Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • AV k Bugün şehrimizde hava umumiyetle az bulutlu geçecek ve sühunet derecesi düne nazaran artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Güreş takımımız salı günü uçakla Helsinkiye gidiyor Millî güreş takımımızı tesbit edecek olan son seçmeler bugün Emirgân kampında yapılacak.Vali 4 güreşçinin de Olimpiyatlara götürülmesi için tavassut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Norveçte Mü t h iş sıcaklar Oslo'da sıcaktan bîr viliâ yandı Oslo,8 A-A)Bunaltıcı sıcaklar dün Oslo şehrini ve civarını kasıp kavurmuştur-Bu şimal memleketinde görülmemiş bir şekilde dün hararet gölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Cumhuriyetçi Parti kongresinde başkan y^.WVVW\A^ adayı için girişilen mücadele şiddetlendi Gnl.Eisenhower'in kazanma şansı daha fazla görülüyor McArthur açış nutkunda iktidara şiddetle hücum etti Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Büyük çapta bir teşebbüs Biz insanlar,hayatın biır bir nimetinden nasibimizi alırken sayısız vasıtalardan faydalanırız-Fakat bu vasıtaların bize kimler tarafından bırakıldığını düşünüp araştırma zahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • General Van Fleet Gl.Van Fleefin demeci Kızıllar ancak kuvvetten anar Londra.8 AA)Korede sekizinci ordu komutanı General Van Fleet «Daily Telegraf» [Devamı Sa.7,SİL 7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Doğu Akdeniz komutanlığı Ankara,8 Milliyet)Şehrimiz yabancı siyasî mahfilinin ısrarla belirttiğine göre.en az bir aya kadar Doğu Akdeniz savunması yüksek komutanlığının ihdası için İngiltere,Amerika.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • ü.P.Genel idare kurulu içtimai Ankara,8 Milliyet)Demokrat Parti Genel İdare Kurulu bugün saat 17 de toplanmıştır.Dört günden beri devam eden bu toplantılarda teşkilât kongrelerinde alınan kararların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Menderes i z m i r d e İzmir,8 AA)İki günden beri Aydın'da bulunan Başbakan Adnan Menderes,beraberinde Aydın milletvekillerinden Ethem Menderes ol duğu halde bugün saat 14-30 da otomobille şehrimize a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • A.Eden sür'atle iyileşiyor Menderesin bu ay sofunda Londrayı ziyareti muhtemel görülüyor Londra,8 A.A.İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden,tutulmuş olduğu sarılık hastalığından süratle iyileşmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Atatürkün 3 ay sırt üstü yatması lâzım geliyordu Fransadan gelen Dr.Fissinger Tavsiyelere riayet edilirse hastalık geçer demişti.Buna rağmen İçimizdeki korkunç endişe geçmiyordu.35 Atatürkt sıhhati hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Peri masalları anlatan telefon Viyana.8 Nafen)Viyanada telefon idaresi tarafın dan alınan bir tedbir sayesinde çocuklar istedikleri zaman bir numarayı çevirmekte ve telefonda bir peri masalı dinleyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Garip ve şüpheli bir gizli cemiyet ihbarı Bazı kimselerin «Allahsızlar Cemiyeti»' adh bir teşekkül kurarak buraya btihassa genç kızları aldıkları ve beynelmilelci fikirler yaydıkları iddia ediliyor Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.07.1952
  • Çeşitli söylentilere sebep olan Kırklareli civarında bulunan ilâç şişelerinin esrarı çözülemedi İçinde tehlikeli mikropların bulunduğu söylenen şişelerden bir kaçının kuyular civarında bulunması endiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Millî oyunlar festiva li Ankara.8 THA)Sanat geverler Kulübü tarafından tertiplenen Türkiye millî oyun lar festivali 23*26 ağustos tarihleri arasında Istanbulda bağlıyacaktır-Bilâhare Ankara ve Izmirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Devlet,bir iktisadi kalkınma plânı hazırlıyor Ankara,8 ANKA)Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı,ticarî ve iktisadi durumumuzun her gün biraz daha ehemmiyet kesbettığini nazara alarak,Tarım Bakanlığınca hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • İTİZAR İsmail Hami Danişment Ankarada bulunduğu için bugün makalesini koyamadık-Aziz okuyucularımızdan özür dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • KISA HABERLER ir Şehrimizde bulunan Yunanistanın Kalitia Belediye Reisi Di.Skandalakis ve Belgrat Kumandanı Mulejeviç,dün Valiyi ziyaret etmişlerdir.Vilâyet dahilinde sıtma savaşı için esasları tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Tekel Bakanının dünkü tetkikleri îki günden beri şehrimizde bulunan Tekel Bakanı Sıtkı Yırcatı dün öğleye kadar Tekel Genel Müdürlüğünde daire şefleri İle Tekel nıevzuuunda geniş bir konuşma yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • ÎŞÇÎ ARANIYOR ¦jr İş ve İşçi Bulma Müdürlüğünce 6 hastabakıcı,bir başhemşire,beş mobilyacı marangoz ve bir eczacı kalfası aranmaktadır.CAMİ İNŞASI Kartal Maltepe Cami inşa ve Mezarlıkları Koruma Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Çanakkale gezisi geniş bir ilgiyle karşılandı 10 ağustosta Eski Muhariplerin iştirakiyle Çanakkale muharebe meydanlarına yapılacak gezi büyük bir alâka uyandırmıştır.Memleketin muhtelif köşelerinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • RÖPORTAJ Apartmanı kıskand için kiralamay İşin haklı tarafı far:Bo bina 25 senede 5 kuruş,S kuruş biriktirilerek yapılmış Senelerden beri bir «Mesken buhranı» ndan bahsedilir,bir ev sizlik derdidir sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Türkiye İŞ BANKASI Hizmete Girecek Yeni Ajanslar 10 Temmuzda HEYBE LlADA 14 Temmuzda S A IVI A T Y A 17 Temmuzda ŞEHREMİNİ 21 Temmuzda ŞEHZADE BAŞ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Sulama programının tatbikına başlandı Bayındırlık Bakanlığı sulama tesislerine ait 16 inşaatın ihalesini yaptı Ankara.3 THA)Sulama programının tatbikına geniş ölçüde başlanılmış bulunmaktadır-Bayındır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • İzmirde Fuar hazırlıktan Ankara.8 THA)Alman basın haberler ajansının bildirdiğine göre» Türkiye,Al man hükümetine müracaat ederek İzmir fuarında» Alman mesken inşaatına ait bir sergi kurulmasını tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Devlet ve diğer resmi matbaaların tevhidi Ankara,8 ANKA)Devlet teşkilâtının her gün gelişmesi,o nisbette basılı kâğıt teminine ihtiyaç göstermektedir.Bu yıl yalnız Maliye Bakanlığının çeşitli basılı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Menderes hükümeti.son günlerde büyük bir hamle daha yaptı-Mühim ve şümullü bir karar aldı-Buğdayın fiyatın 30 kuruş olarak tesbit ve diğer hububat fiyatlarını da muayyen nisbetler dahilinde tezyid ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Hic.9 Temmuz Î952 Çarşamba Hu.16 Şev.137i 26 Haz.1368 VAB İT VASATI EZANI Güne?Öğle îkindi Akşaı Aksa tmsal 1 4.37 12.19 16.19 n 21.44 m 19.43 l 2.20 8.54 4.36 8.36 2.00 12.00 6.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • K.Çekmece otelleri o-Evvelki gece yapılan bir baskında 4 otelde 11 çift suçüstü yakalandı Vilâyet Jandarma Komutanlığı iJe işbirliği yapan Emniyet memurları evvelki gece Çekmece ve Yeşilköy mıntakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Bir esrar satıcısının duruşmasına dün başlandı Bundan bir müddet önce,Eyüpte zabıtanın gece yaptığı umumî bir arama tarama esnasında Hasan adında bir şahıs birbuçuk kilo kadar esrarla yakalanmış ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Ulaştırma Bakanı Trakyaya gidiyor Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakan,kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:«Önümüzdeki bir iki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Beyoğlu mıntıkasındaki fırınlar dün gece kontrol edi'di Belediye İktisat Müdürlüğü murakıpları evvelki gece toplu bir halde Beyoğlu,Şişli ve Nişantaşı nııntakalarındaki fııınları teftiş etmişlerdir.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Fe eri Güzelleştirme Derneği faaliyete geçti Şehrin kalabalık nahiyelerinden biri olan Feneri güzelleştirmek gayesiyle Nahiye Müdürü Salâhattin Gürkutun himayesi altında bir dernek kurulmuştur Fener n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Bir bekçiye tabanca ile ateş edildi Beyoğlunda Turing Otelinde ikamet eden 7\yhan Şükrü,Oğuzhan adında biri evvelki gece saat 3.30 da karşılaştığı Faruk Kasapoğlu adında biri ile kavga etmiş ve bu sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Yağlı tohumlar piyasası hararetli geçiyer Şehrimizde yağlı tohumlar piyasasında son günlerde hissedilir bir hareket görülmeye başlamıştır.Keten tohumu için hazır mallar üzerinde devamlı işler yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Vali dün et fiatlarını yerinde kontrol etti Belediye iktisat Müdürlüğünde de dün kasapların iştirakiyle bir toplantı yapıldı Son günlerde et fiyatlarının artması üzerine Vali Gökay dün sabah Eminönü v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • HALKIN SESİ Kumrular ve oluklar Ali Recep Gündüzoğlu yazıyor:«Kumru vurmanın günah olduğu söylenir.Niçin bıldırcın,sülün,keklik,çulluk vurulur da kumru vurulmaz,buna aklım ermiyor.Fakat nedense eski a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Harp Akademisi öğrencilerinin gezisi Dün uçakla Eskişehirden dönen Kara Harp Akademisi öğren çilerinden mürekkep 110 kişilik bir subay grupu bugün başlarında komutanları Kurmay Albay Danyal Yurdatapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • POLİSTE ir Beykozda ikamet eden Cevdet ve Necip adında iki kişi küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda birbirlerini yara lamışlardır.Hâdiseye el konulmuşturir Son yirdi dört saat içinde muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.07.1952
  • Kaybolan gençler o-Bir motörle Marmaraya açılmış olan gençlerden hiç bir haber alınamadı Lâlelide oturan Aletin Bengü adında bir genç pazar sabahı motorlu bir sandalla Bakırköj civarında denize açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Emekliye ayrılan emniyet mensupları 13 Temmuz 1952 günü İstan-bul Emniyet Teşkilâtı içinde tahdidi sin)den tekaüde sevkedilecek 38 Emniyet mensubunun isimleri şunlardır:Başkomiser Münir Küçükkaya,komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • iki kız kardeş vapurda zehirlendi Batı Akdeniz seferinden şehrimize dönen Ankara vapurunda bir zehirlenme vak'ası olmuştur.Vapura Pire'den binen ve şeh rimizde Gedikpaşada Cephaneci sokağında 14 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Amerikada memur tensikatı Devlet dairelerinin tahsisatı kesildiği için binlerce memur işlerinden çıkarıldı Vaşington.8 AP)Birleşik Amerika Kongresinin devlet daire ve müesseseleri tahsisatından büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • üüzcede Ziraat Bankası binası yapılıyor Düzce,8 Milliyet)Düzcede Ziraat Bankası,çiftçi vatandaşlara Marshall Plânından fındık yetiştiricilere her türlü yardımlarda bulunmaktadır.Düacede gerek tüccarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Hindistan ve Kore harbi Hind hükümeti öteden beri Rusya ile bir andlaşınaya varılabileceği,Kore harbinin de bu suretle sona erdirilmesi mümkün olduğunu iddia eder.Evvelce yaptığı arabuluculuk teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Ticaret okulları imtihan yönetmeliğinde tadilât yapıldı Orta Ticaret Okulları ve Ticaret Liseleri imtihan yönetmeliğinde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terlriye Kurulunca bazı tadilât yapılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika Kongresi tatile girmiştir.Kongre ocak ayına kadar tatilde kalacak ve anp cak fevkalâde bir hal zuhurunda Başkan tarafından içtimaa davet edilecektir.JNGİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Sovyetler zecri tedbirler alıyor Sovyet elçilerinin doğruya Romanya Londra,8 Nafen)Sovyet elçileri arasında yapılan değişikliğir*.peyk memleketler arasında Sovyet Rusyanın canını en fazla sıkanın Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Bir ilânın verdiği ders Gazetelerde bir ilân gördük.Sümerbanlc müesseselerinden biri,29863,20 metre hatasız ve üç metreden uzun bezin tamamım kapalı zarf' la satışa çıkardığını,şartnamenin alınabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • İKTİBAS nma rekoru Reno şehrinde Bu bala'yı seyahatine çiKan mesut çift gibi niceleri sonradan boşanmak için başvurmadık çare bırakmamışlardırde vuku bulmuştur.301 yaşında bulunan Dyura Avramovich adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • 35 Evet.çünkü balonun en çüzel kadimsiniz-Sırf bu balonun mu?Her zaman için güzel olduğunuzu biliyorsunuz Sinyora.Arjantinli,ihtiraslı gözleri ile kadının yüzünü okşuyor vücudiyle vücudunu ustalıkla e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • Çanakkale şehitleri âbidesi komitesi toplanıyor «Çanakkale Şehitleri Âbidesi inşaatına Yardım Komitesi» 11 Temmuz 1952 cuma günü saat 18 de İstanbul Vilâyetinde Vali F.K.Gökay'm iştirakiyle toplan tıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Sanat Düşmanlığı Ağırbaşlı dercinin Dil Kurumu Düşmanlığı» başlıklı ya/ısına karşılık Hisar dergisi başyazı olarak Mehmet Kaplanın «Sanat Düşmanlığı» nı aldı» Öbür dergilere do şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.07.1952
  • TİCARET BANKASİ Bu evlerden biri sizin olabilir 10 TEMMUZ 1952 Akşamına kadar 150 liralık bir Tasarruf hesabı açtırmak suretiyle talihinizi deneyiniz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.07.1952
  • Güzel sanatların yeni bir şubesi Edebiyat şiir.resim-musiki,heykeltnışlık ve mimarî gibi şimdiye kadar güzel sanatlar tarifi içine giren kollara son zainanlarda yeni bir rakip çıkmıştır Sadece makinen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yeniçeriler Ipşir Paşayı paralamak istediler IV.Sultan Mehmet,yeniçerilerin arzusuna uyarak İspiri teslim etmiş,fakat Şeyhülislâm Ebu Sait Efendivî vermek istememişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.07.1952
  • Bugünkü seçmelerde güreşecek olan Bayram Şit geçen sene rakibi Alman güreşçisini tuşla mağlûp ederken Takımı tesbit ^tmek için son seçmeler bugün yapılıyor gunu Helsinkiye gidiyorlar Vali Gökay dört g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1952
  • Bir Yunan futbol hakemi olim piyatlara davet edildi Beynelmilel Futbol Federasyonu FlF'A-Yunan hakenıi Sotiris Asproyerakas'ı olimpiyatlardaki futbol maçlarını idare etmek üzere Helsinki ye davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1952
  • Amatör millî futbol takımıma bugün geliyor Helsinki Olimpiyatlarına iştirak edecek olan sporcuları mız iki kafile halinde 12 ve 15 temmuz tarihlerinde uçakla la tanbuldan hareket edecekler dir.Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1952
  • isveçliler kendilerini üreşte favori sayıyorlar isveç'in büyük şöhreti Auronson Stokholm» 5 Hususî muhabirimiz Ortan Türel bildiriyor)İsveç,şu son günlerde spor tarihinin en hareketli gün lerini yaşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1952
  • Yunan millî futbol takımı Helsinkiye hareket etti Yunanlılar 1952 Helsinki Olimpiyatlarına çok büyük bir önem vermektedirler-Bilhassa futbolda iyi neticeler alacaklarını ummaktadırlar 16 futbolcudan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1952
  • İsveç polisinin kendisini suçsuz addettiği V .VW Ali Yücel olimpiyatlara etmek istiyor Isveçte hırsızlık ile suçlandırıtanıki güreşçimiz hakkında tsveç polisinin memleketimize gön derdiği,zabıtların f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.07.1952
  • Bütün dünya atletleri olimpiyatları düşünüyor Belçikalılar,Japonlar ye iyi derece alacak 1952 Helsinki olimpiyatlarında bilhassa atletizm müsabakalarının çok çekişmeli geçeceği tahmin edilmektedir.Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 31 Artık dostluğumuz kurulmuş,yol arkadaşım benimle sevişmekten memnun olmuştu Böyle rezaletlere göz yumulmaz tüye bağırdı.Siz erkek değil misiniz?Erkeğiz amma,ne yapalım,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • BULMACA 2 3 4 5 6 23456789 10 11 1 12 l" 7_I 8 1 9 jj 10 12 Bl ¦¦¦Em 1—SOLDAN SAĞA:1 İzzet Mollanın J&kabı.2 Yastık;izmir zeybeği.3 Faktör;Nida;Tersi bir zeytin cinsi.4 İnat et;LJfakh'nın zıd biraderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • 7.45 Haberler 8.00 Müzik:Şarkılar «Pl» 8.28 Hava raporu 8.30 Müzik:Bale müziği «Pl» 9.00 Günün programı ve kapanış 12.15 Memleketten selâm 12.20 Memlekete selâm 12.30 Müzik:Şarkılar 13.00 M.S.Ayarı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • istanbul sergisinde yolsuzluk iddiaları Bu yılki istanbul Sergisinde suiistimaller olduğu ve serginin bazı Şehir Meclisi üyeleri tarafından bir çiftlik haline getirildiği şayiaları halk arasında günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • Kömür tevziatına 15 Temmuzda başlanacak Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi kış ayları için kok kömürü satışlarına geçen seneki fiatlarla ve aym usul dairesinde 15 temmuzdan itibaren başlayacaktır.Müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET JLr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN I t A TLA Ki 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50*T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • smmm.Kör Musli:"Uğrunuza şu başım her zaman feda olsun sultanım dedi 35 Gelecekler Sultanım.Madem öyle;o vakte kadar bize güzel bir masal söyle bakayım.Hemen oracıkta çimenlerin üstüne çöktüler;masalc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • Dış Ticaret rejiminde yapılacak değişiklik Ticaret Odası Yönetim Kuru-tâdiline ait çalışmaar ise henüz lu Başkanı Sait ibrahim Esi dün| devam etmektedir.saat 11.30 da Ticaret Odasında' bir basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • Tresıler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.80 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Er/uru«ı 8.S0 Anadolu ekspresi 9.20 Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.07.1952
  • 35 Kusura bakacak bir şey yok pehlivan.Yalnız son olarak sana bir şey daha söylemek isterim.Güreş esnasında sarayın usul ve âdabına riayet et.Ne gibi?Yâni fazla hoyratça hareket etme,nara filân atmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • hine kadar mukavelelerini yapacaklar Ankara.8 THA)Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim eden fikir işçileri kanunu yürürlüğe girmiş bulunduğundan,Türkiyede yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Ingiltereden boğa ve inek getirtiliyof Ankara,8 ANKA)Tarım Bakanlığı memleket et ve sanayiinin ıslahı üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.Bakan lık Ingiltereden et ve süt tipi bo ğa ve inekler get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Konser esnasında ölen orkestra Şef;Salzburg,8 AA)Milletlerarası müzik festivali münasebetiyle Salzburg'daki Mozart tiyatrosunda verilmekte olan konser,henüz 47 yaşında olan ve 1946 yılından beri Viyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Menderes İzmirde [Baş tarafı 1 incide] îl hududunda Ekonomi ve Ticaret Bakanı Enver Güreli ile Vali Osman Sabri Adal.Be lediye Başkanı Rauf Onursal,il jandarma komutanı albay Muzaffer Mutlu.Kuşadası k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Kırklareli civarında bulunan ilâç şişeleri [Baş tarafı 1 incide] kılan gayet iyi ambalaj yapılmış bir takım ilâç şişeleri ele geçirilmiştir.Jelatin kâğıdı ile sarılı ve içinde kırmızı renkte mayi bu l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Unitet States Le Havre Fransa)8 AP)Atlantik Okyanusunu rekor kırarak geçmiş olan Amerikanın yeni yolcu gemisi United States,bu akşam doka girmiş tir-Atlantik denizini üç gün 10 saat 40 dakikada geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Kızıllar ancak kuvvetten anlar [Baş tarafı 1 incide] gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmede.Yalou bombardımanlarının yerinde olduğunudüşman üzerine yapılacak tazyikin artırılmasının Kore'de sulhu geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Norveçte sıcaklar [Bas tarafı 1 incide)Bilâhare hararet o dereceyi bulmuştur ki.bir verandanın camlarından süzülen yakıcı gü neş şuaları yangın çıkarmış,iki katlı bir villa bu yüzden kül olmuştur-Oslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Atla bara girmek isteyen kasap îzmin 8 Milliyet)Dün gece yarısından sonra Birinci Kordonda eşine ender rastlanan garip bir hâdise cereyan etmiştir-Kasaplıkla iştigal eden Fehmi isminde bir gençgeç vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Bize Göre Bir ilânın verdiği ders Başta rafı 3 de)P.Nevruzoğlu imzasiyle yayınlanan «Bir Orman Müjdesi» başlıklı yazıda.Bakanlığımızın,her köyün senede,iki hektar orman yetiştirmesini hedef tutan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • YABANCI GÖZPYLE Türkiyede iktisadî inkişaf Financial Times,mühim bir makale yayınladı Londra.8 Nafen)Financial Times gazetesinin İstanbul muhabiri» Türkiyede devletleştirmeden hususî teşebbüse geçiş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Musaddık fam itimat istiyor Sabık Başbakan tekrar vazifeye başlamakta kendisini naza çekiyor Tahran,8 THA)İran ayan meclisinin Dr-Musad dikin yeniden iktidara gelmesi hususunu müzakere etmeden parlâme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Ertuğrul Muhsin renkli bir film çeviriyor Afyon,8 ANKA)Tanınmış tiyatro sanatkârlarımızdan Ertuğrul Muhsin uçakla îstanbuldan şehrimize gelmiş ve aynı gün taksi ile Ispartaya gitmiştir.Seyahatinin seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • S;ıim Nuri Nato da vazife alıyor Ankara.8 Milliyet)Nato nezdinde Türk teşkilâtı başkanı olan Fatin Rüştü Zorlu şehrimize gelmiştir,öğrendiğimize göre Büyükelçinin ziyareti Nato nezdindeki teşkilâtımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Bir yumruk bekliyordum.Vuran olmadı.Pug sükûnetle cevap verdi:Dinle dostum.Beni çileden çıkarmağa nafile uğraşma.Ne yapsan canını cehenneme göndereceğim.Buna emin ol.Hayale kapılma.Ben henüz ahreti bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Sovyetler Berlinde hâdise çıkardılar Komünist aleyhtarı bir avukat dün sabaha karşı kızıllar tarafından kaçırıldı Berlin,S AP)Batı Berlinin ileri gelen avukatların dan biri,bugün meçhul şahıslar taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] çekti-Sofra camekâna yakın bir yerdeydi-Ben,Atatürkün arkasında oturuyordum-Soğuktan âdeta omuzlarım tutulmuştu-Saraya avdetimizde ertesi sabah Atatürk 38 derece ateşle uykudan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Gnl.Eisenhover'in kazanma şansı daha fazla [Baş ta ruf ı 1 incide] General Mac Arthur,Tah ran.Yalta ve Potsdam konferanslarında Birleşik Amerikayı temsil eden şahsiyetleri kayıtsızlıkla itham etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • An kovanı imal edenlere verilecek keresteler Ankara,8 ANKA)Küçük san'at erbabı arasına alınmış olan arı kovanı imalâtı ile bizzat meşgul olanlara da sanayi odunu ve tomruk satışı yapılması kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Garip ve şüpheli [Baş tarafı I incide| Bu cemiyetin kadınlı,erkekli üyeleri,teşkilâtlarını kuvvetlendirmek için çalışmaktadırlar.Cemiyetin asıl gayesinin beynelmilelcilik olduğu kuvvetle tahmin edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.07.1952
  • Eden iyileşiyor [Baş tarafı 1 incide 1 kında görüşmelerde bulunmak üzere 7 Temmuzda ngiltereyi zijaret edeceklerdi.Umumiyetle iyi malûmat alan çevrelerin kanatine göre,Anihony Eden bu ziyaretin,kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.07.1952
  • AYRICA;I ADET 10000 1 ADET 5000 8 ADET 1000 »ADET 500 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 10 TEMMUZA KADAR SİZ DE VADESİZ 150 VEYA EN AZ ÛÇ AY VADELİ 250 LİRALIKfiİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ.VA.f" DESİZLERDE H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Teklif alma i Bayındırlık Bakanlığından:1 Anıt Kabir parkı ihtiyacı için aşağıda cins,evsaf ve ınıkdan yazılı sekiz kalem fidan.1/2/1953 de teslim edilmek gartiyle.alınacaktır.2 Eksiltme tarihi gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Elektrik sayıcı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından:1—500 aded elektrik sayacının satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2—Malzemenin muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Seyrüsefer Saymanlığından Şaziye Kaynakçı namına kayıtlı 1540 plâkalı Mercuri marka hurda taksi otonun 292 lira 50 kuruş için Aksaray Namık Kemal caddesi 40 numaralı evin bahçesinde 11/7/952 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Hidroelektrik tesisa ti yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hid rö-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin altern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu «nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Yeni neşriyat Salim Şengil tarafından neşredilen «Seçilmiş Hikâyeler Dergisinin» 5 inci sayısı Memduh Şevket Esendala tahsis edilmiştir.Bu,hususî nüshada,S.Aldanır,N.Ataç,H.Aytekin,kemal Bekir,Vüsat O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Fatih Sulh icra Memurluğundan Gayrimenkul Satışı 952/581 Salâhattin Odabaşı ve Ayşe Karacanın mutasarrıf oldukları Taşkasapda Molla Şeref M-Mehter Sarı Musa.yeni Dedepaşa sokak eneski 22-eski 28 yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Türkiye Turizm Kurumu Gezileri 12 Temmuz Cumartesi Boğaziçi Gezisi:5 T.L Rumeli Hisarı Aşiyan Emirgân korusu Taksim'den otobüsle:15.30 BENTLER PİKNlGİ 13 Temmuz Pazar:10 T.L.Taksim'den hareket 9.30 Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Kovada Hidro elektrik eksiltmesine iştirak edebilmek için bölge alınması hakkında ilân iller Bankasından İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak Hidroelektrik tesisatı için fennî şartnamesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • I istanbul Belediyesi ilânları Kamyon alınacak ve yol yaptınlacaK Tahmin veya İlk keşif bedeli teminatı Ura Kuruş Lira Kımış 15000 00 1125 00 Şehrin muhtelif yerlerindeki fıdanlaıırı sulanması için 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları 1450 adet 10917 kilo 414 gram tutarında çelik kazan borusu pazarlıkla 14/7/952 günü saat 14 te îzmit Dz.îk.Mrk.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 Kapanış 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan