Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • faffe^fcfcmtu Bugün şehrimizde hava sabahleyin az bulutla,öğleden ¦onra nisbeten açık geçecek,hava sıcaklığı biraz azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • K W" İ Pt ıtrfn I&^Sa P Bf Atatürk:Ne olacaksa olsun!diyordu Bir gün yatmaktan doğan sıkıntı ve toplanan suyu tazyiki ile birden bire:Boğuluyorum!diye yatakta fırlamış ve güverteye çıkmıştı.•48-Profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • İki gündür İranda ihtilâl havası esiyor Ordu ile silâhlı halk kütleleri çarpıştılar Kıvamussaltana Başbakanlıktan istifa etti.Halk Musaddık'ın tekrar kabineyi kurması için eski Başbakanın evi önünde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Bayarın kabulleri o-Cumhurbaşkanı» Başbakan Yardımcısı,Milli Savunma ve Sağlık Bakanlariylc Orgeneral Nuri Yamut ve Zekâi Okan^ı yemeğe alıkoydu Dün Ankaradan gelen Mü Savunma Bakanı Hulusi Kö men,Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Nuri Yamut'un tekaüt olacağı tamamen asılsız Ankara.21 A-A-MSI Temsil Bürosundan bildirilini tir:19-7-952 tarihli Hizmet «az(tesinde Genelkurmay Başkaı Nuri Yamut'un gözlerinden rı Devamı Sa:7 8Ü:9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Yakında şehrimize gelecek olan Elen Devlet Tiyatrosunun rejisörü Taki Mizeııides dün Yunan Konsoloshanesinde bir basın topalntısı yapmış ve klâsik Yunan trajedisi hakkımla izahat vermiştir* Foto:Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Eğitim Bakanının basın toplantısı Milli Eğitim Bakanı İzahat verirken Foto:Milliyet)Bir raüddettenberi şehrimizde toplatısı yapmış ve Bakanlığın* bulunan Milli Eğitim Bakını ait muhtelif mevzular Üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • î.a AMERİKAN DEMOKRAT PARTİ KONGRESİNDE Truman tekrar mı;seçilecek!Dün toplanan millî kongrede böyle bir cereyan belirdi Chicago.21 Radyo)Amerikan Demokrat Parti ı millî kongresi bugün Chicago'da Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Ridgvvay Atinada General» Ingilterenin Akdeniz komutanı Mountbatten ile Atinada görüşecek Atina,21 AP)Atlantik müttefiklerinin Avrupadaki kuv vetleri Başkomutanı General Matthevv Ridgvvay,5 günlük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • San ayi kongresi o-Şehirlerarası büyük kongre dün Bursada toplandı* Bursa.21 Milliyet)4r Şehirlerarası büyük sanayi kongresi bugün öğleden sonra Ticaret Odası salonunda ilk toplantısını yapmıştır-Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Kadıköyde su darlığı Bentler yapılıncaya katlar günün mua.ycıı saatlerinde su verilebilecek Anadolu yakası su şebekesinin bazı kısımları son günlerde sık sık arızalar yapmakta;bu arada bilhassa Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • 300 bin lira borç yapan tücccar ortadan kayboldu Galatada Minerva hanında ithalat v«Tİhracat işleri yapan Dunorient Max Rose adındaki yabancı uyruklu bir tüccarın piyasaya takriben 300 bin liralık bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Gölbaşında bir cinayet Bir genç» arkadaşını suya atıp boğdu Ankara,21 Milliyet)Pazar günü Gölbaşı Plajında vukua gelen boğulma hâdisesi tahkikatı bugün neticelenmmiş ve hâdisenin kaza olhıayıp cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Futbolde Antilleri 2-1 yendik Helsinki.21 Suibi Garan telsizle bildiriyor)Futbol takımımız bugün O limpiyatlardaki ilk maçını Hol landa Antiline karsı Lahti şehrinde oynanmıştır Üç bin kişinin seyrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Verdiğimiz bir cevap münasebetiyle Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger.1 temmuz tarihli Zafer gazetesinin ikinci sayfasının son sütunu kaşında yazdığı bir yazıda Lozan Konferansı hakkındaki kitabımdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1952
  • Arslanlarımız zafer yolunda Serbest güreş takımımız dün yedi galibiyet daha elde etti H.Gemici,H.Zafer,Adil Atan tuşla;Cemil Sarıbacak,B.Şit,T.Yüce ve İ.Atan sayı ile galip geldiler.M.Ali İslioğlu pua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • MAKALE Kıbrıs'ın elimizden çıkışı İsmail Hami DANİŞMEND Şimdf Yunan hükümetinin ilhaka çalıştığı Kıbrıs'ın elimizden çıkmasına sebep.93 seferi)nde Kus orduları istanbul kaplılarına dayandığı zaman imz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • KISA HABERLER Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,yarın saat 13.30 da Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonunda bir basın toplantısı tertip etmiştir.Vali bu toplantıda şehrimizi alâkalandıran muhtelif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • POLİSTE A-İbrahim' Özgür,Kâzım Çalışır ve Ahmet Aksu adında üç sa bıkalı Belediye çöpçülerinden Mustafa Kurt'un zarfçılık usulü ile 417,5 lira parasını çalmışlardır-Sanıklar yakalanmış,bekçinin parası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Son günlerde Türk musikisi için bir saadet güneşi doğmağa başladı diyebilirim:Millî duygu su daima canlılıkla temayüz eden sayın Millî Eğitim Bakanı Tevfik terinin mühim bir teşebbüsü var.Ciddi işlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Kambiyo Kapanış iterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Kskoudes ve esham Açılış I Kapanış 790.50 282 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • RÖPORTAJ Çöpçatanlar faaliyete devam ediyorlar Bir bavul dolusu zarfın içinde yığın yığın,boy boy cins cins resim,mektup,adres vardıc.Çöpçatan» kelimesinin nereden,nasıl geldiğini pek iyi bilmem.Ama,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Dairelerde j masai saati o-Dün bazı memurların vazifeleri başına geç geldik eri görüldü Son günlerde devam edegeien sıcaklar dolayısiylc vilâyetçe ces pit edilen yaz mesai saatleriııu)tatbikine dünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Milli oyunlar festivali Sanatsevenler Kulübü tarafın dan bir millî oyunlar festivali tertip edilmiş ve hazırlıklara b^ lanmışır.Festival Ağustos ayı içindo Ankara İstanbul ve Izmirde yo pılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Sağlık Bakanı dün ilk yardın hastanesinde tetkiklerde hulundu Şehrtmizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ dün sabah Beyoğlu ilkyardım hastahanesine giderek tetkiklerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Vali Resmen Belgrada dâvel edildi Vali ve Belediye Başkanı Prof Gökay,dün resmen Belgrada davet olunmuştur.Ziyaret tarihi henüz tespit edilmemiştir.Ziya retin Eylül ayı içinde yapılacağ:tahmin olunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Bir açaklama Üzerinde sahte sarı kart taşıdığı bildirilen Ümit Kuban adında birinin bazı resmî ve hususî müesseselerde kendisini «Milliyet gazetesi mensubu olarak tanıttığını öğrenmiş bulunuyoruz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • v-Hic.22 Temmuz Hu.29 9 Şev.1952 Tem.137i Salı 1368 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 4.47 9.12 öğle 12.20 4.45 İkindi 16.18 8.43 Akşam 19.35 12.00 Yatsı 21.30 1.54 İmsak 2.37 7.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • SAYIN DOKTORLARA Tüberkülozun yeni ilâcı INAZID Beher tablette 50 Mg.«Acide isonicotinique Hydrazide» ihtiva eden 50 ve 100)tabletlik şişelerde olarak ecza depolarına ve eczanelere tevzi edilmiştir-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • KONGRE İT Galatasaray Kulübü Denizcilik Şubesinin fevkalâde kongresi 2 ağustos cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır.TÖREN Rumelihisar ve Üsküdar Sultantepe ilkokullarının temel atma töreni yarın yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Memleketimizle Amerika arasındaki 'ticaret anlaşması feshedildi 13 sene evvel memlekemızie Amerika arasında imzalanmış olan ticaret anlaşması,her iki memleketin de isteği üzerine orgün evvel feshedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Pakistan devlet radyosu müdürü memleketimize geldi Pakistan Devlet Radyoları Mj dürü Zülfikâr Buharı dün uçakle?şehrimize gelmiştir.B.Buharî,memleketimizde bu lundugu müddetçe,Pakistan rao yolarında T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Halice rıhtım yapacak firmanın mümessili geldi Bir Hollanda firması bundar bir müddet evvel belediyeye mü ¦racat ederek Halice bir rıhtım inşasını teklif etmişti.Müessese nin bir mümessili dün Valiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Beş ilkokul binası daha inşa edilecek Belediye Daimî Komisyonu dün yeniden beş ilkokul inşaatını ihaleye çıkarmıştır,inşasına başlanacak ilkokullar şunlardır:Beykoz Esenceli,Şile Damalı köy,Sarıyer Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Yumurta ihracatı Avrupadâ hüküm süren şiddetli sıcaklar yüzünden satışlar azaldı Mevsim dolayısiyle şehrimi/piyasasına her gün 300 400 sardik ytımura gelmektedir,iri maı lar 95 100 küçük mallar 85 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • HALKIN SESİ Susuzluk ve kibra i;Jirail Felek yazıyor:«Bu sene bir çok masraf ederek Anadolu yakasına ij sayfiyeye gittik.Ben geçen senelere bakarak su sıkıntısı I;çekeceğimizi çocuklara söy-ledim ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Öz kızını fuhşa teşvik eden bir bedbaht Kızın babası tarafından bu hususta ileri sürülen iddia Savcılıkça tahkik ediliyor Savcılık öz kızını fuhşa teşvik eden ve para ile satan bir kadın hakkında kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Kaçakçılıkla mncadele Haziran ayı iğinde kaçakçılıkla yapılan mücadelede 298127 lira değerinde kaçak eşya ele ge girilmiştir.Bir ay içinde güney bölgesinde tespit edilen kaçakçılık vakalarının 71 i mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.07.1952
  • Gelıbolııya seyahat Birinci Ordu Temsil Bürosundan:10 Ağustos akşamı bir vapurla îstanbuldan hareketle 12 A gustos sabam dönülmek üzen eski muharipler ve şehit aileler)için Gelibolu yarım adasına I Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1952
  • Mısır eskrimde Sovyet Rusyayı 9-4 yendi Helsinki,21 A.A.Buffün-kü olimpiyat eskrim müsabakalarında Mısır Sovyet Rusyayı 9-4 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • "Sahte barış meleği,polis himayesinde Almanyaya vardı Hamburg,20 AP)Alman «Barış Meleği» Barbara Rotral Pleyer bugün uçakla buraya gel miş ve derhal polis himayesi talebinde bulunmuştur.Kendisini ünif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • 01 idi ya t yürüyüş müsabakasını bir italyan atleti kazandı Helsinki,21 A.A.Bugün yapılan olimpiyat müsabakalarında Guiseppe Dordoni îtalya)50 kilometre yürüyüş müsabakasını 4 saat 28 dakika 7 saniyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • Atletlerimiz müsabakalardan evvel bîr arada:Soldan sa£a doğru.Doğan Aearbay,Kemal Hor olu.Akın Altıok,Turhan îöker ve Cahit önel sveç Futbol Federasyonu Bergerüs ile konuştum isveç'in bu kıymetli futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • Yelken yarışları Helsinki,21 AP)5.5 metrekarelik yelkenliler müsabakasını bugün,Isveçin «Hojvva» tek nesi kazanmış ve 1,305 puan toplamıştır.İkinciliği 1.004 puanla Norveç'in cEncore» isimli telcnesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • Iimpiyat kürek müsabakaları Helsinki.21 AP)Olimpiyat oyunları kürek müsabakalarına bugün devam edilmiş ve dört çiftelerde,İtalya birinci Yeni Zellanda ikinci,Japonya üçüncü olmuşlardır.İkinci seçme gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • d-15 inci Helsinki Olimpiyat oyunlarında Yalınayak] futbol j Helsinki Sulhi Garan bildiriyor)Yugoslavya-î nın Hindistanı 10-1 mağlûp ı ettiği maçta.6 Hintli fut-11 bolcu yalınayak oynadılar-Esasen siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • Olimpiyatların ilk gününden gelen resimler elsinlci Olimpiyatlarının rinci gün enstantaneleri Olimpiyat spor müsabakaları Finlandiyanın muhtelif şehirlerinde pazar gününden itibaren başlamış bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
  • 22.07.1952
  • Olimpiyatların günlük programı 1 22 Temmuz Salı Sa?t 8.0ü de:Serbest güreş tartı)Olimpiyat Köyü i 8.00 de:Eskrim VVestend ı 8.00 de:Jimnastik Kadınlar)Messuhalli II ı 9.00 da:Modern pentath»^ Hameenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Spor
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • Para çantası alınacak Devlet Demir Yolları Haydarpa* şa Satınalma Komisyonundan:1 Numunesi komisyonda mevcut 250 adet kügük para çantası açık eksiltme ile satın alınacaktır* 2 Muhammen bedeli 4500 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 46 "Asyada harp her zaman vardır.Asya kıtası kavgasız yapamaz,Hele bir defasında Markopolo dedi,zavallıların vücudüne bal sürmüşlerdi.Arılar adamın çıplak vücudüne konarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • 48 Fakat bizim pehlivanımız böyle güreşir.Şimdiye kadar kar şılaştığı bütün pebl.vanHrla da bu şekilde güreşm'^tir.Abe buna güreş değil dövüş derler.Olmaz böyle şey.Kol bacak kaparak güreşmek olur mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • istanbul Sıhhî Kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan:2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ilân edilip 23 temmuz 952 çarşamba günü saat 1500 den itibaren sırasiyîe ihaleleri yapılacak olan kSıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALİ NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kitabî ilânları Kapalı zarfla numune,evsaı ve şartnamesine uygun olarak 15,000 çift Trandafora 15,0X çift kazoma dikişli er kundurası alınacaktır.İhalesi 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Bayram Aracıdan türküler «Pl» 13.30 Dans müziği «Pl 13.45 Şarkılar 14.20 Öğle konseri cPl» 14.45 Şarkılar «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve dans müziği «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • vaianz J&mo w*Mkncİ44o Valide Sultan,Veziriazamı kolundan yakaladı ve sürükîercesine kendine çekti 48 Lütfen arz buyurun;ulema İçine bu gibi reziller sokulmasın!Sadrâzam cevap vermedi.Soğuk bir vedal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1952
  • BULMACA Hazırlıyao:Sadi BORAK 1 2 3 4 a 6 7 a a ıo w n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Undan yapılan şekerli madde;Nizam dinlemez.2 Derviş sopası;Keder eski terim çoğul)3 Gümüş;Roman min yatü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Bir İsviçr* firmasının yaptığı teklif İsviçreli bir firma belediyeye nüracaat ederek otomobillerin süratini kaydeden bir alet sat mak istediğini bildirmiştir.Bu ilet otomobillere takılmakta ve joförü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • 48 Hatıra defteri:«Larry ile her gün buluşuyorum-İhtiras kamçısı ile ayaklanan bütün varlığımla ona koşuyorum-Onu bir daha kaybetmek korkusu içimi boğuyor-Acaba ilerisi ne olacak?Yorgunum,artık bir tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Sihirli çizme Sihirli çizmeyi ayağınıza bir geçirdiniz mi ötesi artık kolaydır:Artık her şey isteğinize kalır ve siz dilerseniz arslan.dilerseniz kaplan veya karınca olursunuz Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • üverc İKTİBAS Ayinlerin çocuk kanı içen sihî Sihirbazlığın hareket noktası,Allaha,onun eserine vs emirlerine karşı top yekûn baş kaliErmak ve tapındıkisin şeytanla tam bîr işbirliği yapmaktır.Meşhur F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Kudüs cavasi İsrail hükümetinin Telavivdeki dev Jet dairelerini Kudüsüu kendileri tarafından işgal edilen nııntakasına naklederek burada daimi surette yerleşmeğe karar vermiş olduğunu anlatmak istediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Amerikada muazzam çelik grevi Sanayi hayatını felce ugratan grev 49 günden beri devam ediyor_Pittsburgh,21 AP)Bugün Beyaz Saraydan çelik grevinin sona ermesi için yeni imkânların mevcudiyei hakkında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • ICO bin frank tazminata sebep olan İstakoz Paris.21 Nafen)Geçenlerde bir lokantada bir istakoa müşterilerden birinin burnunu koparmış» müşteri de tazminat dâvası açmıştı-Bugün karara varan mahkeme,lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Kızıl papaz iddialarına devamediyor Canterburv İngiltere)21 AP)Dr-Hewlett Johnson,bu aksanı 1000 senelik Canterbury Katedralindeki âyin-i ruhanîyi idare ederken,yeniden mikrop harbi iddialarını ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Saba Melikesinin aşkına ait vesikalar Capetowu Güney AfrikaX 21 Nafen)Saba Melike sinin yaşamış bulunduğu şehri bulmak üzere iki seyyah yeni bir yolculuğa hazırlanmaktadırlar-Gilbert Harris ve Bernard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Mesut bir nişan Tüccardan Ahmet Faik Hürbaş kızı Ferhan Hürbaş ile gazeteci arkadaşımız Ali Rauf Akan'ın kardeşi Rahmi nişan merasimleri 20/7/1952 pazar günü Büyükadada seçkin davetliler huzunda icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Ankara'da Yenişehir Mithat Paşa Caddesinde kaloriferli parke döşeli,konforlu SÜMER Apartmanının Bir dairesi Sizin olabilir.Emirlerinizi bekliyen şube ve Ajanslarımızda 150 liralık bir hesap açtırmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Korede Müttefikler kel tepeyi işgal ettiler Günlerden beri elden eıe geçen tepe,tank ve uçak himayesinde ele geçirildi Seul,21 AP)Müttefik pfyadesi bugün,Kore cephesinin güney kesiminde,bir çok defala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1952
  • Yine sineğe dair Son zamanlarda mahallemizi kuşlar da istilaya baş-ladılar.Ebedî misafirlerimiz,daha doğrusu hakiki ev sahipleri olan kumrulara ilaveten serçeler,kırlangıçlar teklif ve davet beklemede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.07.1952
  • f%aristc yapılan bir güzellik müsabaka-jürinin seçtiği güzeli beğenmiven seyirciler kendi aralarında bir jüri tenkil etmişler ve diğer bir güzeli seçmişlerdir-Mütebessim bir cebre ile neticeyi bekliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Plevne kahramanı Gazi Osman Paşanın cenaze alayı Akif Paşa zade Reşit Beyin paşa için o günün hassa siiyeiine tercüman o^rc Plevne kahramanı Gazı Osman Paşa.ölümünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1952
  • tıİS9 INato'nun Güneydoğu Avrupa Bölgesi Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral James Gavln yedi kişilik maıyetiyle dün şehrimize gelmiştir.Tümgeneral James Gavin gazetecilerle konuşuyor.0^ Amerikan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] yaverleri beraber bulunuyor duk-Öğle yemeğini yine mo-j torda,yattaki âdetleri veçhile tertip ettikleri masalarda yedik.Yemekten sonra motorun salonundaki bir koltuk üstüne uzand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Ordu ile silâhlı halk kütleleri çarpıştılar [Baş tarafı 1 incido "adamışlardır.Milli cephe tarafından fener alaylan tertip edümiştir.Di£er taraftan istirahat etmekte olduğu Ahmet Abad köyünden dönen D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • İTİZAR «Katil Arauıyor» romanımızı koyamadık özür dileriz*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • ZAYİ Giresun Vilâyeti Nüfus Müdür lüğünden almış olduğum nüfmhüviyet cüzdanımı kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yokturtlhan Evrenkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Eğitim Bakanı [Bas tarafı 1 incide Memleketimize davet olunan ve Millî Eğitim mevzuunda tetkikler yapan Amerikalı profesörlerin verdikleri raporların Pa kanlıkça tetkik edilmekte olduğunu bildiren Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Dayarın kabulleri [Baş tarafı 1 incide] hurbaşkanı Celâl Bayan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğlunu.Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy meni,Sağlık Bakanı Ekrem Hayri Üstündağı ve Orgenera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Göl başında bir cinayet [Baş tarafı 1 incide Erdinç arkadaşının karısına göz koymuş ve bir müddetten be ri de kocasından ayrılmak için de teşvik etmeye başlamıştır.Bundan haberi olmayan Tunç Baykal ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Bir ingiliz filosu geliyor Glory uçak gemisiyle iki kruvazör dün Maltadan hareket etti Malta,21 AP)İngiliz Akdeniz Donanması Başkomutan Muavini Visamiral Rab Edwards'ın forsunu taşıyan Glor uçak gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Truman tekrar mı seçilecek [Baş tarafı 1 incide] Bu vaziyette Başkan Trumanın bu teklifi reddetmesi de çok zor olacaktır-Diğer taraftan aday olarak kimi tercih ettiğini bildirmeyen Truman'm,Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Kadıköyde su darlığı [Baş tarafı 1 incide tetkik etmiştir.Durumun vahametine şahit olan Vali,Bostancı mıntakasında su sevkına mâni olan ve arıza yapan eski boruların derhal değiştirilmesini bildirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Dünkü otletizm Helsinki.Sulhi Gara o telsizle bildiriyor)Olimpiyat oyunları atletizm müsabakalarına bugün de devam edilmiştir-Dünkü müsabakalardan sonra hava birdenbire bozmuş ve gece şiddetli bir fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Verdiğimiz bir cevap münasebetiyle [Başmakaleden devam] bir şekilde taayyün edip etmemiş oldugıonu araştırmış ve bu münasebetle,Lozan Konferansı ve İsmet Paşa adlı röportaj eserinizden de kısaca bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Mısır Başbakanı Sırn Pasa dün istifa etti İskenderiye,21 AP)Bugün öğleden sonra,26 ocak ayak lanmalarından sonra Mısırda teş kil edilen dördüncü hükümet olan Hüseyin Sırrı Paşa Kabinesi istifasını Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Serbest güreş takımımız [Baş tarafı 1 iticide] nun dört fena puvanı olduğu için bundan sonra yapacağı diğer müsabakaları tuşla kazanmak mecburiyetindedir.Bugün de Adil Atan,Haaan Gemici ve Haydar Zafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Futbolde Antillileri yendik fBaş tarafı 1 incide] Vasıf,Tekin.Yalçın» Muzaffer.Macid Danimarkalı hakem Yorkrâson'un idare etmiş olduğu ma* çın ilk dakikalarında,tamamiy le siyahilerden teşekkül eden A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Nuri Yamut'un tekaütlüğü [Baş tarafı 1 incide hatsız olması dolayısiyle kendi arzusiyle emekliye ayrılacağı ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı'aın getirileceği yayınlanmıştır-O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • 300 bin lira borç yapan tüccar [Raş tarafı 1 incide Max Rose bu arada Osmanlı Bankasına da 63.500 lira borç yaptığı için,Banka tarafından hakkında dâva açılmış,ancak duruşma celbini kendisine bildirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Ridgway Atinada [Baş tarafı 1 incide] kert tesislerini gözden geçirecek olan General,Amerikan Büyükelçisi Pnrifoy ile Yunan liderleri tarafından karşılanmıştır.Hava alaınındn Yugoslav askeri ataşeai R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Sânayi kongresi [Baş tarafı 1 İncide] Toplantıya.Bursa Ticaret Odası meclis başkanı Sait Ete kısa bir konuşma ile açmış,kongre başkanlığına İstanbul delegesi Hasan Dermanı ikinci başkanlığa İzmir dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1952
  • Mudanya yolundaki Fecî kaza Bir fabrikatör.Mııdauyaya giderken otomobil kazasında öldü.hemşiresi ve oğlu ağır yaralı Bursa,21 Milliyet)Bugün Bursa Mudanya yolu üzerinde bir tomobil kazası olmuş,bu kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.07.1952
  • inşaat Hânı Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:1 Enstitümüzde yapılacak 97.000 lira 69 kuruş keşif bedelili konferans salonu binasında 2490 sayılı kanun uyarınca kapalı zarf usuliyle 25/7/952 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1952
  • ELEKTİ wk Am m m I Elektrik ceryanı bulunmıyan yerlerde elektrikle işler bir buz dolabı kadar randıman eren,alelade bir gaz yağı lambası ile işler harika buz dolabı 15.4.60 ve 3 CUtaK hacminde.3 hey m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1952
  • uran Muayyen zamanlardaki sancılara karşı,son derece faydalıdır!16* •|iah 3^°S ıe GRiPiN Baş,diş,adale,«İni» ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1952
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Almanca ve ingilizce d UenM bilen ve bu dillerle ticarî mua" mçle ve muhaberata vdKıf bulunan iki sekreter Daktiloya ihti» yacımız vardır-Uygun üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran As-Sa-Al-Koda satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.07.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:I—Tunceli Kalan)ili için 1 adet 75-85 beygirlik dizel alternatör grubu satın alınacak ve mevcut santrala monte ettirilecektir-2 işin keşif bedeli 36 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan