Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • f/ kp k'ZHtfU Hi Bugün şehrimizde hava umumiyetle açık geçecek,hava sıcaklığında mühim bir değişiklik olmıyacaktırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Dünya eski muharipler kongresi «Dünya Eski Muharipler Federasyonu» nun senelik kongresi dün öğleden sonra Tophane-[Devaını Sa.7,Sü.5 t«\J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Ölüme de tahmin yapılıyor Amerikada 430 kişi ölecekmiş New York 5 AP)Birleşik Amerikanın istiklâl günü münasebetiyle,halkın tatile başlaması üzerine,hayat hemen hemen durmuştur.Yalnız siyasî şahsiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Musaddık istifa etti o-İstifa Şah tarafından kabul edildi,fakat 39 milletvekili Musaddıkın tekrar başbakan olmasını talep etti Tahran 5 T.H.A.İran Başbakanı Musaddık,bugün öğleden sonra Şahın sarayına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Başbakan Adnan Menderes izmire gitti Başbakan Adnan Menderes beraberlerinde Ticaret Bakanı olduğu halde dün uçakla tzmire.gitmiştir.Resimde Başbakan Adnan Menderes uçağa binerken görülmektedirgeçecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Belçika güzelinin mücevheratı çalındı Lorig Beach California)5 AP)Polis dünya güzellik müsabakasına katılan Belçika güzeli Marianne Mullendere ait olan ve çalınan 5.000 dolar kıymetindeki mücevherleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Evvelki gece Erenköyünde AH İsminde bir genç,henüz anlaşılamıyan bir sebepten halasım tabanca ile öldürmüştür.Kaatil dün sorgusunu müteakip tevkil edilmiştir.Hâdisenin tefsilatı ikinol sayfadadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Ticariler mahkemede gene hâdise çıkardılar İki ticani Deccalın işidir diyerek yzı makinesini zabıt kâtibine fırlattı Ankara,5 ANKA)Ticani likten sanık olarak Çubuk Asliye Ceza Mahkemesinde mevkufen mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Emirgândaki güreş seçmelerinde WVAAWVVW AAAA.^W, rfV/V/Türk spor tarihinde eşi görülmemiş bir vaka oldu 5TO!Kamptan çıkarılmış olan ağır sıklet güreşçisi Sabri Demiray hakemleri ve Federasyon Başkanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Zavallı 1||M i.iMiııriM-m Şehir Tiyatrosu ökü bir çeyrek asırdan fazla bir zaman evvele kadar giden,bir gün.Paris'in meşhur sahne dâhisi Antoine'in eliyle Şehzadebaşında,Letafet apartmanında temeli va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • tstanbulda hemen herkesin,hemen lıer rüii bir dolmuş hikâyesi vardır.Kimimiz şoförle çekişiriz,kimimizle de şoför çekişir.Bütün bunların dışında bir de dolmuş arabaların kendi hikâyeleri vardır.Bunu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Dünya Kadın Hukukçular Kongresinde Adalet Bakanı,Vali ve Kongre âzası Foto:Sami önemli)Dünya kadın hukukçular kongresi o-Adalet Bakanı Nasuhioğlu dün açılan kongrenin önemini belirten bir konuşma yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Milliyet Helsinki olimpiyadmda Milliyet,15 inci Olimpiyat Oyunlarını en iyi şekilde ve günü gününe okuyucularımıza bildirmek için tanınmış spor hakemi,radyo spor sözcüsü,ve spor muharriri Sulhi Garanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Kaçakçı Bileclklİ Ahmet Esrar satan bir şebeke yakalandı o-Anadoludan satmak üzere şehrimize 9 kilo esrar getiren birisi yakalandı Anadoluda bazı vilâyetlerden şehrimize mühim partiler halinde esrar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Belgrada gidecek heyetimiz 16 milletvekilinden mürekkep heyete Refik Korattan başkanlık edecek Ankara,5 ANKA)Yu goslav hükümeti tarafından Belgradı ziyarete resmen davet edilen Türk milletvekillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1952
  • Atatürk'ün geçirdiği ilk rahatsızlık Atatürk'ün yanında geçirdiğim yirmi yıl zarfında onun hattfi bir gün nezleden dahi rahatsız olduğunu görmemiştim.Fakat bir gün Çankayada bir yürüyüş yaparken.Bu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • 23 Haziran ve müteakip günlerde Yalu nehrindeki elektrik fabnkalariyle barajlarının 5-Amerikan uçak ordusu tarafından bombalanması hâdisesinin bilhassa İngilterede yarattığı heyecan bu iş lerde üstat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • 100.000 LİRA İle Neler 3 loo.ooo l Yapabilirsiniz:Lira ile on katli bir apartıman Lira ile bir fab •ika,Lira ile beg bin dönümlük bir çiftlik,Lira ile on acled lüks Amerikan otomobili,1 if\f\Lira ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Temizlik işleri için yeni vasıtalar alınacak Temizlik işleri vasıtalarının takviyesi için bu yılki Belediye bütçesine 300 bin lira tahsisat konulmuştur-Belediye Daimî Komisyonu bu ödenekle Temizlik İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Cankurtaran otomobilleri çoğaltılacak Belediye,şehirde âcil vak'alar için kullanılan cankurtaran otomobilerini çoğaltmaya karar vermiştir-Halihazırda şehir dahilinde 14 cankurtaran arabası çalışmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Mesut bir doğum Yeni İstanbul gazetesi tertip heyetinden arkadaşımız Haydar Gür'iin bir erkek evlâdı dünyaya gelmiştir.Ahmet ismi verilen yavruya,arkadaşımıza ve eşine sıhhat ve saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • İşçi sendikaları bu gün mühim bir toplantı yapacak Memleketimizdeki 34 İşçi Sendikasının üye bulunduğu «İstanbul İşçi Sendikaları Bir ligi» bugün saat 10 da eski Eminönü Halkevinde olağanüstü bir kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Şehir hatlarında yapılacak zam Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesinin zararını önlemek maksadiyle.iç hatlatarifesine zam yapıldığı yolun da çıkan haberler üzerine dün kendisiyle görüştüğümüz Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Ç çekpalas hâdisesi O-Komünist sanığı talebelerin duruşmaları dün gizli yapıldı Evvelki sene Aksarayda Çiçek Palasta,bazı Üniversite gençlerinin komünizm tezahürüne vesile teşkil eden toplantısında ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Bir Amerikan firmasının yaptığı teklif Bir Amerikan firması.Sanayi ve Ticaret Odasına müra caatla.yerli mamullerimiz:kendi ambalajı altında Amerikan piyasasına sürmek istediğini bildirmiştir-Firmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • MAKALE Kültür eserleri)programın in ilk esasları İsmail Hami DANİŞMEND Türk kültür eserlerinin yeni yazı ile yeni dile çevrilmesini te'min için Maarif Vekâletinde toplandığından bahsettiğim mütehassıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Hic.6 Temmuz 1952 Pczar Ru.13 Şev.137 i 23 Haz.İM 8 VAKÎT VASATÎ EZAN!Güneş 4.35 8.51 Öğle 12.18 4.35 İkindi 16.19 8.35 Akşam 1^.44 12.00 Yatsı 21.45 2.01 t:İmsak 2.17 6.33 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • SÜNNET DÜĞÜNÜ Demokrat Parti Kadıköy Hasanpaşa Ocağı 2 ağustos cumartesi akşamı Süreyya sine ması bahçesinde,birçok kıymetli sanatkârların iştirak ettiği bü' yük bir nıüsamere tertiplemiş' tir.SİYASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Kazaları önlemek iğin alınan tîtbirler Altıncı Şube Müdürlüğü şeh rin muhtelif semtlerine yeniden 84 aded milletlerarası işaret levhası diktirmiştir-Bu levhalar Karayolları Gene!Müdürlüsünün tesbit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Erenköy cinayeti  o-Halasını öldüren katil Ali dün akşam tevkif edildi Evvelki akşam Erenköyde bir cinayet işlenmiş,25 yaşında bir genç,henüz malûm olmıyan bir sebepten halasım tabancayla öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • VW\^W/l^ HALKIN SESİ 1 Dikkat!ihtiyar elden gider Aksarayda liaik Tuzcuoğlu yazıyor:Dün otobüse bindim.Or~ ta kanapelerden birinde,geçit tarafında,bir yer buldum.Bir iki istasyon sonra araba tamamiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • RÖPORTAJ Pekerin eski arabası şimdi dolmuş yapıyor Birki diye bekletilen müşteriler Devlet düşkünü otomobilin garip macerasii Ufak bir kamyon cesametinde nar çiçeği rengine boyanmış bir taksi sai'sıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Sanayi odası meclisi «arın toplanacak Sanayi Odası Meclisi,varın öğleden sonra toplanacaktır-Meclis bu toplantıda,Odanın idare Heyetisin hazırladığı yeni teşkilât kadrosu ile bütçesini müzakere edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Meyva ve sebze fiatları Meyva-ve sebze fiatları düş mekte devam etmektedir-Dün Hale.37 vapur Adana ve Mersinden.37 motor de istanbul civarından rnal gelmiştir-Yal nız bamya fiatları yüksektir-Bunun ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • KISA H Teknik Okulunda 951 52 öğretim yılının sona ermesi münasebetiyle önümüzdeki salı günü Yıldızdaki okul binasında bir tören yapılacaktır.Ayrıca bir de proje sergisi açılacaktır.İstanbul Sergisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • POLİSTE •fa Çengelköyde Mecdipa.şa sokağında oturan Şükrüye adında bir kadınla kocası Hüsamettin,aynı semtte oturan Biyinya ve kızı Adato ile kavga etmişlerbirbirlerini dövmüşlerdir.Sanıklar hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1952
  • Avukatların dün yaptıkları toplantı Hatiplerin hemen hepsi sigortaya olan ihtiyaçlarını belirttiler istanbul Barosu,dün saat 15 te 1 inci Ağır Ceza Mahkemesi salonunda senelik umumî heyet toplantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Korkudeîînâe lir hilkat garibesi Korkudeli,5 ANKA)llcemizin Kargalık köyünde şimdi' ye kadar eşine rastlanmamış ve en yaşlı ihtiyarlarımızın dahi bil mediği bir doğum hadisesi vuku bulmuştur.Şaban Özb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • İKTİBAS İdama mahkûm edilen ilk Amerikalı kadın casus mrs.Dıekinson'u adresini bulamayan bir mektup el s vermişti.Mektupta bebeklerden bahsediliyordu.Bunun asıl manâsı harp gemileri idi.Birinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Sıcak dalgası Memleketimizi tropikal bir sıcak dalgası kapladı Ankara,5 ANKA)Birkaç günden beri bütün Türkiyeyi tropikal bir sıcak dalgası kaplamış bulunmaktadır.Filhakika Trakya ve Marmara bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Sovyetler Romanyayı ilhaka hazırlanıyor Anna Paukerden sonra devlet mekanizmasından binlerce memur uzaklaştırılıyor Berlin,5 AP)S/yetlerin kontrol ve himayesiı\de çalışan ADN Ajansının bugün Bükreş ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI İSTANBUL ŞU3ESİ Yeni Postahane caddesindeki yeni binasında 7 Temmuz Pazartesi gününden itibaren sayın halkımızın hizmetine girecektir Telefon Santral:24890 24896 24897 24898 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER ıı il ı-r r ir ıı AMERİKA Dünyanın bazı kısımlarında «Walki-Talkie» isminde alıcı ve i verici radyo cihazları polisler ve askeri birlikler tarafından kullanılmaktadır.Şimdi bu cih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Mr.Helter tetkiklerine başladı Evvelki gün şehrimize gelmiş olan Oslo Beynelmilel Tahlisiye ve Cankurtaran Teş kilâtı Genel Sekreteri Mr-Hans Helten dünden itibaren tetkiklerine başlamıştır-Mr-Helter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Bir delinin marifeti Scotland Yard 18 aydan beri devanı eden esrarlı hâdiseleri meydana çıkaramadı Londra,5 Nafen)Scotland Yard memurlarının 18 ayden beri gayet esrarlı bir hâdiseyi tahkikle meşgul ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Siyasî İcmal Bouröon sarayında yangın Fransız.Meb'ııs.uı Meclisinde Tunusa verilecek yeni idare şekli müzakere edilirken kıyametler koptu.Dışişleri Bakanının can düşmanları bej» birden onun şahsını bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • Sahibini Arayan»kM 32 Kolumdan tutarak beni ken dişine doğru çekiyordu-Kendinize gelin,Refikdedim-Evli olduğumu unutuyorsunuz galiba.Sizinle arkadaş olabilirim ancak ben.Bu derece kocanıza bağlı olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • I 12& 6 ÖRE Gençlik cıvıklık değildir Güzelliği kadar zekâsını da utKdir cttlığimiz genç bir Hanımefendi bize dün anlattı.Ziyaretine gideceği arkadaşının isim günü olduğu için çiçekçiye uğramış,bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Kontrol insiyakı Şehir Tiyatrosu uncudan] değerli artist Mahmut Morali ile geçen mv\sunin hasında bir konuşma yapmıştık.Morali oynanacak piyeslerde*» bahsederken,sıra teliflere gciia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A SUFYAN BİN HALÎD'ÎN BAŞI KESİLDİ Kur'an tâlim için Necide giden ashabı kiramı Amr,anî bir hücum ile katletmişti.Hazreti Muhammed öldürtmekle intikamını aldı Süfyan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1952
  • 1 istanbul Barosu avukatları dün senelik toplantılarını yaparak bilhassa sigorta meselesi üzerinde durmuşlardır.Foto:Milliyet Sami Önemli)2 Cehrimizde toplanmış bulunan Dünya Eski Muharipler Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1952
  • Dalın Muzipliği Uzun kış mevsimi evlere kapanan veyahut şehrin kasvetli havasından kurtulalmıyan insanlar ilkbahar gelince derhal kırlara üşüşüp aykırılan beri hasretini çektikleri tabiî güzelliklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.07.1952
  • wimblecon turnuasırın iki fmalisti U'imbledon tıırnııasında Avustralyalı meşhur Frank Stdgınaı rakibi Mısırlı 4"0 6-2 6-3 ve 6"2 ı^ağlûp ederek Pa risteki mağlûbiyetinin rövanşını almıştır-Yukarda sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Unitet States'in rekoru United States'den 5 AP)Saatte 34.11 mil yapan United States gemisi,Queen Marynin aynı yolda 1938 senesinde tesia ettiği rekoru kırmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Bir yüzücünün akıntıyla mücadelesi San Pedro,California)4 A P)Florence Chaduick bugün Catalinal boğazını geçme teğeb« büsünü sahilden bir mil mesa feye geldiği halde terketmiştir.Boğaz 21 mildir.Kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Raif Akbult rakibine bir oyyn tatbik ederken Dün Emirgânda hâdiseü geçen güreşler Son seçmelere hafta ortasında devam edilecek Dün yapılan güreşlerin neticeleri ilân edilmedi.Katî netice henüz belli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • İtalya,Urugadan oyuncu mu alıyor Montevideo gazetelerinden bi-nın,iki en kıymetli futbolcusu,rinde çıkan bir haber,c.Uruguay Schiaffmo ve Ghiggia,italyan başşehrinde,büyük heyecan u-kulüpler itarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Sen Jozef spor sahasındaki maçlar Sen Jozef spor sahasında dün gece yapılan Altınordu Sen Josef voleybol maçını Sen Josef kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • BASKETBOL MAÇINDA Moda Kültür,Beyoğlusporu I 43 45 mağlûp ederek bayram i kupası ikinciliğini kazanmıştır.Birinciliği Sen Jozefspor almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Küstahça bir tecavüz Babür ARDAHAN Emirgân güreş kampında dün sabah yapılan son Olim-j!i piyat seçmeleri esnasında kamptan çıkarılmış bir güreşçi I;Federasyon Reisi ve jüri azalarına yumruk ve iskemle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Emirgân güreş kampında yapılan seçmelerde görülmemiş bir rezalet oldu S A^^VWWWVSA^WW Kamptan çıkarılan bir güreşçi iskemleyle Federasyon Reisine ve jüriye tecavüz etti Demiray Sadullah Çiftçioğlunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.07.1952
  • Transfer Hareketleri Bülent Eken kalyadan G.Saraya transfer oluyor Adaletli Salâhattin Millî futbol takımımızın eski santrhafı Galatasaraylı Bülent Eken'in İtalyan Palermo takımı ile olan mukavelesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Kayın kol gücüne dayanan bir vasıtası 2 Bir nevi taahhüt;Gemi sığınağı;Sıfat takısı 3 Müheyya;Şart edatı;Güzel sanat 4 Tersi tatlıdır;Bir harfin okunuşu;Kırmızısı 5 îsim;Ayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:1—Üniversitemiz Taşk şla Merkez binasının çatı katında blokunun ikmal inşaatı açık eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır-2—işin keşif bedeli «11-659-87» o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.80 Anadolu ekspresi 9.20 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri,oyun havaları 13.30 Akbal Rumba Samba Orkestra sı 14.00 Şarkılar 14.30 Haftanın film yıldızları PL)14.45 Türküler 15.00 Pazar konBeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Eu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FlATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • vazû*z &hiCl6 ^tovnanctyic Padişah:"Tez cellâdı çağırın,şu hain teresin hesabım derhal görsün dedi 32 Var,Kör Muslu denen o aokk.ıba/ûi bize gönder,oradan Baş bekim Hammalzadeyc git,ananım söylediği h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU ol "Peki ama,seni ne yapalım cüsün,üstelik hem de çok Hem Gür güzelsin.Fakat esas olan ateşin hayvanların üzerinde oynadığı roN dü.Babamın tavsiyesile parlatt iğimiz paçav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1952
  • 32 Olur mu böyle şey hiç Ali-Neden olmasın be,güreşem ben efendimizle1,Aliço peü ti deyin.Beni yanmış olsun.Bu son sözler'yine Arnavutlunun kaşlarının çatılmasına bep olmuştu.Aliçonun sözünü «erek şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Yapak ihracatçılarına:Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğünden:1952 Tip-Nümune Heyeti,geçen yıl numunelerinin bu ne için de aj'nen cari olmalarına karar vermiştir-Fazla M için ihracat Başkontrolörlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Berlinde kaybolan ikimüsiüman Berlin.5 Nafen)Berliı ortadan kaybolan iki MüslUn nın akıbetinden hiç bir haber hnamadığım Berlindeki cami mamı Muhammet Aman-Hol* tarafından açıklanmaktadır,iki Müslüman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Zavallı Şehir Tiyatrosu [Başmakaleden devam] I ehliyet sahnesi olmaktan ziya-de.biri diğerini çeken,biri ileri,diğeri geri.biri lokomotif,diğeri vagon,iki ayrı âlem halinde teessüs etti-Böylece,hiç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Ölüme de tahmin tahmin yapılıyor [Baş tarafı 1 incide] çi Parti de çalışmalarına devam etmektedir.Şimdiye »kadar yol kazalarında 39 kişi ölmüştür.Tahmin edildiğine göre,üç gün sürecek olan bu bayram s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Kadın hukukçular [Baş tarafı 1 incide] rini tahakkuk ettirmek yolunda kongrenizden esaslı faydalar temin edecektir.Kongremizin vardığı müsbet neticelerden elbette ki istifade edeceğiz» demiş,bunu taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Âkdenizde yapılacak manevralar o-Fransız italyan harb gemilerinden mürekkep bir filo manevralara başlıyor Napoli,5 AP-Fransız ve İtalyan küvetlerinin önümüzdeki salı gününden itibaren Kuzey Batı Âkden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Hatay'ın kurtuluşu o-Hatayın Anavatana ilhakının 14 ncü yıldönümü dün kutlandı iskenderun,5 A.A.Bugün Hataya Türk ordusunun girişinin 14 üncü yıldönümü coşkun tezahüratla kutlanmıştır.Askerî bir kıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Muamele vergisi için hazırlanan raporlar Muamele Vergisi kanun tasarısı etrafında Sanayi Odasının yaptığı tetkikler sona ermek üzeredir-Sanayi meslek grupları tasarı etrafındaki görüşlerini Odaya bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • x*.x Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 79.0.50 280.30 0.S0 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Muharipler kongresi Hu tarafı 1 incide] deki «Malûl Gaziler Yurdunda» başlamıştır.Kongrenin açılış toplantısında Genel Sekreter Mr.EUiot H.Nevvcomb,Federasyonun senelik faliyet raporunu okumuş ve teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Mançurya toprakları dün yine bombalandı Kore mütarekesi için iki taraf temsilcileri gizli bîr toplantı daha yaptılar Seoul,5 AP)Birleşmiş Milletler pilotlarının dün Mançurya hududu yakınlarında girişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Taft tâviz istiyor Taft tarafından yapılan teklifi General Eisenho\ver kabul etmedi Chicago,4 AP)Senatör Robert Taft,bugün,Texas eyaletinin ihtilâfa mevzu olan delegelerinden 22 sinin kendisine ve 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Tarihî Mezarlar o-İki bin sene evveline ait tarihî eserler ve mezarlar ele geçirildi Madras.5 Nafen)Arkeolojik bir heyet tarafından yapılan araştırmalarda Hindistanda iki bin sene evvel ya j şamış in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Merinos fabrikasında su istim a I Bursa,5 Milliyet)Merinos Memur ve işçiler Kooperatifinin Sümerbank müfettişlerinin suiistimal üzerinde yaptığı tahkikat neticesinde kooperatif muhasebecisi muhtelif z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Musaddık istifa etti [Baş tarafı 1 incide] tığı hizmetler için kendisine teşekkür etmiştir.Diğer taraftan bugün Dr.Musaddık,Tahran Radyosundan bir konuşma yaparak,Millet Meclisi istediği takdirde,hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Belgrata gidecek heyetimiz [Bas tarafı 1 incide] RUS RADYOSUNUN HÜCUMLARI Ankara,5 ANKA)Türk Yunan Yugoslav iş birliğine doğru atılan adımlar ve bu hususta bahis mevzuu memleketler arasında yapılan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Kıbrıslı Türklerin protestosu o-İngiltere Dışişleri Bakanlığına bir telgraf çeken Kıbrıs Türkleri mücadeleye hazır olduklarını bildirdiler Lefkoşe 5 T.H.A.Kıbrıs Türkleri bugün İngiltere Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • [Bas tarafı 1 incide] defa böbreklerinden rahatsız olmuşlar.Kaılsbad'a gidip kür yapmışlardı-Ben,yirmi küsur sene kendilerinden bir lâhza ayrılmamak bahtiyarlığında bulundum ve bu müddet zarfında nezl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Beyoğlu mıntıkasında yapılan Belediye teftişleri Beyoğlu kaymakamlığı ge~ çen on beş gün içinde 1910)esnaf ve müesseseyi kontrol etmiştir-Bunlardan 1949 unun sıhhî ve temizlik şartlarına uygun hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Akdeniz filosuna mensup 7 harp gemisi İzmir imanına geliyor İzmir,5 T.H.A.Büyük Britanya Akdeniz Filosuna men sup 7 harp gemisi 19 ilâ 21 tem muz tarihlerinde İzmir limanını ziyaret edecektir.İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Otomobil hareket etti.Önü binanın methaline doğru çevrilmişti.Motor bütün sür'atile işliyordu.Barman da bir şey anlıyamadığı için ne yapmak istediklerini bizden soruyordu.Otomobil birden ileri doğru f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Sarıyer İcra Menıurluğundın:950/341 E$ 952/2 Sa Ahmet Balcı ile Hrisanü Maçisin şayian mutasarrıf dukiarı Boğaziçinde.leniköyde A}ranikola,Molla Çelebi» y Ayanikola Taşocağı ve Ermeni Bostanları mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1952
  • Milliyet Helsinki olimpiyadında [Baş tarafı 1 iıuid lan münasebetiyle yapılan resmî tören sonunda Kapl Olimpiyat köyüne bayraksar kilmiştir.20 dakika kadar devam.ed bu basit merasim tam bir şa havası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.07.1952
  • HASTAUK İ^VSİM DİNLEMEZ 1 cereyanda oturmaktan mütevellit soğuk algınlığına karşı I "I başarı iie kullanılır O Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • Erzincan Asliye Hukuk i Yargıçlığından j 951/243 Davacı Tolos K.Ali Çelik Pupi,Gülüzar ve saire tarafların* dan dâvâlı Esbeverek köyündeA Davut vereseleri aleyhine ikame edilen meni müdahale dâvasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • Teklif alma ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1 Anıt Kabir parkı ihtiyacı için aşağıda cins,evsaf ve darı yazılı sekiz kalem fidan.1/2/1953 de teslim edilmek iyle.alınacaktır-2 Eksiltme tarihi gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • Sümerbank Çimento Sanayii Mttessesesi Müdürlüğünden:Müessesemiz tevsii inşaatından 240318.95 lira birinci keşifli stonarme baca,çamur silosu ve sair betonarme İşleriyle 18148.45 lira birinci keşifli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • Sivas İli Daimî Komisyonu Başkanlığından:Aşağıda yazılı iki köprünün inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur-ihaleleri 17/Temmuz/1952 perşembe günü saat 15 de koisyonumuzda ayrı ayrı yapılacaktır-İhaleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • İdeal Çamaşır Makinesi Kİo Çamaşır Makinesi,ilelebed kullanabileceğiniz yegâne ıaşır makinesidir-Sağlam,paslanmaz çelikten mamul,lanıaı gayet kolay,her çeşit çamaşırı yıpratmadan temizler süzer-Emsali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • GRAMER UN DEĞİRMENLERİ Alman değirmencilik sanayiinin bir harikasıdır-Piyasada CRAMER'den üstün değirmen yoktur-CRAMER değirmeni en az masrafla en çok kârı temin eder TÜRK ELLAS T.A.Ş.İSTANBUL GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri 25-7-1952 cuma günü saat 14 de Meızifon As-Sa-Al-Ko-da kapalı zarfla satın alınacaktır-Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.07.1952
  • BÂŞvtbİŞ AĞRILARINI Â İ^İAlAli" 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan