Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • ¦ff&pfo İHrtumu.Bugün gehrimizde ve civanda bava umumiyetle bulutı ve mevzu yağışlı geçecekava sıcaklığı biraz azalacak-56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • izmirin meşhur dördüzltri plajda tzmirin meşlrar dördüzlerinin 3 yaşma bastığını dün bildirmiştik.Resimde 4 sevimli kardeş Inciraltı Plâjıuda banyo ederken görülmektedir.Foto:Ege Ajansı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Dün bir İngiliz filosu geldi İki uçak gemisi,bir kruvazör,iki muhrip ve bir yağ gemisinden müteşekkil.İngiliz filosu dün sabah limanımıza gelerek Dolmabahçe önünde demirlemiştir-Filo komutanı Visamira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Dünkü atletizm müsabakaları Helsinki 24,Orhan Türel telsizle bildiriyor)Helsinki olimpiyat stadında atletizm müsabakalarına bugünde devam edilmiştir.Günün en enteresan müsabakalarından biri çekiç atma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Balkapan yangını Yangının dikkatsizlik veihmat yüzünden çıktığı anlaşılıyor Evvelki gün saat 12 30 sıralarında Talıtakalede.İQİnde 151 ticarî müessese bulunan Balkapan hanında yangın çıktığını yazmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Koreye gidecek kahramanlar Bu ayın 29 unda İzmlrden Kore'ya harehet edecek olan 3600 kahramanımızın ve halkın iştirakiyle Seferihisar talimhanesinde bir mevlit okutulımıştıır.Foto:E«e Ajansı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • İranda komünistlerin dünkü taşkınlıkları Son hâdiselerden faydalanan kızıllar bir Amerikan subayını dövdüler ve Amerika aleyhinde nümayiş yaptılar Londra,24 Radyo)îran saat müddetle müzakerelerde bu-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Mısırdaki hükümet darbesi ısırda.Cenubî Amerika cumhuriyetlerinde yapılanları andırır bir hükümet darbesi oldu-Ordu tarafından sevilen kumandanlardan Tümgeneral Necip Paşa Kaimede bulunan kıtaları har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Serbest güreşte şampiyon olan Hasan {Isttıtci,son macında FinU güreşçiyi yenerkîn Foto:A.P.V Greko-Romen müsabakaları Dün dört güreşçimiz rakiplerini yendiler Kemal Demirsüren tuşla,Ahmet Şenol,Ali Öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Amerikada Çelik grevi sona erdi Sendika liderleri Trumamn müdahalesi ile greve son verdiler Vaşington,24 AP)Birleşik Amerika çelik endüstrisinde bir buhran yaratmış olan grev,bu akşam Beyaz Sarayda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Atatürk vasiyetnamesini ihzara karar vermişti Umumî Kâtip Hasan Rıza Bey diyor ki:Uzun kirpiklerinin ıslanmış olduğunu farkettim.Bütün hastalığı müddetince gösterdiği yegâne zaaf bu idi.Bu yazıların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • İbret Aynası Kılavuzu karga Acaba şu meşhur Felek.Türk millî güreş takımının Helsinkide düştüğü hacil vaziyetten Türk sporculuğunun kendi yüzünden hattâ İrandan da aşağı,dö:vlüneü dereceye düşmesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Malköy'ü sel bastı o-Malköy Temelli arasındaki demiryolu hasara uğradı Ankara,24 T.H.A.Haymana istikametinden gelen kuvvetli bir sel,Malıköyü ile Temelli istasyonları arasındaki demiryolunun iki kilom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Demokratlann en kuvvetli adayı Stevenson Truman partisinin dış siyaset programı Hazırlanan tebliğde dış politikada hiçbir değişiklik yapılmıyacağo belirtiliyor Chicago,24 temmuz USIS)Tasvip edilmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1952
  • Mısırda hükümet darbesini yapan General Necip Krala bir üitsmaton verdi Kral Faruk,generalin bütün isteklerini kabul etti.Darbei hükümet dış siyasete tesir etmiyecek Mısır'da hükümet darbe sini yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • MAKALE Zavallı Baltacı ismail Hami DANİŞMEND Te'siri asırlarca sürmüş bir takım siyasi iftiralar vardır:Zavallı Baltaeı-Mehmet Paşa'ya atılan iftira işte öyledir.Dünkü gazetelerin birinde bu tarihi if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • KISA HABERLER Şehrimize sebze ve meyva muvaredatı gittikçe artmaktadır.Bu,fiatların düşmesine âmil olmuştur.Domates ve patlıcan Halde 20 25 kuruş arasında satılmıştırjr Belediye Rumelihisarını Fatih M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • POLİSTE ¦jr Osman Yalçın adında biri sarhoş bir halde Tavukpazarında oturan Beytullah adında birinin evine taarruza yeltenmiş ve yakalanmıştır.Bakırköyde oturan Nimet adında bir kadın zabıtaya müra ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Haremi Şerifi ve Ravzai Mutahharayı ziyarete hazırlananların bu sene veba dolayısile Hacca gitmelerine müsaade edilmiyeceğine dair haberler çıktı-Bunu gazeteler de okuyunca şu hâdiseyi hatır ladım:193
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış jterling ûolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • RÖPORTAJ Yavuz hırsızın ev sahibini bastır m Bir sun mahkemeye geliyoruz-Ben dâvncı o hırsızlıktan suçlu-İki gün sonra buradayız-İ5iı deia o davacı ben dövmek ten maznunum-Garip hâdiseler insanın ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Terfi ettirilen d ok t o rlar o-Şehrimizde sağlık müesseselerinde çalışan doktorların bir kısmı terfi ettirildi Şehrimiz il ve Belediye Sağlık Müdürlükleri emrinde çalışan tabip,sağlık memuru,hemşire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Amiral M.Ali Ülgen dün defnedildi Vefatı derin teessür uyandıran eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mehmet Ali Ülgenin cenazesi dün askerî törenle defnedilmiştir.Rumelihisarındaki evinden alınara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • 25 jü.Temmuz ^2 1952 Tem.Cuma 1368 VAKÎT VASATİ EZANİ Güneş 4.50 9.16 Öğle 12.20 4.47 İkindi 16.17 8.44 Akşam 19.32 12.00 Yatsı 21,27 1.53 İmsak 2.43 7.10 Hic.3 Zilk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Yolova C.H.P.teşkilâtından istifalar Yalovanm Kocadere köyü eşrafından olup bugüne kadar C.H.P.teşkilâtında çalışmış olan Tevfik Günaydın,Mustafa Coş kun,îsmail Kaya ve yüze yakm arkadaşı C.H.P.den is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • D,P.il Merkezinde dün yapılan toplantı Dün Demokrat Parti İl Merkezinde ilçe başkanlarının iştirakiyle saat 14.30 da bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda teş kilâtın iç bünyesini alâkadar edetı muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • HALKIN SESİ I Susuzluğa bir çare Büyükadada Hüseyin Hoş-gör yazıyor:«Anadolu yakasının her se ne su sıkıntısı çekmesine bir çare olarak sarnıç yapılması ve kuyu açılması tavsiye e-dildi.Şüphesiz bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • SERGİ •JC Yozgat Lisesi eski resim öğretmeni Cemil Bingöl tarafından dün saat 17.30 da Beyoğlundaki Olgunlaştırma Enstitüsünde bir sergi açılmıştır.KONGRE Eski Muharipler Birliğinin Kongresi bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Üç gemici bir barda kavga çıkardılar Evvelki gece Beyoğlunda Tabarin Barda bir kavga olmuştur.Limanımıza bağlı Demirağ gemisinin mürettebatından Selçuk,Ahmet Gençal ve Hikmet Aslan adında üç kişi Taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Fe c î bir tren kazası o Lokomotifin altında kalan bir adamın kolu ve bacakları kesildi Dün sabah Kumkapıda feci bir tren kazası olmuştur.Floryadan Sirkeci İstasyonuna gitmekte olan makinist Cemilin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Dünde bir handa yangın çıktı Dün Mercanda Tacirhane sokağında Birol Hanında bir yangın zuhur etmiştir.Genişlemek istidadını gösteren yangın,itfaiyenin gayretiyle kısa zamanda söndürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Tahsil için Avrupaya gönderilecek talebeler Hukuk Fakültesi mezunlarından Adalet Bakanlığı hesabına,hukuk doktorası yapmak isteyen 5 öğrenci Avrupaya gönderilecektir.Ankarada yapılacak müsabaka imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1952
  • Bazı Tekel maddeleri serbest bırakı Mevcut rakı,şarap ve bira fabrikalarının kıymetleri ayrı ayrı tesbit ediliyor Kibritten sonra,soma,ispirto ve patlayıcı maddeler hariç,diğer Tekel maddelerinin imâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Kızıl esir kampları karışıyor Romen gazeteleri bazı kamplarda isyan çıktığım itiraf ediyorlar Viyana,24 Nafen)Ruınan yanın bazı esir kamplarında isyan çıktığı öğrenilmektedir,ilk defa olarak Rumen kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Bir uçak duşta yolcular kurtuldu Orleans,23 A.A.Londra Mısır arasında sefer yapan dört motorlu bir İngiliz uçağı dün gece,Pitshivers civarında yere düşerek ateş almıştır.Uçakta bulunan 60 yolcu yan gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Vefat Merhum Ahmet Hulusi beyle Tevfika Nuriye hanımın oğlu,Leman Tozan'm eşi Nur ve Billur*un babası.Mediha Varonun kardeşi.Doktor Faik Sangu'nun eniştesi ve Yapı ve Kredi Bankası Adana Şubesi Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Vefat Adana Şubemizin çok kıymetli Müdürü MACİT TOZAN arkadaşımız genç yaşında müptelâ olduğu hastalıktan,gösterilen bütün ihtimamlara rağmen,kurtulamıyarak 24/7/1952 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • de inzimam eden reyleriyle» lıe men de ittifakla ytN—e geçin Siyasi İcmal Tahranda bey ram Dün gelen telgraflar Tahranın iki bayramı birden tesid ettiğini bildirmektedir-Gavam'ın tevkif haberiyle bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Kenan Doğrusöz yalan söyliyerek para kazanıyormuş Ankara,24 ANKA)Florya Otelinde oturan Kenan Doğrusöz,gayet şık giyinen bir zat,iş bulmak va'adiyle birçok kimseleri dolandırmak suçundan tev kif edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • İtalyan kızılları o-Üyelerin kontrol edilmesi için hafiye teşkilâtı kuruluyor Londra,24 Nafen)Roüiadan gelen haberlere göre,İtalyan komünist partisi üyelerim:esaslı bir şekilde kontrol alimin bulundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Ankara kalesi o-Belediye tarafından turistik bir hale getirilecek Ankara,24 T.H.A.An kara Belediyesi,tarihî Ankaıa Kalesini turistik bir hale getirmeğe karar vermiştir.Bu maksatla,Belediye Başkanı ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Fransız Tunu had Tunus Beyi Fransız Cumhurbaşkanı AurioS'a dün bir protesto telgrafa çekti Tunus 24 AP)Tunus Be yi,huzursuzluk içinde kıvra*;jp memleketinde,Fransızların tatbikini düşündükleri reforml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • VB 9 ıhını 51 Larry onu öperek beraber kalmak için ısrar etti-Fakat Saba yorgunluğunu ileri sürdü,ve ayrı odasına çekildi-Kapıyı örterkeu aklına Maria-Louisa Blancanm kocası gel di-Kilidini çevirdi-Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Yerli film sanayii,Tarık BUĞRA 21 temmuz taıihli Milliyet'de «Fransa'da yerli filmciliği himaye» başlıklı şöyle bir haber vardı:«Fransa sinema sahasındaki rekabetin önüne geçebilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Bir ay içinde 2026 köpei itlaf edildi Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü,şehrimizdeki başıboş köpek ve kedilerle mücadeleci devam etmektedir.Aldığımız malûmata göre;haziran ayı içinde 2026 köpek ve 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Bir Tekel heyetiniz Pakistana gitti Karachi,24 AP)5 kişilik bir Türk ticaret heyeti Pakistanda bir sigara fabrikası kurulması imkânlarını araştırmalı için buraya gelmiş ve geçen haftadan beri tetkikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • İKTİBAS erikanlaşan kadınların başı dertte Bunların öbür yerli hemşireleri gibi,erkek karşısında diz çökmemelari,kendilerine sual sorulmadan konuşmaları,erkekten önce yürümeleri,hele sokaklarda şapurş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • munEann isyanı Tokyodan bildirildiğine gö re Hamburg-hayvanat baaço sine gönderilmek üzere demir kafesler içinde tayyare meydanına getirilen üç may muna,ihmal veya bu hususa ait formalitelerin İkmal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • Bir çocuk çardaktan düşüp öldü Karabük,24 ANKA)Kapullu köyünde geçen salı günü Fatma Böcek adında bir çocuk 7 metre yüksekliğindeki çardak tan düşerek ağırca yaralanmıştır.Yavrucak,Demir Çelik Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Georgiadaki hapishanedeki mahkûmlara malaryaya karşı keşfedilen Daraprim ilâcımn tec rübesi yapılmıştır.Mahkûmlar tecrübelere gönüllü olarak iştirak etmişler ve mükâfat ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1952
  • ^jBasm mensupları dün Ca-zeteciler Bayramı münasebetiyle Taksim Gazinosunda bil yemekli toplantı yapmışlarda.o-gy Evvelki gün vefat eden Or-amiral Mehmet Ali Ulgoıin cenazesi dün askeri töreni* kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kara Ahmet Pehlivanın cihan pehlivanlığı nasıl doğdu?Cihan p3i!lv.ın?ığını kazanan Kara Ahmeds Paris ve Belçika Belediyeleri birer altın madalya vermişlerdi.Yüz elli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1952
  • Fransanın Riviera sahillerinde «Esi'arengiz İsveçli» ismiyle anılan ve kimftı nesi olduğu bir türlü öğrenilemiyen bu genç kadın yazın başından beri her sabah plaja koşup-güneş çekilinoeye kadar kumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.07.1952
  • Kadınlar arası Jimnastik hareketleri Helsinki,23 AP)Sovyet Rusya,gayri resmî puan tasnifinde,kadınlar arası jimnastik harekelerinin neicesinde,irleşik merikadan ileriye geçmeye yeni den muvaffak olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1952
  • Helsinkinin enteresan sporcuları 1952 Helsinki Olimpiyatlarının en enteresan sporcuları Japonlar olmuşlardır* Kısa boyları ve müthiş kabiliyetleriyle temayüz eden Japonlar aynı siplinli kafilesi olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1952
  • Helsinkiden gelen olimpiyat resimleri Fin güreşçisi San teri Keisala.M-Ali tslioğta gürelinden heyecanlı bir sahne Foto:AP)Fransız Leclerc'i müşkül bir vaziyette bırakan M-Ali tslioğlu rakibini lorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1952
  • Olimpiyat kürek yarışları finalini Amerika kazandı Helsinki,22 AP)Birleşin Amerika donanamısının sekiz teki ile,yine Birleşik Amerikanın iki çiftesi bugün Olimpiyat kürek müsabakaları finalinde bi rin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1952
  • Helsinkiden kısa ve meraklı not I a r kler atlet E.Zatopek'in rütbesini yükseltiyorlar Creko-ronıon müsabakalarında 87 kiloda güreşecek olan t-Atlı Olimpiyat stadına hediye edilen iki tuş Türkiye Japo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1952
  • ^mmm^o^^sİ Helsinkide dünya şampiyonluğu kazanan HASAN_GEMİCİ Samsunun Terme kazasından olan Hasan Gemici yüz deyüz bir Anadolu çocuğudur 1952 Helsinki Olimpiyatlarında memleketimize iki altın madalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 25.07.1952
  • Adalet amatör takımı Alpulluya gidiyor o-Adalet Gençlik kulübünün bu sene teşkil ettiği amatör takımı gelecek sezon için hazırlıkları na şimdiden başlamış bulunmak tadır.Kulüp idarecilerinden Fahir So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • tmm mı wnmm Sultan İbrahim tezelden bir içki sofrasının hazırlatılmasın!kızlar ağasına irade etti 51^ Eyüplü Voyvoda kızı baklalarını topladı;dudaklarını birbirine yapıştıra,yapıştıra anlatmağa başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • 51 Üsküdarda Vasiliyi görmüş ve güreş tarzına şahit olmuş olanlar endişede idi.Bunlarla Aliçoyu tanıyan ve ona güvenenler arasında şu kabil konuşmalar oluyordu.Ben bu karşılaşmanın neticesinden korkuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I!SOLDAN SAĞA 1 Söven.2 Elektrikte bir kanun;inan iki kelime)Sıfat takısı.3 Çoban eski terim)Tersi satışı frenleme;As.4 Bir ölçü;Genişlik;Sahil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • 49 Hazırlayan:Samiiı Nafiz TANSU Hami şehrinde son geceyi kervansarayda geçirdik ve sabah erkenden yola çıktık.Ben felâketi derhal anladığım için ve yerli kılavuzun da bize anlattığını bildiğim için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler 13.30 Kaoşık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14,20 Dans ve caz müziği «Pl 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • Trenüar Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 iskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Tat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.30 Anadolu eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.07.1952
  • İst.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları 48 ton Patates ile 27 ton kuru soğan kapalı zarfla 2-8-1952 Cu martesi günü saat 12 de Bolu As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Patates tutan 9600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Macarlara 7-1 yenildik [Baş tarafı 1 incide Erdoğan Necdet,Rıdvan Mustafa,Basri,Ercüment Vasıf,Tekin,Yalçın,Kâmil,Macit Oyuna Macarlar süratli bir tempo ile başladılar.Takımımız 4 hafla sıkı bir müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Truman partisi [Baş tarafı 1 incide çekte de.bir dünya harbinin daha başgöstermemesi ijinbütün kuvvetimizi kullanacağız-Bu hususta bütün milletin bizimle beraber olduğuna inanıyoruz-İkinci Dünya Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Mısırdaki darbesi [Başmakaleden devam] va içinde yaşadığına açık bir delildi-Bu vaziyet,Necip Paşa tarafından» öteden beri muğ ber olduğu hükümdara ve siyaset adamlarına karşı harekete geçmesini intaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • GL Necip Krala bir ültimatom verdi [Bas tarafı 1 İncide] şılanmıştır.Ali Malar Paşa henüz kabinesini kuramamıştır.Şimdilik kabinenin tam olarak teşekkül edemiyeceği bildirilmektedir.Diğer taraftan,Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Malköyü sel baıtı [Baş tarafı 1 incidej Durum haber alınır alınmaz Ankaradan 2,Polatlıdan 1 imdat ekipleri derhal vak'a yerine gönderilmiş ve tahrip olan demiryollarının tamirine bağlanmıştır.Vukua ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Trakyada açılacak Bay ar lisesi Atina,24 A-A-Dıişişleri Bakanlığınca neşredilen tebliğ.Bakanlık Müsteşarı Averoff'un.Batı Trakya'da Komotini'de «Celâl Bayar» adm da bir lise açılması gayesini istihdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • KADINLAR ARASI MÜSABAKALAR I düşmüş ve müsabakayı terket-Helsinki,24 A.A.Ka-1 mek zorunda kalmıştır.Afp.dınlararası 80 metre manialı finali şöyle neticelenmiştir:1 Shirley Strickland Avüstralya)10.9/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • ZATOPEK'İN KARISI DA ŞAMPİYON OLDU.Helsinki 24,Hususî)Meşhur Çek atleti Emil Zatopek'in karisi madam Zatopek cirit atmada olimpiyat şampiyonu olmuştur.Mamad Zatopek ciriti 50 metre 47 santim atarak ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Dünkü atletizm müsabakalan [Baş tarafı 1 incide] nn meşhur çekiç atma rekortmeni Nemeth genç bir Macar atleti olan Çermak'a mağlup olarak ancak 3 üncü gelebilmiştir.Çermak,60 metre 34 santimlik muazza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Dün dört güreşçimiz yendiler [Baş tarafı 1 incide cede Ali Özdemir ve Kemal Dcmirsüren rakiplerini yenmişler,Raif Akbulut ise kendi sıkletinin şampiyonu olarak tahmin ednen Rusa yenilmiştir.Bugünkü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • BURHAN FELEK'E ÇEKİLEN TELGRAF Hopa 24,Milliyet)Hopa Demokrat parti ilce kongresi bugün toplanmış ve memleket dertlerinin müzakeresi sırasında oliftipiyat müsabakalarına katılan güreşçiler meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline l/ağlı Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo alternatör grubu ile yüksek tansiyon hava hattı ve alçak tansiyon şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • İranda komünistlerin taşkınlıkları [Baş tarafı 1 incide] bildirdiğine göre mülakat sonunda Şah ile başbakan arasında tam bir fikir anlaşması hasıl olmuştur.Üç gün önceki kargaşalıklarda ölen Musaddık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] Bana yatağının ayak ucuna doğru bir yer gösterdi ve oturdum-Her zamanki suallerini tekrarladı:Ne haber?O günlerde Avrupada siyasî hava çok bozulmuştu-Atatürk umumî endişelere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • İTİZAR Olimpiyat müsabakalarının tafsilâtını tam olarak verebilmek için «Katil Aranıyor» romanımızı bugün de koyamadık* Aziz okuyucularımızdan özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • ¦TUZLA İÇMELERİ' OteL Lokanta ve tam teşkilâtile ziyaretçileri memnun etmekte» otomobil yolu ve hususi trenleri de münakalâtı her cihetten temin etmektedir» 10954)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Balkapan yangını [Bas tarafı 1 incide] Bu arada yangının çıktığı 35 sayılı ayna atölyesinin sahipleri Moiz ve ortağı Şalom dün ikinci defa sorguya çekilmiş ve görülen lüzum üzerine aynı atölyede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.07.1952
  • Dün bir İngiliz filosu geldi [Baş tarafı 1 incide] da ziyaret etmiştir-Bu ziyaret esnasında Vali ve komutan tahassürlerini bildirmişler dir-Müteakiben Vali sat 15-30 da gemiye giderek iadei ziyarette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.07.1952
  • v\W jr."Captain de Luxe„ Modeli 4 ON ve ARKA TEKERLEK SÜSPANSİYONLII ¥AKÜMÜLATÛR ve ELEKTRİK KLAKSONU «DİZLİK MUHAFAZALARI VE MÜSADEME DEMİRİ RÜZGARLIK Diğer modelleri de mevcutturpfM'.thCf «i nnm stı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1952
  • HORRIS-CONNERClAi 5 TONLUK KAMYONLAR*!f|C* Kamyonlardır.6 Silindirli Benzin motorlu veya 6 silindirli Dizel motorlu tipleri mevcuttur.TOrkıya Umum MumM».fiı SAFİR GENEL TİCARET TAŞ.İSTANBUL Morkaji Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1952
  • VEN' tf/Al'* İM 4iflE96SllS STEYR-DÂİMLER 5 TONLUK Dİ2BL KAMYONLARI Gerek motor,gerekse karoseri en ağır işlerde kullanılmak üzere üstün malzeme ile sağlam yapılmıştır-Bugün Avrupanın her yerinde rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1952
  • Çamaşırı İcatiyyen yıpratmaz.Elektrikli hususi boşaltma tertibatını haizdir.Zamandan,sabun* dan ve elektrik sarfiyatından âzami tasarruf sağlar.5 sene garantilidir.ÇAMAŞIR MAKİNESİ 25 LİRA PEŞİN AYDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1952
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Mı f I «a w udurlugunden Almanca ve İngilizce d İlerini bilen ve bu dillerle ticarî muamele ve muhaberata vakıf bulunan iki sekreter Daktiloya ihti yacımız vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1952
  • ist-Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla 15/8/952 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Polatlı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 25.07.1952
  • Goi be Teşhizatı ile birlikten firar etmek suçundan sanık Mülga 255.Sınır P.Alayı II.Tb.7.BL erlerinden aslen Silifkenin Tosmurlu köyünde kayıtlı olup ikametgâhı bilinemiyen Ali oğlu 927 D lu Zekeriya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan