Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Bugün şehrimizde,hava açıl:geçecekk,hava sıcaklığını mu lıafaza edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • iNğiIIiyt*t ¦ölimi'rfyb.'ardo Sulhi Garan telsizle bildiriyor Baskette İtalyaya 49 37 mağlûp olduk Sür'atli oyunumuza rağmen topa hakimiyetteki noksanımız yüzünden mağlûp olduk Helsinki,15 Sulhi Garan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • F.Köprülü dün McGhee ile görüştü Orta Doğu Savunma Paktına dair Ankaradaki çalışmalar Mısırın iştiraki mümkün olmasa dahi Paktın kurulması tahakkuk ettirilecek Amerika İngiltere ile anlaştı Ankara,15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • İki hemşiremiz bugün Koreye hareket ediyor Kore Türk silâhlı kuvvetlerine mensup yaralılarımızın tedavi edilmekte oldukları hastahanelerde çalışmak üzere Tokyoya gönderilecek hemşireler için açılan in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • İkinci Olimpiyat kafilemiz dün uçakla hareket etti Güreşçi ve Atletler Helsinki yolunda İkinci Olimpiyat kafilesini tea kil eden güreşçilerimizle atletlerimiz dün sabah kalkan hususî bir İngiliz uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Bayarin dünkü kabulleri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dün Florya köşkünde Millî Eğitim Bakanı,Ge nelkurmay Başkanı,istanbul Komutanı ve Merkez Komutanı nı kabul ederek bir müddet rörüşmüştür-öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Tevfik Heri,dün Bakanlığına ait çeşitli meseleleri izah etti Okul kitapları sıkıntısı çekilmemesi için esaslı tedbirler alındı.Lise tahsili 6 sene olarak kalıyor Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Avrupa güze I i seçilecek o-Napolide yapılacak seç-j melere Türkiye güzeli de iştirak edecek Napoli,15 AP)15 memlekete mensup Güzellik' Kraliçeleri 1 5ile 19 ağustos arasında Napolide toplanacaklar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • i* Hicazda veba salgını Hac seferleri bu yüzden kaldırıldı Evvelki gün geç vakitlerde Ankaradan gelen bir tel-I graf emriyle Hac pasaport-I larının verilmemesi ve sebebinin bilâhara tebliğ olunacağı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Truman adaylığı reddediyor Yapılan bütün tazyiklere rağmen Truman çekilme kararında ısrar ediyor Vaşington.15 A.A.Yakınlarının bugün bildirdiklerine göre,Başkan Truman,önümüzdeki günlerde yapılacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Zahir Törümküneyin cenazesi Teşvikiye camiinden kaldırılırken Foto:İFA-Z.Törümküney dün defnedildi Vefatı Türk basın ve fikir âleminde büyük teessür uyandıran Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Şüpheli bîr ölüm Hâdiseye,meşhur bir kliniğin ismi karıştı Tanınmış doktorlarımızdan Rahmi Duman'ın Bakırköyündeki kliniğinde vukubulan bir ölüm hâdisesi Emniyet ve Sav alıkça bir tahkik mevzuu olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı âdeta istiskal ediyordu Salih Bozok her lefonla,sonra da tUrk bu iki hadi nedense hastalığın vaziyetini evvelâ temektupla ismet Paşaya bildirmişti.Ataşe ye de fena halde hiddetlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1952
  • "Yakup,un dili tutuldu o-Ankara hayvanat bahçesinin tatlı dilli papağanı artık konuşmuyor Ankara.15 Anka)Ankara hayvanat bahçesinin tatlı dilli papağanı «Yakup/artık konuşmamaktadır-Eskiden [Devamı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • MAKALE örünmez belâ İsmail Hami DANİŞMEND Düşman propagandasının en tehlikelisi şiiûhîsidir:Yazılı iftiralar,tezvirler,tarizler dâima reci ve cerhedilebilir;fakat ağızdan ağıza yayılan herzelerin tekz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • KISA HABERLER yr Memleketimizde vukua gelen yer depieı mlerinin yakından incelenmesi ve bu depremlere dayanabilecek ekonomik inşaat sistemlerinin bulunması için Teknik Üniversitede bir enstitü kurulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • P O L İ S T E ¦jr Çengelköyde oturan Vasıf Kar ay ağız adında biri bir alacak meselesi yüzünden komşusu Cemal Civanı dövmüş ve hâdise Adliyeye intikal etmiştir.Balatta oturan Mazhar ve Nedret adında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Bir iranlı profesör şehrimize geldi İran Üniversitesi Hukuk Profesörlerinden Sotoudek hususî arabası ile şehrimize gelmiştir.Avrupayı gezecek olan profesör,8 eylülde Lahey'de yapılacak olan Sians Poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Gazetemizin sahibi ve başyazarı sayın Ali Naci Karacan Milliyetin Cuma sünkü nüshasında «Türkiye dışındaki Türklere başlığiyle candan bir yazı yazarak çok hazin ve ehemmiyetli bir millî konumuza dokun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • i Hic.23 i i Şev.137 i VAKİT VASATİ EZANI S Güneş 4.42 9 02 1 Öğle 12.20 4.40 ikindi 16.19 8.39 Akşam 19.39 12.00 Yatsı 21.36 1.57 İmsak 2.29 630 16 ü-Temmuz 3 1952 I T m.j Çarşamba I 1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • KONÇ K E ir Beykozdakı Akbaba köyünü güzelleştirmek için kurulan derneğin yıüık kongresi 20-7-1952 pazar günü saat 11 de yapılacaktır.istanbul Hemşehriler Cemiyetinin mensupları bugün saat 17.3U da Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Kok kömürü tevziatı Kömür Tevzi ve Satış Mües sesesi bugünden itibaren 1952-1953 kış mevsiny kömür satışlarına başlanmıştır-Tevziat aynen geçen seneki esaslar dahilinde yapılmaktadır-Halka verilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Yalova yolunda yakayı ele veren Esrar satscısı tamirden Yalovaya bir taksiy le dönmekte olan,şehrimiz Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 2 memur,yanlarında oturan Muhsin Akkaya adındaki köylünün halinden ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Dr.Eyüp Aksoy tekavüde sevkedildi Şehrimiz sağlık müesseselerin de çalışan doktorlardan bir kısmı da emekliye ayrılmışlardır.Zeynep Kâmil Doğumevi Baştabibi Dr.Eyüp Aksoy tekaüde sevk edilmiş ve yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Valinin dünkü tetkikleri Mahmutpaşa esnafının şikâyetleri üzerine Vali dün yanında Emniyet ve 6 ncı Şube Müdürleri olduğu halde burada tetkikatta bulunmuştur.Mahmutpaşa Yokuşunda 300 seyyar esnafın he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Çanakkale Abidesi mevzuundaki çalışmalar Çanakkale Şehitleri Âbidesi İnşasına Yardım Komitesi muhtelif komisyonlara ayrılarak çalışmalarına başlamıştır.Bu arada malî komisyon,memleketimi zin tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • MEVLİT Çok sevgili annemiz Pakize Sükker ile kardeşimiz Sadun Sükker'in 18 7 1952 cuma günü öğlen namazını müteakip Şişli camii şerifinde hafız Mecit Sesigür ve hafız Esat Geredeli tarafından aziz ruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • HALKIN SESİ Sinek,yine sinek Nişantaşı Poyracık sokağında Feridun Gamsız yazı* yor:«Mel'unları bekliyorduk tabii.Her sene bu mevsimde alay alay gelir,evleri istilâ ederler.Fakat bu sene başka bir kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Dün dört zorba tevkif edildi Birkaç gün önce Hürriyet gazetesine ait matbaa önünde üç kişinin yaralanmasiyle neticelenen kavganın Mehmet Yılmaz,Fethi Yılmaz,Mustafa Kılıç ve Ahmet Gençer adındaki fail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • RÖPORTAJ Bu9 yiyinti işi olduğu için eski i hasretle ananEar var güçleri yok mudur bilmem.Merasimde protokol sırasına göre ve birbiri ardına çekilen nutuk sağanağını dinlemezler tile.Göz leri büfededi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Öğretmen nakilleri Taşra vilayetlerinden 67 öğretmenin şehrimize nakil ve tayinleri yapıldı Millî Eğitim Bakanlığınca ya pılan değişiklik sonunda şehrimiz ilkokullarına yeniden 67 öğretmen tayin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Şehir hattı vapurlarında yakılan kömürler Denizcilik Bankası Fen Heyeti tetkikleri neticesinde Zonguldak Kömür İşletmelerinin verdiği kömürlerin kalite bakımından istenilen evsafta olmadığı neticesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Bakırköyü heyecana düşüren bir hâdise Akıl Hastanesinden firar eden katil bir deli gUçlükle yakalandı Evvelki gece Bakırköy sakinlerini korku ve heyecana düşüren bir hâdise olmuştur-Bir müddet evvel S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • intihar etmek isteyen bir kadın kurtarıldı Tarlabaşı Kireçhane sokak 24 numaralı evde misafireten bulunan Ayşe Kuş isminde bir kadın dün Köprüden bindiği son Bo-ğaziçi vapurundan denize atla-mak suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1952
  • Şehrin imarı Valinin başkanlığında yapılan toplantıda bazı kararlar alındı Dün sabah Belediyede.Vali Gökay'ın başkanlığında İstanbulini imar işleri hakkında görüşülmek üzere bir toplantı yapılmıştır-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Hayyam'ın »ki tercümelini» Enberi,Finten'i» Sefiller'i.Karinen iı Binbir Hadisi,Serveti Fün un ciltlerini.Muallim leri,Kübabı Şikcste'.vi ve bun ların daha bir çok benzerlerini,mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Dewey bir kitap neşretti Nev-York,15 A.A.VS» York Valisi Thomas Devey,Jzak Doğuda bir seyahat» adı altında bir kitap yayınlamıştır.Thomas Devey,bu kitabında,geçen sene,Uzakdoğuya yaptığı seyahatin int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • 42 Bana her gün balık yediriıı-şimdiden vücudumun foo torunu arttıracağım,bahklaşmak için zahmet çekmiyeceğim!Jül Sezara söyleyin Brütüsle arkadaşlık etmesin.O bir haindir,gün gelecek o da bıçağım kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Amerikada sıcaklar Nevyork,15 AP)Sıcak dalgası devam etmektedir.Bu arada,serinlemek için denize gidenlerden 47 kişi boğulmuştur.Öğleden sonra Nevyork'da sühunet daha artmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERtKA Atom bomba ve uçaklarım ta-j şıyacak olan muazzam «Forres-1 tal» uçak gemisi 65 bin ton cesametinde olacaktır.İNGİLTERE Çocuk felcini tamamiyle önleyecek olan tedbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • "Uçan daire,saltanatı o-Fas'ın muhtelif yerlerinde üc ucan daire görülmüş Rabat,15 A.A.Dün gece burada dört ayrı yerde «uçan daireler» görünmüştür.Yukarı Atlas dağlarında Ukaymedende dolaşan bir sporc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Atina bankacılarının grevi 20 günü buldu Atina,15 A.A.Banka memurlarının grevi 20 günden beri devam etmektedir.Banka Memurları Birliği Komitesi,dün yaptığı toplantıda,ücretlerinin arttırılmasını istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Salıncakta boğuldu Ankara,15 ANKA)Yenidoğan mahallesi HıUırhk Tepesi 198 numaralı evde oturan Safiyenin iki yaşlarındaki kızı Sultan,salıncak bezinin yırtılması üzerine boynu tahta ile ip arasında kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Ölü kocası ile birlikte yanan kadın Yeni Delhi,15 Nafen)Jubbıılpore'de son senelerin belki de en acıklı hâdisesi cc)eyan etmiştir.18 yaşında dul bir kadın,ölü kocasının cesedi yakıldığı bir sırada,ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Altı kocan kadın Koyu taassubun terakkiler kaydettiği söylenen Mısırda Firdevs Cennet-isminde bir kadın altı erkekle aynı zamanda evlenmiş.Orada Medeni Kanun carî olmadığı için bütün bu akitleri imam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Orta-Doğu Rus elçileri toplanıyor Moskovada yapılacak toplantıda bazı yeni kararlar alınacak Şam,15 iNafen)Orta Doğudaki Sovyet diplomatlarının Moskovada toplantıya çağrılmış oldukları bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Çir filmden doğan dâva Paris,15 Nafen)Bir paris mahkemesi,kompozitör Massenet'nin varislerine AJcina firmasımn 1000 sterling tazminat ödemesi lâzım geldiği yolunda bir karar almıştır.Bu firma,Manon ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • İzmir Fuarı hazırlıkları izmir.15 A-A-20 ağustos tarihinde açılacak olan izmir enternasyonal fuarının hazırlıklarına hız verilmiştir-Bugüne kadar Batı Almanya.Amerika,Avusturya.Macaristan.Hindistan.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Samet Ağaoğto Ankaraya döndü Ankara,15 A.A.Device Bakanı Başbakan Yardımcısı Sa med Ağaoğlu bu sabahki ekspresle Istanbuldan şehrimize dönmüştür.Başbakan Yardımcısını istasyonda Vali,Belediye Başkanı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Çelik işçilerinin grevi devam ediyor Vaşington,15 A.A.İktisadî seferberlik servisi müdürü John R.Steelman,tarafından bildirildiğine göre,43 günden beri devam eden greve son vermek üzere,patronlar ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Doktor Mıesaddık fevkalâde salâhiyetler istiyor Tahrandan verilen bir habere göre istifa eden Başbakan Muşaddık yeni kabineyi kurmayı evvelâ reddetmiş,bilâhare kendisine aitı ay müddetle mutlak salâhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • İKTİBAS Arabistan binbir gece masallarını yaşıyor ibnî Suud9 nazırının sarayında camdan havuz içinde yüzen Amerikan kızlarını seyrettikten sonra acaba bu kadınların tülleri daha az şeffaf olamaz mı id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Gizli hava meydanları Amerika hükümeti birçok yerlerde üsler kurmak için teşebbüse geçti Vashington,15 USIS)Baş kan Truman tarafından imza edilen bir kanun gereğince,Birleşik Amerika,Alaska,Akdeniz me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.07.1952
  • Rus gazetelerine karşı alınan zecrî tedbirler Amerikada komünist propagandası yapan gazetelerin satışı men edildi Vaşıngton,15 AP)Dışişleri Bakanlığı bugün Vaşington daki Sovyet Elçiliğine Birleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.07.1952
  • W-Güzellik ve sanat Mecmua kapaklarını süsleyen resim-«eriyle sinema rejisörlerinin ve film âmillerinin dikkat nazarını çeken Marilynn Monroe göz kamaştırıcı kontratlarla Hollyvvood âlemine karışmış,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Orta zamanlarda papazlar hıristiyanları sömürürlerdi Bunlar millet bünyelerinde mühim roJler oynamışlardı.Piskoposluklar âdeta şehirlere hükmederlerdi Orta zamanlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.07.1952
  • m ş ve atletizm takımlarımız dün n 1 Güreşçilerimiz hareketlerinden evvel uçak alanında Soldan sağa)Raif Akbulut,Bayram Şit,M.Ali îslioğlu* Yağar Doğu,Cemil Sarınacak,Tevfîlc Yüce,Ön plânda Ali özdemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1952
  • Demir Perde Milletleri favori görülüyor Antrenmanda Macarların top stop ve sütleri nazarı dikkati Macarların Helsinki de yapmış oldukları antrenmandan bir görünüşalış verişleri,celbediyordu "Milliyet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1952
  • Ojimpiyatâarın açılışım büyük bir merakla bekleyen Helsinkiden notlar Hayat çok pahalı Finlândiyaya dolar akıyor Helsinkide gece olmuyor Stada giriş ücretleri Olimpiyatları takibe giden Türk da.Yukard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.07.1952
  • İran Milli Güreş atrenörü Saim Arıkan diyor ki:"Serbestte i 3 şampiyonluk umuyoruz,Helsinki,Orhan Türel bildiriyor)Bu sabah erkenden Kepüledeki Olimpiyat köyüne gittim-Eski beynelmilel güreşçilerimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • *M9a&z 4(SâmtAMCİğiC 11 Be hey rezi!Bir devletin sultamna kötü nefes etmekten ar duymadın mı?M 42 Gel,arabaya!Hora şaşırdı;o kılıkla gıuemı yeccğinı anlatan hareketlerde bulunarak imalarda bulundu.Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • 42 ikisinin de ağızları burunları ka namış,yüzlerinin muhtelif yerleri kabarıp morarmıştı.Kavgacılar,gürültüyü işitip araya koşuşanlar tarafından güçlükle ayrıldılar ve odalarına götürüldüler.Bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • Hanrliyan:Sadi BORAK 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SACA 1 Hüneri bol iki kelime)2 Bir nakil vasıtası;Beyaz;Yokuş yukarı.3 Bir nota;Cereyan geçirmez.4 Tersi ce rahat;Utan.5 Daire şeklinde;Karakter.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • 41 Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Yıldızın saçlarına vuran güneş onu latmıştı.Gözlerindeki ışık bambaşka ridi BİR T tRK KIZI Bu Türkistan şehrinde kaldığımız müddetçe tanıştığımız pek çok insanlar,davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo SaJon Orkestrası konseri 13.45 Şarkılar «Pl» 14.15 Dans müziği «Pl» 14.30 Türküler «Pl 15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve türküler 18JL6 Fasıl h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • Hidro elektrik tesisa ti yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta il/ıe bağlı Kovada mahallinde kurulacak hid fO-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehir mezarlığında yaptırılacak 7 nci kısım inşaatına ait 285^ adet lahit,ada taksimatı,toprak tesviyesi,yollar ve sair müteferrik içier kapalı ıar£ usulü ü& eksIUmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yor Nl'RI AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • Kovada Hidro elektrik eksiltmesine iştirak edebilmek için belge alınması hakkında ilân İller Bankasından İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak Hidroelektrik tesisatı için fennî şartnamesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.07.1952
  • Bez hortum alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:1 Muhtelif et'atta 5500 metre bez hortum kapalı zarf usulile satın alınacaktır 2 Muhammen bedeli 23400 lira olup muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • [liaş tarafı 1 incide] tutarak,çok endişe ile karşılamışlardı-Atatürk için karaciğer hastalığı artık nasıl olursa olsun—âdeta bir felâket sayılıyor gibiydi-Onun için Celâl Beyin bu anî rahatsızlığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Sahi mi?Ne kadar fena!diye başladı.Bir türlü sonunu getiremiyordu.Sırtında çok eski,mavi bir rop vardı.Korkulacak kadar ku ru bir kadındı.Konuşurken,görünmiyen bir muzip tarafından gıdıklanmış gibi sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından:1—Ankara Fen Fakültesinin 53691 lira tahminî keşif bedelli masa-ocak ve yazı tahtalarının yapılı ve yerlerine tesbiti işi birim fiatı esasına göre ve 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Şüpheli [Baş tarafı 1 incide] Harika Caabakar bir hafta evvel Davutpaşa asfltı üzerinde baygın ve perişan bir halde bulunmuş ve ayıldığı zaman anormal hareketlerde bulunan ve şuurunu kaybettiği anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Güreşçi ve aflerler I Helsinki yolunda [Baş tarafı 1 incide] Kafile hareket etmeden kendisiyle konuştuğumuz Türkiye Millî Olimpiyat Başkanı bize şunları söyledi:4 güreşçimizin ve bir atletimizin Olimp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Truman adaylığı reddediyor CBas tarafı 1 incide] dişini yeni baştan Başkanlığa seçmek hususunda her hangi bir gayreti bastırmak için derhal sür'atle müdahalede bulunacaktır.Başkan Trumana,tekrar nam z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • EİSEXHOWER DENVER'E GİTTİ Şikoga,15 A.A.Seçim kanıpanyasma başlamadan evvel istirahatte bulunmak üzere,General Eisenhovver dün akşam Şikogadan Colorodo da Denver'e hareket etmiştir.Sabahleyin general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Dr.Schacht İrana davet edildi Musaddık'ın Alman iktisatçısına yaptığı teklifin kabul edildiği bildiriliyor Tahran,15-AP)Ittılaat gazetesi tarafından bildirildiğine göre.Alman maliye mütehassısı Dr-Scl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Basketbolde Italyaya mağlûp olduk [Baş tarafı 1 incide] ran telsizle bildiriyor)Olimpiyat futbol eleme maçlarına da bugün başlanmıştır.Elemeler Helsinki ve Finlandiyanın diğer şehirlerinde oynanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Hicazda veba [Baş tarafı 1 İncide] Dün bu hususta Emniyet İşleri Genel Müdürü Kemal Aygün kendisi ile telefonla konuşan bir arkadaşımıza şunları «öylgmiştir:c_Suudî Arabistanda Benî Basar kasabasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Dört Güreşçimiz [Bas tarafı 1 incide] 1 ermin;yeui alınan bir kararla amatörlüklerinin kabulü,buradaki dünya güreşçilerini hayli üzüntüye sevketmiş bulunmaktadır.Bir kaç ay önce Finlandiyaya gelip Fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Z.Törümküney dün defnedildi [Baş tarafı 1 İncide] Bile i si Ferit Zahir Törümküney in cenazesi dün kaldırılmıştır.Merhumun cenazesi öğle namazını müteakip Teşvikiye Camiinden meslekdaşları ve dostları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Tunusta patlayan bombalar^ Fransız Tunus ihtilâfının genel kurulda müzakeresi iımitleri gittikçe a/alıyor Tunus,15 A.A.Bir badem sepeti içinde saklanmış olan bir bomba bu sabah Sfaks banliyösünde infi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Tevfik ileri Bakanlığına ait meseleleri izah etti [Baş tarafı 1 incide] zahat almıştır-Tevfik İleri mü teakıben Fioryaya giderek Cumhurbaşkanı ve Başbakana mülâki olmuştur.Millî Eğitim Bakanı.Floryada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Korede modern fıarg "lAl*!I II İM** lif Görüşmeler uzarsa Kuzey Kore hedefleri merhametsizce bombalanacak Tokyo 15 AA)Koreden avdetinde tertip ettiği bir basın konferansında,Birleşik Amerika Kurmay Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Futbolde de aynı şey![Bâş tarafı 1 tecide] mı sordu-Muzaffer,bu seneki profesyonellik dolayısiyle.kendisi nin tanıdığı futbolcuların profesyonel olduklarını ve bu sebeple Olimpiyada katışamadıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.07.1952
  • Yakup un dili tutuldu [Bas tarafı 1 incide] şarkı söyliyen.ıslık çaJan ve 25 kelime ile konuşan,misafirlerle saklanbaç oynıyan Yakup.son zamanlarda özel dairesinden alınmış ve muhabbet kuşları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.07.1952
  • ABONTC ŞERAÎTÎ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayiık 12 00 Eir ayhk 4 50 Ecnebi mernlfiketlere iki mislidir.İl.AN FlATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TL.7 ve s inci sayfa sant.2."i0 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1952
  • ZAYİ 950/751 sicil numarada kayıttı kamarot liman cüzdanımı zayi ettim,yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nusret Coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılıp Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı laviçre Fr.Belçika Frlaveç Kr.Florin Liret Drahmi Esk uies 788.50 280.50 080 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 973.90 789
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1952
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden Kadıköy santralında teknik zaruret dolayısile aşağıda ya zıh telefon No lan» 197952 cumartesi gününü pazar gününe bağlıyan 20 7-952 tarihinden itibaren karşılarında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1952
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT ŞİDbŞTU BAŞ a6rII?AİNN A KARŞI.*1 başarı île kullanılır!Gri pir» Baş,diş.odole,$ inlr ağrı ve sızılarını ıü" Jjif atle teskin eder.Bayanların muayyen J:zamanlardaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 16.07.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden vermen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla Koda mevcut keşif ve şartnamesine göre Çukur-Erat pavyonu üzerine kat ilâvesi.ye hamam onarımı igj yaptırılacaktır-ihalesi 25/7/952 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan