıyoreski hâdiseleri düşünüyor ve arada bir münasebet kurmak istiyorduk-Fakat gene de ne demek istediklerini bir türlü anlıyamıyorduk-Atatürkün bir kısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.08.1952
  • BOŞ YERE i TİRAP ÇEKMEYİNİr MUAYYEN ZAMANLARDAKİ İANCILARA KARŞI rGRiPiN 6o»,dis,odolo,ıfnlr lumbogo,romotizmo ağrılarını,bütün »ona v* «ızılorı derhal teskin eder.Süratle hazmolur ve derhal rlnl göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Açık eksiltme ilânı Hatay il Daimî Komisyonundan 1 Antakya Merkez Armutlu ilk okulunda ilâve fnşaat yapılması 12 ağustos 952 sah günü saat 11 de il Daimî Komisyonunda ihale edilmek ü^ere 15 gün müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Elektrojen grupu alınacaktır Yalova Belediye Başkanlığından 1 150 beygir takatinde ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir elektrojen grupu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir.2 Keşif bedeli Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Sivas ili Daimi komisyon Başkanlığından ilimiz Bayındırlığına üç adet tenteli Landrovar Jeep otomobili satın alınacaktır» Beher Jeep'in tahmin bedeli 7200)liradır-Pazarlık ihalesi 4-8-952 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Kadınhanı Tereke Yargıçlığından:951-3 Kadmhanında eczacılık yapmakta iken 4/10/951 tarihinde vefat eden Celâl Bayer'in eczahanesinde mevcut bulunan ilâç ve mallarının tesbit edilerek".satılması mirasç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Hatları İşletmesinden Münhal bulunan 15ü Ura üc retli yağcılık.130 lira ücretli ateşçilik ve 115 lira ücretli kömürcülüğe personel alınacaktır-Taliplerin ellerindeki ehl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • İstanbul 5.ci tem Memurlu ğ Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen demirci halısı,büfe 6 adet meşin kaplı sandatye,bir adet gardrop,bir adet somyalı dört köşeli karyola kesme,bir adet halı secc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Mühendis alınacak Çorum ili özel idaresi mütedavil sermayeli Dodurga Alpağut linyt madeni mes'ul müdürlüğünden özel idare tarafından mütedavil sermaye ile işletilmekte olan Dodurga Alpağut linyit made
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • Eskişehir Vakıflar Müdürlüğünden:1—30-7-1952 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan Bilecik Vilâyetine bağlı Söğüt ilçesinde Ç«iebi Mehmet Camiinin 1952 yılı onarımı olup keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • S Satılık otomobil 1946 modeli Austin marka 10 beygir kuvvetinde 1 oto-mobil acele satılıktır-Müracaat:Lâleli,Van garajı,S Telefon:40939-Saat:12-14.17-18,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden:1 işletmemizin yaptıracağı üzülmez derivasyonu 2 nci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esasiyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.08.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri* kapalı «arila ayrı ayrı olmak üzere hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa As-Sa-Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan