Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • 4f yuktth\Snmy Bugün şehrimizde hava;umu mlyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmayacaktır.İ 'it titlilifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Florya yolunda atlatılan şiddetli karaciğer krizi Bu hfidise AtatUrkU her zamandan fazla sarsmıştı.Sara ym kapısından asansöre kadar yUrUyebîlmesi için ken dişine yardım etmeğe mecbur oiduk Bu yazılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Ali Yücel seçmelere giremiyor Takımdan çıkarıtam 4 güreşçimiz müşahit olarak Helsinkiye götürülecek Milli güreş takımımızdan profesyonel oldukları için çıkarılan dört güreşçimiz Naauh Akar,Yaşar Doğu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • 1952 olimpiyatlarına iştirak eden Yugoslav millî futbol ekipide Helsinkiye geldi Helsinki 12,Olimpiyatla-Helsinki Olimpiyat oyunlarında rı takip etmek üzere Hel-Hindistan ile karşılaşacaktır.Yu sinkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • fc Dün Lidoda «Karadeniz jızme müsabakaları» yapılmıştır-Kadm ve erkek yüzücülerin katıldığı bu müsabakaların tafsilâtı ve diğer spor haberlerimizi 5 inci sayfamızda bulacaksınız-Foto:İFA)ünzzıg-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Wi m 3 I iöiy w$)ço*^| l|g Amerikan Cumhuriyetçi Partisinin Cumhurbaşkanı adayını seg mek üzere Chicago'da toplanmış «lan delegeler,hayatta bulunan yegâne sabık Cumhuriyetçi Başkan Hoower'e de coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Muammer Alakant hakikatleri açıkladı nXS/f etin son komplosu da D.P.grupunda suya düştü Parti Genel Başkanı Adnan Menderesle Meclis grupunun arasını açmağı hedef tutan bu teşebbüs akim kalmış bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Koredeki şiddetli havaakım Pyongyanga 1400 ton bomba yağdırıldı Seoul,12 AP)Dün ve bu sabah erken saatlerde Kuzey Kore başkenti Piyongyang'a yapılan ve Kore Harbinin en büyük devamlı hava akını olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Başbakan Menderesin tetkikleri Şehrimizde bulunan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Büyük MUlet Meclisi Başkanı Refik Koraltan dün Floryadaki deniz köşkünde istirahat etmişlerdir-Başbakan Adnan Menderes is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • 4* m\Bir ismi de Stocken Beynan olan ölünün pasaportundaki resmi Esrarlı bir olum hâdisesi Üç Rün önce Ahtrk&pıda cesedi bulunan İngiliz in dört ayrı isim kullandığı anlaşıldı Üç gün önce Ahırkapı ien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Dış ticaret açığımız süratle kapanıyor Tacir ve sanayicilerle görüşen Ticaret Bakanı,gazetecilere de izahatta budundu Bir müddettenberl şehrimizde bulunan Ticaret ve nnmiMii Bakanı Enver Gurel'i dün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Bir Amerikan kongresinden alınacak dersler emokratik hayata yeni giren ve devlet işlerini idare,murakabe vazifele riyle mükellef siyasî partilerimiz,Amerikada cumhurbaşkanlığı seçimleri münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Dün Akşamki Kanlı hadise Bir kâğıt alış verişi yüzünden Sikan kavga sonunda dört kişi ağır surette yaralandı Dün aksam Cagalogkmda dört kiginln yaralanması ile neticelenen kanlı bir kavga olmuştur,Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Eisenhowarin aday seçilmesi bütün dünyada memnunlukla karşılandı Gnl.Eisenhower seçim kampanyasını açtı Demokrat Parti ileri gelenleri rakipleri kim olursa olsun yenebileceklerini iddia ediyorlar Chic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1952
  • Sulhi Garan ve Orhan Türel bildiriyorlar Türk güreş ekibi merakla bekleniyor Dün sabah Helsinkideki futbol ve basketbol takımlarımız olimpiyat köyüne yerleştiler Helsinki,12 Milliyet namına olimpiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • POLİSTE ¦A-Pangaltında oturan 14 yaşında Turan adında bir çocuk,aynı yaştaki arkadaşları Dinçer Zenginci ile Ekrem Saygıyı bıçak la kollarından yaralamıştır.Kü çük carih yakalanmıştır.Feriköy cambazha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • K 1 S A HABERLER Türkiye Malûl Gaziler Birliği şehrimizde bulunan Yımanis tan eski muharipleri şerefine,dün akşam birlik lokalinde bir ¦Icûkteyl vermiştir.21 temmuzda kapanacak olan İstanbul Sergisi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Bir işçinin fecî ölümü Direk üstünde çalışan bir elektrikçi ceryana kapılarak kömür haline geldi Dün Çiftehayuzlarda bir elektrik işçisini cereyan çarpmış,za vallı işçinin kömürleşmiş cesedi elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Florya belediye gazinosunda tatbik edilen tarife Florya belediye gazinosunun eenlezden beri rağbet görmediği,ve her gün biraz daha körlendiği malûmdur.Plaj mevsimi baş ladığı halde bu gazino bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Hic.13 Temmuz 1952 Pazar Eu.20 Şev.137i 30 Haz.1368 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 4.39 8.58 öğle 12.19 4.38 İkindi 16.19 8.38 Akşam 19.41 12.00 Yatsı 21.89 1.59 İmsak 2.25 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Bir motor vapurla çarpıştı Kaptan Rasim Karabacak ıdaresindeki Çavuşoğlu motoru,dün sabah Arnavutköy akmtı burnunda,Deniz Banka ait kap tan Hüseyin Özbek idaresindeki 72 numaralı Boğaziçi vapuruyla ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Rüyam kotrası törenle karsıianaca Atlantiğl aşan ilk Türk kotrasının Istanbula gelişi için hazırlıklara başlandı Atlantiği aşan ilk Türk kotrası Rüyam'm İstanbul limanında törenle karşılanması kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • HALKIN SESİ Sinekler niçin çoğalmış Şişli Gecekonduları Güzek leştirme Derneğinden: Dünkü gazetlerde Mecidiyeköy ve Feriköy semtlerinin karasinekler tarafından istilâ edildiği haberi çıktı.Buna sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • TOPLANTI istanbul Hemşireler Cemiyeti Umumî Heyet toplantısının devamını 16 temmuz çarşamba günü saat 17.30 da Vakıf Handa yapacaktır.S E it G î Leonardo da Vinci'nin doğumunun 500 üncü yıldönümü vesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Kamyon içinde bulunan oksijen tüpü infilâk etti Evvelki gece,Üsküdarda Ümraniye jandarma karakolu önün de bir kamyon içinde bulunan oksijen tüpü infilçk etmiş,karakol ve köy evlerinin camları ikırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Hunanlı bir köylünün oğlu olan Mao Tse Tung'un.sert ve hasis olan babasile yüeünden ihtilaflı biraz da haylazlıkla geçtiği rivayet edilen.çocukluğu ve gençliği hakkında yazılan şeyler muşa?ı 'liyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Kauçuk piyasası Dünya piyasasına muvazi olarak şehrimizde de kauçuk iratları yükselmeye başladı Bazı memleketlerde kauçuk fi atlarının yükselmesi piyasamızda da tesirini göstermeğe başlamıştır.Londrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • I^MA^V ^AA/WS/Tarih Bahisleri Türk matbaacılığının 225 inci senesi İsmail Hami DANİŞMEND Matbaacılığın kabulü hakkında Üçüncü Ahmed'in erdiği fermandaki «Evâ sıtı Zülka de 1139» tarihi Milâdın 1727 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Altın fiatları yükseliyor Son haftalar içinde şehrimia altın piyasasında bir hareket gci rlilmüş ve fiatlar bir miktar ylik selmiştir.Piyasada para darlığı na rağmen fiatlarm artışı Borsada bir alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • Türkiye Millî Gençlik Komitesi çalışmalarına başladı Türkiye Millî Genglik Komitesinin birinci senelik kongresi dün Tepebaşmdaki Cosa d'İtaliada başlanmıştır.Komite âzası olan Türk Devrim Ocakları,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1952
  • RÖPORTAJ u binenin,kılıç'da kuşananın Mahmutpaşada bir iş arama sahnesi Askerden dönen delikanlı ret cevabı aldığı yere kısa zamanda nasıl çağırılır Mahmutpaşada dükkânı olan bir dostum var.Kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Gelenbevi Ortaokulu'nnn izci oymağı kampı açılıyor Gelenbevi Ortaokulunun izci oymağı 70 kişilik bir kafile ile 14 temmuz 1952 gününden itibaren 15 gün devam edecek oian izci kampım Emirgân koruluğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • İslâm olan iki Alman Adanada bulunan iki Alman mühendisi din değiştirdiler Adana,12 ANKA)Ceyhan ilçemizde bulunan iki Alman mühendisi İslâm dinini kabul ederek cuma namazını camide kılmışlardır.İlçeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Fransız-Tunus ihtilâfı sürüncemede kaldı İhtilâfı Güvenlik Konseyine getirme teşebbüsleri akamete uğradı Nevyork,12 T.H.A.Dani marka ve GUney Afrikamn „da aleyhte rey vermeleri Üzerine Arap Asya blokn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Garip bir sabotaj iddiası Bir Sovyet generali ve 160 askerin ölümüne sebep olan kazaya politik mahiyet atfediliyor Berlin,12 Nafen)Almanya Polonya hududunda vuku bulan tren kazasında bir Sovyet genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Antalya' dan alacağı »lan ilk okul öğretmenleri Ankara,12 Anka)Antalyanın tek öğretmenli okullarında çalışıp ta başöğretmen Iik ücretinden alacağı bulunan öğretmenlerin bu alacaklarının ödenmesine kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Gübre fabrikası ikafo edildi Ankara,12 Anka)Büyük mml gübre fabrikasının ihalesi tamamlanmıştır-Hatamda yapılacak fabrika 1953 yılında bitmiş olacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • ŞUBE ve AJANSLARIMIZIN 40 incisi EYÜB AJANSI 17 TEMMUZ 195 2' DE HİZMETE GİRECEKTİR YAPI ve KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Veremle mücadele o-Kırk yd sonra Ingilterede veremli insan kalmıyacakmi/j Londra,12 Nafen)İngiltere camiası memleketlerinin Londra'da toplanmış bulundukları tüberküloz konferansında söz alan Dr.Ridhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Siyasî İcmal İranın malî durumu Rose Mary petrol gemisinin ingilizler tarafından müsaderemi İran malî vasiyetinin emden tetkikine vesile olmaktadır.Son alınan malûmata nazaran büyük işler peşinde koşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • anakkalede büyük orman yangını Çanakkale.12 TH-AO Bayramiç'e bağlı Kumlu Düzağaç köyü civarında büyük bir orman yangını çıkmıştır-Yangının söndürülmesi için civarda bulunan askerî birliklerden 150 er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Sergiyi biz gezdik de Geç kalındı bir ayda sergi hazırlanmaz,bu sene vazgeçelim,gibi tavsiylere rağmen acildi ve her akşam mut budan evimize dönerken otobüslerde yer bulamaz olduk.Alaca karanlıkla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • İKTİBAS azetecilerin en muazzam iş Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı seçimi,binlerce gazeteciyi seferber etmiş,bu iş için yeniden televizyon te'graf ve telefon tesisleri yapılmıştı Seçimlerin yapıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Kendi vasıtalarıyla seyahat eden memurların yol Masrafları Ankara,12 Anka)Bazı memurların vazife icabı Yaptıkları seyahatlerde zatî nakil vasıtalarını kullanmaları sebebiyle bunlara ödenecek yol masra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • Renklere dâir.Şu «mavi» kelimesini kollanmamış,bunun üzerine şiirler yazmamış bir şair biliyor musunuz Böyle bir şâiriniz varsa şahsiyet sahibi bir sanatkârımızdan bahsedebilirsiniz.Ben,ne yazık ki,«y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1952
  • 39 Saba neferim tutarak odayı ye eşyaları seyrediyordu-Barbara tebessüm ederek:Beğendin mi?dedi* Beğenmek mi?Bu kadar güzel şey ömrümde görmedim.Beni methetmeğe bağlama-Mister Harvestin zevki bu-Ben a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1952
  • Yeni bir yıldız doğdu Purıımount stüdyolarının güzel yıldızı Marion MarshalL bilhassa vücut güzelliğiyle nazarı dikkati celbetmektedir.Son filmini henüz tamamlamış olan ye* ni yıldız» iki sene müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1952
  • HIİRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A 1900 Yılında Londranın meşhur bir köpeği vardı Adı Sim)olan bu köpek,dört ayaklı bir hayvan olduğu halde insanî vazife ifa eder,Ölen demiryolu memurlarının dul ailel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1952
  • jt Serbest ressamlar dün Mu-I allimler Birliği lokalinde bir toplantı yaparak meslekleriyle ilgili meseleleri görüşmüşlerdir.Foto:Milliyet Sami önemli)o-Dün akşam Cağaloğlund» dört kişinin yaralanmasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1952
  • Efnikos Beyoğluspor atletizm yarışmaları 100 metre:1—T.Yordanidia 11 3.10 B)2 E.Fundukidis 11 5.10 E)3—N.Aftoamidia 11 6.10 H)j 400 metre:1—P.Lambrinidia 54 6.14 B)2—P.Kiradinidia 55 E)3—P.Kocabaais 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • Fransız güreşçileri uzun zamandan beri olimpiyatlar için hazırlanmaktadırlar-İçlerinde kıymetli bir kaç eleman buhuıan Fransız millî güreş takımı yakında,Helsinkiye gidecektir* Yukarda Fransız güreşçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • Amerikalılar Helsinki Olimpiyat Oyunlarında atletizmde 10 altın madalya alacaklarını söylemektedirler.Helslnkiye yarmış bulunan Amerikalı atletlerin ekserisinin siyah ırka mensup olması bilhassa nazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • AMERİKAN AĞIR SIKLET ŞAMPİYONUNUN OMUZU ÎNCİNDÎ Helsinki,12 AP)Olimpiyatlara iştirak edecek olan Amerikan güreş takımının ağır sıklet şampiyonu Portlandlı Herbert L-Haberlach bugün antrenman sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • Bir patinaj salonu açılıyor Türkiyede ilk defa olarak bir patinaj yeri yapılmıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • Ruslar kendilerine çok güveniyorlar Moskova.12 AP)«Genç piyatlar,reaksiyoner eleman-Bolşevik» Sovyet dergisi bu-1ar tarafından aşağılık men günkü bir yazısında:faat maksatları için istismar «Helsinki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • Profesyonel Lig Babilr ARDAHAN Profesyonellik talimat namesine göre lig maçlarının hazırlıklarına temmuz ayı içinde başlanır-Fakat henüz temmuz ayını yarılamamıza rağmen hiç bir hareket görülmüyor-Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • Amatör futbolcularımızdan soldan sağa)Fevzi HavaKücü)Kâmil Evün.Cahit Karagümrük .1952 Helsinki olimpiyatları amatör futbol takımımız Futbol Federasyonu azası Orhan Şeref ile Basrî Onat'in amatör takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • kalyada bu seneki gol kralları Bu seneki İtalyan gol krallığı cetvelinin ilk sırasını 30 golle 3-Hansen işgal etmektedir-Onu 26 golle Nordhal.23 RoIİe Nyers takip etmektedir Şükrü ise dokuzuncudur-$ük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.07.1952
  • JJr Ü M ıKÜJfJSr «SS&İBL A Dün yapulan yüzme yanplarından bir Körün üş Dün Lidoda yapılan yüzme müsabakaları Muntazam bir şekilde yapılan Karadeniz yüzme yarışları çok heyecanlı geçti Dun sabah saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • MI M9 SEVİL,Sultan İbrahim,kızların ortadan kaybolmasiyle zaptedilmez bir hale gelmişti 39 Elbet!Mutlaka bir tedbir alacağız.Bendeniz şöyle düşündüm:Tuğra hakkında verilen em rimizin tutulması için du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • 39 Elense faslı pek uzun sürmedi.Aliço bir tırpan savurmaya hazırlanıyordu ki Abdülaziz yayından fırlayan bir ok gibi ileriye doğru atıldı ve cidden güzel bir dalış yaptı.Bir anda hasmı-Hin iki paçası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • t 2 3 4 5 e 7 a 9 10 11 M 1 ili!2 3 4 S 6 7 8 1 9 ı j&H 1 10 11 12 SOLDAN SAĞA?1 Gözetleyen iki kelime)3 Sakat;Azat et.4 Bir muharririmizin ilk adı,üye.5 Vermek;Bir hayvan;Bir edat;Bir sokak hayvanı.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.50 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.S0 Anadolu ekspresi 9.20 Ankara ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • Alışkanlık Gelengülümüz epeyce dedikodudan sonra güzellik müsabakasından kolunda bir saatle eli boş geldi-Yazıldığına göre,müsabaka Birasında hanım kızımıza jdri tarafından gülmesi ihtar edilmiş-Maale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Oyun havaları 13.30 Faruk Akel ve arkadaşlarından dana müziği 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızları cPl» 14.45 Türküler 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 38 Nihayet yeisii,karanlık ve karlı kış günleri geçmişti.Bahara kavuşmuştuk Bu kabilelerde görülen bu vah şi âdetleri daha sonra bütün Asyada müşahede ettik.Anladık ki din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Elbiselerini parça parça etmiş tim.Bir yığın paçavra arasından örtünecek bir şeyler ayırmağa epey uğraştı.Yanımızda ig ne iplik olmadığı gibi toplu da yoktu.Nasılsa hatırıma geldi de olta iğneleıini ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • TARİH BAHİSLE!1 Türk matbaacılığının 225 nci senesi nı_JÖ\Baş ta rafı ikinci de)bütün bunları kabul etmiş.Şeyh-ül-lslâm Abdullah Eiendi bir fetva vermiş ve Üçüncü Ahmed de bir Hatt-ı-Ilümâyuıı ısdar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Gnl.Eisenhower seçim kampanyasını açtı [Bas tarafı 1 incide]' açacağız ve bugünkü duruma sebebiyet verenleri isten uzaklaştıracağız.Bugün mücadelemizin ilk günüdür.Kasımdaki seçimlere giden yol mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Bir Amerikan Kongresinden alınacak dersler [Başmakaleden devam] mak isteyenler her şeyden evvel bu örnekten ibret almalıdırlar.Amerika Millî Cumhuriyetçi Partisi salâhiyetsiz delegeleri dışarı attıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Yugoslav futbol ekibi [Baş tarafı 1 incide)ler.Yugoslav mili!takımı Helsinkiye dün varmış bulunmaktadır.Yugoslavlar Hindistana Çıkacak takımlarım tesbit etmiş bulunmaktadırlar.Takım şu şekildedir:îsve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Türk güreş ekibi [Baş tarafı 1 incide] Bu bakımdan Türk güreş ekiy'ı burada merakla bekleniyor.Futbol ve basketbol takımımız Firuzan Tekilin başkanlığı altında olarak buraya geldiler va doğruca Olimpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Doğu ve Batı Alnaanyanın durumları Helsinki,12 AA.Batı ve Doğu Ahnanyanın.her ikisinin birden Olimpiyat Oyunlarına iştirak ettirilmeleri ve karşılaşmalarına imkân verilmesi maksadına matuf bir tek lif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Esrarlı bir ölüm [Baş tarafı 1 incide] geng bir İngilize ait olduğunu bildirmiştik.Yaptığımız tahkikata göre şüpheli bir mahiyet arzeden hadisenin tafsilâtı şöyledir:Pasaport kaydına göre ismi Mr.R.B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • ti ANTALYA,MUM!NAKLİYAT T.A.Ş.UÇAK İHiCAZ SEFERLERİ Yurdun her noktasından başlamıştır BİLET Ve Her Türlü izahat için Turkiyenin her şehrindeki Şube ve Acentelerimiz Muhterem Hüccaın emrindedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Korede şiddetli hava akını [Bas tarafı 1 incidel Piyongyangdaki hedeflere bu karma akınlar sırasında 1400 tondan fazla bomba atılmıştır.Diğer taraftan Piyongyang radyosu bugün bir yayınında,müttefik h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • BEŞ GÜNDE 1300 ÇIKIŞ Tokyo,12 A.A.Uzak Doğu hava kuvvetleri tarafından yayınlanan tebliğde bildirildiğine göre,Pyongyang bölgesindeki düşman hedeflerini bombalamak üzere dün 1330 çıkış yapan müttefik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Ali Yücel seçmelere giremiyor [Baş tarafı 1 incide] ve Halil Kaya güreş kafileleriyle beraber müşahit olarak bulan mak üzere sah günü uçakla Helsinkiye hareket edeceklerdir.AIA YÜCEL'İN SEÇMELERE GİRM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Muhalefetin son komplosu suya düştü [Baş tarafı 1 incide] İŞÇİLERE ZAM Bu sene Ereğli kömürleri işletmesi işçilerine yapılan ücret zammının tutarı 3,5 milyon liraya baliğ olmaktadır.Devlet iktisadi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Muhakeme için de yeni tedbirler alındı Helsinki,12 AA.Olimpiyat Oyunları münasebetiyle Finlandiyaya gelecek olan yabancılar,her türlü kolaylık ve müzahereti ve bu arada kısa müddetle muhakeme edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • [Baş tarafı 1 İncide]!dar kısaltılmıştı-Her vatandaş gibi.son seyahat esnasında uğradığımız heı yerin halkı gibi Istanbuilulaı da,Atatürkün hastalığından ve neşredilen resmî tebliğden dolayı endişe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Libya Savunma Bakanı geliyor Trablusgarp,12 ANKA)Libya Milli Savunma Bakanı Ali Jerbi 20 günlük bir ziyarette bulunmak üzere 15 temmuzda Türkiyeye hareket edecektir.Bakan,bu ziyaret programı etrafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Dış Ticaret açığımız [Baş tarafı 1 incide] yatımızdaki gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirterek ezcümle şunları söylemiştir:Bakanlığımız dört esaslı sistem üzerinde hareket etmektedir.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Kore değiştirme birliğimiz Pusan'da Kahramanlarımız Pusan limanında muhteşem bir törenle karşılandılar Ankara,12 AA-MSBtemsil bürosundan bildirilmiştir:1—Bir müddet önce İzmirden hareketle Kore'ye müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1952
  • Kanlı hâdise TBaş tarafı 1 incide] memuru bulunan Ahmet Hulusi Yazgan saat 17.30 da bir kâğıt alışverişi yüzünden münakaşaya başlamışlardır.Bir müddet sonra bu münakaşaya ahçı Mehmedin oğlu Fethi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.07.1952
  • f fÇsp,yrmafişe* Süpürgesi ÇamağtrmaMthe$t\k Ha/eflerJ m n M Q Rnapa$a yokuşu 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • OPERATÖR Dr.FARUK AKBEÖ Muaneyehane Beşaktaş Spor Cad.No.2 Akaretler tramvay durağı)Bv Beşiktaş Spor Cad.No.84 Muayene saatleri:Her gün 1 8 gece evde Telefon 84470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • Ebussuut Caddesinden geçecek otobüsler I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 1 Sirkeci Ebussuut Caddesinde yol yapımı sona ermek üzeredir.14 Temmuz 1952 pazartesi sabahından itibaren otobüslerimiz eskisi gibi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından:Cinsi Miktarı Tahmin bedeli ilk teminatı azı çoğu fiatı tutarı litre litre KrS-LiraKr-Lira Kr-Benzin 60000 90000 4610 4149000 Yağ 3000 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • Bayat Belediyesi Başkanlığından:1—Bucak seyrüseferlerini temin maksadiyle aşağıdaki şartlar dahilinde bir aded Jeep otomobili açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2—Oto benzinle çalışır Uzerl ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Alî Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Bîaüdığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN G£J?teoilik Kotektlf Ortaklıtı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • Maksimde I Vahi öz ve arkadaşları operet topluluğa Her akşam 21.15 de Pazar 16 da Bobstiller S perde müzikal operet Gişe 11 de açılır.Tel:48184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • DOKTOR HATlCE EKREN îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 18 dan 20 y kadar hastalarım kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Kügflk îa Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • ABONE ŞERAİT!MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 00 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • ABANT'DA 3 GÜN Türkiye Tur i z:m Kurumunun YURT GEZİLERİ 25 27 Temmuz Arasında Otel Ye bütün masraflar dahil 47.50 T.L.15 Temmuzdan sonra bilet satılmaz Tafsilât için Tel.49842 Biletler TUrkiye Turzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • i Bozüyük Belediye Başkanlığından:20 lira asi!maaşlı Belediyemiz kalfalığı münhaldir.788 sayılı Memurin Kanununun 4.cü maddesindeki şartları haiz isteklilerini evrakı müsbiteleriyle 25 Temmuz 1952 cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilanları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme ile hizalarında yazılı saatlerde Hoşdere 87 No-lı As-Sa-Al-Koda satın alınacaktır-Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden:7/Temnıuz/952 pazartesi gününden itibaren Ankara Ye İstanbul dan Eskişehire uçak seferlerine başlanmıştır.11037)Seferler her gün olmak üzere:Ankaradan hareket 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehir mezarlığında yaptırılacak 7 nci kısım inşaatına alt 285)adet lâhitı ada taksimatı» toprak tesviyesi,yollar ve sair müteferrik isler kapalı zarf usulü ile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.07.1952
  • IatanboJ Asliye Mahkemesi Ikinci Hukuk Varanıı^mdan:949/287 Maliye hazinesi tarafından O-Jeni ve Halil İbrahim aleyhlerine «filan ve ketmedilen 8500 liraya ait ferağ harcının iki misli 935 Uranın dâvâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan