Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • f/to&'fitifaHmı Bugün şehrimizde hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Kral Faruk'un hal'inden sonra 1 Mısırda Niyabet Meclisi kuruldu Kral Faruk'un Mısırdan uzaklaştırılması bütün dünyada büyük akisler uyandırdı Hâdise İngilterede sükûnetle karşılandı ise de Malta ve Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Yalan haber Millî Savunma Bakanının I;istifa edeceği ve Nuri j:Yamut'un emekliye ayrıla-cağı tamamen asılsızdır i istanbul,27.AA)i:Başbakanlıktan bildiril-jj mistir:s 27 Temmuz 1952 tarihli i Miliyetı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Atatürk Ankaraya dönmeği daima ısrarla istiyordu Budalalar,halbuki Doktorlar harekete mâni oldukça:Ankarada yapılacak çok mühim işler var diyordu 54 Uk ponksiyonun yapıldığı ya-1 nl karından su atandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Olimpiyat haberleri 15 inci Olimpiyat Oyunlarının Greko Romen müsabakaları dün akşam neticelenmiş ve İukı mimiz bu müsabakalarda hiçbir derece alamamıştır Güreşlere ait tafsilât ve diğer müsabakalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • İBRET AYNASI "Evime gidiyorum.J„ Her akşam otomobille evime giderken Dolmabahçedeki yeni yoldan çıkıyorum ve her akşam caddenin ortasını keserek otomobili durduran ve nereye gittiğimi soran sergi memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Sakıt Osmanlı hanedanının son veliahti Yusuf İzzettin Efendinin kızları Şükriye ve Milırişah Hanımlar dün Is'fınbul vapuru ile şehrimize gelmişlerdir* Vapurdan Çamlıcadaki köşklerine kadar kendilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Dün ölen Eva Peron Kadın diktatör E.Peron öldü Ölümü Arjantinde büyük teessür uyandıran Eva Peron için Sah günü mukteşem bir cenaze töreni yapılacak Buenos Aires,27 Radyo)Arjantin Cumhurbaşkanı Juan P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Eisenhovver Stevenson mücadelesi başlıyor Başkan Trumanın Arkasından gideceğimiz insan diye tanıttığı Vali Stevenson derhal seçim mücadelesine geçiyor Washington 27 Radyo)Demokrat Partinin başkanlık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Iranda ıslahat Mu şaddık yeni bir!proje hazırladı;Tahran.27 AP)Başbakan Musaddık İranın iktisadîmalî.sosyal ve sıhhî durumlarını islâh etmek gayesiyle 9 maddelik bir program yayınlamış ve bu işlerde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Kral Faruk'un akıbeti rai Faruk,askerî darbe kumandanı General Muhammet Negibin verdiği altı saat mühletli ültimatom üze riııe tahtından feragat etti.Saraylarını,han ve hamamlarım,pamuk tarlalarını,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • amet Ağaoğlu Muğlada mühim bir söyledi İktidarın giriştiği kalkınma hamlelerini rakamlara dayanarak izah eden Başbakan Yardımcısı,muhalefetin haksız hücumlarını da cevaplandırdı Muğla 27 Milliyet)Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Başbakanın kabulleri Libya Savunma Bakanı Ekselans Ali Esat Elcebri dün saat 19 da Vilâyete gelerek Başbakan Adnan Menderes tarafından kabul olunmuştur-Her iki devlet adamı bir saat kadar görüşmüşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1952
  • Kadın için cinayet Evvelki gece saat 24 ten sonra Beyoğlunda kabadayılık Ve bir kadın meselesi yüzünden yeni bir cinayet işlenmiştir-Saat 24 e doğru Abanoz sokağı civarına gelen Bahriye erlerinden Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • MAKALE Birinci perde İsmail Hami DANİŞMEND Felaket demek,her zaman merhamet ve bozan da merhametle karışık bir hürmet telkin eden acıklı bir vesile demektir:Her felâketzede biraz mııhtercmlcşir;bu kai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • POLİSTE it BUyiikadada oturan 17 yaşlarında Hafize Karaköç intihar maksadiyle kendisini evin sarnıcına atmışsa da kurtarılmıştır.•fr Ayazpaşada oturan Hasbi Ateş adında biri kavga ettiği Fahrettin Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Hic.28 T«mmuz ı Hu.6 15 ilk.1952 Tem.137i Pazartesi 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş 4.52 9.22 öğle 12.20 4150 İkindi 16.17 8.47 Akşam 19.30 12.00 Yatsı 21.22 1.51 İmsak 2.47 T.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • KISA HA "ff Birkaç gün evvel yanmış o-1 lan Tahtakaledeki Balkapan Ha-I nının yerinde bugün savcılıkça bir keşif yapılacaktır.Şehrimizde bulunan Amerikan Baro Başkanı bugün saat 10 da bir basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Cenabı Hak Hazreti Musaya:«Önünden koşarak bir yılan geçecek onu,korkmadan yakala» diye ferman buyurmuş;israil kavminin,peygamberi de ilâhî emre itaatle elini uzatır uzatmaz,zehirli mahlûk sihirli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • YENİ BİR DERNEK it Şehrimizdeki bestekarlai'dan Daz*,*rı birleşerek bir «Bestekârlar Cen^yeti».kurmuşlardır.Cemiyetin kutucuları şunlardır:Osman Nibat,Sadettin Kaynak,Hüseyin Mayadagf,Fehmi Ege ve Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Yumurta ihracatı Avrupada mevsim sıcaklarının şiddetle devam etmesi sebebiyle yumurta ihracatımız azalmıştır-Halen italya* Avusturya.Almanya ve Yunanistana pek az sevkıyat yapil maktadır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Saf ispirtodan alınacak Tekel resmî Makine-Kimya Endüstrisine satılacak sal ispirtodan alınacaK yeni Tekel resmi tesbit edilerek ilgililere tamim edilmiştir-Tamime göre;Makine Kim ya Endüstrisi Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Sendikalar Birliği olağanüstü kongresi İşçi Sendikaları Birliği dün saat 11-30 da eski Eminönü Halkevi salonunda olağanüstü bir kongre aktetmistir-Kongrede 34 üye sendika on birer üye ile temsil edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • RÖPORTAJ Düğün günü için yapılan hazırlık [Düğümlen birkaç gün önen gelin veya damat evi görülecek bir man/ara arzeder-Çocukluk çağlarından beri ga-ru da saklayamazlar.yet iyi hatırlarım,düğün nişan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • r-MEDRANO-KARDEŞLER SİRKİ nm Temsilleri İSTANBUL SERGİSİNDE d:vam ediyor-Günde iki temsil:Saat 17 de MATİNE.21 de SUARE.Çocuklarınızı sevindirmek için 17 Matinesv.e götürünüz-Her gün saat 9 dan:16 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Yeni ihraç rejimi Yeni hükümler önümüzdeki ihraç mevsiminde tatbik mevkiine konulacak Ekonomi ve Ticaret Bakan lığı tarafından uzun tetkiklerden sonra hazırlanan yeni ihraç rejimine ait hükümler önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • D.P.Beşiktaş ilçesinde dün bir toplantı yapıldı Demokrat Parti Beşiktaş il çe idare kurulu dün sabah saat 10-30 da ilçe binasında siya sî bir toplantı tertip* etmiştir-Toplantıda bazı İstanbul milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Galata Köprüsünün tamirine yakında başlanacak Galata Köprüsünün tamirine önümüzdeki hafta içinde başlanacaktır-Köprünün tamir edildiği müddet zarfında köprü üzerinden tramvay işletilmeyecek ve diğer v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Türk Kadınlar Birliğinin Kıbrıs gezisi Türk Kadınlar Birliği istanbul Merkezi.Kıbrısa bir gezi tertip etmiştir-18 gün de vam edecek olan bu gezide her yolcu.otel.yemek ve yol masrafı karşılığı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Şehrîmizdeki inşaat faaliyeti çok arttı Buna sebep olarak fiatlarmın ucuztamış Şehrimizdeki inşaat faaliyeti çok artmıştır-Son bir hafta on gün içinde yüzlerce vatandaş ilgili makamlara müracaat edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • HALKIN SESİ ilk mektep iste yen bir semt Kadıköy,Çukurbostan 31 Ağustos sokak 5 numarada avukat Fikri Doğan yazıyor:«Kadıköy ünün Yoğurtçu ve civarı mahallelerinde ilk okul yoktur.Evvelce 7 nci ve 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Kok kömürü tevziatı o-Bu seneki kömür tahsisinin geçen yıllara nazaran fazla olduğu bildiriliyor Bu seneki kok kömürü tevziatına önümüzdeki hafta için de başlanacaktır-Bu hususta gereken hazırlıklar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Resim ve Müzik öğretmenleri hakkında alman karar Millî Eğitim Bakanlığı lise ve orta okul müzik ve resim öğretmenlerinin mesailerini tanzim eden yeni bir karama me çıkanruş ve ilgililere tamim etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1952
  • Başöğretmen o'raak isteyen öğretmenler Millî Eğitim Müdürlüsüne başöğretmen olmak isteyen 70 öğretmen müracaat etmiştir-Bu müracaatları tetkik-eden Teftiş Kurulu müracaat sahiplerinden ancak 30 unu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Sirkecideki araba vapuru iskelesinin tamiri Sirkeci araba vapuru is!o* leşinin tamiri tamamlanmak üzeredir-Denizcilik Bankası» iskele önündeki sahanın gen.tf;lctilmesi iğin Belediye ile temaslara başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • konlar göze çarpjyordu.Fakat Dunları birer birer tetkik etmek imkanını bulamadık.Yeraltı muazzam bir buzdağı nın boşluğuna indiğimizi söyledik.Hayır,biz,tabiatın şekillen dırıp dondurduğu zengin bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • iskenderun'a gelen Amerikan turistleri İskenderun 27 T.H.A.Amerikan bandıralı Exe-terx yolcu gemisi 39 turist ve 114 ton ticarî eşya ile limanmıza gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • ^t|A#t» J^4** 54 «Çiçeği günde iki defa tazelerim.Bu gördüğünü daha on dakika evvel taktım-Çiçeğin mânası gördüğüm bunaltıcı ve mes'uliyetli hükümet işleri ortasında bana dünyada onlardan başka hoş şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Rusyanın harp bütçesi son derece yükseldi Demirperde gerisi milletleri de IRusyaya ayak uydurup bütçelerini arttırıyorlar Londra 27 Nafen)Rusya ve peyklerinde askerî masraflara bilhassa bu sene mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • 'Mm Sarhoş meydan okurkân Dün gece gördük.Galatasaraydan Taksime doğru gidiyordu.Sarhoşluğun ilk kademelerini geçmiş,zom olmuştu.Sağa sola yalpa vura vura ilerlemeğe çalışıyor,yakın geçenlere çarpıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Fuar müddetınce istanbul ile İzmir arasında üâve seferleri yapılacak Ankara 27 T.H.A.İzmir Belediyesinin ve Vuar Komiserliğinin vâki müracaatı üzerine,Devlet Hava Yollan İdaresi,İstanbul ile İzmir ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • GoItwald tedavi için Moskovaya gitti Münih 21 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Prag diplomatih mahfillerinden alınan bir habere göre,Çekoslovakyanm bir numaralı komünisti Clement Gottvvald gizli olarak Moskov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Bulgar ordusu Yugoslav hududunda manevraya başladı Belgrad 27 T.H.A.Yugo Pres Ajansının bildirdiğine göre,külliyetli miktarda Bulgar birliği,Yugoslav hududuna gelerek,çadırlı ordugâh kurmuştur.Ajans,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Mümtaz Rek'in Brezilyada temasları Rio de Janeiro 27 A.A.Halen burada bulunmakta olan Türkiye Cumhuriyet Hükümeti temsilcisi Mümtaz Rek,Dışişleri Bakanı Joa Deves da Fontoura ve Dışişleri Bakanlığı İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Siyasî İcmal Mısır Kralının hai'i On altı yaşımla tahta çıkan Kral Faruk,on altı sene hükümdarlık ettikten sonra istifa ettirildi.Viımi beş seneden beri fasılasız denecek kadar sık nümayişlere,ihtilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Doha KÜÇÜK DERGİ'nin dövdün cü sayısı Epiktetos'dau alınan şu konuşma i!c bağlıyor:Güzel diyaloglar yasıyorum ve mükemmel telif eserlerim var-Dostum* daha iyisini istersen» bana ihtiraslarına ha kîriı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • Bayar Lisesi inşaatına baş 1 a n_d ı Yunanistanda inşa edilen okul» 1 kasıma kadar ikmal edilmiş olacak Atina 27 A.A.Gümülcünede bir kısmı Türk cemaati tarafından hediye edilen ve diğer kısmı 150 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1952
  • iMcmı töTfuı Ankara'da Yenişehir Mithat Paşa Caddesinde kaloriferli parke döşeli,konforlu SÜMER Apartmanının Bîr dairesi Sizin olabilir» EmirEeriniasi bekliyen şube ve Ajanslarımızda 150 liralık bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Eski Mısır mabudlarından Apis öküzü ne idi?Apis bîr öküzdü.Fakat eski Mssırhlar ona öküze tahavvül etmiş bir Allah nazariyle bakarlardı.Diğer öküzlerle aralarındaki f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1952
  • Avrupa memleketlerinin birçoğunda Bikini mayolarının men edilmesi mayo modellerinde büyük değişikliklere sebep olmuştur-öyle ki.Cote d'Azure Plajlarında deriden yapılmış mayolar.bile tesadüf edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.07.1952
  • Greko Romen stilinde güreşçilerimiz büyük bir şanssızlığa uğrayarak tamamiyle elenmiş o'dular-Yalnız serbestte kazan-dığımız 2 dünya şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğü ile kafilemiz bu Olimpiyatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1952
  • ö KİSA SPOR haberleri Mülhak kazalar arası futbol turnuvasını Çatalca takımı kazandı B T-tst-Bölge Müdürlüğü tarafından tertip edilen mülhak kazalararası futbol turnuası dün Çatalca sahasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1952
  • Oiimpiyat sutopu müsabakaiarı Helsinki.27 AP)Su topu müsabakaları final neticeleri:Mısır;5 Almanya:2 italya:8 Avusturya:1 Yugoslavya:9 Arjantin:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1952
  • Marmara kupası ye kem yarışları Dün Moda Koyunda saat 16 da başlayan Marmara Kupası yelken yarışlarına 6 tekne iştirak etmiştir-5 5 mil üzerinden yapılan bu varışta alman teknik sonuçlar-1 Erzin Hüıîü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1952
  • SJ.'ÜÜttft,Dün maratonda kazanan Zatopek önde rakipleriyle nıücadelo ederken AnıeriKan atıetî Bif fle Yugosla vların önünde antrenman yapar uen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.07.1952
  • Amatör millî futbol takımımızı 7 1 mağlup eden Olimpiyat lavorisi Macar onbir;15 inci Helsinki Olimpiyatlarında Macarlarla yaptığımız maçta VV\A/V\YEDİ GOLÜ NASH YEDİK Kotka,27 Sulhi Garan bilidiyör)H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • mm mı wmmı u Ben padişah değil miyim?Bugünden itibaren kuş beyni,güvercin sütü istiyorum 54 Eir gün Acem şahı,Dördün cü Murada pek kuvvetli bir yay hediye etmişti.Padişah da öyle olur olmaz şeylere ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • Bir Amerikan filosu yakında limanımıza gelecek Amiral Cossdy kumandasında 8 gemiden mürekkep bir Amerikan filosu önümüzdeki ayın ilk haftası içinde Istan îi'dlu ziyaret edecektir-Bir haf ta limanımızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • 54 Kendi kendine:Artık harekete geçmek zpmi.ni qeldi,diye düşündü.Zira tuttuğu yolun çıkar taralı olmadığına tam mânâsiyle kanaat getirmişti.Ne olacaksa b;r an evvel olu bitmeliydi.Hem artık Moskof pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • flazıriıyan:Sadi BOıtAK 7 9 9 lO 11 121 Soldan Sağa 1 Kakı mezesi;Bir vilâyetimiz 2 ilgi;Noksanlaş 3 İncecik kıl gibidir;Hamamda çoktur;Eski harflerden birinin okunuşu 4 Tersi soru eki;Haylaz 5 Bir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Bardaklarımızı hükümdarın diriyor,ikram edilen şarcpt 52 şerefine kaln içiyorduk Saldo adlı bu Moğol delikanlısı,sarayda hemen her iklimden,her diyardan getirilmiş,kimisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • Ankara 7.28 Açılış ve program 7.30 M.S.Ayarı 7.31 Vals ve polkalar Pl.7.45 Haberler 8.00 Şarkılar,türküler Pl.8.28 Hava raporu 8.30 Operet potpurileri Pl.9.00 Günün programı ve kapanış.12.15 13.30 Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspres»" yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspres?Gelecekler 6.25 Erzurum 8.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • Tiftik piyasası canlılığını muhafaza ediyor Tiftik piyasası hararetini muhafaza etmektedir-Anadolunun muhtelif bölgelerinden gelen haberlerden öğrendiğimize göre tiftik fiatları 450 500 kuruş arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.07.1952
  • Ziraat odaları ve ziraat birlikleri kurulacak Tarım Bakanlığı-«Ziraat Odaları ve Ziraat Birlikleri» kurulmasına dair bir kanun tasarısı hazırlamıştır-ı Bu tasarıya göre;Ziraat Odaları,hükmî şahsiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Kral Farul [Başmakaleden devam] kız kardeşlerinin Avrupa merkezlerinde ayyuka çıkan bunca rezaletlerine karşı yine çok sabırlı hareket etti,«belki ıslah olur!diye yıllarca bekledi,beklemesini bildi.Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Mısırda Meclisi [Baş tarafı 1 incide] I Ferial,Fevzivc.kayınvalidesi j Asile Sadık Hanımla birlikte Anavatan topraklarından ayrılırken ağlamış ve şunlarsöylemiştir:«Muvaffak olmanızı ve mem leketin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Eva Peron öMü [Baş tarafı 1 inoidel şimdiye kadar resmen açıklanmamıştır.Eva Peron geçen yıl Nev-Yorklu bir kanser mütehassısı tarafından ameliyat erJildiğinden ben bir lUriü ıyılcşeınemiştir.ÖLÜM IIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Greko Romen sitil Güreşlerde hiç derece alamadık Helsinki-27 [Sulhi Garaıı telsizle bildiriyor] Greko Romen'güreş,müsa bakaları bizim için tam bir muvafakıyetsizlikle neticelenmiştir-Bugün maçı olan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Dünkü basketbol müsabakaları Helsinki 27 Orhan Türel telsizle bildiriyor)Bugün yapılan basketbol maçları çok heyecanlı olmuştur.3 grup üzerinden yapılan maçlar sonunda Mısır,Filipin,Macaristan,Çekoslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Yusuf İzzettin Efendinin kzları Şükriye ve Mihrişah dün istanbula geldi Sakıt Osmanlı Hanedanından Sultan Abdülâzizin oğlu,veliaht Yusuf izzettin Efendinin kızları Şükriye ve Mihrişah dün sabah saat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • r [Baş tarafı 1 incide tülerini hissettirmemek için yanına her girdiğimiz zaman eski neş'elerini göstermeğe ve latifelerini yapmağa çalışyorlardı.Ge çeleri uykuları kaçtığı zaman zile basar,hademesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • j Yalan haber l [Buş tarafı 1 incide] S tekzip edilmişti-Bu tekzi-be rağmen aynı haber dün fc Ankaradaki bir iki ınuha-bir taralından biraz dc-Siktirilerek bazı istanbul s gazetelerine ve bu *rada «M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Kore değiştirme birliği harekete hazırlandı KafiEeyi götürecek olan Amerikan naktfye gemisi bugün İzmire gelecek izmir,27 A-A-Önümüz deki çarşamba günü Kore'ye hareket edecek olan ikinci değiştirme bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • İTİZAR Markopolonun maceraları isimli romanımızı koyamadık» özür dileriz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Samet Ağaoğlunun nutku [Baş tarafı 1 incide] kür ederek söze başlamış ve D P.iktidarının giriştiği büyük kal kınma hamlelerinden bahsederek ezcümle şunları söylemiştir:Umumî mahiyette iç icraatımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • İranda ıslâhat [Baş tarafı 1 incide] bu programı Parlâmentoya takdim etmiştir-Programdan anlaşıldığına göre Başbakan Musaddık işsizliği azaltmak ve gelir kaynaklarını arttırmak maksadiyle âmme hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Kadın için [Bas tarafı 1 incide] tir-Fakat o evin adamlarından olduğu bildirilen 26 yaşlarında Kemal Ayhan Konduk adıl da bir genç Burhanettiui gögüslemiş ve içeriye girmesine mâni olarak uçek arabanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.07.1952
  • Dünkü atletizm müsabakaları Helsinki 27 Sıtlhi Garan telsizle bildiriyor)Bugün Olimpiyat stadında yapılan atletizm müsabakalarını yine büyük bir kalabalık takip etmiştir.Müsabakalar esnasında Mathias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.07.1952
  • SIEMENS $İl BANA GUMEÎSENİİ SIEMENS BENİ SİZE GETİRİR.diyor fyUÂOfi A.Söwu "evet,yeni botoryoh Siemens Uyle bir hânka rodyoduı ki.yurdun en ücra kösesinde etrofı yüksek doğ silsileleri İle blı koıobod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • r-ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.tlAS FtATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • DOKi OK HATİCE EKREN İÇ Hastalıktan Miıteh.iHKigı Her gün saat 16 üan 20 ye kadar hastalarını kabul e- ler.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Paıraakkapi Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her g'in sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NŞCDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Bulancık iskelesi inşaatı birim fiat ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Bulancık iskelesinin tahmin edilen keşif bedeli 550.000)lira geçici teminatı 27.750 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın Defterdarlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:«112-123.05» yüz on iki bin yüz yirmi üç lira beş kuruş keşif bedelli Aydın Hükümet Konağı eeaslı cnarım ve çatı inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânlar Aşağıda cins ve miktarı yazılı etler kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara M-S-B-1 No-lı Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır Şartnamesi ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Yeni yapılmakta olan vakıf iş hanı)hakkında ilân 1 Istanbulda Mısııçarşisı karşısın']:yeni yapılmakta olan Vakıf iş Han?henüz ikmal edilmemiş bulunduğu cihetle halen oda ve saire kiralanması mevruu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde iîân edilip 30-7-952 ve 6-8-1952 tarihlerinde saat 15 den itibaren sırasiyle ihaleleri yapılacak olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Pendik Belediye Başkanlığından:Kasabamıza isale edilecek Kaynarca suyu ile iç şebeke tesisatı işi kapalı zarf usuhylt eksiltmeye çıkarılmıştır-1 Bu isin muhammen bedeli 253 48H 97 kuruş olup geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Almanca ve ingilizce d İlerim bilen ve bu dillerle ticarî muamele ve muhaberata vakıf bulunan iki sekreter Daktiloya ihti yacımız vardır-Uygun ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Elektrojen grupu alınacaktır Yalova Belediye Başkanlığından 1 150 beygir takatinde ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir elektrojen grupu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir.2 Keşif bedeli Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.07.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı-İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes ve esna m Açılış Kapanış 790 50 785.50 280.50 280.30 0.80 0.80 64.03 64.03 5.60 5.60 54.12.50 54.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan