Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Sovyetlerin Birleşmiş Milletlerdeki hezimeti Birleşmiş Milletlere 14 yeni Uye alınmasına ait teklif reddedildi Birleşmiş Milletler Nevyork,atının tetkikim ve müzakeresl-10 A.A.Güvenlik Konseyi ni gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılan mühim toplantı Başbakan,Meclis Reisi ve dört bakanın iştirak ettiği toplantı geç vakte kadar devam etti Menderes Fransaya resmen davet edildi sv Şehrimizde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Dün mahkûm olan Ticanl şeyhi K Püâvoğla Ticaniler mahkûm oldular o Kemal Pilftvoğlu 10 yıl hapla yatacak Ankara,10 ANKA)Ticanl Şeyhi Kemal PU&voghı ile 78 ticanînin duruşması bugün «ona [Devamı Sa.7,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Orgl-Nuri Yamut Orgeneral Nuri Yamut dün gece Napoliden döndü Bir hafta evvel Atlantik Paktı Güney bölgesi Komutanı Amiral Carney ile temaslarda bulunmak üzere Napoliye gitmiş olan Genel Kurmay Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • J/fa&'tHtiUHU Bugün tetirimizde hava omu nıiyetle acık geçecek,hava «ı-cakkgında büyük Ur değişiklik olmayacaktırti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • ıS/N/VS/V /V /I Titonun Türkiyeyi ziyareti Belgrattan bildirildiğine göre Mareşal,Türk Hükümetinin davetini kabul edecektir.Belgrat,10 Radyo)iyi haber alan kaynakların verdiği haberlere göre Mareşal T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Cumhuriyetçiler karar arefesinde Eisenhowerin Taft'a karşı şansı artıyor Kongrenin dünkü celsesinde delegeler yumrukla bir birine girdi.Başkan adayı seçimi bugün yapılacak Kazanma şansı gittikçe artan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • İngrid Bergman istirahat ediyor Haziranın 18 inde ikiz doğuran ingrid Bergman kocası ve cocuklariyle birlikte Santa Marinella'daki yazlık evlerine gitmiştir.Besimde İngrid Bergman dadının kucağındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Türkiye dışındaki Türkler eşhur «yurdda sulh.cihanda sulh!düsturunu âleme ilân ederek bunu gerçekleştirmenin yolunu aradığımız yıllar esnasında bulduğumuz kolay çarelerden biri de etrafımızı çeviren k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • İnönündeki 1 nci ve 2 nci muharebelerin içyüzü Birinci înönü Muhaberesinden nihaî zafere kadar Garp Cephesinin harekât şubesi müdürlüğünü yapmış olan Tevfik Bıyıklıoğlu.askerî tarihimiz bakımından dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Eva Peron îyileşemedi Buenos-Aires 10 A.A.Ar Jantin Cumhurbaşkanım kansı madam Evita Peronun sıhhatine dair İlk resmî bülten dün gec« devlet radyosu tarafından neşredilmiştir.Radyonun söylediğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Helsinki Olimpiyatlarına iştirak için Ali Yücele son şans verildi Futbol ve Basketbol millî takımlarımız bugün gidiyor Ali Yücel pazar günü Fahrettin Akbaş ve Hasan Gemiciyi yendiği takdirde millf tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1952
  • Atatürk hasta,hasta Mersine hareket etmişti İstasyona çıkar çıkmaz 40 dakika süren askerf bîr geçit resmi yaptırdı.Bu müddet zarfında ayakta durmak kendisini çok yormuştu Bu yazıların iktibas hakkı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • MAKALE Tarih Komisyonunun Kararları İsmail Hami DANİŞMEND Dünkü yazımda Eski Kül-tür Eserleri Komisyonunun umumî mesaisinden bahseti mistim.Muhtelif ilim şubele rine göre altı encümene ay-rılan bu kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Hic.11 Temmuz Ru 18 28 Şev.1952 Haz.Voli Cuma 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.38 8.56 öğle 12.10 4.37 ikindi 16.19 8.37 Akşam 19.42 12.00 Yatsı 21.41 1.59 trnsak 2.23 6.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Pazar günkü yazımızda-Mançuri ve Kuzey Kore silâh ve mühimmat fabrikalarına elektrik cereyanı veren Yalu boyundaki baraj ve merkezlerin havadan bombardıman edilmeleri üzerine Karede bir mütarekeye var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Türkiye Turizm Kurumu tarafından 20 temmuz pazaı günü İzmit Körfezine bir gezi tertip edilmiştir.•fr Türkiye Muallimler Birliği Suriye ve Lübnana bir gezi tertip etmiştir.Seyahate G ağustos-ta başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Yeni mayın gemilerimiz Donanmamıza katılacak gemileri getirecek mürettebat yakında Amerikaya gidiyor Marşal yardım fonundan Ame rikalıların bize vermiş oldukları üç mayın dökücü gemi ile bir denizaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Kimsesiz çocukların bakımı ve himayesi Şehrimiz kimsesiz çocuklarının bakım ve eğitimini ilgilendiren bazı mevzular üzerinde,Bakanlıkla temaslarda bulun-mak üzere Ankaraya gitmiş o-ı lan Millî Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Yeni hal binasının temeli bugün atılacak Belediye tarafından 1 milyon liralık bir ödenekle inşasına karar verilen yeni Meyva ve Sebze Hali binalarının temeli bugün sat 11.30 da törenle atılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Dün Ahırkapıda hüviyeti meçhul bir ceset bulundu Dün Ahırkapıda denize giren birkaç kişi kıyıdaki mağaralar-dan birinde bir erkek cesedi bul muş ve durumu zabıtaya bildir-mislerdir.Hüviyeti tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Beynelmilel Kızılhaç ve Kızılay kongresi Kanadanın Taranto gelirinde toplanacak olan on sekizinci Beynelmilel Kızılhaç ve Kızilay kongresine memleketimiz de İki temsilci ile iştirak edecektir.Kongrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • HALKIN SESİ "1 Yenikapa istasyonu psso vermiyor Sümerbank Balarköy Bez Fabrikası idare Memuru Mu zaffer Soytiirk yazıyor:cBen S.B.Bakırköy Bez Fabrikasında memurum.Lâlelide oturmaktayım.Her gün Yenika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Adliyede bir hâdise Hasımlarına' saldıran bir adam bu suçundan dolayı da hapse mahkûm edildi Dün Adliyede ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Aralarında bir ihtilâf mevzuu olan Edirnekapı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Kız Hafız tekrar ortaya çıktı Maruf dolandırıcılardan Kız Hafız namiyle mâruf Celâl Sessiz adındaki sabıkalı bu defa Sacide adında bir İcadını kandırmış ve dört bin lirasını dolandırmıştır.Kadının şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Amerikanın bü-j yük bir Bankası1 T.İş Bankasına ı mesaj gönderdi;r The Chase National Bank'-j in halen Amerika'da bulu-ıınıı Orta Doğu mümessili Bay Sadi tarafından «Kuyum» kotrası kaptanına nsa&ıâoki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Taksimle Sarıyer arasında çalışan otobüsler E.T.T.İdaresi,halkın İsteği üzerine Taksim ile Sarıyer arasında yeni bir otobüs servisi açmıştır.İlk otobUs,Taksimden saat 7 de kalkmaktadır.İdare bundan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • KISA HABERLER ir İnşası tamamianan Kısıklı Nahiye Müdürlüğü ve karakol binası yarın saat 10 da törenle açılacaktırir Yeşilay Cemiyeti bu yıl istanbul Sergisine panolarla iştirak etmiştir.Bu panolarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • POLİSTE İr Nişantaşında İlhan sokağında oturan 19 yaşlarında İsmail adında bir çocuk Çırağan Sarayının duvarı üstünde oynarken düşmüş ve beyin kanamasından ölmüştürir Arnavutköyünde bir gazinoda garso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Bir de g dün mahkeme kararı ile toplatıldı Şehrimizde yayınlanmakta olan «Gelincik» isimli derginin son sayısının müstehcen bir mahiyet taşıdığı görülmüş ve Sulh Ceza mahkemesi dün satışa çıkarılan de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • zorbalık hâdisesi Beş kişi gece yarısı bir kadını taksi ile kaçırıp zorla tecavüzde bulundular Evvelki gece sabaha karşı Feriköyde çok çirkin bir zorbalık ve tecavüz hâdisesi olmuştur-Bu semtte faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Adalet Bakanının şehrimizde yaptığı incelemeler Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioglu dün Adalet Sarayı inşaatının yerinde incelemeler yapmıştır.Bayındırlık Müdürü in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Karadenizde bir mavin görüldü Anadolukavağı Alacalı Tahlisiye İstasyonu Mağara mevkiinde memesiz bir mayinin mevcudiyetini dün haber almıştır.Karadeniz Boğaz Grup Komutanlığınca gerekli tedbirler alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1952
  • Sayın Kılıç Ali'nin.İkinci İnönü zaferi üzerine.Atatürkün çektiği telgraf hakkındaki yazısı üzerine,telgrafı kaleme almış bulunan Hamdullah Suphi Tannöver.Ulus'ta bir yazı neşretînişti-îîîılen.Harp Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • 37-Ondan da fecî.Fakat ¦enin aklını büsbütün karıştırıyorum» değil mi?Bak sana imkânı olduğu kadar acık anlatayım.Nereden başlıyaeağımı bilmiyorum,ama işte vaziyet budur:Bundan bir haf ta evvel müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • İKTİBAS Sigara ve kibrit korkunç facialara sebep oluyorlar Sigaranın ateşli ucunun harareti 400 650 derece arasındadır.Halbuki kâğıt 230 derecede alev alır.Tahta ise 250 derece civarında ateş almaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Orta doğuda kalp paralar Ürdün ve Orta Doğuda is tören büyük bir kalpazan çetesi ele geçirildi Amman,10 Nafen)Mühim bir kalpazan çetesine elkonulmuş ve böylelikle Ürdün üe diğer Arap devletleri mail b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • De GauIIe Partisinden ayrı tan millet vekilleai Paris,10 AP)De GaıuTün partisinden ayrılmış olan asiler,yeni bir siyasî parti teşkil etmiyeceklerini çünkü zaten pek çok parti mevcut olduğunu söylemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Serbest bırakılan Alman harp suçluları Bonn.10 AP)Fransız Yüksek Komi?Andre François-Poncet 19 Alman harp suçlusunun serbest bırakılmasını ve diğer 27 sinin de cezalarının tenzilini emretmiştir» Bu af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Berlinde barikatlar kuruldu Dün de üç Alman çocuğu Ruslar tarafından Doğu bölgesine kaçırıldı Lueneberg.9 AP)Hudut makamlarından bildirildiğine göre Sovyet askerleri Batı Almanya hududunu geçerek üç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Wiiliam Marchal 5 sene hapse mahkûm edildi Londra.10 Anka)Rusyaya İngiliz Dışişleri Bakanlığına ait sırlan veren telsizci Villiam Marchal'in muhakemesine bugün ağır ceza mahkemesinde devam edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Siyasî İcmal Ölüm sahasından geçenler anlatıyor it uslar iki Almanyayı ayıran hudutta on metre genişliğinde bir sahayı sürmüş ve ölüm sahası ismini vermişler.Müsaadesiz burudan geçmek istiyen herkesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Yunanlı eski muharipler dön Valiyi ziyaret ettiler Şehrimizde toplanmış olan MU letlerarası Eski Muharipler Kon gresine iştirak eden Yunan delegeleri dün vilâyete gelerek Vali Gökayı ziyaret etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Denizcilik Bankasının ısmarladığı yeni gemiler Ecnebi memleket firmalarına ısmarlanmış olan şehir hattı gemilerinden 5 yolcu ve 5 araba vapuru bugüne kadar limanımıza gelmiştir.İngilretede halen 1700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Nova Scotia şehrinde bir madende vukubulan bir infilâk neticesinde,ilk gelen haberlere göre,12 madenci toprak altında kalmış ve 40 kişi de yaralanmıştır.İngiltere İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Danimarka Kralı Gröenlande gidiyor Kopenhag,10 AP)Danimarka Kralı Frederik,bu sabah,yatı «Danneborg» u Faerin gerhavn limanına demirlemiştir.Kral 31 seneden beri ilk defa olarak Grönland'ı ziyarette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • 10 yılda 160 idam o-1939 dan 1949 senesine kadar memleketimizde idam edilenlerin sayısı tesbit edildi Ankara,10 Anka)1939 dan dan 49 a kadar olan 10 sene zarfında memleketimizde 106 kişiye idam hükmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Kraliçe Elizabethln tahsisatı arttırıldı Avam Kamarası,Elizabethe babasından 65 bin sterling fazla tahsisatı kabul etti Londra.10 AP)Avara Kamarası dün akşam,KralİQe Elizabethin tahsisatının artırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Şehrin ezelî derdi Istanbulda et nihayet dört liraya yükseldi.Yaz günlerinde henüz görmediğimiz bu pahakl.ğın sebebini sormak nafiledir.Bunun neden ileri geldiğim ve alacağımız cevabı hep biliyoruz.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ 44 Ufuklar Ufuklar mecmuasının altıncı sayısı «İnkılâp Mükâfatı» adını taşıyan hikâye müsabakasının neticesini ve birincilik kazanan iki hikâyeyi bildiriyor* Birincilik iki.hikâyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1952
  • Türk filmleri orta doğuda rağbet görüyor Ankara,10 D-H-A)Türk filmlerinin bilhassa Orta Doğuda topladığı rağbet ve alâka gittikçe artmaktadır-Son aylar içinde bu bölgeye sevkedilen Türk filmlerinin mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yılda 43 eser veren bir yazar İspanyol tiyatro yazarı Lupe de Vega,hakikî arılar ve kelebekler gibi kadınlardan aldığı ilhamlarla sanat peteklerini örerdi Dünyanın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1952
  • p j.m t İKİ İngrid Bergman hâdisesi Peter Lindstrom'dan ayrılıp İtalyan rejisörü Rosselini ile evlenmesi sinema âleminde ve hayarnlan arasında müsbet menfi büyük bir alâka uyandıran İsveçli artist İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.07.1952
  • Olimpiyatlara katışacak olan Fransız ve İtalyan güreşçileri hazır Fransanın Olimpiyatlar için İtalyanlar da güreşçilerini tesbit güreş takımı tesbit edilmiştir.ettiler Fransızlar Olimpiyatlara hem ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1952
  • Bu sabah saat 9 da uçakla Helsinkiye gidecek 12 basketbolcumuz MilBî basketbol takımını teşkil edecek elemanlar kaç kere millî oldular 1952 Helsinki Olimpiyatlarında memleketimizi temsil edecek olan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1952
  • Kısa spor haberleri Neriman Tekil Helsinkiye gidiyor istanbul Bölge Müdürlüğü Atletizm Ajanı Neriman Tekili Helsinkiye göndermeye karar vermiştir.Bilindiği gibi,Neriman TekU kısa bir müddet evvel seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1952
  • Celâl Atik ve Ali Yücel kupalarla beraber Olimpiyatlara gidecek Millî güreş takımına girebilmesi İçin Ali Yücele pazar günü son bir seçme hakkı verildi İsveç polisi tarafından suçsuz addedilen Ali Yüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1952
  • Emirgân güreş kampı nihayet sükûna kavuştu HELSİNKİ OLİMPİYATLARI VE YENİ TÜRK GÜREŞÇİLERİ Güreşçilerimize Helsinkide kuvvet kadar başarılar temenni ediyoruz Babiir ARDAHAN Emirgân güreş kampı nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.07.1952
  • Helsinki olimpiyatlarına katılmak üzere Amatör futbolcularımız bugün hareket ediyorlar Bir müddetten beri Ankarada kampta bulunan amatör millî futbol takımımız bu sabah saat 9 da Helsinkiye hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • Okuyucularımıza İkinci hediyeli bulmacamız 27 Temmuz 1952 tarihinde neşredilecek ve doğru halledenlerden 15 kişiye muhtelif hediyeler verilecektir.Hediyelerimiz hakkında önümüzdeJd günlerde mütemmim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 4 u SOLDAN SAĞA* 1 Fakir divanı;Tersi bir edat.2 Peygamberin ashabından;Bir nakil vasıtası Çoğul)3 Arkadaşlık;Bölme.4 Az;Sahan ele geçir iki kelime)5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 36 Altı günlük yolculuktan sonra yol üstünde Bedahsan yaylasına girmiş bulunuyorduk Bu şehirde nasıl uzun müddet oturulacağını düşünüyordum.Haf ta sonunda babamla amcam ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından:1—Ankara Fen Fakültesinin 53691 lira tahminî keşif bedelli masa» ocak ve yaa tahtalarının yapılı ve yerlerine tesbiti işi birim fiatı esasına jöre ve 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • t'ir' fit!vAiaftz J(ğ/v\cdj S&MtemcigiĞ Kadınlar güruhu gülüştüler,Sünbül Ağa İle Yusuf ayrılarak kızlar dairesine gittiler 37 Hayır efendim;Haseki Tur kanın erkek kardeşi bulundu.Geçen gün araba gezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum Gelecekler i 6.25 Erzurum 6.45 Güney ekspresi 8.80 Anadolu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • h tanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karışık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl 14.45 Müzeyyen Senardan garkılar «Pl» 15.00 Kapamç 18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1952
  • 37 Abdülâziz oyununu yenilemefe niyet ederken Aliçonun birden mihveri etrafında döndüğü görül dtl.Sonra tekten kaptığı gibi dog rulup ayağa kalktı.Fakat aynı anda Padişah ta güzel bir budama yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:Piyasada yapılan araştırmada herkesin ihtiyacını karşılayacak miktarda çöp kabı imâline muktazi malzeme mevcut olmadığı anlaşıldığından Belediye Zabıtası Talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Otomobil durdu.Bir kadın nesi duydum,«içerde mi?diyordu.Pug cevap verdi:I Evet burada.Kadın önde barakay girdiler.Prensesi odanın loşluğuna rağmen derhal tamdım.Geldi önüm de durdu ve bir eli kalçasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Mîllî Eğitim Bakanlığından:1—Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü hesabına,1952 1953 ders yılmda.1416 sayılı kanun uyarınca.Avrupa ve Amerika'ya 10 öğrenci gönderilecektir-2—Jeoloji doktora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Elektrik sayacı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından:1—500 aded elektrik sayacının satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2—Malzemenin muhammen "bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • r L Tuzla içmeleri Otel» Lokanta ve tanı teşkilâtile ziyaretçileri memnun etmekte,otomobil yolu ve hususî trenleri de münakalâtı her cihetten temin etmekledir-10954 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Floryada yapılan toplantı [Baş tarafı 1 incide] Yırcalı ile Ulaştırma Kakanı Seyfi Kurtbek iştirak etmişlerdir.Memleketi ve şehrimizi alâkadar eden muhtelif meselelerin görüşüldüğü talimin edilen bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Türkiye dışındaki Türkler [Başmakaleden devam] Türkleri,bu politikanın himayesi altında,yavaş yavaş yok etmeğe koyuldular-Bunların mallarını» mülklerini ellerinden aldıktan sonra,artık son ümitleri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Yeşiiköyde on donam arazi yandı Tarım Bakanlığına ait Buğday Islah İstasyonu tarlalarında dün saat 17 sularında bir yangın zuhur etmiştir.On dönüm kadar bir arazi yandıktan sonra yangın Yeşilköy hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • e görüşmeleri esine girdi Birleşmiş milletler sözcüsü "mütareke imkânına bîr sene daha yaklaştık,diyor Panmunjom,10 A.A.Bu sabah 40 dakika devam eden gizli oturum ile Kore rrfdtareke görüşmeleri ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Musaddık kabineyi kuruyor Ayaa üyelerinin verdiği teminat üzerine eski Başbakan kurarını değiştirdi Tahran,10 ANKA)Bilindiği üzere geçen cumartesi günü istifa eden Dr.Musaddık,Ayan' in itimad hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Ticaniier mahkûm oldular I Ha* taralı 1 incide] ermiş ve Emin Dazıraglu'nun Başkanlığındaki Ağırceza mahkemesinin kararı sanıklara bildirilmiştir.Bu karara göre,Kemal Pilavoğlu 10 sene ağır hapse,15 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] Sunuyordu-Kendisi stadyumdaki davetliler arasındaydı» Atatürk.Harbiye Nazırını kafcul ederek bir müddet görüşmüş,halk tarafından gene emsalsiz tezahüratla teşyi edilmişti-Kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Irakta hükümet buhranı Mustafa El ömeri.yeni kabineyi kurmayı kabul etti Bağdat,10 AJL)Mustafa El ömerî,yeni Kabineyi kurmak hakkında kendisine yapılan teklifi kabul etmiştir.Mustafa El ömerî aynı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Titonun Türkiyeyi ziyareti [Bas tarafı 1 incide] Yugoslav basım bu toplantıdan sitayişle bahsetmekte ve üç devlet arasındaki yakınlaşmada Türk hükümet Başbakanının bü yük ve faal bir rol oynadığını be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Eisenhowerin Tafta karşı şansı artıyor [Baş tarafı 1 incide] geler meselesini hemen tamamen halletmiş bulunmaktadır-Şimdiki halde pek az delegenin akıbeti meçhuldür-Mazbata komisyonunun kararları umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Ticaret Fakanmra dün geldi Ticaret ve Ekonomi Bakanı Enver Güreli dün saat 11 de a-akla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Sovyetlerin hezimeti i lîaş tarafı 1 inoide] Uzun müzakerelerden sonra ve usule dair görüşmeleri müte akıp talepnamesinin tetkiki eylüle kalan 20 millet şunlardır:Arnavutluk,Mogalistan,Bulgaristan,Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1952
  • Fevzi Lûtfi Karaosnıanoğhı tekzib ediyor İzmir,10 Milliyet)Demokrat Parti Genel Kurul âzası Manisa milletvekili Fevzi Lûtfi Karaosman oğlunun Demokrat Partiden çıkarak İzmirli birkaç arkadaşiyle birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.07.1952
  • Yabancı memleketlere öğrenci gönderilecek Millî Eğitim Bakanlığından:Hukuk ve jeoloji doktoras)ile maden ve petrol mühendisliği iğrtninn için Avrupa ve Amerikaya müsabaka imtihanı ile öğ temi gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • Röntgen filmi satın alınacaktır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1 Devlet hastahanelerinin 1952 yılı ihtiyacı İçin muhtelit ¦Vatta 2500 dUzUne röntgen filmi kapalı zarf usultt İle satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • MfeA&M.MoAmL yMhfı.JSS KİNİNLİ başarı ilekullanılır.4 sâaf-jarcı Hf* qüna*e 3 ndft alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Bterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudea Açılış 790.00 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden:1—Bir taahhüt mevzuunda olmak üzere hangar tâdilj aygır ahırı ile iki adet ambar tâ dili hangar inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo altematör grubu ile yüksek tanllyon hava hattı ve alçak tansiyon şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul MÛdü:NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA tc ALÎ NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 11 kalem yazlık sebze kapalı zarfla 16/7/952 salı günü saat 16 da İzmir Yurtiçi Kışla As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 18250 lira ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan