Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Bugün şehrimizde hava;sa bahleyin deniz üzeri puslu v hafif bulutlu geçecek hava sr caklığmda mühim bir değişik lik olnuyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • W*,4&\Atatürk öleceğini artık biliyordu!Ara sıra şezlonglarında uzun otururlarken iki elini başının arasına alarak derin derin dalmaları ve bu arada iç çekişleri,içler acısı idi.Bunu görmek bir an içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Iran buhranlı günler arefesinde Kâşaniler silâhlı kuvvetle Tahrana doğru yürüyorlar Ordu,bu yürüyüşü durdurmak için emir aldı.Musaddık taraftarları,Kıvamussaİtana iktidarı terketmezse Abadanı havaya u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Amerikan Demokrat Partisi millî kongresi Başkan adayı seçiminin çok hararetli ve mUcadeleli geçeceği tahmin ediliyor Chicago,20 Radyo)Acıc Kasım günü yapılacak olan Baş rikan Demokrat Parti kongresi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Koreden gelecek olan kahramanlarımız v^ Korede Birleşmiş Milletler saflarında savaşmış olan 25 mel Türk Piyade Kıtası Japonya'nın Yokohama limanından memleketimize hareket etmişlerdir-Bir yıldan beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Ankaraya dün cevizden büyük dolu yağdı Ankara 20 ANKA)Bugün Ankara ve civarı boğucu sıcakla geçen en sıkıntılı günlerinden birini acaip hava şartları altında geçirmiştir.Birkaç gündenberi devam eden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Futbol maçları Yugoslavya Rusya ile 5 5 berabere kaldı Helsinki 20 Sulhi Garan telsizle bildiriyor)Bugün yapılan futbol maçlarının en önemlisi Helsinkide yapılan Yugoslavya Rusya maçıdır.Büyük bit kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Korede kanlı savaşlar dün de devam etti Kızıllar Kore harbinin en şiddetli ve korkunç topçu ateşini dün açtılar Seoul.20 AP)Müttefik piyadeleri Batı cephesinde Chorwon civarındaki Kel Tepede düşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Dün gelen ve giden Bakanlar Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı fstanbula geldiler Başbakan Yardımcısı ve Dev let Bakanı Samet Ağaoğlu dün sabah saat 10 da uçakla Ankaradan,Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • Olimpiygflarda güreşçilerimizin zafer günü Serbest güreşte yedi galibiyet kazandık Cemil Sarıbacak,Bayram Şit,İrfan Atan tuşla,T.Yüce,M.Ali İslioğlu,H.Zafer ve H.Gemici sayı ile galip geldiler.Adil At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1952
  • w»m M O Olimpiyat meşalesi Finlandiyalı meşhur atlet Nurmi taralından tutuş turu hırken Olimpiyat oyunlarının birinci günü Hesinki,20 Hususî surette gönderdiğimiz Sulhi Garautelsizle bildiriyor:Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Hic-21 Ru-28 Temmuz 8 Şev.1952 Teni.U7İ Pazartesi 1368 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.45 12.20 16.18 19.37 21.32 2.35 0.08 4.43 8.41 12.00 1.55 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • KOMGKRLİJK Beykoz Akbaba Köyünü Güzelleştirme Derneğinin yıllık kongresi dün saat 11 de köy odasında yapılmıştır.Istanbulspor Kulübünün yıllık kongresi 23 tertamıız çarşamba günü saat 17.3U da kulüp l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Tarihî Orhan Gazi Camii tamir ettiriliyor Eskişehir.20 THA.Vakıflar İdaresi.Bilecijkte bulunan tarihî Orhan Gazi Camiini esaslı bir şekilde tamir ettirmeğe karar vermiştir-Bu cami uzun zamandan be ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Emekli,dul ve yetimlerin maaş cüzdanları değiştiriliyor Maliye Bakanlığı» umumi muvazeneden maaş alan emek Ii.dul ve yetimlerin maş cüzdanlarının mutad tebdiline karar vermiş Lir-Bakanlık,ihtiyacı kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Zonguldak havzasında büyük arnaıı jnıaıı plânı Ankara,200 ANKA)îş letmeler Bakanlığı Zonguldalt havzasında büj'ük bir amancj man plânı ele almıştır.Henii?tahakkuk safhasına girmemiş o lan plâna bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • 50.000 kilometrelik köy yolu yapılacak Ankara,20 ANKA)Bayındırlık Bakanlığı devlet ve vilâyet yollarına mütenazır olarak köy yolları işini ehemmiyetle ele almıştır.150.000 kilometreyi bulan köy yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • İki kemli hâdise o-Fazla içki içen iki kardeş birbirlerini bıçakla yaraladılar Evvelki gece Beylerbeyinde küçük bir mesele yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur-Bu semtte,Burhaniye sokağında oturan Süley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Devlet Demir Yolları memurlarının ucuz eyleri Ankara,20 ANKA)w—Mec listen alınan bir kanunla Dev let Demiryolları memurlarını u cuz mesken sahibi yapmak üz ?re hazırlıklara başlanılmıştır Bu cümleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Deri ve köselcciler bir cemiyet kurdular Şehrimizdeki deri ve kösele tacirleri,esnafı İstanbul Kösele.Deri Satanlar ve Meşin.Sahtiyan Boyacıları Esnafı)adiyle bir dernek kurmuşlardır-Derneğin gayesi,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Belediye istikraz tahvili çıkarıyor Bir basın toplantısı yapıcak olan vali bu mevzuda geniş izahat verecek Belediyece yapılması karar-1 başlanabilecektir laştırılan büyük imar hamle lerine esas teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • On Alman milletvekili yakında memleketimize gelecek Alman milletvekillerinden 10 kişilik bir heyet ekimin son günlerinde memleketimize gelecektir-Evvelâ Ankaraya giderek resmî makamlarla temaslar yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Ticaret Odasında mühim bir toplantı yapılacak Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar Birliği 23 24 ve 25 temmuzda istanbul Ticaret Odasında umumi bir toplantı yapacaktır-Bu toplantıda.Odaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • İngiliz generali Evans dün şehrimizden ayrıldı Bir müddetten beri şehrimizde bulunan ingiliz Tümgenerali Evans dün sabah bazı askerî birlikleri gezmiş ve tetkiklerede bulunmuştur-Tümgeneral Evans gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • İngiliz Filosu o-Beş parçadan müteşekkil bir filo limanımızı ziyaret edecek tngilterenin Akdeniz donan masına mensup bir filo 24 temuz perşembe günü limanımızı ziyaret edecektir-Visamiral Raph Edwards
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Karaya oturan İngiliz şilepi henüz kurtulamadı Evvelki gün Zeytinburnu önlerinde karaya oturan İngiliz bandıralı Cattora şilebi tahlisiye ekiplerinin bütün gayretine rağ men henüz kurtarılamamıştır.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Denizcilik Bankası Merkez Müdürlüğü yakında faaliyete geçecek Denizcilik Bankası Merkci Müdürlüğünün 15 güne kadar fa aliyete geçeceği haber verilmek tedir.Bankacılık muamelesi de yapılacak* olan merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Memleketimizin turistik resimlerinden müteşekkil sergi Türkiye Talebe Turizm Teşkilâtına mensup 35 kişilik bir kafile italya.Fransa ve Almanyada tetkiklerde bulun mak üzere Avrupaya gitmiştir-Haldun A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Tümgeneral Cavin'in bugün şehrimize gelmesi bekleniyor Kuzet Atlantik Paktı Kuvvetleri Güney Avrupa Kesimi Başkomutanlığı Kurmay Baş kanı Tümgeneral Cavin'in bugün şehrimize gelmesi beklenmektedir-Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Çiftçiye 75 ton tohumluk dağıtılacak Ankara,20 Anka)Tarım Bakanlığı Üretim Çiftlikleri mia talısile geniş mikyasta tohumluk dağıtacaktır.Bunun için şimdi hazırlıklara girişmiştir.Slektö •den geçirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Pakistan Emniyet Genel Müdürü dün Istanbnla geldi Pakistan Emniyet Genel Mü dürü Ahmet Khan dün saat 17 de uçakla şehrimize gelmiş tir-Genel Müdürün bir müddet şehrimizde kaldıktan sonra Ankaraya gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • JNÜNI MI LEL ER HAKKIN Şeker enerji veren bir gıda olmak bakımından faydalıdır» bazan can kurtarıcı neticeler verir,fakat tahriş kaabiliyeti de vardır-Dr.Recep FERDİ JNUN MESELELERİ ER HAKKINDA Şeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • POLİSTE Fatihte oturan seyyar satıcı Ahmet Tekyılmaz adında biri Ömer öztaş adında eski bir arkadaşım sağ kolundan bıçakla yaraLanııştır.Kuledibi Kabakçekirdeği sokak 6 numarada oturan Donna Bahar,gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • ı vwww\N/ws/HALKIN SESİ Yeni polis otomo billeri Ilurşit Çamlıca yazıyor:«Emniyet Müdürlüğü emrine yeni otomobiller verildi.Şüphesiz bunun faydalarını inkâr etmek aklımızdan geçmez.Yalnız sık sık rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • RÖPORTAJ Gece yarısından sonra otel simsarları Güllükle yer bulduktan sonra soyunup yatlun-On beş dakika sonra caddede dolaşıyordum-Zannederim.Sirkeci deyince akla sirkeci dükkânından ziyade atel geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • MAKALE Dostlarımıza göre barbarlığımız İsmail Hami DANÎŞMEND Şimdi Yunan işgalinde bu-luuaıı Oa-İki-ada'nın Ana-dolu sahiline en yakınların-İ dan biri olan Istan köy adai çığında geçen gün Kıbrıs'ın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Libya Millî Savunma Bakanı yakında şehrimize gelecek Libya Devleti Millî Savunma Bakanının bugün şehrimi ze gelmesi beklenmektedir-Misafir Bakan,beraberindeki zevatla birlikte,Ankaraya gidecek,hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • Darüşşafaka Lisesine alınacak talebeler Darüşşafaka Lisesi,bu sene de ilkokulları pek iyi derece ile bitiren anasız,babasız çocuklardan bir kısmını alma ğa karar vermiştir-Bu maksatla namzet kaydına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1952
  • KISA HABERLER it Tarım Bakanlığı son senelerde memleketimizde yağlı tohumlardan ayçiçeği istihsalinin gün ı çtikçe artmakta olduğunu nazara alarak Kuzey Ameri kadan ıslah edilmiş tohum ithal etmeye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Sîyösî İcmal demokratlar kimi seçecek Cumhuriyetçiler,Cumhurbaşkanlığı namzedi olarak Eisenhoıver ı seçerek aralarındaki mücadeleye son verdiler.Taft,olgun bir siyaset adamı olduğu için mağlûbiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Artan trafik kazaları karşısında Meclisteki kanunun bir an evvel çıkarılması kararlaştı Ankara.20 THA.Son samanlarda yurdun muhtelif yollarında vukua gelen trafik kazaları hissedilir derecede ço ğaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • türkIye iş bankasi Ş E HZA DE B A Şl Bürosu Bugün Açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • 47 Belki beni çok değersiz bir şey ıç:n bırakıp gitmişti-O zaman,bütün bu acı hakikati öğrenin ce ne kadar üzülecektim.İzzeti nefsim ne kadar daha çok kırılacaktı-yok olacaktı âdeta çü'ikü ona geri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Ten ki delen niçin yılmah?Tenkid ve münekkit!meselesi son ayların en mühim konusu oldu-lîoııa dair akademik tonda ve kürsü işi bir hayli yazı okuduk,okuduklarımız kadar da görüp okum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Bu sıcak günlerde böyle bir} aka hiç de sofak kaçma!a Bu formülleri gözönünde tutacak olursanız hem ölüm* yol açacak kadar tehlike^ olan bîr belâdan uzak kalına hemde en bunaltıcı sıcaklarda vücudunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Balkanlar ka aışıyor Bulgaristanda geniş ölçüde askerî hazırlık yapıldığı bildiriliyor Münih,20 T-H.A.Hür Avrupa Radyosu)Sofyadan alınan son haberler Bulgaristanın Batılı devletlere karşı harbe hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • İngiEteredepul satışı mevsimi sona erdi Londra 20 Nafen)Londra da arttırma suretiyle posta pulu satışı mevsimi bu hafta kapanmıştır.Bu satış mevsiminde 250.000 ingiliz liralık pul satışı yapılmıştır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • 89 bin liraya Merine seyahat Brüksel 20 Nafen)Belçikalı âlim Dr.Jean Picard 1954 senesinde seyahat masrafı olan adam başına 89.000 İngiliz lirası verebilenin Merih yıldızına seyahat etmesi imkânının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Fransada yerli filimciliği himaye Paris 20 Nafen)Fransa sinema sahasındaki rekabetin önüne geçebilmek için yeni bazı tedbirler almıştır.Bu yeni kararname ile bir sene içinde yalnız 148 yabancı film it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Bir kadın,bir erkeği bıçakladı İskenderun,20 THA)Çay mahallesinde oturan Hay riye isimli bir kadın» sokakta ffiderken kendisine baktığı icin Abdurrahman isimli bir şahsı bıçaklamıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Iskenderıında da klakson yasağı tatbikına başlandı İskenderun.20 THA)Belediyenin kararı ile bugünden itibaren şehrimizde klâksoi^yasağına başlanılmıştır-Bugün akşama kadar alınan ilk netice,yasağın mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Mısır hükümeti temsilcilerini yurda davet etti İskenderiye.20 ANKA)Başbakan Hüseyin Sırrı Paşa,aynı zamanda Dışişleri Bakanı sifatiyle hariçte bulunan Mı sır temsilcilerini îskenderiyede aktedilecek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Truman çelik grevinin sona ermesini istiyor Başkan ihtilâfın sa baltaladığını katî Vaşington,20 AA)Kongreye gönderdiği 6 aylık iktisadî mesajda Başkan Truman.çelik grevine son vermek için acele bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Beydz kadın ticareti o-İskenderum!500 liraya bir kadını satanlar aranıyor iskenderun,20 T.H.A.Zabıta bir beyaz kadın ticareti hâdisesine el koymuştur.Bundan bir müddet evvel îs~ tanbulda oturmakta ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Amerikada 59.900 tonluk bir I uçak gemisinin inşa edileceği bildirilmektedir.James V.Fortestal ismindeki uçak gemisi 78.000.000 İngiliz lirasına mal olacaktır.İNGİLTERE İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Etilere ait yeni höyükler bulundu Malatya 20 T.H.A.Tarih profesörlerinden Bossert,yanında asistanı olduğu halde şehrimize gelmiş ve Aslantepe hafriyat yerini gördükten sonra Hekimhanın bazı tarihî ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Pahalılık yalnız gıda maddelerinde mi İstanbulini tanınmış bir Şahsiyeti dün ziyaretimize gelerek bizi taltif etti.Söz arasında pahalılıktan şikâyetimizin çok yerinde olduğunu söyledi.Fakat bunun yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1952
  • Hol9ywodda tasa rruf Metro GoId\vyn Bfayer Şirketi artist ve memurların maaşlarından indirmeler yamyor Hollywood,20 Nafen)Hollyvvood'un en büyük film kumpanyalarından Metro Mayer,ekonomi kampanyası aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.07.1952
  • IKorede çarpışan birliğimi?askerleri diğer milletlere mensup askerlerle kolaylıkla anlaşabilmektedir.2Koreden dönmekte olan birliğimizi ziyaret eden Gn Blackshear doktor Teğmen Fuat Asalı madalya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1952
  • h î ^ttiM-5 Beatrice Alfons adlı ti:italyan artisti Komada ı.Albergo clell'Amore» barında çalıştığı sırada bir Amerikalı denizci ile sevişmiş ve evlenmiştir-Artist kocası ile birlikte evvelâ Amerika'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Sevgilisinden aynlanuyan Yuvan heykel gibi donmuştu Petersburgda bir terzinin oğlu olan ressam Yuvan,büyük bir sanatkâr olduğu halde sınsfçılık dolayısjyle sevgilisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.07.1952
  • XV.Olimpiyat oyunlarının açılış resimleri Açılış merasiminden resimler XV-Olimpiyat Oyunlarının açılış merasimiden gelen resimleri bugün neş retmiş bulunuyoruz-80 bi ne yakın bir seyirci önünde muhteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • Olimpiyatların günlük programı 21 temmuz pazartesi I Saat 800 de Serbest güreş Tartı)Oümpiya t Köyü 800 de Eskrim VVestend i 800 de Jimnastik Messuhalli I t 900 da Kürek Tnivûllahtl 1000 da Serbest gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • Rımelihisar kulübü tarafından tertiplenen 1 A^ Boğazı geçme müsabakası Rumelihisarı Gençlik Kulübünün organize ettiği ikinci Boğazı geçme müsabakası dün Kanlıca ile Rumelihisarı arasında yapıldı-53 er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • Bugün hiç tanımadığımız bir takımla oynayacağız Ne Antil takımı bizi biliyor,ne bizonları biliyoruz SulhiGaran diyor oldu:Onlarda W.Helsinki Sulhi Baran bildiriyor)Kurada Antil ile karat karşıya düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • Jamaica bu atletten limitli bulunu yor Jamaika aşağıda resmini gördüğünüz atletten İDlimpi-yatlar için ümitli bulunmaktadır-tsmi Leslie Lang olan bu zenci atlet 400 metre koş maktadır-Bilindiği gibi J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • Helsinkide meşhur sporcular hakkında notlar 1952 Ölimpiyadının panoraması Zatopek ne âlemde?Puşkaş ne diyor?Glî piyadın en genç siması Meşhur Helsinki:Olimpiyat ekibimizden Orhan Türel bildiriyor)1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • 1960 Olimpiyat oyunları Milletlerarası Olimpiyat komitesi nezüindeki Pakistan delegesi Ahmed Gaffar,Pakistan'ın 1960 yaz ve kış olimpiyatlarını tertiplemeği komiteye teklif ettiğini söylemiştir.Ahmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.07.1952
  • Rio kupası maçları Rio-de-Janeiro 20 A.A.Rio-de-Janeiro futbol kupası maçlarında,Lisbonne'un «Sporting takımı,ZUrih'in «Grasshopers» takımını 2 1 yenmiştir.Sao Paulo'da Ascunsion'un «Li bertad» takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • $mm mı $mmm Sultan ibrahimin kafası durmadan işli yor ve nasıl eğleneceğini düşünüyordu 47 îmkân var mı arslamm?Sünbül ağa hemen ilâve etti:Haddine mi düşmüş!Yapamazlar mı dersiniz Kat'iyyen!Sultan ib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • 47 Moskof pehlivanının bu hareketi derhal seyirciler arasında süyû bulmuş ve halk söylenmeye başlamıştı:Çıksın ortaya biri be!Yok mu kendisine güvenen?Bu Moskofa iyi bir ders ver mek lâzım.Maamafih ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • BULMACA fuatpac Şaft.SOKAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN S.JA 1 Arkadaşları kötü iki kelime)2 liir hayvan:Yel ondan ne alır;Tapan 3 Müddet;Bir ecnebi ağansın kısaltılmışı;İnat mümessilidir 4 Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • 45 Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Güzel Türk kızı ile akşamın serinliğinde çağlayan suları,akan derelerin şırıltısını dinledik Taz güneşi acaba hatıralarınızı kurutmaz mı?Hayır,hayır,hatıralarımız hafız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Operet melodileri Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği PL)14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18.15 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından:1—Ankara Fen Fakültesinin 53691 lira tahminî kesit bedelli masa,ocak ve yazı tahtalarının yapılı ve yerlerine tcsbiti işi birim l'iatı esasına göre ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Ankara ekspresi yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] nezzüh seyahati arzu buyurdu j lar.Arzuları veçhile yat hazır landı ve o istikamete doğru iıa reket edileli.Erdeğe vardığıma,zaman demirlememizi emir bu yudular.Bir tesadüf olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Amerikan Demokrat Partisi millî kongresi [Baş tarafı 1 incide çecektir.Aylardan beri bütün Amerikada Demokrat Partililer tarafından heyecanla takip edilen-adaylar mücadelesi yarınki kongre ile sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • iyi ama bu iş için angaje edildim.Bir şeyler yapmak mec buriyetindeyim.Tabii.Yalnız ileri gitme.Çalışmakta olduğunu göster kâfi.Olur.Bu iş hiç şaka götürmez.Evlenme merasimi için kızın burada kalması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Askeri Tıbbiye binam Ankara,20 T.H.A.Cebecide inşaatı tamamlanmış bulunan Askeri Tıbbiye Okulu binasına ağustos ayı içerisinde Istanbuldaki Askerî Tıbbiye Okulunun taşınması takarrür |miştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Ankaraya dün dolu yağdı [Baş tarafı 1 incide plajına çekmişse de öğleden sonra gökyüzünü birdenbire kapayan bulutlar Gölbaşı ve civarına cevizden daha büyük dolu yağmasına sebebiyet vermiştir.îlk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Dün gelen ve giden bakanlar [Baş tarafı 1 incide Diğer taraftan;bir müddetten beri şehrimizde tetkiklerde bulunan Çalışma Bakanı Nuri Özsanls.Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek dün akşam ekspresle Eskişeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Iran buhranlı günler arefesinde [Baş tarafı 1 incide «Kavam,mevkiinde kalmaya teşebbüs ettiği takdirde,yok edilecektir.Eğer tek bir ingiliz petrol mütehassısı Abadana dönecek olursa,millet Abadan petr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Von Papenin hatıratı büyük alâka uyandırdı Sabık Ankara Büyükelçisi hatıratında kendisini de ağır bîr sekile itham ediyor Londra 20 T.H.A.Politika mahfillerinde büyük bir alâka ile karşılanan Von Pape
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Tallal'm sıhhî durumu Krah muayene eden Mısırlı doktorlar bazı tavsiyelerde bulundular Amman,20 ANKA)Kral Faruk tarafından intihap edile* rek Ürdün Kralı Tallâl'ı tedavi etmek üzere gönderilen iki pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Futbol maçları [Baş tarafı 1 incido maçı Yugoslavlar biraz şanslı olsalardı galip bitirebilirlerdi.5 5 berabere biten maç tem dit edildi.Fakat buna rağmen netice değişmedi.Rusya ile Yugoslavya maçı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Serbest güreşte yedi galibiyet kazandık [Baş tarafı 1 incide Dört dünya şampiyonundan mahrum olmasına rağmen güreşçilerimiz için Olimpiyat mü sabakalarını ilk günü zaferle neticelenişidir-Bugün yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • E.Maria Remarque Almanyada «Garp Cephesinde Birşey Yok» müellifi Almanyada tezahüratla karşılandı Berlin,20 T.H.A.«Garp cephesinde yeni bir şey yok eserinin yazarı Erich Maria Remarque 19 senelik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Korede kanlı savaşlar [Baş tarafı 1 incide kollan Kumsong yolu üzerindeki faaliyetlerini arttırmışlardır-Birkaç günden beri ilk defa olarak Amerikan Sabre tepkili uçakları Kuzey Batı cep hesinde Rus y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.07.1952
  • Olimpiyat oyunlarının birinci günü [Bas tarafı 1 incide kalabalığı büyük bir alâka ha takip etti.Seyirciler arasında Türkler,güreş meraklısı Finlar ve burada bulunan İran,Rus ve İsveç sporcuları bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN iç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divânyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • tımm Ayda 10 Lira Taksitle Moline Gabardin kumaşlardan Ismarlama elbise 130 Liradır Salâhaddin Karakaşh Müessesesi Mahmutpaşa Kapalıcarşı kapısı yanında No.18 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • jandarma Genel Komutanlığından:1 Kurtalan Jandarma Satınalma Komisyonunca Kürtaj landan Vana karşılıklı 750)ton ayniyat taşımı kapalı zarf usulile yapılacaktır.2 Beher kilosunun 6-50 kuruş tahmin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Kambiyo Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin.Liret Drahmi Eskoudes ye esham 1 Açılış Kapanış 790.50 790.50 280.50 280.50 0.80 0.80 64.03 64103 5.60 5.60 54.12.50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • W' İstanbul Sergisinden Sergimizin 31.Temmuz Perşembe günü akşamına kadar temdit edildiği ilân olunur.11654)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Genel Müdürlüğünden 1952 senesi içersinde Bankamız dış hatlar gemilerinde dilekçe ile kamarotluk ve aşçılık talebinde bulunanlardan 933 doğumlular hariç,diğer doğumlular münha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:1—üniversitemiz Taşkj.şla Merkez binasının çatı katında blokunıın ikmal inşaatı açık eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır-2—işin keşif bedeli «11 659-87»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • istanbul Defterdarlığından 1—Emekli» dul ve yetimlere ait yeni maaş cüzdanlarının 27-7-1952 tarihinden itibaren aşağıda yazılı tarihlerde alâkalı Malmüdürlüklerincc değiştirilmesine başlanılacaktır-2—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Eskişehir Valiliğinden 1 Eskişehir—Mayıslar olunun 18 263—76 063 Km leri arasının şose inşaatı ve toprak tesviyesi kapalı zarf usuiü üe eksiltmeye çıkarılmıştır» 2 Keşif bedeli 4 10i !3 S8 liradır-3 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Helikopterler vasıtasiyle kurtarılan kazazedeler kazalarına karşı tedbirler Kaza neticesinde denize düşen uçak yolcuları helikopter ve "tastık can i filika.ar,sayesinde kurtarabiliyorlar Uçak kaz.ılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • EKİPMANLARI İLE 2 TRAKTÖR l ADET 10000 5ADET 1000 LİRALIK PARA İKRAMİYESİ 21 TEMMUZA KADAR SİZ DE VADESİZ 150 EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINIZ.BU ÇEKİLİŞ 25 EYLÜLDEDİR T.C ZİRAAT BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • ist.Levazım Amirliğinden verilen askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik maddeler kapalı zarfla 3-8-1952 günü saat 11 de Elazığ As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi Ko.da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.07.1952
  • Yabancı memleketlere öğrenci gönderilecek Millî Eğitim Bakanlığından:Hukuk aoktorası yapmak ü/ere müsaba.a imtihanı ile Avrupa'ya öğrenci gönderilecektir.Gerekli şar lar 30 haziran 1052 tarih ve 701 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8