Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Xl4t'ZHlfylMH Bu gün şehrimizde re civarında hava;umumiyetle çok acık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • yjl Atatürk ölürken sarayın hali görülecek şeydi!Felâket yaklaştıkça hislerine,kinlerine,şahsî menfaat hırslarına mağlûp birtakım insanlar,vefakârlık,insanlık hasletlerini bir tarafa bırakmışlar,sinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • İbret aynasi Bravo onlara!Bir kaç Türk genci,küçült bir kotra ile 1?günde Atlan* tigi geçtiler ve bugün,karanlık ve fırtınalı gecelere,kırılan,direklere ve parçalanan yel* kenlere rağmen,sağ salim,lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Rüyam kotrası bugün geliyor Yelkenli ile Atlantiği aşan denizcilerimiz Marmarada merasimle karşılanacaklar Atlantik Okyanusunu yelkenle r mıştır,ilk defa geçen «Rüyam» kotrası evvelki gün Çanakkale bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • İlk spor kafilemiz Helsinkiden hareket ediyor Helsinki Olimpiyatlarına iştirak eden basketboL futbol takımlarımızla bir kısım atlet ve idarecilerden mütevekkil ilk spor kafilemiz bugün Anayurda hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Musaddık Şaha karşı cephemi alıyor?Mfsırdan sonra iran tahtının da sarsıntı geçireceği tahmin ediliyor Londra,28 Nafen)Da-te ve şunları ilâve etmektedir:ily Telegraph gazetesinin Bas-I Musaddık hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • iki sarhoş kadının marifet i İzmir,28 Milliyet)Dün gece İkiçeşmelik semtinde eşine ender rastlanan enteresan bir hâdise olmuş,sabahtan akşama kadar rakı içen Kadriye ve Nimet isminde iki kadın zilzurn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Evita Peronun cenazesi bugün kaldırılıyor Bütün başkentlerden Buenos Aires'e taziyet telgrafları ueliyor Buenos Aires 28 AA.Eva Peron'un cenazesinin yarın saat 16 da kaldırılacağı resmen bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Amerikan Baro Reisi Starey'in beyanatı Birkaç günden beri şehrimizde bulunan Bhieşik Amerika Baro Başkanı Robert G.Starey dün sabah saat 10.30 da Amerikan Haberler Bürosunda bir basın toplantısı yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Celâl Bayarın I başkanlığında Fİöryada Ij yapılan toplantı İçtimada Başbakan,Meclis Balkanı ve 4 bakan hazır bulundu Dün sabah Florya Deniz Köşkünde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'm riyasetinde ve Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • şûral toplandi| Ankara 28 Milliyet)h] Yüksek Askeri Şûra bugün ı saat 17 de Milli Savunma 11 Bakımı Hulusi Köymen'in ı I başkanlığında Genelkurmay I da toplanmıştır.J Bu devrede,bilhassa üze-i rinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Genelkurmay İkinci Başkanlığına tâyin edilen Orgeneral Zekâi Okan yeni vazifesine başlamıştır» Besimde Orgl-Zekâi Okan yeni vazifesinde görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Değiştirme birliği bugün İzmirden hareket ediyor ^ann İzmirden Kore'ye hareket edecek olan subay ve astsubaylarımıza Belediye Fuarda bir çay ziyafeti vermiştir» Foto:Bjçe Ajansı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Ticaret Bakanının Dünya gazetesine müskit cevabı Nüfuz ticaretine asla müsaade etmiyeceğiz Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli Itâlyaya pamuk Miracını teşvik için varılan mutabakatın esaslarmı izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Mısırda tevkifler devam ediyor ingiltere Mısır'ın iç işlerine müdahalede bulunmıyacak Başbakan Churchill,Büyük Elçi vasıtasiyle Mısır'ın yeni idarecilerine bir gizli mesaj gönderiyor Nahas ve Seracett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1952
  • Kral Faruk Capri'ye gidiyor Londra,28 Radyo)Tahtını ve memleketini terke mecbur ettirilen Mısırın sabık kralı Faruk bu gece Mahruse yatı ile Mesina boğazından geçmiştir.Henüz teyit edilmeyen bir haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • MAKALE Reşit Saffetin İstanbul tarihine hizmeti İsmail Hanû DANİŞMEND ı[ «İstanbul'u Sevenler Cej!miyeti» ve «Turing Klübü» j!gibi İstanbul'un san'at ve tajj ı ıh kültürüyle alâkadar iki j tevekkülünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • KISA HABERLER istanbul Emniyet Teşkilâtının yeniden motorlu vasıtalarla takviye edildiği bilinmektedir.Emniyet müdürlüğünün motorize ekipleri,son olarak verilmiş olan motorlu vasıtalar ve bunların prs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • POLİSTE ft-Şehremininde oturan K£ Hazgir adında biri zabıtaya racaat ederek ayni semtte oturan Hüseyin adında birini reşit yaşta olmayan kız kardeşi Aşureyi iğfal ederek kaçırdığını iddia etmşitir.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • İstanbul radyosunun faaliyetine dair şimdiye kadar pek çok yazılar yazıldı-Bu yazıların ekserisi aleyhte idi-Ben de gerek Musiki Mecmuasında,gerek Yeni İstanbul gazetesinde tenkide lâyık gördüğüm bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • Hic.2Q Hu 7 Temmuz 16 ZUk.1952 Tonı.137i Salı 13G8 VAKİT VASATI EZAN!Güneş 4.53 9J24 Öğle J2.20 4.51 İkindi 16.16 847 Akşam 19.2» 12.00 Yatsı 21.21 1.51 İmsak 2.4» 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • iç Bir müddet evvel kurulan istanbul Gazeteciler Sendikası iaaliyete geçmiş ve âza kaydına başlamıştır.Sendikaya üye olmak isteyen istanbul Gazeteciler Cemiyeti mensupları ile di ger meslektaşlar,tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • RÖPORTAJ Sucuk yerine zorla yedirilen çiğ et I Bir sene kadar tımarhanede yatmış emekli bir komiserin sucuk niyetine yedirdiği çili et biı daha bu neîis çerezden iğrenmeme sebep olmuştu-Bir kaç gün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • Vapurlarda telefon O Yeni şehir hatları vapurlarına telsiz telefon konulması için tetkikler yapılıyor Denizcilik Bankasımn şehir hatlarında kullanmak üzere getirdiği motorlu gemilerde radardan başka e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • Çanakkale Abidesi için diğer vilâyetlerde teşebbüse geçti Çanakkale Şehitleri Âbidesi inşasına Yardım Komitesine mu Vazi olarak diğer vilâyetler de birer teşkilât kurmak üzere harekete geçmiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • Vali 7 ağustosta Belgrada gidiyor Yugoslavyanın Türkiye Elçisi dün sabah Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'ı ziyaret etmiştir.Elçi bu ziyaret sırasında Vali Gökay'ı resmen Yugoslavyaya davet etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • Rıhtımlarda çökme tehlikesi görülmedi Çöküntü mevcut olup olmadığını tesbit etmek üzere Denizcilik Bankası taralından rıhtımların su kesimleri altında yaptırılan dalgıç muayeneleri sona ermiş ve her h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • İki Amerikalı bir şoförün burun kemiğini kırdılar Evvelki gün Yeşilköyde bir şoförle iki Amerikalı arasında bir kavga olmuştur.Bir jip arabasiyle Yeşilköye gezmeğe gelen Alfredo ve Bezler adında iki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • İsfanbula hasta akını Taşradan gelen hastaların çokluğu sağlık müesseselerini güç duruma sokuyor Anailoludun ştüırimife hasta akını devam etmektedir.Yılbaşından beri il Sağlık Müdürlüğüne,hastahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • HALKIN SESİ Denizcilik Banka*sından bir rica Heybcliadada Hüseyin Kah mi sokak 44 numarada Bedri Erdil yazıyor:Her akşam maruz kaldığımız bir müşkülü vasıtanızla Bankaya bildirmek istiyorum.Köprüden 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1952
  • istanbul Adliyesinde nakil ve tayinler Bazı savcılar ve yargıçlar arasında yer değişikliği yapıldı Adalet Bakanlığınca Savcı ve Yargıçlar arasında bazı nakil ve tâyinler yapılmıştır-Bu arada istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ KUÇUK Dün gürlerinden bahsettik.Bugün de liüçuk'deki öbür ya-I zı ve hikâyelere bakalım:«Tenkit üzerinde denemeler» etiketi altında «Edebî eser tenkidi hakkında» bir sayfa yazan Neja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • t Genç bir kız intihara teşebbüs etti Fatihte,Selimpaşa yokuşunda 8 sayılı evde oturan 15 yaşlarında Güler adında bir kız,bir şişo tentürdiyot içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Güler Haseki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Ankara'da bir kamyon kazası oldu,2 kişi yaralandı Ankara,28,T.H.A.Bugün Kızılcahanıana yolunda bir kaza olmuş ve iki kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Şoför,Veysel Aytar'ın idaresinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Iskenderunda tifoya karşı tedbirler İskenderun,38 A.A.Iskenderunda görülen tifo vak'ala rı üzerine mahalli sağlık teşkilâ tının aldığı tedbirlerden başka Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da bir mütah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • "Tarsus,dün geldi Tarsus vapuru dün saat 18.30 da 279 yolcu ile Batı Akdeniz sq ferinden dönmüştür.Yolcular arasında îzmir Tütüncüler Başkanı Haydar Dündar,E.T.B.Genel Müdürü muavini Fuat Arım,Vaşigto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • İKTİBAS g a p A n ı givt güzel ilmi oyuncak Alimler bu icatlarile bütün bir gökyüzünü ve bilgisini kil çük bîr topacın içine «ağdırarak ak saçlı insanları mini mini bebekler gibi eğlendirmeye muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • $4AfyAt,£$ym tytâfn 55-Bazı bazı yanından geçen arabalar» seyrek sinekler gibi,bir ara kulağının dibinde vızıluadıktan sonra kay bölüyorlardı-İşte gene bir araba arkasına yaklaşıyordu» kadın öndeki kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • J^JHARİCÎ AMERİKA:I Montreal Quebec yolunda ik} hususi otomobil çarpışması neti-j cesinde 5 kişi ölmüş,3 kişi ağır yaralanmıştır.İNGİLTERE:ingiliz gazeteleri,îngüterede tecrübeleri yapılan son füze'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • incil yağmuru o-Demirperde memleketlerine balonlarla İncil alılacak Londra,28,Nafen)önümüzdeki baharda Demir perde gerisi memleketlerine içinde incil bulunan binlerce balon saldınlacaktır.Bunun tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Romanyadü sürgünler Mayıs ayından bu yana 15 bin kişi tehcir edildi Münih,28,T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bükreşten alınan haberler,komünistlerin kütle halinde tehcir hareketlerine devam ettiğini bildirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Amerikada Türkiye'ye duyulan hayranlık Princaton profesörlerinden Lewis V.Thomas:"Türkiye doğunun kalesidir,diyor Nevyork,28 AP)Prineeton Üniversitesi profesörlerin den Lewis V-Thomas «Batının ortağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Korede şiddetli yağmurlar Cephede savaşlar sadece hava harekâtına inüisur ediyor Seoul 28,AP)Dün fırtınaya rağmen batı Korede komünist ikmal İnatlarını ve asker topluluklarım bombardıman için ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Amerikada şiddetli bir fırtına Boston,28 A.A.Massachussets eyaleti Kuzey eyaleti kuzey sahilleri boyunca şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Bir çok küçük tenezzüh gemileri batmıştır.Şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Hayatını 360 kişiye borçla olan kadın Manchester,28 Nafen)Manchester'da Mra,Harriet Ann Gaskell isminde bir kadının hayatı dört seneden beri 360 kişinin kan vermesi sayesinde kurtarılmış ve yaşamasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Van'da bir telsiz istasyonu yapılıyor Ankara,28 T.H.A.Ulaş tırma Bakanlığı tarafından Vanda bir telsiz istasyonu kurulması için gerekli bütün hazır lıklar tamamlanmıştır.Telsiz istasyonunun kurulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • MEVLÎDÎ ŞERİF Merhum Tahran Sefiri,Bulgaristan Komiseri ve Hariyice Müsteşarı Mehmet Nebil Bey Mahdumu,Dilrtiba Ertok'un kardeşi,Muharrir Arkadaşlarımızdan Hüseyin Şehsuvar'ın Amca Zadesi Milano Başko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • FUAT NEBİL ERTOK'un vefatının kırkıncı gününe müsadif 30 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip,aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Göztepe Camiinde Mevlidi Şerif kıraat olunacaktır.Kendisini tanıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • Siyasî İcmal Iranda teskin devri İran Başbakanı Dr.Musad dık'ın,bir çok nakiseler isnat o lunsa dahi çok zeki,bühasst kurnaz bir devlet adamı olduğu inkâr edilemez.Buna rağrnerson dakika meclise verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1952
  • mm Bir KraSın son günleri Mısır Kralı Faruk son iki sene zarfında çok karışık bir hayat geçirmişti.İlk zevcesi Kraliçe Ferideden ayrılması bir çok dedikodulara sebep olmuştu.Bu genç kadın güzel olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1952
  • i* Birleşik Amerika Barolar v Başkanı M ister Robert G.Storey dün saat 10.30 da Amerikan Haberler Merkezinde bir basın toplantısı yapmış ve gazetecilerin suallerini cevaplandırmıştır.o-2îngilterede bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1952
  • Elbise altında vücudun bazı kusurları* ui örtmek mümkün olduğu halde bunu ite:karış kumaştan veya Nylon'dan marau,m&yolarla başarmak bir hayli güçtür işte bu mahzuru önleyebilmek nıalcsadiyle bazı may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Apaş lâfzının nereden ge1 diğini biliyor musunuz?Apaşlar serseri bir kavmin halkıdır.Lâkin şakacı ve nüktedandırlar.Yegâne sazları kıl kemanlarını çalarak oynarlar.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.07.1952
  • Kes mil Demirsuren galip ilân ediürkea Hasan Bozbey Finli ra kibinl yenmeye çalışırken Türk" ye Macaristan inadından bir görü"''» Geçenlerde Londranın VVhitc City Stadyomunda yapılan İngiltere amatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1952
  • O MM PİM Al Ö-^tv/if 200 Metre ic Dünya rekoru;20-3 J.Owens USA)Mıchi gan 1935 Olimpiyat rekoru;20-7 J-Owens USA)Berlin 1936 Stanfield USA)Helsinki 1952-1948 Olimpiyat dere-1 Tatton USA)21 1 2 Evveli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1952
  • Dünyanın en güzide futbolcularının tasnifi Her mevki için en mükemmel altı futbolcu acaba kimlerdir?Kaleciler:2 tüne Rusya)3 Nyers 1_Grositclı Macar)2 Macar)4 Cordans Ma-Ramallets İspanya)3 Zc-car)5 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1952
  • Bu mevsim yapılacak millî futbol maçları önümüzdeki mevsim İspanya,İsviçre,Yugoslavya ile milli futbol maçları yapılacaktır.Ayrıca amatör takımın da temaslar yapacağı söylenmektedir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1952
  • ÜÜ Zatopek solda)Japon kadın yit/Ynshikava Mısırlı KÜrc$ci Muhammed Hasan ve Hindli Soincks ile beraber en muvaffak atleti:ZATOP Helsinkideki müşahitler kendi başına üc birincilik alan Zatopek'e hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1952
  • Ligler Eylül sonunda başlıyacak Futbol Federasyonu Lig maçlarının Bylûl ayı sonunda behemehal başlamasını' kararlaştırmış bulunmaktadır,istanbul lig maçları önümüzdeki sezonda Adatle ve Beyogluspor'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.07.1952
  • Kadınlararası flöre şampiyonası Helsinki,28 AA)ltalyalı trene Caznber.Oür^niyat kadın flöre şampiyonu olmuçr tur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • mm w_HAZAMI &&VİlAM,Cİqİ(Valide Sultan,Yusuf ile yanyana oturunca şehevî buhran geçirir gibi titriyordu OD Sultan İbrahim yerinden kalktı;delişmen bir eda ile cevap verdi:Ne var,gideriz.Varın,lalama h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • 55 A.liço mükemmel bir güreş tabiyesi kurmuştu.Evvelâ kendisini hasmının saldırışlarından ko ruyacak sonra da tırpan ve elenselerle onu durmadan yerden yere vuracaktı.Filhakika deminden bert bu u-Bulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • i Hazırlıyan:Sadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Fenalık;Sadası.2 Tersi barsak;Süfliyet duygusu.3 Yola çık bileşik kelime)Sondaki harfsiz bir mabut.4 Meşhur bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • €&ZX2&ffl Hazırlayan:Samih Nafiz im\i "Kubilây Han kadına mera için burası tamamen güzel kızlarla doludur,53 klıdır.tunun Babamla,Kubilây Han biraz daha evlenmekten bahsettiler,sonra yanındaki yavere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • "Rüyam,Kotrası gecikti Havanın muhalefeti yüzündün Uç günden beri limanımızda bek lenen «Rüyam» kotrası dün Mar marayn girmeğe muvaffak olmuştur Kotra bugün öğleden sonra limanımıza gelmiş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • Mevcut vapurlar şehir hatlarına kâfi gelmiyor Denizcilik Bankasından verilen malûmata göre,şehir hatları,yaz programlarını 60 gemi ile tatbik etmektedirler.Bunlardan 42 tanesi Marmara ve Boğaz hattınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • Yunanistaııdan valiye gönderilen mektuplar Geçenlerde şehrimizi ziyaret etmiş olan Atina Türk Yunan Dostluk Derneği Başkanı ve Yunanistann eski Sağlık Bukanı Dr.Apostolos Orfanides ile Kalithea Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • Mcyva ve sebze fiailan düşmeye başladı Şehre sebze ve meyve muvare datı artmış ve bu yüzden fiatlar bir hayli düşmüştür.Dün şehrimize Adana,Mersin,Trakya ve civar istihsal mıntakalarından 89 vagon,31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • Trenler Gidecekler r 7.20 Adap:izan 10.10 Konya Adan* 13.50 Samsun 18.20 Anadolu Ek».18.80 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Vat.Geîecekier 6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.80 Anadolu ekspresi 9.20 Ankara eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberelr 13.15 Türküler Pl.J 13.30 Dûns müziği PL)1.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Hamiyet Yücesesden şarkılar PL)15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Musaddık şaha karşı cephemi alıyor?[Baş tarafı 1 incide] da,yakında Şahın kızkardeşi Prenses Eşrefe karşı harekete geçmesi muhtemeldir-Verilen malûmata göre,Prenses Eşref,tatilden Tahrana döndükten ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Nüfuz ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz [Bas tarafı 1 incide!zetelerde okuyup geçecek miyiz?başlıklı makaleyi okudum.Muharrir bu yazısında italyanlara yapılan son pamuk satışına ait mutakabatın,imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Evita Peronun cenazesi [Baş tarafı 1 incide] günü olmasını kararlaştırnııştır-KALB SEKTESİNDEN ÖLEN GENEUAL Buenos Aires,28 AA)Madam Eva Peron'un csnaze* si başında nöbet beîcieyen eski Harbiye Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Greko Romen net iceleri Helsinki.27 Suliıi Ganııı telsizle bildiriyor)Greko Romen güreş karşılağmaları nihayete ermiş bulunmaktadır-Takımımızın hiç bir derece alamadığı bu karşılaşmalar sonunda vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • ilk kafilemiz hareket ediyor Helsinki 27 Sulhi Ganin telsizle bildiriyor)Bizim için Olimpiyat Oyunla rı Greko Romen güreşlerinin nihayete ermesiyle son bulmuştur-Sporcularımız Helsinkiyi terk etmeye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Futbolda Macarlar İsveçi 6-0 mağlûp etti Helsinki,28 Sulhi Garan telsizle bildiriyor)Olimpiyat futbol müsabakalarının en mühimlerinden biri olan Macar îsveç millî takımları bugün karşılaşmış ve Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Italyada asılsız bir iddia Bir İtalyan gazetesi hidrojen bombasının İtalyanlar tarafından keşfedildiğini bildirdi Roma.28 AP)italya Sa vunma Bakanı Randolfo Pacciardi bu güce» ttalyada bir hidrojen bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Carmel'in nerede olduğunu şimdi söyliyecek misiniz?Yokse bütün evi altüst edeyim mi?I Ev sahibi o kadar korkmuştu Jci ancak kekeliyerek cevap vere bildi:Burada değil.Dün akkanı çıkmıştıs Nereye gitti?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Mısır'ın iç İşlerine karışmıyacak fBaş tarafı 1 incidel vam edileceğini söylemiş ve ezcümle şunları ilâve etmiştir:«Her türlü nümayiş ve karışıklıkları bastırmak hususunda merhametsizce davranacağıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Güney Avrupa kara kuvvetleri komutanlığı General Rfdgwı Korgeneral Vayı Paris,28 T.H.A)Korgeneral Vayman,bugün Atlantik Orduları Başkomutanı Gerenel Ridgway tarafından Güney Doğu Avrupa kara küvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • C.H.P.Meclisinin toplantıları dün sona erdi Ankara,28 Milliyet)C.H.P.meclisinin çalışmaları da bugün sona ermiştir.Bugünkü toplantıda delegeler Ulus matbaası ellerinden alındığı takdirde yeni bir gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Gromyko Londrada Sovyetlerin Londra yeni Büyükelçisi komünizm alevinim ı gösterilerle karşılandı Londra,28 AP)Rusyanın yeni Londra Büyükelçisi Andrei Gromyko bu akşam başkente trenle gelmiş ve Victori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Starey'in beyanatı [Baş tarafı 1 incide] layan ve hâlâ devam eren Hür Hukukçular kongresinden dönüyorum.Kongrede 42 hür millete mensup hukukçular mevcuttur.Almanyanın Sovyet bölgesinden kaçanlarla kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide I dalı olmak içiiı gelmiş bir Sıhhiye Vekilinin bu hali hayret edilmiyecek gibi değildi-Fakat bu vaziyetin içyüzünü anlamak geç olmadı-Meğer Hulusi Beyin esas vazifesi,asıl işi,Cc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1952
  • Nato güney Akdeniz karargâhı İznıirde Kızılçullu Köy Enstitüsü karargâh için münasip eörülüyor îzmir,28 A.A.Nato Doğu Akdeniz Komutanları subaylarından Albay Heiser,Title,Yarbay Hostingm ve Kurmay Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı sebzeler açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • T* ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve'31İhcü sayfa sant.4 T.L.7 Ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • ÇUBUKLU HIDİV KÖŞKÜNDE GARDENPARTi 2 Ağustos Cumartesi Müracaat:Türkiye Turizm Kurumu Tel:49842
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret 'Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • HATİCE EK REN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul e-der.Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • ZAYİ İngiliz Hava Yollarından almış olduğumuz 4-9-1951 tarih 760/409 sefer No.lı Gajdi uçağı ile Yeşilköy Gümrüğüne gelen 619275 sayılı konşimento muhteviyatı bir paktt filme ait os^linoyu zayi ettik,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • Yollar 2 nci Bölge Müdürlüğünden:1—Bir adet Pikap emsinden oto 2490 sayılı kanunun 4P ucs maddesine göre 8500 lira tahmin bedeli üzerinden pazarlıkla satın alınacaktır-2—İhale 1-8-1952 cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • Mersin Belediye başkanlığından:Belediyemizin 40 lira aslî maaşlı veterinerliği münhaldır Taliplerin Veteriner Fakültesi mezunu olmaları şarttıristekliler arasında münasibi belediyece tayin ve Tarım Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • îş elbisesi yaptırılacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden:Bölgemiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı müh* telif iş elbisesi yaptırılması işi 1016500 lira muhammen be* del üzerinden açık ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.07.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1—Tunceli Kalan)ili için 1 adet 75*85 beygirlik di?el alternatör grubu satm alınacak ve mevcut santrala nıonte ettirilecektir-2—isin keşif bedeli 36-50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan