Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • •f/to k iİHiM mu.Bugün şehrimizde hava;açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Bayar dün Anka raya avdef etti Cumhurbaşkanı bugün büyük bir askerî tatbikatta hazır bulunacak Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,28 inci tümen tarafından 30 temmuz çarşamba günü Ayaş bölgesinde yapılacak müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Sebzelerdeki pahalılık o-Kabzımallar Belediyeyi kabahatli buluyorlar Belediye İktisat Müdürlüğünün Hal'in daha verimli bir şekilde çalışmasını ve toptan fiatlardaki fiat düşüklüğünün perakende fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Atlantiği yelkenli bir kotra İle asan İlk Tur* denizcisi Haşim Mardin Cumhurbaşkan»m knpasmı alırken Foto Milliyet S-ö Rüyam Kotrası dün törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Haşim Mardin'e bir kupa hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Musaddık Meclisten dün güven oyu aldı Müzakereler sırasında mebuslar Amerika aleyhinde şiddetli tezahürler yaptılar Tahran,29 A P)İran Parlâmentosu bugün Barbakan Dr-Musaddık'a yeni kabinenin iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Kömür tevzi yönetmeliği değiştirildi o-Bir kısım müstehlikin kömür istihkakı kısıldı Ankara,29 Milliyet)Bakanlar Kurulunca değiştirilen Kömür Satış ve Tevzi Yönetmeliği bugün Resmî Gazetede yayınlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Olimpiyatlar sona eriyor Futbolda Yugoslavya Almanyayı 3-1 yendi Helsinki.29 Sulhi Garan telsizle bildiriyor)15 inci Helsinki Olimpiyatları sona ermek üzere bulunuyor-Bu sebeple Olimpiyat Köyü yavaş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Güzel Eua Peron bugün toprağa veriliyor tûç Rün önce Buenos Aircste ölen ve bugün toprağa verilecek olan Cumhurbaşkanı Feron'on karısı Eva Peron'un na'şı tş Bakanlığı binasına taşınmıştır-Be simde Eva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Mahkemede bir hâdise o-Medine adında bir kadın hançerle bir adamı öldürecebmiş Adana,29 ANKA)Şehrimiz Ağırceza Mahkemesi koridorunda bir hadise olmuş,yapıf Devamı Sa.7,Sü.S te]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Hububat Katlarına yapılan yeni zamlar Ekonomi ve Ticaret Bakanı zamların her kalite mahsule ayni derecede tatbik edileceğini açıkladı Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli,bugün bir muharririmize aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Bulgarlar bir Yunan adasını işgal ettiler Bu tecavüz hâdisesi Birleşmiş Milletler Balkan Komitesince tahkik ediliyor Atina,29 A.A.Yunan köylüleri ile beraber bazı Bulgar Genelkurmay Başkanlığı tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Türkiyenin "bugünkü manzarası alk Partisi muhalefeti ne buyurursa buyursun.14 Mayıs 1950 den beri Türkiye'nin birçok sahalarda aldığı neticeler ve mesut bir istikbale doğru katettiği mesafe muazzamdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Kral Faruk Capride Roma,29 Radyo)Cumartesi günü tahtından feragata ve memieketinilen ayrılmağa mecbur edilen Mısırın sabık Kralı Faruk bugün El Mahruse yatı ile Napoliye vasıl olmuştur.Saltanat devrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Atatürk ölünce saray ani surette boşahvermişti ismet Paşanın Ankarada toplantılar tertip ettiğini,Cumhurbaşkanı seçilmezse coup detat yapacağını söylUyorlardk Bu yazıların iktibas hakkı tamamen mahfuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1952
  • Veftçiler ve Müslüman Kardeşler GL Necibe müzahir Mısırda diktatörlük temayülü beliriyor jşg Yeni rejimin şeklini tesbit için Kahirede hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır Arap Birliği de Mısırdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • KISA HA Önümüzdeki günlerde Hindistandar.memleketimize elli kişilik bir izci kafilesi gelecektir.Hintli izciler bir ay kadar mem leketimizde kalarak İstanbul,Ankara,izmir ve Bursada tetkikler yapacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • POLİSTE Evvelki gece saat 23 te Etyemezde Karatekke sokağında oturan Feridun Keskinkaya,Aksaraj-da manav Ahmetle kavga etmiştir.Bu kavga sonunda her ikisi de bıçakla birbirlerini mııh telif yerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Hatay'da Hazreti It'usa'nın kayıkla çıktığı yerde bir otel inşa edilecek iskenderun,29 T.H.A.Şehrimize bağlı Samandağı ilçesine üç kilometre mesafede bulunan ve Antik devirde Hazreti Musa ile Hazreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • H B t L E ¦jr Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Mahmut Moralinin 35 inci sanat yılını idrak etmesi münasebetiyle bir jübile tertip edilmiştir.Jübile 16 ağustosta Açık Hava Ti vot rasında yapılacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Kambiyo e esham Kapanış îterling1 Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790 50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7791 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Maltepe Tütün Enstitüsü Tarım Bakanlığına devrediliyor Ankara,29 ANKA)Güm rük ve Tekel Balcanlığ-ına bağlı bulunan Maltepe Tütün Enstitüsü Tarısi Bakanlığına devredilecektir.Her iki Bakanlık uzmanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Serbest basıma bırakılan ders kitapları yönetmenliği değiştirildi Ankara,29 ANKA)Millî Eğitim Bakanlığı serbest basıma bırakılan ders kitaplarının incelenme zamanı ile basılma ve dağıtılmasının ne sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Çöp ii al sinde suçlu görülenlerin duruşması Çöp ihalesinden 17 bin liralık bir suiistimal yaptıkları iddiasiyle haklarında dâva açılan eski Belediye Reis muavini Suat Kutat ve meclis üyeleri Ali Çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • MAKALE Sultan Azizin kanlı ölümü İsmail Hami DANİŞMEND Sultan Aziz'in torunla-rınvlan ikisinin yeni kanun-dan istifâde ederek*mende-kete avdet ettikleri gün neşredilen bit yazıda hayali tiyle şalı siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Piyasanın durumu o-Tiftik ve yumurta piyasası memnuniyet verici.Yağlı tohumlara alıcı bulunamıyor Hafta başında şehrimiz piyasasının umumî durumu şöyledir:Tiftik piyasası hararetli bir safhaya girmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Belediyede dün bir toplantı yapıldı Son 15 gün içinde ihale edilen yol ve binalar ile yapılmakta olan işleri gözden geçirmek üzere il Bayındırlık Müdürü,Belediye Fen,imar ve Emlâk Müdürleri,imar müşav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Karısını bıçakladıktan sonra karşısında rakı içen adam Beyoğlu Yenişehir Sazlıderedo oturan sabıkalılardan Tahir evvelki gün evinde bir aile meselesinden karısı ile kavgaya tutuşmuştur.Kavga sonunda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Bir hafta evvel.23 temmuz 1952 çarşamba sabahı.Mısırda başlıyan.ve ilkin bir ordu isyanı mahiyetini gösteren devrimin tabiî bir neticesi olarak.Kral Birinci Faruk tahttan feragat ve Mısır topraklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Hio.30 8 Temmuz Ziik.1952 137i Çarşamba VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.54 9.26 Öğle 12.20 4.52 İkindi 16.16 8.48 Akşam 19.28 12.00 Yatsı 21.19 1.50 İmsak 2.51 7.23 Bu.17 Tem.1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Kaçak eşya getiren bir şebeke yakalandı Gümrük muhafaza Başmüdürünün bizzat iştirak ettiği baskında külliyetli miktarda kaçak eşya ele geçti Son günlerde istanbul piya-po edilen evde yapılan aramasası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Viyanah hırsız cezaevine gönderildi Bir kaç gün evvel Kapalıçarşıyı soymak için teşebbüse geçtiği sırada yakalandığını bildirdiğimiz Beynelmilel hırsız Viyanah Rudolf,dün tevkif edilerek Cezaevine gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • HALKIN SESİ Bebek halkının gürültüden şikâyeti Bebekte oturan okuyucularımızdan 30 küsur imza ile su mektubu aldık:Boğaziçinin en sakin köşelerinden biri olan Bebekte,ikametgâhlarımızın arasında her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Erosncilere verilen ceza Emniyet müdürlüğü mahkemeden aldığı bir kararla iki eroinciyi taşraya sürdü Emniyet Müdürlüğü mahkemeden aldığı bir kararla eroin toptancılığı apan Ahmet Dukaya adında birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Taşra vilâyetlerinden çocuk kaçıranlar Osman,Yusuf ve Çöpçü Hasan adında 3 kişinin 12 ve 13 yaşında iki çocuğu üdemiş ve Konyadan kaçırarak çocukları muhtelif maksatlarda kullandıkları anlaşılmıştır.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Sanayi kanunu Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,memleket sanayiinin umumî seyrini takip etmek ve her türlü çalışmalarıyla alâkadar olmak üzere bir «Sanayi Kanunu» tasarısı hazırlamıştır.Tasarıya göre,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Prof.Ekrem Behçet ordinaryüs oldu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak,Boğaz,Burun kür süsü profesörü Dr.Ekrem Behçet Tezel,aynı kürsü ordinaryüs profesörlüğüne tayin edilmiştir.Bu hususta Senato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • Milletlerarası coğrafya kongresine biz de katılıyoruz Üç yıldanberi toplanan Millet lerarası Coğrafya Kongresinin 17 incisi önümüzdeki ayın 8 inde Vaşingtonda toplanacaktır.Kongreye memleketimizi tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • RÖPORTAJ m\„j lalgaiarını dün geldiler Küçük bir yelkenli ile bu işi başaran gençlerimize Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bir kupa verdi Atlantiği aşan ilk Türk kotrası,tam 41 gün süren meşakkatli ve tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1952
  • İtha!malları için yer bulmak güçleşiyor Son seneler içinde memleketimiz iktisadiyatında büyük gelişmeler görülmektedir.Nitekim 19£ti yılında yurdumuza 484.000 ton egya gelmiş?bunların hacimleri büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Rocky Marcianonnn yeni galibiyeti Nevyor,28 AP)Rocky Marciano,bu akşam,Harry Matt hews ile yaptığı on-raundluk eleme maçının ikinci devresinin dördüncü saniyesinde,rakibinin çenesine indirdiği iki sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Küçük san'atiar hakkında hazırlanan kararname Ankara,29 Anka)Küçük sanatların Türk vatandaşlarına hasrı hakkındaki kanuna istinaden hükümetçe veni bir kararnamenin hazırlanmak ta olduğu haber verilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ erde roman jÇski diye boykot edilen nesil roman vermekte devam ediyor.Esad Mahmud,Refik Halid gibilerini bir yana bırakınız,oku du isniz açıkça göreceksiniz,Yakub Kadri,Halide Edip,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Yolcuların Beraberlerinde getirecekleri tıbbî ecza Ankara.29 Anka)Yolcuların beraberlerinde getirebilecekleri tıbbî ecza ve müstahzaratın hiç bir suretle tica.rete arzedilmernek şartiyîe ken di tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Uçaktan düşen kadın Rio de Janeiro,„29 A.A.Birleşik Amerikadan buraya mutat seferini y*apan 4 motorlu bir uçakta garip bir hâdise olmuştur.Yolculardan Oapallero yanında oturan karısının kaybolduğunu f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • İKTİBAS Oskar Linke günlüklerini.daha sonra Da şenime resmetttrnıtstîı 150 metre kadar uzağımızda insana benzer iki mahlûk duruyordu.Yanı başlarında,kenarları delikli kocaman bir madenî daire vardı.Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • 56 NOT Tefrikanın dünkü kısmı bir yanlışlık eseri olarak karışmış ve anlaşılmaz bir hal almıştır-Bugün düzelterek koyuyoruz-Bu yanlışlıktandolayı özür dileriz-Bazı bazı yanından geçen arabalar,seyrek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Siyasîicmal Taçsız kraliçenin ölümü Arjantin Cumhurbaşkanının zevcesi Madam Eva Peron'un uzun bir hastalıktan sonra memleketini derin bir teessür içinde bırakarak» öldüğünü ajanslar lıabcr verdiler-Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • TEŞEKKÜR Eşim Hayrünnisa Aktunanın senelerden beri muztarip olduğu karaciğer hastalığının tedavisini büyük bir ihtisas ile yapıp eşimi bizlere yeniden tam sihhate Kavuşturan Beyoğlu,ilk Yardım Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Ateş kardeşler dinamitle havaya uçtu Ankara,29 ANKA)Büyük Esatta Mennan özere ait kireç ocağında çalışan işçilerin yaktıkları ateş yüzünden yakın da bulunan dinamit deposu infilâk etmiştir.Bu patlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikanın önümüzdeki 12 ay içinde îngiltereye 700 milyon dolalrlık yardımda bulunacağı bildirilmektedir.Bu yardımın,İngiliz tediye mu vazenesinin ayarlanmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Kore birliği bu gece gidecek Değiştirme birliği dünden itibaren vapura bindiril-meye başlandı İzmir,29 A.A.Değiştirme birliğimizin ikinci kafilesini Koreye götürecek olan General Nelson YValker isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Nedrano sirki Ankaraya gidecek Ankara.29 T.H.A.istanbul Sergisinde gösteriler yapan Medrano Sirki,3 eylülde Ankaraya gelecek ve Hipodrom civarında kendisine tahsis edilecek yerde,seanslarına başlıya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Konrad sirki fuara iştirak edemiyor İzmir,29 ANKA)Haber aldığımıza göre İzmir Belediyesiyle ilk mukaveleyi yapan İtalyan Konrad Sirki,Belediyeye yatırmış olduğa pey akçesine ragırıen bu seneki İzmir F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • petro mahkemeye veriliyor Dünyanın en büyük yedi firması fiyatlar üzerinde oynadığı için suçiu görülüyor Nevyork,29 Nafen)Birleşik Amerika Adliyesinin,beş Amerikan ve iki İngiliz petrol şirketi hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Uçan daire b o ISuğu o-Vaşington üzerinde mahiyeti meçhul bir çok cisimler tesbit edildi Vaşington,29 AP)Birleşik Amerika hava kuvvetleri son zamanlarda sık sık rastlanan «uçan daire» raporlarının,Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Pahaiılık bahsine dair Her gün dinlediğimiz şikâyetlerin ilhamı ile sık sık palıahlılktan bahsediyor,İstanbul belediyesinin buna bir çare bulamadığım,tüccar ve bilhassa esnafın bu serazat vaziyetten i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • SAYIN İSTANBUL HALKINA Gördüğü fazla rağbet ve umumi arzu üzerine İMEDRANO SİRKİ 16 Ağustos akşamına kadar temsillerine devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1952
  • Hidrojen bombası Bir İtalyan âlimi hidrojen bombasının memleketinde patlamış olduğunu iddia ediyor Trevizo,İtalya)29 AP)Bir İtalyan bilgini,İtalyan atom uzmanı Prof.Ubaldo Loschi'nin mesai arkadaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.07.1952
  • ingiliz edibi Oscar VVilde'in meşhur Dortan Gray'in portresi eseı inden Jan Marais büyük bir bale esen vucude getirmiştir.Bu balenin baş d«nsözü olan Yvonne Alexander yeni eseri muvaffakiyet le temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1952
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir Kazak neferi,terhis edilince cinayet işlemişti Subayım,sizi kumandan çağırıyor,diye bölüğünde hizmet ettiği yüzbaşı Lukyanofu önüne katarak,gecenin karanlıklarında arkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.07.1952
  • 52 kilo serbestte dünya şampiyonu olan Hasan Gemici.Japon ve iranlı güreşçilerle beraber Greko Romen stilinde neden ve nasıl elendik Güreşçilerimizin muvaffakıyefsizliği herşeyden önce Güreş Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1952
  • Hakeme saldıran iki Uruguaylı basketboldü Bunların kaydı hayat şartîyle amatör takımlarda yer alamamasına ksrar verilecek Helsinki,29 AP)Dün sert cereyan etmiş ve Urttguay Uruguay Fransa basketbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1952
  • Dört senedeki mühim terakki 1948 Londra Olimpiyatlarında 5 branşta 15 idareci varken,1952 Helsinki Olimpiyatlarında 4 branşta 22 idareci var Hatırlardadır ki,948 Londra Olimpiyatlarında,bütün gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.07.1952
  • Olimpiyat şampiyonları Olimpiyat şampiyonlarından Bob Mathias,Emil Zatopek vo Harrison Dillard Ilclsinkinin eu takdir edilen atletleri olmuşlardır-Yukarda deluıtlonda yeni bir rekor kırarak şampiyon o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • $mw m wmmı Cariyeler,rüya melekleri gibi Sultan İbrahim!ortalarına alarak etrafını sardılar 56 Evet efendim.Kara Mustafa Paşa Sultanın bu gibi eğlencelerini hoş görmez di,bundan dolayı üsüinkörü cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • 56 Padişah bilâhare Vasiliye döndü.Ona da yine içinde 1500 altın bulunan bir kese verdikten sonra:Sana da geçmiş olsun denemiz icabeder pehlivan,dedi ve sonra ilave etti:Maamaflh bir başka sefere gale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • 1 2 3 4 5 6 Hazırlıyan:Sadi BORAK 7 8 9 1011 12 I R W I 38 I ifa I W râ II I L-1-m,HL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 Soldan Sağa 1_Sık nefes alma;Akıtma.2_Taharri etse;Eski harflerden birinin okunuşu.3 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • 54 Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU "Ava çıkan kafilemizde yirmiye yakın fil ve elliye yakın atlı vardı KUBİLA HAN AVDA Ertesi sabah sarayın önüde ava çıkacak kafile hazırlanmıştı.Hakan içkiyi çok seviyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • III ji ^^11111^^ W lim İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans mü ziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.00 Motorlu tren 10.10 Konya Adana 13.50 İskenderun 18.40 Anadolu ekspresi 18.50 Adapazarı 20.10 Ankara ekspresi Ya*.20.50 Erzurum Gelncckier 25 Erzurum 8.30 Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • Sovyetler Olimpiyat hâkemlerinden şikâyetçi Moskova,29 AP)Pravda sırasında vazifelerinden çekildik gazetesi bugün uzun bir makale I lerini yazmıştır,de,Olimpiyatlarda bazı idareci ve hakemlerin Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1952
  • 8 0 0 m e t re yüzme yansını Amerika kazandı Helsinki,29 AP)B-Amerika yüzme takımı bugün 800 metre Olimpiyat yüzme bayrak yarışını kazanmış ve yeni rr^r Olimpiyat rekoru tesis etmiştir-Bu müsabakada i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Kaçakçılık yapan kadın Çanak kale d• gemiden indirildi Çanakkale,29 T.H.A.Ha len Batı Akdeniz seferini yapmakta olan Ankara vapuru,Ç» nakkaleye yaklaştığı sırada,İstanbul Gümrük Teşkilâtından bir telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Türkiyenin bugünkü manzarası [Başmakaleden devam] üç milyara yaklaşmış,sanayi kudreti 1950 ye nazaran bir kaç misli,ziraî istihsal kabiliyeti beş on misli,toprak altı servetleri aynı nisbetlerde artmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Kral Faruk Kapride [Bas tarafı 1 incidel karşılamağa çetenleri vatımda kabul etmiştir,FARUK'UN NAPOLÎDEKk KABULLERİ Kral Faruk önce Mısırın Roma Büyükelçisi Abdülazız Bedri Bey ve eşi tarafından ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Musaddık [Baş tarafı 1 'm.^el tur-Muhammed Damavandi adlı bir mebus:«Amerikan yardımına ihtiyacımız yok-Amerikan askerî misyonları bize sadece dert olmakta» diye bağırmıştır-Diğer bir mebus ta:«Gitsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Kömür tevzi [Bas tarafı 1 incide] ihtiyaçları kok,linyit ve taş kömürü ile,Istanbulun kalorifer ihtiyaçları ise 20 kok veya briket,80 taş kömür veya linyit ile karşılanacaktır.Bu arada diğer ülerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Bulgarlar bir Yunan adasını işgal ettiler [Baş tarafı 1 incide] lar ve bir ateş teatisini müteakip tevkif edilmişlerdir.Pazar günü saat 15 de adedi tesbit edilemiyen bazı Bulgar askerleri adaya tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Olimpiyatlar sona eriyor tBaş tarafı 1 incideJ memleketlerine dönmektedirler-Şimdiye kadar sekiz yüze yakın sporcu Pinlandiyadan ay rılmıştır-Bizim de basketçi.futbolcu ve atletlerden Avni Akgün,Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Güneş âdeta arabanın üstünü deliyor ve bizi yakıyordu.Üzüm kütüklerinin altına uzanarak serinlemeği ne kadar isterdim.Oralarda mükemmel bir uyku kestirmek te kaabildi.Salomon sağ olsaydı katiyen buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Mısırda diktatörlük temayülü beliriyor [Ba?tarafı 1 incide Anayasa,Niyabet Meclisinin Parlamento tarafından tasdik ile teşekkül edeceğini âmirdir.Pazartesi günü General Necibin genel karargâhı kesif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Ulus gazetesi yangınında kasıt yoktur O-Yangının,tesisat bozukluğu ve dikkatsizlikten çıktığı anlaşıldı Ankara,29 Milliyet)Cuma günü akşam üstü şehrimizde Ulus gazetesiyle C.H.P.nin müştereken bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Mahkemede bir hâdise [Bas tarafı 1 incide] lan ihbar üzerine Medine Kındıra adındaki bir kadının şalvarı içinde büyük bir hançer yakalan mıştır.H&diaör.i3 tafsilâtı şudur:Araları açık bulunan Mehmet Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Hububat fiatlan [Baş tarafı 1 incide] ği hububat fiatlarına yeni zamlar yapılmıştır.19-7-1952 tarihinde Ankaranın Bâlâ ilçesindeki müstahsil vatandaşlarımızın,bu sene yapılan zamların ancak iyi evsaft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Taşköprü kendir fabrikası genişletiliyor Ankara.29 Anka)Sümerbank'ın Kastamonu'daki Taşköprü Kendir fabrikası genişletilecektir-Banka,fabrikanın yurt ihtiyacına yeter miktarda istihsal yapabilmesini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Sebzelerdeki pahalılık [Baş tarafı 1 incide] lantı dün saat 15 de Şehir Meclisi salonunda yapılmıştır.On iki kabzımal ile İktisat Müdürlüğü temsilcilerinin iştirak ettikleri bu toplantıda kabzımallar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • Rüyam kotrası [Baş tarafı 1 incide] Üzere Cumhurbaşkanımız tarafından bir kupa hediye edilmiştir.Rüyam kotrası müteakiben Floryadaki karşılama merasiminde hazır bulunan gazetecileri de hamil olarak sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide essürlerimizle başbaşa kalıversmiştik-Tıpkı tarihlerde gördüğümüz gibi bir tarafta padişahın hasıra sarılmış' cenazesi,diğer tarafta kılıç alayı merasimi hazırlıkları gibi bir hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.07.1952
  • İNGİLİZ PARKER MARKA Saatte 2,5 ton mozayik ve saatte 4-6 ton balast kıran Taş Kırma makinelerimiz gelmiştir.Satış yeri:ibrahim Taşçooğlu Galata,Karaköy Palas karşısında No 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • Açık eksiltme ilânı Hatay il Daimî Komisyonundan 1 Antakya Merkez Armutlu ilk okulunda ilâve inşaatı yapılması 12 ağustos 952 salı günü saat 11 de il Daimî Komisyonunda ihale edilmek ü/ere 15 gün müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul üçüncü icra Avni Gençalp ve Saim Dede aralarında müştereken tasarruf olunup taksimi kabil olmadığından satılarak bedelinin hissedarlara tavzii suretiyle şuyuun izales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • ZAYİ Şişli nüfus dairesinden aldığım nüfus hüviyet cüzdanımı kaybetmiştim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ekrem Turgut Pulcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • Elektrojen grupu alınacaktır Yalova Belediye Başkanlığından 1_150 beygir takatinde ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir elektrojen grupu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir.2 Keşif bedeli Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • Kapak zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın Defterdarlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:«112123,05» yüz on iki bin yüz yirmi üç lira beş kuruş keşif bedelli Aydın Hükümet Konağı esaslı onarım ve çatı inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • istanbul Belediyesi İlânları Telefon tesisat işleri yaptırılacak Istanbulda Cerrahpaşa Hastahanesinin dahilî telefon tesisatının islâhı ile otomatik telefon santralının tevsi ve tadili 21-678 lira keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânla Keşif tutarı 31427.34 Lira olan Pavyon onarımı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur-İhalesi 31/7/952 perşembe günü saat 11 de Diyarbakır As-Sa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.07.1952
  • AYDA 11 lira taksitle MERİNOS Hereke-Gabardin Kumaşlarından birinci sınıf ısmarlama elbise 150 Liradır Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa,Kapalıçarşı kapısı yanında No.18 ffimEΗ¦¦Hami—WH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan