Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.07.1952
  • Temmuz 1952 Çarşamba Adres:Nuruosnıaniye Türbedar Sokak No.18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:3 S A Y I 771 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 F İ A T I 15 K u r ıı ş «Bugün şehrimizde hava;umıım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.07.1952
  • SA fFA:2 MÎLLÎYE1 2 TEMMUZ 1952 r MAKALE Mühim bir mesele İsmail Hami DANİŞMEND Son zamanlarda tanıdığım genç bir gazeteci dün telefonla tuhaf bir müşkilinin hallini istedi ve derdini şöyle anlattı:Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.07.1952
  • 2TEMJVU)£JL95S_MİLLİYET SAYFA:3 Siyasî Kemal Kral Talia!ve macerası Dünkü ajans telgrafları Ürdün Meliki Tali ar in Vencdikten vapura bindiğini,Beyrut yolile Anımana gideceğini bildirdiler.Kral tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.07.1952
  • £5i Ş%:%4 Betty ve Janet ismindeki bu iki model,güneşte yanmak için Ağustosun yakıcı günlerini bekleycmemisler ve Haziran ortalarında vücutlerini güneşin şualarına açmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1952
  • HERCİİN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Orta zamanlarda Papalık-Kayserlik dâvaları Kayser Hanri,Papa Grikarı yıkmak istamiş,sonunda papa ona ayak öptürmüştü.Nihayet Hanri onu mağlûp etti.II.Urban da Hanri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.07.1952
  • 1 Temmuz Denizcilik Bayramı Türk karasularında bir limandan diğerine yolcu ve eşya taşımak hakkının yalnız Türk Bayrağını taşıyan cemilere tanınmasunu ve '»ıı suretle deniz ticaret filomuzun yabancı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.07.1952
  • Vefalı Garbis ilk defa ay-yıldızlt formayı giydiği Türkiye İsviçre maçında Futbolcuların resmen transferdi.dün başladı İsfendiyar,Garbis ve Ism Galatasaray^ transferleri Vefa kulübünün,üç kıymetli ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • 28-Aliçonun idman yapma usulü diğer pehlivanlara hiç de benzemezdi-Aliço idman güreşi yapmakla fberaber uzun yürüyüşlere çıkar,dağlara tırmanır,derelerden atlar ve bu arada Coşardı-Bunun neticesi olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • Trenle' Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat.20.50 Erzurum Gelecekler 6.2 5 Erzurum 8.30 Ankara ekspresi Yat.9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • ABONE ŞERAİTİ MİLLİYET Lr.Kr.Senelik 42 ÜO Altı aylık 'l 00 t aylık 12 oo Bir ayiı!1-4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • 1 2.3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 PTOj.1 2 ı 3 IHI 4 5 İ 6 7 8 t 1 j 1 9 I 10 1 l 11 X 12 1 SOLDAN SACA 1 Araç;Sebep.2 Sulan;Siyah;Çmçınlı hamamın dörtte üçü.3 îki harf.Duvar pudrası;Tabib'in kısası.4 Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • Eksiltme ilânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul'da Fatih Külliyesi Akdeniz Medreseleri 1952 yılı onarımına ait olup keşif bedeli 155699 52)lira ve geçici teminatı 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • fasMf''_VAt&ttz A^mot6 Söw*u Sultan İbrahim yanındaki körpe dilberlere gözlerini süzerek birer kere baktı 28 Ve süratle dışarı çıktı-Artık Voyvoda kızını unutmuş gibiydi;etrafına dört gözle bakı-Bip,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • Istanbu1 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon Orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.15 Dan;müziği «Pl» 14.30 Türküler ve oyun havaları «Pl» 15.00 Kapanış 18.00 Açılış ve türküler 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.07.1952
  • POLOttim Hazırlayan:Samih Nafiz TANSU 27 Kızlar misafirlere çay İkram eder misafirler hangi kızı beğenirse onunla başbaşa kalır Bunu bizim Venedikte bir defa daha görmüştüm.Alelûmum İtal yanlar çayı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Musaddık hezimete uğradı Parlâmento başkanlığı seçimini Musaddık aleyhtarı grubun başkanı kazandı Tahran,1 AP)Musaddık hükümetine muhalif meb'uslardan Dr.Hasan İmamı bugün 1ran MeVusan Meclisi Başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Dışişleri Bakanlığı Tekel Bakanlığı binasına taşmaca!Ankara,1 ANKA)Gö rük ve Tekel Bakanlığının,I kanlıklarda hâlen işgal etmel olduğu binayı Dışişleri Bakaı ğınuı geçmesi için iki Bakan arasında müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • ilkokulları soyan bir sahtekâr 2 nci Şube memurları muhtelif ilkokullardan müfettiş olduğunu söyliyerek para çalan bir hırsızı aramağa başlamıştu".Uzun boylu,şık giyimli ve gözlüklü olan bu şahıs bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Devlet Bakanı seyahate çıkıyor Ankara.1 Milliyet)Devlet Bakanı Muammer Alakant bu hafta içinde Zonguldak ve Bolu illerine gidecektir-Mu ammer Alakant bu seyahatinde göçmenlerin iskânı,toprak dağıtımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Mısırdaki buhran [Bas tarafı 1 incide] nunla beraber,parti liderleri arasmda istişareler devam etmektedir.Sırrı Paşanın Kabineyi kurmak teşebbüslerinden vaz geçmesi üzerine Kralın,ileri gelen hukukçul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Nasıl tanımıyor musunuz?Caryle Waterman-Çelik fabrikaları sahibi-Meşhur milyoner mi?Evet-Kendisiyle ailesi efradı sekiz on milyon dolar ederler-Gus Papas yanımıza geldi-Çehresi âdeta yenileşmişti-Bara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • [Baş tarafı 1 incide] rlıangi bir işten geri dönmezlerdi-Attığı adımları ilerletmek için imkânlar arar» kapanan geçitleri behemehal geçmek için en iyi tedbirlerini hâdiselerden alır.istifade eder ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • V.Mehili Amerikan siyasetini destekliyor Kore harekâtı ve Yalunun bombardımanı avara kamarası tarafından tasvip edildi Londra,1 A.A.Bugün Avam Kamarasında Kore hakkında yapılan müzakereler esnasında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • î izmir Fuarı hazırlığı I Avrupalım en büyük sirki de bu yılkı fuara iştirak edecek İzmir,1 A.A.İzmir bele diyesi ile meşhur Alman sirki arasındaki mevcut ihtilâf nihayet halledilmiş ve dünyaca tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Denizcilik [Baş tarafı 1 incide] Ticaret subayları ve armatör gemileri mensupları meydandaki yerlerini almışlardır.Törene saat 9.3ü da şeref direğine bayrağımızın çekilmesi ve İstiklâl Marşı ile başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Beyoğlunda cirit atan katanalar [Ba$ tarafı 1 incide] rerek tâ Amerikaya gitmeğe muvaffak olmuşlar-ve günlerce ajans ve gazeteleri kendileriyle meşgul etmişlerdi-Bu defa da Columbia Heights limanımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • C.H.P.Parti Meclif 26 temmuzda toplanıyor Ankara» 1 Milliyet)HP.parti meclisi 28 temmı da toplantılarına başlıyaca tır-Parti meclisinde partir zimmetindeki malların geri lınması hakkındaki kanun te li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Allah naz esirgesin [Başmakaleden devam?yet bu zihniyettir» Beyanatın bir mühim tarafı da şudur:Sayın muhalefet liderleri Türk Yunan yakınlığı mevzuunda dışarı ile konuşurken içeride söylediklerinin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Istanbulun seyrüsefer meseleleri [Baş tarafı 1 incide] rin bazı senitlerinde troleybüs işletilmesi bahsinde şunları söylemiştir:Bu mevzularda uzun müd detten beri tekkikler yapılmaktadır.Bilindiği gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Muharipler Federasyonu kongresi 4 temmuz cuma günü şehri mizde toplanaeak dan Düny.Eski Muharipler Federasyon Kongresine iştirak etmek üzer Federasyon Reisi Albert Morre Genel Sekreteri Elliot Nevvcom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.07.1952
  • Eisenhower Taf t mücadelesi Chicago,1 AP)Cumhuriyetçi Parti idarecileri bugün partinin seçmenlere arz edeceği siyasî programı hazırlamaya başlamışlardır.Bu prograYn,iş çalışma,dış ve tarım siyaset:gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.07.1952
  • LÜKS LAMBASI VtNİNC akla Pelromax gelir!Zira,ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,haklı bir şöhret kazanmıştır.Hakikî PETR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Galvanizli boru alınacaktır ankırı Daimî Komisyonundan:Çankırı ili köylerine getirilecek içme su işlerinde kullanıltak üzere iç çapları ile uzunlukları aşağıda gösterilmiş olan alvanizli borular alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Osmanlı Bankası İLÂN-«AİLE SANDIĞI» hesabının 27/6/952 tarihinde icra jdilen ikramiye keşidesi neticeleri;1 adet TL-İOOO—İSTANBUL 4 250—İSTANBUL 5 100—BERGAMA İSTANBUL MERSİN TARSUS-25 50—ANKARA ANTAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Ktfken adasında bir barınak inşası birim fiat ve teklif iması esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konoıştur-1—Tahmin edilen keşif beieli 1-800 000 lira geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • ovada Hidro elektrik eksiltmene iştirak edebilmek için bölge alınması hakkında ilân İller Bankasından İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak Hidroelekik tesisatı için fennî şartnamesine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Hidro elektrik tesisa ti yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin altern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Me'sul Müdür NECDET BAYTOK Basıldığı yer NURİ AKÇA ve ALI NACİ KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Maksimde Vahi öz ve arkadaşları operet topluluğu Her akşam 21.15 de Pazar 16 da Bobstîller 8 perde müzikal operet Gişe 11 de açılır.Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.€1!İPİN KULLANINIZ!Oripin 9 Baş,dis,adate.sinir,ağrılarına karşı bo* fart ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.0 Süratle hazmolur,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • DOKTOR HATİCE EKREN iç.Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu istiklal Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda miktarı yazılı 2 parti sığır eti kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmir Yurtiçi Kışla As-Sa-Al-Ko-da satın alınacaktır-Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • MİTHAT PAŞA İKRAMİYESİ 2 5 0 0 0 1 O 0 O O 10 ADET 100 0 lOADET 500 Liralık Para ikramiyeleri ve Ayrıca bütün ekipmanlariyle BİR TRAKTÖR Bu çekilişe katılmak için sizde 2 TEMMUZ 1952 AKŞAMINA KADAR 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.07.1952
  • Kapalı zarf ile eksiltme ilânı İsparta İli Daimî Komisyonundan 1 Eksiltme konulan iş:Beyşehir Ş.Karaağaç yolunun 47+199 58 0Q0 kilo" metreleri arasındaki kjsmın stabilize yol inşası işidir-Bu işin kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan