Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Sulhi Garan dün Finlândiyaya gitti 15 inci Olimpiyat Oyunları 19 temmuz günü Finlandiyalım başşehri Helsinkide başhyacaktır-Memleketimizin de muhtelif müsabakalarına katılacağı bu oyunlarda alınacak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Atatürk kendisini öven insanları hiç sevmezdi w^—i—i—Din ve hilâfet müessesesi hakkında AtatUrkUn görüşlerl-Atatürk dinin milletlere lüzumlu olduğuna kani idi ve bunu her zaman söylerlerdi Bîr millî p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Atina Başpiskoposunun teşvikiyle *VN/S/WW\S'W /S/WW /V Yunanistanda Kibrisin ilhakı için nümayişler yapılıyor Başpiskoposla görüşen Dışişleri Bakanı Venizelos,ilhakın tahakkuku için Birleşmiş Milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • işsiz gençler meselesi Tahsillerini ihmal ederek iş arayan gençler her sene artmaktadır.Çoğu tizim tedris devresini bin bir müşkülât isinde geçirmiş,sayısız mahrumiyetlere katlanmış,senelerce bir ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Dünya Muharipler Birliği Konseyinin dünkü ictimaında bulunanlardan bir kısmı Foto:Basın)Muharipler Federasyonu toplantılarına başladı Federasyon Başkanı gayelerinin dünya sulhuna hizmet olduğunu söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Bütün Mısırda fevkalâde hal ilân edildi O-Yeni Başbakan* Seraeetttn Paşayı serbest bıraktı İskenderiye,4 T.H.A.M-sır Başbakanı Hüseyin Sim Pasa,Umumî Askerî Genel Vali sıfatiyle bugün bütün Mısır'da f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Kral Tallal Amman'a avdet etti O-Kraliçe de oğlu ile birlikte Ürdüne gitmeğe karar verdi Amman 4 AP)Ürdün Krah Tallal bugün binlerce tebaasının coşkun tezahürleri arasında halis kan bii' atla Amma-[De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Ortadoğu savunma paktı Adnan Menderesin Londrayı ziyaretini müteakip paktın kurulacağı bildiriliyor Londra 4 ANKA)İngiliz gazetelerine göre,Amerika ve İngiltere arasında Orta Doğu Savunma Paktı mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Kamptan ihraç edilen güreşçiler gazetecilere izahat verirlerken Foto:Basın)Millî Olimpiyat Komitesinin verdiği anî karann akisleri teessürle karşılandı Yaşar Doğu,Nasuh Akar Gazanfer Bilge ve Halil Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Polis vatandaşların rahatsız edilmemesi için ara sıra şehirde sabıkan avına çıkar-Bu,erbabınca,balık avı kadar zevklidir-Neticeler bazan verimsiz fakat bazan da yakanda eördugunuz Kıbı zarfçı,yankesic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • f/BugUn fehrimizde ve civarınla hava;açık geçecek,sıcak lık artmakta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Ingilterede tütünlerimize rağbet gittikçe azalıyor Bu husus Avam Kamarasında dün iktidarla muhalefet arasında tartışmalara yol açtı Londra.4 A-A)Avam Kamarasında cereyan eden son müzakereler sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Korede bir müddet evvel kesilmiş olu Mütareke görüşmeleri i başladı Panmunjom,4 A.A.Esirler meselesinde bir anlaşmaya varılmasına teşebbüs etmek maksadiyle Birleşmiş Milletler mütareke temsilcileri ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1952
  • Güpegündüz bir tecavüz Dün köprü üzerinde müessif bir hâdise cereyan etmiş,genç bir kadın kocasının yanında bir [Devamı Sa.7,Sü.6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Meyva bu sene çok bol o-Buna rağmen Hatlarda fazla bir düşüklük görülmüyor Dün şehrimize Adana ve Mer sinu^n 35,Isanbul civarından da 38 motor ve 3 kamyonla bol miktarda sebze ve meyve gelmiştir.Uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Yunanlı bir Turistin para ve pasaportunu çaldılar Bir kaç gün evvel turist olarak Yunanistandan şehrimize gelen ve Tarabyada Mısır otelinde ikamet eden Fami adında bir kadın zabıtaya müracaat ederek p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • HALKIN SESİ Radyo dinliyemiyen Burhaniye İsmi mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Bizim belediye,elektrik cereyanını yalnız tenvirata mahsus zannettiği için kasaba halkının radyo dinlemesini tahdidata tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Kanlı bir hâdise o Arap Kâzım ismindeki şahıs arabacıyı tabanca ile vurdu Dün sabah saat 10.30 sıralarında Kantarcılarda kanlı bir hâdise olmuş ve bir araba sürücüsü tabanca ile jgüm halinde yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Yüzme bilmeden denize giren iki genç boğuldu Kartalda oturan Celal Günder adında bir genç dün sabah Yunus çimento fabrikası civarında denize girmiş,ve yüzme bilme* diği halde açılmak istemiştir.Tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • POLİSTE ¦jt Gebzede bir mağazadan 10 bin lira değerinde eşya ve mücevher çalan Ahmet Muşur adın-da bir hırsız dün şehrimizde yakalanmıştır.•jjt Muhterem Hafız ve Mustafa Kısa adında iki sabıkalı sarho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • KISA HABERLER ¦jf Denizcilik Bankasının Gölcükteki Sağlık Burununda yeni inşa ettirdiği deniz feneri 1 temmuzdan itibaren çalışmağa başlamıştır.Şehrimizde bulunan,Oslo'daki Beynelmilel Tahlisiye ve Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • MAKALE Maziden alacağımız büyük kuvvet İsmail Hami DANİŞMEND Bir taraftan harf inkılâbı ve bir taraftım da dilimizin uz zamanda çok sadeleşmesi,eski kültürümüzü mev cut ve müstakbel nesiller için kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Gazeteciler dün Yunan mektep gemisini gezdiler Evvelki gün şehrimize gelmiş olan dost ve komşu Yunanistan donanmasına mensup cArmatolos» ve «Alfiyos» mektep gemilerinin süvarileri,dün saat 11.30 da me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Tekel işçilerinden bir heyet Ankaraya gidiyor Tekel işçileri Yapı Kooperatifini temsilen Raif Güldere'nin başkanlığında üç kişilik bir heyet yarın Ankaraya hareket edecektir.Heye,îstanbulda işçiler iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Öğretmenlerin terfi meselesi halledildi Kadrosuzluktan sıra bekleyen 2300 ilkokul öğret/neninin terfileri sağ andı Milli Eğitim Bakanlığuunı böyle maaşlarını yeni esas üzekadro cetvelinde ilkokul öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Italyadan aldıkları parayı ödemeyenlerin duruşması Milli Türk Talebe Federasyonunun,bundan bir müddet evvel tertiplediği bir seyahatte îtalyaya giderek,orada Senyör Piyatrö adında bir zenginden 20 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Kadın hukukçular kongresi bu gün açılıyor Milletlerarası Kadın Hukukçular Teşkilâtının şehrimizde tertip ettiği 7 nci Kadın Hukukçular Kongresi bu sabah saat 10 da Teknik Üniversite kon ferans salonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Geçenlerde Milliyet gazetesi idarehanesinde bulunuyordum.Yazı İşleri Müdürlüğü odasında bir zat,sözü musikiye intikal ettirerek:Aman efendim,bugün İstanbul Radyosunun öğle neşriyatını dinlediniz mi?O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • TÖREN Teknik Okulu 1951 1952 öğretim yılı ders sonu töreni 8 temmuz salı günü saat 17.30 da Yıldızdaki okul binasında yapılacak ve bu arada hazırlanan proje sergisi açılacaktır.MÜZİK GECESİ 2 temmuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Hic.5 Temmuz' Ru 12 22 Şev.1952 Haz.137i Cumartesi 1368 VAB ÎT VASATİ EZANİ Güne* 4.34 8.50 öğle 12.18 4.34 ikindi 16.18 8.34 Aksar n 19.44 12.00 Yatsı 21.46 2.02 irtişa)C 2.16 631
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Garanti Bankasının yeni binası Türkiye Garanti Bankası Yeni Postahane caddesinde inşa ettirilen binanın açılma töreni pazartesi günü yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • Yugoslav konsolosu hakkında ortaya çıkan asılsız haber Dün bazı gazetelerde,Yugoslavyamn İstanbul konsolosu M.Yojko Zarkivich'in şehrimizdeki kominhorma aj anları tarafından tehdit edildiği ve hayatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1952
  • RÖPORTAJ günlük sabıkalı avı Yetim malı bu be.80 papelden aşağı diye 5,6 liralık saati yutturmağa olmaz 1 kalkanlar Emniyet 2 nci Şube Müdürü ^Necdet Uğur kendisini dikkatle dinleyen sivil memurlara ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • İKTİBAS Kral ibnissuudun harem seyyar saraylarda geziye Masatlarda büyük servetler göktan İnerdi.Şimdi dUny itin en zengin Kralı olan ibnissuudun serveti İse yer altından,petrol hainde fışkırmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • Tarsus vapuru dün gitti Tarsus vapuru dün saat lî 242 yolcu ile Batı Akdeniz s rine çıkmıştır.Yaz tatilini Avrupada geç cek bazı profesörlerimiz de ı gemi ile memleketimizden a} mışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bu binalarda da.«Bu binalarda da îyi tiyatro oynanabilir.Şehir Tiyatrosu'nun yeni rejisörü yaptığı banın toplantısında böyle diyor.En açık gerçeklerin ifadesi bile çoğu zaman ferahla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI İSTANBUL ŞU 3 E Si Yeni Postahane caddesindeki yeni binasında 7 Temmuz Pazartesi gününden itibaren sayın halkımızın hizmetine girecektir Telefon Santral:24890 24896 24897 24898
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • Garip bir makale o-Bir İngiliz mecmuası uslu çocuklardan korkmalıyız,diyor Londra Nafen)«Medical World adlı dergide çıkan biı makalede şöyle denilmektedir:«Eğer çocuğunuz çok uslu ise,yerinden kıpırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • Türk Sendikaları Birliğinin toplantısı Izmirde yapılacak olan Türk sendikalar Konferansı alâka ile takip ediliyor Londra,4 Nafen)Eylül ayı içinde Izmirde toplanacak olan Türk Sendikaları konferansı Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • 31 Fakat sarhoş Saba her şeyin haricî şekline aldamyorduonun için,hayatından müsbet bir ifade ile bahsederdi-Meselâ hatıra defterine şöyle yazardı:«Çılgınım,mes'udum.Allah,insanlara kanat vermiş olsay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • Sîyosî İcmal İnfiratçılara verilen ders Birleşik Amerika Cumhurreisi Trunıan,kongreye gönderdiği bir raporunda «in/iratçıhğı milli siyaset olarak tavsiye edenlerin üçüncü dünya harbini davet etmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • Paukerin istifasının sebepleri Roman.vanm kadın diktatörü Pankerm istifasında baş rolü bir kadın oyna mı* Londra 4 Nafen)Romanyadan gelen son haberlerden anlaşıldığına göre Anna Pauker'in azlinde en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • ingiltere İspanyaya silâh satacak Londra 4 AP)İngiltere bugün 1946 dan beri ilk defa olarak Franko İspanyasına silâh satışlarına müsaade edeceğini açıklamıştır.O tarihte,Birleşmiş Milletlerin bir kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • m UM II"" KISA HARİCİ HABERLER ı —ur ı mı' i*-A M E R İ K A Gary Cooper yeni bir film hazırlamıştır. Afrikanm üzerinde ateş» adında olan bu filmin bütün sahneleri Afrikada çekilmiştir.Gary Cooper'in o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • Dobruca esir kampı o-Avrupanın zahire aııbarı olan Dobruca.şimdi bir esir kampı manzarası arzetmektedir Viyana,4 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,bir zamanlar Avrupanın zahire anbarı addedilen Dobruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1952
  • s/0öm Terbiyeye dair Bir Şark seyahatinde «Bu akşam meddah var.Gelin bizimkilerin istanbullular hakkında neler söylediklerini görün» dedilerdi.İstanbul hamamlarının soyunma yerlerinin tencereyi andıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.07.1952
  • Deniz Fotoğrafçıları i Bizde senelerden beri hayli taam mü m ctmi?olan şipşakçılık gibi Amerikada ve bilhassa Kaliforniyada kendilerine haber vermeden güzel vücutlu deniz perilerinin resimlerini çekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1952
  • I HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihin"Sen Bartelemi St.Bar thelemy gecesi bir faciadır O gece,Kral Dokuzuncu Şarl sarayından bizzat ateş ede ek Katolikleri imha etmeye çalışmıştı Avrupada mezhep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1952
  • 2 'Mi im *İ Hususî biçki ve dikiş okullarında sene sonu imtihanları başlamış ve müstakbel terzi kızlarımız tatbikat sahasındaki tecrübe ve melekelerini gösteren eserleriyle ince zevklerini bir kere da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.07.1952
  • Turgay,Galatasarayla mukavele imzalamıyacak mı Transferin üçüncü gününde olmamıza rağmen henüz kulüp değiştiren hiç bir oyuncuya rastlanmamıştır-Günün başlıca dedikodusu üç Vefalı millî futbolcunun Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • Yeni tüy siklet boks şampiyonu o-Rpma 4 AP)Avrupa tüy sıklet boks şampiyonu Ray Famechon dün gece,on raundluk maçın sekizinci devresinde rakibi İtalyan-boksörü Emillio Marconi'yi teknik nakavtla mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • w.S*.Olimpiyatlara gitmekten menedi len Yaşar Doğu evvelki sene Helsinkide dünya şampiyonu olduktan sonra tebrik edilirken Millî olimpiyat komitesinin verdiği anî kararın akisleri ^l 4 güzide güreşçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • Toptan ilhamlar Yozgatta spor sarayı Refik Osman Top Bilmem hikâyeden haberiniz var mıdır?Bana anlattıkları zaman tüylerim diken diken oldu-Yozgat vilâyetinin nüfusu dokuz bin olmasına rağmen,küçük şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • Finale kalan Drobny solda)Borotra ile beraber vvimbledon tenis turnuvasında Drobny ile Sedgman final' e kaldılar Jeruslav Drobny ile Ameri-nuasının domifinal müsabakakalı Herbert Flam arasında smda J-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • ANKARADA TRANSFER FİİLEN BAŞLADI Ankarada ilk transfer yapılmıştır-İkinci ikümedeki Hilâlspordan Kemal.Kubilây,Zeki» Turgut Güneşspora transfer olmuşlardır-FUTBOL HAKEMLERİNE ARSA VERİLİYOR Ankara Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • Milliyet Helsinki Olimpiyatlarında Kadınların olimpiyatlarda aldıkları dereceler 80 Metre manialı Kadınlar)Dünya rekoru:C.Testoni İtalya)11.3 1939)F.E.Blankers Koen Hollanda)11.3 1942)Olimpiyat rekoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.07.1952
  • anMMMi.l».ıımnaıııı nııliM i$MxM Wm ^w-Bu da «Olimpiyat kerva nma» seçilmek için mi antren man yapıyor?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FtATLARI 2 ve 3tuıcü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 IHI 9 10 11 12 2 lala 3 it H 4 5 bHi 3w fl 6 i 6 7 ¦BU HflB 1 1 1 3 i b 9 10 ^^Hh ^fl İM B B B nfl H V i ¦99 121 B8 HİİB;I 1 SOLDAN SAĞA 1 Köyün kralı;Hısımlarımızdan biri 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • Birer derece terfi eden Birer derece terfi eden ilkokul öğretmenlerinin isimlerini aynen neşrediyoruz:Şahap Hanhan,Hüsnü Tuncay,Hatice özmen,Saide Abacı,Rahşan Peküs,Leman Meriç,Mürvet Alper,Bedia Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • İstanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Dans orkestraları geçidi Pl.15.30 Eminönü Musiki Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • Valide Sultan kur ifa,kırıta ayağa kalktıram 31 Bu iş,Sultanın meşguliyetinden mühim bir devlet ipdir.dedi.van\ı haber edinbeş dakika-için kabul buyursunlar-Deii Übrahimin bile korktuğu vezirden,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU î« Ayinden sonra güzel nikâhları yapıldı ve iple bir çi' bağlandı Çok kanlı ve pek heyecanlı idi.Köpeklerle boğuşan kurtlara biz de arkadan vuruyorduk.Fakat bir an geliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1952
  • 31 Abdülaziz bunu düşünmüş ¡e sırf bunun için sinirlenmişti-Mümkün olsa derhal Aliconun karşısına dikilecek ve:Hodri meydan,gel bir de biz güreşelim,diyecekti-Halbuki o dakika için buna imkân yoktu-Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 50 ton bulgur kapalı zarfla 22-7-1952 salı günü saat 15.30 da îzmit Dz.îk.Mrk.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 30.000 lira geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • 32 günden beri devam eden grev Amerikada çelik sanayii isçilerinin grevini sona erdirmek mümkün olmuyor Washington 3 AP)Başkan Truman bugün ileri gelen çelik şirketlerini,grevin halline mâni olmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Kral Taİaîî [Baş tarafı 1 incide] mn ana caddelerinden geçmiştir.Polis Krala sokulmak i.stiyen kalabalığı güçlükle intizama sok muştur.Kral,yedi haftalık bir gaybubetten sonra dün Avrupadan memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Muharipler federasyonu [Baş tarafı 1 incide!eder mahiyette bir konuşma yapan başkan Albert Morel,ezcümle demiştir ki Bugünkü toplantımızda Pakistan Malûller Cemiyetinin de Federasyonumuza iltihakı ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Kıbrıs için nümayiş [Baş tarafı 1 incide] Atina Başpiskoposu ile Venizelos arasında Kıbrıs adası mevzuunda cereyan eden müzakereler esnasında Kıbrıs Piskoposunun da hazır bulunduğu anlaşılmaktadır* Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Onlar da sürünerek ilerliyor,ağaçları,çalıları ve arabaları aydınlatıyordu-Ani olarak iki mitrayyet ile lokantaya ateş.etmeğe başladılar-Perde mermilerle delik deşik oldu-Meşale taşıyanlar ayağa kalkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] "'Marmara köşkünde bir çay verilmişti-Samimî bir hava içinde geçen ve ayak üzeri kokuşmalarla sürüp giden çayfda,Atatürk'ün etrafını sarmış folan hocalar gelişi güzel bir 'İta kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Mütareke görüşmeleri [Baş tarafı 1 incide] yet ve usule göre yapılacaktır.Komünist temsilcisi General Nam il,bu şartları kabul ettiğinden bu sabahki oturumun 6 İnci dakikasında,mütareke komisyonu gizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • ingilterecie tütünlerimize rağbet gittikçe azalıyor sunuz?Aynı devre içinde A merikan tütünü ithalâtinin yüz de 50 arttığını biliyor muşu nuz?Bu çok ciddî bir mevzu dur.muhakkak ki tutulacak yol bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Balkan antantına doğru atılan adımlar Yugosüav basını Türk ve Yunan dostluğuna çok büyük ehemmiyet veriyorlar Belgrad Radyo)Belgraddaki diplomatik çevrelerin kanaatine göre,üç Balkan devleti arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Dört güreşçinin ihracı teessürle karşılandı [Baş tarafı 1 incide] de derin akisler yaratmıştır-Durumu açıklamak için Beden Terbiyesi Genel Müdür Muavini Mehmet Arkan bugün saat 18 de Genel Müdürlük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • KIBRISTA KtT.tcır ÇANLARI HALKI GREVE DAVET ETTt Kıbrıs.4 Anka)Bugün Atina'da yapılan Kıbrıs hakkın daki miting dolayısiyle saat 11 de Kibrisin her tarafında kiliseler çanlarını çalarak halkı Kibrisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Güpegündüz tecavüz hâdisesi [Baş tarafı 1 incide] gencin tecavüzüne uğramıştır.Şehrimizde hususî müesseselerin birinde memur olan Şükrü adındaki genç,köprüde,durup dururken bir erkekle beraber yürüyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Liseler dört yıla çıkarıldı Olgunluk imtihaularıntn kaldırılacağı haberi tekzip ediliyor Ankara,4 ANKA)Bu ders yılı başından itibaren,mem leketimizdeki liseler,ilk defa olarak 4 sınıf üzerinden faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • işsiz gençler meselesi [Başmakaleden devam] aşındırmak suretiyle edindiği tavsiyelerin de para etmediğini görerek ne yapacağını şaşırmaktadır.Bir genç,bir çok hayallere veda etse de bazı hakikatler va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • Bütün Mısırda fevkalâde hal [Baş tarafı 1 incide] Polis ve askerî birliklere verilen talimatla Kahire ve iskenderiye gibi büyük siyasi ve askeri merkezler derhal kontrol altına alınmıştır.Mısır'da son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1952
  • ÜRDÜN KRALİÇESİ DE AMMAN'A DÖNECEK Lqzan 4 T.H.A.Bir müddettenberi îsviçrede ikamet etmekte olan Ürdün Kraliçesi Zeyim oğlu Prens Hüseyin ile birlikte önümüzdeki hafta içindo Aramana dönmeğe karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.07.1952
  • TC.ZİRAAT BANKASI Vadeli.Vadesiz Tasarruf Hesapları 30 Haziran çekilişinde ikramiye kazananlar:istanbulda,Bakırköy asfaltında 5 odalı,Bodrumlu.Garajlı» Bahçeli VİLLÂ Refahiye'de No-45 de hesap sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Tamirat yaptırılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden:Uzunköprü istasyon mevkiinde natamam binanın hububat anbarı haline getirilmesi iği için «57-499-03» lira ilk keşif üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Yabancı memleketlere öğrenci gönderilecek Millî Eğitim Bakanlığından:Hukuk ve jeoloji doktorası ile maden ve petrol mühendisliği öğrenimi için Avrupa ve Amerikaya müsabaka imtihanı ile öğrenci gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Kapalı zarf ile eksiltme ilânı İsparta ili Daimî Komisyonundan 1 Eksiltme konulan iş:Beyşehir Ş-Karaağaç yolunun 47 199 58+000 kilometreleri arasındaki kısmı»:stabilize yol inşası işidir-Bu işin kesif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Kastamonu Valiliğinden:Köy içme suları inşaatlarında kullanılmak üzere 32078 80 "Bra keşif bedelli 3110 metretul 1/2,877 metretul 1.528 metretui 1 1/4 parmak demir boru iîe 242 metretul 2 parmak galva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Mfidür NECDET BAYTOK BKsıldığı yer NURİ AKÇA ve AU NACİ KARACAN Gaz5teoüik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • istanbul Belediyesi İlânları Yağ alınacak istanbul Birleşik Mahalli İdaresine bağlı fidanlıklar ile pansiyonlu okullara lüzumu olan 440 kilo nebatî yağ ile 2150 kilo sade yağ ve 2220 kilo zeytinyağ ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • TalcsinrrFlorya otobüs senesi İ.E T.T.Umum Müdürlüğünden 6 temmuz 1952 pazar gününden itibaren Taksim Florya otobüs seferleri bağlıyacaktır-Taksimden ilk hareket sabah saat 7 00 son hareket akşam saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Kambiyo Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes ve esham Açılış Kapanış 790.50 280A0 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • ZAYÎ Trabzon Liman inşaatımızda çalıştırılmakta olaA Çamur 1 gemisinin mesaha vj muayene şahadetnameleri zayi olmuştur.Yenileri alınacağında^ eskilerinin hükümsüz 'olduğu i* t lan olunur.Trabzon Liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • Kadıköy icra Mam İkinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkulun tapu sicil kaydına nazaran:Kadıköy Tuğlacıbaşı mahallesi Kayışdağa caddesinde eski 48,48 yeni 98,98 en ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.07.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları 20 ton Pirinç kapalı zarfla 28/7/952 günü saat 11 de Yassıviran As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartnamesi Ko-da görülür.Tutarı 23-500 Lira geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan