Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Bugün şehrimizde hava,umumiyetle açık geçecek,hava sı-Mikhğı düne nisbeten biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Orta Anadoluda seylap felâketi Ankara,Çankırı,Kütahya ve Merzifonda 35 kişi boğuldu.Mahsul büyük zarar gördü Ankara,25 Milliyet)Dün gece yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Kızılırmak taşmış ve Çankı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Atatürk,vasiyetnamesini kendi eliyle notere verdi Bu benim vasiyetnamemdir.icab ettiği zaman muamelesini yaparsınızl dedi.Zarfı alıp derhal dışarı çıktık.AtatUrkiin yüzü ferahlamış ve penbeleşmişti.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • İbret Aynası Bektcışinin namazı İstanbul Sergisi eğlence kısmında demir raylar üzerinde dolaşan otomobillerde gezinti 30 saniye sürüyor ve adam başına 80 kuruş!Bu paranın 15 ini Belediye alıyor,gerisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • İtol^nl2SSÎ^,l,"'My,iret ^S dÜn bi,dîrmiStik-Pî^ya mensup denizciler dun şehrin muhtelif muzc ve eKlence yerlerini «ezmişler ve bilhassa eski Türk stili eşyalar satın almışlardır.Foto tF-A)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Ulus gazetesinin depo ve arşiv dairesi yandı Yangından mütevellit zararın beş milyon lira olduğu tahmin ediliyor Arşiv ve depo kısmı yanan Ankara.25 Milliyet)Bu akşam saat 8 sıralarında Ulus müesseses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • h ymm ¦^mâgm J:Si:ÎÎ:V-S:Dün rakibini tuşla yenen İsmet Atlı.İtalyan güreşçisi Umberto SHvestri'yi ezerken Foto:AP)Dünkü güreşlerde 4 galibiyet elde ettik İsmet Atlı tuşla,Ahmet Şenol,Ali Özdemir ve H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Bayarill dünkü kabulleri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün Dolmabahçe sarayında saat 17.30 da şehrimizde bulunan Libya Savunma Bakanı ekselans Ali Esad El Cerbî'yi kabul buyurmuşlardır.Foto:F«A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Mısır ordusu tasfiye edilmeye başlandı Ayrıca siyasî ve askerî şeflerden bir kısmı da tevkif edildiler General Necip* Başbakan AU Mahir Paşa ile bir arada A-P«)[Tazısı t ncl sayfada]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Iran ve Mısırdaki hâdiseler Bir taraftan îranda Ahundlar padişahı Kâşanî ile komünist Tudeh partisi,halkı ayaklandırarak ingiliz düşmanı Musaddık'ı iş başına getirirken diğer taraftan Mısırda.Necip Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • UYGUNSUZ HAREKETTE BULUNDUKLARI İÇİN Üç atletimiz yurda geri gönderiliyor Helsinki,25 [Sulhi Ganin telsizle bildiriyor] Buradaki kafileye dahil bulunan üç atletimiz memlekete iade edilmektedirler-Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Gl.Ridgway Parise döndü o-Yenizelos iktisadî güçlüklerden bahisle munzam yardım istedi Atina,25 AP)Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Venizelos bugün gazetecilere verdiği beyanatta,halen Yakındoğuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Yusuf izzetlinin iki kızı izmirde İzmir,25 Milliyet)Güney Doğu seferinden limanımıza dönen İstanbul vapuru ile Osmanlı hanedanının son veliahdı Yusuf İzzettin efendinin iki kızı gelmişlerdir-Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Amerikan Demokrat Parti kongresinde İlk turda başkan adayı seçilemedi Başkan Truman mühim bîr nutuk söylemek üzere dün Chicago'ya gîtti Chicago,25 AA-AP)Demokrat Parti kongresinin bugünkü toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1952
  • Dr.Musaddık ingiltere ile temasa geçti Tahran 25 AP)Buradaki İngiliz Elçiliği maslahatgüzarı Jorc Meddilton dün gece Iran Başbakanı Dr.Musaddıkla uzun bir görüşme yapmıştır.Gazeteciler bugün kendisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • »WWWWVWOAWW»)MAKALE İkinci irâbî vak'ası İsmail Hami DANİŞMEND Bizim telâffuzumuzla Ne cip Paşa)ve Mısırlıların to lâffuziyle Negîb Başa)isminde bir askerin Mısır'da yaptığı hükümet darbesinden ne çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • POLİSTE fc Beyazıtta Taştekke sokağında çeşmeden su almak yüzünden Emin,Ahmet ve Yusuf adında üç kişi kavgaya tutuşmuşlardır.Neticede Emin alnından yaralanmış hâdiseye el konulmuştur.İf Heybeliada vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • GECE Tekstil Federasyonu 9 ağustos akşamı Açık Hava Tiyatrosunda bir gece tertip etmiştir.Neyzen Tevfik o gece şiirlerini okuyacak ve ney çalacaktır.TOPLANTI jr 1328 neşetli subaylar bugün Tepebaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Hic.26 T«mmuz Ru 4 13 Zilk.1952 Tem.137i Cumotesi 1368 1 VAI Itt VASATI EZANİ Güne* 4.50 9.18 1 öfle 12.20 4.48 i İkindi 16.17 8.45 I Aksar n 19.32 12.00 1 Yatsı 21.25 1.52 I İmsak 2.44 7.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • KISA HABERLER İstanbul,Sergisindeki postahanenin faaliyet ve mesaisi takdire mazhar olmaktadır.Bu arada Medrano Sirki icfresi,dün Genel Müdürlüğe postahane müdür ve memurları tarafından ken dilerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Ticaret Bakam geldi Ticaret ve Ekonomi Bakanı Enver Güreli evvelki gece uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakan,şehrimizde beş gün kadar kalacak bazı tetkik "ve te maşlarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Sovyetlerin Kafkasyayı Irana ve Türkiyeye karşı askerî bir üs haline getirmiş olduğundan bahsedilirken bu hazırlığın ideolojik cephesi üzerinde şimdiye kadar durulmamıştır-Halbuki Sovyetlerin Irana ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış 3terling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • RÖPORTAJ Türk Ordusunun zafer destanları Hepimiz «teslim olun» diye bağrışan düşmanın üstüne taş ve süngü ile.hücuma kalktık Ankaradan tstanbula geliyorduk.Kompartımanda dört kişi idik.Bir tacir,bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Sosyalist P artisi O Bir müddet evvel tevkif edilen 16 sanığın sorguları dün yapıldı Komünizm tahrikatı yapmak iddiasiyle bir müddet evvel tevkif edilmiş olan Türkiye Sosyalist Partisi lideri avukat E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Kadınlar birliğinin Kıbrıs gezisi Türk Kadınlar Birliği İstanbul Merkezi Kıbrıs'a bir gezi tertip etmiştir.13 Ağustosta îstanbuldan vapurla hareket edilerek Limasol'e çıkılacak ve on gün Kıbrıs adasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Demir fiatları düşmeye başladı Dış piyasalardan gelen haberlerden öğrenildiğine göre.demir fiatlarında son günlerde hissedilir bir düşme görülmektedir Belci ka ve Batı Almanyada demirin tonu 113.5 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Çanakkale Âbidesi inşası için çalışmalar Çanakkaleye dikilecek olan bü yük âbidenin hazırlıkları gün geçtikçe ilerlemektedir.Bu arada önümüzdeki günlerde âbidenin kurulacağı araziyi tetkik,mukavemet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • "Rüyam,Kotrası törenle karşılanacak Atlantiği aşan «Rüyam» kotrasının karşılama töreni takip edecek basın mensupları için De nizcilik Bankası tarafından şehir hattı vapurlarından biri tah sis edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • "Haliç,Vapuru bir motörle çarpıştı 9 numaralı Haliç vapuru dün saat 7.15 te Halıcıoğlu iskelesine yanaşacağı sırada Kara Mehmet adında birine ait Osman kaptan idaresinde bulunan £}oz tepe motörü ile ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • Fuar seferleri o-Denizcilik Bankası fuar müddetince İzmire ilâve postaları ihdas etti Denizcilik Bankası İzmir fuar seferlerine bu yıl erken başlamayı kararlaştırmıştır-Önümüzdeki on gün içinde fuar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • 1 WVA^/w»/I* HALKIN SESİ Bir sucunun mektubu Sucu İlyas İkiz imzasiylo aldığımız mektupta deniliyor ki:«Anadolu yakası susuzluk tan kırılıyor diyorlar.Böyle bir şey yoktur.Susuzluktan kırılmak çölde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1952
  • içtiğimiz gazozlar gayrı sıhhi bir halde Şehirdeki 54 gazoz imalâthanesindeki kontrollerden alınan netice endişe verici Bunaltıcı sıcakların devam etmesi yüzünden şehirde meşrubat istihlâki artmış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • 52 Biraz zaman ver» seninim br* liyorsun,seni severim,tek sev diğimsin,hayatım senin,kalbim,ruhum.Peki bırak şimdi bunları.Mevzuu bundan sonra artık sen açarsın,Ben söyliyeceğimi Boyledim-Seni bekliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yerli filmcilik Dünkü yazımızda varmak istediğimiz netice şu idi:Dünyanın her yerinde halk,insani bir merakla yabancı yaşayış düzenlerine de mükemmel eserlere olduğu kadar,hattâ daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • İKTİBAS Cennetin yeryüzündeki benzeri:Tahiti adası Dünyanın her köşesinde hayat gerçek bir savaş şeklinde sürüp gicfer ve insanı canından bezdirirken bu adada tam bir barış hali Sezilir.Tahiti yerlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • İpek istihlâki artıyor Yapılan istatistiklere göre memleketimizin senelik ipek istihlâki 2500 ton olarak tesbit edilmiştir.Bu miktarın 1200 tonu sun'î 1300 tonu da tabii ipektir.1200 ton sun'î ipeğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Millî Eğitim Bakanı Çanakkaleye gitti Bir müddettenberi şehrimizde tetkikler yapmakta olan Mili!Eğitim Bakam dün sabah otomobille Çanakkaleye gitmiştir Bakan,iki gün Çanakkalede ka larak temaslarda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • I^WAMWMMWIMW^^MAAAM CjÖftt İki ahlâksızı dinledik Dinledik demekle hatâ ediyoruz.Onlar konferans verir gibi bağırarak konuşuyor,herkese zorla işittiriyorlardı.Otobüste idik.Önümttzdeki sırada oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İNGİLTERE İngilteredeki tütün imalâtçılarına,Amerikadan satın alınacak tütün için tahsis edilen dolar miktarında mühim bir kısıntı olacağına dair yakında resmi bilgi verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Troçkinin katilinin mahkûmiyeti sona eriyor Meksiko 25 Nafen)İkinci Cihan Harbi başladıktan kısa bir zaman sonra Troçkiyi öldürmüş olan katilin hapishaneden çıkıp çikmıyacağı hâlâ bilinmemektedir.Kati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Iran Şahının Habeş İmparatoruna hediyesi Addis Ababa 25 AP)imparator Haile Selâsiye'ye,doğum günü münasebetiyle,İran Şahı,memleketinin en yüksek nişanını göndermiştir.Nişan,Pehlevi Büyük Nişanı—Addis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Papaz iş kampları o-Komünistler 800 papazı uranyum madeninde çalıştırmaya başladılar Münih 25 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Çekoslovakyanın Morayva eyaletinden kaçan iki Katolik papazın ifşaatından öğrenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Uçan dairelere ait enteresan bir iddia Bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafta uçan dairelerin pervaneleri olduğu anlaşıldı Clermont Ferrand 25 A.A.ı Andre Fregnale adında genç bir elektrikçi geçen cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • 12 nci tıp kongresi o-Milli Türk Tıp toplantısı eylül ayının 29 unda Istanbulda toplanacak Ankara,25 T.H.A.Sağlık Bakanlığı,12 ci Millî Türk Tip Kongresinin 29 Eylülde tstanbulda toplanmasına karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Kadeş vapu runda kaçak eşya bulundu İskenderun 25 T.H.A.Hayfadan limanımıza gelen Denizcilik Bankasına ait Kadeş vapurunda gümrük muayene memurları tarafından yapılan muayenede,külliyetli miktarda kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Korede şiddetli savaşlar 1 mm—mam^—Kızıllar bazı cephelerde taarruza geçtiler,mütareke görüşmeleri akim kaldı Seul Kore,25 AP)Çin komünist kuvvetleri bugün taar ruzlannın siklet merkezini ^Kel tepeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Tınmana suikast hazırlıyanların cezalan Washington 25 A.A.Başkan Truman 1950 senesi kasım ayında «Blair House» önünde kendisini öldürmeğe teşebbüs eden iki Portorikolu'dan biri olan ve idama mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Yapı Enstitüsüne yatılı talebe alınacak Mili!Eğitim Bakanlığı,istanbul Yapı Enstitüsünün birinci sınıfına ilkokul mezunlarından parasız yatılı öğrenci alacaktır.Müracaat edenler arasındaki seç me imti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Bir genç eski nişanlısını bayıltıncaya kadar dövdü Evvelki gün Tarabyada bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Kemal Güner adında bir genç biı gazinoda kendisinin tanımadığı bir erkekle oturan Anayit adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Igniliz denizcileri Âbideye çelenk koydular Limanımızda misafir bulunan dost ve müttefik İngiliz denizcileri,bu sabah merasimle Taksim Cumhuriyet Âbidesine bir çelenk koymuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Eminönü Kaymakamının 15 günlük kontrolleri Eminönü Kaymakamı Mekki Keskin ve muavini Belediye hekimleri ile birlikte kendi mmtakasındaki teftişlerine devam etmektedir.Son 15 gün içinde 1717 dükkân kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1952
  • Mısır vekayii Ajans telgraflarından Mısır'da cereyan eden vekayiln hakiki mahiyeti sarahatle anlaşılamamaktadır.Hükümet darbesini hazırlayan Necpi Paşa da hedeflerini henüz tamamiyle izah etmemiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1952
  • ¦Mmâ j, i W!«İr.Mexico şehrinin en zarif yüzücüsü Concepton Rozes Akdeniz sularından antrenman yapıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1952
  • I HERCİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Makyavele göre Sezar Borjiya en mükemmel prensti Makyavelin namussuz olduğu için beğendiği Sezar Borjiya,Neronun başka bir tipi idi.Birkaç satırla hakkında lâzımge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.07.1952
  • Olimpiyat ansiklopedisi Bu sayımızdan itibaren sevgili okuyucularımız için hazırladığımız:«Olimpiyat Ansiklopedisi» adını taşıyan bir yazı serisine başlıyoruz.Her gün bu sütunlarda olimpiyat dereceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1952
  • Simüm^o^B^d 1952 olimpiyatlarının "Türk fırtınası,B A YRAM Şi T Onun muvaffakiyetleri Doğulun,Bilge'nin,Atik'-'n9Akaı'ın Londradaki zafe* krine benzemektedir 1952 Helsinki olimpiyatlarında büyük muvaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1952
  • Macaristana mağlûp olarak Olimpiyat maçlarında elenen amatör takımım» Antn maç.na Çıkarken Foto:Sulki Garan)Yüksek atlama şampiyonluğunu kazanan Davis USA)ikinci ve üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1952
  • 200 metrede olimpiyat rekora Helsinki 25 A.A.Avustralyalı kadı natlet Marjorie Jackson 200 metre olimpiyat rekorunu 23.4/10 ile kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1952
  • Halter müsabakası Helsinki 25 A.A.Horoz sıklet halter müsabakasını Rus Uododov 315 kilo kaldırarak kazanmış ve yeni olimpiyat rekoru tesis etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1952
  • rFinlH Türklerin M teessürü Helsinki,23 Buradaki I Fin Türkleri;Türk güreş ta-kiminin mağlûbiyetlerine ü-zülmekte,Yaşar,Celâl,Ga-i i zanfer,Halil;hattâ Ali Yü-I celin olimpiyada iştirak ettirilmemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.07.1952
  • ii aSWlMi HWWW mmıımm nmıı'i ıı 62 kiloda dünya şampiyonumu/Bayram Şit Amerikalı Josiah Henson'u tuşa getirirken-Foto:AP)Bu elemanlarla serbest güreşte çok daha iyi neticeler alabilir ve dünya çapında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • 52 VASİLİ HÜCUMA GEÇİYOR Aliço çok çekingen davranıyor ve Vasilinin üzerine varmıyordu.Bahusus o güne kadar kisbet giymiş olan Aliço,o anda ayağında bulunan ve karakucakçı pehlivanlar tarafından giyil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • BULMACA Hazırı.an:Sadi BORAft 1 1 2 3456 79 9 10 11 I I?2 pr 3 assa_4 5 6 7 8 9 ÎO 11 12 SOLDAN SAĞA 1» Harca;îşi yontmaktır.2 Akide kelimesinin çoğulu;Ses 3 Ger;Kâblarımızm bazıları ondandır;Vazife 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • 50 Hazırlr-a«ı:Samih Nafiz TANSU Pekin ahalisi,Papanın sefaret heyeti geliyor diye sokaklara yığılmıştı Süvariler aldıkları emir mucibince Papanın sefaret heyetini kervan reisine sormuşlar ve arka da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Operalardan fantaziler PL)14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi PL)15.15 Şarkılar 15.30 Haftanın p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya AdanV 14.40 Samsun 18.2& Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • ma Devlet Hava Yolları Genel izmir Fuarı münasebetiyle İstanbul İzmir arasında 1 Ağustostan 1 Ekime kadar mevcut seferlere ilâve olarak bir sefer yapılacaktır-Fazla bilgi ıhr;mak üzere bilet satış bür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • Para çantası alınacak Devlet Demir Yolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:1 Numunesi komisyonda mevcut 250 adet küçük para çantası açık eksiltme ile satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 4500 lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • tmm mı otibl *İA*&M m Sultan İbrahim şarap taslarmı doldurdu.Etiyle kadınların ağzına döktü 52 Şekerpâreciğim;şöyle geç~ Muazzezim şekerde» lezizim!Sen dahi şu köşede gözüm önünde ol.Ya Saçbagı,sen!Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Iran ve Mısırdaki hâdiseler [Başmakaleden devanı] tarafından sarka gönderilen diplomatların insana ancak gocukların maksatsızı manasız,kararsız hareketlerini andıran siyasî gafları,zavallı îran ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Dünkü güt galibiyet [Baş tarafı 1 incide tuş olmak üzere dört galibiyet kazanmış bulunuyoruz-52 KİLO:F-Akbaş H-Weber(Alman)Fahrettin Akbaş güreşe çok ağır başlamış ve Almanın hücumları karşısında pasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Dünkü basketbol müsabakaları Helsinki,25 Sıılhi Garaı telsizle bildiriyor:Bugün yapılan basketbol maç lan Helsinkinin muazzam spor salonunda başlamıştır.Günün en mühim maçları Rusya Bulgaristan,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Beşiktaş ff Vapuru havuza alındı Hollandada inşa edilerek mayıs sonunda limanımıza gelmiş bulunan ^Beşiktaş» motorlu yolcu vapuru,altı aylık garanü müddeti zarfında yapılması gereken makine muayenesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Dünkü atletizm müsabakalan Helsinki 25 Orhan Türel telsizle bildiriyor)Altı gündenberi devam eden olimpiyat atletizm müsabakalarında şimdiye kadar 29 olimpiyat rekoru kırılmıştır.Bu 29 rekorun 8 tanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • General Ridgway rBaş tarafı 1 incide] vunma projelerini tatbik mevkiine koymak için munzam yardım istenildiğini söylemiştir.Venizelos bu beyanatından evvel Yunan hükümeti liderleri Uo askeri şeflerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Amerikan Demokrat kongresinde [Baş tarafı 1 incide] şöyle olmuştur:Harriman 103 Kefauver 189 Kaerr 62 Russell 15?Stevenson 185 Diğer mahallî namzetlere dağılan oy miktarı 364 tür-Michigan temsilci hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • iki kişi tentürdiyot içerek intihar etmek istedi Balatta Şair Niyazi sokağında 48 sayılı evde oturan İsmet Telister adında biri,işlerinin bozuk gitmesinden müteessir olarak bir şişe tentürdiyot içmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Dr.Musdddık ingiltere ile temasa geçti [Baş tarafı 1 incide] tüğünü,müzakerenin tamamiyle dostane bir hava içinde cereyan ettiğini söylemiştir.İngiliz diplomatı bu görüşmeye Dr.Musaddık tarafından dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • ihracat ve ithalât vaziyeti İstatistik Genel Müdürlüğü altı aylık mukayeseli cetvellerle vaziyeti aydınlattı Ankara,25 A-A)İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından verilen malûmata göre,ithalât ve ihraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Öğretmenler arasında nakiller 11 Millî Eğitim Müdürlüğü ortaokul ve lise öğretmenleri arasında yine şehir dahilindeki orta okullara naklolunmak istiyenlerin listesini hazırlamıştır.Bu öğrenmenler,münh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Orta Anadoluda seylâp [Baş tarafı 1 incide] arazinin büyük bir kısmı sular altında kalmış,köy evlerinin bir kısmı harap olmuştur.Bir çok hayvan da telef olmuştur.Kütahyada bir,Emet't» iki,Tavşanlı'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Mısır ordusu tasfiye edilmeye başlandı Londra 25 Radyo)Bugün Mısır ordularının yeni başkomutanı Gn.Necip,Başbakan Ali Ma hır Paşa ile bir mülakat yapmıştır.Iskenderiyede vuku bulan bu görüşmeye Gn.Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Ulus gazetesinin arşivi yandı [Baş taraflı 1 incide] geç vakitlere kadar sürmüştür.Bu arada ulus meydanınıbüyük bir halk kütlesi kaplamış ve itfaiyenin çalışmasını güçleştirmişse de zabıta ve sonradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Kuzum siz orada ne haltediyorsunuz?Hâlâ işi halledemediniz mi?Her şey yolunda.Merak etmeyin.Lâf!Bir de bana sizinle Johnson'u methetmişlerdi.Miskinlerden hoşlanmadığımı size söylemedim mi?Sözlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • [lîaş tarafı 1 incide] la beraber.Ankaraya dönerek bazı isler yapmak için vakit kazanabileceğine inanıyordu-Ne yazık ki hastalığın takip ettiği seyir arzularının yerine gelmesini imkân haricine çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Orta Doğu savunması meselesi Batılı diplomatlarla gelecek hafta müzakereler yapılacak Washington 25 A.A.İyi malûmat alan Amerikan çevreleri,Orta Doğunun müdafaa plânının tanzimi için ilgili hükümetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.07.1952
  • Üç atletimiz [Baş tarafı 1 incide Doybak,Kemal Horolu ve Ekrem Koçaktır-Kafile başkanlığının bunların yaptıkları hareketi resmen açıklamamasına rağmen bu hareketin uygunsuz olduğu ifade edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.07.1952
  • r EVLERE BAHÇELERE ARSALARA İNŞAATLARA FABRİKALARA İT.2 v« 3 Parmak Gaz ve Benzin Motorlu SEYYAR TULUMBALAR «KiKie »sirtW» SURLA BİRADERLERİ EN KÜÇÜĞÜNDEN EN BÜYÜĞÜNE KADAH ELEKTRİK MOTORLU Tulumbalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • İfemjâs 32 kişilik üstü açılır konforlu Yf?Şehir dty katlarında PİZEL OTOBÜSLERİ Al İZ GELMİŞTİR i YAKUP SOYUGENÇ Türkiye Umum Mümessili:Taksim,Cumhuriyet Cad.Pakap.3 Tel 87352 87353 Telgraf:SOYUGENÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • Neşriyat NAİLİDEN ŞİİRLER:Düzceli Nailî eski ve yeni edebiyatımıza bir dolunay halinde dotf» du.68 lik bu ihtiyar şairin şiirlerini zevkle okuyacaksınız.KÜÇÜK DERGİ Aylık fikir ve sanat dergisi.îstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • em AYDA 10 y İ12 Lira TAKSİTLE Trikotin Divitin Gabardin Kumaşlardan Birinci sınıf ısmarlama {Manto-Tayyör 120 160 liradır L Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Kahmudpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No-18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın Defterdarlığından:1 Eksiltmeye konulan iş:«112-123,05» yüz on iki bin yüz yirmi üç lira beş kuruş keşif bedelli Aydın Hükümet Konağı esaslı onarım ve çatı inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • GARAJLAR.BOYACILAR ve ŞEKERCİLER için Bekli mazot yakan her boy kayış vasıtasile yahut elektrik motoru benzin ırotörü ile çalışan her çeşit İngiliz ve Alman Kompresörleri gelmiştir-istenirse mahallind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara;Karşı.i 6RİPİN KULLANINIZ!Gripin Baş,diş,adale,sinir,ağrılarına karşı Ha* farı ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir fok fenalıkları önler.Süratle hazmolur.ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.07.1952
  • Ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânlar Aşağıda cins ve mı kıları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan