Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Kore d en alman dersler Kore harbi üç yaşına gireli.Korelilerin bu müddet zarfında uğradıkları felâketler insanlık tarihinin kaydetmediği facialardır.Memleketleri baştan başa bir harabezare dönmüş,kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • 100.000 kişi önünde konuşan Tito,Türk,Yugoslav ve Yunan dostluğunun önemini belirtti Türkiye ve Yunanistanm,Yugoslavya ile müşterek ve mühim meseleleri vardır.Bundan dolayı bu memleketlerle işbirliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Iliil Başbakan Aydında istirahat edecek Aydındaki çiftliğinde istirahat etmek üzere dün îzmire «iden Başbakan Adnan Menderes îzmir bava alanında askerî mulkı erkan ile dostları tarafından»karşılanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Taft mı,Eisenhover mî 7 #W,W^AAAAA/Cumhuriyetçi Parti,Başkan adayını bugün tesbit ediyor Siyasî çevreler bugünkü genel kongrenin gergin bir hava içinde açılacağını bildiriyorlar Bugün Başkan adayların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Denizli İzmir yolundaki kamyon kazası Denizliden İzmire gelmekte olan bir kamyon şoförün anî fren yapması sebebiyle resimde göliildüğü şekilde devrilmiştir.Kamyonun içinde bulunan yolcular mucize kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Sabaha karşı Beyoğlu.ö n Beyoğlunun cazip ışıklarla süslü ana caddelerine açılan yan sokaklar binbir esrarı saklaı sefahetle Sfirf/ft"* dizdize oturduğu bu yerleri dile getiren bir yazıyı bugün ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Güreş takımımızın olimpiyattan ihracı muhtemel görülüyor Amatör olmadıkları iddiasiyle kamptan ihraç edilen dört güreşçimizin durumu günün başlıca mevzularından bir olmakta devam etmektedir.Bu arada,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • İngilteredeki son tramvayın macerası o-Hatıra meraklıları tramvayın bütün ampullerini söktüler Londra 6 Nafen)Dün gece,kalabalık bir halk kütlesinin şarkıları arasında Londranın son tramvayı da depoya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Zincirleme sdaf satışı Savcılık Ankaradaki bir firma hakkındada takibata geçti Ankara 6 Milliyet)Zincirleme satış suretiyle dolandırıcılık yapmak istiyen birkaç firma hakkında İstanbul savcılı&ı taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • De Gaulle Partisinde buhran O-30 milletvekilinin partiden ekildiği bildiriliyor Partisi bir buhran geçiren Gl.De Gaulle Paris,6 Nafen)General De Gaulle'ün partisinde geniş ölçüde ihtilâf çıktığı bil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Iranda Başbakan seçimi yapıldı;Musaddık tekrar ji seçildi Başbakanın Ayanda da kazanacağına muhakkak nazariyle bakılıyor Tahran,6 AP)Dr-M-Musaddık bugün büyük bir oy farkı |ile yeniden Başba kanlığa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • r Türk-Bulgar hududunda Bulgarlar tahkimat yapıyor Borba gazetesine göre 3 kilometre derinlikte mayın tarlaları vücuda getirilmiş Belgrad,6 AP)Bor ba gazetesinin bugün bildirdiğine jgöre,Bulgaristan»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Atatiirkün hastalığına dair ilk belirtiler Merhum Neşet Ömer Beyin ilk ikazı İçkiyi bırakma kararı Yeni bir teklif ve Bismark'a ait bir hikâye 33 ölümüne tekaödüro eden iki sene evveline kadar göğsü a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • Samet Ağaoğlu Esnaf Birlikleri kongresinde bir nutuk söyledi Başbakan Yardımcısı küçük esnaf ve san'atkarlar mevzuunda hükümetin görüşünü açıkladı Ankara 6 A.A.Esnaf Birlik başkanı kongreyi bir Birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • r'.X^«H,Dün gürültülü bir kongre yapan îgçi Sendikaları iyelerinden bir grup Foto:Milliyet S-Önemli)İşçi sendikalarının gürültülü toplantısı Birlik ana tüzüğü değiştirildi.Konfederasyon tüzüğüde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.07.1952
  • CkPA^ti^amu.Bugün şehrimizde hava;genel olarak açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmryacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • MAKALE Eğlenceli hâtıralar İsmail Hami DANİŞMEND Müzakere demek,çene yarışı demektir:Eski kültür eserlerimizin yeni yazı ile yeni dile çevrilmesini temin irin Maarif Vekâletinde toplanan komisyonda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • KISA HABERLER Sanayi Odası Meclisi bugün Seleden sonra bir toplantı yapacaktır.Toplantıda kadro ve bütçe mevzuu görüşülecektir,•jfc-İstanbul limanındaki tıkanıklığın giderilmesi için Denizcilik Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Şehrimizde kaydedilen ölün ve doğum vak'aiarı Alâkalılar tarafından istatistiklere göre 1951 yılı içinde şehrimizde 14648 ölüm yak'ası kaydedilmiştir-Bunun yüzde 75 i hastalık neticesi Vuku bulmuştur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Üniversite heyeti dün Çanakkaleye gitti Üniversite haftalarının veniden ihdası dolayısiyle İstanbul Üniversitesi E.ektörü Ord-Prof-Kâzım İsmail Güıkanın başkanlığındaki 13 kişilik heyet dün Mersin vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Vapurlar iskelelere amut bir şekilde yanaşacak Şehir Hatları vapurlarının Köprü iskelelerine" yanaşmakta güçlük çektiklerini göz önüne alan Denizcilik Bankası bu hususta bazı değişiklikler yapmağı düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Uludağda küçük evler inşa ettirilecek Uludasın günden güne artmakta olan turistik ehemmiye tini göz önüne alan Tarım Bakanlığı,halkın yayla ve orman lardan istifade etmesini temiiı için,küçük dağ evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Savcılık bir cinayet hâdisesine el koydu Yaşlı bir kadını dövmek ve aç bırakmak suretiyle öldürmüşler Savcılık ve Emniyet Müdür lüğüne bir cinayet ihbarı yapılmış,hâdiseye el konularak tahkikata başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Meslek tekâmül kursları 10 Temmuzda açılacak İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda 10 temmuzda açılacak meslek tekâmül kursları 31 temmuza kadar devam edecektir-Muhtelif vilâyetlerden gelecek 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • HALKIN SESİ Parkta uyumak yasaktır değil mî?Recai Demiroğlu yazıyor:Geçen gün gazetenizin hal kın sütununda okudum.Belediye şubelerinden biri bir okuyucu mektubuna cevap veriyordu.Galiba Parklar ve ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Ana kız kavgası o-Bir kadın plaja gitmek isteyen kızını ekmek bıçağı ile yaraladı Dün Samotyada kanılı bir hâdise olmuş ve Meliha adında bir kadın kendisine itaat etmek istemeyen kızını bıçakla yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Senatonun bir kararı İlmi ve tarihî eserlerin neşrini temin için bir tesis kuruluyor İstanbul Üniversitesi Senatosu ilmî ve tarihî eserler neş rini temin etmek maksadiyle bir tesis kurmağa karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Sabaha karşı Beyoğlu ve bizim Aksaray Aksarayın meşhur kahvecisi e meşhur bekçisi Kısa bir demokrasi dersi Yalvarırım sana,dur,bak anlatayım,ondan sonra ne yaparsan yap.İstersen öldür beni!Sabaha karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI İSTANBUL ŞU3ESİ Yeni Postahane caddesindeki yeni binasında Pazartesi gününden itibaren sayın halkımızın hizmetine girecektir Telefon Santral:24890 24896 24897 24898 24899 İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • TÖREN" Demokrat Parti Vaniköy Ocağının açılış töreni dün saat 16 da yapılmıştır.it Teknik Okulunda ders yılının sona ermesi münasebetiyle yarın Yıldızdald Okul binasında bir tören yapılacak ayrıca bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Hic.7 Temmuz Hu.14 24 Şev.1952 Haz.13Tİ Pazartesi 1388 VAKÎT VASATÎ EZANI Güneş 4.36 8.52 Öğle 12.19 4.35 İkindi 16.19 8.35 Akşam 19.44 12.00 Akşam 19.43 12.00 tmsak 2.18 634
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Şekspir gibi,bazı büyük müellifler eserlerinde şişmanları:babacan güler yüzlü.sakın karakterli tipler olarak tasvir ederler;belki doğrudur-Fakat daha kat'î olan bir hakikat vardır ki o da şişmanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • POLİSTE ¦jr Jsküdarda oturan Mustafa Tokmak adında biri aynı semtte oturan Neşet ve Hasan adında iki kişi tarafından yaralanmıştır.Yaralı hastahaneye kaldırılmış,kaçan sanıkların aranmasına başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.07.1952
  • Kıbrıstan bir öğretmen kafilesi geliyor Önümüzdeki günler içinde şehrimize Kıbrıstan muhtelif Türk okullarına mensup 50 öğretmen gelecek v* Muallimler Birliği tarafından misafir edileceklerdir-Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • inmrök giriş tarifesinde yapılacak tadilât Gümrük giriş tarifesinde y pılaeak tadilâtla ilgili olar;şehrimize g^len Bakanlıkla arası he-yet.Sanayi Odası m lek teşekkülleri ile temasla!na devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Sahibini Ara 33 Refik ağjadığı zxman,bana olan ihtiyacının derinliğini an ladım.Zavallı Refik.Tekrar direksiyonu aldığı va kit elleri titriyordu-Arkadaşının evine geldiğimiz zaman,cebindeki bir anahta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Buğday piyasasında canlılık başladı Son günlerde buğday piyasasında bir canlılık görülmektedir-Trakya ve Marmara böl gesinde yeni mahsul buğday için teklifler olmaktadır-Anadolu buğdaylarının da bu ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Millî piyango bugün çekiliyor Milli Piyangonun 7 temmuz çekilişi bugün saat 13-30 da Ankarada yapılacaktır-İkramiye kazanan numaralar Ankara Radyosiyle bu gece 23 de yayınlanacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Balkanların müdafaası Vaktiyle Avrupanın barut fıçısı denilen Balkanlarda şimdi sulh ve sükûnun muhafazası iç;n büyük bir gayret sarfediimekte,bazı Avrupa devletlerinin hodbin hareketleriyle tezat tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Italyada cehennemi sıcaklar_Muhtelif şehirlerde yüze yakın insan güneş çarpmasından hastahaneye kaldırıldı Roma,6 Nafen)Italyada şimdiye kadar eşine rastlanmamış cehennemi sıcaklar hüküm sürmektedir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Anna Paukerin azline bir kadın sebeb olmuş Sabık Dışişleri Bakanı bir kadın tarafından son derece ağır suçlarla itham edildi Londra,6 Nafen)Romanyada Anna Pauker'in azlinde diğer bir Komünist kadın ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Ticaret Odası Genel Meclisi perşembe gönü toplanacak Ticaret Odası Genel Meclisi önümüzdeki perşembe günü toplanacaktır-Bu toplantıda Ticaret Odasına ait muhtelif meseleler görüşülecektir-Dıs ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • TİCARET BANKASİ Bu evlerden biri sizin olabilir 10 TEMMUZ 1952 L Akşamına kadar 150 liralık bir Tasarruf Hesabı açtırmak suretiyle talihinizi deneyiniz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • V2& 6ÖRE Bir ahlâk mahrumunun marifeti Zabıta vak'ahırı arasında okuduk.Karı koca Köprüden geçerken,müesseselerde memur olduğu anlaşılan bir genç,kadına hücum ediyor,binlerce insanın önünde ve kocasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Garanti Bankasının şubesi bugün törenle açılıyor Türkiye Garanti Bankası Yeni Postahane Caddesinde bir şube açmaya karar vermiş ve yeni bir bina inşa ettirmiştir-Şube bugün saat 11 de törenle açılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Fransız şarkıcısı Piaf evleniyor Paris 6 AP)Avrupa ve Amerikada büyük muvaffakiyetler kazanan meşhur Fransız şarkıcısı Edith Piaf meslektaşlarından biri olan Jacques Pills İle evleneceğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • United States transatlantiği rekor peşinde New York 6 AP)Avrupaya yapmakta olduğu ilk seferin üçüncü gününü geçiren lüks «United States transatlantiği hareketinden şimdiye kadar kat'ettigi 814 deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • Bayındırlık Bakanı şehrimizde incelemeler yapacak Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu,beraberinde Başbakanlık Müsteşarı A-Sadi Korur olduğu halde dün sabah ekspresle Ankaradan şen rimize gelmiştir-Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Seçilmiş Hikâyeler Dergisi altıncı cildinin beşinci sayısını merhum Esendal'ın hatırasını» adıyarak j'ajınladı.Hikâye kitaplarım M.Ş.Ediye imzalıyan rahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.07.1952
  • İKTİBAS Dünyada satış kıran meşhur kitaplar Vandel Vilkie'nin 1943 senesinde neşredilen 'Tek bi dünya,adlı kitabı Amerikâda 800 binden fazla satılmış Harbden sonra bütün dünya İkinci Dünya Savaşında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.07.1952
  • 15 günde 50 bin mektup olan güzel kız Silver Screen mecmuası tarafından tertip edilen güzellik müsabakasını Carolyn VVyman trl!ı Alabamaiı Renç bir kız kazanmıştır-Dünyada en fazla cinsî cazibeye sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A KIZIL ÇARİÇE İLE YÜZBAŞJ ORLOF Gecenin sükûnetini bir kapı gıcırtısı ih!â!etti.Çariçenin odasına yüzbaşı Orlof girmişti.Karanlıkta soyundu ve muhteşem yatağa uzandı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.07.1952
  • "Çengel,Hüseyin gelecek sezonda futbol oynayacak Beşiktaş takımı kaptanı Önümüzdeki mevsimde iyi nn&çlar ı karacağını tahinin ediyor Millî futbolcularımızdan Beşiktaşlı Hüseyin Saygım birdaha sezonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Toptan ilha nî.t Boksörlerde yenilince Boksörlerimizin İtalyada yenilmesine ben bile sinirlenip içerledim doğrusu!Son seneler zarfında » ksa ehemmiyet verdiğimiz malûmdur.Fakat İtalyadaki ıslanma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • İtalyan bisikletçilerinin büyük bir üstülük göster ükHri Fransa turunun en yorucu kısmı başla coppl Fransa turunun 10 uncu etabı olan Lausanne Alpes arasındaki arızalı 266 km-Umumî tasnifte Fausto Cop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Helsinki Olimpiyatlarına iştirak edecek olan Amatör millî i futbol takımı-I ı mız seçildi 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunlarına iştirak I edecek olan amatör millî futbol takımına çağrılan namzet futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Dizce Adapazar yeniseme İler Düzce,6 ^Milliyet)Düzce Gençlik Kulübü ile Adapazarı Güneşspor kulüpleri aııısında bugün yapılan futbol maçı 1—1 beraberlikle sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Fransız yüzücüleri olimpiyattan ümitli bulunuyorlar Fransız yüzücülerinden Boiteux ile Bozon olimpiyatlarda iyi decereler alacaklarından cimin bulunuyorlar.Meşhur Alex Jony 100 ve 200 meterede yarışac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Güreş takımımızın olimpiyattan ihracı muhtemel görülüyor Vehbi Emreye göre 1948 senesinden sonra 4 güreşçiyi amatör kisvesi altında şampiyonalara iştirak attirmesi sebebiyle güreş federasyonumuz bu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Elâzığda yapılan fufbol maçları Elâzığ,6 Milliyet)İki maç yapmak üzere şehrimize gelen Ankaranın Gençspor takımı ilk maçını'Cumartesi günü Elâzığ Gençlik Kulübü ile yapmış ve 1 0 mağlûp olmuştur.Misaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Uludağda Milletlerarası kayak müsabakaları yapılacak Bursa 6 Milliyet)Dağcılık Federasyonu tarafından önümüz deki kış içerisinde Uludağda milletlerarası bir kayak müsabakası tertip edilmiştir.Bu iş iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Transfer Hareketleri Adaletli Küçük Halille Erol Adalet önümüzdeki sezona hazırlıklı girmek istiyor ¦Ar Transfer dedikoduları devam edip giderken kulüp idarecileri de faaliyete geçmiş bu lunmaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Ma^Sjnkîdd ilk reSiüiî tören Helsinki,6 A.A.United Press)15 inci olimpiyat oyukları münasebetiyle yapılan ilk resmî tören sonunda Kapkel Olimpiyad köyüne bayraklar çekilmiştir.20 dakika kadar devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Japon yüzücüleri olimpiyata hazırlanıyor Olimpiyat oyunlarına katılacak olan spor yüzücüler!son hazırlıklarını yapmaktadır.Sporcuların olimpiyatlarda iyi derece alacakları tahmin ediliyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Olimpiyattaki hazır" lık ve gelen kafileler 1952 Helsinki Olimpiya.Oyunları için son hazırlıklar ta marnlanmak üzeredir-Yukardaki resimde Helsinki Olimpiyat Stadyomunda çalışan işçileri Igörüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Ray Rob nsonun yeni maçı ieçenlerdc Joy M;ıv«n'e mağlûp olan Ray Robinson 20 eylülde Tel-Aviv'de Fransız boksörü Albert Yvell ile karşılaşacaktır-Kohmson bu maçtan evvel Fransada dinlenecektir-Yukarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.07.1952
  • Olimpiyatlar arefesinde o 71 millete mensup müsahıl Heîsinkide toplanıyor 19 Temmuz tarihinde Fihlandiyanın başşehri Heîsinkide akılacak olan XV.olimpiyat oyunları şimdiye kadar tertiplenmiş olan en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • fr ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN Fî ATLAR I 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hazırüyan Sadi BORAK Deve 11 Azı dişi;As 12 Kapa;Adakale.YUKARDAN AŞAĞI 1 Ovalayan;Kale 2 Tama;ili 3 Odabaşı;Asap;4 Dama;Aza 5 ilet;Tasalı i Ri;il;Da 7 Ema;Ilite Etili)id 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • Trenler Gülecekler 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 iskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum Gelecekler 6.^5 Erzurum 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 Ankara ekspresi yatak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından:1—Ankara Fen Fakültesinin 53691 lira tahminî keşif bedelli masa.ocak ve yazı tahtalarının yapılı ve yerlerine tesbiti işi birim fiatı esasına göre ve 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • 33 Acaba doğru mu dersin?Ne imiş o doğru mu dediğin.Yâni efendimizin Ibo ve Makarnacıdan fazla olduğu elbette doğrudur.Arnavutoğlu söyledi.Hem de yemin kasem ederek.Yalan söylemeğe ne mec buriyeti var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • SARAVIN W$i OTUNUM O gün Bursa bir bayram havasına bürün müştü.Zira mesuller cezalarını görmüşlerdi 33 Bunda biraz da heyetin tesiri vardı.Onlar da Bursada hoş kar ftlanıp,misafir edilmelerini isti yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • İsta n f)u 1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Neriman Sansözenden türküler Pl.13.30 Salon orkestralarından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Münir Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.07.1952
  • POL Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 32 "Seni altın ve gümüş dolu bir odaya hapsetsinler;servetinle baçbcsa yaşa,Bu güzel gürcü kızile yaptığı mız gezinti de sona erdi.Hava kararmadan şehre döndük.Kız ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Zincirleme saat [Bu.ş tarafı 1 incide] Ilınmaktadır.Savcılık tahkikatına göre mezkûr firmanın zincirleme satış yapabilmesi,İçin yliz milyon liralık bir sermaye ye sahip olması icap etmektedir.Bu rakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Koreden alı [Başmakaleden devam] yorlar.Otuz milyon Korelinin duymadıkları feryatlarını,mamurelerinin bir kül yığını haline gelmesini;görmedikleri için,bilseler de unutmayı tercih ediyor,hep kendi tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Tallahn tedavisine başlanıyor Ürdün halkı Kralın rahatsızlığını bir entrika olarak vasıflandırıyor Beyrut 6 AP)Ürdün hükümeti dış memleketlerdeki bütün temsilcilerine müracaat ederek Kral Tallal'ı ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • son tramvay [Baş tarafı 1 incide] drada kullanılmakta olan tramvaylar tamamiyle ortadan kalkarak,bunların yerini otobüsler almıştır.Son tramvayın depoya girişi büyük gösterilere yol açmıştır.Bu tramva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1—Şehir mezarlığında yaptırılacak 7 nci kısım inşaatına ait 285' adet lahit,ada taksimatı,toprak tesviyesi,yollar ve sair müteferrik işler kapalı zarf usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Musaddık seçildi [Baş tarafı 1 incide] Gizli celsede yapılan seçimde Musaddık 52 eski Başbakanlardan Gavam 2 ve İranın eski Vaşinffton Büyütalçisi Nasrullah Entezam 1 oy almışlardır Yarın Ayanda da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Kefken •adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esas üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur-1—Tahmin edilen keşif bedeli 1-800000 lira.geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • De Gaulle partisi [Baş tarafı 1 incide] man,bütün milletvekilleri ile senatörlerin parti disiplinine tamaraiyle uymalarını isteyen bir karar sureti ekseriyet tarafından kabul edilince» bu kararı anti-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Türk,Yugoslav ve Yunan dostluğu [Baş tarafı 1 incide] deyiz-Harpçi blokların mevcut olmasını arzu etmiyoruz-Mareşal Tito.Türkiye ve Yu nanistan ile Yugoslavya arasında belirmeye başlamış olan yakınlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • [Bas tarafı 1 incide!Atatürk'ün ölümünü beklemeli Demişti.Doğru veya yanlş,diktatörün sarfettiği bu sözü Atatrük işittiği zaman,Büyükderede merhum Tahsin Uzer'in yalısının balkonundan kendisini görmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Beş Bulgar casusu dün idam edildi Sanıklar bir Yugoslav subayını öldürmek suçu ile mahkemeye verilmişlerdi Belgrad,6 AA)Geçen hafta Bulgar ajanlarından bir grup tarafından öldürülen Yu goslav Milî Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden:1—Bir taahhüt mevzuunda olmak üzere hangar tâdili aygır ahırı ile iki adet ambar tâ dili hangar inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • İşçi sendikalarının gürültülü toplantısı 1 incide] 1 bu-[Bas tarafı dinleyici kütlesinin hazır uu-lunduğu toplantıyı.Birlik Baş kanı Mehmet Inhanlı açmış ve kongreyi Atatürkün manevî huzurunda üç daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Yerime geçtim.Bileğimden akan kanları emdikten sonra tekrar küreklere asıldım.Buralardan uzaklaşmak ihtiyatlı bir hareket olacaktı.Büyük yolun kenarında durarak bir vasıta beklemek niyetinde idim.Ging
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Taft mı,Eisenhower mi [Baş tarafı 1 incide] tir.Bunlardan biri Taft'ı diğeri de Eisenhcnver'i tutmaktadır.Her ikisi de,geldikleri bölgenin Cumhuriyetçilerini temsil ettiklerini söylemektedirler.Bu vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.07.1952
  • Samet Ağaoğlu Esnaf Birlikleri kongresinde bir nutuk söyledi [Baş tarafı 1 incide] Müdürü Nusıet Uzgören seçildikten sonra gündem gereğince müzakereye başlanmış ve çalışma raporu okunmuştur.Raporun ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARA&AN Bu nüshada Me'sul Müdür:NECDET BAYTOK Basıldığı yer':NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Millî Eğitim Bakanlığından:1_1072749.45 lira keşif bedelli İzmir Motor ve Makine Oku?lu yapımı işi kapalı zarf usulü ile 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İhale 10 Temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Van ili Daimî Komisyon Başkanlığından:inşaat mahalli Keşif tutarı Geçici teminat Eksiltme Lira Kr.Lira Kr-Tarihi Gün Saati i-iı Başkale Elbis 22824 89 1711-87 10/7/952 perşembe lfl Çatak Narh 22481-22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Bayat Belediyesi Başkanlığından:1—Bucak seyrüseferlerini temin maksadiyle aşağıdaki şartlar dahilinde bir-aded Jeep otomobili açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2—Oto benzinle çalışır üzeri ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Elektrik sayıcı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından:1_500 aded elektrik sayacının satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2_Malzemenin muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • *9 AYRICA:adet 10000 I ADCI 5000 0 ADET 1000 M)ADET 500 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 10 TEMMUZA KADAR SİZ DE VADESİZ 150 VEYA EN AZ ÜÇ AY VADELİ 250 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ.VA-il" fj DESİZL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Şantiyeler Çiftlik:Benzin Motoriyle Çalışır akuple edilmiş alternatör ve tevzi tablosu ile birlikte Monofaze 220 volt mütenavip cereyanlı 3000 ve 4000 mumluk kuvvetinde İngiliz;ELEKTROJEN GRUPLARIMIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla As-inşaat yaptırılacaktır-Keşif bedeli 24999.52 Lira olup gemici teminatı 1875 Liradır-ihalesi 14/7/952 günü saat 11 de Elâzığ As-Sa Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Maliye müfettişlik ı muavinliği müsabaka im t i h a n ı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ndan I 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 Eylül 1052 çarşamba günü Ankara,İstanbul v6 Îzmirde,Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.07.1952
  • Lâdik Akpmar Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı C teminat Azı«kilo»çoğu lArn Kr-Azı«Li-Kr-»Çoğu Lira Kr« ¦I—II I II Sade yağ 7000 8000 4-20 29400 33600 2520 00 79-81 randımanlı ekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan