Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Bugün şehrimizde re civarında hava acık geçecek hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Sabık Mısır Kralı Faruk'un Capri adasına çıkışına ait en son resimler MIH «t %ü «m\H IH—T11T £ZJ*e rı ı Sabık Kral Farukla birlikte Mısırdan ayrılan Kraliçe Nerlmajn üzere El Mahrusa yatından Lina çat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Atatürk ölüm döşeğinde yatarken Söylendiğine göre İsmet Paşa nihayet Atatürk'e karşî son vazifesini yapmak lüzumuna İmale edilmişken Refill Saydamın şu sözleri üzerine yine vazgeçmişti:Eğer gidersen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Dün askeri tatbikata takip eden Cumhurbaşkanı Celâl Bay ar Ankara «armda karşılanırken^ Bay ar dün tatbikatı takip etti Ankara,30 A.A.Bugün saat 14.40 da Ayaş böl gesinde 28 nci tümen tarafından müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Göçmen kaçıran şebeke 24 göçmeni Bulgaristana kaçırırken yakalandı Kırklareli,30 ANKA)Bulgaristandan iki sene evvel memleketimize gelmiş olan göçmenlerden 24 kişilik bir kafile,tekrar Bulgaristana kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Fransız Büyükelçisi gazetecilere izahat verirken Fransa Büyük Elçisinin dünkü basın toplantısı Fransız Büyükefciai dün saat derek Türkiye ile Fransa ara-1Ü.80 da Gazeteciler Cemiyetin-sındaki dostluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Musaddık Amerikaya karşı cephe alıyor Irandaki Amerikan askerî e misyonunun vazifesine son verileceği söyleniyor Tahran 30 AP)Musaddık taraftarı «Asr» gazetesinin bu akşam intişar eden sayısı,milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Ruslar peyk memleketlerdeki hava güçlerini arttırıyorlar Son haberlere göre Batı Avrupa ve Balkanlarda 2000 uçaklık bir modern savaş kuvveti toplanmış bulunmaktadır Londra 30 A.A.Sovyetler Doğu Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • hadiselerine bir bakış K omünistler.emellerinin tahakkukuna mâni olan kimseleri hiç bir zaman ^etmedikleri için İranda iki Mühim şahsiyetin.Şehinşah ile eski Başbakan 'Gavam'ın a-Mansız düşmanıdırlar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • 3*sr Dün Helsinliiden gelen Vehbi Emre Yegilköyde gazetecilere beyanat verirken Foto:Î-F-A-Hikmet)İlk kafilemiz dün Helsinkiden geldi Bütün sporcular antrenörden acı acı Helsinkiden dönen ilk Olimpiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1952
  • Kral Faruk Menfadaki ilk gecesinde hiç uyumadı Faruk,Mısırdan ayrılmadan önce Kahire ye İskenderiyenin İngilizler tarafından işgalini istemiş Roma,30 A.A.AP Nafen)Sabık Mısır Kralı Faruk Italyamn Capr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1952
  • HALKIN SESİ Belediye temizlik işleri müdrlüğüıv den gönderilmiştir «Gazetenizin 22 Temmuz 952 gününde intişar eden Halkın Sesi sütunundaki sokak köpeklerine ait şikâyetname teessürle mütalaa edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • MAKALE Sultan Aziz' in intiharı ve katli hakkındaki rivayetler İsmail Hami DANİŞMEMD Dünkü yazımda Sultan Azi/"in 1876 senesi 4 Haziran l'azar sabahı Fcr'iyye sarayının denize nazır Dir odasında kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Tıp ilmi insanların sıhhatile alâkalı her hâdiseyi sahası dahiline almıştır-Bu bakım-dan Belediyecilik te tıbbın alâkadar olduğu mevzulardandır-Daha doğrusu Belediyecilerin tıbbî bilgilerden geniş mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Filim KODAK Chrome İYİ F0T06*AFÇ£«MEK İÇtofa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • tf S^fûtâA.JW m İYİ FOTMRAFÇSKMEK tÇMUkŞâRTTİRt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • sermaye teşkili hakkındaki kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna sevkediSdi Yüksek tahsil yapmakta olan malî durumları bozuk öğrencilere verilmekte olan burs talimatnamesinde yapılacak değişiklik üzerindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Şehir Hattı vapurları Adalar ve Boğaz hattına pazar günleri için 4 fazla vapur ayrıldı Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi,bilhassa pazar günleri Adalara ve Boğaza vuku bulan yolcu tehacümünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Toptancı kasaplar mezbaha ı idaresiaden şikâyet ediyor Geçen cumartesi günü,İstanbul Belediyesi,Karaağaç mezba hasının kompresörünün bozulması sebebiyle,toptancı kasaplar mallarını piyasaya arz edemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • İstanbul sergisi bu akşam kapanıyor 21 haziran cumartesi gününden beri açık bulunan 4 üncü ts-tanbul Sergisi bu ak/ım saat 24 de kapanacaktır.Bu münasebetle Sergi Komitesi bugün saat 19 da Sergi Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Hie.31 Temmuz 1952 Perşembe Ru 18 Tem.1368 9 zak.137J VA3 ÎT VASATÎ EZ ASÎ Güne Öğle İkind Aksa Yatsı İmsâl j 4.51 12.20 i 16.16 m 19.27 21.17 k 2.52 i)2S 4.S2 S.4!12.00 1.İ9 7;2f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • GECE Vefalılar gecesi 3 ağustos cumartesi gecesi Bebekte Belediye Bahçesinde yapılacaktır.KİK BALOSU jt Kızılay İstiklâl Şubesi tarafından hazırlanan sünnet düğünü ve tor balosu 29 ağustos cuma gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Ormancıların toplantısı Türkiye Ormancılar Cemiyeti başkanı Celâl Göydün Ankaradan gelerek,tstanbuldaki Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinleri Cemiyeti Başkanı Cemal Tüzün ve idare heyeti üyelerimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • RÖPORTAJ yağma Lokantanuı sahibi Zdıra Hanını,dükkânının nasıl yağına edildiğini yana yakıla anlatıyor» Evvelki gece saat 23 sıralarında Galatada Kadir Lokantası isimli içkili yerde muhiti heyecana dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • Pastörize sütler o-Piyasada pastörize adı altında satılan sütler kontrola tabi tutulacak Bazı müesseselerin gerekli teçhizatı haiz olmadıkları halde sadece kaynatılarak şişelenmiş sütleri «pastörize»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • KISA HABERLER Şehrimizde açılan öğrenci kamplarının birinci devresi sch na ermiş bulunmaktadır.Kampların ikinci devresi önümüzdeki hafta içinde açılacaktır.D.P.Cihangir Ocağı sosyal yardım kolu 23 ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 31.07.1952
  • POLİSTE Galatada Fermenecilerde seyyar satıcılık yapan Mehmet Top adında biri,Hamit adında bir diğer seyyar satıcı ile yer tutmak yüzünden kavga etmiş,Hamit demirle Mehmedi başından yaralamıştır.Tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • 1I311S1 fu/iusta son vazîy3İ Tunusta ihtilâl hareketleri devam ederken meşhur ıslahat Projesinin münakaşaları da Şiddetlenmekte bu vesile ile if1 memleket münasebetleri aakkmda Fransızların canım sıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • 57 Sizi bekliyorum-Her giden bir yere gider.Sizin yeriniz hangisidir?Şimal kutbu.Alay mı ediyorsunuz?Hayır-Hakikat-Amerikan hava.kuvvetlerinin şimal kutbu yanlarında kuracağı lnm ve askerî bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI Â.O.İSTANBUL BEYOĞLU İZMİR ADANA Büyük Postane karşısında İstiklâl caddesi 339 Büyük Kardiçalı Han Özler caddesi İKRAMİYE PLÂNI 4 Adet EV 1 OTOMOBİL 400 Eşya,Altın ve para İKRAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • Sayın İstanbul Halkına I Gördüğü Fazla Rağbet ve Umumî arzu üzerine MEDRANO SİRKİ Ağustos'un 16 sına kadar Taksim Pastör Hastahanesinin arkasındaki arsada gösterilerine devam edecektir-I Büyük Atraksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • Bir genç eniştesini bıçakla yaraladı Bakırköyde oturan Raif Soyukan adında biri ailevi bir mesele yüzünden dargın bulunduğu eniştesi îrfan Çelikkanın önüne çıkmış ve kendisini bıçakla ağır surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • İKTİBAS için Eva Peron Eva Peron «tğfiUer Kraliçesi» seçilen genç bir Arjantinli kısa tebrik ederken Bu kadın varlığındaki tükenmez enerjinin hemen tamamını milleti uğruna harcamış ve halkın sevgisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • Ü2M Riya ve iftira Tanıdığımız ve hürmet ettiğimiz bir hanımefendi var.Dört beş sene evvel anî bir hastalıkla zevci öldü-Delikanlılık çağma yaklaşmış iki çocuğiyle kaldı-Dünyalıkları olduğu için sıkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • ittîham ediliyorlar Gazeteler âlimleri komünizm prensiplerine aykırı hareketle suçlandırıyor de Sovyet İlim Akademisi üyele-Stokholm,30 Nafen)Sovyet gazeteleri,Rus atom âlimlerinden bazılarını ağır bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • Yüz kişi taşıyan bir traktör devrildi 18 kişi yaralandı Tokat Cı T.H.A.Turhala bağlı Kuşortağı köyünden kadınlı erkekli,100 kişi,iki vagonetli bir traktöre binerek,Kad köyündeki bir tekkeyi ziyarete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • 12 EV Dolgun Para ikramiyeli Tasarruf Sistemi Gelecek Çekiliş:25 Ağustos O VERASET ve İNTİKAL VERGİLERİ BANKACA ÖDENlR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • Hatıra defteri tutan general mahkûm oldu Fort Meade Maryland)30 AP)General Robert Grow,bugün,bir askerî mahkeme taraf mdan,askerî sırlar/lüzumsuz yere,Ruslar tarafından çaldırılmış olan hatıra defteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • Batı Almanyada esrarengiz bir villâ Bonn,30 Nafen)Batı Almanyada Bad Salzuflen şehrinde bir villâda cereyan etmekte olan vak'alar İngiliz Emniyet memurlarım yalandan alâkadar etmektedir.Bu villânın B^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1952
  • talyada Hidrojen tecrübeleri İtalyan hidrojen bombası* nın Amerikalılardan dört misli daha kuvvetli olduğu bildiriliyor Roma 30 A.A.Giornale d'Italia gazetesi tarafından bildirildiğine göre hidrojende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1952
  • Birkaç gün evvel şehit düşen hava üsteğmeni Şevki TuğsavuTun cenazesi dün askeri merasimle kaldırılmıştırg^ Amerikan Baro Başkanı tmralı Cezaevini ziyaret etmiştir.3 Eski Polis Müdürü İbralıim imam as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1952
  • Atom bombasının icadından ve hele defalarca infilâk ettirilmesinden sonra Amerikada denize girmek bir mesele olmuştur-Rüzgârın denizden karaya doğru mu yoksa karadan denize doğru mu estiğini anlamadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A SULTANAHMETTEKI BURMADIREK Bu bakır sütun Delfi mabedinin büyük Hatıfma ait bir kürsü idi.Hatif tepesindeki Uç ayaklı iskemleye oturur,Kehanette bulunurdu.Böylece büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.07.1952
  • ıı.ıı r-ırrrıgııg^Mi.mu.j.j.j W:y ^m t.i* 'Â,'If i 'fc*,3000 engellide Amerikalı Ashenfelter rakiplerinden sıyrılarak finişe doğru ilerlerken 1952 Helsinki Olimpiyadında bir kere daha seyrettiğim Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.07.1952
  • Harika Zenci baskesbol fakımı Harlem geliyor Meşhur zenci basketbol takımı Harlem Globbrothers önümüzdeki hafta içerisinde gelirimize gelecektir-Galatasaray kulübünün davetlisi olarak şehrimi/de maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.07.1952
  • 952 Olimpiyata heyecana düşüren basketbol maçı Herkes Amerika Rusya karşılaşmasında bir hâdise beklerken Uruğu vaylılar Fransa maçında hakemi nasıl bayılttılar?Helsinkiden Sulhi GARAN bildiriyor Helsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • mm m VAt&M Ibrahim havuzun kenarında dalgın bir vazi yette duran iki kadını havuzun içine itmişti 57 Sen ne kadar güzelmişsin,Bimdıye değin ne diye dikkat etmemişim?dedi,şu rengin,aksamların penbeliğm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler ve oyun havaları PL)13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Safiye Ayladan şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • Gidecekler:7.20 Adapazarı 9.00 Toros ekspresi 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13.50 Samsun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi yalakh)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • Vapurların köprüye kolay yanaşması için tetbirier alınıyor Sabahları iş saatlerinde Köprüye gelen birçok vapurların liman içindeki küçük deniz vasıtalarının ve mavnaların teşkil ettiği mâniler dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • Kadıköy ilçesinde yapılacak yollar Vali Gökay,evvelki akşam be raberinde Kadıköy Kaymakamı,Belediye Yollar ve Fen Müdürleri olduğu halde Kadıköy ilçesinde yapılmakta ve yapılacak olan yolların durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • Türkiye işçi sendikaları konferasyonu kurulda Türkiyede bütün îşçi Sendikaların bir tek merkeze bağlamak gayesiyle kurulan Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-Î)dün resmen teşekkül etmşitir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • 57 Pehlivanlığından eser kalmamış ta ondan.Galiba nedir iyi bilmiyorum ama kulağıma çalındığına göre ya bir hastalık geçirmiş,yahut ta çok zorlu bir pehlivanla güreşmiş.O günden beri bir deste pehliva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • ÂRCOPOUku gm^egraaegsrîmap Hazırlayan:Şamili Nafiz TANSU 55 Avdan sonra ihtiyatî tedbirler alınmıştı.Hakan,ölü parsları dikkatle süzüyordu Dikkatli olunuz efendim dedi,bu hayvanlar son derece sinsi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1952
  • BULMACA Hazırlıyan:Sadi BORAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1_Kıl;Şehir Mektupları müellifinin ikinci adı;Şart edatı 2 Desti teni iki kelime)Donmuş 3 Gemi yolunu gösterir;Benzer 4 Reçete muhtev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide ®n akmları ise,sadakat bağlılıklariyle yatağının etrafında Pervane gibi dolaşıyorlar,göz İhlarını,acılarını içlerine a-^îtıyorlardı.Bunlar,belki de bu ıstırap e İÇ acıları yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Ruslar hava güç [Baş tarafı 1 incide kan devletlerininkine muadil bir 'hava kuvvetine malik olduğu sanılmaktadır.Peyk hava kuvvetleri,bölgede yerleşmiş bulunan Sovyet hava kuvvetleri tarafından destek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Musaddık [Baş tarafı 1 incide] Tahran 30 AP)Yarı resmî Bahtar Emruz gazetesi,bugün,Şah'm annesinin,küçük kardeşi Ali Rıza'nın ve ikiz kar deşi Prenses Eşref ile kocasının yabancı memleketlerde «nis be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] gey yememiş ve tabağına konan yemeklerle sadece oyalanmıştır.Yemeği müteakip balkona çıkmış ve gecenin geç saatlerine kadar yalnız başına oturmuş,ince bir hilâl ile aydınlanan Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Celâl Bayar tatbikatı takip etti Lttaş taran I incide] da muhabirimiz müşahedele rini şöyle anlatmakta dur:Er ve subaylarımızın yetişmesi için piyade,topçu,tank ve tayyare birlikleri,hakikî mermi atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Göçmen kaçıran şebeke [Bas tarafı 1 inridel çırmak suretiyle kazanç temin j etmekte olduğu ilgili makamlar ca bilinen ve takip edilmekte Jan bu.şahıstan şüphelenen polis teşkilâtı,gizli olarak soruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • sinin [Bas tarafı 1 incidel izah etmiştir Orta doğu ve Tunus vaziyetine de temas eden Büyükelçi ezcümle şunları söylemiştir:Türkiyede vazifemin bu memleket ile Fransa arasında ananevi dostluk münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Eva Peronun son sözleri «Hayatımda günah işlemişsem çektiğim ıstıraplarla bunun kefaretini şimdi ödemekteyim» Londra» 30 Nafen)Arjantin Cumhurbaşkanının müteveffa eşi Eva Peron'un cenazesinin icabında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • EVATWN NAŞI Buenos Aires.30 AP)Başkan'Peron,eşi müteveffa Eva'ya» kendisini bütün.Arjantinlilerin son bir defa görmesini temin maksadiyle na'şınm bir veya iki ay gömülmeden muhafaza edileceğini vadetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Değiştirme Birliğimiz hareket etti Izmir,30 A-A-Nelson Walker gemisiyle Koreye gitmekte olan ikinci değiştirme birliğimizin son kafilesi bugün saat 18 de büyük tezahüratla uğurlandı-Saat 17 de Cumhuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • [Başmakaleden devam] mirlerine uyarak memleketi' Rus istilâsından koruyacak yegâne kuvvet olan Amerikalıları bile Irandan tarda muvafakat eyliyen Başbakan Musaddık'ı hanedana karşı cephe alması için t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Fransanin teklif ettiği yeni kalkınma kararnamesini Bey imzadan İstinkaf etti Paris 29 AP)Tunus milliyetçi çevreleri,Akdeniz hükümdarlarından bir diğerinin,Tunus Beyinin de yakında tahtından uzaklaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • mu geı [Bas tarafı 1 incide] için çok muvaffakıyetsiz geçti.Bunun sebeplerini saymak oldukça uzun sürer.Yalnız şunu ı söyliyebüirim ki,takımımız bu müsabakalar için iyi hazıılan-•mamıştır.Takıma Olimp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 31.07.1952
  • Büyük döviz kaçakçil ğj Tanınmış bazı şahsiyetlerin de yardımı ile yapıldığı beyan edilen mühim bir yolsuzluk ve döviz kaçakçılığı savcılığa intikal etmek üzeredir.3 ay evvel yapılan bir ihbar üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.07.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ {SANCILARA w.rS&n W Bo^.di},odale,sinir ağrılarına Harfi ion derece faydalıdır.9 Romatizma ve lumbcoo ogrı* larını teskin eden.Süratle hazmolur ve derhal letitini gösterir.Kininli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir hatları işetmesi müdürlüğünden 1/Ağustos/1952 Cuma gününden itibaren 31/Ağustos' L952 akşamına kadar Cumartesi ve Pazar günleri hariç)iiğer günlerde:1 Köprüden saat 14-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Mersin Belediye başkanlığından:Belediyemizin 40 lira aslî maaşlı veterinerliği münhaldir-Taliplerin Veteriner Fakültesi mezunu olmaları şarttıristekliler arasında münasibi belediyece tayin ve Tarım Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:Almanca ve İngilizce d Uemıi bilen ve bu dillerle ticarî muamele ve muhaberata vakıf bulunan iki sekreter Daktiloya ihti yacımız vardır-Uygun ücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:Konya ve Amasya İllerinde kurulacak yeni iki şeker fabrikası Günde 1800 ton pancar işleme kapasitesinde iki seker fabrikasının Amasya ve Konya illerinde ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Sayın milletvekillerine İstanbul Sergisinden:1952 istanbul Sergisi Komitesi,serginin kapanışı münasebetiyle 31/7/952 perşembe günü saat 19 da sergi taraşında verilecek kokteyl partiye huzurlariyle ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.0istanbul liman işletmesi muamelât servisinin dahil!tica-1 ret muamelâtı kısmı 4-8-952 gününden itibaren Sirkeci yeni Yolcu Salonu zemin katımda faaliyete geçecektir* İş sahiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK BSsüdıftı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN GazBtecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden:izmir Fuarı münasebetiyle istanbul izmir arasında 1 Ağustostan 1 Ekime kadar mevcut seferlere ilâve olarak bir sefer yapılacaktır» Fazla bilgi alınmak üzere bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • ÇUBUKLU HİDlV KÖŞKÜNDE GARDENPARTİ 2 Ağustos Cumartesi Müracaat:Türkiye Turizm Kurumu Tel 49842
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı etler kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde An-6 ton Sadeyağı 7/8/952 per kara M-S-B-1 No-lı Sa-Al-Ko-da s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • ABONE ÇERAİTl MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere ikimislidir.İLÂN FÎATLABI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • ALTIN FtATLABI Külçe Reşat Gulden İngiliz 5.6* 43.15 35.73 51.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 31.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı;Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılıp 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapan* 7791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan