Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • CUKk'tHifaiHlM v-ösp«m»*-Bugün şehrimizde hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığı artmakta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Bu şehir temizlenemez Istanbulun sokak ve caddelerinin uzunluğu 1400 kilometre tutuyor-Bu hesaba göre bir temizlik amelesine 2 kilometre yol isabet etmektedir-Ba arada en ağır iş de AtatUrk bulvarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Mısırda siyasi partiler askerî kontrol altında General Muhammet Necip bütün partilerin programlarını gayet sarih şekilde bildirmelerini istedi Mısırın sabık Krah Faruk ve ana Kraliçe Neriman CapH'de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Bayar Ankaradan dün geldi Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Ankara ekspresine bağlanan hususi vagonla dün saat 9-20 de flehrimize gelmişlerdir* Cumhurbaşkanı Kaydar-[Devamı Sa.7,SU.8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Mısır Prensi Faruk'un Caprideki hayatı Capri 1 AP A.A.Nafen)Prens Faruk dün gece akşam yemeğini İngiliz komedi artisti Gracie Fields'iıı davetlisi olarak «Canzone del Mare» gece kulübünde yemiştir.[De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Kuleli talebesinin saray önünde yaptığı tezahürat Gençler yaşa,varol!diye bağırıyorlardı.Atatürk de yatağından doğrulmuş,gözleri yaşlı onları seyrediyordu" Kısa bir müddet sonra yoruldu,başı tekrar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Tunusta olağan üstü bir toplantı yapıldı Tunus Beyi Fransaya karşı aldığı cephede halkın da fikrini aldı Tunus 1 AP)Tunus Beyi bugün memleketin bütün içtimai sınıflarını temsil eden Tunuslu Şahsiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Naciye Sultan bugün geliyor Enver Paşanın eşi Naciye Sultan 28 senelik vatan hasretinden sonra Pazartesi günü Ankara Tapuru ile şehrimize gelecektir.Resimde Naciye Sultan görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Olimpiyatlarda Kavgalı bir maç Helsinki,1 AP)Bugün basketbol turnuasında Arjantinle Uruguay arasında yapılan maçta,seyircilerden bir kıs mınm da karıştığı büyük bir kavga çıkmıştır-Oyuncular ve her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Ridpay'e!tanınan salâhiyet Nato Başkomutanı,Avru padaki Amerikan kuvvet-j i lerine de komuta edecek l Frankfurt,1 A P)Atlantik ittifakının komu-tanlık teşkilâtı bugün Av-I;rupa müdafaasını takviye mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • VnflıiV Dün gelen Amerikan fflOSU 8 harb gemisinden mürekkep bir Amerikan filosu dün sabah limanımıza gelmiş ve Dolmabahçe önünde demirlemiştir-Resimde filo komutanı İhtiram kıtasını teftiş ederken gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Samet Ağaoğlu Istanbula geliyor Ankara 1 A.A.Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu bu akşam 21.05 ekspresiyle Istanbula hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,dün gece Deniz Kulübünde verilen kokteyl partide Atlantigimşmn denizcilerimiz ve davetlilerle bir arada Foto:İFA Hikmet)Atfantiği geçen denizciler şerefine İş Bankası bir kok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • iran komünistleri faaliyete geçtiler Kızıllar,Musaddıkı iktidara getirdiklerini söyliyerek hükümetten tavizler istiyorlar Çıkması muhtemel hâdiseleri önlemek üzere Şahın oturduğu Gülistan Sarayı asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor Ankara.1 Milliyet)Yarınki Zafer gazetesinde «Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak istiyor» başlığiyle ve üç yıldız imzasiyîe aşağıdaki makale neşredilmektedir:Cumhuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1952
  • Ethem Menderes iç İşleri Bakanı oldu Tayine alt tezkere dlln Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı Ankara,1 Milliyet)Bir müddet evvel İçişleri Bakanlığına tayin edileceğini haber verdiğimiz Aydın Milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • KISA HABERLER İstanbul Gazete Müvezzileri Yardımlaşma Cemiyeti,fakir müvezzi çocukların parasız olarak sünnet ettirilmesi için teşebbüse geçmiştir.Yeni kurulan cemiyetin bu teşebbüsü memnuniyet uyandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • POLİSTE *jf Kazhçeşmede AvadLs adında birinin bakır imalâthanesinde bir infilâk olntuş ve burada çalışan iğcilerden Osman tehlikeli surette yaralanmıştır.Fatihte oturan Salâhattin adında biri kavga et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Sovyet Rusyanın hâkimiyeti altındaki 40 milyonu mütecaviz esir Türklerin millî mevcudiyetleri vahamet kesbetmekte devam ediyor-Kırm:Karaçay ve Balkar Türklerile Enigoş ve Çeçen Müslümanlarının ve onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • RÖPORTAJ u şehir temizle istanbulini sokak ve caddelerinin uzunluğu 1400 kilometre tutar-lîu hesaba göre bir temizlik işçisine 2,kilometre yol düşmektedir-Atatürk bulvarında çalışanlar ise günde bin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Yankesici kadınlar Genç bir tacirin dün otobüste parasını çaldılar Dün sabah Fatihten Eminönüne gelmekte olan otobüslerden birinde garip bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Yolcular arasında bulunan Sa li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • MAKALE Sultan Aziz'in öldürülmüş olduğunu gösteren deliller İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Abd-üI-A-ziz'in intihar ettiğini iddia edenlerin ileri sürdükleri deli lillerdeıı bahset mistim.Bu gün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Kore şehitleri için yarın bir Mevlüt okutulacak Demokrat Parti Hasköy Sosyal Yardım Kolu tarafından yarın öğle namazını müteakip Ha köy Kuşkonmaz camiinde İstiklâl Savaşı ve Kore şehitlerimizin aziz r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • EĞLENCE FESTİVALİ Millet Partisi Adalar ilçesinin tertip ettiği büyük eğlence festivali 9 ağustos cumartesi gecesi saat 21.30 da Ada Plaj Oteli salonlarında yapılacaktır.SÜNNET DÜĞÜNÜ jfc-İstanbul Gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Hic.2 Ağustos 1952 Cumartesi Ru 11 Zilk.137i 20 Tem.1368 VAKlT VASATI EZANI Güneş 4.56 9.30 Öğle 12.20 4.54 ikindi 16.15 8.49 Akşam 19.26 12.00 Yatsı 21.16 1.49 İmsak 2.54 7.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Libya Millî Savunma Bakanının ziyaretleri Libya Hükümeti Millî Savunma Bakanı Ekselans Ali Esat Bey El Jerbi dün sabah saat 10.30 da yanındaki zevatla birükte Tuzladaki Uçaksavar Topçu Okulunu ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • işçi Sigortaları Kazlıçeşmede bir dispanser açıyor işçi Sigortalan Kurumunun Kazlıçeşmede açmağa karar ver diği Dispanserin inşa hazırlıklarına başlanmıştır.Önümüzdeki hafta içinde temeli altılacak di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Belediye müdürleri arasında yeni değişiklikler Belediye müdürleri arasında yeniden bazı değişiklikler yapılmıştır.Bu arada,mezbaha müdürlüğüne Emlâk Müdürü Saffet Gündar,Emlâk Müdürlüğüne Me zarlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Bir havagazı faciası güçlükle önlenebildi Patlayan bir borudan çıkan gazla zehirlenen beş kişi koma halinde hastahaneye kaldırıldı Sirkecide bir havagazı kazası olmuş ve bir facia güçlükle önlenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • HALKIN SESİ CevapBar İzmirde Ali Tayfur Bağ» cı'ya:Şarap inhisara tâbi bir madde değildir.Her istiyen vatandaş muayyen formaliteleri ikmal etmek şartiyle şarapçılık yapabilir.Seri halinde imalât tâbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Dolgun Para Ikramiyeli Tasarruf Sistemi Gelecek Çekiliş:25 Ağustos VERASET ve İNTİKAL VERGİLERİ BANKACA ÖDENİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • ihracat ruhsatnamelerini Bölge Ticaret müdürlükleri verecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Standardizasyon Müdürlüğü tarafından verilmekte olan ihracat ruhsatnamelerinin bundan böyle,Bjölge "Ticaret Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1952
  • Liberasyon listesi o-Bakanlık bu listede yeni bir ayarlama yapıyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı değişen iktisadî şartlan gözönüne alarak III sayılı liberasyon listesinde yeni bir ayarlama yap mağa kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Fatih ilçesinde yapılacak yollar Şehir Meclisi Bayındırlık Komisyonu,bu yıl Fatih ilçesi dahilinde şu yollan inşa ettirmeğe karar vermiştir:Merkez bucağında Zeyrek ve civarı,Sütçü Şahkir,Hakkı İzzet,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • İKTİBAS volkanın doğuşu Çiftçi Diyonyozyo kendi mısır tarlasında çalışırken bir ara yanı başından dumanlar fışkırdığını hayretle gördü.Adam sağa sola koşarak bağsrmaya koyuldu:Yetişin toprağın aEtıncf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Gihi'ye boykot Tarık BUĞRA Gibi'siz» yâni benzetmesiz bir san at son jdevriıı ideal tanıdığı san'a i oldu* Teşbihe edebî san'atlarm cümlesine boykot etilince şiirle» süre ı pek ben/iyen hikâye ile.hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • 59 Aynı kelimeleri donuk bir sesle tekrarlıyarak Del Rigo yavaş yavaş,korkmağa başlayan Sabanın yanına yaklaştı-Kadın yüzünde kızgın nefesini hissediyordu* Del Rigo kolunun birini tutup şiddetle sıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Yeni gümrük tarifesinin esasları hazırlandı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Gümrük resmî tarifelerinde yapılacak değişiklik hakkındaki çalışmaları devam etmektedir.Tesbit edften esaslara göre ye ni gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Bir mayin gemisi mayna çarparak battı Boulogne,1 A.A.Pas de Calais II mayn tarama gemisi,bu sabah bir mayna çarparak 2 dakika zarfında batmıştır.Mürettebattan 7 si kurtarılmış,7 si denizden toplanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Canbaz basketbolcnları Papa kabul etti Castel Gandolfo,1 AP)Papa bugün New-Yorkun meşhur «Harlem Globetrotters» basketbol takımı mesnuplarını kabul etmiştir.Zencilerden müteşekkil takım,3 günden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Mısırlı yüzücünü yeni başarısı Harland Point,1 AP)Jvlısır yüzme şampiyonlarından Yüzbaşı Abdiilrahim dün Bristol boğazını îngilterenin Devon sahilinde Lundy adasına kadar yüzerek geçmiştir.Şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Amerikada dört mıntıka felâket böigesiilân edildt New-York,1 Nafen)Birleşik Amerikada,Alabama,Georgia,Kentucky ve Missisipi eyaletleri «felâket bölgesi» ılâa edilmiştir.Buralarda kuraklık yüzünden mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Çin Türkistanından 103 kişilik bir kafile geliyor Srinagar,1 AP)Batı Tibeti aşmak suretiyle Çin Türkia tam ve Moğolistandan buraya varan 103 Müslüman aşiret men subunun ilk grubu yakında Türkiyeye har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Ânna Pauker taraftarları o,Yeni Romen hükümeti eksi bakanın yakınlarını elçiliklerden uzaklaştırıyor Berlin 1 AP)Batı Berlinde çıkan «Der Abend» gazetesi bugün,BerliJiin Sovyet işgal kesiminde kâin Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Von Papenin ifşaatı Mareşal Göring intihar ettiği zehiri Amerikalı muhafızlardan temin etmiş Londra 1 T.HA.Hitler Almanyasımn Ankara Büyükelçisi Von Papen,îngilterede neşrolunan hâtıralarının Nurnberg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • «Rüyam» kotrasının Atlan tiki geçişi hâdisesi akisler uyandırmakta devam ediyor-Bu münasebetle iş Bankası Türk sporcularının Denizcilik sahasında gösterdikleri muvaffakiyeti tebrik maksadiyle «Rüyam»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Musaddık Cromweil rolünde İran Meclisi,Barbakanın temsil ettiği kuvvete mutlak itaatini,kayıtsız şartsız onun emrinde diliı tfiıım göstermek için hep birden el kaldırmak suretiyle Musaddık'ı diktatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • 400 Yunan tu r i s t i 0-Yarın Izmire gelecek olan turistler Bursa ve şehrunızede uğrayacaklar izmir,1 ANKA)Yunan bandıralı Golfin gemisiyle şehrimize pazar günü 400 kadar Yunanlı turist gelecektir.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • ööPt Bir döviz kaçakçılığı hikâyesi Gazetelerde okuduk.Sabık iktidar zamanında Ticaret ve Maliye Bakanlıkları memurlarından bir iki zat bazı kimselerle anlaşmışlar,yirmi milyon liralık döviz kaçakçılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1952
  • Avrupa müdafasına Almanyanm iştiraki ere Batı Almanyanm asker toplıyabilmesine ait anlaşmayı dün tasdik etti Londra 1 AP)Avam Ka marası bugün Federal Batı Almanya Cumhuriyeti ile aktedilen sulh ve müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1952
  • İM» D Doris Day Al Jordandan ayrıldıktan sonra artist ajanı George VVeidler ile evlenmiştir.Sevimli artistin yakınları Doris Day hakikî saadete George'la evlendikten sonra kavuştuğunu söylemektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kraliçe Izabel,kocası Edvardı aldatmanın cez sim çekti Sevgilisi Baron gelince,ağlıyarak sevimli vücudunu kollarının arasına atlı.Istıraplarından bahsettikten sonra,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1952
  • 1 Amerikanın Akdeniz filosuna mensup sekiz harp gemisi dün şehrimize gelmiş ve Dolmabahçe önünde.demirlemiştira-Misafir filo komutanı Ami-rai Carsady,Vah Gökayı ziyaret ederek samimî bir hasbıhalde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.08.1952
  • 100 metrede yeni bir dünya rekoru Oslo,1 A.A.Amerikalı atlet Lindy Remigino,1952 olimpiyatları rekortmeni sıfatiyla burada iştirak ettiği müsabakalarda 100 metre dünya rekorunu egale etmiştir.Dünya re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • İspanyol Real Madrid takımının maçları Caracas,1 A.A. Real Madrid» İspanyol futbol takımı dün burada Cuba'nm Manana takımiyle yaptığı maçı 3/2 kazanmıştır.Devre 1/1 berabere bitmiştir.İspanyanın golle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Mısırlı yüzücü Manşı geçemedi Folkeston,1 A.A.Şiddet 11 bir batı rüzgârı ile sert bir de niz Manşı gidip gelme bayrak yarışı şeklinde geçecek olan 10 Mıısrlı yüzücüyü bu teşebbüatea dün vazgeçirmeğe m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Calıit önel ile İstanbul atletizm a janı N Teki!Helsinkide atletizm müsabakalarını seyredfrlerkeo Isfendiyar Açıksöz Galatasaraya döndü Bu senek:transfer daha ziyade tanınmamış futbolcular arasında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Harrisoa Diüard'ın bir ç,k,s esnasında alınmış resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • tâ» ingiliz kadın yiizUcülerindorı McDoualI ile Muserovo üü.ftv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • OLİMPİYAT ANSİKLOPEDİSİ Olimpiyat şampiyonların 3000 Metre steep e it Olimpiyat şampiyonları 1920 Hodge 1924 Ritola 1928 1932 Iso İngiltere)10.04 Finlandiya)9.33.6 Loukola Finlandiya)9.21.8 Hollo Finl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Ruslar 1956 Olimpiyadına iştirak ediyorlar Helsinki,1 A.A.16 ncı olimpiyat müsabakaları Organizasyon Komitesi Bankanı Arthur Coles,Rusyanın Belbourne'da yapılacak olan gelecek olimpiyatlara tam takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Ankaragücü tu b #1 altımı bu ayın 22 sinde Yunanistan ve Yugoslavyaya gidwk Ankara,1 T.H.A Ankara Futbol Ligi şampiyonu Ankaragücü takımı Selânikte ve Usküp te yapacağı maçlara,22 Ağustos günü gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Fransız spor münekkidi Eskenazi ile bir konuşma Memleketimizi ziyaret eden bu Fransız gazetecisinin çok enteresan sözleri Borga.Sulhı Garan bildiriyor1 Kotka'da yapılacak o-İan Rusya Bulgaristan maçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Olimpiyat Helsinki.1 A-A)Erkekler 100 metre sırtüstü yarışında Amerikalı Oyakava 1-5 4/10 ile yeni bir olimpiyat rekoru tesis etmiştir-Basketbolda Uruguay Arjan tin'i 68:59 yenmiştir-Macaristan 4X100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • Olimpiyat kafilesinin masrafları Ankara 1 ANKA)Olimpiyatlara katılan Türk sporcu ve idareci kafilemizin masraflarını karşılamak üzere bu yılki bütçede 200.000 liralık bir tahsisat ayrılmıştır.Bu paran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.08.1952
  • i-i ^YüT Helsinki Olimpiyat Stadının tribünlerini'doldıırau seyircilerden bir grup Hel sinlridekl Japon sporcularından do rdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • 59 Ne şakası be,sahi söylerim.Tam kıvamına gelmişsin.Sağol usta fakat henüz benim böyle bir niyetim yok.Niye be Bırak biraz daha zaman geçsin.Hiç olmazsa bir yıl daha başaltına tutup iyice pişeyim.Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • Hazırlıyaa:Sadi BöKAli 1 2 3 4 5 6 7 S 10 Hl 12 1 2 1 «i 3 1 4 1 5 6 7 6 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 O araya girince insanların arası açılır;Fikir 2 Hitleıin sevgilisi;Cisimlerin terkibini değiştiren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • m&2&v& zxx&îmffirj\55 Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Bahçede derin bir sessizlik vardı.Ağaç kümelerini siper alarak biraz daha ilerledik Gece yarısına yaRlaşacak.î O zaman her tarafta el ayak keatlecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Rico'a Creole orkestrasından dans müziği El.13.30 Şarkılar 14.00 Operet ve rövülerden melodiler Pl.14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • Açık eksiltme ilânı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünde?1 Sultanahmette Adalet sarayının inşaat sahasında hafriyat yerindeki Sent Öiemi Martiryumunda bulunan Fresklerin korunmasına ait onarım işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • $mm mı otunum Vazifen,Sultanı mı eğlendirmek* yoksa küçük Şehzadeye mi bakmak w 59 Saz yoktu;fakat zillerin ahenkli vuruşu,bir saz heyetinin çalışı kadar zevk veriyordu.Ses yoktu;lâkin köçeklerin inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1952
  • Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13^50 S&ttibun 18.40 Anadolu ekspresi 18j50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler 6.25 Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor [Baş tarafı 1 incide] partilerle idaresi lüzumuna inandığını» ilân etmiş bulunuyor-Bunun içindir ki DP-yi muhalefetsiz bir rejim kurulması gayesi peşinde koşmakla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Far ukun Capr ideki hayatı [Bas tarafı 1 incide] Kralın eski bir ahbabı olan Bayan Gracie Fields Faruk ve karısını evvelâ villâsına davet etmiş,sonra hep birlikte otele gitmişlerdir.Yemekte Kral üzünt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Tunusta olağanüstü toplantı [Baş tarafı 1 incide 1 yet ve Fransanın teklif ettiği reformlar programı hakkında 15 güne kadar bir kanaat raporu hazırlayıp sunacaktır.Reformlar programı bir taraftan da B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Julius Caesar filme alınıyor New-York,1 Nafen)Ta nınmış beyaz perde artistti Orsen Valles,Shakespeare'in meşhur Julius Caesar tiyatro piyesini filme alacağını açıklamıştır.Filmin ilk sahneleri bu yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Caferoğlu hareke İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili profesörü Ahmet Caferoğlu'nun,Sevinç adında bir talebesini iğfal ederek hâmile bıraktığı yolunda ortaya atılan iddia,umumî efkâr üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • [Baş tarafı 1 incide dan içine akıttığı göz yayları arasında Mecliste ve stadyomda okundu-29 teşrinievvel Cumhuriyet bayramı günüydü-Sabahleyin nöbet sırası bende olduğu için Atatürkün yanındaki nöbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Bu fecî bir şeydir.Telâş etmeğe başladım.Neden?î Teessür cinde kalmıştı.Yakınımızda bulunan bir sıraya yıkılır gibi oturdu.Verdiğim haber onu şaşkına döndürmüştü.Bu merasim nedir,evlenen kadın sonra n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Eva Peron Cam tabuta konulacak Buenos Aires» 1 AP)Eva Peron'un nâşının Arjantin başkenti Buenos Aires'te daimî surette teşhir edileceği bugün Cumhurbaşkanlığı dairesinden yayınlanan bir tebliğden anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Mısırda siyasî *m partiler [Baş tarafı 1 incide Bununla beraber» General Necip,ordunun «hükümet daireleri,siyasî partiler ve diğer teşekküllerde bir temizleme» yapılmasını dikkatle kontrol ettiğini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Amerikan 6.Filosu dün geldi Birleşik Amerikanın 6 ncı Akdeniz Filosuna mensup 8 parçadan müteşekkil bir filo dün sabah limanımıza gelmiş ve Dolmabahçe önlerinde demirlemiştir.Filo 1700 tonluk Salem ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Ridgwaye tanınan salâhiyet [Baş tarafı 1 incide] gâhı kurmuştur.Bu genel karargâh 250 subaydan müteşekkil olacak ve başlarında kara ordusuna mensup 4 general.3 hava generali,2 amiral ve bir deniz piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Bayar Ankara-1 dan dün geldi [Baş tarafı 1 incide];j j.paşa garında Büyük Mil-let Meclisi Başkanı Refik i Koraltan,Başbakan Ad-nan Menderes,şehrimizde j bulunan milletvekilleri,ge-j I neraller,Şehir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Yüksek Askerî Şûra dün de t o p I andı Ankara.l Milliyet)Askerî Şûra toplantılarına bugün de devam edilmiştir.Bu toplantılarda yedek subay kanununda yapılacak değişiklik,ordu terfi listesi ve emekliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • İş Bankası bir kokteyl partisi verdi [Baş tarafı 1 incide Saat 8-30 da sayın Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve BCyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan da Acar motöriyle Deniz Kulübüne gelerek bu güzel su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Bir doktor intihar etti Ankara.1 Milliyet)Selanik caddesinde Sağlık Yurdu sahibi Dr-Süreyya Kalabalık bugün intihar etmiştir-Doktor,oturmakta olduğu apartmanın 5 inci kâttaki dairesinin banyosuna girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Liman Tahmil ve Tahliye işçileri Sendikasının proj testosu i Öğrendiğimize göre istanbul l Liman,Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası Denizcilik Bankası Umumî Müdürlüğüne Noter j vasıtasiyle bir prote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Kavgalı bir maç [Baş tarafı 1 incide] le neticelenmiş ve böylece Uruguay Olimpiyat basketbol turnuasında üçüncü olmuştur* Arjantin 4 üncüdür-Bugünkü oyun sırasında hakem-gerek fauller ve gerek kavgaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Amerika Savunma Bakanı yardımcısı bu gün geliyor Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Rosenberg bugün saat 18 de uçakla şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Iran Komünistleri [Baş tarafı 1 incide] nistler,partilerinin yeniden serbaskı yapmaktadırlar.Komübest bırakılmasını ve kendilerine idarî vazifeler verilmesini de talep etmişlerdir.Irandaki Amerikan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Korede Kel Tepe için mücadele 10 gündenberi Kszılların elinde bulunan tepe dün tekrar istirdat edildi Müttefik piyadeleri tepeye Seoul 1 AP)Müttefik kuvvetleri şiddetli bir süngü hücumiyle Komünist Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1952
  • Etem Menderes [Bas tarafı 1 incidel Menderes'in tayinini yüksek tasdiklerine derin saygılarımla arzederim.Başbakan Adnan Menderes Başbakanlığa Açık bluunan İçişleri Bakanlığına Aydın Milletvekili Ethe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Denizaltı avcılığında kullanılan Gonnet uçaklarından biri ingiliz donanması en son icatlardan faydalanıyor Daniz dibimin tarassut edilmesi ve denizaitıfara karşı korunmak için gemilere yeni ilâveler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Satılık otomobil 1946 modeli Austin mnrka 10 beygir kuvvetinde 1 oto-H mobil acele satılıktır-Müracaat:Lâleli,Van garajı,Telefon:40939-Saat:12-14.17-18,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Eminönü İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/265 Emlâk Kredi Bankası tarafından Kadıköy Kızıltoprak Ziverbey Yokuşu 14 No.da mukim Hatice Ayan varisi Meliha özsoz aleyhine açılan 38.94 liranın tahsili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • ZAYİ Samatya nüfus memurluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı zayi ettim-Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur-İhsan Çeliktutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • TASHİH ist.As.6 cı.Hukuk Yargıçlığı 952/381 esaB 952/700 karar »ayısiyle Rum meshebinin Lâtin Katolik meshebine Stanço soyadımı Borg olaraktan tebdil ettirdim.12418)Vasilikl Borg Şişli Sağdıç sokak 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • i-ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 90 Üç ayhk 12 00 i Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere Ud mislidir.İLAN Fİ ATLARI i 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayf a sant.2,50 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • İstanbul Belediyesinden:Kadıköy Mühürdar caddesi 88 ada da imar plânının Eayındırlrk Bakanlığı Yüksek Makamınca onandığı îlftn olunur» 12413)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Emirgan Sirkeci otobüsleri i' E.T.T.Umum Müdürlüğünden Bebek ile Sirkeci arasında işleyen otobüsler 4 ağustos 952 pazartesi sabahından itibaren tecrübe mahiyetinde olmak Üzere Emirgan ile Sirkec1 aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:Konya ve Amasya filerinde kurulacak yeni iki şeker fabrikası Günde 1800 ton pancar işleme kapasitesinde iki seker fabrikasının Amasya ve Konya illerinde ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Devlet Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa Müdürlüğünden:1 İşletmemiz Bozağaç bölgesi Unçukuru serisinin 63» Qty 64 numaralı bölmelerde mevcut kart meşe ağaçlarından eldQ edilecek 64800 kental meşe odunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Öğrenci alınacaktır İstanbul Bö ge Ziraat Okulundan 1 Bu yıl okulumuz kadrosu nisbetinde paralı yatılı» renci alınacaktır-2 Okula girebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,yaşı 14 den aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Maçka Tünel ve Maçka Eminönü tramvay seferleri İ'E.T.T.Umum Müdürlüğünden:1 4/Ağustos/1952 pazar tesi gününden itibaren Maçka Tünel ve Maçka Eminönü tramvay seferleri yapılmıyst* çaktır-2 Aynı tarihte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • İst.Belediyesi ilanları Yol ve kanal yaptırılacak istanbul Çubukluda Dedeler köyü yolunun 24496,40 lira keşfi çevresinde ve Taksimde ye niden yapılmakta olan Tiyatvo binasının boru kanal inşaatının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.ÎA GRiPiEfiV KULLANINIZ!Gripin 8a^,dif,adale,ağrılarına karfl bofan ile kullanılırı Orlp ve nezle baflongıeında bir çok fenalıkları önlerı SDrotle hazmolur.derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanıp 779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortakhğı Matbaası.Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • Giresun İli Daimî Komisyonundau:1 Merkez tayyare düzü mevkiinde yapılacak boğa yetiştirme istasyonu binasının inşaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Eksiltme 13/Ağustos/952 çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.08.1952
  • ist.Lv.Amirliğmdeıı Veriien Askerî Kıta it ilâları 30 ton kuru Soğan açık eksiltme ile 23 S/952 cumartesi günü saat 10-30 da Selimiye As Sa-Al.Koda satın alınacaktır-Tutan 6000 Lira geçici teminatı 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8