Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Bugün şehrimizde hava;açık eçecek,hava sıcaklığı artmak a devam edecektir.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Bir öğretmenin fecî ölümü Tatilini geçirmek ü/ere şehrimize gelmiş olan Kan» Lisesi müzik öğretmeni Nevzat Can dün Lâlelide bisikletle giderken bir taksiyle çarpışmıştır-Kaza neticesinde öğretmen ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Amerikan seçimleri Senatör Taft Eisenhoweri mağlûp ediyor Chicago,2 AP)Cumhuriyetçi Partinin Millî Komitesi bugün,39 a karşı 62 reyle/Senatör Taft'ı kuvvetle destekleyen 17 kişilik Georgia delegasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Kudretin verdiği i;yalan haber 61 bin liranın hikâyesi i Menderes:"Isbat edebilir-llerse C.H.P.nin her lirasını;100 misli ile iadeye!hazırım,dedi Ankara,3 Milliyet)Başbakan Adnan Menderesin Halk Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Barem kanunu tasarısı henüz hazırlanmadı Tetkik Kurulunun raporu Bakanlarca tetkik edildikten sonra tasarı tam şeklini almış olacak Ankara,3 A.A.Maliye gazetesinde Barem Kanununda Bakanlığından tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Başbakanın ingiltere seyyahatinin tehiri Londrada iiznütü uyandırdı Londra.3 Nafen)Nafen,ajansının diplomatik muharriri bildiriyor:İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden'in sarılığa tutulmasından dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Sergide hâdise çıkarmak istedi Dün sergide ortalığı heyecana düşüren çirkin ve müessif bir hâdise olmuştur.Sultanhmette oturduğu tesrDevamı Sa.7,80.S tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Başbakanı tehdid eden avukatın duruşması Tehdit telgrafını çeken avukat,11 gUn önce M.P.den C.H.P.ye geçmiş Ankara,3 Milliyet)Başbakan Adnan Menderesi öldürmekle tendi teden avukat Hasan Tibetin duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • MİLLİYET Helsinkide Bugün Helsinkiye hareket edecek olan Sulhi Garan radyo konuşmalarından birini yaparken Sulhi Garan bugün gidiyor 15 inci Olimpiyat Oyunları 1$ temmuz günü Finiandiyanın başşehri He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Bayrin dünkü kabulleri-Cumhurbaşkanı Celâl Bayar dön Florya köşkünde Ankara Belediye başkanı Atıf Benderlioğlunu.İş Bankası Genel Müdürü Muvaffak IşmenL Kayseri Milletvekillerini ve Ermeni Patriğini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Atina ziyaretinden sonra Ridgvay ay sonunda Ankaraya geliyor Atlantik Başkomutanına Aml.Carney ve Lord Moüntbatten da refakat edecekler Paris,3 Radyo Atlantik Orduları Başkomutanı General Ridgway bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • 1~f.im!tât-C Ma İstanbul camiler ve güvercinler şehridir.Halk arasında,Rüvercinlere fenalık yapmanın insanın basma çeşitli felâketler getireceğine dair bir inanç da vardır-Onların evliyalar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Atatürk,misafirlerine neler hediye ederdi Neşet ömere hediye edilen kürk Atanın yirmi kalpağı Salih Bozok'a yapılan azizlik Hasan Cavidin teessürü Atanın bir jesti Ödenen borç İyiliğe kemlik_Bu yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Sovyetlerin Korede mikrop harbi yapıldığı iddiası üzerine Amerikanın tahkik teklifini Ruslar veto ite durdurdular Glivenllk Koneeylndekl delegemiz Selim Sarper Amerikan tezini destekledi ve Rus hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1952
  • Emniyet Müdürü Alımet Tekelioğlu gazetecilerle bir arada Emniyet Müdürünün dünkü basın toplan tısı Ahmet Tekelioğlu Istanbulda suç işliyenlerîn gittikçe azaldığını söyledi Emniyet Müdürü Ahmet Te-1 lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • istanbul Tıp Fakültesinin Üniversite reformile genişletilmesi ve Ankara Tıp Fakültesinin kurulmasındanberi memleketimizde çok sayıda hekim yetişmesine rağmen bazı mıntakalarda yine hekim sıkıntısı çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Hic.11 Şev.137i VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.34 8.49 öğle 12.18 4.33 İkindi 16.18 8.34 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.46 2.02 İmsak 2.15 6.30 Temmuz 1952 Cuma Ru 21 Haz.1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • FUAR 31 ağustosta açılacak milletlerarası Frankfurt Fuarı ile iki eylüicle açılacak miUetlerara sı Hollanda Fuarına memleketimiz de davet edilmiştir.Bazı firmalarımız bu fuarlara iştirake karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Bunaltıcı sıcaklar o Dün üç kişi bayıldı.Sıcakların daha da artacağı tahmin ediliyor Avrupaya yayılan sıcak hava dalgası memleketimizin muhtelif bölgelerinde bütün şiddetiyle hissedilmeğe başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • 100.000 LİRA ile Neler Yapabilirsiniz?loo.bir apartıman Lira ile bir fabika,Lira ile beş bin loo.ooo)100.000 »nümlük bir çıft 4 Lira ile on adea lOO.OOO 1Üks Amerikan loo.ooo tomobili,Lira ile on iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • RÖPORTAJ İstanbul güvercinleri uğur mu getirir?Güvercinler için yem satanlar bu işin sevabı olduğunu iddia ediyorlar.Fakat insan bu sevabı kimin sayesinde kazandığını düşünüyor:Satıcının mı,güvercinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • MAKALE Meşrutiyet devrinin siyasi ıstılahları İsmail Hami DANİŞMEND İmzasını okuyamadığım bir Üniversite talebesinden aldığım bir mektupta şu noktanın tavzihi isteniyor:Gazetelerde sık sık geçen Devr-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Bîr şoför sevdiği kadını ölüm halinde yaraladı Evvelki gece Tarlabaşmda kanlı bir hâdise olmuş ve bir şo för genç ve güzel bir kadını ustura ile tehlikeli surette yaralamış ve yüzünü doğramıştır.Hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Yeni biraların satışına başlandı Tekel İdaresi tarafından tstanbul Sergisi için çıkarılan «Sergi birasın büyük bir rağbet görmektedir.Yalnız sergide satılmakta olan biraları;Tekel İdaresi aldığı bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Yeni baştan yapılan matematik imtihanı 1951 1952 Haziran dönemi Devlet Ortaokul Matematik imtihanında vukua gelen yanlışlık sebebiyle yalnız bu dersten ve bir devre başarı gösteremiyen öğrenciler,Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Gülyağı piyasası memnuniyet verici durumda Memleketimiz gülyağı piyasası bu sene son derece memnuniyet verici bir durum arzetmektediristihsal bölgelerinden gelen haberlere göre;bu yılki rekoltenin geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • HALKIN SESİ "I Bir yüzme şampiyonunun haklı şikâyeti Uzun mesafe yüzme şampiyonu Ahmet Kurt yazıyor: Ben Kasımpaşada oturuyorum.Evim Feriköyü ve Baruthaneyi görür.Feriköy mezarlığı Edirnekapı ve Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Bir öğretmen otomobil altında kalarak öldü Kaza kurbanı öğretmen tatili geçirmek üzere şehrimize gelmiş bulunuyordu Dün sabah saat 9,30 da Lalelide fecî bir kaza olmuştur.Tatil münasebetiyle on beş gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • Millî Eğitim Müdürlüğünde yeni tayinler bekleniyor Milli Eğitim Müdürü Mııhiddin Akdik,dün akşam Bakanlığın daveti üzerine Ankaraya gitmiştir.Bu ani davet,Müdürün orta öğretim şube müdürlüklerinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • POLİSTE ¦fa Beyoğlunda Kalyoncu Caddesinde 29 sayı İr evde oturan Emine adında bir kadın kazaen merdivenden düşmüştür.Ağır surette yaralanmış olan Emine ha.stananeye kaldırılmıştır.İjf Boyacıköyde otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • üniversite haftaları o-Rektörün başkanlığında b i r heyet pazar günü Çanakkaleye gidecek istanbul Üniversitesi Senatosu,bir müddettenberi fasıla verilmiş olan Üniversite haftalarının yeniden ihyasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1952
  • KİSA HA ¦jr Adliyede yeni tâyinlerin olacağı öğrenilmiştir:Bu arada istanbul Sulh Hâkimi Necati Volkanın Ticaret Mahkemesi âzalırına,Kadıköy 1 inci Sulh Hukuk Hâkimi Fevzi Muhip Alperenin Asliye 11 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Yeni asker elbiseleri İngiliz ordusunda rayon kumaşından yapılmış elbiseler giyilecek Londra,3 Nafen)îngilia ordu birliklerinin,«Rayon» kumaşından yapılmış malzeme ve elbise tecrübe edeceği bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Amatör millî futbol takımında baz)oyuncular ihraç edildi Haber aldığımıza göre.Ankaradaki amatör millî takım kam pından bazı futbolcular,ihraç edilmiştir.Futbol Federasyonu Nusret Kemal,Sabahattin,Ekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • 90 lık bir markiz 46 yaşında bir kızla evlendi Londra,3 AP)Bir Parsi Hint ruhanisinin 46 yaşındaki kızı,Miss Bapsy Pavry,bugün,89 yaşında olan Winchester Mar kişi ile burada evlenerek,îngilterenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Üçüncü değiştirme birliği 128 temmuzda hareket için yol hazırlıklarına başlandı İzmir,3 T.H.A.Üçüncü Kore değiştirme birliğimizin son kafilesi 28 Temmuzda bir Amerikan nakliye gemisi ile limanımızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Satışa çıkarılacak harp gemilerimiz Ay sonunda satılacs ve flatiarı Ankara,3 T.H.A.Donan mamızda uzun seneler hizmet etmiş olup da kadro dışına çıkarılan harp gemilerinin satılmasına hükümetçe karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikanın yeni lüks yolcu transatlantiği «United Sta tes» in,İngiliz büyük transatlantiklerinin Atlantiği geçme rekorunu kırıp kıramıyacağı me rakla beklenmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • İskenderuna sinek akını O-Şehir ve evler sivrisinek ve sinek gibi haşaratla doldn İskenderun,3 T.H.A.Bir müddetten beri İskenderun şehri sinek ve sivrisineklerin hücumuna uğramıştır.Bu durum karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Boğazda tünel inşa etmek isteyen Fransız firmasının teklifi Boğazın iki yakası arasında bir tünel inşası için evvelce tetkikler yapan Fransız şirketi taf silâtlı bir proje hazırlayarak mümessilleri va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • V2& ÛÖRE Dolmuş kaç kişiliktir Şehirde seyrüsefer işlerinin iyi gitmediğini anlı yan Altıncı Şube Müdürlüğü bir şeyler yapabilmek,bugünkü vaziyetin ıslahına çare bulmak için,sık sık projeler ha zırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Mikrop harbi hikâyesi Komünistler tarafından büyük gürültülerle ortaya atılan mikrop harbi masalı gün geçtikçe garip safhalar arzetmektedir.Birleştniş Milletler teşkilâtında komünist Çine ve Koreye re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Yeni rejisör dün Valiyi ziyaret etti Şehir Tiyatrosu rejisörlüğüne tâyin edilen Prof.Max Meincke üe tiyatro müdürü Orhan Han-Çerlioğlu dün Valiyi ziyaret etmişler ve önümüzdeki mevsimde tiyatrolara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Panatinaikos Rapid'i 2-1 yendi Atinada Pantinakos takımı dün gece Avusturyalı Rapid takımını 2—1 mağlûp etmeye mu vaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • ^MESÖBHESAYIN DOKTORLARA886**3™1^ Alete ilk Emzik Südü Yeniden gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • İKTİBAS Betty Hutton 15 senede 700 milyon frank kazandı Sinema âleminin bu en şuh yıldızı bu mertebeye erişmek için dişini tırnağına takarak mücadele etmişti.Şimdi de bedbaht olduğundan bahsediyor Çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Türk sigarası imal eden İsveçli fabrikatörler şehrimizde isveçte Türk sigarası imal eden ve Tekel İdaresinin ortağı bulunduğu" Tabakko Türe)fabrikası mümessillerinden iki kişilik bir heyet dün memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Bir eroincinin küstahlığı Eroin satmaktan hakkında dâ va açılan Çetin Akıncı adında bir genç dün 5 inci Asliye Ceza mahkemesinde 6 ay hapse,2 sene sürgüne ve 400 lira para cezasına mahkûm edilmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir rejisör geldi.Tarık BUĞRA Gelsin deniyordu,gelmeli deniyor,Türk Tiyatrosu'nun kaderi buna bağlanıyordu.Ve işte bir rejisör geldi.Şimdi artık yeni yeni tahminlere girişmenin,iyi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Sahibini Ara tfafym* tfutytov SctyeMi 30 Fakat İtalya,vücudunun bazı harp yaralarına rağmen ge-»e güzeldi-Otomobille geçtikleri yollan5w oradaki yıkık duvarları,Söğün maviliğine güzel bir ahenk veriyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1952
  • Alenî teşekkür i Refikam Müjgân Erhan* i m ameliyatını hazaketle ba-saran Süleymaniye Doğum-evi Başhekimi Dr.Şükrü Konuralp'a,Dr.Safi Ça-c vaç'a,Dr.Muzaffer Sezer'e,Dr.Nihal Ünala,Dr.îsma-i il Tursan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.07.1952
  • Polonyalı tfüze!Zlina Racfeıvsky,Alman İşgali üzerine Varşova dan Parise kaçıp nzun senelet sefalet çektikten sonra nihayet san'at kudretini Fransızlara kabul ettirebilmiş,tiyatro ve müzik bollerde ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI RİR VAK'A Normanları mağlûp eden hükümdar kimdi Büyük Alfred devrinde İngilterenin asayişi o kadar mükemmeldi ki!bir torba altın düşüren adam dahî,parasını bulamıyacağından end
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.07.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celal Bayar dün Florya köşkünde saat 17 de Ermeni Patriği ve itlaro heyetinden iki azayı kabul etmiştir.2 Yurdumuza gelen Birleşik Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Nash ve Ankara Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.07.1952
  • Ingilterenln an'anevl sporlarından bîri de kürek'tir.Vııkarıda Ox ford Caınbrıdffe kürek yansı görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1952
  • 8 ind etabı başta bitirenler:Fi* nsır.Gerrianl İle Belçikalı Ocker» Fransa turunda 8 inci etab da geçildi Bisikletçiler Alp dağlarına ulaştılar Sarı mayo'yu İtalyan bisikletçisi Magni tekrar almaya mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1952
  • Londrada yapıla Güreşçilerimiz Türkiye Olimpiyat Komitesi bazı güreşçilerin amatörlük Serîni tasdik etmiyor mu 1948 de olimpiyat şampiyonluğunu kazanan,fakat Sporcıüan Koruma Derneği tarafından kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1952
  • Helsinkiye gidecek güreşçilerin tesbit edileceği En son seçmeler yarın yapılıyor Güreşler Emirgândaki kampın bahçesinde sabah saat 10 da başlayacak Emirgân kampında bulunan 22 güreşçinin son seçmesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1952
  • İngilizlerin asırlık spor ananesi devam etmektedir ingilizler en iyi sporculardan en mükemmel vatandaşların çıktığına inanırlar iştirak eder.Kriket oynar,boka tngilterede çeşitli an'aneler olduğu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.07.1952
  • Milliyet Helsinki Olimpi Girit ve çekiçteki dereceler ile kadınlar arası müsabakalar Cirit utma:Dünya rekoru:Y.Nikkanea Finlandiya» 78.70 m.1938)Olimpiyat rekoru:M.Jarvinen Finlindiya)72.71 1932 Olimp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • 234 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGAî 1 Bebek ayakkabısı;Uzak eski terim)2 Açık muhakeme iki kelime)3 Hint beyi;Ced,Sondaki harf siz isim.4 Ahzet.5 Şart edatı;Atfı nazar et;Bir coğrafya terimi.6 Sahip;T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • Sahip ve Başmu-harriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • 36 Fakat Şamdancıbaşı yabana atılmıyacak bir pehlivan olduğunu Padişaha ve diğer seyircilere bir kere daha isbat etti Aliço hasmının üzerine çullanır çullanmaz Ibo da müthiş bir kıç kılçığı atmış ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı)10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü Müdürlüğünden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı G-teminat Azı«kilo»çoğu Lira Kr-Azi(Li-Kr-»Çoğu Lira Kr-Sade yağ 7000 8000 4-20 29400 33600 2520 00 79-81 randımanlı ekmeklik un 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • İstanbu 1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler «Pl» 13.30 Karıcık hafif müzik «Pl» 13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği «Pl» 14.45 Şarkılar *P1» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • Padişahın meşguliyetleri,ya kadınla halvete girmek veya masal dinlemekti 30 Haddine mi düşmüş?boy ıran vururum!Boynun vurmak kâr etmez Sultanım-iş büyüdükten sonra-Böyle bir şey duyarsan,bana haber et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.07.1952
  • i—i—i—i I MBIMIIİI ¦lllıIllUllIl I I MI IMIII Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 29 Asya,Doğuya doğru hep Icarh dumanlı dağlarla devam edip gidiyordu Erzurum kalesine yaklaşırken uzakta bir kuyu başında hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Bir hakimi ı iziır büyük başarısı Ankara,3 ANKA)Hulusi Behçet hastalığının virüsünü keşfetmiş olan İstanbul Üniversitesi Ziya Gün Trahom Araştırma Enstitüsü Direktörü Doçent Dr.Necdet Sezer,Fransız Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Amerikan seçimleri [Baş tarafı 1 incide] rini müdafaa etmişler ve bu sırada gazeteciler de bulunmuşlardır.Fakat sonradan,Genel Kurula hangi delegasyonun gideceği kararı gizli celsede verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Barem kanunu [Baş tarafı 1 incide] Bakanlığı tarafından hazırlanmış bulunan kanun tasarısının diğer Bakanlıklara gönderildiği Bakanlıkların da mütealâalarım Maliye Bakanlığına bildirmeğe başladıkları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Ridgway Ankaraya geliyor [Baş tarafı 1 incidel Mountbahhen refakat edecektir Atinada Yunan asker' şeflerinin de iştiraki ile yapılacak toplantıda Trakyamn müdafaası meselesini.ve muhtemelen Orta doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Ankaradan Beyruta kokain kaçırrnlar Ankara,3 ANKA» Bjr müddet evvel Ankara'dan Beyruta Devlet Havayollarına ait yolcu uçağı ile kokain kaçıran Talip Demirkol ve Hasan Azminin duruşmasına bugün de şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Emniyet Müdürünün toplantısı [Bıış tarafı 1 incide] den Tekelioğlu.son altı ay içinde çeşitli suçların eskiye nazaran azaldığını ve verilen motorlu vasıtaların personel noksanlığını kısmen telâfi etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Kurşunlar durmadan duvarlara çarpıyordu-Şöminenin mermerleri bile parçalanmıştı-Gingere:Senin buradan çıkmana müsaade edeceğimi aklına getirme dedim-Vinnie biraz sükûnet bulmuştu-Şimdi Waterman Ölüp Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Başbakanı tehdit eden avukat [Baş tarafı 1 incideJ milletinin gelişmesinde ve bizzat senin yükselmende âmil olan C.H.P.yi feshettirecek olursan,seni ve hıyanet şebekesi halinde çalışan şeriklerini öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Olimpiyat meşalesi I s v e ç t e Stockholm.3 A-A-Dün Malmö'ye gelmiş bulunan Olimpiyad meşalesi yavaş yavaş İsveç Finlandiya hududuna doğru yükselmektedir.Meşale sonra Helsinki istikametine inecektir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Dünyanın en zengin adamının karısı sıcaktan öldü Paris,3 AP)Dünyanın en zengin adamı olarak tanınan Petrol Kralının eşi Bayan Calouste Gülbenkyan,bugün,hararet dalgasının en şiddetli günlerinden birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • İki Yunan gemisi îstanbula geldi Komşu ve dost Yunanistan donanmasına mensup Yarbay Jean Contoyannls Komutasındaki «Ar matalos» okul gemisi ile «L.S.T.çıkarma gemisi dün sabah 8.15 de limanımıza gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Yeni Mısır Hükümeti m dün yaptı Toplantıda ingiliz Mısır ihtilâfı ve Orta doğu meseleleri görüşüldü Kahire,3 ANKA)Mısır Bakanlar Kurulu bugün ilk toplantısını Hüseyin Sırrı Paşanın riyasetinde akdetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • tBas tarafı 1 incide] Atatürk,bazan» durup dururken misafirlerine dönerek:«Sizlere hediye vereceğim!der ve kimisine elbise,kimisine gömlek,kimisine boyunbağı ve kimisine de kürk hediye etmekten zevk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Sergide hâdise [Baş tarafı 1 incide] bit edilen İhsan Tunca adında biri sergide bazı vak'alar çıkarmak istemiş ve boşta gezer takımından bazı kimseleri teşvike başlamıştır.Durumu gören iki sivil memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • islâm Demokrat Partisinin durumu İslâm Demokrat Partisi aleyhine Medenî Kanun ahkâmına aykırı olarak kurulduğu iddiasiyle Savcılık tarafından açılan dâvaya dün 7 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Truman dün kongreye mühim bir rapor verdi Başkan Truman edenler üçüncü raporunda "Amerika için infiratçılığı tavsiye dünya harbini davet etmektedirler,diyor Vaşington,3 AP)Cumhurbaşkanı Truman bugün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Güney Kore Meclisinde hâdiseler Pusan,3 A.A.Güney Kore Parlâmentosu,gayet garip bir manzara arzetmektedir.Hükümet taraftarı mebusların Anayasanın tâdiline karar verilebilmesi icjn lâzım gelen nisab el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Avrupayı kavuran sıcaklar Paris,3 A-A-Avrupa'da görülen sıcak dalgası yavaş yavaş doğu istikametine yönel inektedir-Nitekim dün Fransanın batı sahillerinde serin bir hava hissedilmiştir-Serinliğin bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.07.1952
  • Amerikanın teklifini Ruslar veto ile durdurdu [Baş tarafı 1 incide] teydi-Sovyet delegesi Jacob Malik,Güvenlik Konseyinin Çinli ve Kuzey Koreli komü nistleri mikrop harbine dair müzakerelere davetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.07.1952
  • Sümerbank Çimento Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:Müessesemiz tevsii inşaatından 24031895 lira birinci keşifli betonarme baca,çamur silosu ve sair betonarme işleriyle 368148.45 lira birinci keşifli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • İlân Gayrı menkul satışı İstanbul üçüncü İcra Memurluğundan 943/723 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 14960 lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Befaketzade mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Kırklareli daimî komisyonu Başkanlığından 1—Memleket Hastahanesi için alınacak bir aded Filipa veya Siemens marka röntgen cihaz ve teferruatı kapalı zarf usuliyle e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • î TÜRKİYE İŞ BANKASİ Vadeli ve Preavili Cari Hesaplar 1 Temmuz ikramiye Çekilişinde Kazananlar:10.000 Lira:İstanbul'da 4277 Hesap No.lu TAHSİN TEKE 5.000 Lira:Adapazarı'nda 30-685:Hesap No.lu YUSUF YI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Van ili Daimî Komisyon Başkanlığından:inşaat mahalli Keşif tutarı Geçici teminat Eksiltme Lira Kr-Lira Kr-Tarihi Gün Saati j Başkale Elbis 22824-89 1711-87 10/7/952 perşembe 10 Çatak Narh 22481-22 168
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Yalvaç kasabası için 1 adet 284 beygirlik Pelton tipi türbo alternatör grubu ile yüksek tan* eiyon hava hattı ve alçak tansiyon ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Kefken adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif alması esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur-1—Tahmin edilen keşif beiteli 1-800000 lira geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Elektrik sayıcı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından:1—500 aded elektrik sayacının satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2-L.Malzemenin muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • ZAYÎ:Kuzguncuk Nüfus Memurluğundan aldığım nüfus cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hayriye Yamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • afesft 1952 modeli 5 fabrika tonluk MORRIS-COMMERCIAi Kamyonları 100 beygirlik Benzin.motorlu.4 Gayet hullanıjlı.V Ekonomik y S a ğ I a m rSEn^lS C0MMERCIÂT1 aradığınız kamyonlardır.Türkiye Umum MümeM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Muayyen zamanlardaki 1 sancılara karşı.«"»İP/J» «oo GRiPiN Boş,diş,adale,imli oğnlonnı teskin eder.Nezfe ve grip başlangıcırtdo bir çok fenalıkları önter.9 Romatizma,siyatik v* lumbago sancılarına kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Bayat Belediyesi Başkanlığından:1 Bucak seyrüseferlerini temin maksadiyle aşağıdaki şartlar dahilinde bir aded Jeep otomobili açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2—Oto benzinle çalışır üzeri ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • Kambiyo ve esham Kapanış Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış Kapanış 790.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.07.1952
  • ist.Lv,Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı kuru ot hizalarında yazıh gjin ve saatlerde Elâzığ As-Sa-Al-Koda kapalı zarfla satın alınacaktır-Şartnameler Koda görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan