Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • ¦$*«4fcîWwHU Bugün şehrimizde hava umu-6uhunet derecesi düne nazaran miyetle az bulutlu geçecek ve artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • AtatUrk kafi istirahat tavsiyesini dinlemiyordu i—I 18 mayıs 1938 de gece nöbetçi yaveri şu emri tebliğ ettit ''Yarın Mersine hareket edeceğiz.Hazır olunuz.Hareket saatini sonra bildireceğim!Bı yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • Avrupa mensucat j sanayii buhranı o ngilterede olduğu gibi Franjj şada da mensucat sanayii büyük bir buhran geçir mekte.birçok fabrikalar durmakta,mamulâtı.beynelmilel Şöhreti haiz müesseseler biie iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • Tevfik ileri güreşçiler meselesini açıkladı Şampiyonların amatörlüklerini kaybetmelerinde Beden Terbiyesi ve federasyon suçlu görülüyor Ankara 9 A.A.Milli Egi-tim Bakanı Tevfik İleri,kendiliyle görüşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • Emirgân kampında bir tecavüz daha v Yahya Kalkan Federasyon nci başkanını dövdü Olimpiyatlara İştirak edecek olan serbest ve greko-romen güreş takımları dUn tesbit ve ilân edildi Daha birkaç gün önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • EisenhovverTaft savaşı son safhada bugün karar veriyor Eski Cumhurbaşkanlardan Hoower de hükümetin Kore harekâtını ve dış siyasetini tenkit etti Cumhuriyetçi Parti Kongresinde konuşan General Mac Arth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • Başbakan Adnan Mendereft kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı ve Meclis Reisi ile bir arada Foto:Milliyet S* önemli)Başbakan dün Istanbula geldi Menderes Yeşilköyde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • Karım diye metresini Amerikaya götürmüş Vaziyeti öğrenen nikâhlı karısı b°şanma davası açınca yüzbaşı ve sarışın metresi ortadan kayboldular Şehrimiz adliyesine intikal e-Büyükelçiliğimizin harekete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1952
  • Dolapderede dün 11 ev tamamen yandı Yangın sonunda 90 vatandaş açıkta kaldı.Harikzedeler camilere ve kiliselere yerleştirildi Dün saat 18.50 de Dolapderede Yenişehir mahallelinde 11 evin yanman ve 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Hic.10 Temmuz 1952 Perşembe Ru.17 Şev.137i 27 Haz.13G8 VAKİT VASATI EZANI Güne* Öğle îkind Akşaı Yatsı îmsaJ J 4.37 12.19 l 16.19 m 19.43 21.42 2.21 8.55 4.36 8.36 12.00 2.00 6.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • MEVLİT Dafrıca Gençler Birliği şehitlerimizin ruhlarını taziz için yarın cuma namazından sonra Darıca camiinde bir mevlit okutacaktır.KONGRE •fr D.P.Beyoğlu Merkez Bucağının fevkalâde kongresi 3 ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Bugün TÜRIYE İŞ BANKASI HEYBELİADA Bürosu Açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Ticaret Bakanı dün şehrimize geldi Ticaret ve Ekonomi Bakanı Enver Güreli dün şehrimize gelmiştir.Bakan Ticaret Odasına giderek Bakanlıkla ilgili hususlarda tetkiklerde bulunmuştur.Enver Güreli birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Edtân motorlar o-Dün geç vakte kadar hiçbir malûmat alınamadı Dün,Karasudan 26 yolcu ile kalkan «Karadeniz motorunun şiddetli bir fırtınaya tutularak battığı hakkında çıkan haberler üzerine yaptığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Beşiktaşta bir dispanser açılacak Eski İl Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı,bilhassa fakir vatandaşlarımız için bir dispanser açmaya karar vermiş ve bu hususta gerekli teşebbüslere geçmiştir.Öğrendiğimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Çanakkale adidesi için yeni bir teklif yapıldı Çanakkale Şehitleri Âbidesine Çanakkale Şehitleri Âbidesi inşasına Yardım Komitesi yarın saat 18 de Vilâyette ilk toplantısını yapacaktır.Bu toplantıda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Baldızını iğfal etmiş Savcılık ye zabıta bir tecavüz hâdisesine el koydu Savcılık ve zabıta çirkin bir tecavüz ve iğfal hâdisesine elkoy muştur.Balatta,Kireçhane sokak 97 sayılı evde oturan İG yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Kahve fiaatiarı bir 1 miktar yükseldi İstanbul bölgelerinden gelen haberlere göre;kahve piyasasında son hafta içinde bir canlılık müşahede edilmektedir.Avrupa memleketlerinin büyük mikyasta kahve itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • Sanayi odası umumi kâtibi seçildi Ticaret Odası idare heyeti dün saat 14 te Ticaret Odası meclis salonunda toplanmıştır.Toplantıda Oda bütçesi konuşulmuş ve Sanayi Odası umumî kâtipliğine ittifakla Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • istanbul gazeteciler sendikası teşekkür etti İstanbul gazetecilerini temsil eden bir heyet dün saat 10 da Gazeteciler Cemiyeti binasında toplanrak hazırladıkları «İstanbul Gazeteciler Sendikası» nizam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • KISA HABERLER t Yalova ile Kartal arasında ahşmakta olan tek araba vapuunun kâfi gelmediği anlaşıldı-mdan bu hatta yeni bir araba 'apuru tahsisi kararlaştırılmışın İkinci vapur önümüzdeki günerde bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • îr—Süt başka memleketlerde deva ve gıdadır,bizde de dert;Bizde sütü içen de dertlidir,içmiyen de-içen süte benzetilen karmakarışık bir mayii içtiğinden ve çok defa içmek mecburiyetine katlanmasından ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • MAKALE J Kültür eserleri korniş-yonusıun kararlan İsmail Hami DANİŞMEND Eski Türk kültürünün yeni nesiller için kapalı bir hazine vaziyetine nihayet vermek isteyen Maarif Vekâletinde allı encümene ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • İhalesi yapılacak yollar Belediye bu sene şehirde yapılacak yolların mühim bir kısmını daha ihale etmiştir.Dün sabah yapılacak yollar üzerinde görüşmek üzere Vali ve Belediye Reisinin Başkanlığında Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • bir cini âdisesi ihbar edi Şerife adında bir kadın kocasının dövülmek suretiyle öldürüldüğünü iddia ediyor yakalanmış Dün sabah Savcılığa ve Em* niyet Müdürlüğüne bir cinayet ihbarı yapılmıştır.Yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • HALKIN SESİ Kanaryeler ve hürriyet Ramazan Tekbaşoğlo diyor ki:Çocukluğumdan beri kuş beslerim.On beş kadar kanaryam var.Geçenlerde evlendim.Eşimle ilk ihtilâf bunların yüzünden başladı.Bayan,ötmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • RÖPORTAJ Biz biriktirdiğimiz çöpleri gördüğünüz süprüntü içinde toz Va utsiz ziyavetir.eski dostumu şaşırtmış olacak ki;«11ayırdır İnşallah» diye beni karşıladı.Sabahın saat 8 inde Kapuhçarşı esnafı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • İş ve işçi bulma kurumunun açtığı yeni kurs Ig ve işçi Bulma Kurumunun îstanbulda açtığı Mesleğe Yöneltme Servisi Cağaloğlunda Büyükreşitpaşa İlkokulunda faaliyete başlamıştır.Türlü tahsil müesseseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1952
  • POLİSTE if Yenişehirde oturan Aydın Pazan adında biri alacak yüzünden çıkan bir kavga sonunda Mehmet Arlı adında birini bıçakla yaralamıştır.Hâdiseye el konulmuştur.Yaşar adında biri Ayvansarayda demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Genç bir kızı evlenmek va'di ile kaçırmış KadıköyUnde oturan Ayşe adında bir kadın alakalılara müracaatta bulunarak 17 yaşlarındaki kızı Münevverin aynı semtte oturan Mahmut önsUren adında bir geng ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Dr.yeniden bankacılığa başladı Bonn,9 D.H.A.Nazi Almanyasının Merkez Bankası 1dare Meclisinin Başkanı,tanınmış Alman iktisat ve maliyecisi Dr.Schacht 1 milyon mark sermayeli bir ihraç bankası kurmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • İlçelere od vermeyen değirmenler İstanbul değirmenlerinin bazı ilçelere kâfi derecede un vermedikleri tesbit edilmiştir.Değirmencilere bu durumu düzeltmeleri için üç günlük bir mühlet verilmiştir.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Roketli motorla kırılacak rekor Londra,[f Nafen)John Cobb adında 53 yaşında bir İngiliz otomobil yarışçısı gelecek ay roket biçiminde bir motor ile su yarışları rekorunu kırmaya çalışacaktır.Şimdiki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Et istihlâki azaldı Vali dün de şehrin muhteli yerlerinde kasapların kontrolım;devam etmiştir.Diğer taraftan pahalılık v« yaz mevsimi münasebetiyle et istihlâki günden güne azalmaya başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Kayboldukları bildirilen gençtir meydana çıktılar Pazar günü motorlu bir dalla denize açılan Türkân udıu da bir kızla Metin Belgü adimin bir gencin kaybolduğunu yazmış ve kendilerinin arandıklarını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • İKTİBAS PİŞİ güvercinler çok kıskançtırlar,erkeklerinin başkalar^ le sevişmesine tahammül edemezler sına bir kaç gün kala,erkek büyük bir endişe ve telâş içindedir.Yumurtanın münasebetsiz bir yere düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Ducios'un tahliyesi Moskovadan aldıktan emre ıyan Fransız komünistlerinin •iyasî grev ilanına,nüıııayişer yapmağa,isyan çıkarmağa kalkıştıkları esnada azılı taraftarlarını teşvik ederken yakaanan part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Hicaz seferleri kolaylıkları Kurban Bayramının yaklaşması dolayısiyle bu sene Hac ziyareti yapmaca niyetli olan vatandaşlarımız Hicaz seferlerinin en rahat ve en muntazam şekilde icrası için otuz küsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Kamyon altında kalan bir er ağır surette yaralandı Evvelki gün Üsküdarda bir vesait kazası olmuştur.Selimiye kışlası erlerinden Aziz Aktura caddeden geçerken 4560 sayılı kamyon kendisine çarpmış ve ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Tttrkiyede radyo adedi çok arttı Ankara,9 T.H.A.tstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir istatistiğe göre 1951 yılına kadar Türkiyenin muhtelif vilâyet,kaza ve köylerinde cem'an yekûn 320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Orman yangım İhbarlarında,gehirler arası tetefon konuşması ücreti aünnuyaoak Ankara,9 T.fcLA.Orman yangınlarının önlenmesi ve bastırılması mevzuu ile ilgili yeniden bazı kararlar alınmıştır.Şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Birleşmiş Milletlerde Rusların 50 nci vetosu Mikrop harbine ı teklifi Malik tara Nevyork.9 AP)Güvenlik Konseyinin bugünkü toplantısında Sovyet delegesi Jakob Malik «Mikrop harbi» ne dair bir Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Avrupada sıcaklar hafifledi 11 gün devam eden sıcak dalgası 300 kişinin ölii-müne sebep oldu Londra,9 AP Avrtıpayı kasıp kavurmuş,olan ve son 11 gün zarfında muhtelif mem leketlerde 300 kişinin ölümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • jptmamjaasmmmj} İ ğÇ K A T 31 Temmnz 1952 Keşidesindeki CELİ EVİ Kazanmak için Ancak 1 GUnünüz kalmıştır.Türkiye KREDİ BANKASI A.O.na Bugün Akşama kadar 150 lira yatırınız İstanbul Yeni Postahane karg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • Delilerin Mevlûdu Kıbrıs tımarhanesinde oturan deliler» aralarında konuşmuş,anlaşmış ve bu dünyadan elini ayağını çekmiş delilerin ruhuna ithaf edilmek üzere mevlit okutmuşlar' Güzel sesli hafız lar H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • 36lçerinin parföm ve dumanından sonra dışarısı soğuktu* Uzun binaların arkasında,ge ce siyah yelpazesini kapatarak yerini sabaha veriyordu-Saba Refiğin^ yanına geldiğini işitmcmiştı* Erkek arkasında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Propaganda Tarık BUĞRA Upton Sinclair diye bir yazar var-Romanlarını değilse bile Altın Zincir isimli kitabını,hiç değilse,işitmiş olmalısınız-iste bu Uııton Sine lair.bu kitabında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.07.1952
  • «B iSl âfib?mm 1 ^ae?f^:*IK;r Muvaffakiyete götüren yol Johfi O'Hara'nın Pat Joey adlı komedisinde ilk defa sahneye çıkan Barbara Nichols 22 3 aşında ve mevsimin en fazla alkış toplayan bir müzikhol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Köprülü Mehmet Paşanın sadrazam oluşu H3S-SadrazamSık şartSarı kabul edilip padişahın ayağına düştüğü vakit göz yaşları taşmışta Şeyhülislâm Hocazade Mesud Efendinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1952
  • f Bagbakan Adnan Mende res,dün uçakla şehrimize gelmiş ve Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan vo şehrimi/mülkî ve askerî erkânı tarafından karşılanmış tır-Foto:İFA)O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.07.1952
  • Dün hâdiseli geçen seçmeleri müteakip Olimpiyada gidecek güreşçiler tesbit edildi Yahya Kalkan Federasyon Asbaşkanını yumrukla hücum ederek dövdü ve firar etti Dün Emirgân güreş kampında seçmeler yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • Avrupa kıtasının en kuvvetli futbol takımları Ingilterenin hariç bırakıldığı bu tasnife göre Avrupanın en kuvvetli 10 takımı şu sırayı muhafaza etmektedirler:1 Juventus îtalya)2 Barcelona İspanya)3 Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • Helsinki Olimpiyatlarına katılacak olan Atletlerimiz yarın ehrimize geliyorlar ı Kemal Korolu'nun bir deparı Bir kaç haftadan beri Ankarada kampa çekilmiş bulunan atletlerimiz yarın şehrimize ge lecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • Olimpiyatlara iştirak eden Alman güreş takımı tesblt edilmiştir.Tukardakl resimde orta sıkletten)Borberis adlı Avustralyalı bir öğretmen Rclslnkide gülle kaldırma Gustaw tioche ve yarı ağır sıkletten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • ısında isv İsveç gazeteleri bu suretle Isveçin kazanma şansının aritsğını söylüyorlar Stockholm-Milliyet'in Olim nan biz Türkler,en kıymetli 4 piyat ekibinden Orhan Türel bildiriyor)Yaşar Doğu,Celâl A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • 2 dcI gol-Sovyetlerin deli gibi nasıl sevindiği santrforun havaya sıçranıa-mdan bellidir» ovyet futbolu kuvvetli Sovyet futbolunu Helslnkide temsil edecek olan ZDSA ordu takımı yaptığı maçlarda muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • Karadeniz yüzme müsabakaları Karadeniz yüzme müsabakaları 12 Temmuz 1952 cumartesi günü saat 10 da Lidoda yapılacaktır.Aşağıda isimleri yazılı hakem arkadaşların saat 9.30 da müsabaka mahallinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.07.1952
  • it.Sueri,Ş.Tezcan,1.S.mgur,R.Erte,M.Elmen,O.Saka,M.Tuncalp,V.Çolakogİu,II.Üstündağ.Barbaros kupası kürek yarışları Barbaros kupası kürek yarışları 13 Temmuz 1952 pazar günü saat 13 de Paşabahçe" ile B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • &Ovwu&nc Yalvarırım Sultanım beni sarayda ala koymayın dükkânımdaki kuru ekmek bana kâfi 36-20 TURHANIN KARDEŞİ Sultan îbrahimin hakikaten sevdiği Turhan Sultanı.Kösem Sultan da çok seviyordu.Çünkü T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 l011 12 SOLDAN SAÖAt 1 Son;Şarkılı oyun 2 Bir Karadeniz kazamız;Vâsıl ol 3 Bir vilâyetimiz;Ziyan;Çakının büyüğünün yarısı 4 Lâhza;Asilleş iki kelime)5 Tersi su;Güzel;Suçu bağışlama 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU Eğer bize imdat gelmeseydi,bu adamlar sizi öldürür bizleri de cariye olarak kullanırdı Öyle bir vahaya geldik ki uzun hurma ağaçları ile bodur muz ağaçlarına kavuştuk.Hurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • Taksim:Barunak Galata:Bankalar Şişli:Necdet Ekrem Kasımpaşa:Yeni Turan Hasköy:Hasköy Müzeler Trenler Gidecekler:7.20 Adapazart 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:1—Üniversitemiz Taşjuşla Merkez binasının çatı katında blok unun ikmal inşaatı açık eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır-2—işin keşif beden «lî-659-87» o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • lstanbu1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve dans müziği Pl.18.20 Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1952
  • 36 Aliço,birden silkindi.Budamak veya zorlanıp hrismuun hızını kesmek istedi.Fakat olmadı.Zira Abdülaziz girdiği oyunda muvaffak olmuş çaprazı tam bir mükemmeliyetle doldurmuştu.Padişah,Aliçoyu ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Ridgway Londrada Londra,9 CAP)General Ridgway'ın Avrupadaki Müttefik kuvvetler başkomutanı sıfatiyle Londraya yaptığı ilk resmî ziyaret sırasında ingiliz komünistlerinden müteşekkil küçük bir grup hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Dolapderede dün on bir ev yandı [Baş tarafı 1 incide] ta Eriniye ait 19,Erikoya ait 21,Mustafaya ait 23,Yaniye ait 25 numaralı evler yanmıştır.4 evin bütün eşyaları yanmış,diğer evler bu felaketten ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Tevfik İleri güreşçiler meselesini açıkladı [Baş tarafı 1 incide] miyeti kendi gönlünden koparak muzaffer çocuklarına mütevazı bir yardımda bulunmuştur.Yardımı yapanlar amatörlük propesyonellik şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Yahya Kalkan [Bas tarafı 1 incide] ya fırsat bulamadan bu sefer mütecavizin kafayla ikinci bir taarruzuna maruz kalmıştır.Kavga hakemler ve diğer güreşçiler tarafından ayrılmış veyüzü kanlar içinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Başbakan dün İstanbula geldi [Baş tarafı 1 incide] Hava meydanında kendisini karşılamaya gelenlerin teker te ker ellerini sıkarak hatırların)soran Başbakan Adnan Menderes,bilâhare Cumhurbaşkanı Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Ticaniler haklarının helâl edilmesini istiyor Çubuk,9 ANKA,Birkaç gün evvel Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmaları sırasında galeyana gelerek Zabıt Kâtibinin önündeki daktilo makinesini kıran Nevruz Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Menderes A ove Ankara 9 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü bugünlerde Fransa hükümeti tarafından Fransaya resmen davet edileceklerdir.Mamafih bu hususta resmî bir daveti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Mensucat Sanayii Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden:Şirket esas mukavelenamesi' nin üçüncü maddesinin değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar ittihaz edilmek üzere hissedarların 28-7-1952 pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] lan bazı tıbbî ıstılahları sordu ve uzun uzadıya malumat edindi-Atatürk raporu istedikleri gibi tefsire çalışıyorlardı-Halbuki rapor muhteviyatı hoşa gidebilecek gibi değil bilâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • 15 Lira Peşin ayda 10 Lira Taksitle İngiliz ipliğinden dokunmuş Desenli ve Gabardin kumaşlardan birinci sınıf Ismarlama Elbise 115 LİRA Selâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Geniş bir nefes aldım.Epey vakit kazanıyordum.Pug,Prenses ile gelinceye kadar belki bir çaresini bulur,yakayı sıyırırım.Başka şeyler de olabilirdi.Bir hareketi arz,civarda devriye gezecek bir polis mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Karım diye [Bas tarafı 1 incide] Ali Şacit Türe adında bir yüzbaşı bir müddet evvel açılan bir imtihanı kazanmış ve Millî Savunma Bakanlığa tarafından Amerikaya gönderilmiştir.Yüzbaşı Sacit Türe harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • istanbul Belediyesinden:5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa alt tarifenin 26 ncı maddesinin sonuna lAmme menfaatine tahsis edilmiş yeşil saha ve benzeri yerlerden irat ve kıymeti bulunmıyanların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Torpito ve su üstü atışları Deniz Eğitim Komutanlığından:1 11 Temmuz 1952 cuma günü aşağıda arz ve tulü belirtilen sahada harp torpitosu ile su Üstü atışı yapılacağından gemi ve vasıtaların belirli gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Ticaret Bakanı izmirli sanayicilerle görüştü Bakan,hîikûmetin sanayi politikasını ve sanayiin kalkınması için alınacak olan yeni kararları izah etti izmir,9 A.A.Üç günden beri şehrimizde tetkik ve tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Eisenhower-Taft mücadelesi [Baş tarafı 1 incide] halledileceği ve yarın cumhurbaşkanı adayının seçileceği tahmin edilmektedir.Bugün ihtilaflı delegelerin maz hatalarını tetkik eden komisyonun ilk altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1952
  • Avrupa mensucat sanayii buhranı [Başmakaleden devanı] met ve sendikaların birlikte kabul eylemelerindedir-Vazi yetin ne bugün ne de ilerde düzelemiyeceği hakkındaki kanaat ise umumidir-Vakıa bazı pall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.07.1952
  • FAZLA fcÖNEŞ^DÜRMAK^ ŞİDDETltS&AŞ töti^^ &3 i faa/başarı ile kullanılır!Gripin Baş,diş,adale,sinir ağrı ve sızılarını süratle teskin eder.Y Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • Sayın Telcirdağlıların dikkat nazarına Her çeşit eşya ve mallarınızı güvenle Tekirdağ ve havalisine nakil ve Tekirdağından da Istanbula sevketmek ttzere istanbul da Zindankapı Ipçiler Cad-Fıçıcılar so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:Köy içme suları inşaatlarında kullanılmak Üzere 32078-80 Kra keşif bedelli 3110 metretul 1/2,877 metretul L 528 metretul 1 1/4 parmak demir boru ile 242 metretul 2 parmak galvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • ELECTRIC at 1J^MMjgggM/MUIJk v\j'.P ıı ıV,S *5_BMMNAIÂSI OlAMAZl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • SİZDE VADESİZ 150 VEYA EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ.VA-DESİZLERDE HER 150 İkvHS asmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • Bayat Belediyesi Başkanlığından:1—Bucak seyrüseferlerini temin maksadiyle aşağıdaki şartlar dahilinde bir aded Jeep otomobili açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2—Oto benzinle çalışır üzeri ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • istanbul Belediyesinden:Nitroselülüzlü filmlerin,belediye zabıta talimatnamesi hükümlerine uygun olmıyan yerlerde muhafazası yasak olduğu cihetle ellerinde talimatname ile muayyen miktardan fazla film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanı g Açı lig Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr Florin Liret Drahmi Eskoudes 790.00 280.50 0.80 î 0 54 12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876-9.73.90 790.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat i Aşağıda cins ve miktarı yazılı yemlik maddeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Elâzığ As-Sa-Al Ko-da satın alınacaktır-Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehir mezarlığında yaptırılacak 7 nci kısım inşaatına «it 285)adet lahit,ada taksimatı,toprak tesviyesi,yollar ire sair müteferrik işler kapalı zarf usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.07.1952
  • inşaat ilânı Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:1 Enstitümüzde yapılacak 97.000 lira 69 kuruş keşif bedeli* U konferans salonu binasında 2490 sayılı kanun uyarınca kapalı zarf usuliyle 25/7/952 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan