Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • POLİSTE Arif Elmasoğlu adında biri kendisinden fazla para istiyen ibrahim Dilmen adında bir kadir,tellâlını bıçakla yaralamıştır.Galatada oturan ve beraber yaşadığı Diyamandi adında bir kadım döğdükte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • San'atta milliyet olur muolmaz mı?meselesi sık sık ortaya atılıyor-Bu konuya dair evvelce de bazı yazılar yazmıştım-Geçen gün bir toplantıda yine aynı mesele meydana çık ti-Bazıları san'atın insanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Sayın Kılıç Ali'nin.İkinci înönü zaferi üzerine.Atatür kün çektiği telgraf hakkındaki yazısı üzerine,telgrafı kıtieme almış bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver,Ulus'ta bir yazı ııeşrctmişti.Haien.Harp A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Yeni hal binasının temeli dün törenle atıldı Sebze ve Meyve Haline ilâve edilecek yeni binanın temeli,dün saat 11-30 da atılmıştır-Bu münasebetle yapılan törende BMM-Başkan Vekili Celâl Yardımcı-Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Türkiye Millî Gençlik Komitesi bugü.ı kongresini yapıyor Türkiye Millî Gençlik Komitesi ilk kongresi,bugün saat 10 da Casa d'Italia salonlarında çalışmalarına başlıyacaktır-Bu kongreye Türk Kadın Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • HALKIN SESİ Nöf'i hazine zihniyetinin bir numunesi Pangaltıda Tersane sokak 26 da Serope Balyoz yazıyor:30 Haziran tarihli nüshanızda İstanbul Sergisinde fakir ve kimsesiz çocuklara meccanen temsiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • ançlığın sebe Bir genç dün Tahtakaiede sevdiği kızı dört yerinden bıçakla yaraladı kerek Saimeyi 4 yerinden bıçakla yaralamıştır.Yaralı tedavi altına alınmış,Tahtakaiede kıskançlık yüzünden kanlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Baltacılar köşkü okul olarak kollanılacak Beşiktaştaki tarihî Baltacılar Köşkünün Kız Sanat Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu olarak kullanılmasına,köşkte bazı tadilât ve tamirat yapılmasına karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Hic.12 Temmuz 1952 Cumartesi Ru 19 Şev.1371 29 Haz.1368 VAKİT VASATI.EZANI Güneş 4.39 8.57 öğle 12.19 4.38 İkindi 16.19 8.37 Akşam 19.41 12.00 Yatsı 21.40 1.59 İmsak 2.24 6.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Üsküdarlı bir genci sebepsiz yere yaraladılar Evvelki gece Üsküdarda bir yaralama hâdisesi olmuş ve Kısıklıya gitmekte olan İsmet Çizgi adında bir genç hüviyeti henüz tesbit edilemiyen iki kişi tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Bir çocuk tabanca ile birini yaraladı Evvelki gece saat 23 sıralarında Tahtakalede kanlı bir hâdise olmuştur-Bu semtte İmameci sokağında 4 sayılı evde oturan 16 yaşlarında Nurettin Kayar aynı semtte t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Garip bir hırsızlık Metresi ile işbirliği yapıp karısının mücevherlerini çalmış Savcılığa garip bir hırsızlık hâdisesi intikal etmiştir.Bir müddet evvel Ankaraya giden ve Samatyada Marmara caddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • Çanakkale Abidesi Dün Vilâyette yapılan toplantıda bir komite teşkil edildi Çanakkale şehitlerimizin aziz ruhlarına ithaf edilmek üzere dikilmesine karar verilen büyük Meçhul Asker Âbidesinin hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • "Ankara,vapuru gitti Ankara vapuru dün 409 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkraıgtır-Giden yolcular arasında üniversite profesörleriyle,Avrupada tetkik seyahatine çıkan Fen Fakültesi talebelerinden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • KISA HABERLER if Kısıklıda inşa olunan Bucak Müdürlüğü binasının açılı*?töreni bugün saat 10 da yapılacaktır.İl dahilinde yapılmakta olan gö.men köyündeki çocukların tedris ihtiyaçlarını karşılamak İÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • OEZt Türkiye Turizm Kurumu tarafından 25 temmuzda Aband gölüne bir gezi tertip edilmiştir.Lübnandan yüz kişilik bir talebe kafilesi ay sonunda şehrimize gelecektir.TÖREN it Türkiye Köylü Partisinin Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.07.1952
  • MAKALE Tevfik İlerinin milli rönesans hamlesi İsmail Hami DANİŞMEND însar.t hayvandan ayıran vasıfların biri de mazisini bilen ve italaıiyle fikrî irtibatı olan yegâne mahlûk olmasında gösterilebilir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Jokey Derneğinin toplantısı Jokey ve Seyisler Dayanışma Derneği bugün sat 12 de Veliefendide yemekli bir toplantı ya pacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Fransız kızıllarına verilen para cezası Nümayişler sırasında Paris sokaklarını kir leten koministlere belediye cezası kesildi Paris,11 Nafen)Komünist beyannameleri ile Paris şen rinin duvarlarım kirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Berlindeki hadiseler Batı Berlinliler vilâyet konağı önünde nümayiş yaptılar Berlin,11 AP)Avuitat Walter Lnse'nin kaçırılması üzerine hiddetlenen Batı Berlinliler,Vilâyet Konağı önünde protestolar gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Cilttiler kongresine giden doktorlarımız Ankara,11 T.H.A.Bu ayın sonunda Londrada Milletlerarası bir cilt hastalıkları kon gresi toplanacaktır Bu kongrede Türkiyeyi temsil etmesi kararlaştırılan cilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Ressamlar derneğinin yıllık kongresi bugün yapılacak Ressamlar Derneğinin yıllık kongresi bugün saat 14 te Çemberlitaşta Muallimler Birliğinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • tslâm kongresi Dünya müslümanları Londrada iki gün devam eden bir toplantı yaptılar Londra,11 Nafen)Büyük Britanyada yaşamakta olan Müs lümanlann kongresi açılmıştır.Bu kongre,Büyük Britanya dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Siyası İcmal Cumh urreisi namzedi Eisenhovver Taft gibi bir siyaset devi ile yaptığı uzun bir mücadeleyi General Eisenhouer kazandı ve Cumhuriyetçi Fırkanın Cumhurbaşkan namzedi oldu.Bu hâdise dünya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Romanyada yeei aziller Viyana,11 Nafen)Romanyada yapılan siyasi temizliğe dair,Bükreşten alınan bir rca mi rapor,son altı hafta içinde altı Romanyalı Bakan ile altı muavini tayin edildiğini bildirmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Tuzlada talebeler için bir kamp açılacak Iskan Müdürlüğüne ait Tuzla sahillerindeki pavyonlarda talebeler için 100 kişilik bir dinlendirme kampı açılması Valilikçe tensip edilmiştir.Kamp ağustosta açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Unesconun Türkiye Milli Komisyonu toplantısı Unesco» Millî Komisyonu yönetim kurulu Ord-Prof-Dr-Tevfik Sağlam'ın başkanlığında 14 temmuz pazartesi günü saat 10 da» İstanbul Üniversitesi Profesörler ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Et fiatlan bir miktar 'döştü Vali ve Belediye Başkanı ile kaymakamların» nahiye mü dürterinin ve Belediye iktisat murakıplarının sıkı kontrolları neticesinde et fiatlan düşmeğe başlamıştır.Aksaray.Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA New York Kızılhaç Teşkilâtı Koredeki yaralı askerlere kan göndermek için gönüllü kan verenlere ihtiyacı olduğunu bildirmiştir.Son zamanlarda kan verenlerin sayısı düşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Renkli filmcilikte yeni bir terakki Londra,11 Nafen)Eondra da bir firma,üç dimansiyonlı renkli filmler yapmaya muvaf fak olduğunu bildirmiştir.Bu yeni usul ile gelecek sene yapı laca* taç giyme merasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Möble ihraç edeceğ z O-Orta Doğu memleketleri hükümetimizden möble satın almak istiyorlar Ankara,11 D.H.A,Cenup komşu devletlerden Suriye ve Ürdün Ekonomi ve Ticaret Ba kanlığına müracaat ederek Tür*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • WM Çarşaf ve peçeye dair Anadolunun bazı yerlerinde kadınlara yeniden çarşaf ve peçe giydirilmeğe hevesleıuımesi münevver Türk hanuıuannı müteessir etmektedir.Merak etmesinler.Bu İş çuktan halıeuumiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • İKTİBAS Ja y korkunç katliâmlar Adadaki 450 kürek mahkûmundan 350 si ayaklanıp vaziyete hâkim olunca gardiyanları,onların çocuk ve karılarını,nihayet 100 arkadaşını işkence içinde,lime lime değradı!ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • Sevgi Şöyle bir düşününüz lütfen.Kolayı a göreceksiniz:Yeni şiir,yeni hikâye,kısaca ve toplu olarak da yeui san'at denilen,bu çerçeve içerisine konulan çalışmalarda noksan olan şey «sevgi» dir.San'atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.07.1952
  • s dfyfav Sctyen,Kendisi Barbara'nın yerinde olsaydı öyle yapabilir iniydi acaba?Bu adama bağlıydı-Adamı yarın görecekti-Yağışlı bir havaydı-Gök traşsız yüzünü somurtarak toprağa doğru uzatıyordu-iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.07.1952
  • Yeni kontrat mevsimi Bizde futbolcular için transfer mevsimi okluğu gibi Aınerikada ve bilhassa Holly* wood'da fevkalâde durumlar hariç,muayyen bir Kontrat yenileme mevsimi vardır-Mayıs,ha/iran ve tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Katle beraetle birlikte bahşiş veren mahkeme Tecavüze uğrayacağını anlayan çekti,katilin açtığı delikten uzanan Vak'a,bundan altmış yıl kadar evvel Kahirede cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.07.1952
  • Nasuh Akarın mektubu Profesyonel oldukları için olimpiyatlara gidecek millî güreş takımımızdan diskalifiye edilen şöhretli güreşçilerimizden Nasuh Akar gazetemize aşağıdaki mektubu göndermiştir.Sempat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1952
  • Olimpiyatları takibe giden SULHİ GAR AN Napoliden bildiriyor:İtalya olimpiyatlara kuvvetli bir kadro ile iştirak ediyor Büyük paralarla oyuncu satın alan italyanlar bu sene Türk futbolcusu transfer et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1952
  • Atletlerimiz salı günü gidiyorlar Milli atletizm takımı olimpiyatlara iştirak etmek üzere salı günü ocakla Helsinkive hareket edeceklerdir.Federasyon başkanı Nailî Moran dün birinci kafileyle beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.07.1952
  • Önümüzdeki cumartesi günü Helsinkide olimpiyat meşalesi yakılacak Helsinki olimpiyatları bir hafta sonra açılıyor Olimpiyat komitesi ilk gün yapılacak açılış merasiminin programını tesbît etti Helsink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • m% ı ırıriin«iM»rrnı im Padişah her cuma bir bcşka cariye ile gerdeğe girmek sevdasında idi 38 Buyursunlar,uzaklardan ka.Gibi güzel sözlerle memuru münasip bir yere oturttu.O dahi bin bir şaklabanlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • 38 Bu bakımdan hiç korkun ol masın.Her koyun kendi bacağından asılır.Maamafih söylediklerin pek te yabana atılmaz.Elbette atılmaz.İlerde bir kolayını bulup bayımıza iş çıkarmadan evvel bu Keli sarayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • Istanbu 12.57 Açılış ve program.1300 Haberler 13-15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Karışık hafif müzik PL)14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi 15.15 Şarkılar 15.30 Haftanın program g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.80 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yatabil)20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • Birer derece terfi eden lise ve ortaokul öğretmenleri Şehrimiz lise ve ortaokul öğretmenlerinden bazılarının aylıkları birer derece arttırılmıştır.Aylıkları arttırılan öğretmenlerin listesi aşağıdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • W ttJ2£İ;W Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 37 8ir kadını yarı beline kadar gömdüler,taşladılar.Kadının feryadı hâlâ kulağımda çınlıyor Peki ama,kadınlar bu hali göre göre,bile bile erkeklerine sadık kalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • Inönündeki 1 ve 2 nci muharebelerin içyüzü [Baş tarafı 2 ncidc] lan sonra,bilhassa,tzzettin Beyin idaresinde.1-4-ve 61 tümenlerimizin karşı taafruzlariyle Mcteristepe geri alınmış ve Yunanlılar bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.07.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9.10 11 12 1 2 3 4 5İ 6 I 1 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA* J Vazifesi kesîr bulunan üç kelime)2 Bir mevsim;Saray;Bir edat 3 Tersi soru eki;Musibet;Gelir 4 İlave;Nida;Bir harfi nokunuşu 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • QM£ĞİK~R1)R CUMHURSOŞK*"!V-Sf'C SCCIÛH İhzar" seç.Mien r'ARrı KOI'SIClERI y:m L°AÂ*-DEMOKRAT PART MILL?KONfrP.E bı ADAY tK ALLIYE T PARlILe^l ADA1 3 31' MİLLİ1 KONO^eSl ADAY UMHUf^ŞA^KftNI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Hollywooddaki büyük yangın [Bas tarafı 1 incide] nın bir kaza es,eri olarak başlamadığını gösteren «birçok deliller» mevcut olduğunu söylemiştir.Stüdyo sözcülerinden biri de bugün zararın 4,500,000 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Kore harbin hava akını [Baş tarafı 1 incide] ı mi haiz hedeflere taarruz et-1 mislerdir-Birbiri ardısıra 400 ve 250 uçak.Kuzey Kore'deki komünist hedeflerinin üzerine bomba ve füze yağdırmışlardır-5 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Ridgway'in Londradaki beyanatı Atlantik kara ve hava kuvvetleri arzu edlîcu miktara varmak üzeredir* Londra 11 A.A.AtlantiK Paktı kuvvetleri başkomutanı General Matthe\v Ridg-vvay diin yaptığı basın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Komuianfck Menderes ve Köprüsünün İ**gîltereyi ziyaretlerinde kararlaştıracak Londra 11 A.A.İngilia basını,İngiliz Mısır anlaşmazlığının bu yakınlarda halledilmesi ümitlerinin gitgide kaybolma ya yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Japonyada şiddetli yağmurlar Boma'da da caddeler baştanbaşa röI haline geldi Tokyo 11 A.A.Batı Japonyada dün gecedenberi yağ-makta devam eden şiddetli yağ murlar yüzünden en az 40 kişi ölmüştür.15 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Armatörlerin dünkü toplantısı Türk Armatörler Birliği dün kendi binalarında bir toplantı yaparak,katıldığımız Dünya Armatörler Konferansında alınan neticeleri müzakere etmişlerdir.Bu arada rakip deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] emrettiler,gramofon kuruldu ye Hafız Mehmedin plâkları çalınmağa başlandı-Atatürk bu plâkları dinlerken,dalgın,bir şey düşünüyor hissini veriyordu-Plâk biter bitmez ken dilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Sen Jozef sahasındaki basketbol maçları 12 temmuz cumartesi gecesi Sen Jozef açık hava basketbol sahasında aşağıdaki karşılaşmalar yapılcktır:Saat 20-30 da:Vefa B)Sen Jozef Spor B)Basketbol)Saat:21-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Ridgway ağustosta geliyor Ankaralı Milliyet)NATO Başkomutanı Ridgway kati olarak 10 ağustosta memleketimize gelecektir.Generalin ziyaretine şehrimiz askeri ve siyasî çevreleri büyük ehemmiyet atfetmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Uğradığı hakarete şahit olduğum için beni ortadan kaldırmak Pug için bir şeref meselesidir.Belki.Fakat tehlike her halde bu kulübeye geldiğiniz zamanki kadar büyük olamaz.Doğru söylüyordu.Pugdan ekinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Rüyam;Tancadan yola çıkıyor Tanca,10 AP)Associated Press'in bir muhabiri,küçük bir motörle sırsıklam bir halde sert dalgalarla çalkanan Tanca koyundaki «Rüyam» yatına gitmiş ve kontranın sahibi Haşim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Eisenhower Başkan namzetliğine seçildi [Baş tarafı 1 incide] kip etmesi olmuştur.Generalin taraftarları iîk turda kazanamıyacaklarını anlayınca derhal tedbir almışlardır.Bu tedbir Minnesota delegeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Futbol ve basketbol ekipimiz [Baş tarafı 1 incide] kırmızı kravat ve göğsünde ay-yıldızlı armalı lâcivert ceketleriyle muntazam bir kafile manzarası gösteren sporcularımız uçağa binmeden evvel neşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Yunan Devlet Bakanının dünkü demeci [Baş tarafı 1 incide 1 Başkonsolosluğunda bir basm toplantısı tertip etmiş ve gatseteoilere verdiği beyanatta ezcümle demiştir ki:Bu ziyaretim hususî mahiyettedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Limanda kanlı bir hâdise [Baş tarafı 1 incide] Jenf Taf t isimli vapurun tayfalarından Hans Anker» Sair.t Enderson ve Pao adında üç kişi bir mesele yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır-Neticede aslen italy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Cezaevinde kızıl şebeke [Baş tarafı 1 incide] sabıkalı komünist bulunan şebeke aralarındaki tesaniidü sağlamak için azalarına bir de marş öğretmişlerdir.Bütün komünistlere e bilinen înternatinoal)marş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.07.1952
  • Sergi 10 gün daha uzatıldı 21 temmuzda kapanması icap eden istanbul Sergisi halkımızın rağbeti üzerine 30 temmuza kadar uzatılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.07.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Deniz Hatları İsletmesi Müdürlüğünden:İşletmemiz kadrolarında münhal bulunan gemici ve usta gemiciliğe yeter miktarda personel alınacaktır-217 952 pazartesi günü saat 14 de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortakjıjı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • fta ,di;adale,sinir,lumbagt* romatizma ağrılarını,bütün sancı ve sızılan derhal teskin eder.SOratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.Kininli a\di.kalbi te Jöo.thier sormaz.İPİ Gb] fy.sa^ t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış [Kapanış Stcrling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskouries 790.00 280.30 080 64.03 5.60 54.1250 73.68.40 0.4480 0.01.876 9.73.90 784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden:7/Temmuz/952 pazartesi gününden itibaren Ankara ve IstanbuJdan Eskişehire uçak seferlerine başlanmıştır.11037)Seferler her gün olmak üzere:Ankaradjn hareket 800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Bez hortum alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan:1 Muhtelif eb'atta 5500 metre bez hortum kapalı zarf üsulile satın alınacaktır-2 Muhammen bedeli 23400 lira olup muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Taksim-Sarıyer otobüsleri durağının nakli hakkında I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Taksimde şimdiki Sarıyer otobüs durağı 12 temmuz 1952 eu martesi sabahından itibaren yeşil saha karşısında Ankara Bak tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Maksimde Vahi öz ve arkadaşları operet topluluğu Her akşam 21.15 de Pazar 16 da Bobstitler 3 perde müzikal operet Gişe 11 de açılır.Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • OPERATÖR Dr FARUK AKBEfi Muaneyehane Beşaktaş Spor Cad.No.2 Akaretler tramvay durağı)Ev Beşiktaş Spor Cad.No.84 Muayene saatleri:Her gUn 1 8 gece evde Telefon 84470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • ABONB ŞEKAtTt MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FtATLARI 2 ve 3 üncü aayfa sant.4 T.L 7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:Cide ilçesine bağlı Abdulkadir köyünde yaptırılacak 16455 Kra 71 kuruş keşifli ilk okul binası inşaatının birinci açık eksiltme süresi içinde talip çıkmadığından ihale süresi 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • jandarma Genel Komutanlığından:1 Kurtalan Jandarma Satınalma Komisyonunca Kurtalandan Vana karşıhkh 750)ton ayniyat taşımı kapalı zarf öBulile yapılacaktır-2 Beher kilosunun 6-50 kuruş tahmin edilen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Bolu İli Daimî Komisyonundan:1 Aband gölü kenarında bulunan ve özel idareye devrolunan orman evi i!e iki adet bina.otel.lokanta ve gazino olarak kullanılmak şartile tesisleriyle birlikte yıllık «üç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • Türk Tropikal hastalıkları ve malarya cemiyeti tüzüğü 1 Türk Tropikal Hastalıkları ve Malarya Cemiyeti adi ile.sırf hekimlik ilo iştigal eden.bir tıbbî ceraiyet kurulmuştur* Siyasetle alâkası yoktur-Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.07.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat Hânları 500 ton Bulgur kapalı zarfla 31/7/952 perşembe günü saat 15,30 da Kayseri As.Sa.Al.Koda satın alınacaktır.Muhammen bedeli 250.000 lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan