Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Bugün şehrimizde hava,unıuıniyetle açık geçecek,hava sıcaklığını muhafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Tıb tarihinde görülmemiş bir vak'a Bir çocuk bebeğini taklit için intihar etti Tıp edebiyatında eşi az görülür ve çocuk ruhiyatı üzerinde uğraşanlar için çok dikkate şayan,aynı zamanda da hazin bir in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Eva Peron'un h a s t a I ığı a ğ ı r I a ş t ı Buenos Aires,19 AP)Arjantin Devlet Radyosu dünkü yayınlarından birinde Bayan Eva Peron'un sıhhi durumunun «öğleden sonra gözle görülür şekilde fenalaşmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Başbakana hakaret eden bir avukat tevkif edildi Izmirı Bundan bir müddet evvel CHP-mensupları tarafından Kemalpaşa ilçesi Ulacık köyünde tertip edilen bir siyasî toplantı esnasında Başbakan aleyhinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Ordinaryüslükleri tasdik edilen üç profesör Ankara,19 T.H.A.İstanbul Üniversitesinin Uç profesörüne ait ordinaryüslük kararı yüksek tasdikten çıkmıştır.Buna göre,İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Ruşen Eşref emekliye ayrıldı Ankara.19 Milliyet;Atina Büyükelçimiz Ruşen Eşref Ünaydm emekliye ayrıl mıştır-Büyükelçinin yaş haddini doldurması dolayısiyle emekliye sevkedildiği bildiril inektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Tedavisiz hastalık 4 yaşındaki bir kız çocuku ihtiyarlama hastalığından ölmek üzere Chicago,19 AP)«Progeria» veya erken ihtiyarlama ismi verilen dünyanın en ender hastalıklarından birine tutulmuş [Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Tahran ve Abadanda dün ciddi karışıklıklar çıktı Musaddık taraftarları yeni Başbakan Kıvamussaltanayı öldürmeğe andiçtiler Tahran,19 Nafen)Bu sabah burada ve Abadan havalisinde ciddi hadiseler oltfuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Vali Gökay karikatürlerden şikâyetçi Dün gazetecilerle görüşen Vali» asayişin yerinde olduğunu ve pahalılıkla mücadele edildiğini söyledi Vali ve Belediye Başkanı Prof-Fahrettin Kerim Gökaydün kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Büyük bir petrol skandali o-Beynelmilel tröst 50 milyon dolarlık fazla kâr temin ı etmekle suçlandırılıyor Vaşington,19 AP)Dış memleketlerde yardım programı gereğince Batı Avrupa memleketlerine petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Olimpiyat ekipimizden Sulhi Gara n 1952 Olimpiyat oyunları dün Cumhurbaşkanı tarafından a Bugün serbest güreş müsabakalarına başlıyoruz,idareci ve oyuncularımızın bir kısmı üniformaları olmadığı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • istanbul limanında sıkıntı t halat ve ihracat işleri-mizde görülen inkişaf İstanbul limanım işlemez bir hale koydu.Vapurlar geiioyr,iki üç gün açıkta denıirliyerek boşalacak şamandıra bekliyorlar.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Resmi daireler saat 14.30 da tatil yapıyor Sıcakların artması dolayısiyle mesaiye sabahları saat sekizde başlanacak Şehirde sıcakların artması do Yarından itibaren mesai saatlelayısiyle memurların vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Albay Pamîrin ruhuna Mevlid S'WÎ't;W Kore'de şehit düşen» alay Komutanımız Albay Nuri Pamir'in ruhuna dün.Beşiktaş Sinan Paşa camiinde bir mevlit okunmuştur-Foto:Sami Önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1952
  • Atatürk günden süne eriyip sönmeye başladı Şık giyinmiş,en güzel çiçeği yakasına iliştirmiş,çaldırdığı şarkılara bizzat iştirak edan bu büyük adam hâlâ etrafına bir şey hissettirmemeye çalışıyordu.46-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Tarih Bahisleri Hâriçteki Türkler ve Türklükler ismail Hami DANİŞMEND m L Ali Naci Karacan'la Hüs nü Frkilet Faşa'nm hâriçteki Türklerden bahseden son makaleleri tabiî bat ulardadır:Her ikisi de Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Sovyet Rusya ve peyklerinin harp hazırlıklarına karşı Kuzey Atlantik paktına dahil Batılı hür milletler de,Birleşik Amerikanın liderliği altında,müdafaa düzen ve sistemler?ni tamamlamağa çalışıyorlar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Hic.20 Temmuz r?u 27 7 Şev.1952 Tem.137i.Pazar 13G8 VAKİT VASATI EZAN!Güneş 4.45 0.08 Öğle 12.20 4.43 İkindi 16.18 8.41 Akşam 19.37 12.00 Yatsı 21.32 1.65 imsak 2.35 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • SERGİ Fatih Çarşamba Biçki-Dikiş Yurdu öğrencileri dün saat 15 de okul salonunda bir sergi açmışlardır.TÖREN A-Üsküdar Sultantepe ve Rumelihisarı ilkokullarının temello ri önümüzdeki salı günü törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Bir gencin sapıklığı Tophane kahvelerinde yatıp kalkan ve seyyar kundura boyacılığı yapan Turgut Kaya adında 16 yaşında bir genç,evvelki gece Beyoglo İstiklâl caddesinde.Yaşasın Stalin» diye yükse kse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Ticaret odası ile Sanayi Odası arasında ihtilâf var Bazı gazetelerin,Ticaret Odası ile Sanayi Odası arasında ihtilaf bulunduğuna dair neşrettikleri haberler hakkında Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Yaman d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • RÖPORTAJ Çoraptan otomobile,eve» »rsaya kadar Iıcr şey taksitle ahndîktau sonra sıra evliliğe de geldi-Türlü türlü yemeği yapılabilen sebzelerin başında patlıcanın geldiğini söylerler-Oturtması,silkme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Sanayiciler kongresi Borsa kongresine bir çok sanayici iştirak ediyor Bursa Ticaret ve Sanayi O dası.Muamele Vergisi ve Si gorta Kanunlarının tatbikatın dan doğan güçlükleri göz önüne alarak yarın.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Bu sene zeytin mahsulü çok bol Zeytin istihsal bölgeleıinden gelen malûmata nazaran,bilhas sa Ege ve Marmara mıntakalannda bu sene mahsul çok bereketlidir.Ayvalık,Edremit ve Havran bölgelerinde yeni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Yabancı memleketlere mensup öğretmenlerin bir teklifi Bazı yabancı memleketlere mensup öğretmen ve profesörler,Türkiyede geçireceldei'i uzun ve ya kısa bir müddet esnasında kendilerini misafir edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • HALKIN SESİ i Bir sokak hâlâ tamir bekliyor Harbiye Ölçek sokak 169 j numarada Necip Er kip ya-zıyor:«Sekiz ay evvel gazeteni-zin 3 Aralık 951 tarihli ve t 571 sayılı Halkın Sesi sütu-nunda bir sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Domates ihtikârına meydan verilmiyecek İktisat Müdürlüğü pazar yerlerinden başka kasapları da devamlı surette kontrol edecek Belediyenin sebze istihsal mıntakalarında yaptığı teşebbüs üzerine meyva ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Karaköy ye Tophane rıhtımlarının durunn kontrol edilecek Denizcilik Bankası,Karaköy ve Tophane rıhtımlarının fapla yük konması sebebiyle çöküp çökmiyeceğini,bir tehlike bulunup bulunmadığını tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Adliyede yaz tatili Dün başlayan tatil 5 Eylüle kadar devam edecek İstanbul adliyesinde dünden itibaren yaz tatiline başlanmıştır-5 eylül gününe kadar devam edecek olan tatil devresinde nöbetçi kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Kuru üzüm ihraç şartları değişiyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca,kuru üzüm ihraç şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.Bu duruma göre;gerek borsa da satılan ve gerek.ihraç olunan Çekirdeksiz ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • Türkiye Öğretmenler Derneği Miliî Birliği kongresi devam ediyor Türkiye öğretmenler Derneği Millî Birliği 5 inci Büyük Kongresi çalışmalarına dün de devam edilmişir.Gündem gereğince dileklar faslında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1952
  • İngiltereden damızlık inek alınacak Tarım Bakanlığı memleket et ve sanayiinin ıslahı üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.Bakanllk İngiltereden et ve süt tipi boğa ve inekler getirtmeğe karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • İKTİBAS lığına şahitlik edenler v Fransız umumî efkârı,gazetelerde hemen hergiin bu hâdiselere dair yazılan haberler kşrşısında heyecana düşerken bir muharririn bu vak'aları delilleriyle toplayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • İst.Levazım Amirimi iden veriSen askerî kıtaat İlânları Aşağıda mıkdarı yazılı 6 kalem Sığır eti hizalarında yazıh gün ve saatlerde Edirne As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla Batın alınacaktır-Şartnameler Kod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞEHZADEBAŞI Bürosu Yarm Hizmete Giriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • %asî İcmal Yeni Iran hükümetinin siyaseti İranın yeni Başbakanı Ahmet Gavam» meclis huzurunda programını okumadan bu programın ana hatlarını bir beyanname ile açıkladı-Bu isticali,değişiklikten istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Orgeneral Tuncanın beyanatı Memleketimize avdet etmiş bulunan Org.N.Tunca dün ken dişiyle görüşen gazetecilere Yunanistan seyahati hakkında ezcümle şunları söylemiştir:Yunanistanda yapılan toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Yabancı memleketlerden 1000 yük vagona alıyoruz Ankara 19 ANKA)Ulaştırma Bakanlığı Adapazarı Vagon fabrikasında yük vagonu inşasına devam etmektedir.Bakanlık,memleketin her gün biraz daha artan münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Bulgar gazetelerinde çalışan Rus'ar Münih,19 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bulgar Komünist Partisinin organı olan «Rabotniçesko Delo» gazetesinde tercüman olarak 4 Rus'un ça lıştıgı,hakikatte bunların Mosk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Ridgway'in teftişleri Atlantik Kuvvetleri Başkomutanı dün tebdili kıyafet ederek teftişler iraptı Mayence.19 A-A)Atlantik Kuvvetleri Başkomutanı General Matthew Ridgvyay» dün tebdili kıyafet ederek* F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • israil Amerikadan askeri yardım istiyor Dışişleri Bakanı Moshe beyanatında İngiltere ve Fransadan yardım gördüklerini açıkladı.Telavıv,19 AP)Dışişleri Bakanı M-Sharettin basın toplantısında açıkladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Korede durum Müttefikler dün bazı yerleri ele geçirdiler Seoul,19 AP)Batı cephesinde stratejik ehemmiyeti haiz ve «Kel Tepe» diye isimlendirilen yamacın eteklerin den komünist kuvvetlerini tardetmek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Bir gemi yanıyor o-Yanmakta olan sarnıç gemisinin 45 mürettebatı kurtarıldı New-Port 19 A-A-Sarnıç gemisinin imdat işaretini alan iki yolcu gemisi yangından 3 saat sonra vaka mahalline gitmişlerse de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Yanda büyük bir linyit işletmesi kuruluyor Van,19 T.H.A.Gürpınar nımtakasında 580 hektarlık bir saha üzerinde bulunan linyit madeninin işletilmesi için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,hu susî teşebbüs sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER I R A K Bağdat polisi umumî emniyete zarar verecek hareketlerde bulunan 24 kişiyi tevkif etmiştir.Bunların gayri kanunî neşriyatta bulundukları anlaşılmış ve bu arada beyannameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Meşhur bir doktor öldü Oxford ingiltere)19 AP)Dünyaca tanınmış beyin ameliyatları mütehassısı Operatör Dr.Sir Hugh Cairns bugün 56 yaşın da olduğu halde burada Radeliffe hastahanesinde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Ammanda büyük bir kalpazan çetesi meydana çıktı Amman 19 Nafen)Amman'da emniyet memurları büyük bir kalpazan şebekesini mey dana çıkarmıştır.Şebekenin sah te para basmaya hazırlandığı sılada basıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • w& TUrkiyenin ismini bulamadığımız liste Fransız gazetelerinde okuduk.Amerikanın fevkalâde murahhası olarak Avrnpaya gönderdiği Villiam isruper,Avrupada bulunan Amerikan silâhlı kuvvetleri için cem'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • Amerikan eski muharipler birliği kongresine Churchill davet edildi Nev-York,19 AP)Gelecek ay burada yapılacak Amerika Eski Muharipler Birliğini/senelik kongresinde Mr.Chur chill ve Mr.Eden nutuk verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1952
  • $4Afy®At,ğofyAfl 46 Sevgili sesini içime akıtarak' içtim-Seninle tekrar konuşuyor* dum-Eski hıncımdan,acı hatıralardan» eser kalmamıştı-Seni dinlemekten başka b.r ğcy düşünmüyordum-Sen beni tekrar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.07.1952
  • "t Ressamlar berneği dün Muallimler Birliğinde yıllık kongresini yapmış ve aynı meslek teşekküllerinin birleşerek bir Ressamlar Federasyonu kurmak için teşebbüse geçmeye karar vermişlerdir-O Mehmet Ök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1952
  • Pin-Upîarıit ilk beynelmilel toplantısı Fran-kalı güzel Piıı-Up ınoılasmuı kendi memle sanın Caıınes şehrinde yapılmış ve Tahitili kcti tarafından ortaya atıldığını ileri süregüzcllcrdcn Hollandalı mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A GAZETE OKUYAN GÜZEL BIRKOjjU ATI Kendi mumunu kendi yakar,sırtındaki eşyasını kendi çıkarır,uykusu gelince ışığım söndürür,yatardı Çok güzel ve İngiliz cinsi bir koşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.07.1952
  • Elimine futbol maçları sona ererken ile hakem Ellis idaresinde oynıyor Bu maç büyük bir merakla bekleniyor.Hakemin ingiliz olması da oldukça enteresan Sulhi GAR AN Helsinki 17 Sulhi Garan Bildiriyor)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1952
  • Son hâdiseler ve tak^ Sadullah Çiftçioğİu neler düşünüyor?Helsinki.17 Sulhi Garan bildiriyor)Güreşçilerin son durumu sebebiyle;Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çift çioğlu ile görüştüm-Muhtelif isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1952
  • Atletlerimiz hangi serilerde yarışacaklar Osman Coşglil dünyanın en meşhur atletlerinin bulunduğu sarilere düştü Atletlerimizin yarışacakları turlar belli olmuştur.Osman Coşgül 5000 metrenin 2 nci ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.07.1952
  • Sadullah Ciffcloglıı soldan iki"™* Nasuh Akar.Yaşar Doğa.Ga/nn fer ve E Şefikle beraber Helsinki uçak alanında Rus-Bulgar o maçının iç yuzu Dünkü ayıdan devam YENİ BlR FUTBOL TARZI:Hem Ruslar,hem de B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • vaza*'-J&m6L& Volide Sultan oğlunu çileden için onu güzel sözlerle çıkarmamak avutuyordu 46 Ne güzel de kapışıyorlar!Diye hikmet savurdular.Artık sıra kadınların suya atılmalarına gelmişti.Sultan heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • İTİZAR Marfcopolonun maceraları isimli romanımızı koyamadık» özür dileriz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • ^WVNA^V W^/stanbul Sergisinden Sergimizin 31.Temmuz Perşembe günü akşamına kadar temdit edildiği ilân olunur.11654)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik maddeler hizalarında yazıh gün ve saatlerde kapalı aarfla Elâzığ As-Sa-Al Ko-da satın alınacaktır-Şartnameler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • Hazırlıyan:Sadi BORAK 7 8 9 tO 11 13 SOLDAN SAĞA 1 Peşine düş;Kakalo'nun biraderi.2 Gemi azıya almış olan;Keder.3 Karadenizli;4 Genişlik;Sözle rencide etme.5 İşaret sıfatı;Bir edat;Su.6 Siyah;Yapan.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • Kadın ve Adanada bir cadın kendisine âf attı diye çorabının içinden saldırmayı çektiği gibi bir kahveciyi bilmem kaç yerinlen vurmuş.Bir kadının bıçak taşımasını ve hele adam vurmasını boş görenlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Oyun havaları 13.30 Fehmi Ege ve arkadaşlarından dans müziği ve hafif melodiler 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızı «Pl» 14.45 Türkü le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.07.1952
  • 46 Bilâhare Sultan Azizi yavaş yavaş aşırıp,ensesini yere değer vaziyete getirdi.Artık padişah kurtulamazdı.Buna maddeten imkân yoktu.Bunu başta bizzat Abdülaziz olmak üzere orada bulunanların hepsi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] f lardı-I Atatürk,profesörün bu tav-Biyesini dinlemekteydiler-Artık yukarı kata.yemek salonuna çıkmaktan tamamen sarfınazar etmişlerdi-Şimdi yemeklerini aşağıda.bulundukları katt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı sebzeler açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Davutpaşa As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • tTİZAJÎ Katil Anmıyor» romanımızı koyamadık özür diloriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Amerikan Demokrat Parti Başkan adayı Millî Kongrenin seçeceği adayın tayininde işçi teşkilâtı mühim rol oynayacak Chicago,19 AP)Demokrat Parti milli kongresinin en esrarengiz adamı olmaya dç,vam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Orta doSu Savunma Paktı İskenderiye,19 ANKA)Amerikanın Kahire Büyükelçisi!Jeferson Caffery bugün Başbakan Hüseyin Bırrı Paşa'yı maka mında ziyaret ederek uzun bir görüşmede bulunmuştur.Görüş-meyi müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • İstanbul 4.cü icra tifflereBuriıtğuntfafi 952/3998 izaleyi şüyu suretiyle satılmasına karar venleı» ve bilirkişi tarafından tamamına 273700 lira kıymet konmuş olan B.oğlu Ci hangir mahallesi Oba sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Tarih bahisleri Hariçteki Türkler jI ve TiitklüfitSer Başlat a i ı 2 nci sayfada)tezada benziyen çok îuiıaf tecellilerine bile tesadüf edilir:Meselâ lsl&miyctteki içki yasağına rağmen sultanların huzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Vali Gökay şikâyetçi [Baş tarafı 1 ktcidel katürcüler ve fıkra yazarlarının mevzuu oluyor-Halbuki hâ diseleri görmek için tebdil gezmeye ihtiyaç yoktur-Fakat icabmda gecenin jreç saatlerinde bile aklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Kayseri Valiliğinden:1—Yapılacak iş kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapıla-cak olan Başköy Deve!yolunun «4+200—69+000 *rftometreleri arası yeni şose yapımı işi olup kapalı zarf usulü ile ihale olunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Kuaey Atlantik Teşkilâtında Ticaret Müşavirliği Ankara,19 ANKA)Paris teki Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı nezdinde Türk daimî delegeliğine Dış Ticaret DRiresi Müşavirlerinden İsmail Kavadar tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Resmî daireler TBaş tarafı 1 incide] da sona erecektir.Bu sene yaz saati tatbik edilmediği için sabahleyin saat 6 de mesaiye başlamanın müsait olacağı göz önünde tutulmuştur.Memurlann öğle üzeri halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Büyük petrol skandali [Baş tarafı 1 incide] Ayıu mesele hakkında demeçte bulunan Missouri Demokrat Senatörü Hennings,bu dâvama Amerika İngiltere adlî tarihinde gerek mali gerekse sosyal ve demokratik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Tahran m Abadanda [Baş tarafı 1 incide] dini liderlerden Kaşani'nin de bulunduğu kaydedilmektedir.Polis ile ordunun,vaziyete hâkim olduğu bildirilmektedir.Abadan'da çıkarılan karışıklık lar da süratle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • 1952 Olimpiyat oyunları dün açıldı [Baş tarafı 1 incide'] merasiminin yapılacağı Helsinkinin en büyük stadyomuna bir saat evvel giderek tribündeki yerimi aldım-Saat tam 13 de merasim başladığı zaman s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Eva Peron [Baş tarafı 1 İncide] Bayan Peron'un hastalığının ne olduğu şimdiye kadar resmen hiç açıklanmamıştır.Bayan Peron geçen yıl kasım aynıda Nevyorklu meşhur bir kanser mütehassısı tarafından mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.07.1952
  • Tedavisi?hastalık [Baş tarafı 1 incide] olan 4 yaşındaki bir kızcağız burada Illinois Üniversitesi Kliniğinde ölmek üzeredir.Doktorlar bu hastalığın tedavisine imkân olmadığını söylemektedirler.Bört y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.07.1952
  • THAL MALI 6 8—10—12 14 mm-BETON DEMİRLERİ Yeni partilerimiz gelmiş ve en ucuz fiyatlarla satışına başlanmıştır-Adres:Mimar Ksmaleddin Sok-Ne-4-6*8 Emniyet Müdürlüğü sırası)Sirkeci İstanbul Telefon:204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • Daniniaıkanın en şöhret bulan tamamen demirden imal edilmiş SKJOLD Değirmenleri sağlam,verimli,çok kolay kullanışlı.Un,Şeker,Kahve,Toz Kırma,Bulgur,vesair» hububatı istenilen incelikte çeker.Her alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • 1.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden İdare otobüsleri için şoför alınacak işletmelerimizin otobüslerinde şoför olarak çalıştırılmak TC ehliyetlerine göre ücret verilmek üzere aşağıdaki evsafı haiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • EKİPMANLARI İLE 2 TRAKTÖR IADET 10000 5 ADET 1000 LİRALIK PARA İKRAMİYESİ 21 TEMMUZA KADAR SİZDE VADESİZ 150 EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINIZ.BU ÇEKİLİŞ 25 EYLÜLDEDİR T.C ZİRAAT BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT AĞRILARA KARŞI ^aa ra/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • RiP başarı ile kutlanılırI GRiPiN Baş,diş,adale,sinir ağrıla* rını süratle teskin eder.Romatizma,lumbago,sancı ve sızılarına karşı fayani tavsiyedir.Bayanların muayyen zaman* lordaki sancılarında son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • İstanbul Belediyesinden:istanbul Vilâyetinin emirleri gereğince 21/7/952 gününden itibaren mesai saatleri S—1430 olarak değiştirilmiş bulunduğundan evvelce ilânları yapılmış olan arttırma ve eksiltmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • PNn bir radyoda aranan soğldmlık ve az pil sarfiyatı gibi başlıca meziyetler,Philips pilli ahizelerde fazlasile mevcuttur.Sesleri gayet tabiî ve çok istasyon dinleten bu mükemfnel radyoların sağlamlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • Para çantası alınacak Devlet Demir Yolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:1 Numunesi komisyonda mevcut 250 adet küçük para çantası açık eksiltme ile satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 4500 lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 20 ton Pirinç kapalı zarfla 28/7/952 günü saat 11 de Yassıviran As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şartnamesi Koda görüfür-Tutarı 23.500 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan